محمد نبی داهی

محمد نبی داهی

کد ملی 4899578113
39
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

شرکت های محمد نبی داهی

مهندسی معدنی نوآوران مس تهران
مهندسی معدنی نوآوران مس تهران
1
صنعتی نوید زر شیمی
صنعتی نوید زر شیمی
1
صادرفر
صادرفر
1
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
1
سیمان سفید اسپندار سبزوار
سیمان سفید اسپندار سبزوار
1
سلسله آلپ
سلسله آلپ
1
ارفع سازان کرمان
ارفع سازان کرمان
1
گسترش تجارت پارس سبا
گسترش تجارت پارس سبا
1
خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی
خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی
1
خدمات ماشین آلات معدنی
خدمات ماشین آلات معدنی
1
تولیدی معدنی مدوار
تولیدی معدنی مدوار
1
سمند ریل
سمند ریل
1
علم و صنعت کیان
علم و صنعت کیان
1
ندای رهاوی
ندای رهاوی
1
الیاف صنعتی مروارید
الیاف صنعتی مروارید
1
تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
1
کتیبه خاورمیانه
کتیبه خاورمیانه
1
ماتریس خاورمیانه
ماتریس خاورمیانه
1
فنی مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو
فنی مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو
1
صنایع شیمیائی پایون
صنایع شیمیائی پایون
1
تجهیزات صنایع و معادن میمند ایرانیان
تجهیزات صنایع و معادن میمند ایرانیان
1
بنتونیت کویر
بنتونیت کویر
1
حمل و نقل سمند ترابر بین الملل
حمل و نقل سمند ترابر بین الملل
1
معدنی آهن آجین
معدنی آهن آجین
1
مهندسی وفن آوری پت ریس
مهندسی وفن آوری پت ریس
1
مشاوران مدیریت مالی اعتبار
مشاوران مدیریت مالی اعتبار
1
آلفا صنعت البرز
آلفا صنعت البرز
1
معدنی مهر آجین
معدنی مهر آجین
1
معدنی وصنعتی سوراوجین عقیق
معدنی وصنعتی سوراوجین عقیق
1
توسعه صنعت لاوان
توسعه صنعت لاوان
1
معادن مس چهار گنبد کرمان
معادن مس چهار گنبد کرمان
1
حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
1
سلسله همگام
سلسله همگام
1
ارزش آفرین اطلس
ارزش آفرین اطلس
1
نانو تجارت خاورمیانه
نانو تجارت خاورمیانه
1
صنایع سیمان کیاسر
صنایع سیمان کیاسر
1
معدنکاری اولنگ
معدنکاری اولنگ
1
اب و فاضلاب استان خوزستان
اب و فاضلاب استان خوزستان
1
توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک
توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570678
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۸۶۷۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۳۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنقی داهی به کدملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ به نمایندگی علی شریفآبادیعسگری به کدملی ۳۰۵۱۸۴۵۵۳۱ و شرکت ارفع سازمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹ به نمایدگی سید ابوتراب حسینی به کدملی ۳۰۹۰۵۳۷۳۹۷ و شرکت مهندسی و ساخت فنآوری صنایع غیرآهنی مفرغ سازنیپک به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۸۷۱۱ به نمایندگی عیناله عربیمقدم به کدملی ۴۹۸۹۲۶۰۶۱۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۱ علی شریفآبادیعسکری بسمت رئیس هیئت مدیره، سید ابوتراب حسینی به سمت نایب رئیس و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و متغییر یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۹۹۹۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626718
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نوید زر شیمیسهامی خاص به شماره ثبت۱۵۶۳۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمد نبی داهی به ش ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صادر فر به ش م ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹ به نمایندگی یزدان احمدی روزبهانی به ش م ۰۴۵۰۰۴۴۰۰۹ شرکت فرش سهند به ش م ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۰۵ به نمایندگی محمدباقر فریدی به ش م ۰۶۵۱۶۲۰۶۳۵ بازرگانی و سرمایه گذاری بهار غرب به ش م ۱۰۱۰۱۷۹۹۹۴۹ به نمایندگی علی اصغر حمیدی به ش م ۳۸۷۱۲۸۳۲۲۳ غلامحسین مطهری به ش م ۰۰۳۲۷۰۴۷۷۱ سیدیعقوب شیرسوار به ش م ۱۳۷۸۵۷۰۲۸۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ غلامحسین مطهری به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر حمیدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدباقر فریدی و سیدیعقوب شیرسوار و یزان احمدی روزبهانی به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۲۲۷۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645592
آگهی تصمیمات شرکت صادرفر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کد ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین مطهری به کد ملی ۰۰۳۲۷۰۴۷۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید مطهری اصل به کد ملی ۰۰۴۲۷۳۱۲۳۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر حمیدی به کد ملی ۳۸۷۱۲۸۳۲۲۳ و نوری السادات مطهری اصل به کد ملی ۰۰۴۳۱۴۰۰۰۹ و مرضیه مطهری اصل به کد ملی ۰۰۳۲۹۴۳۶۳۶ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۹۸۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668636
آگهی تصمیمات شرکت ساماندهیصنایع و مشاغل شهرسهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۷۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۷۷۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738259
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید اسپندار سبزوار (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۹۶۹۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۵۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۱۲۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739362
آگهی تغییرات شرکت سلسله آلپ (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۸۲۱۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۲۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابراراقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۹۰۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943557
آگهی تغییرات شرکت ارفع سازان کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۳۰/۱۰/۹۰ ۲ موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ و آقای محمد بنی داهی با کد ملی۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۱۱۴۵۳ ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026759
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت پارس سبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۱۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085424
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش م ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ک م ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۹۸۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085465
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ماشین آلات معدنی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۴۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۰۶۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128000
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی مدوار سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۶۹ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۴۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورت‌های مالی سال ۳۰/۱۰/۹۱. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز و آقای محمد نبی داهی کد ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۲۸۷۵۲ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142202
آگهی تغییرات شرکت سمند ریل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی بشماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۸۱۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178859
آگهی تغییرات شرکت علم و صنعت کیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۷۱۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۱۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد نبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس اصلی و مریم ربیعی فر به شماره ملی ۰۴۵۳۲۰۸۷۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۶۴۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181333
آگهی تغییرات شرکت ندای رهاوی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۹۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی به کد ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۸۱۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۸۷۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۸۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل: خانم نوری السادات مطهری اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مرضیه مطهری اصل بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حیدری به نمایندگی از شرکت صادر فر بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی ک م ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۲۶۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203059
آگهی تغییرات شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۵۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۱۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ممیز به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۷۲۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203219
آگهی تغییرات شرکت کتیبه خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۷۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۷۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203221
آگهی تغییرات شرکت ماتریس خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۱۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۷۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره کد اقتصادی ۴۱۱۳۴۱۴۳۵۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۷۲۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241804
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی به کد ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۱۱۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268499
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی پایون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۰۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۲۶۳۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به۲۹اسفند ماه۱۳۹۱مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز باشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی به شماره ملی۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار اقتصادی برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۷۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360702
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات صنایع و معادن میمند ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۶۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و محمدنبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۱۷۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509207
آگهی تغییرات شرکت بنتونیت کویر سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۲۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۲۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت اصلی و آقای محمد نبی داهی ک. م ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۵۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517572
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمند ترابر بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ و مجوز شماره ۱۱/۹۵۵۴ مورخ ۹۳/۳/۲۴اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۱۸۵۸۷۹۱۱۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562533
آگهی تصمیمات شرکت معدنی آهن آجین سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی راهی به کد ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۸۵۷۲۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575493
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وفن اوری پت ریس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وعملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز بعنوان وبازرس اصلی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ وآقای محمد نبی داهی به شماره شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابراراقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۶۱۹۳۶۶۵۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626259
آگهی تغییرات شرکت مشاوران مدیریت مالی اعتبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وعملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد نبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار ابراراقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۳۰۵۶۵۴۶۶۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666729
آگهی تغییرات شرکت آلفا صنعت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس ش م ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ به نمایندگی آقای محسن علامیر به شماره ملی ۳۰۵۱۰۸۷۴۰۸ و شرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر ش م ۱۰۳۲۰۱۷۲۰۷۴ به نمایندگی آقای علی زین العابدین پور به شماره ملی ۳۰۵۱۱۰۱۵۴۰ و آقای عبدالاحد رستم نژاد نمین به شماره ملی ۱۴۶۵۱۶۱۹۶۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۲۶۹۰۴۹۵۴۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675462
آگهی تغییرات شرکت معدنی مهر آجین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. ۳ ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۸۰۳۳۷۴۸۱۲۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697168
آگهی تغییرات شرکت معدنی وصنعتی سوراوجین عقیق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۰۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی ش ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند پ۹۳۰۸۲۴۳۹۵۱۹۲۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720192
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بعنوان بازرس اصلی و اقای محمد نبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۹۱۲۱۹۷۸۳۲۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9975878
آگهی تغییرات شرکت معادن مس چهار گنبد سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۲۰۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه ۱/۹/۹۰ و ۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ نقل انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰ ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز و آقای محمد نبی داهی با کد ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه محلی استقامت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ آقای احمد احمدی نژاد با کد ملی ۲۹۹۳۱۲۷۸۳۷ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286641
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ثبت ۱۰۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدنبی داهی به کدملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ حسین سیادت خو به کدملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ سعید سینایی مهربانی به کدملی ۰۰۵۰۶۲۸۲۹۱ حسین سیادت خو به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید سینایی مهربانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدنبی داهی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10341642
آگهی تصمیمات شرکت سلسله همگام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۵۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637388
آگهی تاسیس شرکت مروارید خردمندان اطلس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ تحت شماره ۳۹۷۸۷۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۱۱۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری در امور اقتصادی اعم از تولیدی صنعتی تجاری کشاورزی خدماتی پیمانکاری انبوه‌سازی ساخت و نظایر آن و مبادرت به عملیات مربوطه خرید و واردات و تامین هرگونه کالا مصالح مواد اولیه و ماشین‌‌آلات مرتبط با عملیات فوق فروش و صادرات محصولات مصنوعات و خدمات حاصل از موارد فوق خرید و فروش هرگونه کالای مجاز بازرگانی همچنین تاسیس تکمیل توسعه نظارت فنی و اداره در ساخت انواع ابنیه و تاسیسات سرمایه‌گذاری مشارکت همکاری و تبادل اطلاعات عملی و فنی و مهندسی و بازرگانی مجاز با سایر شرکتها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و واجد صلاحیت فنی و اقتصادی به موجب انعقاد قرارداد فی‌مابین با رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب ایجاد و تاسیس شرکتهای فرعی و شعب و نمایندگی‌ها در داخل و خارج از کشور و نیز خریداری سهام شرکتهای دیگر برای شرکت اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور برای مقاصد و عملیات شرکت انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدمات فنی و مشاوره‌ای با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در حدود مسئولیتها و وظایف هر یک انجام هرگونه فعالیت و عملیات مجاز که با موضوعات صدرالاشاره مرتبط باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان پاسداران قبل از میدان نوبنیاد بهارستان دهم پلاک ۵ ـ کد پستی ۱۹۵۸۸۴۴۸۵۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد بیست هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳۰۱۶۲۷۱ مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ نزد بانک ملت شعبه استاد مطهری پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ با نمایندگی آقای حبیب‌اله بوربورحسین‌بیگی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۹۷۸۴ با نمایندگی اقای فرهاد روزخوش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ با نمایندگی آقای محمد نجات به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ شرکت بهسازان ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۰۶۳۱ با نمایندگی آقای مرتضی مقدسیان به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ شرکت ساختمانی بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید مهدی مقدسی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ آقای حبیب زاده‌دباغ به شماره ملی ۲۰۰۲۴۱۶۶۶۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای محمدنبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710834
آگهی تغییرات شرکت نانو تجارت خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۳۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره ۴۵/۶۵۵۹ مورخ ۲۴/۱/۹۰ بانک ملت شعبه میدان چیذر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933178
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان کیاسر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۳۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمد نبی داهی به کدملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۸۲۴۳ موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ شرکت سیمان اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۸۴۲ شرکت سیمان آرتا اردبیل به کدملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶ شرکت سیمان کویر کاشان به کدملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۳۸۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ پپیرا فرانسوا هسلر به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز مقیمی به کدملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ به نمایندگی شرکت سیمان آرتا اردبیل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اباذر غفاری به کدملی ۴۸۳۹۸۲۵۴۴۰ به سمت مدیرعامل و ولی اله لطفیان به کدملی ۰۹۱۹۴۴۹۳۵۲ به نمایندگی از موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه و علی نجفی به کدملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ به نمایندگی از شرکت سیمان کویر کاشان و علی امینی به کدملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی شرکت سیمان اکباتان بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۱۳ ۹ از ماده ۴۰ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041980
آگهی تغییرات شرکت معدنکاری اولنگ سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۷۱۳۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ نقل انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰ ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز با شناسه ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ و با آقای محمد بنی داهی با کد ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد و استقامت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272594
آگهی تغییرات شرکت اب و فاضلاب استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۷۳۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت منتهی به تاریخ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شامل ترازنامه و صورتهای سود وزیان و جریان وجوه نقد وصورت تغییرات در وضعیت مالی مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ممیز باشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸بعنوان بازرس اصلی محمد نبی داهی با کدملی۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۹۳انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۰۴۶۷۱۲۶۸۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213125
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۱۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ممیز دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به نمایندگی آقای محمد نبی داهی شماره ملی ۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید پ۹۷۰۶۲۱۷۸۸۸۷۷۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک