علی اصغر فرخ

علی اصغر فرخ

کد ملی 0048650013
130
شرکت‌ها
130
آگهی‌ها

شرکت های علی اصغر فرخ

کمتل
کمتل
1
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
1
صنایع غذائی مینو شرق
صنایع غذائی مینو شرق
1
پارسی یان شاد
پارسی یان شاد
1
روغن نباتی شیراز
روغن نباتی شیراز
1
صنایع عایقهای معدنی پوشینگر
صنایع عایقهای معدنی پوشینگر
1
سرمایه گذاری هامون شمال
سرمایه گذاری هامون شمال
1
مهندسی آسفالت پلیمر شرق
مهندسی آسفالت پلیمر شرق
1
مجتمع صنایع لاستیک یزد
مجتمع صنایع لاستیک یزد
1
مکتاف
مکتاف
1
اطلس آرام
اطلس آرام
1
شهاب توشه
شهاب توشه
1
تولیدی پودرجوش ایران
تولیدی پودرجوش ایران
1
فرآورده های روغنی ایران
فرآورده های روغنی ایران
1
سام سرویس
سام سرویس
1
بازرگانی چیلک شرقی
بازرگانی چیلک شرقی
1
فن و توسعه صنعت یار ایرانیان
فن و توسعه صنعت یار ایرانیان
1
کارگزاری صبا تامین
کارگزاری صبا تامین
1
مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهر
مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهر
1
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا
1
تولید موتورهای دیزل ایران
تولید موتورهای دیزل ایران
1
گهر انرژی سیرجان
گهر انرژی سیرجان
1
پارس خزر نقره
پارس خزر نقره
1
پخش پارس خزر
پخش پارس خزر
1
گنجینه آتیه
گنجینه آتیه
1
خدمات صبا فولاد آریان
خدمات صبا فولاد آریان
1
صنایع تجهیزات نفت
صنایع تجهیزات نفت
1
مهندسی تذرو افزار
مهندسی تذرو افزار
1
منان
منان
1
بازرگانی پارس شید
بازرگانی پارس شید
1
پخش نفیس پرشین
پخش نفیس پرشین
1
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
1
دانش افزار طب
دانش افزار طب
1
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند
1
پارس شهاب نقره
پارس شهاب نقره
1
الماس رایان ایرانیان
الماس رایان ایرانیان
1
بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان
بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان
1
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
1
سرمایه گذای عمران و توسعه پایدار ایرانیان
سرمایه گذای عمران و توسعه پایدار ایرانیان
1
آسان پرداخت پرشین
آسان پرداخت پرشین
1
همکاران سیستم استان مرکزی
همکاران سیستم استان مرکزی
1
پایانه احداث
پایانه احداث
1
1
1
1
کارگزاری بانک اقتصادنوین
کارگزاری بانک اقتصادنوین
1
توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا
توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا
1
بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان
بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان
1
کشتیرانی پتروشیمی پارس
کشتیرانی پتروشیمی پارس
1
فرآورده های بتونی سیمان سپاهان
فرآورده های بتونی سیمان سپاهان
1
سرمایه گذاری سیمان سپاهان
سرمایه گذاری سیمان سپاهان
1
صنعتی بهسازان سیمین
صنعتی بهسازان سیمین
1
پیشرو سامانه های ترکیبی ارس
پیشرو سامانه های ترکیبی ارس
1
زیست دارو درمان پارس
زیست دارو درمان پارس
1
تولیدی گوهر بافان
تولیدی گوهر بافان
1
صنعتی قطعه سازان خزر کوشا
صنعتی قطعه سازان خزر کوشا
1
مکتاف تجارت ایرانیان
مکتاف تجارت ایرانیان
1
سامانه های هوشمند راه ابریشم
سامانه های هوشمند راه ابریشم
1
مهندسی نرم افزار رایورز کویر
مهندسی نرم افزار رایورز کویر
1
پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش
پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش
1
هلیکوپتری ایران
هلیکوپتری ایران
1
ابنیه گستر راسپینا
ابنیه گستر راسپینا
1
آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
1
گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس
گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس
1
خیریه غیر انتفاعی بهنام دهش پور
خیریه غیر انتفاعی بهنام دهش پور
1
توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر
توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر
1
همکاران سیستم کرمانشاه
همکاران سیستم کرمانشاه
1
خدمات بیمه ای تأمین آتیه
خدمات بیمه ای تأمین آتیه
1
سهم آشنا
سهم آشنا
1
کارخانجات مقدم
کارخانجات مقدم
1
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه
1
خدمات بازرگانی نیرو محرکه
خدمات بازرگانی نیرو محرکه
1
پلاستیک های مهندسی درخشان ساز
پلاستیک های مهندسی درخشان ساز
1
مروارید هامون
مروارید هامون
1
هواپیمایی شاهین
هواپیمایی شاهین
1
آب و فاضلاب استان گلستان
آب و فاضلاب استان گلستان
1
کوشا پیشه
کوشا پیشه
1
آب و فاضلاب جنوب غربی تهران
آب و فاضلاب جنوب غربی تهران
1
فام راه بستر
فام راه بستر
1
مهندسین آتین سازه
مهندسین آتین سازه
1
فار سیسان آسیا
فار سیسان آسیا
1
فرآورلاستیک ایساتیس
فرآورلاستیک ایساتیس
1
دارو سازی سها
دارو سازی سها
1
شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس
شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس
1
بین المللی نور توشه
بین المللی نور توشه
1
بهسازان توسعه سهیل
بهسازان توسعه سهیل
1
تولیدی الکترود پارس
تولیدی الکترود پارس
1
کارخانجات نساجی فردوس
کارخانجات نساجی فردوس
1
تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه
تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه
1
کشت و صنعت روزان
کشت و صنعت روزان
1
آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
1
مهندسی ایمن سازان آگاه
مهندسی ایمن سازان آگاه
1
نانشهر
نانشهر
1
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک
1
حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان
حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان
1
کارگزاری باهنر
کارگزاری باهنر
1
مهندسی مشاور حاسب سیستم
مهندسی مشاور حاسب سیستم
1
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
1
پترو شیمی آبادان
پترو شیمی آبادان
1
پخش نینا
پخش نینا
1
صنایع غذایی مینو فارس
صنایع غذایی مینو فارس
1
فرآیند پیروز
فرآیند پیروز
1
صنایع غذایی شهدین گام
صنایع غذایی شهدین گام
1
گاز بتون آریا
گاز بتون آریا
1
تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران
تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران
1
گروه سروش یاران
گروه سروش یاران
1
بین المللی توسعه مدیریت ایرانیان
بین المللی توسعه مدیریت ایرانیان
1
فن آوران سرزمین پارس
فن آوران سرزمین پارس
1
کارگزاری توازن بازار
کارگزاری توازن بازار
1
ویستا پخش رایانه
ویستا پخش رایانه
1
دور آل
دور آل
1
آسیا سیر ارس
آسیا سیر ارس
1
گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت
گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت
1
کربن سیمرغ
کربن سیمرغ
1
لاستیک زرین بلوچ
لاستیک زرین بلوچ
1
خدمات فولاد سدید
خدمات فولاد سدید
1
مهندسی کاوشگران هیرسا
مهندسی کاوشگران هیرسا
1
فائض
فائض
1
آب و فاضلاب استان مازندران
آب و فاضلاب استان مازندران
1
اب وفاضلاب استان تهران
اب وفاضلاب استان تهران
1
سازه های فولادی آتین صنعت پارت
سازه های فولادی آتین صنعت پارت
1
حباب ساز
حباب ساز
1
سدید ریخته گر
سدید ریخته گر
1
بیدوایرایران
بیدوایرایران
1
آتیه سازان صنعت و معدن
آتیه سازان صنعت و معدن
1
پیشرو توسعه اقتصادی پردیسان
پیشرو توسعه اقتصادی پردیسان
1
بنیان دیزل
بنیان دیزل
1
فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز
فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز
1
حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
1
تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان
تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان
1
بهین پویان صنعت
بهین پویان صنعت
1
ساختمانی تراکم
ساختمانی تراکم
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562308
آگهی تصمیمات شرکت کامتل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۰۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۰۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۰۱۵۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570712
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوبسهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۵۳۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودهکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۵۵۲۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601695
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی مینوشرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۵۱۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۲ موسسه حسابرسی پارس کدملی ۲۶۵۹۰۵۲۰۷۷ کدپستی ۳۱۳۳۷۱۶۱۸۴ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ کدپستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ش۲۰۱۶۱۰۰۹۸۱۱۱۶۷۱۵۳۰۱۰ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609916
آگهی تصمیمات شرکت پارسی یان شادسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۵۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۹۲۳۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612742
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیرازسهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۹۱ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۵/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۲۴۱۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618250
آگهی تصمیمات شرکت صنایععایق‌های معدنی پوشینگرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۳۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۰۵۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون فرهادی به کدملی ۴۰۷۲۵۱۳۱۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا دقیقیان به کدملی ۱۹۷۱۱۲۶۹۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر اصغرزاده به کدملی ۱۹۷۱۳۷۶۸۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۱۳۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626703
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون شمالسهامی عام به شماره ثبت۲۵۶۰۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۲۰۴۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650616
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آسفالت پلیمر شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۷۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیاصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۷/۲/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی سجادیحقیقیفرد به شماره ملی ۰۰۶۸۲۰۴۱۸۳ و آقای امید سلیمانی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۹۴۳۲۱ و خانم طیبه وثوقی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۹۳۴۹۴ تا تاریخ ۱۷/۲/۹۳ ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شریعتی خ خواجه عبداله انصاری کوچه چهاردهم کرمی ابرده ک زرنگار پ ۱۲ واحد ۱ کدپستی ۱۶۶۱۶۷۶۷۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۲۴۸۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660033
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۶۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661835
آگهی تصمیمات شرکت پخش مکتاف (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۶۹۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۵۲۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۸۹۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671548
آگهی تصمیمات شرکت اطلس آرام سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۰۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۹۴۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680069
آگهی تصمیمات شرکت شهاب توشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۲۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۹۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علیاصغر فرخ به ک م ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری پارس توشه به ش م ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ و شرکت لامپ پارس شهاب به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ و شرکت بازرگانی پارس شید به ش م ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ و شرکت صنعتی پارس خزر به ش م ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ و شرکت صنعتی شهاب شیشه به ش م ۱۰۱۰۲۱۲۷۴۴۶ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۱۰۱۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701106
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پودر جوش ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۶۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۶۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۳۳۱۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710800
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های روغنی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۰۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۹۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۴۶۰۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726348
آگهی تصمیمات شرکت سام سرویس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۸۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729380
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی چیلک شرقی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۰۱۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742177
آگهی تصمیمات شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۷۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۳۰۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی به روزآوران ژرفاندیش به شناسه ملی ۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و حمید طبائیزادهفشارکی به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت فنآوران سرزمین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۱۱۸ بنمایندگی سوده عرفانیانآسیائی به کدملی ۰۰۸۴۱۸۸۲۸۸ و شرکت مهندسی فن گستر پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۳۷۹ بنمایندگی سعید عرفانیانآسیائی به کدملی ۰۰۶۱۲۰۷۲۹۲ و شرکت خدمات فولاد سدید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۱۱۸ بنمایندگی غلامرضا خلیقی به کدملی ۰۳۸۱۹۵۷۵۱۹ غلامرضا خلیقی به سمت رئیس هیئتمدیره و سعید عرفانیانآسیائی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و سوده عرفانیانآسیائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۵۹۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742204
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری صبا تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمودهکاران به ش م ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علیاصغر فرخ به ک م ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۸۶۸۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749041
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهرسهامی خاص به شماره ثبت۱۹۹۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۰۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۲۴۹۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749047
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۳۳۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ و شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۴۸۸۸ و شرکت الکترو موتورسازی خزر سینتک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۲۶۳ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۲۷۰۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758868
آگهی تصمیمات شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران ایدم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۸۸۶۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۱ که در تاریخ ۴/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه شرکت و صورتهای سود (زیان) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شماره ۱۲۰۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ کدپستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ کدپستی ۱۴۶۸۶۸۵۳۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۲۴۵۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880319
آگهی تغییرات شرکت گهر انرژی سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۷/۳/۹۱ و ۳۰/۲/۹۱ شرکت فوق الذکر: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورتهای مالی سود و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور بتصویب رسید. ۲ اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ شرکت سنگ آهن گهر زمین شناسه ملی ۱۰۸۹۰۵۳۱۹۴۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵ ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۱ انتخاب شدند. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۵ نقل و انتقال ۲۴۴۹۹۰۰۰ سهم از یکصد میلیون سهم سهام شرکت طبق دفتر ثبت سهام شرکت انجام شد. ش۶۰۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۸۹۱۷۹۸۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883580
آگهی تغییرات شرکت پارس خزر نقره (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۹۱۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۷۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۶/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی نورتوشه سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مرتضایی امامزاده هاشمی و شرکت الکتروموتورسازی خزر سینتک سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا زابلی و شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام با نمایندگی آقای سیاوش اقدسی مازندرانی و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا سهامی خاص با نمایندگی آقای کامبیز نصیری ابریشم چی و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام با نمایندگی آقای هوشنگ دادوش تا تاریخ۶/۴/۱۳۹۳. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۵۲۵۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893506
آگهی تغییرات شرکت پخش پارس خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۲۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸ و شرکت طراحی صنعتی و لوازم خانگی پارس زر آسا سهامی خاص و شرکت شهاب توشه سهامی خاص و شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شرکت بازرگانی پارس شید سهامی خاص تا تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۹۷۱۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896438
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گنجینه آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۵۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۰۹۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910058
آگهی تصمیمات شرکت خدمات صبا فولاد آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۲۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۶۵۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 921390
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۴۹۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۴۳۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با ش. ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ با کدملی۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت توربوکمپرسور نفت با ش. ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با ش. ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۹۱۹، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با ش. ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱، شرکت ساختمانی اویول با ش. ملی۱۰۱۰۰۷۷۸۵۰۶، شرکت سرمایه گذاری سروش یاران با ش. ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۱۲۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929303
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تذور افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۵۵۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سهیل نعمتی برون به کدملی ۲۷۵۴۲۶۱۲۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا سجادیان موسوی به کدملی ۰۴۵۱۰۰۸۲۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا قصاعی به کدملی ۱۲۳۹۵۰۶۱۱۲ بسمت مدیرعامل و لیلا محمدزاده قوشچی به کدملی ۰۰۶۱۵۶۰۲۴۳ و مژگان سینا به کدملی ۰۰۴۱۷۸۴۰۷۳ بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۶۷۴۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938258
آگهی تصمیمات شرکت منان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۱۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۶۶۷۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940525
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پارس شید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به ک م ۱۰۱۰۰۷۸۲۱۸۵ شرکت صنعتی پارس خزر به ش م ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ شرکت لامپ پارس شهاب به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ شرکت شهاب توشه سهامی خاص به ش م ۱۰۱۰۲۰۰۹۸۷۵ شرکت الکترو موتورسازی خزر سینتک به ش م ۱۰۱۰۲۲۰۲۲۶۳. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۹۸۳۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963184
آگهی تغییرات شرکت پخش نفیس پرشین (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۰۲۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۰۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۱/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید شریفیان به شماره ملی۳۳۹۱۴۱۱۷۴۰ و آقای منصورگودرزی به شماره ملی۵۵۷۹۱۹۲۰۰۲ و شرکت سرمایه گذاری نفیس البرز پرشین سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۲۲۰۸ با نمایندگی آقای علی محمد وحید کریمی تا تاریخ۳۱/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۲۷۲۶۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973803
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به ش م ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به نمایندگی غلامرضا مهریار به ک م ۲۲۹۷۲۶۷۲۹۰ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به ش م ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به نمایندگی مرتضی اکبری به ک م ۱۱۱۱۱۳۶۱۱۴ و شرکت پتروشیمی پردیس به ش م ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸ به نمایندگی سید مصطفی خردمند به ک م ۰۰۴۳۷۵۲۷۶۴ هیئت مدیره برخی اختیارات را بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ سید مصطفی خردمند به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی اکبری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید کاظم حیان به ک م ۴۴۳۲۵۸۸۹۷۷ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۶۰۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011261
آگهی تغییرات شرکت دانش افزار طب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۸۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۴۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038276
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۳۳ شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۵۸۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱/۱۳۹۲ و پیرو آگهی دعوت شماره۲۵۵۵۱ مورخ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ منتشر در روزنامه اطلاعات که با حضور اکثریت صاحبان سهام در محل قانونی شرکت منعقد و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۳۸۲۶۷ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055673
آگهی تغییرات شرکت پارس شهاب نقره سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شهاب توشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۲۸۰ و شرکت شهاب شیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۳۱ و شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ تا تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۶۴۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069038
آگهی تغییرات شرکت الماس رایان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۳۸۵۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۵۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075191
آگهی تصمیمات در شرکت پاکت سازی شفق سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۱۹۱۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه و صورت‌های مالی برای ۳۱/۰۶/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) و شرکت فرآورده‌های بتنی سیمان سپاهان (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان (سهامی خاص) بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بسمت حسابرس و بازرس قانونی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ۵ هیئت مدیره از میان خود آقای علیرضا دیانی دردشتی بنمایندگی از شرکت فرآورده‌های بتنی سیمان سپاهان را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی یکتا را به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان را بسمت نایب رئیس و آقای منصور معماریان بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمنا آقای محمود مهدیه کد ملی ۰۰۴۲۰۹۶۶۰۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب کردند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۰۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۳۷۷۲۷۱۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086353
آگهی تغییرات موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به شماره ثبت۲۲۷۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۲۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۱۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137492
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان شرکت (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۶۲۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۹۲ انتخاب شدند. شرکت بانک اقتصاد نوین و شرکت خدمات پشتیبانی اقتصاد نوین و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین و شرکت لیزینگ اقتصاد نوین و شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۳۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149615
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۰۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۴ نشانی شرکت از استان زنجان واحد زنجان به کیش واحد کیش به نشانی جدید کیش منطقه آزاد کیش کیش خانه گستر ورودی۱ ساختمان بال ساختمان پرشین سوئیچ کدپستی۷۹۴۱۷۴۷۱۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۰۲/۰۶/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۶۹۱۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149846
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم استان مرکزی (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۶۳۵۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۱۶۸۹۰۸۹ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166545
آگهی تغییرات شرکت پایانه احداث سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۱۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی آزموده کاران به کد ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۰۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177332
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ و فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۲ شرکت سرمایه گذاری و صنعتی خوانسار (سهامی عام) شماره ثبت ۲۶۴ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۰۴۶۵ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است: ۱ آقایان فضل الله جواهری دارای کد ملی ۱۲۲۹۵۱۴۰۸۲ و مسعود صادقی دارای کد ملی ۱۲۲۹۲۰۴۱۱۳ و سید علی میرباقری دارای کد ملی ۱۲۲۹۵۰۶۴۰۳ و حسن صادقی دارای کد ملی ۰۰۳۲۹۲۵۴۱۷ و محسن بنی هاشمی دارای کد ملی ۱۲۲۹۵۱۳۳۳۱ بعنوان اعضاء اصلی و آقایان حیدر علی اسلامی دارای کد ملی ۱۲۲۹۴۹۶۲۲۱ و رضا میرباقری دارای کد ملی ۰۵۳۲۰۱۱۴۶۵ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و از بین اعضاء آقای فضل الله جواهری بسمت رئیس و آقای مسعود صادقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علی میرباقری بسمت مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند که کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ و آقای علی اصغر فرخ دارای کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۴ نام شرکت از سرمایه گذاری و صنعتی خوانسار به سرمایه گذاری صنعتی خوانسار تغییر یافت و ماده دو اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ۵ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۶۳۸۰۸۷۹۱۱۱۰۲۷۲۸۶۴۳ رئیس ثبت اسناد و املاک خوانسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178944
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و اصغر فرخ ک. م ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند بانک اقتصادنوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ و عبدالواحد عامری بافقی ک. م ۴۴۷۹۷۲۶۸۶۱ و ارسلان محتشم امیری ک. م ۲۲۷۹۴۵۲۳۷ و نصراله برزنی ک. م ۲۵۹۳۶۱۳۹۷۱ پ۱۷۰۶۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179062
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. داود فرزانه به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۵۵۰۳۲ حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی ۱۲۳۹۶۲۴۶۶۸ ایرج اخوان ملایری به شماره ملی ۰۰۳۸۶۸۵۴۵۰ فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۷۶۸۸۵ نفیسه شیرمحمدی به شماره ملی ۰۰۵۵۹۱۳۴۰۷ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: پ۱۷۰۵۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199226
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرج به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۶۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239438
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی پتروشیمی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۴۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی انتخاب گردید. پ۱۷۳۵۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246427
آگهی تصمیمات در شرکت فرآورده‌های بتنی سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۶۹۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶ و ۲۱/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت سیمان سپاهان بنمایندگی محمد اسعدی کد ملی ۲۴۱۰۸۸۴۱۰۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان بنمایندگی محمود عبدالهی کد ملی ۱۱۵۹۷۹۸۷۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین صبوخانیان کد ملی ۱۲۸۶۵۵۸۸۵۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و سهامداران و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بنمایندگی مرتضی احمدی کد ملی ۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و درغیاب مدیرعامل بامضای ثابت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مکاتبات اداری و کلیه نامه‌ها بامضای ثابت مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۱۰۰۴۶۸۶۰۰ علی اصغر فرخ کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۲ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۷۵۷۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251545
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۰۵۴۱ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۰۳۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۲ و ۲۹/۸/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت سیمان سپاهان سهامی عام به شناسنامه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴ به نمایندگی محمدعلی سهمانی اصل به کدملی ۰۰۵۴۱۶۷۹۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شناسنامه ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی مجید کاظمی به کدملی ۰۰۵۱۶۶۶۷۰۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به نمایندگی منصور ارجمندی به کدملی ۰۰۵۰۱۴۴۶۳۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره , همچنین آقای منصور ارجمندی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح صورتجلسه هیئت مدیره است. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی آزموده کاران با کدملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و علی اصغر فرخ با کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۵/۱۳۹۲ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۹/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۷۳۷۷۳۸ اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255229
آگهی تغییرات شرکت بهسازان سیمین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۰۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ ک م ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت درج اگهیهای شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای بهروز باجلان بشماره ملی ۵۳۲۱۲۴۵۶۱ و آقای حمید ریاحی به شماره ملی ۴۲۷۰۰۸۱۷ و آقای فضل اله جواهری بشماره ملی ۱۲۲۹۵۱۴۰۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله جواهری بشماره ۵۳۸۷۴۳۱۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین جواهری بشماره ملی ۰۰۵۰۸۰۴۶۱۸ بسمت اعضاء اصلی فاطمه تورچیان بشماره ۴۳۸۸۹۱۶۶ و خانم نگین جواهری بشماره ۰۴۵۲۷۰۷۹۱۹ بسمت اعضاء علی البدل و آقای داود حاج صادقی بشماره ملی ۰۰۶۴۲۷۸۹۷۲ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۴۱۱۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256297
آگهی تغییرات شرکت پیشرو سامانه‌های ترکیبی ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آزموده کاران ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بازرس اصلی و علی اصغر فرخ ک م ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. پ۱۷۴۱۷۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271202
آگهی تغییرات شرکت زیست دارو درمان پارس سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۱۴۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۱۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ۱ آقای علی واحدی کدملی۰۰۷۰۷۳۱۷۹۹ ۲ آقای عباس محمد کدملی۰۰۴۱۹۹۸۸۵۵ ۳ آقای حسین قنبری کدملی۰۴۵۲۴۷۸۵۳۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۰۵۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282468
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گوهربافان سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۷۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۱۷۵۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷ و ۲۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: وحید شاه کرمی کد ملی ۰۵۳۰۶۷۶۷۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا شاه کرمی کد ملی ۰۰۱۴۵۳۸۷۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید شاه کرمی کد ملی ۰۵۳۲۱۴۵۳۲۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و علی اصغر فرخ کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۷۳۷۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284076
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قطعه سازان خزر کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۵۵۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292539
آگهی تغییرات شرکت مکتاف تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۹۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۵۷۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302166
آگهی تغییرات شرکت توسعه ترابر پیش رانان راه ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۴۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۳۴۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306941
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نرم افزار رایورز کویر سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۷۱۷۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: ۱ آقایان مهداد رزاقی به نمایندگی شرکت رایورز بسمت رئیس هیئت مدیره بابک زرین کوب کد ملی ۰۰۵۴۹۰۸۹۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین فرخ بخش کد ملی ۴۴۵۹۱۰۷۷۴۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان سید محمود خاتمی کد ملی ۰۰۵۲۶۹۵۵۲۲ و آرش شبانی داریانی کد ملی ۰۰۵۵۳۴۹۷۹۱ بسمت اعضا هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران شماره ثبت ۱۲۰۰۵ بسمت حسابرس مستقل و حسابرس مالیاتی صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ و بازرس قانونی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۵ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل انتقال سود تقسیم نشده افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۴: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۲۰ سهم با نام ۸۰ سهم بی نام ۱۰۰۰۰۰ ریالی میباشد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۰۷۸۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338759
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری عمومی صنایع فولاد گسترش سهامی خاص بشماره ثبت ۵۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۷۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۷۶۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344455
آگهی تغییرات شرکت هلیکوپتری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغرفرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالنتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۷۲۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344589
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر راسپینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزموده کاران ش ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۷۳۵۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345829
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۵۴۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و سود و زیان صورتهای مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۷۳۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380308
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۹۸۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شناسه ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۸۷۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382910
آگهی تغییرات موسسه خیریه غیرانتفاعی بهنام دهش پور به شماره ثبت ۱۲۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۸۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد مترجمی با شماره کد ملی ۱۷۵۳۳۴۹۰۱۱ بجای سوسن اکرامی به عضویت هیئت امنا انتخاب شدند. خانم لیلا بهمن به کد ملی ۰۰۳۹۸۹۶۸۴۶ بسمت مدیرعامل، خانم شهلا لاجوردی به کد ملی ۰۰۴۳۱۸۳۷۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهرنوش مقبل به کد ملی ۰۰۴۴۲۵۴۷۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم نازنین دهش پور به کد ملی ۰۴۵۲۳۷۵۰۳۷ بسمت خزانه دار و خانم نسرین احتشام دفتری به کد ملی ۰۰۴۰۴۲۵۰۵۳، خانم منیره پورصادقی به کد ملی ۰۰۴۳۲۴۱۰۶۹، خانم نیلوفر حیاط شاهی به کد ملی ۰۰۳۹۲۶۴۸۹۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا رفیعی طاری به کد ملی ۰۴۵۰۲۴۵۴۶۲ و خانم نویده جورابچی به کد ملی ۰۰۴۱۳۷۴۶۴۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی بامضا دو نفر از اعضا اصلی هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر است. آقایان اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ و مسعود بختیاری به کد ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۳۴۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420789
آگهی تغییرات شرکت توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۷۹۴۲ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۹۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۹۲ به تصویب رسید. پ۱۸۱۰۱۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457345
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم کرمانشاه سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: الف شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ و شرکت اطلاعات و مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۹۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۲ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۲۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی انتخاب گردید. د صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ه طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۲ محمدحسن فرج الهی به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای عمومی همکاران سیستم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محسن کرباسچی به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم بسمت رئیس هیئت مدیره و مژده جلالی زند به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره به امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.. ی حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی می‌باشد. ش۱۸۲۶۳۱۹ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468381
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای تامین آتیه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۵۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۴۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ مجوز بیمه مرکزی بشماره ۹۲۴۰۳۳۷۹۲۷ مورخ ۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۰۲۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519590
آگهی تغییرات شرکت سهم آشنا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰) به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ (کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳) به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۱۸۴۸۲۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524623
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس قانون اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. آقای علی اکبر توکلیان با کد ملی ۴۳۲۰۵۸۸۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای کامبیز مولائیان با کد ملی ۲۲۱۹۰۲۳۷۹۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۸۳۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534562
آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۱۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شماره ملی۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ ۲ شرکت کوشاپیشه به شماره ملی۱۰۱۰۵۵۷۷۸۰ ۳ شرکت کوبن کار به شماره ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۳۲۷ ۴ شرکت کامکان ساخته‌های فلزی کارا به شماره ملی ۱۰۸۶۰۵۳۶۲۴۰ شرکت پارس پیچ به شماره ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۷۴۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وصورت سود وزیان برای سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۱را تصویب گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۹۸۱۵۱۱۲۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539190
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی نیرو محرکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۷۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۱۹۱۳۳۴۶۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545232
آگهی تغییرات شرکت پلاستیک‌های مهندسی درخشان ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۵۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ و شرکت مهرکام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۷۰۷۰ و آقای پرویز اخوان به شماره ملی۳۷۶۱۹۲۸۳۱۹ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۳۰۵۰۶۷۳۲۸۷۸۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581427
آگهی تغییرات شرکت مروارید هامون سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل قرائت و صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۳۰/۹/۹۲ صورت سود و زیان، صورت وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ش۱۸۶۱۶۰۵ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581972
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی شاهین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۵۹۳۲مورخ ۱۱/۵/۹۳از سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به نمایندگی دلاور نجفی حاجی پور به شماره ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵، شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۸۴۱۴ به نمایندگی نوراله رضائی نیارکی به شماره ملی ۵۸۸۹۷۱۶۰۸۵، شرکت هلیکوپتری ایران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۹۵۴۲ به نمایندگی هوشنگ حاجتی به شماره ملی ۱۷۵۴۵۸۳۰۹۱ پ۹۳۰۶۰۱۵۹۵۱۴۸۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635540
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۹۸۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مدیریت آزموده کاران بشماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۷۰۶۷۲۳۴۱۶۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656269
آگهی تغییرات شرکت کوشا پیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۱۶۹۸۵۳۳۳۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669133
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۲۸۴۸۱۲۲۴۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671530
آگهی تغییرات شرکت فام راه بستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر زاده رعیت به شماره ملی ۰۰۶۳۲۰۴۲۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آرش زاده رعیت به شماره ملی ۰۰۱۱۲۰۲۶۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی زاده رعیت به شماره ملی ۰۰۶۲۱۲۶۸۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۶۵۴۹۲۰۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690353
آگهی تغییرات شرکت مهندسین آتین سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران را و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۲ ترازنامه صورت سود وزیان صورتهای مالی برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۸۱۸۳۳۰۵۱۶۲۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708606
آگهی تغییرات شرکت فار سیسان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۹۰۳۴۰۷۵۷۴۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722122
آگهی تغییرات شرکت فرآورلاستیک ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۲۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.۲) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۹۱۵۲۴۵۵۵۰۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727760
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان برای دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۹۹۰۰۸۸۱۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728084
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۸۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۹۷۱۹۳۱۹۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728162
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نور توشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۷۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۹۷۱۸۹۶۴۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهسازان توسعه سهیل درتاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۰۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۷۲۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث ساختمان باکاربری مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، تولیدی، خدماتی و سایر کاربری های مجاز با هدف واگذاری به متقاضیان و یا اجاره آنها. سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی و مدنی در امور ساختمانی و بازرگانی. سرمایه گذاری و مشارکت در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی، خرید، واگذاری و اجاره ابزار و تاسیسات و ماشین آلات. خرید زمین، ملک و انواع ساختمان به منظور احداث ساختمان و واگذاری آنها. سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در فعالیت های تولیدی، خدماتی، تجاری و سایر بخش های اقتصادی کشور. خرید و فروش، واردات و صادرات انواع کالا های مجاز. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی کوچه دفتری شرقی پ ۷ کدپستی ۱۹۱۳۶۷۴۷۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۶۸۱ مورخ ۱۷/۶/۹۳ نزد بانک افتصاد نوین شعبه شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد امیر ابادی به شماره ملی ۴۳۲۱۸۹۴۰۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ آقای غلامحسین قدیمی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۰۵۳۲۸به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای کامبیز مسعودی به شماره ملی ۲۲۱۷۹۳۲۷۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران وتوسعه پایدار ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس اصلی. مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۰۱۵۷۲۴۲۷۳۳۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393341
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الکترود پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۹۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزموده کاران بشماره شناسه ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علی اصغر فرخ دارنده شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۸۴۸۰۷۲۱۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9402522
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی فردوس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۴۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲و مجوز شماره ۲۳۲۲۳/۴۱مورخ ۲۲/۱۰/۹۳سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۲موردتصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۰۴۲۶۲۳۶۸۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415652
آگهی تغییرات شرکت گیاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کد ملی شماره ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.. آقای دکتر محمد خصوصی به شماره ملی ۰۰۳۸۱۹۸۵۷۶ و خانم تابنده خصوصی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۰۵۱۱۹ و خانم سوسن امیرطهماسب به شماره ملی ۰۰۳۹۵۷۴۰۹۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای امیرحسن خصوصی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۶۳۴۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۱۱۱۱۴۰۰۷۹۹۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9538972
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت روزان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۳۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555689
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606065
آگهی تاسیس شرکت مهندسی ایمن سازان آگاه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۷/۵/۹۰ تحت شماره ۴۱۱۱۲۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۸۷۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۷/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، پژوهش، نظارت، ترمیم و بازسازی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، برآورد و ارزیابی، اجرا، پیمانکاری، ارائه خدمات ساخت و احداث و ایجاد پروژه‌های تاسیساتی و عمرانی از قبیل راه، سد، پل، ساختمان، تسطیح اراضی و اقدام به هرگونه عملیات مجاز در زمینه واردات و خرید و فروش و تولید کلیه تجهیزات و مصالح و ماشین‌آلات مرتبط با امور فوق و شرکت در کلیه مناقصات داخلی و خارجی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران، خیابان نواب صفوی، پایین‌تر از میدان جمهوری پلاک ۵۳۷ طبقه سوم واحد ب ۳۰۴ ـ کدپستی۱۳۱۹۶۵۳۸۴۶. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای علی‌اصغر فرخ به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ خانم افسانه فرخ به شماره ملی۰۰۷۹۳۹۳۶۱۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای شهرام فرزین‌پاک به شماره ملی۰۰۷۹۶۶۹۵۰۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای شهرام فرزین‌پاک به شماره ملی۰۰۷۹۶۶۹۵۰۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9625104
آگهی تصمیمات شرکت نانشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۸۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فرآورده‌های روغنی ایران (فریکو) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۹۵۷ به نمایندگی کریم اقبال بهبهانی به کد ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ شرکت تحقیقات و فن آوری بنیان کشت به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹ به نمایندگی سید شهباز نوراشرف الدین به کد ملی ۴۸۳۹۴۹۸۶۳۶ سید ابوالفضل حقایقی به کد ملی ۰۷۰۱۴۲۸۳۹۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۸۹ کریم اقبال بهبهانی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید ابوالفضل حقایقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید شهباز نوراشرف الدین به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642051
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۸۱۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۴۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ به نمایندگی اسکندر ستوده به کدملی ۴۴۱۰۸۷۷۰۲۱ و شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ به نمایندگی محمدرضا نورانی دوست به کدملی ۲۵۹۳۶۱۹۲۶۰ و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵ به نمایندگی کامبیز نصیری ابریشم چی به کدملی ۲۵۹۴۱۱۰۰۱۹ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ به نمایندگی محمدرضا درافشار به کدملی ۰۰۴۳۶۰۰۹۴۸ و شرکت بین المللی نور توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۷۸۲۰ به نمایندگی محمود کوچکی پسیخانی به کدملی ۲۵۹۴۱۵۹۳۷۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۱ محمدرضا درافشار به سمت رئیس هیئت مدیره، کامبیز نصیری ابریشم چی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمود کوچکی پسیخانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب آنان با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با خارج از شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690693
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۴۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۷۸۹۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب نامه شماره ۲۳۱۳۶/۲۱ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ اداره کل حمل و نقل پایانه‌های استان اصفهان منضم بصورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد: ۱ ماده ۴۹ اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول شهریور ماه هر سال آغاز و در روز آخر مردادماه سال بعد به پایان می‌رسد ۲ گزارش سود و زیان، ترازنامه و عملکرد شرکت برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۳۱/۰۶/۹۱ شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای دوره مالی یازده ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9720343
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری باهنر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۸۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس قانونی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9726828
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۵۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ش ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9737097
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751066
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت پتروشیمی فارابی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱ و شرکت پتروسینا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۲۹۷۴ و شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838347
آگهی تغییرات شرکت پخش نینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۷۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۶/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۶/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید جارودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۵۲۴۳۴ و آقای غلامحسین ارمغان به شماره ملی ۵۹۴۹۸۱۸۶۹۵ و آقای مرتضی چلویان به شماره ملی ۴۸۳۹۴۱۵۶۹۲ و شرکت پرشین تله کام قشم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۳ با نمایندگی آقای سیدابراهیم هاشمی و شرکت فائض سهامی خاص به شماره ملی ۲۵۳۶۲۷ با نمایندگی آقای ابوالفضل کزازی تا تاریخ ۸/۶/۱۳۹۱ در تاریخ ۷/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847868
آگهی تغییرات شرکت قند خرما مینو (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۰۳۷۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۲۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۲/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت قاسم ایران سهامی خاص و شرکت صنعتی مینو سهامی عام به شماره ثبت۱۷ و شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت۶۹۸۰ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان سهامی خاص و شرکت شکو پارس سهامی عام به شماره ثبت۸۳۰۲ تا تاریخ۵/۲/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۶/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9857015
آگهی تصمیمات شرکت فرآیند پیروز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۳۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ وصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910184
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی شهدین گام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۳۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۶۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9932706
آگهی تغییرات شرکت گاز بتون آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۱۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزموده کران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9934045
آگهی تصمیمات شرکت کابل افشان ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مدیریت آزموده کاران به شناس ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ش ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937164
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سروش یاران سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‎اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9966098
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی توسعه مدیریت ایرانیان به شماره ثبت۳۲۱۳۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۵۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید آسویار به شماره ملی۴۲۸۴۲۵۲۷۵۵ و آقای ایرج رهبر به شماره ملی۴۵۶۹۱۶۰۵۴۹ و آقای عباس شریف کاشانی به شماره ملی۵۲۲۹۲۳۷۰۲۳ به عنوان عضو علی البدل و آقای حسن محتشم به شماره ملی۰۷۰۲۲۹۰۹۲۰ تا تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۶/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9978543
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران سرزمین پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ش ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره قبلی در سمت‌های خود به مدت ۲ سال ابقاء شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049894
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری توازن بازار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرج به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10141232
آگهی تصمیمات شرکت ویستا پخش رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234183
آگهی تصمیمات شرکت دورآل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰ بسمت بازرس اصلی و علی‎اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری ساختمان و عمران تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰ شرکت ایران سازه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳ شرکت پارس سازه تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244201
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10408414
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10437494
آگهی تصمیمات شرکت کربن سیمرغ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10509751
آگهی تصمیمات شرکت لاستیک زرین بلوچ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۹۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۸۸۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدباقر بختیاری به کدملی۱۵۳۲۹۹۶۹۱۸ و علی پورصفر به کدملی۰۰۶۴۶۲۰۰۹۳ و شهرام پورصفر به کدملی۱۵۳۲۴۴۸۰۸۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۲/۸۹ محمدباقر بختیاری به سمت رئیس هیئت مدیره، علی پورصفر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید تقی بیگلو به کدملی۰۰۵۸۱۹۴۰۹۶ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالکیت با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره یا با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679713
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فولاد سدید سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۹۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۳۴۱۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رسول عرفانیان آسیائی به ک م ۰۹۳۴۵۰۸۵۱۸ و علی عسگری به ک م ۱۲۹۰۱۹۲۵۸۸ و مریم حاجی حسینی به ک م ۰۰۴۵۶۹۸۰۶۶ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ علی عسگری به سمت مدیرعامل و رسول عرفانیان آسیائی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم حاجی حسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10803845
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کاوشگران هیرساسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین عرفانیان آسیائی به کدملی ۰۴۶۷۹۸۸۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره و منوچهر اصغرزاده به کدملی ۱۹۷۱۳۷۶۸۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید عرفانیان آسیائی به کدملی ۰۰۶۱۲۰۷۲۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهمن مختاری به کدملی ۰۰۴۰۸۶۵۸۹۴ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809959
آگهی تصمیمات شرکت فائض سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۳۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۰۴۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10824937
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب استان مازندران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۳۱۱ ساری به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۷۸۰۸ و کدپستی ۴۸۱۶۸۱۹۳۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ و کدپستی ۱۴۶۸۶۸۵۳۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10938643
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954604
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های فولادی آتین صنعت پارت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۱۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۵۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید آسویار به شماره ملی ۴۲۸۴۲۵۲۷۵۵ و آقای محمدرضا سیف زاده پزشکان به شماره ملی ۰۰۴۹۸۴۷۰۸۲ و آقای نعیم رضائی به شماره ملی ۱۲۹۲۵۶۹۴۰۹ تا تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۳ ۳ تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصدهزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصدهزار سهم آن با نام می‌باشد. ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید آسویار به شماره ملی ۴۲۸۴۲۵۲۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سیف زاده پزشکان به شماره ملی ۰۰۴۹۸۴۷۰۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نعیم رضائی به شماره ملی ۱۲۹۲۵۶۹۴۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نعیم رضائی به شماره ملی ۱۲۹۲۵۶۹۴۰۹ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955553
آگهی تصمیمات شرکت حباب ساز سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۴۸۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976381
آگهی تصمیمات شرکت سدید ریخته‌گر سهامی خاص به شماره ثبت۹۶۷۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۷۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037280
آگهی تصمیمات شرکت بید وایر ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۰۹۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۳۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فضل اله جواهری به کدملی ۱۲۲۹۵۱۴۰۸۲ و جواد علیزادصابر به کدملی ۱۳۷۷۷۴۲۳۱۸ و حسن مالکی تهرانی به کدملی ۰۰۴۱۹۰۲۶۵۳ به سمت اعضا اصلی و عبداله جواهری به کدملی ۰۰۵۳۸۷۴۳۱۵ و محمد علیزادصابر به کدملی ۱۳۸۱۱۰۹۱۲۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ فضل اله جواهری به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد علیزادصابر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبداله جواهری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد رسمی با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692078
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان صنعت و معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۱۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۴۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۰/۸/۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی با نمایندگی آقای رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ با نمایندگی آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۱۵۷۳۳۴۵۵۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718188
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه بین المللی صنعت و اقتصاد پردیسان پویا درتاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۳۸۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۳۱۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت،گاز، پتروشیمی (به استثناء استخراج و اکتشاف و بهره برداری) و سایر صنایع ازجمله:سرمایه گذاری در انواع شرکتهای داخلی و خارجی،سرمایه گذاری و مشارکت درطرحهای صنعتی موضوع فعالیت شرکت،مدیریت و نظارت بر عملیات و امور شرکتهای سرمایه پذیر، اخذ وام، تسهیلات واعتبارات ارزی وریالی برای اجرا طرحها و تحقق اهداف شرکت، واردات و صادرات،کالا، خدمات، ماشین آلات وتاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت،سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع و هر نوع فعالیت اقتصادی و تجاری طبق قانون و مقررات کشورکه برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد همگی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم "ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد" مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: فارس شیراز بلوار ارم خیابان ابوالفتح خانی کوچه ۵/۱۳ پلاک ۱۸۰ کدپستی: ۷۳۷۶۸-۷۱۴۳۶ سرمایه شرکت: مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم با نام عادی یکهزار ریالی میباشد که مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۹/۳۹۲۶۳ مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ نزد بانک ملت شعبه آزادی شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:آقای محمد احتیاطی به شماره شناسنامه ۵۰۹ و شماره ملی ۱۷۵۳۹۵۰۸۹۹ نماینده شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره -آقای جلیل ابراهیم پور به شماره شناسنامه ۴۱ وشماره ملی ۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲ نماینده شرکت صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز ( سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره -آقای غلامرضا عادل زاده به شماره شناسنامه ۵۰۸ و شماره ملی ۲۲۹۶۵۵۵۱۵۲ نماینده شرکت پرتوراه اندازان صنعت ( سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره- آقای بهمن رضا پورجعفر به شماره شناسنامه ۲۱۵ و شماره ملی ۲۴۹۱۰۷۵۵۹۸ نماینده شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره- آقای حسینعلی زادمهر به شماره شناسنامه ۱۸۵و شماره ملی ۰۸۷۱۷۹۶۴۶۵ نماینده شرکت صنایع انرژی کارآفرینان پارس دنا (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور شرکت مانند چک، سفته، اوراق بهادار، قراردادهای مالی با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیاًت مدیره درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیاًت مدیره و یکی از اعضاء هیاًت مدیره و یا با امضاء دو عضو هیاًت مدیره بطور مشترک به همراه مهر شرکت معتبر و قانونی می باشد و امضاء مکاتبات و امور جاری شرکت با امضاء مدیرعامل اعتبارقانونی دارد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ هر دو برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۴۱۲۲۶۱۰۰۳۶۱۲۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737445
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ و برابر مجوز شماره ۴۶۶۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشماره ثبت ۱۲۰۰۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بنمایندگی آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس قانونی) موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت ۳۳۰۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بنمایندگی آقای جواد بستانیان بشماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش۹۵۰۱۲۲۹۲۱۲۸۳۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795839
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۰۲۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۴۰ , ۳۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ و شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵ و شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ و شرکت مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز به شماره ثبت ۱۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳ و شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی بشماره ثبت ۲۳۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۲۲۵۲۳۵۳۱۴۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488662
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۹۶۶۵/۹۶مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین عبدالملکی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۴۴۷۴۵ با واریز مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بعنوان سهم الشرکه به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه موسسه بشرح زیر است: مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ دارای۴۵۰۰۰۰ ریال علی اصغر فرخ به شماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ دارای۴۵۰۰۰۰ ریال اسداله درخشانی به شماره ملی ۰۴۹۳۰۹۴۵۲۰دارای۵۰۰۰۰ ریال مسعود سورانی به شماره ملی۱۰۹۱۲۸۹۹۸۰ دارای۱۰۰۰۰ ریال فرهاد کاظمی موقر به شماره ملی ۰۰۷۵۳۷۹۰۰۷دارای۱۰۰۰۰ ریال حدیث توکلی کوشا به شماره ملی۰۰۶۹۲۹۰۱۵۶ دارای۱۰۰۰۰ ریال داود اسعدی به شماره ملی ۶۳۵۸۷۵۱۳۶۰دارای۱۰۰۰۰ ریال امیر حسین عبدالملکی به شماره ملی۰۰۷۲۶۴۴۷۴۵ دارای۱۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۴۰۷۷۱۹۹۳۶۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583950
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۷۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیات مدیره شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - ۲ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی بشماره ملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بنمایندگی آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۷۵۳۵۸۸۳۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657742
آگهی تغییرات شرکت بهین پویان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه پایان سال ۱۳۹۵ و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به نمایندگی آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۲۳۸۹۰۴۳۱۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362810
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تراکم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تراکم سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به نمایندگی علی اصغر فرخ بشماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به نمایندگی حسین شیخی بشماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک