کریم اقبال بهبهانی

آقای کریم اقبال بهبهانی

کد ملی 4722388891
81
شرکت‌ها
81
آگهی‌ها

شرکت های کریم اقبال بهبهانی

زر پلاست تهران
زر پلاست تهران
1
خوراک گیل
خوراک گیل
1
البرز پلاست ایرانیان
البرز پلاست ایرانیان
1
نور وطن اعمار
نور وطن اعمار
1
بازرگانی بین المللی نسیم تجارت کیمیا
بازرگانی بین المللی نسیم تجارت کیمیا
1
عصر ارتباطات بین الملل پارس کار
عصر ارتباطات بین الملل پارس کار
1
لبخند خوشه گندم
لبخند خوشه گندم
1
حسابداران اقبال
حسابداران اقبال
1
صنعت برتر نیکو
صنعت برتر نیکو
1
بازرگانی اردل
بازرگانی اردل
1
گروه صنعتی آردل
گروه صنعتی آردل
1
صنایع ایران دوماک
صنایع ایران دوماک
1
کشت وصنعت مهکام
کشت وصنعت مهکام
1
توسعه صنعت فراگیر دنیا
توسعه صنعت فراگیر دنیا
1
کراپ ایران
کراپ ایران
1
مشاوره نو آوران داتیک
مشاوره نو آوران داتیک
1
آسیابان تجهیزات سیمان
آسیابان تجهیزات سیمان
1
صنایع برق و الکترونیک بال صبا
صنایع برق و الکترونیک بال صبا
1
فن آوران پترو تجهیز رهام
فن آوران پترو تجهیز رهام
1
مهندسی طراحان صنعت آهنگری نوین
مهندسی طراحان صنعت آهنگری نوین
1
پارس لودر سرآمد روز
پارس لودر سرآمد روز
1
شتاب ماشین تابان پرمون
شتاب ماشین تابان پرمون
1
پی هم آرام بین الملل
پی هم آرام بین الملل
1
1
1
1
فراز پرتو آسیا
فراز پرتو آسیا
1
آریا شیمی پویا
آریا شیمی پویا
1
آینده بهسازان کاشانه
آینده بهسازان کاشانه
1
تولیدی ابزار مهدی
تولیدی ابزار مهدی
1
نانشهر
نانشهر
1
پارس کار
پارس کار
1
پژوهش گسترش رهیافت پارس
پژوهش گسترش رهیافت پارس
1
بازرگانی ابزار مهدی
بازرگانی ابزار مهدی
1
تابان دیزل
تابان دیزل
1
جاویدان سازه پارس کیان
جاویدان سازه پارس کیان
1
دنیای علم پویا
دنیای علم پویا
1
فرهنگی هنری جوانه پویا
فرهنگی هنری جوانه پویا
1
آرد مرکزی
آرد مرکزی
1
مهندسی تلاشگران فکور کار
مهندسی تلاشگران فکور کار
1
مهندسی برکه تثبیت سبز شریف
مهندسی برکه تثبیت سبز شریف
1
بازرگانی بین المللی اشتاد سهیل
بازرگانی بین المللی اشتاد سهیل
1
آذر شسپ صنعت
آذر شسپ صنعت
1
پانیذ صنعت ایرانیان
پانیذ صنعت ایرانیان
1
تغلیظ مس میدوک جنوب
تغلیظ مس میدوک جنوب
1
مهندسی و تولیدی ماریلا صنعت
مهندسی و تولیدی ماریلا صنعت
1
دارو تجارت سامان
دارو تجارت سامان
1
تامین و پشتیبانی ابزار مهدی
تامین و پشتیبانی ابزار مهدی
1
فولاد سازان هادی
فولاد سازان هادی
1
لوح رسانه جوانه پویا
لوح رسانه جوانه پویا
1
پرنیان مهیار
پرنیان مهیار
1
پایانه کیمیاگران امروز
پایانه کیمیاگران امروز
1
ساختمانی و راهسازی مراغ
ساختمانی و راهسازی مراغ
1
کیمیاگران امروز ترابر
کیمیاگران امروز ترابر
1
مهندسی نوین گستر سبز خودرو
مهندسی نوین گستر سبز خودرو
1
بازرگانی بین اللملی جارچی آوا
بازرگانی بین اللملی جارچی آوا
1
گروه توسعه کیمیاگران امروز
گروه توسعه کیمیاگران امروز
1
گروه هوانوردان آوا
گروه هوانوردان آوا
1
شبکه ایرانیان پویا
شبکه ایرانیان پویا
1
سنگاب همدان
سنگاب همدان
1
پترو فن آوران فاتح
پترو فن آوران فاتح
1
صنایع شیمیایی پترو ناد آسیا
صنایع شیمیایی پترو ناد آسیا
1
حقوقی عدالت گستر اقبال
حقوقی عدالت گستر اقبال
1
تکوین فن آوران مهندسی وساخت
تکوین فن آوران مهندسی وساخت
1
پتروشیمی فاتح کیمیا
پتروشیمی فاتح کیمیا
1
فناوریهای آب و نیرو فاتح
فناوریهای آب و نیرو فاتح
1
گروه فاتح بین الملل کیمیا
گروه فاتح بین الملل کیمیا
1
پرشین گلف اویشن سرویسز کیش
پرشین گلف اویشن سرویسز کیش
1
پویا مبدل کیمیا
پویا مبدل کیمیا
1
پارس تجهیز کاران کیمیا
پارس تجهیز کاران کیمیا
1
بانیان آگاهی سلامت
بانیان آگاهی سلامت
1
صنایع لوازم خانگی اردل
صنایع لوازم خانگی اردل
1
پرمون ساز ساوالان
پرمون ساز ساوالان
1
پاکبان پرمون پرند
پاکبان پرمون پرند
1
توسعه الکترو صنعت راما
توسعه الکترو صنعت راما
1
پترو بهره بردار فاتح
پترو بهره بردار فاتح
1
تجهیزات کامپیوتری ایران
تجهیزات کامپیوتری ایران
1
ماشینهای اداری مادیران
ماشینهای اداری مادیران
1
رستاخیز لاستیک نوین ایرانیان
رستاخیز لاستیک نوین ایرانیان
1
بازرگانی نوآوران پخش آپادانا
بازرگانی نوآوران پخش آپادانا
1
مدیریت بازرگانی نوین آسیا
مدیریت بازرگانی نوین آسیا
1
ترمه آبیک
ترمه آبیک
1
آلتون تأمین پویا
آلتون تأمین پویا
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589787
آگهی تصمیمات شرکت زرپلاست تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۷۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۷۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد جنتی به کدملی ۴۴۳۲۰۱۵۸۰۲ محسن باغبانزاده به کدملی ۴۴۳۲۲۴۲۳۹۶ غلامعلی دادرس به کدملی ۴۴۳۱۳۰۸۲۲۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ محمد جنتی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن باغبانزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۵۸۸۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604217
آگهی تصمیمات شرکت خوراک گیل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۲۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ واصل گردید. موسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بسمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. پرویز سهیل به کدملی ۰۰۴۰۳۶۹۱۴۵ و احمد نجدی سمیعی به کدملی ۲۵۹۳۵۷۴۲۳۲ و محمدحسین تاجفر به کدملی ۲۷۵۰۶۵۹۰۰۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۱ پرویز سهیل بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسین تاجفر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد نجدی سمیعی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۴۸۴۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 682176
آگهی تغییرات شرکت البرز پلاست ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۱۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۴۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداران اقبال به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی خواجه وند به شماره ملی ۵۵۹۹۰۴۵۱۶۱ و آقای مهران نوروزی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۹۴۴۹۵ و خانم فرزانه زمانی به شماره ملی ۴۸۹۹۰۵۶۱۲۵ و خانم معصومه سیدی به شماره ملی ۳۰۳۰۰۷۷۳۴۹ تا تاریخ ۳/۴/۹۳. در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۵۶۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727857
آگهی تصمیمات شرکت نور وطن اعمارسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۲۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۲۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید محمدعلی طائریان به کدملی ۴۷۲۲۳۶۰۸۰ و عمادالدین قاضی به کدملی ۴۸۳۹۷۵۲۹۵۸ و علیرضا رضایی جاوید به کدملی ۰۰۵۸۴۳۴۳۹۹ و سارا طائریان به کدملی ۰۰۵۸۰۵۰۶۸۱ و سری طائریان به کدملی ۰۰۷۴۴۵۳۴۱۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ سید محمدعلی طائریان به سمت رئیس هیئت مدیره و سارا طائریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۱۹۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917952
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی نسیم تجارت کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۰۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۵۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداران اقبال به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا افشار به شماره ملی ۰۰۴۶۴۴۳۹۵۹ و آقای احمد علمی فرد به شماره ملی ۲۹۹۳۳۶۰۱۷۵ و آقای محمد افتخارعمرانی به شماره ملی۰۰۷۰۹۷۳۵۵۵ تا تاریخ ۲۳/۷/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۰۵۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919176
آگهی تصمیمات شرکت عصر ارتباطات بین المللی پارس کار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به ش م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به ک م ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۸۹۶۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 942953
آگهی تغییرات شرکت لبخند خوشه گندم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۷۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اقبال به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آریا مصیری به شماره ملی ۰۰۵۹۴۸۳۰۰۸ و آقای امیرعلی مصیری به شماره ملی ۰۰۶۷۲۳۳۰۰۷ و خانم مهین دخت حالتی به شماره ملی ۰۰۳۰۶۰۳۱۷۱ تا تاریخ ۲/۳/۱۳۹۳. در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۰۱۰۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947792
آگهی تغییرات موسسه حسابداران اقبال به شماره ثبت ۲۰۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ و خانم مونا اقبال بهبهانی بشماره ملی ۰۰۶۸۴۸۷۸۵۱ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مونا اقبال بهبهانی بشماره ملی ۰۰۶۸۴۸۷۸۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بسمت مدیرعامل. ۳ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران هفت تیر خیابان کریمخان زند خیابان ایرانشهر شمالی نبش کوچه نوشهر پلاک ۳۵ واحد ۴۰۱ طبقه ۴ کدپستی ۱۵۸۴۶۶۸۸۱۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا منفردا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ۵ آقای سید مرتضی زین العابدین نظری با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۰۷۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980042
آگهی تصمیمات شرکت صنعت برتر نیکو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۳۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بسمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدبهزاد مظلومیان به کدملی ۰۰۵۷۹۸۱۷۹۵ و محمدفرزاد مظلومیان به کدملی ۰۰۵۸۰۵۵۸۰۰ و رضا پادپری به کدملی ۰۰۶۲۴۱۹۷۸۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۱ محمدبهزاد مظلومیان بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، محمدفرزاد مظلومیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۹۴۱۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007714
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی آردل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۸۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ و شرکت صنایع ایراندرماک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۲۸۴۷ و شرکت صنایع لوازم خانگی آردل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۵۴۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ منصور مظاهری کلهرودی به ش ملی ۰۰۳۹۸۴۲۵۸۴ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار بسمت رئیس هیئت مدیره و کریم اقبال بهبهانی به ش ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به نمایندگی شرکت صنایع ایراندوماک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سپه دار مرادی کل بلندی به ش ملی ۱۹۵۰۳۷۵۳۸۲ به نمایندگی شرکت صنایع لوازم خانگی آردل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۳۴۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007715
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی آردل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۱۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به ش م ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ به نمایندگی منصور مظاهری کلهرودی به ک م ۰۰۳۹۸۴۲۵۸۴ و شرکت بازرگانی آردل به ش م ۱۰۱۰۲۸۰۲۱۸۳ به نمایندگی محمدرضا وفائی به ک م ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ و شرکت صنایع لوازم خانگی آردل به ش م ۱۰۱۰۰۴۱۹۵۴۹ به نمایندگی کریم اقبال بهبهانی به ک م ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ محمدرضا وفائی بسمت رئیس هیئت مدیره و کریم اقبال بهبهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۳۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007716
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ایراندوماک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۲۸۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به ش. م ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ به نمایندگی منصور مظاهری کلهرودی به ش. م ۰۰۳۹۸۴۲۵۸۴ شرکت بازرگانی آردل به ش. م ۱۰۱۰۲۸۰۲۱۸۳ به نمایندگی کریم اقبال بهبهانی به ش. م ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ و شرکت گروه صنعتی آردل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۱۸۳ به نمایندگی عباسعلی اسداله بیک به ک. م ۲۱۲۱۱۹۳۶۲۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ عباسعلی اسداله بیک بسمت رئیس هیئت مدیره و کریم اقبال بهبهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۳۴۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091035
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت مهکام سهامی خاص به شماره ثبت۷۸۹۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۷۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: افسانه خسروی به ک م ۶۸۹۰۰۰۱۵۵۹ به سمت بازرس اصلی و ناهید محمدی علی آباد به ک م ۵۶۶۹۷۹۴۵۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه تولیدی مهرام به ش م ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ به نمایندگی کریم اقبال بهبهانی به ک م ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهریار پوررسول به ک م ۲۵۹۴۱۰۷۷۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کورش کسروی به ک م ۰۰۴۵۳۴۰۵۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۶۲۸۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102072
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۸۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابداران اقبال به ش م۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به ک م۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دنیای سازندگی به ش م۱۰۱۰۲۲۷۵۲۴۹ به نمایندگی محمد ولی زاده به ک م۰۰۵۴۷۰۷۲۳۴ و شرکت دنیای سبز پرتو به ش م۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰۲ به نمایندگی مهفام تقی گنجی به ک م۰۴۵۱۶۴۷۳۱۹ و شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به ش م۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ به نمایندگی افسانه خسروی به ک م۶۸۹۰۰۰۱۵۵۹ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۱/۹۱ محمد ولی زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و افسانه خسروی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهفام تقی گنجی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره با نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۶۸۰۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149859
آگهی تصمیمات شرکت کراپ ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۶۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و مالی آئین محاسیان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی تعیین گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۲۷/۵/۹۲ تکمیل امضاء گردید. ش۱۶۹۰۶۹۶ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158555
آگهی تغییرات شرکت مشاوره نو آوران داتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۳۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید جارودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۵۲۴۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای پیروز ملک زاده به شماره ملی۰۰۵۸۳۳۲۴۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم هاله مجیدی معجزی به شماره ملی۰۰۶۹۵۳۸۷۸۶ به نمایندگی از شرکت تحول گران فردا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۵۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۴۳۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219718
آگهی تغییرات شرکت آسیابان تجهیزات سیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۴۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۰۰۴۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۵۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219723
آگهی تغییرات شرکت صنایع برق و الکترونیک بال صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۳۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. پ۱۷۲۵۴۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243311
آگهی تغییرات شرکت فن آوران پترو تجهیز رهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۳۵۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302437
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طراحان صنعت آهنگری نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان محمد بهزاد مظلومیان ب م۰۰۵۷۹۸۱۷۹۵ امیرمحمد مظلومیان به ک م۰۰۷۴۸۴۶۲۴ محمدفرزاد مظلومیان به ک م۰۰۵۸۰۵۵۸۰۰ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی اقبال به ش م۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بسمت بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی م۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۶۳۵۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397165
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص پارس لودر سرآمد روز در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۲۱۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۴۵۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث، خرید، مشارکت، تاسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه، تولید، توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور، خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین بسته بندی و بخش کالاهای مجاز بازرگانی، واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولات دیگر به کلیه کشورهای جهان، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان، ایجاد شعبه در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هرگونه فعالیتی که بنحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و به نحوی سود دهی داشته باشد. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خ دکتر بهشتی، خ پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۲۸، کدپستی ۱۵۳۱۶۳۳۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۸/۲۳۰/۳۵ مورخ ۳۰/۸/۹۲ نزد بانک تجارت شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: پیمان دارابیان (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیر عامل، افروز اولیائی بسمت عضو هیئت مدیره، نادر جهان بین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرهاد دیو سالار بسمت رئیس هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابداران اقبال بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ ملی بعنوان بازرس اصلی کریم اقبال بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۱۳۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622992
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص شتاب ماشین تابان پرمون در تاریخ ۱۸/۶/۹۳ شماره ثبت ۴۶۰۰۳۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۵۹۹۷ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: احداث ـ خرید ـ مشارکت ـ تاسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانجات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه ـ تولید ـ توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور به ویژه ساخت مونتاژ و تولید انواع خودروهای تجاری (کامیونت ـ کامیون و کشنده) کار و سواری و ساخت انواع کاربریهای منصوبه برخوردهای تجاری و باری از قبیل حمل زباله، آتش نشانی، یدک کش، جرثقیل و انواع اتاق بار ـ یخچالی ـ بالابر تریلی ـ کمپرسی میکسر ـ جاروب خیابان ـ تجهیزات امینی ـ خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه به ویژه انواع قطعات و تجهیزات خودرو و آبشنها (اعم از سواری، تجاری و کار) و پرس و لوازم آن و ماشین آلات راهسازی و فرودگاهی مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولات دیگر به کلیه کشورهای جهان شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هرگونه فعالیتی که بنحوی با موضوع شرکت فوق مرتبط باشد و بنحوی سوددهی داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ ولیعصر ـ خ میرداماد ـ نرسیده به بزرگراه افریقا ـ پلاک ۳۱۳ ـ طبقه اول کد پ ۱۹۶۹۶۳۳۹۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۳ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: رسول علی پور واعظی به ش م ۲۹۷۰۱۶۶۵۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره احسان ممقانی زاده به ش م ۰۰۶۷۳۳۸۳۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره پریا صفرپور به ش م ۰۰۸۰۱۲۶۹۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری باامضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابداران اقبال بنمایندگی مونا اقبال بهبهانی بشماره ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بعنوان بازرس اصلی آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۶۸۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626903
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پی هم آرام بین الملل در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۶۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۶۳۰۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: احداث ـ خرید ـ مشارکت ـ تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و همچنین طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی، نقشه برداری،راهسازی و سدسازی ـ ساخت و نصب سازه های فلزی و صنعتی ـ نصب و راه اندازی تأسیسات مرتبط با پروژه های ساختمانی تهیه ـ تولید ـ توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولات دیگر به کلیه کشورهای جهان شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ـ ایجاد شعب در سراسرایران و جهان اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ومشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و به نحوی سوددهی داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ قیطریه ـ خیابان جهان تاب ـ کوچه آریا غربی ـ پلاک ۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۷/۸۰۹/۹۳مورخ ۲۱/۲/۹۳نزد بانک سامان شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: الف: آقای محمد رضا قلی پور دیزجی به شماره ملی۰۰۳۴۷۷۹۱۶۷بسمت رئیس هیئت مدیره ب: آقای امیرحسن نیکنام به شماره ملی ۰۴۵۲۵۶۳۰۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ج: آقای عباس رضاپور جدیدی به شماره ملی ۲۰۶۲۶۳۰۵۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و سایراوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت با معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مؤسسه حسابداران اقبال به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی. ـ کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۳۰۱۱۳۶۹۹۹۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654604
آگهی تصمیمات شرکت کراپ ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی تعیین گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان غلامحسین نخ باف کدملی ۱۲۸۱۶۰۶۱۵۴ و آقای محمد نخ باف کدملی ۰۰۵۶۰۸۱۳۶۷ و مهدی نخ باف کدملی ۰۰۵۹۴۹۶۳۸۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۹۳ آقای غلامحسین نخ باف بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نخ باف بسمت نایب رئیس و مدیرعامل و مهدی نخ باف بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره یا نماینده‌های قانونی آنها همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا نماینده قانونی ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱/۷/۹۳ تکمیل و امضاء گردید. ش۱۸۸۱۹۰۶ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698454
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز پرتو آسیا درتاریخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۴۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۳۸۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث ـ خرید ـ مشارکت ـ تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه ـ تولید ـ توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولات دیگر به کلیه کشورهای جهان ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ـ ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ومشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و به نحوی سوددهی داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان احمد قصیر (بخارست) ـ خیابان شانزدهم ـ پلاک ۲۰ ـ ساختمان سپید ـ طبقه چهارم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۱۳۷۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰ سهم یکهزار ریالی بانام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۲ مورخ ۷/۷/۹۳ نزد بانک ملت شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. جمشید انوشه پور به شماره ملی ۰۰۴۱۵۹۳۰۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲. حمید انوشه پور به شماره ملی ۰۰۴۱۱۵۸۸۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. امید انوشه پور به شماره ملی ۰۰۶۷۳۰۸۹۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر، و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۲۵۵۵۱۸۵۹۵۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698526
آگهی تغییرات شرکت آریا شیمی پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره درسال ۹۲ تصویب شد. مؤسسه حسابداران اقبال بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸۰۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای رضا کوشکی بشماره ملی ۰۰۷۶۰۸۲۸۶۵ آقای علی امیری بشماره ملی ۰۰۶۴۲۰۶۸۴۱ آقای مسعود کوشکی بشماره ملی ۰۰۸۲۰۳۹۲۵۹ پ۹۳۰۸۲۵۳۱۶۲۳۰۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716769
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آینده بهسازان کاشانه درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۳۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۵۵۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی مشاوره ساخت و اجرای کلیه مصنوعات چوبی و فلزی اجرای دیزاین و دکوراسیون داخلی و کلیه اماکن دولتی و خصوصی تجاری و نمایشگاهی طراحی و ساخت انواع غرفه و خدمات نمایشگاهی صنایع چوبی و فلزی و مبلمان و تجهیزات اداری و منزل تهیه و توزیع و واردات انواع چوب مصنوعات چوب و کاغذی مواد اولیه تجهیزات و راه اندازی ماشین آلات و خطوط تولید صنایع چوبی و فلزی تولید لوازم التحریر فلزی و چوبی و کاغذی ثبت سفارش و حق العمل کاری مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای کلیه پروژه های تولید و سازه ای صنعت چوب و فلز اجرای سیستم های بایگانی فلزی و قفسه بندی سبک و سنگین انبار همچنین ارائه کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادارات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و لوازم التحریر گشایش اعتبارات ال سی برای شرکت نزد بانک ها ترخیص کالاها از گمرکات داخلی و اعطا نمایندگی کمپانی های معتبر خارجی و داخلی و برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد ثبت نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمان های ددولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران ـ خیابان دکتر شریعتی ـ روبروی پارک شریعتی ـ پلاک ۹۷۵ ـ طبقه دوم ـ واحد چهارم کد پستی ۱۶۶۱۷۱۶۶۵۶ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲۳ مورخ ۸/۷/۹۳ نزد بانک ملی شعبه سید خندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت : . زهرا صوری غیاثوند به شماره ملی ۰۰۶۱۴۳۰۴۳۹به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ . ثریا صوری غیاثوند به شماره ملی ۰۰۶۱۴۳۰۴۳۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.عقود اسلامی و سایراوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابداران اقبال بنمایندگی مونا اقبال بهبهانی به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی . کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار پ۹۳۰۹۱۰۳۴۸۲۴۳۷۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717072
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ابزار مهدی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۸۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۰۱۶۵۴۸۴۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9625104
آگهی تصمیمات شرکت نانشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۸۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فرآورده‌های روغنی ایران (فریکو) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۹۵۷ به نمایندگی کریم اقبال بهبهانی به کد ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ شرکت تحقیقات و فن آوری بنیان کشت به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۶۲۷۹ به نمایندگی سید شهباز نوراشرف الدین به کد ملی ۴۸۳۹۴۹۸۶۳۶ سید ابوالفضل حقایقی به کد ملی ۰۷۰۱۴۲۸۳۹۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۸۹ کریم اقبال بهبهانی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید ابوالفضل حقایقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید شهباز نوراشرف الدین به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9644258
آگهی تصمیمات شرکت پارس کار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۳۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و اقبال بهبهانی به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد دیوسالار به کدملی ۰۰۴۱۰۱۳۷۱۹ نادر جهان بین به کدملی ۴۷۲۳۶۸۴۹۰۵ محمد مهندسی به کدملی ۰۰۴۷۹۷۶۷۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ فرهاد دیوسالار به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مهندسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نادر جهان بین بسمت عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل و یا معاون مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9803124
آگهی تصمیمات شرکت پژوهشی گسترش رهیافت پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۷۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و کریم اقبال به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۰ محل شرکت به تهران خ مطهری لارستان خ ۲۲ پ ۴۰ ط دوم کدپستی ۱۵۹۶۸۱۳۸۱۴ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846098
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی ابزار مهدی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۳۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد مظلومیان به کدملی ۰۰۵۳۶۳۹۸۵۵ امیرمحمد مظلومیان به کدملی ۰۰۷۴۸۷۴۶۲۴ محمدمهدی مظلومیان به کدملی ۴۵۷۹۶۹۸۰۷۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۰ جواد مظلومیان به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرمحمد مظلومیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مظلومیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9893654
آگهی تغییرات شرکت تابان دیزل بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۹۸۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام، تعداد پنجاه هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای روزبه تابنده تهرانی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۷۵۷۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت تامین و پشتیبانی ابزار مهدی سهامی خاص با نمایندگی آقای جواد مظلومیان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای روزبه تابنده تهرانی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۷۵۷۰۷ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا خانم آناهیتا افرازه (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ موسسه حسابداران اقبال به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003081
آگهی تاسیس شرکت جاویدان سازه پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۸۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۷۳۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره و مدیریت و طراحی نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی نقشه‌برداری راهسازی و سدسازی ساخت و نصب سازه‌های فلزی بتونی و صنعتی نصب و راه اندازی تاسیسات مرتبط با پروژه‌های ساختمانی شرکت در نمایشگاهها و مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و غیر دولتی طراحی و احداث واحدهای صنعتی و شهرسازی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و به طور کلی هر گونه فعالیت مجاز که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط و سود دهی داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران انتهای صیاد شیرازی خ گلشن ۱۲ متری قائم ک آذر پ ۲۵ واحد ۲۲ ـ کدپستی ۱۶۹۶۷۳۸۳۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک‌هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پانصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۰۲۶۸۶۶۲۵۷ مورخ۱۱/۴/۱۳۹۰ نزد بانک صادرات شعبه زند خردمند پرداخت گردیده است.. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای محمدحسین ملاحسن‌تفرشی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۵۰۰۳۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای کاوه فلامرز فولادی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۰۵۰۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای کسری فلامرز‌فولادی به شماره ملی ۰۰۷۹۲۷۲۵۰۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای کسری فلامرز‌فولادی به شماره ملی ۰۰۷۹۲۷۲۵۰۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـموسسه حسابرسی آتیه‌نگر اقبال به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای کریم اقبال‌بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046336
آگهی تصمیمات شرکت دنیای علم پویا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۳۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به ش ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۸۱۶۰ به نمایندگی فاطمه لطف اله تبریزی به ش ملی ۰۰۴۳۴۰۷۱۶۲ و شرکت سرمایه گذاری دنیای سازندگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۲۴۹ به نمایندگی مهشاد تقی گنجی به ش ملی ۰۴۵۳۴۶۱۹۷۲ و شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی ۰۴۵۱۶۴۷۳۱۹ به نمایندگی مهفام تقی گنجی به ش ملی ۰۴۵۱۶۴۷۳۱۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ فاطمه لطف اله تبریزی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهشاد تقی گنجی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد عطری خارج از اعضاء به ش ملی ۰۰۳۷۰۳۷۰۳۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10315026
آگهی تصمیمات شرکت فرهنگی هنری جوانه پویا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۱۹۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۶۸۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و مجتبی اسدی به کدملی ۰۳۲۱۵۲۵۱۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن سرشاد به کدملی ۰۰۴۳۴۴۵۸۹۶ کریم اقبال بهبهانی به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ محمود ژیانفر به کدملی ۰۰۶۹۱۰۰۴۰۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/۸۹ محسن سرشاد بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کریم اقبال بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. محل شرکت به نشانی استان البرز اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد بلوار ابوریحان بلوار غزالی غربی خ گلریز ۲ نبش ک اول قطعه ۱۴۴۶ کدپستی ۳۱۸۸۱ تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10326081
آگهی تصمیمات شرکت آرد مرکزی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۳۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم اقبال‎بهبهانی به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498850
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تلاشگران فکور کارا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۹۲۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۳۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابدارن اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بسمت بازرس اصلی و کریم اقبال به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهین الوندی به کدملی ۳۷۸۱۹۱۹۸۰۳ و علی اصغر گرشاسبی به کدملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ و مهدی کریمی شهربابک به کدملی ۰۰۶۰۵۳۱۴۶۰ بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ شاهین الوندی بسمت رئیس هیئت‎مدیره , علی اصغر گرشاسبی بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره , محسن پورعیدی خارج از اعضا به کدملی ۰۹۱۹۳۲۸۴۹۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10653881
آگهی تاسیس شرکت مهندسی برکه تثبیت سبز شریف سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ تحت شماره ۴۰۳۰۹۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۲۰۲۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام خدمات مشاوره طراحی ساخت نصب راه‌اندازی و اجرا در زمینه مدیریت و مهندسی پسماندهای ویژه عادی عالی کشاورزی صنعتی بیمارستانی و پساب‌های صنعتی انسانی کشاورزی انجام فعالیتهای آزمایشگاهی راه‌اندازی کارخانجات صنعتی و نیمه صنعتی احداث خرید تاسیس تکمیل و یا بهره‌برداری از کارخانجات تولیدی در کلیه زمینه‌های مرتبط با موضوع فوق تامین و تهیه مواد اولیه مورد نیاز با توجه به موضوع فوق تهیه و توزیع تولید و فروش مواد اولیه مجاز و تولیدات مورد نیاز کشور با توجه به موضع شرکت مشارکت در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور و شرکت شرکت در کلیه نمایشگاهها و مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ نمایندگی و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت مجازی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط و سوددهی داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ انقلاب بین قدس و وصال شیرازی خ اسکو پ۱۲ ط سوم واحد ۷ ـ کد پستی ۱۴۱۷۸۱۳۸۷۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد چهار هزار و پانصد سهم با‌نام، تعداد پنج هزار و پانصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۳۱۱۴۷ مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دانشگاه صنعتی شریف پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای سید آرش صابر به شماره ملی۲۶۱۹۶۹۹۶۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای محمدابراهیم صیادی به شماره ملی۰۳۲۲۴۶۱۸۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم آزاده مهندسی‌نمین به شماره ملی ۲۶۱۹۷۱۳۸۹۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم سمیرا‌السادات میری به شماره ملی ۰۰۸۱۶۶۵۰۶۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابداران اقبال به شماره ملی۲۰۴۰۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای کریم اقبال‌بهبهانی به شماره ملی۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819762
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی اشتاد سهیل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۱۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۴۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اقبال به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی ۶۴۲۹۸۸۰۴۶۱ و آقای علی رنجبران به شماره ملی ۲۲۹۵۵۲۱۵۵۶ و آقای محمدصادق کریمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۰۵۲۸۱ تا تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823679
آگهی تغییرات شرکت آذر شسپ صنعت (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۰۴۵۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۵۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداران اقبال به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید در تاریخ۱۱/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10859722
آگهی تاسیس شرکت پانیذ کرد ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۷/۹۰ تحت شماره ۴۱۵۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۳۰۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: احداث ـ خرید ـ مشارکت ـ تاسیس تکمیل و یا بهره‌برداری از کارخانه‌جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه ـ تولید ـ توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور ـ خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین بسته‌بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولات دیگر به کلیه کشورهای جهان ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ـ ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و مشارک در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هرگونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مربط باشد و به نحوی سوددهی داشته. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان فاطمی ـ خیابان وهی‌معیری ـ پلاک۱۰ ـ واحد۵ ـ کدپستی۱۴۱۴۶۵۷۳۶۶. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۲۸۴۲۶ مورخ۱۲/۷/۹۰ نزد بانک پارسیان شعبه لاله پرداخت گردیده است.. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای رضا رحمتی به شماره ملی۳۷۸۱۸۹۵۷۹۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای علی رحمتی به شماره ملی۳۷۸۱۹۶۴۸۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای مهدی رحمتی به شماره ملی۳۷۸۱۹۹۵۶۳۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای رضا رحمتی به شماره ملی۳۷۸۱۸۹۵۷۹۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: نحوه امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابداران اقبال به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای کریم اقبال‌بهبهانی به شماره ملی۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930104
آگهی تغییرات شرکت تغلیظ مس میدوک جنوب (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۱۶۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۱۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداران اقبال به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۴/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدهادی هاشمی نظری فرد به شماره ملی۰۰۶۳۳۸۰۳۴۱ و آقای سید محمدباقر هاشمی نظری فرد به شماره ملی۰۰۳۹۸۵۰۳۷۴ و خانم ملکتاج صالحی به شماره ملی۰۰۴۹۶۰۴۰۱۵ تا تاریخ۲۵/۴/۱۳۹۲. در تاریخ۲۷/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10942347
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تولیدی ماریلا صنعت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۳۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۱۳۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بسمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به کد ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا مزینی به کد ملی ۰۰۱۱۰۱۸۰۳۸ و الاهه فرزانه خفی به کد ملی ۰۰۴۱۰۷۲۲۶۱ و فرانک مزینی به کد ملی ۰۰۶۴۶۴۳۸۸۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ علیرضا مزینی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، فرانک مزینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز شرکت به تهران خ ۱۲ بخارست پ ۱۰ ط ۵ کدپستی ۱۵۱۴۷۴۵۳۱۶ تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10963556
آگهی تصمیمات شرکت دنیای شگرف سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابداران اقبال به ش ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۸۱۶۰ بنمایندگی فاطمه لطف اله تبریزی به ش ملی ۰۰۴۳۴۰۷۱۶۲ و شرکت سرمایه گذاری دنیای سازندگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۲۴۹ بنمایندگی مهشاد تقی گنجی به کدملی ۰۴۵۳۴۶۱۹۷۲ و شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۸ به نمایندگی مهفام تقی گنجی به ش ملی ۰۴۵۱۶۴۷۳۱۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ فاطمه لطف اله تبریزی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهشاد تقی گنجی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مهفام تقی گنجی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11008336
آگهی تغییرات شرکت تامین و پشتیبانی ابزار مهدی (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۸۰۲۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۵۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداران اقبال به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۱/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081601
آگهی تغییرات شرکت فولاد سازان هادی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11131786
آگهی تاسیس شرکت لوح رسانه جوانه پویا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۰۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۸۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: احداث خرید مشارکت تاسیس تکمیل و یا بهره‌برداری از کارخانجات تولیدی در زمینه انواع قالب نیکلی و استمپر تولید سی‌دی خام و دی‌وی‌دی خام توزیع و پخش تولید و فروش انواع لوح‌ خام و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و سایر خدمات لازم برای فروش محصولات تولیدی شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ دکتر مفتح خ وراوینی پ ۳۶ ط اول ـ کدپستی ۵۴۶۴۶۴۵۴۵۴. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال می‌باشد. ۵ـ مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای علی سرشاد به شماره ملی ۰۰۶۷۴۳۳۷۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای امیر سرشاد به شماره ملی ۰۰۷۰۹۶۲۰۳۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ ـ آقای امیر سرشاد به شماره ملی ۰۷۰۹۶۲۰۳۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150329
آگهی تصمیمات شرکت پرنیان مهیار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۹۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به کدملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت تحول گران فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۴۵۷۰ بنمایندگی امیر محمدتقی گنجی به کدملی ۰۰۷۰۸۱۱۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ بنمایندگی محمدرضا تقی گنجی به کدملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ و شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به کدملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ بنمایندگی سعید جارودی به کدملی ۰۰۳۶۰۵۲۴۳۴ و شرکت کالایابان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۴۶۳ به نمایندگی فرخ صمدیان به کدملی ۴۲۸۴۶۰۵۷۴۷ و شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ بنمایندگی سهراب رسته به کدملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ امیرمحمد تقی گنجی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و محمدرضا تقی گنجی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه کیمیاگران امروز درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث ـ خرید ـ مشارکت ـ تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه ـ تولید ـ توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور ـ خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولا ت دیگر به کلیه کشورهای جهان ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ـ ایجاد شعب در سراسرایران و جهان ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ومشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و به نحوی سود دهی داشته باشد در صورت ضرورت قانونی هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح دریافت می گردد.تولید، واردات، صادرات، حمل و ذخیره سازی کلیه مواد نفتی، شیمیایی و پتروشیمی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان پاسداران خیابان بوستان دوم ـ خیابان گیلان ـ خیابان اسلامی جنوبی ـ پلاک ۴ کدپستی ۱۶۶۴۸۱۷۷۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۱/۶۵۱۰ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک ملت شعبه زبر جد پاسداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ـ شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳ بنمایندگی سیدمصطفی مقدسی به کدملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی به کدملی ۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع شیمیایی پتروناد آسیا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۰۶۹۶ بنمایندگی میثم احمدی فرد به کدملی ۰۰۷۵۳۲۷۳۷۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ نحوه امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو عضو از سه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابداران اقبال بنمایندگی مونا اقبال بهبهانی به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی. کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۴۱۱۲۵۱۹۸۲۷۸۷۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670701
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی مراغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۸۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید - مؤسسه حسابرسی بینا تدبیر روش بشماره ثبت ۳۳۵۸۸ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۰۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. - افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: احسان ممقانی زاده بشماره ملی ۰۰۶۷۳۳۵۳۴۹ و پریا صفرپور بشماره ملی۰۰۸۰۱۲۶۹۳۶ و محمود فرین نیا بشماره ملی ۱۵۵۱۹۲۵۳۷۰ پ۹۴۱۲۰۲۶۵۷۸۳۶۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713685
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیاگران امروز ترابر در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۹۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۴۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل کالا. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:شازند، شهرک صنعتی شهید بابایی، خیابان یاس سوم، شرکت حمل ونقل ـ کدپستی۳۸۶۴۱۷۴۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰.۰۰۰ سهم بانام ۱.۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۷/۸۸۴۸۴ مورخ ۲۰/۱۲/۹۴ نزد بانک ملت شعبه جهاد کشاورزی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳ با تمایندگی جواد عطایی عظیمی به شماره ملی ۰۶۳۸۲۷۶۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مشرفی به شماره ملی ۰۵۳۱۲۲۱۱۸۰ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) و شیمیایی سیمیا تجارت کیش سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۸۴۷۶ با نمایندگی شروین مطهری به شماره ملی ۰۰۶۲۶۰۶۴۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شیمیایی پتروناد آسیا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۰۶۹۶ با نمایندگی سیدرضا بنی هاشمیان به شماره ملی ۲۲۷۹۶۶۰۲۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا دو عضو هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۴۱۲۲۵۱۰۸۷۳۱۹۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776131
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نوین گستر سبز خودرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ (خارج از شرکاء و هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۵۰۲۱۳۲۷۸۵۲۱۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801755
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی بین اللملی جارچی آوا در تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۸۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۴۸۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث ـ خرید ـ مشارکت ـ تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه ـ تولید ـ توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور ـ خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولا ت دیگر به کلیه کشورهای جهان ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ـ ایجاد شعب در سراسرایران و جهان ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ومشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و به نحوی سود دهی داشته باشد. در صورت ضرورت قانونی هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح دریافت می گردد. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج نبش کوچه سوم برج کاج طبقه ۹ کدپستی ۱۹۹۸۷۱۹۳۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴/۹۵/۱۰۵۳مورخ ۱۴/۲/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه سعادت آباد شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مهدی رزاقی به شماره ملی ۱۵۳۲۷۵۸۸۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد رزاقی به شماره ملی ۱۵۳۲۴۷۷۴۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا مرادی فر به شماره ملی ۱۵۳۲۵۴۶۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابداران اقبال بنمایندگی مونا اقبال بهبهانی به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۲۲۸۵۳۹۳۲۳۶۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12822253
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه کیمیاگران امروز درتاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۴۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۴۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث ـ خرید ـ مشارکت ـ تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه ـ تولید ـ توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین ارائه کلیه خدمات مشاوره در امور صنعت کشور و تهیه و تنظیم طرح های توجیهی فنی و اقتصادی و بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولات دیگر به کلیه کشورهای جهان ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ـ ایجاد شعب در سراسرایران و جهان ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی داشته باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان سهروردی ـ خیابان هویزه غربی ـ پلاک ۱۳۳ ـ کدپستی ۱۵۳۳۷۵۸۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۷۲ ـ ۶۵۱۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ نزد بانک ملت شعبه زبرجد پاسداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سیدمصطفی مقدسی شماره ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ جواد عطائی عظیمی شماره ملی ۰۶۳۸۲۷۶۸۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ فرشید غفارپور شماره ملی ۱۴۶۷۶۵۳۲۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو عضو از سه عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابداران اقبال بنمایندگی مونا اقبال بهبهانی به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۳۰۸۷۳۱۱۵۷۷۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851098
آگهی تغییرات شرکت گروه هوانوردان آوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید و محل تصفیه شرکت: تهران میدان ونک انتهای خیابان خدامی خیابان آفتاب پلاک۳۲ کدپستی۱۹۹۴۹۶۴۷۴۳ می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۴۴۹۵۵۲۸۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865913
آگهی تغییرات شرکت شبکه ایرانیان پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابداران اقبال بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بعنوان بازرس اصلی , کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. محمدرضا مرجب بشماره ملی ۰۰۶۴۶۴۰۹۳۰وشهرام فاتحی بشماره ملی۰۳۲۱۶۳۸۱۲۳واسمعیل دوستی بشماره ملی ۴۱۹۸۹۵۲۱۱۶بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۳۱۳۳۱۲۰۰۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907315
آگهی تغییرات شرکت سنگاب همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور منحل اعلام و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان سایه پلاک ۸۴ ساختمان سرمایه گذاری ملت کدپستی۱۹۶۷۷۱۳۹۱۴ می‌باشد. پ۹۵۰۴۲۲۷۵۸۹۷۱۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930529
آگهی تغییرات شرکت پترو فن آوران فاتح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخابگردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۰۴۲۰۵۱۷۱۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933952
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی پتروناد اسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۰۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی باکدملی۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ سیدعبدالمجید موسوی اصفهانی باکدملی ۴۷۲۲۳۲۸۸۱۱ سید جواد موسوی اصفهانی به کدملی ۴۷۲۳۶۶۴۳۰۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰به نمایندگی کریم هاتفی به شماره ملی۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰بعنوان بازرس اصلی وکریم اقبال بهبهانی به شماره ملی۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج ونشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۰۵۱۱۵۳۰۸۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958773
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی عدالت گستر اقبال درتاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۳۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۰۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: انجام امور مشاور حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: خیابان کریمخان زند خیابان نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۴۲ واحد ۱۰کدپستی ۱۵۹۸۸۱۴۵۳۳ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خارج از شرکاء دارنده ۰ ریال سهم الشرکه و خانم مونا اقبال بهبهانی بشماره ملی ۰۰۱۸۱۴۹۰۶۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم مینا اقبال بهبهانی بشماره ملی ۰۰۱۸۱۴۹۰۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر و امضاء مؤسسه معتبر می باشد و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضائ هیات مدیره همراه با مهر و امضاء مؤسسه معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۵۲۰۸۹۸۷۳۷۹۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036711
آگهی تغییرات شرکت تکوین فن آوران مهندسی وساخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آب دیده محاسبان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۴۴۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۰۴۶۸۱۵۵۳۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13060712
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی فاتح کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان برای دوره مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید.۲ - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بنمایندگی آقای کیهان مهام بشماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۷۱۷۱۷۷۳۲۹۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062761
آگهی تغییرات شرکت فناوریهای آب و انرژی فاتح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۲۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب شد - مؤسسه حسابداران اقبال بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بسمت بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۷۲۳۶۳۶۹۷۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066453
آگهی تغییرات شرکت گروه فاتح بین الملل کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۲۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۱۸۵۳۹۱۳۷۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069735
آگهی تصمیمات شرکت پرشین گلف اویشن سرویسز کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۵۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲. آقای رسول نصیری خوبدهی به نمایندگی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد باشماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ و (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۲۲۹۷۶۶۱۸۳۶۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138648
آگهی تغییرات شرکت پویا مبدل کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۵۲۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابداران اقبال بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش۹۵۰۹۰۱۶۸۱۲۴۷۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213896
آگهی تغییرات شرکت پارس تجهیز کاران کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۲۵۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع عمومی رسید. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۱۳۹۷۶ و بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۵۱۰۰۵۶۷۸۳۲۴۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بانیان آگاهی سلامت درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۳۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۷۱۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع: احداث ـ خرید ـ مشارکت ـ تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه ـ تولید ـ توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور ـ خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و بخصوص بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولا ت دیگر به کلیه کشورهای جهان و همچنین ایجاد کارگاه و مشاوره در زمینه تغذیه در تمام گروه سنی شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ـ ایجاد شعب در سراسرایران و جهان ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و به نحوی سود دهی داشته باشد. در صورت ضرورت قانونی هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح دریافت می گردد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ خیابان پاسداران خیابان اختیاریه جنوبی نرسیده به دولت پلاک ۴۸ کدپستی ۱۹۴۵۸۴۳۷۵۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۵ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دولت پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای بزرگ مهر گل بیدی به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۱۷۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای قیصر قیصری عراقی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۴۵۹۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین قیصری عراقی به شماره ملی ۴۲۸۴۰۶۱۵۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابداران اقبال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۱۰۱۲۳۲۵۲۸۸۹۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373419
آگهی تغییرات شرکت صنایع لوازم خانگی اردل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه شرکت واقع در تهران خیابان کریمخان زند خیابان استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۴۲ واحد ۱۰ کدپستی۱۵۹۸۸۱۴۵۳۳ می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۶۲۷۴۷۲۹۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453164
آگهی تغییرات شرکت پرمون ساز ساوالان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۷۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران شهر تهران ولیعصر بلوار نلسون ماندلا بلوار میرداماد پلاک ۳۱۳ طبقه همکف کدپستی ۱۹۶۹۶۳۳۹۵۱ می‌باشد. پ۹۶۰۳۰۹۶۰۱۸۱۷۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492335
آگهی تغییرات شرکت پاکبان پرمون پرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۷۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران - ولیعصر بلوار نلسون ماندلا - بلوار میرداماد - پلاک ۳۱۳ - طبقه همکف می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۱۶۱۶۳۸۶۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501221
آگهی تغییرات شرکت توسعه الکترو صنعت راما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۱۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابداران اقبال بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بسمت بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای کاوه قمی اسگوئی بشماره ملی ۱۷۰۹۳۷۰۷۵۰ آقای محمدرضا رحمتیان بشماره ملی ۰۴۵۱۱۷۲۸۳۳ آقای عبدالحسین معینیان بشماره ملی ۰۰۷۰۷۲۲۶۶۸ پ۹۶۰۴۱۷۳۸۹۶۲۸۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538965
آگهی تغییرات شرکت پترو بهره بردار فاتح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۲۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابداران اقبال بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمد علی فاطمی آقای سیدعلی فاطمی آقای رسول مرحمتی ش۹۶۰۵۰۹۵۱۵۵۹۶۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624662
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۱۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابداران اقبال بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۰۲۲۸۷۲۴۱۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642066
آگهی تغییرات شرکت ماشینهای اداری مادیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۲۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵به تصویب رسید. مؤسسه حسابداران اقبال بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بسمت بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/ ۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۵۸۵۸۵۵۷۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715022
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رستاخیز لاستیک نوین ایرانیان درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۶۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۱۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: احداث ـ خرید ـ مشارکت ـ تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه ـ تولید ـ توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور بخصوص باز یافت لاستیک و تولید انواع و اقسام لاستیک ـ خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولا ت دیگر به کلیه کشورهای جهان ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ـ ایجاد شعب در سراسرایران و جهان ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخــلی و خارجی ومشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هر گونه فعالیتی که بنحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و بنحوی سوددهی داشته باشد. در صورت ضرورت قانونی هر یک از موارد فوق مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ خیابان سهروردی شمالی خیابان توپجی پلاک ۲۲ طبقه چهارم کد پستی ۱۵۵۸۸۴۴۷۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی با نکی شماره۹۶۶ مورخ ۹/۸/۹۶ نزد بانک سپه شعبه سلیمان خاطر توسط سهامداران پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محمد نخ باف به شماره ملی ۰۰۵۶۰۸۱۳۶۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نوش آفرین حقانی به شماره ملی ۰۴۹۱۵۲۳۶۳۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید جمشید موسوی اجاق به شماره ملی ۳۲۵۱۷۰۸۹۰۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت سایر اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات اداری فقط با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابداران اقبال به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به سمت بازرس اصلی آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۴۴۳۳۱۱۴۵۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029912
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوآوران پخش آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابداران اقبال بشماره ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بعنوان بازرس اصلی وآقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای امیرمحمدتقی گنجی بشماره ملی ۰۰۷۰۸۱۱۶۹۵ آقای وفا تقی پوریان ماشینچی بشماره ملی ۰۰۴۰۷۰۰۲۹۱ شرکت تحول گران فردا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۴۵۷۰ پ۹۷۰۲۲۵۷۶۸۱۶۶۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221655
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی نوین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید مؤسسه حسابداران اقبال بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۶۲۶۴۰۷۱۳۴۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254460
آگهی تغییرات شرکت ترمه آبیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به نمایندگی آقای کامران خدایی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابداران اقبال به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به نمایندگی آقای کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل تا ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۱۸۴۱۱۲۷۷۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298215
آگهی تغییرات شرکت آلتون تأمین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۱۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابداران اقبال بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم اقبال بهبهانی بشماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ بتصویب رسید. پ۹۷۰۸۱۳۴۲۹۶۱۰۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک