سیدسعید رحمانی خضری

آقای سیدسعید رحمانی خضری

کد ملی 0046506421
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12657966
آگهی تغییرات شرکت کسب و کارهای نو پای آوای تک پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۱۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن ملایری به شماره ملی ۰۴۵۳۶۱۸۵۲۹ و سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ و سعید باجلان به شماره ملی ۴۱۳۲۳۱۳۳۲۸ به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۱۲۵۳۹۴۴۲۵۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658026
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای بازی سازان پردیس درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۹۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۵۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره بازاریابی مجاز (غیرهرمی) ـ وارادات، صادرات، خرید، فروش بازرگانی کالا و خدمات مجاز ـ توسعه، فروش، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ـ ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه ساری فرآیندها، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت، شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکتها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خاجی، انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس ـ پارک علم و فناوری پردیس ـ خیابان نوآوری شانزدهم ـ پلاک ۱۶۹ ـ کدپستی ۱۶۵۷۱۶۷۱۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۱۰ ریالی که از این تعداد، ۰۰۰,۹۵۰ سهم بانام و ۰۰۰/۵۰ سهم بی نام میباشد و تمامی آن توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۸۵/۹۴ص/ ۳۳۲ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه کوی دانشگاه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. شرکت کسب و کارهای نوپای آوای تک پردیس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۱۹ به نمایندگی آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ به سمت رئیس هیات مدیره. ۲. آقای محسن ملایری به شماره ملی ۰۴۵۳۶۱۸۵۲۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. ۳. آقای حسین مزروعی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۱۲۹۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای کاوه لطفی زاده به شماره ملی ۰۰۷۹۷۲۲۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد صادقی وشوشادی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۴۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۱۲۵۳۳۴۴۰۹۵۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688938
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن ارگ به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۵۳۵۰ و شرکت تامین سرمایه کاردان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵ و شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۲۱۵و سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ و آدریان جوهانز باکر به کدملی فراگیر۹۹۸۶۹۷۲۹ و پربریلیود به کدملی فراگیر ۹۹۸۶۹۷۶۰ و ومنوئل استوتز به کدملی فراگیر ۷۲۶۹۷۳۵۲ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۱۲۳۲۳۸۰۳۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956319
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوازه نو پوشان پارسی درتاریخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۴۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۷۶۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره بازاریابی مجاز (غیرهرمی)، وارادات و ترخیص کالا از گمرکات، صادرات، خرید، فروش بازرگانی کالا و خدمات مجاز؛توسعه، فروش، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا؛ ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (عیر هرمی)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت، شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمانها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد و اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خاجی، انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، مبادرت به سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، تولیدی و بازرگانی، مشارکت در سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از ایرانی و خارجی (مطابق با قانون حاکم در ایران)، گشایش اعتبارات بین المللی(ال سی) از بانکهای خصوصی، دولتی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در داخل و خارج از کشورانجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار میرداماد ـ انتهای خیابان رازان شمالی ـ ابتدای خیابان دهم ـ پلاک ۵ کدپستی ۱۹۱۱۷۳۴۵۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۷/۹۵/۱۰۰۷ مورخ ۵/۵/۹۵ نزد بانک خاور میانه شعبه بخارست پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: علی شکفتی به نمایندگی از شرکت لیلیان مد تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۳۶۵۸۷۸۸ با نمایندگی علی شکفتی با کد ملی ۰۹۲۰۱۰۱۴۰۲ به سمت عضو هیات مدیره سعید محمدی به نمایندگی از شرکت نواوران فن اوازه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷ با نمایندگی سعید محمدی با کد ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۸۱ به سمت رییس هیات مدیره سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره حمید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۷۳ به سمت عضو هیات مدیره. محمد شگفتی به شماره ملی ۰۴۵۳۳۴۵۱۱۵به سمت عضو هیات مدیره. علی شکفتی به شماره ملی۰۹۲۰۱۰۱۴۰۲ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیر عامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی. فرهاد صادقی وشوشادی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۴۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۵۱۹۷۹۰۸۲۷۴۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167829
آگهی تغییرات شرکت تخفیف آرمان آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۱۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۸۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت وین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ به نمایندگی سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره نازنین دانشور به شماره ملی ۰۴۵۱۵۴۹۶۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل فرنسه بروزه به کد فراگیر ۹۹۸۷۴۶۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، مجوزها و معاملات به امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. پ۹۵۰۹۱۴۹۸۶۵۹۴۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223278
آگهی تغییرات شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۳۹۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۶۴۷۶ با نمایندگی آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ شرکت نوآوران فن آوازه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷ با نمایندگی آقای حمید محمدی به کد ملی۰۰۶۴۳۸۸۵۷۳ مهدی فیروزان به شماره ملی ۰۰۳۰۱۱۵۴۲۶ مجید قاسمی به شماره ملی ۰۹۴۰۰۷۶۰۴۷ سعید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۸۱ پ۹۵۱۰۰۸۹۴۰۲۰۸۱۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248149
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدسعید رحمانی خضری به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۹۷۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۱۰۱۹۳۰۵۴۵۲۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608457
آگهی تغییرات شرکت کسب و کارهای نوپای خاور زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۵۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ با نمایندگی سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱، شایان شلیله به شماره ملی ۰۰۶۸۴۱۲۸۱۹، محسن ملایری به شماره ملی ۰۴۵۳۶۱۸۵۲۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۲۲۵۲۱۸۱۷۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664730
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نو آوران بازار مجازی ایرانیان درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۱۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۲۴۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیر هرمی و غیر شبکه ای واردات، صادرات، خرید، فروش و بازرگانی کالا و خدمات مجاز توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالاارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز(غیر هرمی، غیر الکترونیکی و غیر شبکه ای)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندهاافتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکتشرکت در مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمانها، نهادها، ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انجام فعالیت مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بوستان ـ خیابان عطار ـ پلاک ـ ۴۲ ـ طبقه همکف ـ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۹۹۴۷۶۶۴۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۱۰ مورخ ۲۲/۷/۹۶ از بانک ملت شعبه ونک تک به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حمید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۷۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۸۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال نو آوران فن آوازه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷ و به نمایندگی سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات مجوزها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در نبود یکی از ایشان با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای وحید حیدری به شماره ملی ۳۸۶۰۱۲۴۶۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۵۷۶۰۹۰۰۶۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773790
آگهی تغییرات شرکت پیش شتاب دهنده کسب و کار هم آوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۴۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ به نمایندگی شرکت کسب و کارهای نوپای آوای تک پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن ملایری به شماره ملی ۰۴۵۳۶۱۸۵۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی فرنود به شماره ملی ۲۲۹۷۸۱۹۳۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود کریمی به شماره ملی ۰۰۷۳۸۰۱۵۰۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. پ۹۶۱۰۰۲۱۸۶۱۹۵۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973347
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ارزش سر آوا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۸۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۸۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ندا کاردان زیرک به شماره ملی ۲۶۶۹۸۸۰۷۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید باجلان به شماره ملی ۴۱۳۲۳۱۳۳۲۸ به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و عقیل شیرین به شماره ملی ۰۰۱۵۳۷۱۵۶۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. پ۹۷۰۱۲۱۱۴۶۲۹۳۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13995310
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نو آوا پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ به نمایندگی شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ندا متقی گلشن به شماره ملی ۰۰۸۰۰۶۱۹۷۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و حوریه فراهانی کیان به شماره ملی ۰۰۶۲۲۰۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تا تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، تصمیمات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و قراردادها، عقود اسلامی، مجوزهاو معاملات تا مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و برای مبالغ بالاتر از ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی، همراه بامهر شرکت معتبر خواهند بود. ش۹۷۰۲۰۳۹۷۱۳۵۳۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075154
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۳۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۰۹۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ـ ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ واردات، صادرات، خرید، فروش و بازرگانی کالا و خدمات مجاز ـ سرمایه گذاری در تمام حوزه های مجاز ـ توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ـ ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها ـ افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت ـ شرکت در مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمانها، نهادها، ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ انجام فعالیت مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بوستان ـ خیابان عطار ـ پلاک ـ ۴۲ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۱۲ کدپستی ۱۹۹۴۷۶۶۴۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۳۸۲۰ سهم آن با نام عادی تعداد ۶۱۸۰ سهم آن ممتاز سهام ممتاز دارای حقوق یکسان با سایر سهام می باشد جز اینکه در زمان انحلال یا تصفیه شرکت، سهام ممتاز نسبت به سایر سهام، به میزان سرمایه گذاری خود در شرکت دارای حق تقدم در خصوص حاصل فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه می باشد. مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۸/۹۷, ۸۲۶ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک سامان شعبه میدان آرژانتین با کد ۸۲۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حمید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۷۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۸۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم حامده اخوان هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۲۹۹۷۹۸۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال نوین اندیشان سر آوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ و به نمایندگی علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان نو آوا پردیس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۸۰ و به نمایندگی امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال اینترنشنال اینترنت اینوستمنت کوپراتیف یو آ به شناسه فراگیر ۳۰۰۲۸۱۴۹۱۵ و به نمایندگی سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات مجوزها با دوامضاء از سه امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۲۳۳۶۲۱۸۲۶۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101068
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرادادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوز‌ها و معاملات تا مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال و خود این مبلغ با دو امضاء از سه امضای آقایان حمید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۷۳، سعید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۸۱، لوکاس جوزف ببن به شماره فراگیر ۱۱۲۷۸۶۲۰۷ به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و برای مبالغ بیشتر از سه میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضای آقایان سعید محمدی یا حمید محمدی به همراه امضای آقای سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ یا آقای سعید باجلان به شماره ملی ۴۱۳۲۳۱۳۳۲۸ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری فقط با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. پ۹۷۰۴۱۰۳۹۹۹۰۵۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک اندیشان آوای پویا درتاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۵۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۶۳۲۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات مشاوره بازاریابی مجاز (غیر هرمی)؛وارادات، صادرات، خرید، فروش بازرگانی کالا و خدمات مجاز؛توسعه، فروش، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم¬های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا؛ ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (عیر هرمی)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه ساری فرآیندها، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک¬ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت، شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان¬ها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خاجی، انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذو اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ دهستان سیاهرود ـ روستا مرادتپه ـ محله شهرپردیس فاز۶ ـ جاده تهران دماوند(پارک فناوری) ـ کوچه نوآوری ۱۶ ـ پلاک ۱۶۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۶۵۷۱۶۷۱۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۱/۸۲۶/۹۷ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک بانک سامان شعبه میدان آرژانتین با کد ۸۲۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم حوریه فراهانی کیان به شماره ملی ۰۰۶۲۲۰۹۸۲۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی سمساریلر به شماره ملی ۰۰۶۴۷۰۲۶۳۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال نوین اندیشان سر آوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ و به نمایندگی سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عقیل شیرین به شماره ملی ۰۰۱۵۳۷۱۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای فرهاد صادقی وشوشادی به شماره ملی ۰۰۴۶۸۴۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۰۸۸۵۴۳۷۹۴۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242642
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجربه شایسته سفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۲۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید حسینی نژاد به شماره ملی ۰۴۹۲۶۱۶۲۰۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ به نمایندگی آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ بسمت رییس هیات مدیره - صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره - شرکت سفرهای علی بابا به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۲۰۷۹۸ به نمایندگی آقای حمید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۷۳ به سمت عضو هیات مدیره - آقای میرنیما قاضی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۱۹۹۷۷ به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات مجوزها با امضای مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا ۲نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۷۱۱۳۶۸۳۴۸۳۲۹ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261231
آگهی تغییرات شرکت کارخانه نوآوری هم آوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۵۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۰۰۶۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس (سهامی خاص)، به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶، به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای رضا کلانتری نژاد به شماره ملی ۰۰۷۰۶۴۷۲۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای مهدی آل موسوی به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۳۶۴۹، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. انتخاب شدند دارندگان امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق می‌نماید با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. پ۹۷۰۷۲۳۵۶۷۶۱۲۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303801
آگهی تغییرات شرکت گروه پیشگامان پژواک پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۵۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۹۸۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید سعید رحمانی خضری به کدملی۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ به سمت رئیس هیات مدیره و سید فربد ناصر آبادی به کدملی ۰۴۵۲۵۲۵۴۷۰ به نمایندگی از شرکت آوای همراه هوشمند پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۷۸۳۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و قاسم شادلو به کدملی ۴۶۰۹۹۲۶۲۰۲ به نمایندگی از شرکت کسب و کارهای نوپای خاور زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۵۱۷۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند. پ۹۷۰۸۱۵۶۹۳۹۲۶۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک