علی امانی

علی امانی

کد ملی 0046244417
72
شرکت‌ها
72
آگهی‌ها

شرکت های علی امانی

راهبری صنایع بهساز
راهبری صنایع بهساز
1
سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین
سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین
1
مدیریت نارگان
مدیریت نارگان
1
مهندسان مشاور سازه
مهندسان مشاور سازه
1
اتحادعمران پارس
اتحادعمران پارس
1
بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیان
بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیان
1
ارزیابی و سنجش مشتریان مهر خاورمیانه
ارزیابی و سنجش مشتریان مهر خاورمیانه
1
اعتبار
اعتبار
1
لوله سازی ماهشهر
لوله سازی ماهشهر
1
تولیدی بازرگانی سنگستان
تولیدی بازرگانی سنگستان
1
ساختمانی کندوان
ساختمانی کندوان
1
توسعه طرح های کیسون
توسعه طرح های کیسون
1
هسته طراحی فضای چهارم
هسته طراحی فضای چهارم
1
کارگزاری برهان سهند
کارگزاری برهان سهند
1
کرپ ناز
کرپ ناز
1
پترو کیمیا آپادانا
پترو کیمیا آپادانا
1
جهان توسعه اقتصاد
جهان توسعه اقتصاد
1
صنایع ارتباط جمعی شرق
صنایع ارتباط جمعی شرق
1
کارگزاری توسعه فردا
کارگزاری توسعه فردا
1
سدید تامین مهندسی
سدید تامین مهندسی
1
1
1
1
بازاریابی و مدیریت صادرات خدمات فرآورده ها و تجهیزات صنعت نفت ایرگان
بازاریابی و مدیریت صادرات خدمات فرآورده ها و تجهیزات صنعت نفت ایرگان
1
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام
1
گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر
گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر
1
کارگزاری توسعه سهند
کارگزاری توسعه سهند
1
صنایع غذائی دراژه
صنایع غذائی دراژه
1
بازرگانی دراژه
بازرگانی دراژه
1
صنایع غذایی فال
صنایع غذایی فال
1
توسعه صنایع غذایی به پخش
توسعه صنایع غذایی به پخش
1
مشترک یکم اکسیر فارابی
مشترک یکم اکسیر فارابی
1
سرآمد صنایع بهشهر
سرآمد صنایع بهشهر
1
شن زار
شن زار
1
نارگان
نارگان
1
مهندسی ساخت گسترش فنون آینده
مهندسی ساخت گسترش فنون آینده
1
مهکان کاسپین
مهکان کاسپین
1
بازرگانی افق آینده
بازرگانی افق آینده
1
توسعه و تجارت جهان سیر نیوساد
توسعه و تجارت جهان سیر نیوساد
1
رام پارت پیشرو
رام پارت پیشرو
1
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
1
توسعه اعتماد مبین
توسعه اعتماد مبین
1
کارگزاری بانک صادرات ایران
کارگزاری بانک صادرات ایران
1
صنایع پتروشیمی سبلان
صنایع پتروشیمی سبلان
1
قوطی سازی آلومینیوم کاوه
قوطی سازی آلومینیوم کاوه
1
سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر
سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر
1
بازرگانی طرح و اندیشه آتیه
بازرگانی طرح و اندیشه آتیه
1
قطب پتروشیمی سپهر لاوان
قطب پتروشیمی سپهر لاوان
1
بیو دارو
بیو دارو
1
دشت شایان توسعه
دشت شایان توسعه
1
مخازن صادراتی پارسیان
مخازن صادراتی پارسیان
1
فروش اموال مازاد بانک ها فام
فروش اموال مازاد بانک ها فام
1
ساماندهی صنایع سبک سهند
ساماندهی صنایع سبک سهند
1
بین المللی نام آوران عصر ارتباطات
بین المللی نام آوران عصر ارتباطات
1
جروند
جروند
1
امید زندگی و رفاه
امید زندگی و رفاه
1
مرکز مالی ایران
مرکز مالی ایران
1
صنایع پتروشیمی دنا
صنایع پتروشیمی دنا
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک
1
خدمات مالی دایا رایان
خدمات مالی دایا رایان
1
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
1
زمین و ساختمان برج های مسکونی سبز کوثر
زمین و ساختمان برج های مسکونی سبز کوثر
1
آوای ثروت کیان
آوای ثروت کیان
1
زمین و ساختمان نگین شهر ری
زمین و ساختمان نگین شهر ری
1
اب و برق کیش
اب و برق کیش
1
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان
صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان
1
با درآمد ثابت کمند
با درآمد ثابت کمند
1
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
1
صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی
صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
1
اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
1
صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان
صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613780
آگهی تصمیمات شرکت راهبردی صنایع بهسازسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۱۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۱۲/۹۰ و مجمع عادی سالیانه مورخ۹/۲/۹۱ و هیئت مدیره۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایار رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهساز مشارکت‌های ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به نمایندگی عباس جعفرلو به۰۰۴۸۸۵۴۱۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدماتی بهسامان ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۵۸۰۹ به نمایندگی مجتبی کاوسی به کدملی۰۰۵۳۲۱۴۴۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت خانه سازی ایرداک به شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۵۶۸۵۶ به نمایندگی مسعود داوری نژاد به کدملی۰۰۵۰۱۵۷۲۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵ به نمایندگی سید رامین مدنی زاده به کدملی۰۰۵۶۱۶۷۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۱۰۷۰۹۴ به نمایندگی ناصر صادق زاده به کدملی۰۸۷۲۲۷۷۵۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۷۳۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619277
آگهی تغییرات شرکت مهر اقتصاد مبینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۷۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۹۵۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645608
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت نارگان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۶۳۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۶۷۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی امانی به کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۷۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666125
آگهی تصمیمات شرکت مهندسان مشاور سازهسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بابک امیرانی به کدملی۰۰۳۹۲۷۲۴۵۱ و مهدی فیاض فاضلی به کدملی۲۷۲۰۱۵۹۳۵۲ و علیرضا کریم زاده تبریزی به کدملی۰۰۴۰۶۸۷۷۱۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۴/۹۱ مهدی فیاض فاضلی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا کریم زاده تبریزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک امیرانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۰۴۶۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674252
آگهی تصمیمات شرکت اتحاد عمران پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۴۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۲۰۳۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677686
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۳۹۷۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۱۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳ و شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین سهامی خاص تا تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۹۵۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688607
آگهی تغییرات شرکت ارزیابی و سنجش مشتریان مهر خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۳۸۷۵و شناسه ملی۱۰۱۰۴۱۰۰۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۶/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۷۴۸۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701014
آگهی تصمیمات شرکت اعتبار سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۲۳۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۰۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۳۰۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711853
آگهی تصمیمات شرکت لوله سازی ماهشهرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۵۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۸۸۱۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724976
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی سنگستان سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۰۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۰۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: معصومه (مرجان) رئیس به کدملی۰۰۳۹۲۰۵۱۸۵ مرتضی قدس به کدملی ۴۵۶۹۰۸۹۶۴۱ مینو اردبیلچی به کدملی ۰۰۳۹۳۳۶۵۹۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ معصومه مرجان رئیس به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی قدس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مینو اردبیلچی به سمت عضو هیات مدیره و مهیار پورعبداله به کدملی ۰۹۳۷۸۰۵۷۴۲به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و امضای سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۰۳۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752554
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی کندوان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۰۳۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۶۵۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755014
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرح‌های کیسونسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۴۹۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۸۷۲۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938245
آگهی تصمیمات شرکت هسته طراحی فضای چهارم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۸۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۱۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی مهدی مظهری به کدملی ۰۰۴۰۳۶۲۷۲۸ مریم انصاری به کدملی ۰۰۵۹۸۷۹۶۴۵ ایرج کلانتری طالقانی به کدملی ۰۰۳۸۷۲۳۱۳۱ سام طهرانچی به کدملی ۳۳۹۰۴۰۱۲۷۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ مهدی مظهری بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرج کلانتری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سام طهرانچی بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۸۵۶۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994357
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری برهان سهند سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۹۷۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب و سپس موسسه حسابرسی دایارایان شماره ثبت ۱۳۰۱۸ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۸۵۱۰ و کدپستی ۱۴۱۵۸۹۵۱۴۱۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی امانی به کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ و کدپستی ۱۹۸۵۹۱۴۸۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۴۵۲۳۲۹۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057840
آگهی تصمیمات شرکت کرپ ناز (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۶۷۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۸۵۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. احمد محمدی به کدملی ۴۹۱۰۹۷۵۱۰۱ به نمایندگی از شرکت خانه سازی ایرداک به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۸۵۶ محمد خدابنده لو به کدملی ۰۰۵۲۸۶۸۹۱۵ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۹۱۰ مهرزاد نظری نیا به کدملی ۲۲۹۱۵۹۷۲۸۰ به نمایندگی از شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۹۴ صفدر گرائلی بورخیلی به کدملی ۲۱۶۱۳۶۹۸۰۶ به نمایندگی از شرکت خدماتی بهسامان ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۸۰۹ گلنار نصرالهی به کدملی ۰۰۴۰۶۵۰۱۷۰ به نمایندگی از شرکت راهبری صنایع بهساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۱۸۵ محمد خدابنده لو به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد محمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و صفدر گرائلی بورخیلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۴۸۶۹۹ ثبت اسناد و املاک هرسین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063039
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیا آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۷۶۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی بشماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۰۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130858
آگهی تغییرات شرکت جهان توسعه اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۹۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۸۰۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156580
آگهی تغییرات شرکت صنایع ارتباط جمعی شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شماره ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۲۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین دوانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۴۵۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159671
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری توسعه فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۷۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۶۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199051
آگهی تغییرات شرکت سدید تامین مهندسی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورتحساب سود (زیان) و سود (زیان) سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ را بعنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی به کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ را بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۴۹۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208884
آگهی تصمیمات شرکت رام پارت پیشرو سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه تا پایان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان شماره ثبت ۱۳۰۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۵۹۱۱۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233495
آگهی تغییرات شرکت بازاریابی و مدیریت صادرات خدمات فراورده‌های و تجهیزات صنعت نفت ایرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۵۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان ۱۰۱۰۰۴۸۸۵۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بعنوان بازرس علی البدل سال ۱۳۹۲ تعیین شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند. شرکت نارگان ۱۰۱۰۰۸۴۵۱۰۰۰ و شرکت مشاور سازه ۱۰۱۰۰۵۲۵۹۸۳ و شرکت کیسون ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ پ۱۷۳۳۳۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239306
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام در تاریخ ۲۶/۸/۹۲ بشماره ثبت ۳۲۸۲۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع موسسه: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی موسسه: تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی ـ خیابان نوزدهم ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه ۴ واحد ۷ کدپستی ۱۵۱۳۸۴۳۷۱۸ ـ سرمایه موسسه: سرمایه موسسه متغیر است سرمایه موسسه در زمان تاسیس ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال میباشد. ـ ارکان موسسه: شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ به نمایندگی مهدی فریور به کد ملی ۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰ بسمت مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ به نمایندگی حمزه کاظمی محسن آبادی به کد ملی ۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰ بسمت بازارگردان موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به نمایندگی رهبر داودزاده به کد ملی ۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹ بسمت متولی موسسه حسابرسی داریارایان به نمایندگی علی امانی به کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بسمت حسابرس برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از جمله قراردادها چک، سفته برات و... با امضای دو نفر از سه نفر آقایان سید جواد جمالی، حمزه کاظمی محسن آبادی و مهدی فریور به همراه مهر موسسه و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای مهدی فریور و با مهر موسسه معتبر است. ـ اختیارات مدیر موسسه: طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های موسسه تعیین گردید. پ۱۷۳۰۸۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254116
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علی امانی کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی انتخاب گردید. پ۱۷۴۱۴۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346924
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری توسعه سهند سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۲۱۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۸۰۴۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۳/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده: (ترازنامه حساب سود و زیان صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ و کدپستی ۱۴۱۵۸۹۵۱۴۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی امانی به کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ و کدپستی ۱۹۸۵۹۱۴۸۶۷ بسمت بازرس علی البدل بمدت قانونی انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۵۴۹۱۶۴۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422132
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی دراژه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۵۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۴۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۸۱۰۸۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422288
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دراژه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۹۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی به شماره ملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۱۰۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476079
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی فال سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۷۳۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۲۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۳۴۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538850
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص توسعه صنايع غذايي به پخش در تاريخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ به شماره ثبت ۴۵۷۹۳۲ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۲۶۲۵۴۱ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش در تاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۲۵۴۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز صنعتی، تولیدی، خدماتی شامل بازرگانی، تجاری، خرید و فروش، واردات و صادرات، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز مرتبط با موضوع شرکت، طراحی، مشاوره و انجام هر نوع پروژه صنعتی، تولیدی. ساخت، مونتاژ و تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات تولیدی، صنعتی و غیرصنعتی و تجاری، صنایع تبدیلی، صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی مرتبط با موضوع شرکت. ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی و مشارکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. ترخیص کالا از گمرکات کشور. گشایش ال سی نزد بانکها برای شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از تمامی موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. انجام کلیه فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان آزادی، بلوار استادمعین، پلاک۱۷۲،طبقه چهارم کدپستی ۱۳۴۱۷۸۵۹۱۱ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که کلیه آن با نام می باشد. که ۳۵ درصد سهام معادل سه میلیارد و پانصد میلیون ریال آن را طی گواهی بانک صادرات ایران شعبه استاد معین کد ۳۰۲۷ بشماره ۳۷/۳۰۲۷/۷۵ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ نقداً پرداخت و ۶۵ درصد سهام معادل شش میلیارد و پانصد میلیون ریال بقیه آن از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. اولین مدیران شرکت: آقای جواد ظهیری به شماره ملی: ۲۸۰۲۳۸۱۶۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت به پخش بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای پرهام محترم امیدی به شماره ملی: ۰۰۶۱۴۰۶۹۲۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد خدامی به شماره ملی: ۰۰۶۳۵۰۱۲۹۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مسعود پورسلطانمحمدی به شماره ملی: ۱۴۶۵۱۴۸۲۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی بین الملل به پخش بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا خان محمدی به شماره ملی: ۰۰۴۸۲۱۸۳۵۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع چای ماسوله بعنوان عضو هیئت مدیره،آقای غلامرضا خان محمدی به شماره ملی: ۰۰۴۸۲۱۸۳۵۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع چای ماسوله بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس اصلی. علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـروزنامه کثیرالانتشار ابـرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۰۱۲۶۶۱۴۸۹۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580783
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۴۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۹۹۳۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امید نامه ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال است که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران خ سیدجمال الدین اسدآبادی خ یازدهم خ فراهانی پور پلاک دوازده طبقه دوم و سوم شمالی کدپستی ۱۴۳۳۶۵۳۶۴۸ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق درزمان تاسیس ۲۷۶۸۵ملیون ریال میباشد ـ ارکان صندوق: ـ شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲به نمایندگی رحمان بابازاده به کدملی ۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷ به عنوان مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریابهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به نمایندگی فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان متولی صندوق؛ ـ مؤسسه حسابرسی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰به نمایندگی علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان حسابرس صندوق؛ برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دونفرازسه نفر آقایان رحمان بابازاده وحسین جعفری زاده وسعید عطایی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای رحمان بابازاده و مهر صندوق معتبر است. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اختیارات مدیرصندوق: طبق اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۶۹۹۱۸/۱۲۱ مورخ ۱۱/۳/۹۳ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید پ۹۳۰۵۲۹۷۳۳۹۴۱۵۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589843
آگهی تغییرات شرکت سرآمد صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۴۵۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614708
آگهی تغییرات شرکت شن زار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. آقای حسن فاتح به شماره ملی ۴۴۳۱۹۴۴۴۰۰ و خانم ایو آدریانا ایروانی فرد به شماره ملی ۴۷۲۳۶۷۰۰۶۸ و آقای مجید فاتح به شماره ملی ۰۴۴۰۶۶۴۲۰۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۸۴۶۷۵۱۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656215
آگهی تغییرات شرکت نارگان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۵۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا ی هیئت مدیره بشرح ذیل: آقایان فریدون کیهانی ک م ۰۰۴۱۳۷۷۱۴۱یوسف سعید فرجی ک م ۲۵۹۴۰۱۳۲۵۰ ویگن باغومیان دولت آبادی ک م ۱۸۱۶۶۷۴۸۴۲ و شرکت پویندگان پایدار نارگان ک م ۱۰۱۰۳۷۰۹۸۵۶ و شرکت توان توسعه برنا ک م ۱۰۳۲۰۳۵۰۱۴۰به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان ش م ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی ک م۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۱۶۷۷۶۱۴۳۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675846
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساخت گسترش فنون آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۹۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰به عنوان بازرس اصلی و علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۳۳۷۴۲۲۶۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682207
آگهی تغییرات شرکت مهکان کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۷۳۴۹۵۱۶۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682208
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افق آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۸۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی دایارایان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۷۶۴۷۹۶۶۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1732124
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت جهان سیر نیوساد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۲۳۱۷۷۵۱۸۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394185
آگهی تغییرات شرکت رام پارت پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۱۰۲۹۲۹۰۹۲۱۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399831
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه به شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۸۶۲۰۱ , ۱۲۱ مورخ ۹/۷/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تاتاریخ ۱۸/۶/۹۶ تمدید گردید. آقای ناصر شریعتی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۰۲۴۰۵ به نمایندگی کارگزاری بانک رفاه کارگران بسمت مدیر صندوق ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ آقای لقمان رحمانپور به شماره ملی ۲۸۷۰۶۶۰۵۲۹ به نمایندگی بانک رفاه کارگران بسمت ضامن نقدشوندگی صندوق ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵ خانم مینا شریعت به شماره ملی ۰۰۸۳۹۲۶۳۲۱ به نمایندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین بسمت متولی صندوق ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به نمایندگی مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان بسمت حسابرس صندوق ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ پ۹۳۱۱۰۱۳۶۷۲۴۸۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409320
آگهی تغییرات شرکت توسعه اعتماد مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۸۴۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی وخدمات مالی دایارایان ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه‌های اطلاعات و فناوران اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۱۰۶۲۹۲۷۰۹۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9638062
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۲۵۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ بانک صادرات آذربایجان شرقی به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۷۴۹۵۰ بانک صادرات خراسان رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۴۸۸۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680810
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی سبلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۷۲۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۵۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۵/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846208
آگهی تصمیمات شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۷۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۸۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9928978
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد گستر سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۸۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد وادی داد به کد ملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ و فرید ضیاء الملکی به کد ملی ۹۵۵۱۷۳۲۴۶۷ و مهدی صیادیان به کد ملی ۱۷۵۳۹۱۰۴۵۵ و اصغر هنری به کد ملی ۱۲۸۷۴۹۸۸۸۴ و محمد ابراهیم قربانی ابراهیمی به کد ملی۲۱۶۱۲۱۹۵۹۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید محمود برقعی به کدملی۰۳۸۰۸۷۹۰۹۳ و سید محمدرضا جمالی به کد ملی ۰۰۳۴۴۷۰۵۸۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10071806
آگهی تصمیمات شرکت مشاورین طرح و اندیشه آتیه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۹۹۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ولی‎اله لطفیان به کدملی ۰۹۱۹۴۴۹۳۵۲ و مهدی محمدپور به کدملی ۰۰۴۴۷۳۳۷۹۸ و علی راسخی‎نژادمقدم به کدملی ۲۵۹۱۰۵۶۲۶۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۰ ولیاله لطفیان بسمت رئیس هیئت مدیره، مهدی محمدپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی راسخی‎نژاد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا و رئیس و یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و نایب رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175893
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی دهلران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۴۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۶۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۵/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10293703
آگهی تصمیمات شرکت بیو دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۸۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10311274
آگهی تغییرات شرکت دشت شایان توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364192
آگهی تغییرات شرکت مخازن صادراتی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۷۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۵۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۵/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10408888
آگهی تغییرات شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها فام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۸۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515836
آگهی تصمیمات شرکت ساماندهی صنایع سبک سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۱۳۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۵۰۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به ش. ملی۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10729964
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نام آوران عصر ارتباطات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۵۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۹۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10858538
آگهی تصمیمات شرکت جروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۱۱۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11031846
آگهی تغییرات شرکت امید زندگی و رفاه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدماتی مالی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070350
آگهی تغییرات شرکت مرکز مالی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۵۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داریارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11104686
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۶۹۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۱۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۱/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705451
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۶۶۶/۱۲۲مورخ ۴/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید شامل ۶۵ماده و ۶۶تبصره و امیدنامه جدید صندوق (بدون ضامن نقدشوندگی) تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. - شرکت سبدگردان آسمان به نمایندگی حمزه کاظمی محسن آبادی به شماره ملی ۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰به سمت مدیر صندوق - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت متولی صندوق - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به نمایندگی علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷به سمت حسابرس صندوق پ۹۴۱۲۱۹۲۴۱۵۴۵۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735196
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری رفاه کودک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۱۴۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۳۰۳۲ به جای شرکت کارگزاری بورس بهگزین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱ به عنوان مدیر صندوق و مدیر ثبت انتخاب گردید. شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰ به جای شرکت سبد گردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند. شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۳۰۳۲ به نمایندگی محمد عابد به شماره ملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ به عنوان مدیر صندوق و مدیر ثبت. شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰ به نمایندگی رامین خدابنده به شماره ملی ۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳ به عنوان متولی صندوق. موسسه خیریه رفاه کودک به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۷۸۳۰۲ به نمایندگی علی گشاده فکر به شماره ملی ۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱ بعنوان مدیر اجرا. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان حسابرس. پ۹۵۰۱۲۱۷۶۸۱۳۲۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794716
آگهی تغییراتخدمات مالی دایا رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید رحیمی با کدملی ۰۰۴۲۳۳۵۷۴۴ وخانم خاطره خالدی زاده با کدملی۱۸۱۹۴۳۸۵۸۹ هر یک با پرداخت نقدی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در زمره شرکای جدید موسسه قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ۹۷۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۹۷۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد علی امانی با کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ دارای ۴۶۰۰۰۰ ریال غلامحسین دوانی با کدملی ۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵ دارای۴۶۰۰۰۰ ریال عبدالحسین فرزان با کدملی ۰۰۴۴۸۴۹۸۱۸ دارای۵۰۰۰۰ ریال خانم ناهید رحیمی با کدملی ۰۰۴۲۳۳۵۷۴۴ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم خاطره خالدی زاده با کدملی۱۸۱۹۴۳۸۵۸۹ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم ناهید رحیمی با کدملی ۰۰۴۲۳۳۵۷۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم خاطره خالدی زاده با کدملی۱۸۱۹۴۳۸۵۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند پ۹۵۰۲۲۵۹۸۵۸۶۶۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954866
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۷۴۷ , ۱۲۲ مورخه ۱۲/۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری با نک رفاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ بنمایندگی مهدی دلبری شماره ملی ۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳ به سمت مدیر بانک توسعه تعاون به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸ بنمایندگی حسن تاجیک شماره ملی ۰۰۵۵۴۷۵۳۷۱ به سمت ضامن نقدشوندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی امیرتقی خان تجریشی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به سمت متولی مؤسسه حسابرسی دایارهیاف شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی علی امانی شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۱۸۱۳۶۱۸۴۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979405
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان برج های مسکونی سبز کوثر درتاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۴۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۴۳۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امید نامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مراحل و زمان بندی و هزینه های اجرای پروژؤه در امید نامه و پیوست آن مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت صندوق به مدت نامحدود. مرکز اصلی صندوق: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف پلاک ۱۳ ساختمان گروه مالی بانک مسکن طبقه ششم کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ سرمایه صندوق: متغیر می باشد که در زمان تاسیس ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به نمایندگی سید محسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به سمت مدیر صندوق و متعهد پذیره نویس صندوق و بازارگردان صندوق. شرکت جهد سازان توس به نمایندگی غلامحسین عباسی به شماره ملی ۲۲۹۵۲۱۴۳۸۶ به سمت مدیرساخت صندوق. شرکت برج ایستا گستر به نمایندگی حمید هروی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۲۰۸۸۲ به سمت ناظر صندوق. شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت متولی صندوق. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به نمایندگی علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس صندوق. اعضای هیئت مدیره صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری کوه نور به نمایندگی محمد ملائی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۱۹۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به نمایندگی کاوه دلسوز مرغوب به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۹۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت سازه و بنای دشت توس به نمایندگی نورعلی طالب زاده به شماره ملی ۰۶۸۰۳۱۶۷۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت عمرانی و ساختمانی مشهد پویای کوه نور به نمایندگی محمدرضا حسن زاده به شماره ملی ۵۵۳۹۳۴۳۳۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ ثبت صندوق انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از آقایان سید محسن فاضلیان، مصطفی ازگلی و غلامحسین احمدی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای سید محسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های صندوق انتخاب شد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره ۱۰۰۴۸,۱۲۲ مورخه ۰۶/۰۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۶۰۱۱۴۵۵۹۱۶۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241455
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان درتاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۵۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۹۰۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت یکسال مرکز اصلی: تهران میدان آرژانتین ـ خ الوند پ ۱۹ طبقه ۴ کدپستی ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴ سرمایه صندوق: متغیر می باشد که در زمان تاسیس ۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بورس آثل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰ به نمایندگی محمود آشورزاده به شماره ملی ۰۹۴۲۲۷۵۶۰۸ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به نمایندگی امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات...، با امضاء دونفر از آقایان ناصر توکلی، محمود آشورزاده و حسین نصیری به همرا ه مهر صندوق معتبر می باشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمود آشورزاده و مهر صندوق معتبر می با شد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۵۸۰۱,۱۲۲ مورخه ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار اداره امور نهاده های مالی آگهی گردید. پ۹۵۱۰۱۵۵۸۷۷۷۲۸۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268875
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان نگین شهر ری صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۰۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۳۴۷۳
پیرو آگهی مکانیزه بشماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۱۳۷۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۵، موارد ذیل از قلم افتاده بود که مراتب بدین نحو اصلاح می‌گردد. سرمایه صندوق در هر زمان برابر جمع قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری صادره طبق تشریفات اساسنامه است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به قیمت اسمی هر واحد ۱۰۰۰۰ ریال می‌باشد. موسسین صندوق: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ دارای ۴۹۹۷۰۰ سهم، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ دارای ۱۰۰سهم، شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ دارای ۱۰۰ سهم، شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ دارای ۱۰۰ سهم می‌باشند. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ به نمایندگی سید محسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به سمت متعهد پذیره نویس و شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به شماره ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ به نمایندگی سید محسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به سمت بازارگردان و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان سید محسن فاضیان بشماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵، غلامحسین احمدی بشماره ملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶، مهدی فرازمند بشماره ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای سید محسن فاضلیان بشماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ و مهر صندوق معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۳۶۵۲۳۶۹۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317371
آگهی تغییرات شرکت اب و برق کیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۷۳۸۲/۴۱ مورخ ۲/۹/۱۳۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی امانی کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۰۱۷۶۸۳۸۱۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446410
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۷۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۳۳۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :موضوع فعالیت اصلی صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است مدت:از تاریخ ثبت به مدت سه سال مرکز اصلی :تهران-شهر تهران-گاندی-خیابان بیست و یکم-خیابان گاندی جنوبی-پلاک ۷۳-طبقه دوم-- کدپستی ۱۵۱۷۹۳۳۳۱۴ سرمایه صندوق :مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز با نام ۱۰۰۰۰۰۰ریالی که تماما پرداخت شده می باشد. اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق:شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ میزان دارایی: ۱۵۰۰۰واحد ممتاز، پانزده میلیارد ریال شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ میزان دارایی:۵۰۰۰واحد ممتاز،پنج میلیارد ریال ارکان صندوق:شرکت کارگزاری تدبیر گران فردا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ با نمایندگی آقای محسن رحمتی به شماره ملی: ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ به سمت مدیرصندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ با نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی :۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ با نمایندگی آقای علی امانی به شماره ملی :۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس صندوق برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. اسامی دارندگان حق امضاو نحوه آن: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات و... با امضای دو نفر از پنج نفر آقایان محسن رحمتی، علی تیموری شندی، محمدجواد شریف زاده، علی مهدوی پارسا و مهدی جمعلی نتاج آهنگر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محسن رحمتی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیرصندوق:طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. با توجه به تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۰۲۷۹,۱۲۲ مورخ ۱۰/۲/۹۶اگهی گردید. پ۹۶۰۳۰۶۱۶۲۵۴۴۷۵۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458031
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۴۰۷
به استناد صورتجلسه مطابق اساسنامه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۹۷۶۶ , ۱۲۲ مورخه ۲۷/۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۹ ماده و ۷۷ تبصره و یک امید نامه به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. شرکت کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۳۲۶۰ با نمایندگی ابوالحسن اعتضاد بروجردی به کدملی ۰۰۴۷۳۵۲۴۲۶ به سمت مدیر صندوق - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ با نمایندگی سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ با نمایندگی علی امانی به کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس تا پایان مدت فعالیت صندوق انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۱۳۹۳۲۵۷۵۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477660
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۹۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ بعد از خیابان قائم مقام ـ ـ پلاک ۲۸۳ ـ ساختمان نگین آزادی ـ طبقه چهارم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد اسامی و میزان سرمایه موسسین صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما به ش ث ۴۰۱۱۳۶ ش م ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی محمد حسن آهو باکدملی ۰۴۸۰۱۲۸۰۱۴ دارای ۹۸۵۰۰۰ واحد فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۹۷۷۳۷۱ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام آقای علیرضا سیری با کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام آقای محمد مهدی ناسوتی فرد با کدملی ۲۲۹۸۷۰۰۲۵۸۴ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ارکان صندوق به شرح ذیل میباشند: مدیر صندوق: شرکت سبدگردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱بعنوان مدیر صندوق بازارگردان: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰بانمایندگی علی تیموری شندی با کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳به عنوان بازار گردان متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کدملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بعنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰با نمایندگی علی امانی با کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷به عنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و... با امضا دو نفر از سه نفر آقایان فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ و محمد مهدی ناسوتی فرد با کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ و محمد عابد با کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. این آگهی به استناد مجوز شماره ۲۱۸۰۱,۱۲۲ مورخ ۲۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است پ۹۶۰۳۲۹۷۶۳۴۵۹۵۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627019
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۶۹۹۶/۹۶ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش امین نژاد به شماره ملی۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق موسسه از بین شرکای موسسه خارج شدند. در نتیجه سرمایه موسسه از ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۹۰۴۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از کاهش سرمایه: مصطفی جهانبانی با کدملی۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و علی امانی با کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مجید صفاتی به کدملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ دارای ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و غلامحسین دوانی به کدملی۱۸۱۸۷۳۶۵۳۵ دارای۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و احمدحسنی با کدملی ۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و کاظم محمدی با کدملی ۰۴۹۰۳۲۰۳۳۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدجمیل خباز سرابی با کدملی ۰۹۳۱۴۹۹۰۰۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خسرو واشقانی فراهانی با کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و عبدالحسین فرزان با کدملی ۰۰۴۴۸۴۹۸۱۸ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مرتضی عسگری به کدملی ۰۷۰۰۸۴۲۱۷۹ دارای ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حسن منوچهری فرد به کدملی۴۵۶۹۲۰۲۰۳۹ دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و منصور اسد زاده به کدملی۰۰۵۰۷۸۱۹۲۸ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدخضرا... ولی زاده به کدملی۲۰۶۳۶۴۵۵۲۳ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ دارای ۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سنجر مقبلی با کدملی۰۰۶۹۷۰۴۶۷۸ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و احمد وحیدنیا با کدملی۵۶۸۹۷۰۳۲۴۹ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و نوروزعلی میر با کدملی ۴۸۴۹۶۲۶۵۷۲ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم فریده محمدی با کدملی۴۳۲۳۵۰۱۴۵۵ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ایرج جمشیدی فر با کدملی۰۰۴۲۴۸۵۶۹۱ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و حمید خادم به کدملی۰۹۴۵۲۳۳۸۴۱ داری مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۷۰۳۸۴۳۵۶۴۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792824
آگهی تغییرات باران کارگزاری بانک کشاورزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ ومجوز۲۸۹۰۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) برای سال مالی منتهی به ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ صندوق به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴/۰۴/۱۳۹۷ انتخاب شد. موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی برای سال مالی منتهی به ۱۴/۰۴/۱۳۹۷ به عنوان حسابرس صندوق برگزیده شد. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی برای سال مالی منتهی به ۱۴/۰۴/۱۳۹۷ به عنوان متولی صندوق برگزیده شد. ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید: مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک کشاورزی شناسه ملی ۱۰۳۶۹۷ ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰بانمایندگی حسین خزلی با کدملی ۰۴۵۲۴۴۹۸۹۸ متولی موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بانمایندگی محبوب جلیل پور ثمرین با کدملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت ۳۶۵۳۰ ۱۰۳۸۰۰۸۶۴۶۰ بانمایندگی علی امانی با کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ پ۹۶۱۰۱۱۱۷۴۲۲۴۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972541
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۳۱۸۰۸/۱۲۲ مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رکن ضامن نقد شوندگی از ارکان صندوق حذف گردید. اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (بدون ضامن نقدشوندگی) به تصویب رسید. شرکت سبدگردان آسمان به عنوان رکن مدیر ثبت انتخاب گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل خواهند بود: مدیر صندوق شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ بنمایندگی آقای محمد صدرائی کدملی ۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴ متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بنمایندگی آقای محمد رضا نادریان کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای علی امانی کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ مدیر ثبت شرکت سبدگردان آسمان (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۲۷۳۴ به نمایندگی آقای محمد صدرائی کدملی ۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴ پ۹۷۰۱۲۰۵۵۷۳۲۷۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14105128
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۴۷۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹
پیرو آگهی مکانیزه شماره ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۷۰۷۵ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۵۸۰۸۴ , ۱۲۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام میدارد: مجوز شماره ۳۳۰۶۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ ثبت به مدت سه سال می‌باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بورس بهگزین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱ به نمایندگی وحید پا افشار با کد ملی ۰۳۲۲۷۳۹۳۷۳ به سمت مدیر صندوق و شرکت سبدگردان پاداش سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳ به نمایندگی سمیه حیدری با کد ملی ۰۰۱۲۲۶۲۹۹۴ به سمت متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی علی امانی با کد ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس صندوق، موارد بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۷۰۴۱۲۱۷۶۹۸۲۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260354
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۴۹۴۵/۹۷ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰و علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به عنوان بازرسان اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. پ۹۷۰۷۲۳۹۹۳۷۳۴۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک