ایرج صادقی هفشجانی

آقای ایرج صادقی هفشجانی

کد ملی 4622594609
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1571110
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص تکاپو صنعت حداد چهارمحال
در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۱۴۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۳۷۱۳ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا و پل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه و باند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاکبرداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گازکشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله و دکل و تاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گاز، شبکه های فشار قوی و ضعیف، و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نیست و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذی صلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: هفشجان خیابان شهید رجایی کوچه ۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۶/۳۵۱۴۷ مورخ ۱۵/۰۴/۹۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای ایرج صادقی هفشجانی به کدملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ و کدپستی ۸۸۶۱۸۳۳۷۷۴ به سمت مدیرعامل آقای ایرج صادقی هفشجانی به کدملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ و کدپستی ۸۸۶۱۸۳۳۷۷۴ به سمت عضو هیات مدیره ـ عضو اصلی آقای بهرام فروزنده جونقانی به کدملی ۴۶۷۹۱۶۳۹۹۲ و کدپستی ۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره خانم مرضیه فروزنده جونقانی به کدملی ۴۶۷۹۷۳۹۸۷۸ و کدپستی ۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا خانم مرضیه فروزنده جونقانی به کدملی ۴۶۷۹۷۳۹۸۷۸ و کدپستی ۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه یاری شمس آبادی به شماره ملی ۴۶۲۱۸۳۴۳۴۷ کدپستی ۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ کدپستی ۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵ به عنوان بازرس علی البدل. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۲۳۴۶۶۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760470
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایستگان هزاره ایرانیان درتاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۵۳۳۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۶۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عبارت است از: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد، انجام کلیه فعالیت هایی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا در زمینه امور ساختمانی، راه سازی، عمرانی، معماری، طراحی، محاسبه، نظارت فنی، مدیریت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی، بتونی، آجری، سنگی، چوبی، احداث بنا وپل سازی،،سد سازی،تونل سازی، راه و باند، سیویل، سوله سازی، انجام امور نقشه کشی و نقشه برداری و معماری سازه، معماری، مرمت، معماری داخلی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری، امور آشپزخانه شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران، بوفه، انجام امور خدماتی شامل تنظیفات اماکن عمومی، عرضه خدمات پستی، امور تایپ، تکثیر، انجام تدارکات برگزاری سمینارها، جشن ها، همایش ها، خدمات انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش، تولید، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز از ارگانها و شرکت های دولتی و خصوصی، تاسیس مراکز تولیدی و کارخانه ای، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور،تامین نیروی انسانی موقت، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.اصفهان، بلوار ارتش، کوچه سجادیه ۲، بن بست آرمان، پلاک ۱۳ کدپستی۸۱۷۴۷۶۵۷۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۸۸/۵۱۷۱۵۱۴۰ مورخ ۳/۹/۱۳۹۳نزد بانک ملت شعبه چهارباغ بالا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مرضیه فروزنده جونقانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره۴۶۷۹۷۳۹۸۷۸ و فریبا آتشخوار به سمت رئیس هیئت مدیره ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ و بهنام فروزنده جونقانی به سمت مدیرعامل۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه یاری شمس آبادی به شماره ملی ۴۶۲۱۸۳۴۳۴۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش۹۳۱۰۱۱۹۴۹۵۰۶۱۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009893
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبا کوشش بام گستر در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۳۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۵۵۹۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و نفت وگاز و آب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبز. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خ موسوی نبش کوچه ۸ و کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۷۹ ـ ۱۹۲۰ مورخ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مریم آهنگ هفشجانی به کدملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کدملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس آهنگ هفشجانی به کدملی ۴۶۲۲۶۷۵۲۶۹ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۱۷۲۷۳۹۳۹۷۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027647
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طنین صنعت ابر و باد درتاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۳۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۲۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی و لوله جریانی، فرآوری نفت و گازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه های نفت وگاز، شبکه های فشارقوی وضعیف، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تا مین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، نگهداری وایجادفضای سبز، جمع آوری وحمل زباله. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمیباشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:هفشجان خ موسوی نبش کوچه ۸ و کد پستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۳ ـ ۱۹۲۰ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عباس اهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۲۶۷۵۲۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کد ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مریم اهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی رسالت ش۹۵۰۶۲۸۱۷۱۷۳۲۱۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027670
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رسام شعله نور امید در تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۳۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۳۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبز، ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خ موسوی نبش کوچه ۸ و کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۵ ـ ۱۹۲۰ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محسن آهنگ هفشجانی به کدملی ۴۶۲۱۶۴۸۵۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کدملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مریم آهنگ هفشجانی به کدملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی رسالت ش۹۵۰۶۲۸۳۲۹۲۵۴۶۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027712
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه پیمای نوید بخش درتاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۳۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۴۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبز. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمیباشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:هفشجان خ موسوی نبش کوچه ۸ و کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹۱ ـ ۱۹۲۰ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کد ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۱۶۴۸۵۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی رسالت ش۹۵۰۶۲۸۵۵۷۳۳۲۷۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027729
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایکا سازه نیکو راد در تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۳۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۴۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب وگازوبرق وفاضلاب) انتقال زباله، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه ها و شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خیابان موسوی نبش کوچه ۸ به کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۷ ـ ۱۹۲۰ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک انصارشعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مریم آهنگ هفشجانی به کدملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کدملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ سمت رئیس هیئت مدیره فریدون هژبری به کدملی ۴۶۲۲۵۰۲۱۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۲۸۸۷۰۵۶۱۳۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا تلاشگر پیمان گستر درتاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۳۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۵۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب وگازوبرق وفاضلاب) ، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازو آب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه های نفت وگاز، شبکه های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خیابان موسوی نبش ک ۸ و کد پستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۶ ـ ۱۹۲۰مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کد ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت مدیرعامل و هیئت مدیره ـ عضو اصلی مریم آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۲۸۱۴۹۴۹۳۴۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027827
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا سازان توانگر راد درتاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۳۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۶۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازو آب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه های نفت وگاز، شبکه های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرو اماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجاد فضای سبز. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمیباشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:هفشجان خ موسوی نبش کوچه ۸ و کد پستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۰ ـ ۱۹۲۰ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاضل هژبری به کد ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت رئیس هیأت مدیره محسن آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۱۶۴۸۵۷۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل عباس آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۲۶۷۵۲۶۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی رسالت ش۹۵۰۶۲۸۸۸۱۷۸۵۲۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028091
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نامداران توانگر راه گستر درتاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۳۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۱۱۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبزثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خ موسوی نبش کوجه ۸ وکدپستی۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹۰/۱۹۲۰مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵نزد بانک انصارشعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عباس آهنگ هفشجانی به کدملی۴۶۲۲۶۷۵۲۶۹به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محسن آهنگ هفشجانی به کدملی۴۶۲۱۶۴۸۵۷۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کدملی۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کـلیه اسنـاد و اوراق بـهـادار و بـانکی بـا امـضـاء رئیس هئیت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هئیت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۲۸۶۷۳۷۷۸۲۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110637
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دینا راه فجر دنا درتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۹۶۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی،سدسازی،تونل سازی،راه وباند،کانال کشی،زهکشی، جدول بندی،آبرسانی،نقشه کشی،نقشه برداری،خاک برداری،خاک ریزی،جاده سازی،محوطه سازی،تانک سازی،شهرک سازی،آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی،نصب علمک،کابل کشی،تیرکوبی،مفصل بندی،تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز،شبکه های گازرسانی،تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی،سیستم های سردکننده ساختمان،تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)،امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز،کارخانه های پتروشیمی،مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز،خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز،شبکه های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی،پرداخت حقوق پرسنل،تهیه وتوزیع وطبخ غذا،سلف سرویس،نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبزثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خ موسوی نبش کوجه ۸ کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۰۱-۱۹۲۰ مورخ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فریدون هژبری به کدملی ۴۶۲۲۵۰۲۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مریم آهنگ هفشجانی به کدملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی فاضل هژبری به کدملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کـلیه اسنـاد و اوراق بـهـادار و بـانکی بـا امـضـاء رئیس هئیت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هئیت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۱۵۷۲۲۷۷۹۲۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110657
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبا کار یلدای سهند درتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۹۶۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبزثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمیباشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خیابان موسوی نبش ک ۸ و کد پستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۲ ـ ۱۹۲۰ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مریم آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کد ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۱۵۶۴۰۳۷۱۶۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198264
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا گران دریا و ساحل درتاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۲۷۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان وپروژه های برق رسانی، اجرای کلیه پروژه های روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری.(انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد) مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خیابان موسوی نبش ک۸ کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی بانکی شماره ۷۰۳ ـ ۱۹۲۰مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه جواد الائمه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای فاضل هژبری به شماره ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم مریم آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به سمت بازرس اصلی و خاانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۹۱۹۳۱۶۸۶۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198279
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس مشعل مغرب زمین درتاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۲۷۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب،گازکشی شهری وبین شهری،ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی،نصب علمک،کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب،گاز،برق وفاضلاب) امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه های پتروشیمی،مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز،خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه ها و شبکه های نفت وگاز ،شبکه های فشارقوی وضعیف،صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی،پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجاد فضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی و نهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه های برق رسانی،روشنایی معابر،پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خیابان موسوی نبش ک۸ کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریالی که برابر گواهی بانکی شماره ۷۰۴/۱۹۲۰ مورخه ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم مریم آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فریدون هژبری به شماره ملی ۴۶۲۲۵۰۲۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به سمت بازرس علی البدل آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به سمت بازرس اصلی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۹۳۹۰۲۲۴۱۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198311
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه سازان تیز بال درتاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۲۸۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب، گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق وفاضلاب)امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه های نفت وگاز، شبکه های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه های برق رسانی، روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:هفشجان خ موسوی نبش ک۸ کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریالی که برابر گواهی بانکی شماره ۷۰۲/۱۹۲۰ مورخه ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای فاضل هژبری به شماره ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای فریدون هژبری به شماره ملی ۴۶۲۲۵۰۲۱۶۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره ـ عضو اصلی خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت رئیس هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا رئیس هیأت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به سمت بازرس علی البدل آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به سمت بازرس اصلی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۹۷۵۹۹۰۵۹۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280513
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایلیا تلاشگر مهر هفشجان درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۵۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۹۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوراه وترابری وآب اعم ازاحداث بناوپل سازی،سدسازی،تونل سازی،راه وباند،کانال کشی،زهکشی، جدول بندی،آبرسانی،نقشه کشی،نقشه برداری،خاک برداری،خاک ریزی،جاده سازی،محوطه سازی،تانک سازی،شهرک سازی،آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی،نصب علمک،کابل کشی،تیرکوبی،مفصل بندی،آب رسانی شبکه های فشارقوی وضعیف ،سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، خدمات عمومی نظیر نامه رسانی وتلفنچی وپخش پوستر وامور آبدارخانه وپیشخدمتی ونگهداری وخدمات فضای سبز وامور بهره برداری ازتاسیسات خدمات طبخ و توزیع غذا -ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:هفشجان خیابان وحدت کوچه ۲۶ پلاک ۲۱ کدپستی ۸۸۴۱۸۳۳۷۷۴ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰ریالی که با نام می باشدکه بموجب گواهی شماره۷۰۷-۱۹۲۰مورخ۲۲/۰۹/۱۳۹۵بانک انصار شعبه هفشجان ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید وما بقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران:آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم مرضیه فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۳۹۸۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کـلیه اسنـاد و اوراق بـهـادار و بـانکی و سایر نامه های اداری وعادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم حلیمه صالحی هفشجانی فرزند خیراله به کد ملی۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم مرضیه مهرابی هفشجانی فرزند علی اکبر۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بـازرس علی البدل بـرای مـدت یکسـال انتخـاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۰۹۲۴۵۴۳۵۲۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک