مهرداد آل علی

آقای مهرداد آل علی

کد ملی 0045713863
80
شرکت‌ها
80
آگهی‌ها

شرکت های مهرداد آل علی

توسعه بین المللی سیستم های میامی فن دریا
توسعه بین المللی سیستم های میامی فن دریا
1
مهندسی و ساخت سپهر رزموند
مهندسی و ساخت سپهر رزموند
1
بهمن لیزینگ
بهمن لیزینگ
1
خدمات بندری آزما فلات ایرانیان
خدمات بندری آزما فلات ایرانیان
1
خدمات بیمه ای بهمن
خدمات بیمه ای بهمن
1
تولیدی صنعتی و بازرگانی دانایان تجارت پرتو
تولیدی صنعتی و بازرگانی دانایان تجارت پرتو
1
نام نیک
نام نیک
1
توسعه لویزان
توسعه لویزان
1
تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه
تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه
1
انرژی و پالایش خرد
انرژی و پالایش خرد
1
بهینه سازان بهمن
بهینه سازان بهمن
1
آرین دوچرخ
آرین دوچرخ
1
امید و سج
امید و سج
1
حسابرسی آزمودگان
حسابرسی آزمودگان
1
بازرگانی عصر بهمن
بازرگانی عصر بهمن
1
نوند ندای آسیا
نوند ندای آسیا
1
فن آوا سیستم
فن آوا سیستم
1
داده سامانه فن آوا
داده سامانه فن آوا
1
فن آوا ماهواره
فن آوا ماهواره
1
شبکه گستر فن آوا
شبکه گستر فن آوا
1
فن آوا موج
فن آوا موج
1
ارتباطات کوه نور
ارتباطات کوه نور
1
گروه هم وطن
گروه هم وطن
1
سیمان سفید بنوید
سیمان سفید بنوید
1
گروه صنعتی انرژی های فرآیندی نوین رآکتور ساز
گروه صنعتی انرژی های فرآیندی نوین رآکتور ساز
1
بصیرشیمی پارس
بصیرشیمی پارس
1
شاسی ساز ایران
شاسی ساز ایران
1
پارس بوشونگ
پارس بوشونگ
1
اسپند گاز ایرانیان
اسپند گاز ایرانیان
1
داده پردازی فن آوا
داده پردازی فن آوا
1
بازرگانی سروش بهمن
بازرگانی سروش بهمن
1
سیباموتور
سیباموتور
1
تولیدی مجید پلاستیک
تولیدی مجید پلاستیک
1
تک پنجره الکترونیک پارسیان
تک پنجره الکترونیک پارسیان
1
گروه صنایع ورزشی ارکید مهر
گروه صنایع ورزشی ارکید مهر
1
صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین
صنعتی فرآورده های آردی و غذایی بهنان گندم نوین
1
آریا بستا صنعت
آریا بستا صنعت
1
گسترش تجارت هامون
گسترش تجارت هامون
1
مهندسی نماد توسعه انرژی
مهندسی نماد توسعه انرژی
1
ارتباطات فن اوا
ارتباطات فن اوا
1
اندیشه افراز شرق
اندیشه افراز شرق
1
مایع سازی گاز فروزان خارگ
مایع سازی گاز فروزان خارگ
1
فن اواکارت
فن اواکارت
1
صنایع فرا ساحل
صنایع فرا ساحل
1
قیر آکام
قیر آکام
1
توسعه هوشمند به سام
توسعه هوشمند به سام
1
کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان
کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان
1
تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر
1
حفاری بین المللی برین بید
حفاری بین المللی برین بید
1
صندوق توسعه صادرات فر آورده های نفتی ایران
صندوق توسعه صادرات فر آورده های نفتی ایران
1
فن آوا همراه
فن آوا همراه
1
کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان
کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان
1
مهندسی فرافن
مهندسی فرافن
1
مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رز موند
مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رز موند
1
پخش ناز گستر اسپادانا
پخش ناز گستر اسپادانا
1
1
1
1
ایران دوچرخ
ایران دوچرخ
1
آشنارویان سحر
آشنارویان سحر
1
صنایع دریا فر صدف پویا بوشهر
صنایع دریا فر صدف پویا بوشهر
1
هواپیمائی سهند آسیا
هواپیمائی سهند آسیا
1
شمس بینا
شمس بینا
1
صنایع خودروکویر
صنایع خودروکویر
1
اکسوم
اکسوم
1
مهندسی و مدیریت صف رزموند
مهندسی و مدیریت صف رزموند
1
بهمن خودرو
بهمن خودرو
1
شن وماسه شهر آفتاب
شن وماسه شهر آفتاب
1
جم رایان
جم رایان
1
نیک صنعت پارسیان
نیک صنعت پارسیان
1
بازرگانی پخش بیژن
بازرگانی پخش بیژن
1
توران تو
توران تو
1
صنایع شنی آکام
صنایع شنی آکام
1
ساختمانی مجتمع بتون بلوک
ساختمانی مجتمع بتون بلوک
1
تولید قطعات یدکی ایران
تولید قطعات یدکی ایران
1
تهران تارک
تهران تارک
1
تولیدی پلاک سنگ
تولیدی پلاک سنگ
1
سرمایه گذاری کومش گستر
سرمایه گذاری کومش گستر
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره
1
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
1
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
1
کارگزاری آگاه
کارگزاری آگاه
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 570462
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی سیستم‌های میامی فن دریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۰۲۳۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579011
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت سپهر رزموندسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۷۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۹۸۲۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612737
آگهی تصمیمات شرکت بهمن لیزینگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۸۶۶۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657262
آگهی تغییرات شرکت خدمات بندری آزما فلات ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۶۹۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۰۶۸۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724873
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای بهمنسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۹۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۹۵۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727507
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی دانایان تجارت پرتو سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۰۸۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۶۲۲۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732477
آگهی تصمیمات شرکت نام نیک (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۱۴۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۶۸۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۷۱۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739547
آگهی تصمیمات شرکت توسعه لویزانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۷۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۲۵۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883257
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران لوازم قطعه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۴۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۲۲۵۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893635
آگهی تصمیمات شرکت انرژی و پالایش خرد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۲۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۰۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۰۷۰۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941763
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان بهمن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید و بتصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی با کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۳۰۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010037
آگهی تصمیمات شرکت آرین دوچرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ و شرکت ایران دوچرخ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲ و شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۷۶۱۴۳۳۶۴۵. پ۱۶۲۴۱۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011398
آگهی تصمیمات شرکت امید وسج سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۸۶۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۸۷۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۳۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011416
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی آزمودگان حسابداران رسمی به شماره ثبت۴۶۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ موسسه مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۵ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد فرزان به ک م ۳۷۳۰۱۵۶۷۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدمرتضی فاطمی اردستانی به ک م ۰۰۴۷۰۸۳۲۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد آل علی به ک م ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء چک‌ها و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور و گزارش‌ها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۳۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030935
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی عصر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۲۸۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032204
آگهی تغییرات در شرکت نوند ندای آسیا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۳۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۶۶۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۴۹ ماده و جایگزین اساسنامه قبلی شد. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال منقسم به ۰۰۰/۴ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. علیرضا بیطرفان به ک. م ۰۰۷۰۶۵۷۰۰۹ و داود بیطرفان به ک. م ۰۳۸۳۴۵۲۱۵۵ و مریم کارشناس به ک. م ۰۰۶۱۸۶۴۸۵۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزمودگان به ک. م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک. م ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ علیرضا بیطرفان بسمت رئیس و هیئت مدیره و داود بیطرفان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا بیطرفان بسمت مدیرعامل انتخاب و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضاء انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و ذیل ثبت در تاریخ ۳/۲/۹۲ تکمیل امضاء گردید. پ۱۶۳۶۲۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036212
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا سیستم سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۴۷۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۷۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036213
آگهی تصمیمات شرکت داده سامانه فن آوا سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۹۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036215
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به شماره ثبت۲۱۶۸۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۲۴۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036216
آگهی تصمیمات شرکت شبکه گستر فن آوا سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۹۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۳۴۲۴۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036218
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا موج سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۵۰۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۶۲۵۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036270
آگهی تصمیمات شرکت ارتباطات کوه نور سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۶۹۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۴۴۴۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058052
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید رحمتیان به شماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ و خانم بانو اعظم کرباسی زده اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۷۹۶۵۲ و آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳ و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ تا تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۷۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061166
آگهی تصمیمات شرکت سیمان سفید بنوید سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۰۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۲۷۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م۱۰۱۰۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به ش م۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به ش م۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ پ۱۶۴۹۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106999
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی انرژیهای فرآیندی نوین رآکتورساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۷۱۰۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130883
آگهی تغییرات شرکت بصیر شیمی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۹۲۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۰۹۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130888
آگهی تغییرات شرکت شاسی سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن سهامی عام به ش م۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت مزدا یدک سهامی عام به ش م۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ بازرگانی عصر بهمن سهامی عام به ش م۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ بازرگانی سروش بهمن سهامی خاص به ش م۱۰۱۰۲۲۷۶۲۲۸ شرکت بهمن موتور سهامی عام به ش م۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ پ۱۶۸۰۹۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149076
آگهی تغییرات شرکت پارس بوشونگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۱۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش. م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به ش. م ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۰۹۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165730
آگهی تغییرات شرکت اسپند گاز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۸۴۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176527
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی فن آوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۵۸۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176597
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سروش بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۰۵۹۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200499
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای مهرداد آل علی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۷۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205592
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجید پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت۷۹۵۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۲۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای احمد شیدوش به شماره ملی ۰۰۴۲۷۹۷۳۰۶ و خانم مهری سروری پیله رود به شماره ملی ۰۰۴۹۲۷۳۴۵۰ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۸۷۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241818
آگهی تغییرات شرکت تک پنجره الکترونیک پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۹۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب شدند. پ۱۷۳۱۰۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254005
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع ورزشی ارکید مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۵۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ با نمایندگی آقای مهرداد آل علی شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رسولی قاضی کلایه به شماره ملی ۵۰۸۹۴۴۸۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۱۷۴۲۱۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281527
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و فرآورده‌های آردی و غذایی بهنان گندم نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هدایت قطبی الاملی به ک. م ۰۰۵۱۶۰۹۵۶۸ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره)، شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم (صبا) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۹۹۷۳ به نمایندگی آقای پرویز قلیچی پور به کدملی ۵۲۱۹۵۳۹۴۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما دستگیر به ک. م ۰۰۵۶۸۱۵۸۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم حبیبی به ک م ۰۰۵۹۶۷۶۶۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش. م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۵۴۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305442
آگهی تغییرات شرکت آریا بستا صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۴۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۹۸۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343101
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۷۱۷۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347602
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نماد توسعه انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و مهرداد آل علی به شماره ملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال۱۳۹۱ به تصویب رسید. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای آرش صدرزاده به شماره ملی۴۱۳۲۴۰۳۰۱۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره , آقای مهدی میرپنج قفقازی به شماره ملی۰۴۵۲۷۹۷۵۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره , خانم محبوبه حقانی به شماره ملی۰۰۵۰۲۵۲۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۷۶۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405854
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات فن اوا سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۱۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت شبکه گستر فن آوا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۴۹ شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ شرکت مشاوره فن آوا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳ پ۱۸۰۵۰۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448723
آگهی تغییرات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۷۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی با کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۳۶۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464244
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پادمان صنعت پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۵۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع دریافن قشم بنمایندگی نعیمه رنجبر طزنجی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۳۵۲۵۹ خانم فرناز نجفی نسب به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۰۳۲۶ شرکت مهندسی و مدیریت صف رزموند بنمایندگی آقای سعید اسدیان فیلی به شماره ملی ۶۱۲۹۷۷۶۶۵۹ موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۲۹۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474521
آگهی تغییرات شرکت فن آوا کارت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۱۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۳۴۱۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490940
آگهی تغییرات شرکت صنایع فراساحل شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۲۲ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۸۶۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای مهرداد آل علی بشماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۳۹۸۵۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579140
آگهی تغییرات شرکت قیر آکام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقایان محسن بنویدی به کدملی ۰۴۹۱۲۳۶۹۶۴ و محمد رستمی به کدملی ۳۸۷۱۰۹۵۸۵۰ و حمیدرضا پارسا به کدملی ۰۰۵۴۱۸۴۷۶۲ و سید بهروز حسین زاده صلواتی به کدملی ۱۲۸۵۹۸۳۲۹۷ و غلامعلی حاجی ملادرویش به کدملی ۱۲۸۶۳۷۸۳۶۲ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۸۹۷۳۹۹۶۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586745
آگهی تغییرات شرکت مشاوره فن اوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲سال بشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ پ۹۳۰۶۰۳۶۷۳۶۳۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607815
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۱۸۵۸۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613048
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۳۶۴۷۲۲۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624677
آگهی تغییرات شرکت حفاری بین المللی برین بید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی مربوط به سالهای ۹۱ و ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آموزدگان بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی بشماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۶۲۹۶۱۳۳۱۳۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626196
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات فرآوده‌های نفتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۶۳۰۱۹۵۲۴۹۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629694
آگهی تغییرات شرکت فن اوا همراه سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۴۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۵۹۴ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۳۳۱ شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۵۲۰ شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۲۶۸ پ۹۳۰۷۰۱۹۶۳۸۲۹۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768275
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۳ تراز نامه سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹را به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. ش۹۳۱۰۱۷۴۴۸۷۵۴۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583013
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرافن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۷۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701683
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رزموند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۳۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9775290
آگهی تغییرات شرکت پخش نازگستر اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۵/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9795114
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلیمر مقاوم موج هرمزان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۹۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی آزمودگان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع دریا فن قشم سهامی خاص با نمایندگی خانم مهتاب رخام و شرکت صنایع فرا ساحل سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا سلیمانی و شرکت صنایع و بنادر آزاد فرا ساحل قشم سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم اسلامی نظری تا تاریخ۱۸/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827721
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9895868
آگهی تصمیمات شرکت آشنا رویان سحر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۲۸۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۲۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فو ق العاده مورخ۲۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابداری آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از۴ نفر به ۳نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. فرخ امیربگلوئی داریانی به کدملی۰۰۴۹۶۶۶۶۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، احمدعلی امیربگلوئی داریانی به کدملی۱۷۲۹۹۷۷۱۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عبدالحسین امیربگلوئی داریانی به کدملی۱۷۲۹۷۳۶۰۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902569
آگهی تغییرات شرکت صنایع دریا فر صدف پویا بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۶۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946622
آگهی تغییرات شرکت هواپیمائی سهند آسیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۸۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۱۷/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109787
آگهی تصمیمات شرکت شمس بینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی حیادار به کدملی ۴۷۲۲۴۰۶۱۵۴ حسین حیادار به کدملی ۰۰۷۵۲۹۵۱۱۳ بتول فلاح به کدملی ۲۷۱۳۱۴۸۵۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ علی حیادار به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بتول فلاح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115651
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو کویر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۷۱ و با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۵۳۵۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد همچنین مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و شماره ثبت ۴۶۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی با کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان حسابرس و بازرس علی‎البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۰ انتخاب گردیدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ثبت اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10122990
آگهی تصمیمات شرکت اکسوم سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۰۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10283105
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت صف رزموند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۳۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۵۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۰۳/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295280
آگهی تصمیمات شرکت بهمن خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۵۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ک م ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10325853
آگهی تصمیمات شرکت شن و ماسه شهر آفتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۴۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498506
آگهی تصمیمات شرکت جم رایان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۴۵۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596916
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی شهباز به ش ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675962
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پخش بیژن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۷۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۹۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679488
آگهی تصمیمات شرکت توران تو سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۰۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل?علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10733078
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شنی آکام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا فرد علیرضایی به کدملی۰۰۵۶۷۰۸۱۲۲ و شهین باباخانی به کدملی۰۰۳۹۲۷۰۱۳۰ بسمت اعضای هیات مدیره و مسعود بنویدی به کدملی۰۴۹۰۲۲۶۰۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن بنویدی به کدملی۰۴۹۱۲۳۶۹۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا پارسا به کدملی۰۰۵۴۱۸۴۷۶۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد با امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735391
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع بتون بلوک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‎علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762373
آگهی تغییرات شرکت تولید قطعات یدکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۶۶۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی کدملی ۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957387
آگهی تصمیمات شرکت تهران تارک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۹۶۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع فراساحل به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۸۶۲۰ به نمایندگی احمد خراسانی زاده به کدملی ۱۲۸۱۶۴۶۲۳۷ شرکت صنایع دریافن قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۵۰۳ به نمایندگی سیروس فرهمند به کدملی ۱۲۸۴۴۳۵۹۴۶ شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۹۹۷۳ به نمایندگی حمید جمالی آشتیانی به کدملی ۰۰۷۲۶۶۳۲۷۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ سیروس فرهمند به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید جمالی آشتیانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد خراسانی زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11090115
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پلاک سنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۵۹ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۰۰۵۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی ۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767282
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ (به نمایندگی آقایان مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ و سیدمرتضی فاطمی اردستانی به کدملی ۰۰۴۷۰۸۳۲۱۲) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره به کدملی ۱۰۳۸۰۶۳۳۱۶۵ (به نمایندگی محمد زارع زاده به کدملی ۴۵۷۹۸۹۰۵۵۸) بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۰۷۸۱۸۴۳۸۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959952
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۹۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۵۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۲۴۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه فرصت امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان رکن حسابرس صندوق جایگزین موسسه حسابرسی ایران مشهود گردید. مقرر گردید مفاد ماده ۲۲ بندهای (د) و (و) اساسنامه در خصوص حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق، پس از تائید سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یابد: بند (د): به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا هریک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه گذاری را مالک باشد. بند (و): به غیر از مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا هریک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، موسسان و ضامن نقدشوندگی، هر سرمایه گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود. نمایندگان از سوی ارکان جهت انجام امور محوله به شرح ذیل معرفی می‌گردند: نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان ش م ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲به عنوان مدیر صندوق، آقای دکتر احمد پویان فر به شماره ملی ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ معرفی شدند. نماینده شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد ش م ۱۰۷۸۰۱۰۳۰۳۲ به عنوان ضامن نقدشوندگی، آقای دکتر محمد عابد به شماره ملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ معرفی شدند. نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس صندوق، آقای عباس اسمعیل زاده پاکدامن به شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ معرفی شدند. نماینده موسسه حسابرسی آزمودگان ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان متولی صندوق، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ معرفی شدند. پ۹۵۰۵۲۰۳۷۸۷۱۵۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284144
آگهی تغییرات شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه بتاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به اتفاق آرا تصویب شد. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به نمایندگی محمد حسینی منش به کدملی ۰۴۵۰۹۴۴۱۱۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به شماره ثبت ۴۶۸۴ به نمایندگی مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب شد. شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ بانک انصار (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت آس پ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱ شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۸۷۰۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۹۳۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۱۱۰۰۲۰۳۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384452
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز سازمانم بورس واوراق بها دار بشماره ۲۴۴۱۷/۱۲۱مورخ ۷/۱۱/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق به مدت شش ماه تمدید گردید. ارکان صندوق به ترتیب شرکت کارگزاری آگاه بشماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷ بنمایندگی آقای قاسم دارای ی بشماره ملی ۰۰۷۳۰۲۸۴۵۲ بسمت مدیر صندوق و بانک ایران زمین بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ بنمایندگی آقای مجید رضی زاده بشماره ملی ۰۹۴۰۵۵۵۸۷۶ بسمت ضامن و مدیر ثبت صندوق و مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ بنمایندگی آقای علی رحمانی بشماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بسمت متولی وموسسه حسابرسی آزمودگان بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بنمایندگی آقای مهرداد آل علی بشماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳بسمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۳۹۵۸۷۳۵۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14069816
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آگاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
به موجب نامه شماره ۳۴۷۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش هیأت مدیره، صورت‌های مالی و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و شماره ثبت ۴۶۸۴ تهران با نمایندگی آقای مهرداد آل علی با شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و شماره ثبت ۱۴۱۸۷ تهران با نمایندگی آقای محمدرضا گلچین پور با شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۲۱۷۷۶۸۵۷۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک