حمیدرضا کیهان

حمیدرضا کیهان

کد ملی 0045462704
59
شرکت‌ها
59
آگهی‌ها

شرکت های حمیدرضا کیهان

ماشین سازی پارس
ماشین سازی پارس
1
لیزینگ بنیان صنعت پارس
لیزینگ بنیان صنعت پارس
1
پارکهای صنعتی پارس
پارکهای صنعتی پارس
1
خانه سازی اریا
خانه سازی اریا
1
آهن و فولاد جهان سپاهان
آهن و فولاد جهان سپاهان
1
توسعه فناوری اطلاعات دریایی
توسعه فناوری اطلاعات دریایی
1
افزار پرداز باتیس پارت
افزار پرداز باتیس پارت
1
مدیران بنیان صنعت پارس
مدیران بنیان صنعت پارس
1
ساختمانی سامان گستران پویا
ساختمانی سامان گستران پویا
1
توسعه فناوری داتام ارتباطات پارس
توسعه فناوری داتام ارتباطات پارس
1
گسترش انفورماتیک ایران
گسترش انفورماتیک ایران
1
حمایت گستر ایران خودرو
حمایت گستر ایران خودرو
1
پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه
1
ارمغان کالای البرز
ارمغان کالای البرز
1
ایران هاسکو
ایران هاسکو
1
رویا
رویا
1
مفید شیشه
مفید شیشه
1
رهیاب پیام گستران
رهیاب پیام گستران
1
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین
1
تولیدی محور کاران کوشا
تولیدی محور کاران کوشا
1
صبا فولاد پارتاک
صبا فولاد پارتاک
1
پیشگامان توسعه فولاد پارک وی
پیشگامان توسعه فولاد پارک وی
1
آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
1
طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا
طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا
1
سرمایه گذاری پارک وی جم
سرمایه گذاری پارک وی جم
1
کشتیرانی جنوب خط ایران
کشتیرانی جنوب خط ایران
1
تهران مو
تهران مو
1
شهر نور نقش جهان
شهر نور نقش جهان
1
راهبرد سازان خودرو راسخ
راهبرد سازان خودرو راسخ
1
آمیکو یسنا پارس
آمیکو یسنا پارس
1
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو
1
نفیس شیشه
نفیس شیشه
1
محتوا پرداز پارسه
محتوا پرداز پارسه
1
کشتیرانی دریای صلح و دوستی
کشتیرانی دریای صلح و دوستی
1
حسابرسی هادی حساب تهران
حسابرسی هادی حساب تهران
1
مهندسی ساخت پستها وتوسعه تجهیزات برقی احداث
مهندسی ساخت پستها وتوسعه تجهیزات برقی احداث
1
تولیدی محورسازان گروه کوشا
تولیدی محورسازان گروه کوشا
1
مدیریت طرحهای صنعتی وساختمانی پارس
مدیریت طرحهای صنعتی وساختمانی پارس
1
بنیان توسعه صنعت پارس
بنیان توسعه صنعت پارس
1
منان
منان
1
اندیشه توسعه سیستم
اندیشه توسعه سیستم
1
حمایت فولاد سازان معین
حمایت فولاد سازان معین
1
آذر توسعه مسکن
آذر توسعه مسکن
1
توسعه اقتصاد آینده سازان
توسعه اقتصاد آینده سازان
1
تهران سینا
تهران سینا
1
نایلکس
نایلکس
1
بنیان توسعه صنعت قطعات ولوازم یدکی
بنیان توسعه صنعت قطعات ولوازم یدکی
1
لیزینگ ایرانیان
لیزینگ ایرانیان
1
کولاک شرق
کولاک شرق
1
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
1
گسترش ارتباطات ماهواره ای امروز
گسترش ارتباطات ماهواره ای امروز
1
بنیان توسعه صنعت خودرو تجاری
بنیان توسعه صنعت خودرو تجاری
1
کبریت بیست و نه بهمن
کبریت بیست و نه بهمن
1
مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور
مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور
1
ایساتیس ارتباطات قندی
ایساتیس ارتباطات قندی
1
صنایع راهسازی معدن ایران
صنایع راهسازی معدن ایران
1
لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس
لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس
1
پادیاب طب
پادیاب طب
1
مجتمع صنایع شیمی گستر نیما
مجتمع صنایع شیمی گستر نیما
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562321
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۱۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۹۷۵۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574784
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پیمان صنعت پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۹۳۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۸۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بنیان توسعه صنعت پارس سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۹۳۴۰ و امیرهوشنگ شیخ زین الدین به کدملی۰۰۳۵۵۵۲۴۶۸ و غلامعلی صفائی به کدملی۰۰۴۰۶۵۰۰۴۹. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۰ امیرهوشنگ شیخ زین الدین بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی باقری سرشکی به کدملی۰۰۴۷۵۹۳۷۹۲ به نمایندگی شرکت بنیان توسعه صنعت پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی صفائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۰۶۰۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577421
آگهی تصمیمات شرکت پارکهای صنعتی پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۲۳۸۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۰۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهان به کدملی۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۰۵۹۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586269
آگهی تصمیمات شرکت خانه سازی آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۵۱۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622206
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد جهان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۵۰۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و کدپستی ۱۵۶۶۸۹۶۶۳۹ به نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی به کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ و کدپستی ۱۵۶۶۸۹۶۶۳۹ جهت انجام حسابرسی مالی و مالیاتی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۱۸۳۴۳۴۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657487
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۷۷۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738183
آگهی تغییرات شرکت افزار پرداز باتیس پارتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۶۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۲۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت موسسه حسابرسی هادی حساب تهران سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۹۰۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925510
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مدیران بنیان صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۴۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۹۵۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۴۹۸۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937052
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۵۷۵ با نمایندگی آقای رضا کامرانی جویمند و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ با نمایندگی آقای اکبر میرشفیعی و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ با نمایندگی آقای امیر مرامی تا تاریخ ۲۴/۷/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۲۲۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1002920
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری داتام ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار میرداماد خ نفت شمالی کوچه یکم پلاک ۱ کدپستی ۱۹۱۹۶۳۳۹۹۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۰۵۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049318
آگهی تصمیمات شرکت گسترش انفورماتیک ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۳۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۱۹۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067987
آگهی تغییرات شرکت حمایت گستر ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۲۹۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118730
آگهی تغییرات شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۸۹۵۳
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه تصمیماتی اتخاذ که شماره ثبت ۵۶۸ ثبت گردید. ۱ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ با نمایندگی آقای حمید رضا کیهانی کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس جباری کد ملی ۰۰۳۴۷۶۷۸۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۲ روزنامه رسمی کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی و اصلاحیه‌های شرکت برای سال ۱۳۹۲ انتخاب گردید. ش۹۳۴۳۴۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۲۴۳۶۹ رئیس ثبت اسناد ابرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144476
آگهی تغییرات شرکت ارمغان کالای البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۴۷۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۸۰۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بعنوان بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به ک م ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمداسماعیل نبیئی با کدملی ۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱ محمدحسین نیک پی با کدملی ۴۹۱۰۹۸۹۵۵۲ محمدمسعود صمیمی با کدملی ۳۲۵۵۶۸۷۹۶۹ پ۱۶۸۸۹۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152603
آگهی تغییرات شرکت ایران هاسکو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش. م ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به ش م ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۱۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160561
آگهی تغییرات شرکت رویا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۶۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172237
آگهی تغییرات شرکت مفید شیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۸۷۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۲۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۲۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177675
آگهی تغییرات شرکت رهیاب پیام گستران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۳۵۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196343
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی انتخاب شد. موسسه حسابرسی هادی تهران۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۴۰۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200451
آگهی تغییرات شرکت تولیدی محور کاران کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۶۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۷۳۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200546
آگهی تغییرات شرکت صبا سازه پارتاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۱۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۱۶۳۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201758
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه فولاد پارک وی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۱۶۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238403
آگهی تغییرات موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت ۳۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی با کدملی ۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۱۸۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254888
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۰۴۴۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۵/۴/۹۲که در تاریخ ۹/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام (ترازنامه حساب سود و زیان صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت ۱۵۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و کدپستی ۱۵۶۶۸۹۶۶۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ و کدپستی ۱۶۶۵۹۸۴۵۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای حمید کربلایی رضا کد ملی ۰۰۴۹۲۶۵۹۷۰ و کدپستی ۱۹۹۸۷۷۳۵۴۹ و صندوق باز نشستگی کشوری بشماره ثبت ۶۲۲۶ بشناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و کدپستی ۱۴۱۴۷۷۱۱۱۸به نمایندگی آقای سید مرتضی موسوی خوشدل کد ملی ۶۱۸۹۴۲۷۲۹۴ و کدپستی ۱۹۵۵۷۳۹۵۴۳ سازمان تامین اجتماعی بشماره ثبت ۹۴۳۲ بشناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ و کدپستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۵ به نمایندگی شهین عاج ساز کد ملی ۱۷۵۰۳۶۶۳۲۰ و کدپستی ۱۴۱۴۶۴۳۳۴۵ آقای محمدرضا زمانلو کد ملی ۲۸۰۱۴۶۶۷۳۵ و کدپستی ۵۱۵۶۹۷۴۶۳۱ آقای مجید فهیمه امیری کد ملی ۰۰۴۶۹۳۳۰۴۲ و کدپستی ۱۹۸۵۷۱۴۴۸۵ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای مجید فهیمه امیری بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مرتضی موسوی خوشدل به نمایندگی از صندوق باز نشستگی کشوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو بسمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اختیارات مندرج در ردیفهای ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰ بند (ب) قسمت اول ماده ۱۵ اساسنامه به مدیرعامل تعویض گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۳۶۵۶۵۳۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305511
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارک وی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدصالح شفیعی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۹۱۴۲۱ اسماعیل حبیبی زمان به شماره ملی ۵۰۲۹۴۶۹۲۴۹ و خانم سمیرا صرافان چهارسوقی به شماره ملی ۱۲۹۲۱۸۸۳۵۹ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۱۰۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312991
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۵۱۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316098
آگهی تغییرات شرکت تهران مو سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی با کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۶۶۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318225
آگهی تغییرات شرکت شهر نور نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان قاسم اسمعیلی به کدملی ۰۰۶۰۰۹۱۱۲۶ و مهدی یزدانی نیسیانی به کدملی ۱۲۸۷۱۶۶۰۵۹ پ۱۷۶۸۳۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461979
آگهی تغییرات شرکت راهبرد سازان خودرو راسخ سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۸۵۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۲۸۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین حاجیان با کد ملی ۰۰۵۶۵۰۳۰۲۴ بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، خانم گلناز امام دوست با کد ملی ۲۷۵۳۶۴۸۸۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین آقایی اصل با کد ملی ۰۰۷۱۱۶۲۲۶۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادهای عادی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی با کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۷۶۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537104
آگهی تغییرات شرکت امیکو یسنا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۲ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و آقای حمید رضا کیهانی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۳۱۴۵۳۵۶۴۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542180
آگهی تغییرات شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه هادی حساب تهران بشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی بشماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید پ۹۳۰۵۰۴۱۳۸۶۸۸۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603886
آگهی تغییرات شرکت نفیس شیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۱۲۳۵۸۲۳۶۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660210
آگهی تغییرات شرکت محتوا پرداز پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۷۵۹ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۲۰۷۱۲۸۲۲۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674091
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی دریای صلح و دوستی منطقه آزاد انزلی سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۱۱۱۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۳ شرکت کشتیرانی دریای صلح و دوستی منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) که با حضور کلیه سهامداران در محل اصلی شرکت تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ شد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۸۸۴۴۹۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393748
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۰۹/۱۳۹۳ومجوز ۹۱۲۲۶/۹۳مورخ ۸/۱۰/۹۳جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جباری با پرداخت مبلغ ۹۵۶۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۱۵۶۰۰۰۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۳۴۴۴۰۰۰۰ریال به مبلغ ۴۴۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا بشرح ذیل می‌باشد: حمیدرضا کیهانی با کدملی۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ دارای ۲۲۴۴۰۰۰۰ریال سهم الشرکه اکبردادگرنمینی با کدملی ۰۰۳۹۶۳۳۵۰۰ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدحسین مشهور به بهروز سربی با کدملی۲۲۹۷۲۹۳۵۵۴ دارای ۴۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه عباس جباری با کدملی۰۰۳۴۷۶۷۸۸۶ دارای ۱۱۵۶۰۰۰۰ریال سهم الشرکه سیدهدایت تشکرحسینی با کدملی۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ دارای ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۳۱۰۲۹۳۰۷۳۱۹۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583616
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساخت پستها و توسعه تجهیزات برقی احداث (ساپتا) سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9773422
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی محورسازان گروه کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۱۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت تولیدی محورکاران کوشا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۶۵۵۸ به نمایندگی ظهیر ظهیریبرسری به کدملی ۵۹۴۹۶۷۹۵۴۷ هرمز راضیکیوی به کدملی ۵۶۶۹۶۶۸۵۶۱ حمزه مرادیچافی به کدملی ۲۷۰۹۴۹۶۴۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9779976
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ساختمانی پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۳۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۸۶۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870300
آگهی تصمیمات شرکت بنیان توسعه صنعت پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۱۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۹۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۰ و ۲۵/۸/۹۰ تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر غروی به کد ملی ۰۰۴۴۴۱۴۸۰۳ محمدبهروز رضوانی به کد ملی ۱۸۱۹۳۰۳۳۳۰ محمدعلی باقری سرشکی به کد ملی ۰۴۸۵۹۳۷۹۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ منوچهر غروی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدبهروز رضوانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی باقری سرشکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با یک امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891586
آگهی تصمیمات شرکت منان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۷۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۱۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۱۲۱ اصلی و حمیدرضا کیهانی با کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022888
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه توسعه سیستم (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۹۳۴۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۳۸۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: کیوان باقری زرگنده به کدملی۰۰۴۵۱۹۶۲۵۰ و امین نجات نوعی به کدملی۰۰۷۵۲۱۶۸۸۴ و همایون رفیعی راوندی به کدملی۰۰۴۲۳۸۶۷۵۶. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۶/۹۰ امین نجات نوعی بسمت رئیس هیئت مدیره و همایون رفیعی راوندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کیوان باقری زرگنده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10123417
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فولاد سازان معین به شماره ثبت ۳۸۷۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید رسول خلیفه سلطانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ و شرکت تولیدی صنعتی اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا طاهری زاده مروست و شرکت کارخانه لوله و اتصالات چدنی و کلاچ سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر فرنگی زاده و شرکت جهان فولاد غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای جهانبخش شکری و شرکت صنعتی فولادی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شعرباف و شرکت فولاد شاهرود سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید رئوفی و شرکت صنعتی ماهکار فلز سهامی خاص با نمایندگی آقای سید رضا شهرستانی تا تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179419
آگهی تصمیمات شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب و شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲۸۲ تبریز و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ و کدپستی ۵۱۳۷۶۹۶۳۳۶ شرکت کولاک شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۰۴ تبریز و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴ و کدپستی ۵۱۸۳۸۷۷۳۸۸ شرکت تجارت کولاک تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۶۰۰ و کدپستی ۵۱۵۷۵۷۵۸۱۶۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و کدپستی ۱۵۶۶۸۹۶۶۳۹ آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ و کدپستی ۱۶۶۵۹۸۴۵۵۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای خلیل قلی پور خلیلی به کدملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ و کدپستی ۵۱۳۷۶۹۳۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اکبر آقا محمدی به کدملی ۱۵۳۰۳۶۶۳۳۱ و کدپستی ۵۱۶۶۸۸۵۶۵۱ و به نمایندگی از شرکت کولاک شرق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدباقر زعفرانچی زاده اقدم به کدملی ۱۳۸۰۶۹۸۷۲۳ و کدپستی ۵۱۸۳۸۷۷۳۸۸ به نمایندگی از تجارت کولاک تبریز به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و آقای محمدنصرتی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به کدملی ۱۵۳۲۵۲۴۹۶۱ و کدپستی ۵۱۶۷۷۱۸۵۱۵ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب و امضاء کلیه چکها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اسناد معمولی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10229285
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10305342
آگهی تصمیمات شرکت تهران سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۶۷۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ و ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ربیع اولی به کدملی ۱۵۵۰۳۰۰۵۴۷ و بهنام تندروآغمیونی به کدملی ۰۰۴۷۲۴۴۰۶۲ و محمدرضا پورزمان به کدملی ۰۰۳۱۷۸۹۴۲۰ و علی اولی به کدملی ۰۰۷۲۷۶۳۲۷۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ ربیع اولی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بهنام تندروآغمیونی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و یا با دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10320969
آگهی تصمیمات شرکت نایلکس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۷۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی به شناسه ملی۱۰۱۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کد ملی۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. پرویز منوچهر کاشانی به کد ملی۱۲۶۱۴۰۳۳۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پریسا منوچهری به کد ملی۰۰۴۰۸۵۶۱۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نادره ملک به کد ملی۰۰۳۹۴۹۲۳۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10343430
آگهی تصمیمات شرکت بنیان توسعه صنعت قطعات و لوازم یدکی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۲۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10492144
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۵۳۷ و شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ و شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ انتخاب شدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/۸۹ اصغر دانشیان به کدملی ۱۶۷۲۲۱۵۴۲۰ به نمایندگی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر سرائی نیا به کدملی ۱۵۸۰۷۱۱۴۹۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی حاجی کاظم لواسانی به کدملی ۰۰۵۹۹۱۳۱۰۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. امضا قراردادهای انفرادی و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک بامضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای مشترک ۲ نفر از ۳ نفر حسین واعظ سلطانی به کدملی ۱۴۶۴۹۸۲۸۶۴ و عباس گلزارپور به کدملی ۰۰۷۳۷۸۴۱۲۵ و محمودرضا صارمی به کدملی ۰۰۷۰۶۰۶۸۲۱ معتبر است. انتقال اسناد خودرو به متقاضیان اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضای ۲ نفر از ۳ نفر عباس گلزارپور و غلامرضا بخشی به کدملی ۰۰۵۵۲۳۹۶۶۸ و حسین واعظ سلطانی معتبر است قبول رهن اسناد خودرو و املاک و مستغلات به نام شرکت و همچنین فک رهن اسناد یاد شده و فک پلاک خودروهای فروخته شده بصورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک با امضای منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب آنان با امضای دو نفر از سه نفر حسین واعظ سلطانی عباس گلزارپور و غلامرضا بخشی معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10589131
آگهی تصمیمات شرکت کولاک شرق سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۶۵۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی، ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب موسسه حسابرسی هادی حساب (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۱۵۰۱۰ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و کدپستی ۱۵۶۶۸۹۶۶۳۹ بعنوان حسابرس مالی و مالیاتی و بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی به کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ و کدپستی ۱۶۶۵۹۸۴۵۵۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و سپس آقای سید مصطفی بصیری تبریزی به کد ملی ۱۳۷۹۱۴۴۸۸۴ و کدپستی ۱۹۳۳۶۴۴۵۹۳ به نمایندگی از شرکت آذر توسعه مسکن آقای محمد ابراهیم ماهوتچیان اصل به کد ملی ۱۳۸۰۶۲۵۳۳۵ و کدپستی ۱۹۱۸۸۹۳۱۱۶ به نمایندگی از شرکت تجارت کولاک تبریز بعنوان نمایندگان جدید شرکتهای فوق بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت انتخاب و سپس آقای محمد حسین آقاسی جاوید به کد ملی ۱۳۷۶۳۶۰۲۹۲ و کدپستی ۵۱۶۵۸۵۷۵۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید اسداله مهدیزاده مرتضوی به کد ملی ۱۳۷۶۱۸۵۰۴۰ و کدپستی ۵۱۶۳۹۷۴۴۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیل قلی پور خلیلی به کد ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ و کدپستی ۵۱۳۷۹۹۶۳۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد مجدالاسلامی به کد ملی ۱۳۷۹۹۸۴۲۷۰ و کدپستی ۵۱۵۷۶۸۶۳۴۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقی مانده مدت انتخاب و امضاء کلیه اسناد و مدارک تعهدآور با امضاء مدیرعامل شرکت به همراه یکی از امضاهای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات و اسناد معمولی فقط با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790335
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذربایجان (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۸/۱۱/۸۹ که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت ۱۵۰۱۰ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و کدپستی ۱۵۶۶۸۹۶۶۳۹ بسمت بازرسان اصلی و آقای حمید رضا کیهانی کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ و کدپستی ۱۶۶۵۹۸۴۵۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و اشخاص حقیقی و حقوقی زیر بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای خلیل قلی پور خلیلی به کد ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ و کدپستی ۵۱۳۷۶۹۶۳۳۶ آقای علی بخشایش به کد ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ و کدپستی ۱۳۹۱۸۸۴۵۹۵ آقای سید اسد ا … مهدیزاده مرتضوی به کد ملی ۱۳۷۶۱۸۵۰۴۰ و کدپستی ۵۱۶۳۹۷۴۴۶۸ شرکت خانمان گستر سپید (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۳۶۷۳ تبریز شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۱۶۸۲۳ و کدپستی ۵۱۵۴۹۹۷۶۷۸ سازمان عمران تبریز شهرداری منطقه ۶ تبریز آقای سعید جواد زاده اصل به کد ملی ۲۸۰۲۳۶۹۵۲۰ و کدپستی ۵۱۵۷۶۹۶۴۷۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت لوکس ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۳۹۶ تبریز بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۴۹۶۰ و کدپستی ۵۱۵۹۱۳۵۵۳۳ سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجانشرقی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب و سپس آقای علی بخشایش بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید اسد ا … مهدیزاده مرتضوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین آقاسی جاوید به کد ملی ۱۳۷۶۳۶۰۲۹۲ و کدپستی ۵۱۶۵۸۵۷۵۴۱ به نمایندگی از سازمان عمران تبریز و آقای بهروز امید علی به کد ملی ۴۱۳۳۴۳۳۳۷۸ و کدپستی ۱۴۹۴۷۷۴۵۳۱ به نمایندگی شرکت خانمان گستر سپید و آقای داود ندیم به کد ملی ۱۳۸۱۵۱۳۷۷۸ و کدپستی ۵۳۶۱۸۴۵۷۵۶ به نمایندگی از شهرداری منطقه شش تبریز و آقای سعید جواد زاده اصل همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای خلیل قلی پور خلیلی بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف) انتخاب و کلیه چکها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و یکی از امضا‌های رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی و نامه‌های اداری فقط با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد و بند ۱ ب و بند ۱ ش از اختیارات و وظایف هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیر عامل تفویض گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925169
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات ماهواره‌ای امروز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۲۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهان به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010382
آگهی تصمیمات شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو تجاری سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۷۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۲۴۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا کیهانی به کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11115406
آگهی تصمیمات شرکت کبریت ۲۹ بهمن توکلی سابق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۰۱۵۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۵/۳/۸۹ که در تاریخ ۱۸/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ تصویب و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و کدپستی ۱۵۶۶۸۹۶۶۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا کیهانی کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ و کدپستی ۱۶۶۵۹۸۴۵۵۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949271
آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۴۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیرتصفیه منتهی برای سال مالی ۹۴بتصویب رسید و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به نمایندگی آقای حمید رضا کیهانی با کد ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بعنوان ناظر بر امور تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۱۶۱۶۰۸۰۱۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147490
آگهی تغییرات شرکت ایساتیس ارتباطات قندی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۸۲۷
با نمایندگی آقای حمید رضا کیهانی بشماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهودبا شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصادجهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۹۰۲۸۱۲۷۳۹۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614527
آگهی تغییرات شرکت صنایع راهسازی معدن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت: ۱۵۰۱۰ وشناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به سمت بازرس اصلی شرکت و اقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی: ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۷۷۴۶۴۸۸۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655363
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۲۸۸۰۵/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷. شرکت توسعه توس بان امین به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۲۰۹۵۵. موسسه مالی واعتباری عسگریه به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۲۲۲۸۷۷۸۰۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802504
آگهی تغییرات شرکت پادیاب طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی به شماره ثبت ۸۳۴۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹) به نمایندگی آقای محمود صدر به شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب (حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷) به نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۰۱۶۲۳۵۷۷۲۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298441
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع شیمی گستر نیما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و صورتجلسات اعلام تنفس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان امیر سوری به شماره ملی ۳۲۵۶۲۵۷۳۱۳، محمد سوری به شماره ملی ۳۲۵۷۴۵۶۸۴۰ و خانم هانیه بنائی نژاد به شماره ملی ۰۴۴۰۰۸۶۸۳۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید. ۴ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشماره ثبت ۱۵۰۱۰وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رامین افضلی نیا به شماره ملی۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۱۳۸۱۴۱۷۱۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک