حسین شیخ سفلی

حسین شیخ سفلی

کد ملی 0453003125
101
شرکت‌ها
101
آگهی‌ها

شرکت های حسین شیخ سفلی

شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شیر پاستوریزه پگاه کرمان
1
بازرگانی درشیمی مرجان
بازرگانی درشیمی مرجان
1
کنترل کیفیت هواسماء
کنترل کیفیت هواسماء
1
عصر دانش افزار
عصر دانش افزار
1
حمل و نقل امید سیمان داراب
حمل و نقل امید سیمان داراب
1
مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور
مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور
1
توسعه تندرستی پرشیا
توسعه تندرستی پرشیا
1
سیمان فراوران گرمسار
سیمان فراوران گرمسار
1
خدمات بیمه ای آسمان آرام پارس
خدمات بیمه ای آسمان آرام پارس
1
سرمایه گذاری شهر
سرمایه گذاری شهر
1
کانون شرکتهای لیزینگ ایران
کانون شرکتهای لیزینگ ایران
1
تولیدی نگین فسفات شمال
تولیدی نگین فسفات شمال
1
کارگزاری گنجینه سپهر پارت
کارگزاری گنجینه سپهر پارت
1
خوراک دام و طیور و آبزیان میلاد مهاباد
خوراک دام و طیور و آبزیان میلاد مهاباد
1
تولید خودرو و صنعت خزر
تولید خودرو و صنعت خزر
1
نگین فن آور شریف
نگین فن آور شریف
1
البرز رستمکلا
البرز رستمکلا
1
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن
صندوق تحقیق وتوسعه صنایع ومعادن
1
کارگزاری سی ولکس
کارگزاری سی ولکس
1
آدینه میعاد نور
آدینه میعاد نور
1
توسعه بازرگانی نصر معین
توسعه بازرگانی نصر معین
1
اتوترانس غرب
اتوترانس غرب
1
تجارت الکترونیک سرمایه
تجارت الکترونیک سرمایه
1
خاص کارکنان ایران خودرو
خاص کارکنان ایران خودرو
1
حمل و نقل سمند ایرانیان
حمل و نقل سمند ایرانیان
1
قالبهای پیشرفته ایران خودرو
قالبهای پیشرفته ایران خودرو
1
شیر پاستوریزه پگاه همدان
شیر پاستوریزه پگاه همدان
1
پترو شیمی لاله
پترو شیمی لاله
1
تحقیقاتی صنایع لوازم خانگی
تحقیقاتی صنایع لوازم خانگی
1
صنایع تولیدی شیمی پلاستیک آریا پارس
صنایع تولیدی شیمی پلاستیک آریا پارس
1
رنگ نسیم قم
رنگ نسیم قم
1
آدینه وصل
آدینه وصل
1
شهرکهای صنعتی ایران خودرو
شهرکهای صنعتی ایران خودرو
1
بازرگانی کاسپین فولاد غدیر
بازرگانی کاسپین فولاد غدیر
1
صنعتی کاوه
صنعتی کاوه
1
چاپ ونشر بازرگانی
چاپ ونشر بازرگانی
1
نیکو گستر غرب
نیکو گستر غرب
1
کشت و صنعت و مجتمع گوشت فدک خشکرود
کشت و صنعت و مجتمع گوشت فدک خشکرود
1
کشت و صنعت پگاه آدینه سبز
کشت و صنعت پگاه آدینه سبز
1
نصر معین پارسایان
نصر معین پارسایان
1
نور گیل دام
نور گیل دام
1
بازرگانی تامین گستر تابان
بازرگانی تامین گستر تابان
1
تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
1
همراه خودرو سایپا
همراه خودرو سایپا
1
ساختمانی خدمت
ساختمانی خدمت
1
ارغوان آدینه
ارغوان آدینه
1
تولیدی کود ترکیبی مارلیک
تولیدی کود ترکیبی مارلیک
1
خدمات رایان اقتصاد نوین
خدمات رایان اقتصاد نوین
1
1
1
1
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی
1
کاسپین شیر کادوس
کاسپین شیر کادوس
1
راه آهن حمل و نقل
راه آهن حمل و نقل
1
جهاد نصر استان اردبیل
جهاد نصر استان اردبیل
1
راهنورد سمند ایرانیان
راهنورد سمند ایرانیان
1
تولیدی و صنعتی گوهر فام
تولیدی و صنعتی گوهر فام
1
صنایع غذائی مائده
صنایع غذائی مائده
1
مهندسین مشاور جام آب
مهندسین مشاور جام آب
1
اریا پلاستیک آبادان
اریا پلاستیک آبادان
1
عمران و توسعه داراب
عمران و توسعه داراب
1
هواپیمائی زاگرس
هواپیمائی زاگرس
1
حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
1
دانه پرداز خمین
دانه پرداز خمین
1
کشت و صنعت برکت کردستان
کشت و صنعت برکت کردستان
1
تولیدی صنعتی مینا شکوه اتحاد
تولیدی صنعتی مینا شکوه اتحاد
1
خدمات بیمه ای نصر معین ایرانیان
خدمات بیمه ای نصر معین ایرانیان
1
بافت آزادی
بافت آزادی
1
مدیریت و توسعه ملی
مدیریت و توسعه ملی
1
عصرانتقال داده ها
عصرانتقال داده ها
1
مهر جهانگیر
مهر جهانگیر
1
کارگزاری بانک توسعه صادرات
کارگزاری بانک توسعه صادرات
1
خدمات مدیریت سرمایه مدار
خدمات مدیریت سرمایه مدار
1
گسترش خدمات بازرگانی هوانوردی پارس
گسترش خدمات بازرگانی هوانوردی پارس
1
صنعتی کاوه زاینده رود
صنعتی کاوه زاینده رود
1
آرمان سبز آدینه
آرمان سبز آدینه
1
صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه
صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه
1
کارگزاری امین آوید
کارگزاری امین آوید
1
سیمین فرآور
سیمین فرآور
1
کارگزاری شهر
کارگزاری شهر
1
انجمن حسابداری
انجمن حسابداری
1
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی
1
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
1
خدمات مهندسی ری سامان
خدمات مهندسی ری سامان
1
نعیم تجارت ایساتیس
نعیم تجارت ایساتیس
1
صنعتی بوم رنگ آسیا
صنعتی بوم رنگ آسیا
1
پزشکی نور
پزشکی نور
1
آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
1
حمل و نقل راهوار ریل کوثر
حمل و نقل راهوار ریل کوثر
1
پیشتازان صنعت بابل
پیشتازان صنعت بابل
1
ایران مارین سرویسز
ایران مارین سرویسز
1
مهندسی احیاء صنعت ادوات
مهندسی احیاء صنعت ادوات
1
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران
1
صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صندوق سرمایه گذاری امین انصار
1
جامعه حسابداران رسمی ایران
جامعه حسابداران رسمی ایران
1
توسعه فراز اعتماد
توسعه فراز اعتماد
1
زر افشان امید ایرانیان
زر افشان امید ایرانیان
1
بین الملل نصر کردستان
بین الملل نصر کردستان
1
تلاشگران نصر سازه پایدار
تلاشگران نصر سازه پایدار
1
مهرازان پیشگام پارت
مهرازان پیشگام پارت
1
خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه
خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه
1
اختصاصی بازار گردانی مفید
اختصاصی بازار گردانی مفید
1
مهندسی پزشکی ویدا جراح
مهندسی پزشکی ویدا جراح
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648653
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۲/۹۱ و ۲۵/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و آقای حسین شیخ سفلی با کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد امیر محمدی با کد ملی ۳۰۳۱۱۷۲۱۸۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی بختیاری با کد ملی ۳۱۳۱۳۹۵۵۱۶ بنمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس جهانگیری با کد ملی ۰۰۳۵۲۰۴۹۸۲ بنمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۶۸۱۶۸ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663619
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی در شیمی مرجانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۱۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخسفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۹۴۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681177
آگهی تصمیمات شرکت کنترل کیفیت هوا سماءسهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۴۹۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل: شهرداری تهران به نمایندگی وحید حسینی به کدملی۰۹۴۰۷۸۰۴۹۶ و شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۴۱۵۷ بنمایندگی محمدهادی حیدرزاده مقدم به کدملی۰۰۷۱۳۷۰۷۳۰ و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شناسه ملی۱۰۸۶۲۱۲۸۰۳۳ بنمایندگی حجت اله بهروز به کدملی۱۲۸۰۳۴۹۵۵۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و سازمان حمل و نقل و ترافیک بنمایندگی یوسف رشیدی به کدملی۰۰۴۴۵۵۸۷۱۶ بسمت عضو علی البدل انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۹۳۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690455
آگهی تصمیمات شرکت عصر دانش افزارسهامی خاص به شماره ثبت۱۱۵۰۲۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۸۶۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۸۲۹۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 692172
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل امید سیمان داراب سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۲۶۱۷ کدپستی ۵۵۶۷۷ ۷۱۶۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ و نامه واصله از اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان فارس شماره ۱۳۵۴۸/۴۱ مورخ ۱۰/۵/۹۱ تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر اعمال گردید. ۱ صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بهمراه یادداشت‌های پیوست و گزارش فعالیت هیئت مدیره بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شماره ثبت ۸۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به نمایندگی آقایان حسین شیخ سفلی کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ و جواد عیش آبادی کد ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ بعنوان بازرس قانونی و حسابرسی اصلی شرکت و موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ مشهد مقدس به نمایندگی آقای مجید صفاتی کد ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۹۱ انتخاب گردید. ش۴۳۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۶۵۷۸۳۴۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703551
آگهی تغییرات شرکت مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۰۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۴۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۵۵۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707298
آگهی تغییرات شرکت توسعه تندرستی پرشیاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۷۱۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۴۴۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709496
آگهی تغییرات شرکت سیمان فراوران گرمسارسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۰۱۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۷۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۱۱۸۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710472
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای آسمان آرام پارسسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۲۳۵۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۴۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۸۹۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717028
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شهرسهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۳۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محل شرکت بلوار افریقا ضلع جنوبی پارک صبا ک پیروزی پ ۷ کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۵۱۱ انتقال یافت و سیدعیسی احمدی به کدملی ۴۵۹۱۶۳۷۲۹۸ به نمایندگی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن ترک آبادی به کدملی ۰۰۳۵۸۶۹۴۱۰ به نمایندگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۵۵۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا توسلی به کدملی ۰۰۸۵۹۲۳۴۲۱۵ به نمایندگی سازمان بهشت زهرا برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد مالی و اوراق تجاری با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۷۵۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732320
آگهی تغییرات موسسه کانون شرکتهای لیزینگ ایرانبه شماره ثبت۱۹۹۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۴۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت واسپاری ملت سهامی خاص و شرکت رایان سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۱ و شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین سهامی خاص و شرکت لیزینگ امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۰۶۴ و شرکت لیزینگ سرمایه گذاری ملی سهامی خاص و شرکت لیزینگ ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ تا تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۲۷۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980556
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نگین فسفات شمال سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۴۳ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۸۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۲۳۷۰ کدپستی ۴۷۵۵۱۵۸۷۷۴
پیرو آگهی شماره ۲۹۹۶/۹۱/۰۲۳ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ و گواهی دارایی تغییرات ذیل در شرکت حاصل شد که جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: ۱ آقای سید مهدی سیف اله پورلداری کد ملی ۲۰۶۴۸۲۷۲۲۶ و موسسه بنیاد برکت شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰ به نمایندگی آقای محسن سلطانی و آقای سیدرضا سیف اله پور لداری کد ملی ۲۰۶۲۲۶۰۲۸۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شماره ثبت ۸۹۷۷ به نمایندگی آقای محمد حاجی پور کد ملی ۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۸۰۰۹۱۰۰۰۰۱۱۱۴۶۹۹۲۵۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بندپی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982716
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری کالا سپهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۹۲۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خسرو صداقت به کدملی ۳۸۷۳۸۳۰۱۴۰ و بیژن ناصری به کدملی ۲۴۳۰۶۹۸۸۹۷ و سجاد سیاح به کدملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ خسرو صداقت به سمت رئیس هیئت مدیره، سجاد سیاح به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسن رضایی پورقرانقیه به کدملی ۰۴۹۰۵۳۸۷۷۰ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۴۵۳۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992615
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و طیور و آبزیان میلاد مهاباد سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۳۴۸۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ شرکت خوراک دام و طیور و آبزیان میلاد مهاباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی آقای حسین شیخ سفلی کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۷۰۰۶۶۶۶۲۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012856
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۲۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی بشماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۳/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایرج ندیمی بشماره ملی ۲۷۲۰۵۴۸۲۳۵ و آقای فرید ترابی بشماره ملی ۰۰۴۰۱۳۷۵۹۷ و شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ با نمایندگی آقای امید حسینی نژادمقری تا تاریخ ۶/۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۵۶۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036272
آگهی تصمیمات شرکت نگین فن آور شریف سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۷۹۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۰۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جهاد دانشگاهی کرمانشاه به نمایندگی بهروز بادکو به ش ملی ۳۲۵۵۲۰۱۷۲۱ و موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰ به نمایندگی محمدرضا شیرزادکبریا به ش ملی ۲۰۶۱۳۷۷۵۳۱ و فرامرز امیری به ش ملی ۳۲۵۵۹۶۳۷۷۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ بهروز بادکو به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا شیرزادکبریا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز امیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۳۶۹۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041118
آگهی تصمیمات شرکت البرز رستمکلا سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۲ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ و شناسه ملی شماره ۱۰۷۶۰۰۶۹۶۳۸ و سرمایه ثبت شده سه میلیارد ریال نقدی
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۹۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین حسابداران رسمی شماره ثبت ۸۹۷۷ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ با نمایندگی آقایان محمد حاجی پور با کد ملی ۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱ رئیس هیئت مدیره و حسین شیخ سفلی با کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای علی جعفری با کد ملی ۲۱۴۲۹۵۰۲۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ شرکت انتخاب شدند. ش۸۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۵۴۳۴۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107014
آگهی تصمیمات شرکت صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۱۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۱۰۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید طاهباز توکلی به کدملی ۱۳۷۸۸۲۶۲۸۰ به نمایندگی از انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن و حجت اله مرادی پور به کدملی ۳۹۶۰۲۲۸۱۴۷ به نمایندگی از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و بیژن محبی به کدملی ۰۶۵۱۶۳۰۸۷۸ به نمایندگی از شرکت آساد صنعت بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۲ حجت اله مرادی پور به کدملی ۳۹۶۰۲۲۸۱۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و بیژن محبی به کدملی ۰۶۵۱۶۳۰۸۷۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید طاهبازتوکلی به کدملی ۱۳۷۸۸۲۶۲۸۰ بسمت عضو هیات مدیره و هانی شادمانی به کدملی ۰۰۶۳۱۹۳۷۰۵ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء یکی ثابت مدیرعامل و دیگری متغیر رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۰۵۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140606
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۶۹۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150336
آگهی تغییرات شرکت ادینه میعاد نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۴۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۱۸۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165694
آگهی تغییرات شرکت معین پارسیان بازرگان توانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۵۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی رهبین (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۸۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167421
آگهی تصمیمات شرکت اتوترانس غرب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۳۷ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۵۴۶۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف: اشخاص زیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: موسسه بنیاد برکت بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰، آقای داریوش ترکمن بشماره ملی ۳۲۵۵۷۳۴۵۳۳، خانم احترام پرتوی راد بشماره ملی ۳۲۵۱۱۰۳۵۳۹ ب: موسسه حسابرسی رهبین بشماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی بشماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. د: طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۲ داریوش ترکمن بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای رضا رحیمی بشماره ملی ۳۳۴۱۱۷۶۸۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و احترام پرتوی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، عقود اسلامی و کلیه قراردادها بامضای مدیرعامل و امضای ثابت نماینده بنیاد برکت همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی باامضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۰۵۲۹۶۷۲ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187806
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک سرمایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی و تراز مالی منتهی به سال ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. پ۱۷۱۲۲۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188993
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ و تاییدیه شماره ۱۳۴۴۳۷ مورخ ۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای ابراهیم غلامی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۴۲۹۲۷. ۲ آقای حسین نجاری به شماره ملی ۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶. ۳ آقای محمد نیکفر به شماره ملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷. ۴ آقای میر جواد سلیمانی به شماره ملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶. ۵ آقای احمد بذلی به شماره ملی ۴۹۱۰۲۹۴۲۴۴ اعضاء اصلی. ۶ آقای باقر شعشانی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۴۲۳۱۲ عضو علی البدل. ۷ آقای علی شیخی ده چناری به شماره ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ عضو علی البدل دوم. پ۱۷۱۱۳۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188994
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۱۱۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196085
آگهی تغییرات شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۴۴۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204117
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان و جوه نقد به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ آقای حمید بادامی با کد ملی ۳۸۷۴۸۴۴۲۷۷ به نمایندگی از طرف شرکت پگاه گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمود محمدی‌ها با کد ملی ۰۰۵۲۸۸۶۹۱ به عنوان مدیرعامل شرکت و به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه صنایع شیر ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۴۴ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین معصومی با کد ملی ۳۸۷۱۵۸۴۹۴۰ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ۶ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ش۱۷۱۸۸۷۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211028
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی لاله سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۸۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213076
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی صنایع لوازم خانگی سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۷۰۳۴۶ و شرکت آبسال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳ و شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ و شرکت ارج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹ و شرکت پاکشوما به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۰۷۱۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۱۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225090
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی شیمی پلاستیک آریا پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۷۲۹۲ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۲۰۱۸۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۵/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۵/۸/۹۲ که در تاریخ ۱۳/۸/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان قاسمعلی دباغی به شماره ملی ۱۱۴۱۰۱۱۲۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت ۲۱۹۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰ تهران با نمایندگی آقای جهانگیر داستانی به شماره ملی ۴۸۳۹۴۱۵۴۹۸ نائب رئیس، خانم ملیحه قصری دولایی به شماره ملی ۰۰۵۹۰۰۰۴۲۲ عضو هیئت مدیره و هومن زارع مهرجردی به شماره ملی ۰۹۴۶۰۲۱۰۲۳ بسمت مدیرعامل و برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس متفقا و مهر شرکت می‌باشد. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی سال ۹۰ به تصویب رسید. ش۱۷۲۶۸۱۴ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231632
آگهی تغییرات شرکت رنگ نسیم قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۲۰۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۹۶۸۰
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۶/۶/۹۲ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخه ۶/۷/۹۲ که در تاریخ ۷/۸/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ اختیارات مندرج در بندهای ۲۰، ۱۳، ۷، ۱ ماده ۳۵ اساسنامه به مدیرعامل آقای سید ناصر موسوی بشماره ملی ۴۲۸۰۵۴۰۳۳۰ تفویض گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شماره ثبت ۸۹۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی بشماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۶۰۲۷۷۹۵ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244619
آگهی تغییرات شرکت آدینه وصل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات رهبین به شماره شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۹۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256542
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۶۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۴۲۶۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292275
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کاسپین فولاد غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۸۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/۹۲ و صورت سود و زیان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی با کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۶۰۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298037
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهام عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی با کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۰۱۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340853
آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر بازرگانی سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۷۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تجارت موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به کدملی۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسین ایرانمنش با کدملی۱۲۹۱۱۱۹۰۲۷ و آقای مجید نیک مهر با کدملی۱۵۵۱۹۶۱۷۹۲ و آقای غلامرضا مقیمی با کدملی۱۲۸۵۸۸۳۲۲۵ و آقای حمید صافدل با کدملی۲۰۰۲۰۲۷۹۷۸ و آقای کریم بابایی به کدملی۲۶۹۰۷۲۱۲۷۹ پ۱۷۷۵۳۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357482
آگهی تصمیمات شرکت نیکو گستر غرب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۷۸۶۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: ۱) آقای شهرام فلاح بشماره ملی ۳۳۶۹۸۲۱۵۷۵ و خانم شهین فلاح بشماره ملی ۳۳۶۹۵۷۲۹۹۰ و موسسه بنیاد برکت شماره ثبت ۲۱۹۵۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲) موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی بشماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید ۳) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ موسسه بنیاد برکت شماره ثبت ۲۱۹۵۲ به نمایندگی آقای مجتبی مرتضی زاده به کد ملی ۲۰۶۴۶۹۹۱۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام فلاح با کد ملی ۳۳۶۹۸۲۱۵۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شهین فلاح کد ملی ۳۳۶۹۵۷۲۹۹۰ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل (چک، سفته و عقود اسلامی و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و امضاء ثابت نماینده موسسه بنیاد برکت همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۶۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۳۹۶۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اسلام آباد غرب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384753
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و مجتمع گوشت فدک خشکرود سهامی خاص شماره ثبت ۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۵۵۹۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات رهبین (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۸۰۰۰۵۲ سرپرست ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419388
آگهی تصمیمات در شرکت تعاونی کشت و صنعت پگاه آدینه سبز ثبت شده بشماره ۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۹۷۶۶
بموجب نامه شماره ۸۲۱ ۲۷/۱/۹۳ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‎العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات رهبین (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی حسین شیخ‎سفلی با کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ش۱۸۱۰۲۵۷ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419866
آگهی تغییرات شرکت نصر معین پارسایان سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۳۴۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی با کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۰۰۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421776
آگهی تصمیمات شرکت نور گیل دام سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۱ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۹۸۷۵۸
بموجب صورت جلسه مورخ ۷/۱۱/۹۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صورت جلسه مورخ ۶/۱۱/۹۲ هیئت مدیره تصمیمات زیر در شرکت نور گیل دام سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۱ اتخاذ گردیده که بدینوسیله آگهی می‌گردد. ۱ صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت مربوط به سال منتهی به ۳۰/۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ اعضای هیئت مدیره بقرار زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حمید پاداش زیوه کد ملی ۵۸۸۸۳۱۹۵۰۴ بنمایندگی از موسسه بنیاد برکت بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا مرادی کد ملی ۱۱۷۰۲۷۵۰۰۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم مشتاق نظامی کد ملی ۰۹۲۱۵۴۱۲۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و امضای نماینده موسسه بنیاد برکت متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای حسین شیخ سفلی کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۹۵۱۴۸۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک انزلی مسئول ثبت شرکت‌ها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440737
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین گستر تابان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۹۰۰۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۷۰۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی با کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۱۹۵۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440790
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۹۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۳۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ را بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی با کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۱۹۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443660
آگهی تغییرات شرکت همراه خودرو تابان سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۵۱۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۷۹۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی حسین شیخ سفلی با کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۲۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1455890
آگهی تغییرات شرکت خدمت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۰۶۹۲۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالکریم قربانی دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۳۳۸۴۸۱ و کدپستی ۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ و آقای مسعود قربانی دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۶۰۵۹۷۶ و کدپستی ۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ و آقای محسن قربانی دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۷۷۴۰۲۶ و کدپستی ۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ و آقای مهرداد قربانی دهکردی کد ملی ۴۶۲۳۳۹۶۵۵۱ و کدپستی ۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ و خانم صدیقه جعفریان دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۳۴۳۰۴۱ و کدپستی ۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ و آقای جمشید سیاحی شهمیرزادی کد ملی ۰۰۳۵۲۹۹۸۲۷ و کدپستی ۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و آقای حسین شیخ سفلی کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ و کدپستی ۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی زردکوه و کثیرالانتشار قدس جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۹۸۲۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری شهرکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468249
آگهی تغییرات شرکت ارغوان آدینه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۰۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493546
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کود ترکیبی مارلیک سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۵۴۰۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی رهبین شماره ثبت ۸۹۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱/۹۵ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد حبیبی امیرکیاسر کد ملی ۲۷۳۸۹۴۸۸۸۱ و آقای میکائیل ساسانی کد ملی ۲۶۳۱۰۵۰۴۴۴ و موسسه بنیاد برکت شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰ و شماره ثبت ۲۱۹۵۲ ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۱۶۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری رشت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494688
آگهی تغییرات شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۹۸۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۸۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. بازرسان شرکت برای یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۱۴۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498498
آگهی تغییرات شرکت خدمت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰ و شناسهملی ۱۰۳۴۰۰۰۶۹۲۷
بهاستناد صورتجلسه مجمععمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالکریم قربانیدهکردی به کدملی ۴۶۲۱۳۳۸۴۸۱ و کدپستی۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ و آقای مسعود قربانی دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۶۰۵۹۷۶ و کدپستی ۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ و آقای محسن قربانی دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۷۷۴۰۲۶ و کدپستی ۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ و خانم صدیقه جعفریاندهکردی به کدملی ۴۶۲۱۳۴۳۰۴۱ و آقای جمشدی سیاحی شهمیرزادی به کدملی ۰۰۳۵۲۹۹۸۲۷ و کدپستی ۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ به سمت اعضای عیئت مدیره برای باقی مانده مدت ماموریت هیئتمدیره انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و آقای حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ و کدپستی ۸۸۱۶۷۶۳۳۴۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه محلی زردکوه و کثیرالانتشار قدس جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۲۱۰۴۱۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525006
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۲۰۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۷۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ و مجوز شماره ۳۰۴۰۲۵ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و شرکت مدیریت خدمات سرمایه مدار ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰. پ۱۸۴۹۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526176
آگهی تغییرات شرکت کاسپین شیر کادوس سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۱۷۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشماره ثبت ۸۹۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی بشماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۸۴۹۵۶۵ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527666
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل نقل سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۲۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱/۹۲۴۴۰۱ ص مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ر هبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۹۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536628
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر استان اردبیل سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۱۵ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۴۳۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشماره ثبتی ۸۹۷۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ تعیین گردید. ج آقای حسین شیخ سفلی بشماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ شرکت مذکور تعیین گردید. د روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۹۹۸۵۱۴۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539045
آگهی تغییرات شرکت راهنورد سمند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۹۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۰۱۱۶۳۷۵۷۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569608
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۳۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳ شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ شرکت لیزینگ ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ پ۹۳۰۵۲۱۴۱۷۵۹۱۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588491
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی مائده سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۴۸۷۹۵۹۵۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597782
آگهی تغییرات شرکت جاماب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۲۹/۱۲/۹۲موردتصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رهبین (حسابدار رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی با کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۰۹۶۳۱۴۲۴۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673417
آگهی تغییرات شرکت آریا پلاستیک آبادان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۸۲ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۵۰۷۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده ۲۸/۵/۹۳ و ۱۲/۶/۹۳ شرکت که در تاریخ ۹/۷/۹۳ به این اداره واصل شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۲ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ ماده ۱۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر کرد: سال مالی از اول مهر ماه هر سال شروع و در پایان شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد. در نتیجه ماده یاد شده در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش۳۰۰۹۸۰۰۶۳۱۱۴۵۸۷۵۸۸۸۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674646
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه داراب (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۵۵۳
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ و هیات مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تغییرات زیر در شرکت فوق الذکر اعمال گردید: ۱ مدیران شرکت: آقایان خلیل ستوده به شماره ملی ۲۴۹۱۰۷۵۶۶۰ بعنوان مدیرعامل شرکت، اکبر مجیدپور به شماره ملی ۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲ باستناد معرفینامه شماره ۳۱۹۴ نماینده شرکت سیمان داراب (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ تهران به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)، علی مقدسی به شماره ملی ۲۴۹۱۰۱۰۳۹۹ باستناد معرفینامه شماره ۸۲ ت م س نماینده شرکت تعاونی مسکن کارکنان سیمان داراب به شماره ثبت ۴۴۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)، محمدعلی انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۳۳۰۰۱ باستناد معرفی نامه شماره ۴۲۸/۱۷۰ نماینده شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران داراب به شماره ثبت ۱۰۶ و آقای مرتضی سید صالحی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۷۲۹۳۸ باستناد معرفینامه شماره ۳۴ نماینده شرکت تعاونی مصرف دنا کارکنان سیمان داراب به شماره ثبت ۴۳۷ و کاظم گودرزیان به شماره ملی ۲۴۹۰۹۹۸۲۷۷ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان ابوالقاسم صابری به شماره ملی ۲۴۹۱۰۴۴۶۵۴۷ و محمدحسن انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۳۹۴۱۷ به سمت اعضاء علی البدل هیات مدیره همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ صاحبان امضاء مجاز در شرکت: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ موسسه حسابرسی رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷ تهران و شناسه ملی ۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ با نمایندگی آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ مشهد و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۷۹۰۳۰۹۱۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مشتمل بر ترازنامه سود و زیان به تصویب مجمع رسید. ۵ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۴۳۴۷۰۰۰۰۰۱۷۸۰۱۹۸۶۸۵۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704856
آگهی تغییرات شرکت هواپیمائی زاگرس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۵۸۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۳ و ۱۲/۷/۹۳ شرکت، واصله به تاریخ ۱۱/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان سید عبدالرضا موسوی به شماره ملی ۴۸۱۹۶۰۴۴۱۴، محمد حیدری به شماره ملی ۵۲۹۵۹۱۶۷۱۱ و خانم فریبا قربانی به شماره ملی ۱۹۱۰۰۹۲۰۶۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای سید عبدالرضا موسوی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد حیدری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ صدیق به شماره ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۵۸۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) و خانم فریبا قربانی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۴۱۱۱۳۷۴۵۵۷۹۹ و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۲۵۰۰۷۰۰۶۴۱۱۴۰۱۰۵۷۷۹۳ رییس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717589
آگهی تاسیس شرکت توسعه بازرگانی فاخر اروند سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۵
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت توسعه بازرگانی فاخر اروند (سهامی خاص) که در تاریخ ۲۸/۸/۹۳ شماره ثبت ۳۴۶۵ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۸/۹۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود: ۱ـ موضوع شرکت: کلیه امور بازرگانی، اعم از خرید، فروش، صادرات، واردات و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی از، به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه انواع خدمات مشاوره فنی مهندسی، مدیریتی و اقتصادی، سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از پروژه های صنعتی، بازرگانی، خدماتی، ساختمانی و کشاورزی، خرید سهام شرکتها و موسسات، شرکت در مزایده ها و مناقصه ها، گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکها، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکهای ایرانی و خارجی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد اروند به نشانی خرمشهر، بلوار فردوس، پلاک ۳۰ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام که کل سرمایه نقداً طی گواهی شماره ۲۵۲/۱۰۴۷۰/۵۷ مورخ ۲۸/۸/۹۳ بانک تجارت شعبه بریم آبادان پرداخت گردید. ۵ـ اولین مدیران شرکت: سید مرتضی ساداتیان بشماره ملی ۰۰۵۷۰۲۷۰۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک رضائی راد بشماره ملی ۰۰۶۱۶۳۲۳۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمزه جهان آرا بشماره ملی ۰۰۶۲۱۸۰۸۳۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی، قراردادها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه شرکت. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و آقای حسین شیخ سفلی بشماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ش۱۸۹۱۳۰۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763130
آگهی تغییرات شرکت دانه پرداز خمین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۶۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۰۳۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ و صورتجلسه هیات مدیره مورخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌شود: ۱ موسسه بنیاد برکت با شماره ثبت ۲۱۹۵۲ به نمایندگی آقای فرشید دلجو فرزند محمد ش ش ۴۱۳۴۸ کدملی ۰۰۸۴۷۰۷۹۸۴ و آقای حسن جعفری فرزند یداله ش ش ۹۹۲۶ خمین کدملی ۰۵۵۷۷۶۸۳۵۷ و خانم اکرم میرزایی فرزند علی محمد ش ش ۸۷۹۴ کدملی ۰۵۵۷۷۵۶۹۹۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه بنیاد برکت با شماره ثبت ۲۱۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰ به نمایندگی آقای فرشید دلجو فرزند محمد ش ش ۴۱۳۴۸ کدملی ۰۰۸۴۷۰۷۹۸۴ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم اکرم میرزایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن جعفری به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و غیره که برای شرکت ایجاد تعهد می‌کند با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی با کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۵ سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و در پایان شهریور سال بعد به پایان می‌رسد و ماده ۵۱ اصلاح گردید. ش۸۳۵۰۸۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۸۸۶۸۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765277
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت برکت کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۰۴۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئات مدیره عبا رتند از آقای سید جمال ساعدی صوفیان کد ملی (۳۷۳۱۰۶۱۶۷۸) موسسه بنیاد برکت شناسه ملی (۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰) بنمایندگی آقای علیرضا عبدی کد ملی (۵۰۷۸۸۲۵۴۸۷) و آقای سیدمسلم ساعدی صوفیان کد ملی (۳۷۲۰۳۶۰۷۰۹) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ با رعایت امده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی (۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱) و آقای حسین شیخ سفلی کدملی (۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیر الاانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۱۰۱۵۶۸۶۲۳۰۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407716
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی مینا شکوه اتحاد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۴۰۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صوتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ش۹۳۱۱۰۶۷۹۲۷۰۶۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415787
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای نصر معین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۵۴۲۷۲/۴۰۳/۹۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رهبین ش. م ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی ک. م ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۱۱۱۵۱۸۲۷۶۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9597684
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت۹۲۲۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کد ملی۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9650401
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت و توسعه ملی سهامی خاص بشماره ثبت ۵۹۳۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۸۹۳۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685701
آگهی تصمیمات شرکت عصر انتقال داده‌ها سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ‎سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697456
آگهی تصمیمات شرکت مهر جهانگیر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۵۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسن شیخ‎سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. جلال‎الدین مقصودی به کدملی ۰۰۵۴۵۸۷۲۷۱ و جواد مقصودی به کدملی ۱۲۲۹۴۷۹۹۹۶ و مریم میریوسفی به کدملی ۰۰۳۳۹۸۱۱۱۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ جواد مقصودی بسمت رئیس هیئت مدیره و مریم میریوسفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جلال‎الدین مقصودی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9786349
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک و توسعه صادرات سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۲۳۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حیسن شیخ سفلی به کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9844422
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9920736
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات هوانوردی و گردشگری پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۳۶۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۲۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ره بین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پشتیبان پرواز پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۷۸۵۸ و شرکت گسترش هوانوردی پارس سهامی خاص و شرکت خدمات بیمه‌ای آسمان آرام پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۷۸۵۸ تا تاریخ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ در تاریخ۲۰/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9972102
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی کاوه زاینده رود سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۶۱۵۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت تامین ماسه ریخته‌گری، سهامی عام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷ بنمایندگی محمد حاتمی به کد ملی ۱۵۳۲۴۸۰۹۲۱ و کدپستی ۱۴۶۶۹۱۳۶۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی کاوه، سهامی عام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷ بنمایندگی فرامرز صدری نجفی به کد ملی ۱۲۸۵۵۱۵۳۵۸ و کدپستی ۸۱۷۵۷۳۶۸۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز، سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹ به نمایندگی سید حسین موسوی نطنزی به کد ملی ۱۲۳۹۵۰۳۶۰۱ و کدپستی ۱۴۳۶۹۵۳۵۷۱ بسمت مدیرعامل و شرکت واگن سازی کوثر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۹۰۸۹ به نمایندگی خلیل ورد به کد ملی ۰۰۳۹۹۳۸۵۲۲ و کدپستی ۱۶۷۳۸۳۴۱۱۱ و سید احمد علوی به کد ملی ۱۲۸۲۸۰۴۹۸۷ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۵۳۶۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از آقایان محمد حاتمی، سید احمد علوی و یا فرامرز صدری نجفی و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و آقای حسین شیخ سفلی به کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ و کدپستی ۱۹۴۶۸۵۳۳۱۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073270
آگهی تغییرات شرکت آرمان سبز آدینه سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۶۶۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۲۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۲۸/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10097593
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی فرآورده‌های شیری پگاه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۸۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ صفی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100160
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امین آوید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۶/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10300398
آگهی تصمیمات شرکت سیمین فرآور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسن شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: جلال الدین مقصودی به کدملی ۰۰۵۴۵۸۷۲۷۱ و محمد هدایتی زفرقندی به کدملی ۱۱۸۹۱۳۲۵۶۷ و مریم میریوسفی به کدملی ۰۰۳۳۹۸۱۱۱۶ انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436457
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری شهر سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۳۴۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۸۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714714
آگهی تصمیمات انجمن حسابداری ایران به شماره ثبت ۹۷۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. عباس هشی به ش ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به ش ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های انجمن تعیین گردید. ماده ۱۲ اساسنامه بشرح زیر تغییر یافت: هیئت مدیره انجمن مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می‌باشد که هر سه سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند به ماده ۱۱۲ اساسنامه تبصره زیر اضافه گردید. حداکثر دو عضو هیئت مدیره در صورت کسب بیش از ۴/۳ آراء حاضرین در جلسه می‌توانند برای یک دوره دیگر نیز به عضویت هیئت مدیره درآیند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815171
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10944182
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرسهامی خاص به شماره ثبت۴۰۸۱۹۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۳/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976773
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی ری سامان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۵۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۸۱۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981497
آگهی تصمیمات شرکت نعیم تجارت ایساتیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۷۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۷۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000600
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بوم رنگ آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهبین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11003077
آگهی تصمیمات شرکت پزشکی نور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسن شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026887
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۲۸۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۶/۹۱ که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی رهبین شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و کد پستی ۱۵۵۴۶۱۳۳۱۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ و کد پستی ۱۹۳۶۸۵۳۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۰ انتخاب و سپس در اجرای جزء بند (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و آیین نامه اجرایی مصوب هیئت محترم وزیران شماره ۱۸۹۱۱۲۰/ت ۵۴۷۵۴۸ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۰ با افزایش سرمایه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی از مبلغ یکصد و دو میلیارد ریال منقسم به دو میلیون و پانصد و پنجاه سهم چهل هزار ریالی بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵۵/۲۲ ریال منقسم به پانصد و هفتاد و یک میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار سهم چهل هزار ریالی از طریق صدور سهام جدید موافقت و ماده ۶ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید سرمایه شرکت معادل بیست و دو هزار و هشتصد و پنجاه و پنج میلیارد ریال که به پانصد و هفتاد و یک میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار سهم با نام چهل هزار ریالی تقسیم شده سپس صورت‌های مالی شرکت شامل تراز نامه و صورت سود و زیان سال ۱۳۹۰ تصویب و موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ تعیین و روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11033381
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل راهوار ریل کوثر سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۹۵۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ شرکت کاروان ریل گلستان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۲۵۷۶ به نمایندگی آقای رحمت اله عسگری به کد ملی ۲۲۴۹۵۳۳۴۶۶ و شرکت گلف اجنسی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۱۸۲۰ به نمایندگی آقای عباس فائقی رازیان به کد ملی ۰۰۴۷۱۵۱۴۲۰ و شرکت صنایع و تجهیزات ریلی راهوار کویر شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۳۷۱۲ به نمایندگی آقای سید امیر پور حسینی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۵۰۰۸۰۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۱ آقای رحمت اله عسگری به نمایندگی شرکت کاروان ریل گلستان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس فائقی رازیان به نمایندگی از شرکت گلف اجنسی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید امیر پور حسینی نژاد به نمایندگی از شرکت صنایع و تجهیزات ریلی راهوار کویر بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و آقای غلامرضا حامدی به کد ملی ۲۰۰۲۴۸۶۲۲۰ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و قراردادهای بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یک عضو دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه‌های اداری و عادی و مکاتبات و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034274
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان صنعت بابل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۸۷۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا رستم زاده اطاقسرا به شماره ملی ۴۹۸۸۸۸۴۴۸۱ و آقای سید مراد برارنیا اطاقسرا به شماره ملی ۲۰۶۰۶۶۹۹۴۴ و آقای روح الله رضائی به شماره ملی ۳۹۳۲۷۹۹۵۸۵ به نمایندگی از موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۲۴۰ و شماره ثبت ۲۱۹۵۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ بازرسان اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های داخلی شرکت انتخاب شد. ش۹۳۱۱۲۵۸۴۲۴۳۹۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685155
آگهی تغییرات شرکت ایران مارین سرویسز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۹۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۱ومجوز۴۲۲۰/ص مورخ ۲۰/۲/۹۴سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۱۵۸۵۴۲۳۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12783723
آگهی تغییرات شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی وحسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۲۱۸۵۱۷۹۷۲۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917676
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران درتاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۱۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۹۵۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران ـ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت فعالیت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال می باشد که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان شهید مطهری قبل از تقاطع سهروردی پلاک ۱۰۴کدپستی: ۱۵۷۸۷۷۳۹۱۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: ـ شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷ به نمایندگی سیدرضا علوی کد ملی ۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴ به سمت مدیر صندوق ۲ ـ حسین شیخ سفلی کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت حسابرس صندوق ۳ ـ محمدرضا نادریان کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بسمت متولی صندوق اسامی دارندگان حق امضاء و نحوه آن: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و..... با امضاء دو نفر از سه نفرآقایان: ۱ ـ سیدرضا علوی ۲ ـ محمد مشاری و ۳ ـ علی علیزاده همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای سیدرضا علوی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره ۸۹۵۰,۱۲۲ مورخ۱۴/۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۴۲۸۶۹۲۸۳۰۴۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926773
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین انصار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۹۴۲/۱۲۲مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۸ می‌باشد. شرکت تأمین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت مدیر صندوق شرکت بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ به نمایندگی آیت اله ابراهیمی به شماره ملی۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی محمد رضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت متولی موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به نمایندگی حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۰۲۹۹۳۳۴۷۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204691
آگهی تغییرات جامعه حسابداران رسمی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل موسسه به شرح ذیل تعیین گردید: آقای رحمت ا …صادقیان کدم ۱۲۳۹۸۵۲۱۰۱ آقای کیهان مهام کدم ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ آقای شهریار دیلم صالحی کدم ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ آقای اکبر سهیلی پور کدم ۱۲۸۱۶۳۵۴۶۴ آقای عباس وفادرا کدم ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ آقای مرتضی اسدی کدم ۰۳۸۳۵۹۹۶۸۷ آقای محمد علی زاهدی کدم ۶۵۳۹۸۶۹۳۸۱ آقای سید محمدرضا بنی فاطمه کاشی کدم ۰۰۴۶۴۹۴۹۷۹ آقای مهدی سوادلو کدم ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ آقای یحیی حساس یگانه کدم ۴۲۸۴۱۱۴۳۲۸ آقای مجیدروحانی نیا کدم ۰۰۳۳۳۳۲۴۸۷ بسمت اعضاء اصلی شورای عالی و آقایان حسن حاجیان کدم ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱، حسین شیخ سفلی کدم ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵، فرشاد اسکندر بیاتی کدم ۰۴۵۰۰۴۲۱۰۳، آقای سید محمد خلیلی کدم ۱۱۸۹۲۹۸۹۶۱، آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی کدم ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹و آقای روح ا … مقیمی فرکدم ۵۶۸۹۸۶۳۸۰۷ بسمت اعضاء علی البدل تعیین شدند. پ۹۵۱۰۰۱۴۵۴۷۱۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519363
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری توسعه فراز اعتماد درتاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۲۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۷۵۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ آرژانتین ـ خیابان شهید خالد اسلامبولی ـ خیابان شهید عماد مغنیه (بهاران) ـ پلاک ۸ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷ دارای مبلغ سه میلیارد ریال و شرکت پست بانک ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷ دارا ی مبلغ هفت میلیارد ریال ارکان صندوق: ـ شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات ش.م ۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷ به نمایندگی آقای سیدرضا علوی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴ به سمت مدیرصندوق و مدیرثبت و شرکت سبد گردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به نمایندگی فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت متولی صندوق تعیین گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به نمایندگی حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت حسابرس صندوق تعیین گردید دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته و برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان سیدرضا علوی ک.م ۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴ و محمد مشاری ک.م ۰۰۷۲۸۳۴۷۶۵ و علی علیزاده ک.م ۱۲۴۹۷۵۴۵۱۸ و مهر صندوق وسایر مکاتبات اداری و عادی باامضای آقای سیدرضاعلوی و مهرصندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. طبق مجوز شماره ۲۲۰۹۶,۱۲۲ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید پ۹۶۰۴۲۷۶۸۴۸۷۲۱۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604522
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زر افشان امید ایرانیان در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۶۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۵۷۵۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر[ (سکه طلا) ] که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مجوز صادره شماره مجوز ۲۴۸۹۴, ۱۲۲ تاریخ ۶/۶/۹۶ (رونوشت) مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ آپادانا ـ خیابان سراب ـ کوچه شکوه ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۵۷۷۴۶۴۹۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می باشد اسامی و میزان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موسسین صندوق: شرکت تامین سرمایه امید به شماره شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ تعداد سهام: ۹۹۹۹۹۰ واحد، نوع سهام: بانام ممتاز با نمایندگی مازیار فرخی به شماره ملی: ۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴ آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی: ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰، تعداد سهام: ۱۰ واحد، نوع سهام: بانام ممتاز ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه امید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ با نمایندگی حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰و به سمت مدیر صندوق و بازارگردان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ با نمایندگی حسین شیخ سفلی با شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵بعنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳با نمایندگی مجتبی الهامی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷بعنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: مطابق مصوبه مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر از بین آقایان حبیب رضا حدادی سیاهکلی با کدملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰، سیدمحمد مهدی بهشتی نژاد با کدملی ۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲ و مازیار فرخی با کدملی ۰۰۷۴۶۶۱۷۴۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مازیار فرخی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۱۳۵۳۳۰۸۴۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784309
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۴۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به نمایندگی آقای مهدی خاکباز مقدم به کدملی ۰۰۵۸۸۵۸۱۸۰ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به نمایندگی آقای حسین شیخ سلفی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۰۰۵۵۴۵۸۹۹۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840428
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران نصر سازه پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۰۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴و شماره ثبت ۲۸۷۸۷ با نمایندگی آقای محبوب مهدی پور بهمبری با کد ملی ۲۶۷۸۴۱۵۵۷۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به نمایندگی آقای حسین شیخ سفلی به کد ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۰۷۴۲۰۲۰۳۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098609
آگهی تغییرات شرکت مهرازان پیشگام پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۰۱۱۴
آگهی تغییرات شرکت مهرازان پیشگام پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۰۱۱۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقای میثم ملکیان شماره ملی ۱۲۸۶۰۴۸۲۲۲ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره - آقای حسین باقری شماره ملی ۱۲۹۲۰۹۵۸۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محسن باقری طادی شماره ملی ۱۲۸۵۱۰۸۰۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲سال انتخاب شدند - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به نمایندگی: آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ بسمت بازرس اصلی و آقای روح الله رستگار خانیکی شماره ملی ۰۹۱۹۸۷۹۲۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند حق امضاء: کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالاانتشارابرارجهت درج آگهی انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186701
آگهی تغییرات شرکت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۷۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا با شماره ثبت ۱۷۷۵۵وشناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲به نمایندگی آقایان اسفندیار گرشاسبی به کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و محمدتقی رضایی به کدملی ۰۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نشانی تهران، فرصت شیرازی، تقاطع خیابان جمالزاده، پلاک ۷۲ به کدپستی ۱۴۱۹۹۹۳۵۱۱ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شماره ثبت۸۹۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به نمایندگی آقایان حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و محمد حاجی پور به کدملی ۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نشانی تهران، آپادانا، خیابان خرمشهر، خیابان شهید محسن عربعلی، پلاک ۱، طبقه اول، واحد ۶ به کدپستی ۱۵۵۴۶۱۲۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۶۰۴۸۷۵۸۱۹۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324727
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مفید درتاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت۴۵۹۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. بموجب مجوز شماره ۴۱۰۸۸,۱۲۲ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. مدت صندوق: از تاریخ ثبت برای مدت سه سال می باشد. مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله کاووسیه ـ خیابان دیدارشمالی. ـ خیابان پدیدار ـ پلاک ۴۵ ـ طبقه ۱۰ ـ کدپستی ۱۵۱۸۹۴۳۳۳۳ سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تأسیس به ارزش مبنا ۳۵ میلیارد ریال شامل ۳۵۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز به قیمت هر واحد۱۰۰۰۰ ریال می باشد ارزش هر واحد سرمایه گذاری ممتاز ۱۰۰۰۰ریال می باشد. که تماماً طبق نامه شماره ۱۱۲۳۹۰۵/۹۷مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷به حساب شماره ۶۹/۸۵۰۷۴۱۰۵ نزد بانک ملت شعبه هفت تیر واریز شده است. مدیر یا مدیران و اشخاصی که در صندوق حق امضاء دارند: شرکت سبدگردان انتخاب مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ بنمایندگی حجت اله نصرتیان ثابت به شماره ملی ۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶ به سمت مدیر صندوق به مدت سه سال موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بنمایندگی علیرضا رکنیان به شماره ملی ۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸ به سمت متولیصندوق به مدت سه سال موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بنمایندگی حسین شیخ سفلیبه شماره ملی۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت حسابرس به مدت یک سال صاحبان امضاء مجاز صندوق: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء آقای حمید آذرخش یا دو نفر از سه نفر آقایان هادی مهری، حجت اله نصرتیان ثابت و رضا ابراهیمی قلعه حسن به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حجت اله نصرتیان ثابت یا آقای هادی مهری و مهر صندوق معتبر است. دارایی صندوق و میزان دارایی هریک از موسسین: شرکت سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص) دارای ۳۴۹۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال واحد سرمایه گذاری ممتاز شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید(سهامی خاص) دارای ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال واحد سرمایه گذاری ممتاز اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۸۳۰۸۳۹۸۵۳۴۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی پزشکی ویدا جراح درتاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۲۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۳۵۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های تولیدی، بازرگانی، خدمات اقتصادی و مدیریتی مجاز جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه های: تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، آندوسکوپی و سایر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، دارو، محصولات بهداشتی و آرایشی، مکمل های غذایی، مواد اولیه دارو و فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی پس از اخذ مجوز در صورت لزوم. تشکیل و مشارکت در سرمایه و خرید و فروش شهام سایر شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری در داخل و خارج کشور و تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور تولید تجهیزات پزشکی و قطعات آن و تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل، دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز از داخل کشور و اخذ نمایندگی از کمپانی های خارج کشور فروش محصولات و نتایج پژوهشها و فن آوری حاصله در بازارهای داخلی و خارجی و صادرات آنها به خارج کشور انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق موضوعات و اهداف شرکت لازم، مفید یا مناسب بوده و یا به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله شهیدقندی-نیلوفر-خیابان شهید محسن عربعلی-خیابان سیزدهم-پلاک ۱-طبقه سوم-واحد ۶ کدپستی ۱۵۳۳۹۹۴۹۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۵۰۰۰ سهم آن بی نام عادی تعداد ۴۵۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۹۲۱۹۸۱ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه آپادانا با کد ۰۳۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سهیل ریاحی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۷۹۲۴۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد امین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۴۰۸۰۱۴۵۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ویدا طب افزار به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۰۳۴۸ و به نمایندگی شاهین چائی کار به شماره ملی ۰۰۷۹۸۵۹۸۸۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نو اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای جواد عیش آبادی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک