رضا جمالی

آقای رضا جمالی

کد ملی 0452483409
61
شرکت‌ها
61
آگهی‌ها

شرکت های رضا جمالی

ساختمانی ادیب پویا
ساختمانی ادیب پویا
1
سامانه ساز فرابین
سامانه ساز فرابین
1
فنی و مهندسی خرد صنعت
فنی و مهندسی خرد صنعت
1
صنایع بازرگانی چلیپا نیرو
صنایع بازرگانی چلیپا نیرو
1
مهندسی و ساختمانی ساختار فردا
مهندسی و ساختمانی ساختار فردا
1
تولیدی و صنعتی سینجر گاز
تولیدی و صنعتی سینجر گاز
1
بین المللی بازرگانی و توسعه صنایع نمایشگاهی تهران
بین المللی بازرگانی و توسعه صنایع نمایشگاهی تهران
1
تولید منابع تغذیه الکترونیک
تولید منابع تغذیه الکترونیک
1
بازرگانی فربود ثمن
بازرگانی فربود ثمن
1
سنجش راهبر اسکان
سنجش راهبر اسکان
1
پایا آمین مهر
پایا آمین مهر
1
صنعتی و بازرگانی آوای شرق توس
صنعتی و بازرگانی آوای شرق توس
1
بهسازان انرژی گستر
بهسازان انرژی گستر
1
ساختمانی گسترش صنعت ایران
ساختمانی گسترش صنعت ایران
1
عمران ابنیه بهفر
عمران ابنیه بهفر
1
تصویر برداری پزشکی جام جم بلورین
تصویر برداری پزشکی جام جم بلورین
1
تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر
تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر
1
آریادالمن
آریادالمن
1
حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان
حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان
1
بهین دژ سازه پردیس
بهین دژ سازه پردیس
1
ساختمانی پیکر نهاد
ساختمانی پیکر نهاد
1
صنایع فولادی بستارون
صنایع فولادی بستارون
1
صنعتی حدید مبتکران
صنعتی حدید مبتکران
1
شیمیائی و صنعتی کاوه
شیمیائی و صنعتی کاوه
1
پرتوتماس نوین
پرتوتماس نوین
1
صنایع شیمی پوشش رنگ
صنایع شیمی پوشش رنگ
1
پارس نیکا
پارس نیکا
1
بازرگانی فلاح فولاد پارسی
بازرگانی فلاح فولاد پارسی
1
توسعه کشت و صنعت اکسون
توسعه کشت و صنعت اکسون
1
یاسین پترو پاسارگاد
یاسین پترو پاسارگاد
1
شهربازی سرزمین عجایب
شهربازی سرزمین عجایب
1
پارس چرم مسعود
پارس چرم مسعود
1
تهران چرم پویا
تهران چرم پویا
1
رایان اندیشان فراز
رایان اندیشان فراز
1
آشیا ن پترو
آشیا ن پترو
1
صنایع خزر لاکان
صنایع خزر لاکان
1
توسعه معادن و صنایع معدنی بلور کویر
توسعه معادن و صنایع معدنی بلور کویر
1
پشتیبان توسعه مهر ونداد
پشتیبان توسعه مهر ونداد
1
توسعه گردشگری استان یزد
توسعه گردشگری استان یزد
1
بی بی کیو ایرانیان نوین
بی بی کیو ایرانیان نوین
1
نیک ریس زنجان
نیک ریس زنجان
1
سرمایه گستر نور آتی
سرمایه گستر نور آتی
1
خیریه انصار الغدیر
خیریه انصار الغدیر
1
تولیدی قطعات قوای محرکه پولاد
تولیدی قطعات قوای محرکه پولاد
1
مهندسان مشاور مهار آب عمران گستر
مهندسان مشاور مهار آب عمران گستر
1
فن آوری انرژی فراگیر
فن آوری انرژی فراگیر
1
فریر آسا طب
فریر آسا طب
1
مجتمع فنی تهران
مجتمع فنی تهران
1
پترو آهن فردوس
پترو آهن فردوس
1
سیمان آوران آلاداغ بجنورد
سیمان آوران آلاداغ بجنورد
1
مهندسین عمران پی ماهان
مهندسین عمران پی ماهان
1
داده پردازان دوران
داده پردازان دوران
1
ساختمانی مستحکم
ساختمانی مستحکم
1
حدید گستر خاور میانه
حدید گستر خاور میانه
1
زامینی پوشان
زامینی پوشان
1
سهیل اقتصاد
سهیل اقتصاد
1
ارتوپدی فنی اندام کار شرق
ارتوپدی فنی اندام کار شرق
1
1
1
1
نو آوران دارویی کیمیا
نو آوران دارویی کیمیا
1
آریا تجارت آدرینا
آریا تجارت آدرینا
1
حسابداری و خدمات مدیریت پارسه نوین
حسابداری و خدمات مدیریت پارسه نوین
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 567095
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی ادیب پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۶۲۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کدملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. مرکز شرکت به تهران خ۱۷ شهریور خ شهید قادری ک علی شکری پ۱۵ واحد۷ کدپستی۱۱۵۶۸۳۷۵۳۹ تغییر یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۹۷۰۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 567121
آگهی تصمیمات شرکت سامانه ساز فرابینسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۴۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۹۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کدملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۸۴۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589735
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی خرد صنعتسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۱۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۴۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۲۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601339
آگهی تغییرات شرکت صنایع بازرگانی چلیپا نیروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۵۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۷۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609924
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانیساختار فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۵۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۲۰۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین شباک به کدملی ۰۰۴۴۲۳۰۵۹۱ و فرزانه فقیهی به کدملی ۰۰۴۱۰۰۳۹۳۴ و مصطفی قائمی به کدملی ۳۸۷۰۹۵۲۷۶۸ و فریدون سبحان سربندی به کدملی ۵۹۳۹۶۰۸۲۰۵ و فرح شباک به کدملی ۰۰۳۴۴۷۹۳۶۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۱ فرزانه فقیهی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی قائمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین شباک به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره تواما همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۶۲۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646732
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی سینجر گاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۸۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۲۵۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کد ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۲۱۵۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667214
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی بازرگانی و توسعه صنایع نمایشگاهی تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۵۹۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۸۳۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کدملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۳۵۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701219
آگهی تصمیمات شرکت تولید صنایع تغذیه الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت۵۱۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۸۰۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بسمت بازرس اصلی و حمید آرمین به کدملی ۰۰۴۵۲۲۰۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهپور کاظمی به کدملی ۰۰۳۹۶۴۷۷۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جمشید حساس صدیقی به کدملی ۲۸۷۱۷۴۱۱۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هامون حساس صدیقی به کدملی ۰۰۶۴۲۵۳۹۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۹۷۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707410
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی فربود ثمن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۰۷۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کد ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۶۱۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729169
آگهی تغییرات شرکت سنجش راهبر اسکان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۲۸۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد امیدی حسن آبادی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۷۵۱۷۹ و آقای محمدصادق محبوبی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۰۷۵۵۷ و خانم زهرا زرعکانی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۹۴۹۵۰ تا تاریخ ۹/۵/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد امیدی حسن آبادی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۷۵۱۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق محبوبی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۰۷۵۵۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا زرعکانی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۹۴۹۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی باباکاظمی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۰۰۸۷۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۹/۵/۹۳. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۷۹۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738198
آگهی تغییرات شرکت پایا امین مهرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۸۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۱۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۷۸۲۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744947
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی آوای شرق توسسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۲۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۹۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به شماره ملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن خدادادی به شماره ملی۰۸۸۹۷۴۳۸۴۳ و خانم مرضیه رضازاده ورقچی به شماره ملی۰۹۳۹۳۱۲۹۷۲ و آقای مصطفی خدادادی تا تاریخ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ در تاریخ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۶۸۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925584
آگهی تصمیمات شرکت بهسازان انرژی گستر (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۴۲۷۲ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۲۵۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به ش. ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و رضا جمالی با کدملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۲۵۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971510
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی گسترش صنعت ایران سهامی خاص شماره ثبت۴۹۸۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۵۰۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و رضا جمالی به ک م ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا سودبخش به ک م ۲۶۴۹۰۴۶۸۹۹ و حمید آزادسرو به ک م ۲۵۹۴۰۶۹۷۲۸ و سید کمال خاتون آبادی به ک م ۰۰۴۰۹۶۶۵۵۰ و محمد شهیربهزادمولائی به ک م ۲۵۹۴۰۷۳۳۴۲ و سعید آزمون به ک م ۴۵۶۹۱۰۳۰۲۲ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ سعید آزمون بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا سودبخش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید آزادسرو بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۲۷۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015824
آگهی تصمیمات شرکت عمران ابنیه بهفر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۴۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۲۸۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به نمایندگی رضا جمالی به ک م ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بسمت بازرس اصلی و حسین نظری به ک م ۴۳۹۱۵۹۶۰۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعیده فلاح نفری به ش ملی ۰۰۸۳۵۲۲۶۳۸ و بهزاد فراهانی به ش ملی ۰۰۷۸۷۵۸۲۹۷ محمود فراهانی به ش ملی ۰۰۴۹۳۴۸۳۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و فرشته بقائی نائینی به ش ملی ۰۰۳۹۳۱۶۷۴۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود فراهانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۴۹۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033485
آگهی تصمیمات شرکت تصویربرداری پزشکی جام جم بلورین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۰۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ واصل گردید۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان شماره ملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول سعادت دهقان به شماره ملی۲۷۵۴۱۰۵۶۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۵۱۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040145
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی البرز استیل پارس غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداری و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۹/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۸۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046076
آگهی تصمیمات شرکت آریا دالمن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۵۴۱۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ و آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۱۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046102
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شماره ثبت ۱۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱/۹۲ زهرا جعفری مزرعه یزدی به ش ملی ۰۰۴۸۸۹۷۳۱۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۸۹ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: اسماعیل ثانی قالهر به ش ملی ۰۵۷۸۶۷۴۰۶ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال و محمدحسین دادگستر به ش ملی ۲۹۹۱۹۲۸۰۸۵ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ ریال و رضا جمالی به ش ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۷۹ ریال و قاسم گل نصیب به ش ملی ۰۰۴۳۲۴۳۰۰۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال و مهدی گنج خانی به ش ملی ۰۰۶۷۶۸۶۶۱۳ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال و محمد بهاری مهربانی به ش ملی ۰۴۹۱۴۴۵۷۵۱ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و محمود تائیدی به ش ملی ۲۷۲۱۵۶۲۸۱۹ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال. پ۱۶۴۱۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052618
آگهی تغییرات شرکت بهین دژ سازه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۹۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداری و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به شماره ملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۴/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۴۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078298
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پیکر نهاد سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۴۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و رضا جمالی به ش ملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۶۰۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093474
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولادی بستارون (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۴۴۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شماره ثبت۱۳۹۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا جمالی به کدملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ فرزند محمد به شماره شناسنامه۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۶۶۴۷۱۰ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147991
آگهی تغییرات شرکت صنعتی حدید مبتکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۶۱۵۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۶۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ با نمایندگی آقای رضا جمالی به ک م ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس اصلی و آقایان پیمان کسرائی وفا به ک م ۰۰۵۸۳۹۱۶۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۰۴۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155005
آگهی تصمیمات شرکت شیمیائی و صنعتی کاوه (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۹۷ شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۷۶۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۵/۱۳۹۲ شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل صورت گرفته که جهت اطلاع همگان آگهی میگردد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای رضا جمالی به شماره ملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۹۴۳۴۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156589
آگهی تغییرات شرکت پرتو تماس نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۱۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. رضا جمالی به ش ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس اصلی و مریم کاشانی وحید به ش ملی ۰۰۶۰۲۷۳۶۶۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای شاهرخ شیبانی به ش ملی ۰۰۳۹۵۸۳۷۲۴ و آقای محمود طبیانی به ش ملی ۴۲۸۴۱۱۵۷۷۴ و هرمز بوذری به ش ملی ۰۰۴۹۳۵۷۶۸۹ و آقای محمدرضا پاکروان به ش ملی ۰۰۵۲۸۲۷۲۶۷ پ۱۶۹۴۶۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158227
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمی پوشش رنگ (سهامی خاص) با شماره ثبت ۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۴۵۵۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل، نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شماره ثبت ۱۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۹۶۰۵۷ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160718
آگهی تغییرات شرکت پارس نیکا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۷۲۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ و آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد جهانیان به شماره ملی ۲۰۶۶۹۹۴۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیر، آقای مصطفی نیازآذری به شماره ملی ۲۰۶۳۰۱۰۴۰۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید گرگانی فیروزجانی به شماره ملی ۲۰۶۲۲۹۲۷۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره. پ۱۶۹۷۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295850
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فلاح فولاد پارسی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۱۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ و آقای رضا جمالی با کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرسین اصلی و خانم نفیسه کوثری نیا با کدملی ۱۲۸۲۴۰۰۵۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۸۰۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359383
آگهی تغییرات شرکت اکسون کارا تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۰۹۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان ش م ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بازرس اصلی و رضا جمالی ک م ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۸۱۰۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381865
آگهی تغییرات شرکت یاسین پترو پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۵۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۹۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383362
آگهی تغییرات شرکت شهربازی سرزمین عجائب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۲۴۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470392
آگهی تغییرات شرکت پارس چرم مسعود شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۰۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا جمالی دارای کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۱۹۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476010
آگهی تغییرات شرکت تهران چرم پویا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۴۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۰۳۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا جمالی دارای کد ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۴۷۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524801
آگهی تغییرات شرکت رایان اندیشان فراز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۳۵۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۷۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شماره ثبت ۱۳۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۸۴۸۸۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575199
آگهی تغییرات شرکت آشیا ن پترو شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۰۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۳۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان بشماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا جمالی بشماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۹۱۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617550
آگهی تغییرات شرکت خزر الکتریک لاکان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۶۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن میرزا ابراهیم مستوفی به شماره ملی ۰۰۴۱۴۹۰۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم نسرین پیله ور ابریشم به شماره ملی ۰۰۴۳۵۸۳۹۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد میرزا ابراهیم مستوفی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۳۱۵۶۰ و خانم مریم میرزا ابراهیم مستوفی به شماره ملی ۰۰۶۱۳۲۱۷۷۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی۹۲ تصویب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۲۶۲۲۵۶۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666536
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه معادن و صنایع معدنی بلور کویر در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۳۶۰۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی، نظارت فنی و اجرا و عملیات ژئوتکنیک، اکتشاف و استخراج مواد معدنی، پس از اخذ مجوزهای لازم اجراء و فن آوری مواد معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، ارائه کلیه فعالیتهای معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف و استخراج و فرآوری و تولید انواع فلزات معدنی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم، تهیه ماشین آلات تجهیزات و مواد اولیه احداث تجهیز و راه اندازی کارخانجات و خطوط، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی، مشارکت در سهام سایر شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ و اعطاء نمایندگی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک ۳۰، طبقه ۲ کدپستی: ۱۹۹۳۶۲۵۲۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۱۸۹/۹۳ مورخ ۳۱/۶/۹۳ نزد بانک شهر شعبه نبوت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:احسان حاجی حسنی شماره ملی ۴۵۹۱۱۷۰۰۳۹ به سمت مدیر عامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیأت مدیره) و شرکت سرمایه گستر نور آتی شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۲۵۴۲ سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر اسماعیل شاهسوارانی شماره ملی ۰۰۶۱۲۵۱۵۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد کویر دامغان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۰۱۹۴ سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی رنجبری شماره ملی ۰۵۵۸۴۳۲۳۰۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از جمله چک، سفته و برات و قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضا دو عضو هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی. رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۷۲۶۶۸۳۸۹۱۳۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668797
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان توسعه مهر ونداد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا جمالی با کد ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۸۵۹۳۲۷۲۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670739
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری استان یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۳۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمدرضا سیدحسینی کدملی ۴۴۳۰۷۰۶۲۸۱ به نمایندگی استانداری یزد به کدملی ۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سمیع اله حسینی مکارم کدملی ۶۱۹۹۸۳۲۷۴۴ به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری ایران به کدملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۸۴۷ به سمت عضو رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی شرافت به کدملی ۴۴۳۲۲۰۴۴۱۹ به نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد به کدملی ۱۴۰۰۰۱۹۶۸۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباسعلی یاوری کدملی ۴۴۳۱۳۸۶۹۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید قدیری کدملی ۱۲۸۳۲۹۳۰۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به کدملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۹۲۷۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672266
آگهی تغییرات شرکت بی بی کیو ایرانیان نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۵۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی۲۱۵۴۶۴۵۹۸۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا جمالی به کد ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقای بهمن اصلانی به سمت رییس هیئت مدیره به شماره ملی ۳۲۵۵۱۴۳۵۸و آقای صمد عارفی راد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۴۹۸۹۵۳۷۴۳۲و آقای رضا تربتی به سمت نایب رییس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۷۴۷۴۶۷۳۱به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدندکلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل (چک، سفته، بروات) و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۳۰۶۱۵۶۸۵۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677324
آگهی تغییرات شرکت نیک ریس زنجان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سید سلمان بارانی بهبهانی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۷۲۲۹۰۳۰۳۴ و هدی مظاهری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی ۰۰۷۱۳۶۵۹۷۴ و محمد مهدی بیک زاده به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) به کدملی ۰۹۰۰۱۱۱۸۷۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۴۶۷۵۹۴۶۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766898
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر نور آتی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۲۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به شماره ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۱۰۱۶۹۸۸۸۶۹۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9582568
آگهی تغییرات موسسه خیریه انصار الغدیر به شماره ثبت ۲۳۵۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدجواد زری باف به شماره ملی ۰۴۵۰۲۷۲۸۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۳۳۲۳۶۷۳۹ و آقای حسن جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۴۳۲۴۳۱۱۸ و آقای علی اکبر جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸ به عنوان عضو علی البدل و آقای علیرضا جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۳۰۱۱۶۸۰۵ و آقای عبدالعلی جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۸۸۶۶۱ و آقای مصطفی بلورچی به شماره ملی ۰۵۳۱۸۹۸۷۷۶ و آقای مهدی جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۶۴۶۹۸۱۶۵ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۳۳۲۳۶۷۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۴۳۲۴۳۱۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۳۰۱۱۶۸۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالعلی جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۸۸۶۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی بلورچی به شماره ملی ۰۵۳۱۸۹۸۷۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای مهدی جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۶۴۶۹۸۱۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای علی اکبر جابرانصاری به شماره ملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا هر یک از رئیس یا نائب رئیس و مدیرعامل با مهر موسسه خیریه الغدیر معتبر خواهدبود و همچنین اوراق عادی با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر موسسه معتبر است. در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9659611
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی قطعات قوای محرکه پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۷۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و رها جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672536
آگهی تصمیمات شرکت مهندسان مهار آب عمران گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۹۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد دوراندیش به کدملی ۲۷۵۴۰۵۸۳۲۱ و عباس علی آزادی به کدملی ۲۹۷۲۱۲۰۷۸۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ عباس علی آزادی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد دوراندیش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9674229
آگهی تصمیمات شرکت فناوری انرژی فراگیرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۷۰۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685966
آگهی تغییرات شرکت فریرآسا طب (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۰۸۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۴۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به شماره ملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۲/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: هرمز کیخان زاده و البرز آذرکیوان و مهوش آبیاری علی آباد و آقای امیر فرزام و آقای نوشیروان فروغیان به شماره ملی۰۰۳۶۴۴۷۳۸۲ تا تاریخ۵/۲/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۹/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909826
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فنی تهران سهامی خاص به شماره ثبت۴۶۴۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۷۱۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به نمایندگی رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس اصلی و سیدمجتبی هنرورمحمدیان به کدملی ۰۰۴۲۲۴۳۴۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9986098
آگهی تغییرات شرکت پترو آهن فردوس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250367
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آوران آلاداغ بجنورد سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۸۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۸۴۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۸۴۵۹ بسمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321577
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی عمران پی ماهان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۸۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۴۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و اسماعیل ثانی قالهر به کدملی ۰۵۷۹۸۶۷۴۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344322
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازان دوران سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۲۱۹۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۰۷۶۸۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413731
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی مستحکم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10645395
آگهی تغییرات شرکت حدیدگستر خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۶۵۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۷۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به شماره ملی۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۵/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی امجدی کاشانی به شماره ملی۰۰۶۸۵۸۰۹۰۸ و خانم صدیقه ایزدیان بیدگلی به شماره ملی۰۳۸۴۰۶۸۰۲۲ و آقای حامد امجدی به شماره ملی۰۰۵۷۹۸۱۷۸۷ تا تاریخ۳/۵/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هادی امجدی کاشانی به شماره ملی۰۰۶۸۵۸۰۹۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه ایزدیان بیدگلی به شماره ملی۰۳۸۴۰۶۸۰۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد امجدی به شماره ملی۰۰۵۷۹۸۱۷۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد امجدی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳/۵/۹۲. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از چهار نفر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۸/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726267
آگهی تغییرات شرکت زامینی پوشان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۱۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا مظاهری به شماره ملی ۰۰۶۰۰۰۴۶۲۲ و آقای سید سلمان بارانی بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۹۰۳۰۳۴ و خانم هدا مظاهری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۶۵۹۷۴ تا تاریخ ۶/۹/۱۳۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا مظاهری به شماره ملی ۰۰۶۰۰۰۴۶۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید سلمان بارانی بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۹۰۳۰۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم هدا مظاهری به شماره ملی ۰۰۷۱۳۶۵۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان صدیقی پور به شماره ملی ۰۴۵۲۸۱۱۴۸۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۶/۹/۱۳۹۳. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746873
آگهی تصمیمات شرکت سهیل اقتصاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۹۵۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به ش م۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ به سمت بازرس اصلی و رضا جمالی به ک م۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123900
آگهی تغییرات شرکت ارتوپدی فنی اندام کار شرق با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۷۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۴۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۸/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم لعیا عبدالحسینی کلخوران به شماره ملی ۰۰۵۰۰۹۱۲۹۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۴۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش داد. خانم دایان بهرامیان درجزی به شماره ملی ۰۰۲۳۴۰۵۱۴۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۴۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش داد. آقای هومن بهرامیان درجزی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۵۲۴۸۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم لعیا عبدالحسینی کلخوران به شماره ملی ۰۰۵۰۰۹۱۲۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومن بهرامیان درجزی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۵۲۴۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای هومن بهرامیان درجزی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۵۲۴۸۳ بسمت مدیرعامل. ۴۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری صرفا با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. ۵۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130092
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نیکل فرایند (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۸۸۵ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان و بازرس اصلی و حسابرس آقای رضا جمالی با کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان احمد جعفریان با کدملی ۴۴۱۰۸۸۷۹۷۱، رامین ارشادی با کدملی ۰۰۳۹۴۲۰۲۸۰، لطیف ارشادی با کدملی ۱۴۶۰۵۶۱۹۶۱ و خانم شهره تصدیقی کلات با کدملی ۰۰۴۴۹۸۶۹۷۲ ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۹۰ آقای رامین ارشادی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم شهره تصدیقی کلات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد جعفریان مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764029
آگهی تغییرات شرکت نو آوران دارویی کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۲۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین وانتخاب گردیدند: اسمعیل موذنی به کدملی ۰۰۷۳۱۹۶۶۶۵ و لقمان فیروز پور به کدملی ۰۰۶۲۸۰۳۳۰۱ و حمیدرضا راستگوی دماوندی به کدملی ۰۰۶۱۴۸۱۷۱۸ و محمد عبده زاده به کدملی ۴۵۲۹۷۳۰۰۸۵ و سیدسیاوش یاسینی اردکانی به کدملی ۱۲۹۰۷۶۴۸۱۶. رضا جمالی به کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بسمت بازرس اصلی و جواد ذاکری به کدملی ۰۰۳۳۳۷۳۲۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۰۵۳۶۴۵۷۹۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047823
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا تجارت آدرینا درتاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۱۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۸۲۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات کشور ایجاد شعب در سراسر کشور و تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق تاسیس یا تعهد خرید سهام یا سهم الشرکه برای شرکت انجام کلیه فعالیتهای تجاری اقتصادی و بازرگانی مجاز برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انجام سایر عملیات و معاملات مجاز که جهت پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تقاطع بهشتی و مطهری خیابان قائم مقام فراهانی کوچه دهم پلاک ۲۴ طبقه ۵ واحد۲۳ کدپستی ۱۵۸۶۸۶۳۸۴۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکاء هر یک از شرکاء: آقای رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ مقدار۹۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای حسن جمالی توتکانی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۶۷۹۰ بمقدار۲۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای سعید گنجی زاده طاری به شماره ملی ۰۴۹۱۵۲۵۷۳۷ بمقدار۲۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای حسن جمالی توتکانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۶۷۹۰ و آقای سعید گنجی زاده طاری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۴۹۱۵۲۵۷۳۷ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک. قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای سعید گنجی زاده طاری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ۹۵۰۷۱۰۲۳۰۸۳۱۷۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093220
آگهی تغییرات حسابداری و خدمات مدیریت پارسه نوین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا جمالی به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید برزگر به شماره ملی ۰۰۵۹۳۳۷۴۲۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حسن جمالی توتکانی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۶۷۹۰ بعنوان عضوء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشدو اوراق عادی واداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۰۵۶۰۰۸۲۱۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک