محمد نداف

محمد نداف

کد ملی 0451028333
50
شرکت‌ها
50
آگهی‌ها

شرکت های محمد نداف

طراحی و مهندسی آریا توتم
طراحی و مهندسی آریا توتم
1
سمندیس
سمندیس
1
مانا کویر
مانا کویر
1
ماشینهای فروشگاهی دارا الکترونیک
ماشینهای فروشگاهی دارا الکترونیک
1
پخش زرسیما ایرانیان
پخش زرسیما ایرانیان
1
شکوفا صنعت پویا
شکوفا صنعت پویا
1
میراب
میراب
1
فناوری پند کاسپین
فناوری پند کاسپین
1
داده پردازی پارا سامانه پارس
داده پردازی پارا سامانه پارس
1
صنعت خورشیدی پارس
صنعت خورشیدی پارس
1
پارس مشعل
پارس مشعل
1
لنان ماد صنعت و تجارت
لنان ماد صنعت و تجارت
1
نیک بنیان ایساتیس
نیک بنیان ایساتیس
1
توسعه ماشینهای اداری پارا
توسعه ماشینهای اداری پارا
1
فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر
فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر
1
پخش مان انسی
پخش مان انسی
1
تهران زیست
تهران زیست
1
مهشاد یزد
مهشاد یزد
1
تولیدی فیلتر کاج
تولیدی فیلتر کاج
1
مروارید اسپیرو
مروارید اسپیرو
1
توسعه نیرو گاهها و صنایع پارسیان
توسعه نیرو گاهها و صنایع پارسیان
1
تولیدی ارد مانا
تولیدی ارد مانا
1
تولیدی و صنعتی و نگهداری محصولات کشاورزی سرد ایمن دماوند
تولیدی و صنعتی و نگهداری محصولات کشاورزی سرد ایمن دماوند
1
گروه تولیدی صنعتی لوله وپروفیل نوین پارسیان زنجان
گروه تولیدی صنعتی لوله وپروفیل نوین پارسیان زنجان
1
توزیع و پخش مانا
توزیع و پخش مانا
1
صنایع رایانه فراسو
صنایع رایانه فراسو
1
سنگ آهن جنوب خراسان
سنگ آهن جنوب خراسان
1
بلور نوری تازه
بلور نوری تازه
1
مانتا
مانتا
1
مهندسی تهران زیست همکاران
مهندسی تهران زیست همکاران
1
خدمات عرضه و پشتیبانی مروارید لاوان
خدمات عرضه و پشتیبانی مروارید لاوان
1
سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس
سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس
1
ویسمن خودرو
ویسمن خودرو
1
رامک خودرو
رامک خودرو
1
تولیدی دیلمان فیلتر
تولیدی دیلمان فیلتر
1
بازرگانی نوآوران هیراد شرق
بازرگانی نوآوران هیراد شرق
1
تولیدی سوئیچگیرهای پارس صنعت پرند
تولیدی سوئیچگیرهای پارس صنعت پرند
1
آریا صنعت بهینه
آریا صنعت بهینه
1
صنعتی تهران حلب
صنعتی تهران حلب
1
پترو پل جم
پترو پل جم
1
گسترش داده پردازی پارایه
گسترش داده پردازی پارایه
1
بازرگانی نت الکترونیک
بازرگانی نت الکترونیک
1
کشاورزی سرو زرع قزوین
کشاورزی سرو زرع قزوین
1
1
1
1
نورد آریان فولاد
نورد آریان فولاد
1
مهندسی هیرگان انرژی
مهندسی هیرگان انرژی
1
الوند سپهر پارسیان
الوند سپهر پارسیان
1
صنایع غذایی مانا
صنایع غذایی مانا
1
ماشین سازی قند افزار طوس
ماشین سازی قند افزار طوس
1
حسابرسی شاخص روش
حسابرسی شاخص روش
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 563407
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی آریا توتم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۵۰۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۷۸۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به سمت بازرس اصلی و حسین بزم آرا به کدملی ۰۰۷۳۳۲۷۳۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین روشن روان به کدملی ۴۷۲۲۳۶۰۶۵۰ و رسول روشن روان به کدملی ۰۰۷۱۱۵۵۸۱۳ و عباس روشن روان به کدملی ۴۷۲۳۵۴۲۲۰۵ محل شرکت به تهران خ انقلاب خ استاد نجات الهی جنوبی ک مراغه پ ۲ واحد ۲ کدپستی ۱۵۹۹۶۶۵۹۱۶ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ عباس روشن روان به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین روشن روان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، رسول روشن روان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۲۵۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671441
آگهی تصمیمات شرکت سمندیس سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه شاخص روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا صدیق حقیقت به کدملی ۰۰۴۷۰۷۱۶۳۱ و احسان طاهری به کدملی۰۰۶۷۳۵۷۹۶۲ و سید ابراهیم طاهری به کدملی ۴۶۰۹۶۱۳۵۴۹. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۹۱ غلامرضا صدیق حقیقت بسمت رئیس هیئت مدیره، احسان طاهری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید ابراهیم طاهری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۷۲۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702349
آگهی تصمیمات شرکت مانا کویر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص روش به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک م ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل فرید دادگر به ک م ۲۹۹۱۲۳۶۷۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید حیدری به ک م ۰۰۳۹۸۳۲۴۰۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید ارجمند به ک م ۲۹۹۱۳۳۱۲۷۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۷۲۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710782
آگهی تصمیمات شرکت ماشینهای فروشگاهی دارا الکترونیک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۶۹۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی شاخص روش به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک م ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۲۹۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722858
آگهی تغییرات شرکت پخش زر سیما ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۰۸۸۶۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۷۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۱۱۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724414
آگهی تغییرات شرکت شکوفا صنعت پویا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۵۴۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰ ۳ موسسه حسابرسی شاخص روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ و آقای محمد نداف کد ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه محلی حدیث جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای حسین پویان کد ملی ۲۹۹۲۰۶۴۵۶۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا پویان کد ملی ۲۹۹۲۰۱۳۰۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سلمان شجاعی کد ملی ۲۹۹۱۷۱۰۷۳۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۱۰۶۶۲ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724980
آگهی تصمیمات شرکت میراب سهامی خاص به شماره ثبت۵۲۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مجید الوانی به کدملی ۰۰۴۴۷۶۸۷۶۱ مرتضی توجه به کدملی ۰۰۴۲۳۷۶۶۶۱ پدرام توجه به کدملی ۰۰۶۴۷۱۷۰۵۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ سید مجید الوانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی توجه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قدرت اله سکاکیان به کدملی ۱۵۵۱۷۱۳۸۴۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از چهار امضا سید مجید الوانی و مرتضی توجه و پدرام توجه و قدرت سکاکیان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۸۴۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743573
آگهی تغییرات شرکت فناوری پند کاسپینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۶۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۰۷۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012693
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی پارا سامانه پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۹۹۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی امامی بشماره ملی ۲۴۳۲۶۷۱۳۷۶ و آقای صمد امامی به شماره ملی ۲۴۳۲۷۱۴۸۰۶ و آقای احمد امامی به شماره ملی ۲۴۳۲۶۵۹۲۷۹ تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی امامی بشماره ملی ۲۴۳۲۶۷۱۳۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای صمد امامی بشماره ملی ۲۴۳۲۷۱۴۸۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد امامی بشماره ملی ۲۴۳۲۶۵۹۲۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد امامی بشماره ملی ۲۴۳۲۶۵۹۲۷۹ بسمت مدیرعامل. ۶ امضای کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با دو امضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت اعتبار دارد و سایر نامه‌های اداری شرکت با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۵۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017213
آگهی تصمیمات شرکت صنعت خورشید پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۰۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کد ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۴۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017234
آگهی تصمیمات شرکت پارس مشعل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۴۷۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018642
آگهی تغییرات شرکت لنان ماد صنعت و تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۰۷۱۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف بشماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۹۱۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018643
آگهی تغییرات شرکت نیک بنیان ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۴۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۹۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018841
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ماشینهای اداری پارا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۰۱۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صمد امامی به کدملی ۲۴۳۲۷۱۴۸۰۶ و مهدی ابراهیمی به کدملی ۲۴۳۲۷۴۳۳۸۵ و ابراهیم کنعانی به کدملی ۲۴۳۲۷۱۴۸۱۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ مهدی ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره، ابراهیم کنعانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، صمد امامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۲۷۶۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1022961
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های لبنی و پروتئینی سحر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۹۲ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۱۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه شرکت و صورت و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ و آقای محمد نداف کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۲۹۷۹۱ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030813
آگهی تغییرات شرکت پخش مان انسی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۶۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش حسابدار رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۴۷۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135903
آگهی تغییرات شرکت تهران زیست سهامی خاص به شماره ثبت۷۸۷۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۵۵۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149194
آگهی تغییرات شرکت مهشاد یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۱۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ و آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پرویز جهانگیری به شماره ملی ۰۰۳۴۸۶۷۸۴۸ و آقای احمد ملک به شماره ملی ۵۳۰۹۸۰۰۳۴ و آقای سیدمهدی آثاریان به شماره ملی ۴۳۳۱۹۷۴۸۴۹ پ۱۶۹۱۲۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171175
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فیلتر کاج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی شاخص روش دارای شماره ثبت ۱۰۷۸۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نداف دارای شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۱۶۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196850
آگهی تغییرات شرکت مروارید اسپیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ و محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ را به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۲۹۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212208
آگهی تغییرات شرکت توسعه نیروگاهها و صنایع پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۰۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش (حسابدار رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نداف با کد ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی میرعمادی با کد ملی ۱۲۸۷۵۰۰۳۹۰ و آقای همایون خسروی دهکردی با کد ملی ۰۰۳۵۳۶۴۵۵۶ و شرکت توسعه ریل نیروی پارسیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۲۴۸۰ به نمایندگی آقای علی اصغر عادلی سرچشمه با کد ملی ۰۴۹۲۵۲۷۲۶۱ پ۱۷۲۱۲۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275395
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۹۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم/آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: سید مهدی آثاریان ک. م ۴۲۳۱۹۷۴۸۴۹ احمد ملک ک. م ۵۳۰۹۸۰۰۳۴۰ نبی اله نوری نسب ک. م ۵۳۰۹۷۹۳۴۹۶. پ۱۷۵۱۲۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341513
آگهی تغییرات در شرکت سردایمن دماوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۹۲۳۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است: ۱ ترازنامه مالی حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص روشن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف با کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده است. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شده است. ۴ رضا علیم مروستی با کدملی ۰۰۳۹۷۰۴۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد افشار با کدملی ۰۴۵۱۴۴۵۷۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرزبان مرتاض با کدملی ۴۴۳۲۶۱۴۸۳۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با دو امضاء از سه امضاء نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۷۱۳۰۱ اداره ثبت اسناد و املاک دماوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358051
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی صنعتی لوله پروفیل نوین پارسیان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۴۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص روش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۸۰۶۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422116
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش مانا سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نداف به شماره ملی۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای احمد ملک بشماره ملی۵۳۰۹۸۰۰۳۴۴ و آقای سید مهدی آثاریان به شماره ملی۴۴۳۱۹۷۴۸۴۹ و آقای نبی اله نوری نسب به شماره ملی۵۳۰۹۷۹۳۴۹۶ پ۱۸۱۰۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606119
آگهی تغییرات شرکت صنایع رایانه فراسو سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ و آقای محمد نداف با شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روز نامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۶۱۵۴۵۳۱۲۵۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665458
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن جنوب خراسان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۶۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۳۳۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شامل ترازنامه و صورتهای مالی سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی شاخص روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۷۷۶۷۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686264
آگهی تغییرات شرکت بلور نوری تازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی شاخص روش ش م ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نداف ک م ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۱۱۲۳۳۲۹۸۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717851
آگهی تصمیمات شرکت مانتا سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۶۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۹۹۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص روش بشناسه ملی ۱۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد نداف بشماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۸۹۱۵۰۶ اداره ثبت اسناد و املاک کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601870
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تهران زیست و همکاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۰۲۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669079
آگهی تغییرات شرکت خدمات عرضه و پشتیبانی مروارید لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۳۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9739871
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۸۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۵۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۸/۰۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827624
آگهی تغییرات شرکت ویسمن رایان سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۰۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۴۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۴/۷/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا همایونی نسب به شماره ملی۰۰۱۲۷۳۱۵۹۵ و خانم صدیقه هاشمی سخت سری به شماره ملی۰۰۴۰۹۹۳۷۳۶ تا تاریخ۱۴/۷/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا همایونی نسب به شماره ملی۰۰۱۲۷۳۱۵۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه هاشمی سخت سری به شماره ملی۰۰۴۰۹۹۳۷۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود حسینی نیا به شماره ملی۰۰۴۱۲۸۰۹۵۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۴/۷/۹۲. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا یا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۳/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876424
آگهی تصمیمات شرکت رامک خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۸۴۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعیدرضا همایونی‎نسب به کدملی ۰۰۷۱۵۳۲۷۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مونا همایونی‎نسب به کدملی ۰۰۸۱۱۸۱۴۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و معصومه خلیل‎پوربستان‎آبادی به کدملی ۰۰۶۰۴۷۰۹۶۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876954
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی دیلمان فیلتر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۲۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۷۱۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884624
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوآوران هیراد شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۷۲۴۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۶۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894115
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سوئیچگیرهای پارس صنعت پرند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۴۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9912482
آگهی تصمیمات شرکت آریا صنعت بهینه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۳۲۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126581
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تهران حلب سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10213144
آگهی تصمیمات شرکت پتروپل جم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۶۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468798
آگهی تصمیمات شرکت گسترش داده پردازی پارایه سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۸۹ و هیئت مدیره ۱۰/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سرمایه تعهدی سهامداران پرداخت گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479218
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی نت الکترونیک سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۳۲۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10607857
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی سرو زرع قزوین سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۸۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۶/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی طباطبائیان بیگدلی به شماره ملی ۰۰۴۴۴۳۵۶۴۹ و نیکی طباطبائیان بیگدلی به شماره ملی ۰۴۵۳۴۸۹۸۲۶ و خانم نگین یوسف قطری به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۷۸۰ تا تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ به تصویب رسید. در تاریخ۱۲/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685038
آگهی تغییرات شرکت مروارید اس
پیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۳۵۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد علیپورفطرتی به شماره ملی ۲۵۹۴۱۷۰۸۳۶ و آقای علی علیپورفطرتی به شماره ملی ۲۵۹۲۹۸۵۳۵۲ و آقای کامبیز رشیدی به شماره ملی ۱۳۸۰۷۴۶۴۲۶ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715708
آگهی تصمیمات شرکت نورد اریان فولاد سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۱۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۹۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801841
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی هیرگان انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۷۹۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۲/۱۳۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرزاد قاسمی به کدملی ۰۰۳۴۸۹۵۵۰۷ و مازیار خواجوی موحد به کدملی ۰۰۴۳۴۴۹۲۲۰ و محدثه توفیقی ثابت قدم به کدملی ۲۷۲۱۶۲۹۶۳۸ محل شرکت به تهران خ شیراز جنوبی ک یاس پ۱۳ کدپستی ۱۴۳۶۹۵۳۸۱۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۹۰ مازیار خواجوی موحد به سمت رئیس هیئت مدیره، محدثه توفیقی ثابت قدم به کدملی ۲۷۲۱۶۲۹۶۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، فرزاد قاسمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077375
آگهی تغییرات شرکت الوند سپهر پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11200282
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۳۲۸۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974813
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی قند افزار طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۲۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد تقی اربابیان به کدملی ۰۸۷۲۱۴۲۰۸۶ و منوچهر اربابیان به کدملی ۰۹۳۲۹۹۲۱۷۱ و علیرضا هاشمیه انارکی به کدملی ۰۷۰۲۴۰۶۵۹۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اشخاص ذیل به سمت بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. بازرس اصلی: خانم شهرزاد ترکمندی به کدملی ۰۰۵۵۲۴۰۰۱۱ بازرس علی البدل: محمد نداف به کدملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۳۰۱۷۷۹۹۴۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015684
آگهی تغییرات حسابرسی شاخص روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۷۵۲۶/۹۵مورخ۲/۶/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: محمد نداف به شماره ملی ۰۴۵۱۰۲۸۳۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محسن حامدی فر به شماره ملی ۰۰۴۷۰۲۷۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره محرم بردبار به شماره ملی ۱۶۵۲۹۲۳۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفردا همراه مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد پ۹۵۰۶۲۱۲۸۹۲۲۳۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک