علیرضا خالق

علیرضا خالق

کد ملی 0450590534
48
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

شرکت های علیرضا خالق

تامین سرمایه سپهر
تامین سرمایه سپهر
1
بولر
بولر
1
فولاد کالا فوکا
فولاد کالا فوکا
1
زینو تجارت پارس
زینو تجارت پارس
1
نور یسنا تجارت
نور یسنا تجارت
1
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
1
فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس
فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس
1
کیان وین سا
کیان وین سا
1
گروه اقتصاد مفید
گروه اقتصاد مفید
1
واسط مالی تیر یکم
واسط مالی تیر یکم
1
واسط مالی خرداد یکم
واسط مالی خرداد یکم
1
واسط مالی فروردین یکم
واسط مالی فروردین یکم
1
ماهان سفیر مهر
ماهان سفیر مهر
1
بازرگانی رفاه صنعت پردیس
بازرگانی رفاه صنعت پردیس
1
نیروگاهی مفید انرژی
نیروگاهی مفید انرژی
1
توسعه صنعت و معدن مفید
توسعه صنعت و معدن مفید
1
توسعه پترو مفید
توسعه پترو مفید
1
آینده سازان رفاه پردیس
آینده سازان رفاه پردیس
1
واسط مالی فروردین
واسط مالی فروردین
1
واسط مالی اسفند
واسط مالی اسفند
1
واسط مالی اردیبهشت
واسط مالی اردیبهشت
1
واسط مالی خرداد
واسط مالی خرداد
1
واسط مالی اردیبهشت یکم
واسط مالی اردیبهشت یکم
1
واسط مالی بهمن
واسط مالی بهمن
1
تولیدی منسوج کیان کرد
تولیدی منسوج کیان کرد
1
سمات سامانه بازار سرمایه
سمات سامانه بازار سرمایه
1
امین تدبیرگران فردا
امین تدبیرگران فردا
1
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
1
همیان سپهر
همیان سپهر
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
1
صنایع عوجان ایرانیان
صنایع عوجان ایرانیان
1
فوکا صنعت صبا
فوکا صنعت صبا
1
قوطی سازی آلومینیوم کاوه
قوطی سازی آلومینیوم کاوه
1
خرد پیروز پارسیان
خرد پیروز پارسیان
1
توسعه فن آوری رفاه پردیس
توسعه فن آوری رفاه پردیس
1
سرمایه گذاری پردیس
سرمایه گذاری پردیس
1
رایان بورس
رایان بورس
1
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران
1
زمین و ساختمان سپهر ارم شیراز
زمین و ساختمان سپهر ارم شیراز
1
حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی
حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی
1
گروه توسعه اقتصادی اگزامون
گروه توسعه اقتصادی اگزامون
1
بازرگانی اوان پارس خاورمیانه
بازرگانی اوان پارس خاورمیانه
1
مهرسان نوین پارس
مهرسان نوین پارس
1
روژین دارو
روژین دارو
1
توسعه انرژی خورشید درخشان
توسعه انرژی خورشید درخشان
1
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
1
روژین فارمد
روژین فارمد
1
روژین تولید
روژین تولید
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 643257
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهرسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۰۴۱۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739529
آگهی تصمیمات شرکت بولرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی ۲۰۱۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بولر هولدینگ به نمایندگی شریف نظام مافی به کدملی ۰۰۵۴۵۹۷۱۳۷ و برونو مندلر و آندریاس هرتسوگ و آندریاس فلوکیگر به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ برونو مندلر به سمت رئیس هیئت مدیره، شریف نظام مافی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان شریف نظام مافی و جلال موسوی و آندریاس اپلی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۵۷۳۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009620
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد کالا فوکا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۰۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۴۲۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت شولتز سهامی خاص بنمایندگی آقای برندت اولریش شولتز بشماره گذرنامه c۸RJOGLWV بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجارت بین المللی شولتز با مسئولیت محدود بنمایندگی آقای فرانک اشتیل بشماره گذرنامه C۳RPMGR۴Z بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، جواد کریمی با کد ملی ۰۰۵۷۹۶۰۹۶۸ کدپستی ۱۷۶۸۹۱۳۱۱۳ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران و شرکت بازیافت فلزات سپهران بنمایندگی آقای محمد سجاد به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۸۰۷۷ و کدپستی ۱۹۹۱۸۴۵۳۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای هریک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علیرضا خالق با کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ کدپستی ۱۵۱۳۷۵۵۵۱۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جام اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۶۱۶۷۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036090
آگهی تاسیس شرکت زینو تجارت پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۶۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۵۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تولید و تهیه و توزیع و خرده فروشی محصولات فولادی ـ واردات و صادرات، خرید و فروش، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ـ اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و غیردولتی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ آموزش پرسنل شرکت مربوط به اهداف توسعه شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه صدر شرق به غرب بعد از کاوه خیابان قلندری شمالی کوچه ساناز پلاک ۳ ـ کدپستی ۱۹۳۱۷۴۴۹۵۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد سه سهم با نام، تعداد نه هزار و نهصد و نود و هفت سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۵۹۲۱۱۴ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای احمد انصاری پور به شماره ملی ۱۲۸۵۳۱۱۷۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم مهوش السادات عریضی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۵۷۵۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای بهرنگ انصاری پور به شماره ملی ۱۲۹۰۵۳۸۳۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای بهرنگ انصاری پور به شماره ملی ۱۲۹۰۵۳۸۳۰۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای بهرنگ انصاری پور (مدیرعامل به تنهایی) و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۳۳۷۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036097
آگهی تاسیس شرکت نور یسنا تجارت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۶۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۶۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ تولید و تهیه و توزیع خرده فروشی محصولات فولادی آموزش و تجهیز پرسنل شرکت مرتبط با اهداف توسعه شرکت و همچنین شرکتهای وابسته ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ـ اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از کلیه موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و بطورکلی انجام هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه صدر شرق به غرب بعد از کاوه خیابان قلندری شمالی کوی ساناز پلاک ۳ ـ کدپستی ۱۹۳۱۷۴۴۹۵۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد سه سهم با نام، تعداد نه هزار و نهصد و نود و هفت سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۵/۹۲/۱۰۵ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم شکوفه مشکواتی به شماره ملی ۱۲۹۲۲۰۸۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ خانم نیلوفر مشکواتی به شماره ملی ۱۲۹۲۳۸۶۹۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمدکاظم مشکواتی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۲۹۹۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمدکاظم مشکواتی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۲۹۹۹۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محمدکاظم مشکواتی (مدیرعامل) به تنهایی و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۳۳۷۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203198
آگهی تغییرات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۷۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ آقای علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ به نمایندگی از شرکت فرابورس ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲ آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۰۷۲۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۱۴۰۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کدملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۱۷۰۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210050
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای اورست مدرن پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۱۸۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236544
آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. حسین صرامی ک م۱۱۴۱۴۴۹۸۹۷ , احمد صرامی ک م۱۱۴۰۴۷۵۹۳۲ زهره بخشی زاده ک م۱۸۱۶۸۹۷۳۴۵ انسیه صرامی ک م۰۴۵۱۴۱۴۸۸۸ و بهاره صرامی ک م۴۷۳۲۹۶۳۰۷۱ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۳۳۱۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1279914
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه آفرینان امین در تاریخ ۲۱/۸/۹۲ بشماره ثبت ۴۴۵۱۷۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: مشارکت در طرح ها و پروژه ها تاسیس و تحصیل و راه اندازی انواع شرکت های داخلی و خارجی شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی مجاز واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تعاونی های اعتباری مجاز خرید اوراق مشارکت برای شرکت فروش دارایی های شرکت ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بخارست خیابان پنجم پ ۱۸ کدپستی ۱۵۱۳۶۴۴۵۱۱: سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۱۵/۹۲ مورخ ۲۵/۶/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی اکبر محرابیان بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۲ـ شرکت توسعه و صنعت تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی اکبر محرابیان بسمت مدیرعامل ۳ـ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به نمایندگی محمدابراهیم محمدپورزرندی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۴ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا (سهامی خاص) به نمایندگی مسعود مهردادی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۵ـ شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) به نمایندگی مجید نامجو بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ۶ـ شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به نمایندگی آقای رستم قاسمی بسمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ـ روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت: روزنامه اطلاعات بازرس اصلی و علی البدل: ـ حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی ـ علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۵۲۲۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311921
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر یکم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۶۴۸۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311926
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد یکم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۶۴۸۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311933
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۶۴۸۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318235
آگهی تغییرات شرکت ماهان سفیر مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۰۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۸۴۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382946
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۰۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۹۳۶۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413420
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
نیروگاهی مفید انرژی در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۶۲۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۹۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در طرح ها و پروژه ها ـ تاسیس و تحصیل و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه اشخاص سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی ـ انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی مجاز ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و تعاونی های اعتباری مجاز ـ خرید اوراق مشارکت برای شرکت ـ فروش دارایی های شرکت ـ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور پس از مجوزهای لازم در صورت نیاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه پنجم ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه دوم کدپستی ۱۵۱۳۶۴۴۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۹۲ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: جواد اوجی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی مجید نامجو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ عضو اصلی گروه اقتصاد مفید بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی علی اکبر محرابیان ـ عضو اصلی علی خیراندیش بسمت عضو هیئت مدیره و سعید مهذب ترابی بسمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: محمدعلی آهنگری به شماره ملی ۱۷۵۳۷۰۸۰۲۸ به عنوان بازرس اصلی علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۹۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413426
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه صنعت و معدن مفید در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۶۱۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۸۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در طرح ها و پروژه ها ـ تاسیس و تحصیل و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی ـ انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی مجاز ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و تعاونی های اعتباری مجاز ـ خرید اوراق مشارکت برای شرکت ـ فروش دارایی های شرکت ـ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بخارست خیابان پنجم پلاک ۱۸ طبقه دوم کدپستی ۱۵۱۳۶۴۴۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۹۳ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: علیرضا قاسمی پورافشار بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی سید رضا فاطمی امین بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محمدابراهیم محمدپورزرندی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی گروه اقتصاد مفید بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی علی اکبر محرابیان ـ عضو اصلی افشین روغنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. بازرس اصلی و علی البدل: محمدعلی آهنگری به شماره ملی ۱۷۵۳۷۰۸۰۲۸ به عنوان بازرس اصلی علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۹۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413438
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه پترو مفید در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۶۱۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۸۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در طرح ها و پروژه ها ـ تاسیس و تحصیل و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی ـ انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی مجاز ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و تعاونی های اعتباری مجاز ـ خرید اوراق مشارکت برای شرکت ـ فروش دارایی های شرکت ـ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بخارست خیابان پنجم پلاک ۱۸ طبقه دوم کدپستی ۱۵۱۳۶۴۴۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۹۰ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ گروه اقتصاد مفید به نمایندگی علی اکبر محرابیان سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی مجید نامجو بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی عبدالحسین بیات بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی جواد اوجی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ عضو اصلی محمدابراهیم محمدپورزرندی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. بازرس اصلی و علی البدل: محمدعلی آهنگری به شماره ملی ۱۷۵۳۷۰۸۰۲۸ به عنوان بازرس اصلی علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۷۹۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424827
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان رفاه پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۸۷۸۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش م ۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و علیرضا خالق ک م ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۲۷۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441811
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۲۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره ۲۶۲۳۰۱/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی‎رضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441812
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۲۹۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره ۲۶۲۳۱۶/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442049
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ و تاییدیه شماره ۲۶۲۳۰۰/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای آقای علی رضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442050
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ و تاییدیه شماره ۲۶۲۲۹/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای آقای علی رضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442112
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره ۲۶۲۳۰۲/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی‎رضا خالق بشماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442119
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی بهمن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۲۹۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره ۲۶۲۳۱۵/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق بشماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464228
آگهی تغییرات شرکت منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۹۷۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۲۹۶۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464303
آگهی تغییرات شرکت سمات سامانه بازار سرمایه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۴۷۴۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۰۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱/۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۹۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468132
آگهی تاسیس
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا در تاریخ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ شماره ثبت ۳۳۹۸۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۲۹۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است: مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان آفریقا پایین تر از چهارراه جهان کودک نبش خیابان بیست و پنج ساختمان بیست و نه طبقه دو کدپستی ۱۵۱۷۹۴۴۸۳۶ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می باشد. اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ به نمایندگی مجید عشقی به کد ملی ۲۹۴۹۴۸۲۵۳۸ به سمت مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ به نمایندگی علی یسنگینیان به کد ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت بازارگردان، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی رهبر داودزاده به شناسه ملی ۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹ به سمت متولی صندوق، موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق به کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان محسن رحمتی، علی تیموری شندی و سیدامیر حسن اسلامی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای محسن رحمتی و مهر صندوق معتبر می باشد. اختیارات مدیرصندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره ۲۶۵۴۷۲/۱۲۱ مورخ ۹/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۱۸۳۰۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470202
آگهی تغییرات شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۲۷۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و نامه شماره ۵۳۹۵۵ مورخ ۳۱/۲/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ۱۰۱۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۱۲۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546506
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر در تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۱۳۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس، اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق پذیرفته بهادار و سایر اوراقی که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است. مدت صندوق سرمایه گذاری: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار افریقا برج سپهر شماره ۱۱۳ طبقه ۵کد پ ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ سرمایه صندوق سرمایه گذاری:سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال است. اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت تأمین سرمایه سپهر سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ به نمایندگی بهروز زارع به کد ملی۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به عنوان مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی صندوق و شرکت سبد گردان کاریزما سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به نمایندگی حسین صفری به کد ملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹ به سمت متولی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق به کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ برای مدت ۳ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای مشترک دو نفر از آقایان حسین نقره کار شیرازی و مهدی کرباسیان و بهروز زارع به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای بهروز زارع و با مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق سرمایه گذاری روزنامه دنیای اقتصاد می باشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره ۲۷۴۰۶۰,۱۲۱ مورخ ۱۰/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۳۰۵۰۶۵۶۴۷۵۶۸۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577036
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران به شماره ثبت ۳۲۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۲۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۷۵۵۷۵ , ۱۲۱ مورخ ۲۱/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی صندوق سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید.. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به مدت یکسال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.. روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.. مصوب گردید بند «و» ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح «ذیل تغییر یافت: و) به غیر از مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مؤسسان و ضامن نقدشوندگی، هر سرمایه گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود» اصلاح گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ارکان صندوق ونمایندگان ارکان عبارتند از: مدیر صندوق شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ آقای محسن رحمتی داود ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ مدیر ثبت شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ آقای محسن رحمتی داود ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ ضامن نقد شوندگی شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ آقای محسن رحمتی داود ۰۰۷۱۰۲۸۴۶۳ ضامن جبران خسارت یا سود شرکت تامین سرمایه سپهر ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ آقای بهروز زارع علی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر۱۰۱۰۰۸۸۵۷۴ آقای رهبر داودزاده ۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹ حسابرس موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ آقای علیرضا خالق ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ پ۹۳۰۵۲۷۱۷۷۷۵۴۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597760
آگهی تغییرات شرکت صنایع عوجان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ را مصوب نمود. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و آقای علیرضا خالق دارنده کدملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ را به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۹۲۶۸۵۲۷۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677053
آگهی تغییرات شرکت فوکا صنعت صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۷۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کدملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۰۴۹۴۲۴۵۷۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678703
آگهی تغییرات شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به کدملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۵۷۹۳۶۲۲۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722345
آگهی تغییرات شرکت خرد پیروز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل: شرکت گروه مالی بانک پارسیان شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ و شرکت کارگزاری پارسیان شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۳۵۱۰ انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کدملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۵۱۴۹۴۰۹۱۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763910
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیندد. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی انتخاب شد. پ۹۳۱۰۱۴۹۶۲۶۷۵۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830432
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11109032
آگهی تاسیس شرکت رایان بورس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۲/۸/۹۰ تحت شماره ۴۱۸۰۵۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۹۷۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های رایانه‌ای از قبیل سخت‌افزار طراحی و نصب و راه‌اندازی شبکه و پشتیبانی سخت‌افزاری تولید سخت‌افزار و انواع قطعات و تجهیزات رایانه‌ای و نصب و راه‌اندازی و خدمات پس از فروش خرید و فروش و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی از داخل و خارج از کشور نصب و اسمبل و ارتقا سیستم‌ها و شبکه‌های داخلی کامپیوتری و سخت افزاری. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ملاصدرا پ۲۷ ـ کدپستی۱۹۹۱۹۱۶۵۱۴. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۱ مورخ۱۸/۸/۹۰ نزد بانک ملی شعبه بورس ملاصدرا پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ سازمان بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای علی عبدالهی‌خوشمردان به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت۱۰۵۲۹۹ با نمایندگی آقای مرتضی اثباتی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ شرکت تعاونی اعتباری کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار تهران به شماره ثبت۲۲۹۰۱۶ با نمایندگی آقای محمودرضا خواجه‌نصیری به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای علی عبدالهی‌خوشمردان با نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب هر یک با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملی۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775697
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران درتاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۸۴۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آنها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام در امیدنامه صندوق ذکر شده است مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، ساختمان نگین آزادی پلاک ۲۸۳ طبقه چهارم، واحد غربی کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است.سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۸۶۰۲۰ میلیون ریال می باشد ارکان صندوق: شرکت سبدگردان کاریزما به ش م ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی آقای فریدون زارعی به ش م ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت مدیر صندوق- فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به ش م ۱۴۰۰۳۳۷۲۳۷۶ با نمایندگی آقای رسول خادم به ش م ۰۹۳۴۴۷۸۵۲۱ به سمت مدیر اجرا- شرکت تامین سرمایه سپهر به ش م ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ با نمایندگی آقای رضا عیوض لو به ش م ۱۳۸۰۲۷۳۰۵۶ به سمت ضامن نقدشوندگی - بانک پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ با نماینده آقای مجتبی کباری به ش م ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به سمت ضامن سودآوری و جبران خسارت- شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به ش م ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱ با نمایندگی آقای علی گشاده فکر به ش م ۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱ به سمت مدیر ثبت- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ با نمایندگی آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به ش م ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت متولی- موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ با نمایندگی آقای علیرضا خالق به ش م ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت حسابرس برای مدت ۳ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته و برات با امضا دو نفر از سه نفر آقایان فریدون زارعی، علی تیموری شندی و علیرضا سیری به همراه مهر صندوق معتبر می باشد سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه پ۹۵۰۲۱۳۶۴۸۱۲۹۸۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093529
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان سپهر ارم شیراز درتاریخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۹۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۲۴۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی اداری ـ تفریحی ارم شیراز در زمینی به مساحت ۴۹۰۴ متر مربع واقع در شهر شیراز ضلع جنوب غربی بلوارارم از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه فوق و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار نلسون ماندلا نبش ارش غربی ساختمان سپهر افریقا پلاک ۱۱۳ طبقه پنجم کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق در هر زمان برابر جمع قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری صادره طبق تشریفات اساسنامه است. سرمایه صندوق در تاریخ تاسیس به مبلغ ۵ میلیارد ریال شامل ۵۰۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری بانام به قیمت اسمی هر واحد ۱۰۰۰۰ریال می باشد. وجه سرمایه به استناد نامه شماره ۱۱۰/۱۶۵۳/۷۲مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ بانک صادارات ایران شعبه بلوار آفریقا، تماماً پرداخت شده است. ارکان صندوق: علی اسلامی بیدگلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ (متولی صندوق) به سمت رییس هیئت مدیره: محمد رضا دیهیمی به کدملی ۲۲۹۷۳۰۵۲۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۳۴۶۵۰ مدیر ساخت به سمت نایب رییس هیئت مدیره. محمد مجلج نژاد به کدملی ۶۲۷۹۳۵۶۰۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر ماندگار خراسان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۱۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره. حسن شیرزاد نوری به کدملی ۲۱۴۲۰۲۱۱۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به نمایندگی از علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بسمت حسابرس. بهروز زارع به کدملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ مدیر صندوق و متعهد پذیره نویسی و بازار گردان به سمت عضو هیئت مدیره اصلان جنوبی به کدملی ۲۲۹۵۳۳۵۴۲۶به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور خط و صفحه به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۹۸۲۷۹به سمت ناظر صندوق برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و با امضای دو نفر از سه نفر بهروز زارع، محمد وطن پور و اسماعیل رازقی دهبنه همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار می باشد. طی نامه شماره ۱۲۶۹۳, ۱۲۲ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۸۰۴۳۵۳۱۲۴۳۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618887
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۶۹۰۱/۹۶ مورخه ۵/۶/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا خالق به کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ با دریافت تمام آورده خود به مبلغ ۱، ۹۵۶، ۵۰۰ ریال از صندوق موسسه از جمع شرکاء موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه به مبلغ ۸، ۰۴۳، ۵۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۷) سرمایه موسسه: سرمایه موسسه مبلغ ۸، ۰۴۳، ۵۰۰ ریال است که تماما توسط شرکاء پرداخت شده است. ماده ۸ شرکاء و سهم الشرکه آنان: شرکاء و سهم الشرکه آنان به شرح زیر است: احمد ثابت مظفری به کد ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ دارای ۴ , ۰۰۴ , ۰۰۰ ریال ابوالقاسم فخاریان به کد ملی ۰۵۳۱۹۹۲۱۳۶ دارای ۱ , ۸۲۰ , ۰۰۰ ریال زهیر شیرین به کد ملی ۰۳۸۲۱۰۴۲۵۰ دارای ۱ , ۳۱۹ , ۵۰۰ ریال حامد سیار به کد ملی ۶۴۶۹۳۲۵۱۹۱ دارای ۳۰۰ , ۰۰۰ ریال مصطفی نوروزی به کد ملی ۰۳۸۲۳۵۸۹۰۲ دارای ۳۰۰ , ۰۰۰ ریال محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی به کد ملی ۰۰۷۳۹۴۵۸۲۱ دارای ۳۰۰ , ۰۰۰ ریال پ۹۶۰۶۲۹۲۴۵۶۸۵۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675151
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۰۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای امیرزرگر به شماره ملی ۴۷۲۳۶۸۷۷۵۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا خالق شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به نمایندگی از شرکت اگزامون هند لزگس ام. بی. اچ. با شماره فراگیر ملی ۱۰۴۶۶۲۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره، متفقأ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. محل شرکت به تهران ویلا خیابان شهید سپهبد قرنی خیابان سپند پلاک ۴۷ طبقه ۶ واحد جنوبی کدپستی ۱۵۹۸۸۱۷۹۲۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۹۶۰۸۰۲۸۵۷۹۷۴۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13748441
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اوان پارس خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۹۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا خالق به کدملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای محسن حسن آبادی با کدملی ۱۰۶۲۷۳۳۶۹۱ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به دو میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید. ترکیب شرکا بعد از افزایش به شرح زیر می‌باشد: الشمول ال ال سی به کدفراگیر ۳۰۰۴۱۷۹۸۲۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مرکز تجاری سبخا ال ال سی به کدفراگیر ۳۰۰۴۱۷۹۸۰۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا خالق به کدملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن حسن آبادی با کدملی ۱۰۶۲۷۳۳۶۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۹۱۸۴۷۱۳۹۱۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862350
آگهی تغییرات شرکت مهرسان نوین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۲۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۱۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۰۰۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حسن سیدین سدیفی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۱۳۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید فرزاد حجازی فرهمند به شماره ملی ۰۰۶۳۸۸۹۵۲۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۶۱۱۱۷۷۳۶۵۶۸۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904292
آگهی تغییرات شرکت روژین دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۹۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای امیرزرگر با شماره ملی ۴۷۲۳۶۸۷۷۵۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای فراز فرجام با شماره ملی ۲۲۹۶۱۳۱۸۱۶ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل وآقایان: علیرضا خالق با شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۰۰۱۷و نیما جهانشاهی قاجار با شماره ملی ۰۰۶۲۱۱۳۶۴۱ به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن با دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای فراز فرجام با امضاء آقای علی آذرنوش فرزند مرتضی به شماره ملی ۰۰۸۰۹۷۵۱۵۱ و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۹۳۱۸۳۸۲۵۳۹ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931385
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه انرژی خورشید درخشان درتاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۲۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۹۵۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: توسعه انرژی خورشید درخشان شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارزیابی اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید برق از منابع تجدیدپذیر شامل باد، خورشید، زیست توده، زباله، آب ـ انجام سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر ـ مشارکت با شرکای ایرانی و غیرایرانی در سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر ـ خرید سهام نیروگاه های تجدیدپذیر به تنهایی یا با شرکای ایرانی و غیر ایرانی ـ جذب سرمایه و عملکرد به عنوان شرکت پروژه در پروژه های انرژی های تجدید پذیر ـ انجام کلیه امور مربوط به شرکت پروژه برای انرژی های تجدیدپذیر ـ انجام کلیه امور مهندسی شامل طراحی پایه و طراحی تفصیلی، تأمین تجهیزات و نصب تجهیزات برای نیروگاه های تجدیدپذیر ـ انجام کلیه امور راه اندازی موقت و دائم نیروگاه های تجدیدپذیر ـ انجام کلیه امور بهره برداری موقت و دائم از نیروگاه های تجدیدپذیر ـ انجام کلیه امور مهندسی شامل طراحی پایه و طراحی تفصیلی، تأمین تجهیزات و نصب تجهیزات و راه اندازی و بهره برداری پست و خط انتقال بلافاصل نیروگاه های تجدیدپذیر ـ فروش سهام نیروگاه های تجدیدپذیر در اختیار به خریداران اعم از داخلی و خارجی ـ فروش برق نیروگاه های در اختیار به متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ـ انعقاد هرگونه قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و عمومی و تعاونی و دولتی داخلی و خارجی جهت اخذ وام و اعتبار و تسهیلات مالی و بانکی ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی جهت بهینه سازی عملکرد نیروگاه های تجدیدپذیر ـ تحصیل و توسعه دانش فنی ساخت داخل نیروگاه های تجدیدپذیر صادرات و واردات کالاهای مجاز، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ویلا ـ خیابان شهید سپهبد قرنی ـ خیابان سپند ـ پلاک ۴۷ ـ طبقه ششم ـ واحد جنوبی کدپستی ۱۵۹۸۸۱۷۹۲۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۸۷۳۱۴۶۰ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک سامان شعبه کریمخان زند با کد ۸۷۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی اگزامون به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۰۰۱۷ و به نمایندگی علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم کشوری به شماره ملی ۲۲۱۹۰۶۸۴۸۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علیرضا میراحمدی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۲۶۳۷۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان وانیا نیک تدبیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محسن حسن آبادی به شماره ملی ۱۰۶۲۷۳۳۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۰۶۱۹۹۳۱۹۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956842
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش درتاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۴۳۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۲۷۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه.مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی در دو کشور.جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمانها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشورگسترش مبادله هیأتهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور.انتشار مجله، کتاب، جزوات، نرم افزار و یا بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط. مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمایشگاه های بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار می شود.برگزاری گردهمایی ها و همایشها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.همکاری و تشریک مساعی با اتاق های متقابل در کشور مقابل. کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و کشور مقابل از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ایران.اداره امور اتاق با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات ایرانی و کشور مقابل. انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد. بموجب مجوز شماره ۱۲۸۹۹/۴۳/ص مورخ ۲۶/۱۲/۹۶اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران آگهی شد . مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-الهیه-بلوار آفریقا-خیابان بیدار-پلاک ۵-ساختمان جم-طبقه هفتم-واحد ۳۹ کدپستی ۱۹۶۴۹۱۴۱۶۸ اولین مدیران:آقای سید حمیدرضا واعظ پور به شماره ملی ۰۰۴۳۹۲۲۹۹۶ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن کرمانی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۷۵۹۱۱ و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ آقای علیرضا ناظم الرعایائی به شماره ملی ۰۰۵۲۳۵۸۱۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم ساناز میرهادی زادی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۴۹۲۹۹ و به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای علیرضا شمس فرد به شماره ملی ۰۶۴۱۱۸۸۲۷ به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای امیراحمد گل دوست به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۳۶۷۲ و به سمت دبیروعضو اصلی هیئت مدیره آقای علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای علی دسترنج به شماره ملی ۰۴۵۱۲۱۷۸۸۸ و به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره آقای حسن شکوهی به شماره ملی ۲۵۶۰۳۲۴۹۶۲ و به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای پدرام سلطانی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۲۹۵۶۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردیدند. آقای بهزاد یعقوبی عراقی به ک م ۰۰۶۱۴۷۱۰۵۴بسمت بازرس اصلی و آقای محسن براتی به ک م۱۸۱۵۶۵۱۳۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر اسامی(پدرام سلطانی، علیرضا ناظم الرعایائی و ناصر ریاحی) همراه با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد بود. کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رییس یا دبیر همراه با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر موسسه:طبق اساسنامه پ۹۶۱۲۲۸۲۳۴۷۵۹۹۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973268
آگهی تغییرات شرکت روژین فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدجواد نوبختی با شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۶۶۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سهیل اشتری با شماره ملی ۰۰۶۴۲۵۱۶۱۶ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) و آقایان سیدحسن سیدین سدیفی با شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۱۳۷۸ به نمایندگی از شرکت اگزامون هندلزگس ام. بی. اچ با شماره فراگیر ملی ۱۰۴۶۶۲۲ فرازفرجام با شماره ملی ۲۲۹۶۱۳۱۸۱۶ به نمایندگی از شرکت روژین دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۹۹۶۲ علیرضا خالق با شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۰۰۱۷ و آقای امیر زرگر با شماره ملی ۴۷۲۳۶۸۷۷۵۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت تا پایان دوره تصدی هیات مدیره (تا۲۰/ ۰۳ / ۱۳۹۸) انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۱۷۰۹۸۶۹۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112357
آگهی تغییرات شرکت روژین تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فراز فرجام با شماره ملی ۲۲۹۶۱۳۱۸۱۶ به نمایندگی از شرکت روژین دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۹۲۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا خالق با شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۰۰۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سهیل اشتری با شماره ملی ۰۰۶۴۲۵۱۶۱۶ به نمایندگی از شرکت روژین فارمد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و نادر ریاحی با شماره ملی ۰۰۵۷۲۲۷۲۶۸ خارج از شرکاء به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضا هیئت مدیره یا دو عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره میباشد. پ۹۷۰۴۱۷۲۲۰۵۱۸۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک