سیدمجتبی کاظمی اونجی

سیدمجتبی کاظمی اونجی

کد ملی 0450254879
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 983694
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی مهسا تجارت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۵۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: مجید کاشی به ک م ۰۰۶۴۲۸۸۰۷۲ بسمت بازرس اصلی و سید مجتبی کاظمی به ک م ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا علیزاده به ک م ۲۸۳۰۸۰۵۳۶۴ معصومه علیزاده به ک م ۲۷۳۰۸۲۷۶۵۲ نشانی شرکت به تهران خ جمالزاده شمالی کوچه حجت پ ۴۵ زیر همکف ک پ ۱۴۱۹۸۹۴۷۷۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اعضای هیئت مدیره مرکب از ۲ نفر خواهد بود و ماده مربوطه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ محمدرضا علیزاده بسمت رئیس هیئت مدیره، معصومه علیزاده بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۱۶۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173355
آگهی تاسیس موسسه حقوقی عدل و داد ایلیا
موسسه فوق درتاریخ ۶/۶/۱۳۹۲ تحت شماره ۳۲۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۵۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۶/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: موضوع: ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی، انجام وکالت در مراجع قضائی ـ اداری ـ مالی ثبتی ـ دادگاه های خانواده ـ شهرداری ها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده پنج دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن هیئت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ـ دیوان عدالت اداری همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاهها و مراجع قضائی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین المللی و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و بین المللی حسب مورد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیل صلاح ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران زیر پل میرداماد بین مدرس و آفریقا ساختمان ۲۸۳ طبقه سوم شرقی واحد۵ ـ کدپستی ۱۹۱۷۶۱۴۴۳۷ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ ـ آقای سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم خدیجه طرخورانی به شماره ملی ۰۵۸۹۳۱۰۴۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم خدیجه طرخورانی به شماره ملی ۰۵۸۹۳۱۰۴۰۲ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۷۰۱۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474223
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص تیبا تجهیز فردا در تاریخ ۲۹/۲/۹۳ شماره ثبت ۴۵۴۴۸۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۹۹۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: فعالیت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید و فروش توزیع صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز حق العمل کاری ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی کشور اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات خصوصی یا دولتی اعم از ایرانی یا خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی دولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ولنجک خیابان ۲۰ بن بست ارکیده پلاک ۱ طبقه ۲ غربی کدپستی ۱۹۸۵۷۴۴۴۶۴. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸ مورخ ۷/۲/۹۳ نزد بانک سپه شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: پدرام ایرانی اصل بسمت مدیرعامل بشماره ملی ۰۰۷۸۷۵۲۷۳۶ کاوه اقصائی بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۰۰۷۱۰۱۷۶۱۵ سام مشاور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۰۰۷۴۶۱۵۶۸۸ بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید مجتبی کاظمی اونجی بشماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ بعنوان بازرس اصلی خانم معصومه طرخورانی بشماره ملی ۰۴۸۰۲۰۳۵۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ۱۸۳۴۸۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659888
آگهی تاسیس شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی ارس سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱/۶/۹۳ شماره ثبت ۳۹۳۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۴۰۸۸ در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره مدیریت و اجرای طرح های نیروگاهی ویوتیلیتی صنعتی نفت گاز و پتروشیمی بصورت کلید در دست انجام پروژه های تولید و انتقال برق از محله مطالعاتی و امکان سنجی تا مرحله انتقال به کارفرما تاسیس شرکتها و مجتمع های کارخانه ای زیر مجموعه برای انجام فعالیتهای طراحی و مهندسی ساخت قطعات و تجهیزات بهره برداری تعمیر و نگهداری فنی و اجرای طرح ها، انجام کلیه امور بازرگانی مجاز مدیریت منابع و بهره گیری از سازندگان داخل و خارج از کشور و همچنین کلیه فعالیتهایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر می شود، مباشرت یا مبادرت در زمینه های طراحی و مهندسی خدمات بازرگانی مجاز و تامین تجهیزات عملیات ساختمانی خدمات پس از فروش بهره برداری تامین قطعات یدکی تعمیرات موردی و سرویس های ادواری ارتقا و نوسازی نیروگاهی و مجتمع های صنعتی تامین سرمایه از منابع داخل و خارج کشور و مشارکت با تامین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی و صنعتی داخلی و خارجی سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم در زمینه موضوع شرکت از جمله تاسیس و احداث کارخانه های ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی احداث نیروگاه و تولید برق و احداث خطوط انتقال برق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات سازمان منطقه آزاد ارس. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس، جلفا، خیابان ورزش، کوچه شهید نورالهی، پلاک ۲۸، کدپستی ۵۴۴۱۶۳۴۴۶۱ ۴ـ میزان سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ یک میلیارد ریال تماماً نقدی منقسم به یک میلیون سهم با نام یک هزار ریالی که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ سیصد و پنجاه میلیون ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۵ مورخ ۲۷/۵/۹۳ بانک ملی شعبه جلفا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: عباس مصدری بشماره ملی ۰۰۵۰۰۲۵۳۱۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء، عباس سمیعی بشماره ملی ۰۰۵۰۱۲۵۹۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، حبیب سلیمانی لورون بشماره ملی ۱۴۶۲۹۴۸۸۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، یحیی مروی صباغ بشماره ملی ۰۰۷۴۷۸۸۹۰۶ عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ۸ـ بازرسان شرکت: سید مجتبی کاظمی اونجی بشماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ بسمت بازرس اصلی و سید رضا میر نظامی بشماره ملی ۰۰۷۳۰۲۹۱۳۰ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. ۹ـ اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۷ تبصره بتصویب رسید. ۱۰ـ روزنامه ارک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۸۲۴۶۳ رئیس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691398
آگهی تغییرات شرکت باغ آسمون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید مجتبی کاظمی به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹و احسان مهدوی زفرقندی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۹۸۵۸۱به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای عباس سمیعی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۵۹۷۴ وخانم مریم جعفری به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۳۴۴۱ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۱۸۷۷۹۴۶۰۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696460
آگهی تغییرات شرکت کسب و کار نوین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. آقایان سامان صادقیان کد ملی ۴۴۳۲۸۵۶۷۴۲ و علیرضا صادقیان کد ملی ۴۴۳۳۴۱۸۷۵۷ و خانمها بهناز صادقیان کد ملی ۴۴۳۲۴۶۷۸۱۹ و سحر صادقیان کدملی ۴۴۲۰۰۵۷۳۳۵ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا بشارت به کدملی ۴۴۳۱۷۶۵۰۲۶ و آقای سید مجتبی کاظمی اونجی به کد ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۴۹۸۷۶۵۲۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321460
آگهی تصمیمات شرکت شهر نور نقش جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۶۴۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: سید مجتبی کاظمی به کدملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ به سمت بازرس اصلی و شیما موحدیان به کدملی ۰۰۷۹۲۸۴۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550918
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارک وی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای آرگ هایراپطیان به شماره ملی ۰۰۱۴۰۰۶۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسماعیل حبیبی زمان به شماره ملی ۵۰۲۹۴۶۹۲۴۹ و آقای کریم پیرزادی به شماره ملی ۳۹۶۰۹۵۶۸۳۵ و آقای محمدصالح شفیعی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۹۱۴۲۱ تا تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10859047
آگهی تغییرات شرکت مشاورین ساختمانی نسیم پارک وی سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۶۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۵۴۷۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم سمیرا صرافان‎چهارسوقی به شماره ملی ۱۲۹۲۱۸۸۳۵۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم شیما موحدیان به شماره ملی ۰۰۷۹۲۸۴۶۸۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین وطن‎خواهان‎اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۰۳۱۳۶۲ و آقای مهدی پردل‎نوقابی به شماره ملی ۲۲۹۵۳۴۴۹۷۲ و آقای سید مجتبی کاظمی‎اونجی به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ تا تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085781
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی چهل ستون آرسس سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۰۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۶۱۹۶در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید خرید و فروش و بسته‌بندی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی احداث و راه‌اندازی کارخانجات تولیدی و تهیه ماشین‌آلات مربوطه برگزاری و شرکت در نمایشگاه داخلی و بین‌المللی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکهای دولتی و خصوصی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد خ اطلسی پ۵ واحد۷ ـ کدپستی ۱۲۹۲۱۸۶۶۶۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصدهزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصدهزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۵۸۸۱۰۰۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه هنگام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای سعید موسوی به شماره ملی ۰۰۱۲۵۱۸۸۹۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ خانم فهیمه موسوی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۹۴۵۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای مرتضی موسوی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۱۰۵۸۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای مرتضی موسوی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۱۰۵۸۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای سیدمجتبی کاظمی‌اونجی به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای منوچهر رضایی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۰۳۵۸۲ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745654
آگهی تغییرات شرکت سرامیک البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۰۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: عباس سمیعی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۵۹۷۴ به نمایندگی از شرکت فضای بهشت برین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۰۱۱۸به سمت رئیس هیات مدیره مرتضی سیدنساج به شماره ملی ۰۰۳۹۲۸۷۰۴۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مریم جعفری به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۳۴۴۱به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند: سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب گریدد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۵۲۹۴۲۳۰۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173384
آگهی تغییرات شرکت غذا رسانان نوین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۴۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بشارت کدم ۴۴۳۱۷۶۵۰۲۶ و آقای سید مجتبی کاظمی اونجی کدم ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۹۱۶۶۶۰۱۶۷۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401108
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراد فولاد ایرانیان درتاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۷۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۸۲۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت فنی کلیه پروژه های عمرانی وساختمانی از قبیل انبوه سازی شهرک سازی آپارتمان سازی راهسازی سدسازی پل سازی تونل سازی محوطه سازی، مشارکت و سرمایه گذاری در امور ساختمانی و فروش آن طرح و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی و نما ایجاد و نگهداری فضای سبز شهری خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین آلات مربوط به موضوع شرکت واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص آهن، استیل بصورت شمش یا آلیاژی میلگرد ـ مواد غذایی شامل برنج و چای قند و شکر، روغن، خدمات مهندسی و مشاوره ای در زمینه موضوع شرکت اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ناصر خسرو ـ کوچه بازارمروی ـ کوچه همایون ـ پلاک ۴۸ ـ ساختمان تهران ـ طبقه دوم ـ واحد ۱۲ ـ کدپستی ۱۱۱۶۹۵۶۵۳۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۹۴۷ مورخ ۵/۱۲/۹۵ بانک سپه شعبه هفتم تیر تهران پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس آریان به شماره ملی ۰۴۹۲۵۶۹۱۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبرمی‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شماره ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی وآقای حسین مهاجری به شماره ملی ۴۲۸۵۷۷۴۸۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۶۰۲۰۴۹۲۴۵۵۷۳۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613548
آگهی تغییرات شرکت پویا سازان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۶۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ و آقای سیدمجتبی کاظمی به کدملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین اشتری به کدملی ۰۰۶۴۱۷۲۶۸۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا نرگس خانی به کدملی ۱۲۸۱۸۵۹۱۹۲ بسمت رئیس هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۶۸۴۰۹۴۶۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713916
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازگار سلامت نوین ایرانیان درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۶۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۴۹۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: احداث سایت اینترنتی جهت بازاریابی محصولات کالاها و خدمات مجاز به صورت غیر هرمی و غیر شبکه ای پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام کلیه عملیات تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور. ۲-اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی. ۳- شرکت در مزایده و مناقصات. ۴-اخذ تسهیلات ارزی وریالی از منابع اعتباری داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صالح.۵- واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.۶-انجام مزایده ها و مناقصات اینترنتی.۷- مشاوره و طراحی نظارت فنی و اجرا در زمینه فعالیت ها و خدمات رایانه ای وطراحی وب ومیزبانی.۸-اجرای شبکه های رایانه ای.۹-تولید و پشتیبانی نرم افزارهای مجاز.۱۰-انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. ۱۱- تجارت الکترونیک غیر هرمی وغیر شبکه ای و طراحی های گرافیکی مجاز جهت انجام تجارت الکترونیک و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات ونرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد شده درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید خالد اسلامبولی- خیابان یکم- پلاک ۱۲- طبقه پنجم-- کدپستی ۱۵۱۳۶۱۴۵۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال آن به موجب گواهی شماره ۱۰۳۴۱۸۲/۹۶/۶۰ مورخه ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه دکتر حسابی پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای سالار صادقیان به شماره ملی ۴۴۲۰۶۰۵۴۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین صادقیان به شماره ملی ۴۴۲۰۶۰۶۶۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی حاجی غلام سریزدی به شماره ملی ۴۴۳۳۶۳۸۷۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفراز اعضاء هیات مدیره متفقاً بهمراه مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ به سمت بازرس اصلی و خانم نیکتا دانش پور به شماره ملی ۰۰۷۸۶۱۹۰۴۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۴۹۴۰۱۶۳۶۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813516
آگهی تغییرات شرکت چرم سازه آرشام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۴۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۱۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا السادات ابوالقاسمی اصفهانی کدملی ۱۲۷۰۰۲۱۷۸۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای سیدمجتبی کاظمی کدملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۱۰۲۳۸۹۹۱۵۸۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984734
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسان رسانان غذای نوین ایرانیان در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۵۲۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۳۰۸۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ۱ ـ احداث سایت اینترنتی جهت بازاریابی محصولات کالاها و خدمات مجاز به صورت غیرهرمی و غیرشبکه ای و تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه ای و انجام کلیه عملیات تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی ـ شرکت در مزایده ها و مناقصات ـ اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از منابع اعتباری داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صالح ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام مزایده ها و مناقصات اینترنتی ـ مشاوره و طراحی و نظارت فنی و اجرا در زمینه فعالیت ها و خدمات رایانه ای و طراحی وب و میزبانی ـ اجرای شبکه های رایانه ای ـ تولید و پشتیبانی نرم افزارهای مجاز ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید خالد اسلامبولی ـ خیابان یکم ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۵۱۳۶۱۴۵۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۹۶۱۶۵۵۲۷۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک رفاه کارگران شعبه دکتر حسابی با کد ۱۲۵۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سالار صادقیان به شماره ملی ۴۴۲۰۶۰۵۴۵۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین صادقیان به شماره ملی ۴۴۲۰۶۰۶۶۰۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علیرضا صادقیان به شماره ملی ۴۴۳۳۴۱۸۷۵۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات؛ قراردادها، عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نیکتا دانش پوربه شماره ملی ۰۰۷۸۶۱۹۰۴۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدمجتبی کاظمی اونجیبه شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۱۲۸۹۷۲۶۵۷۴۵۷   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063280
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایا کوشا ملل درتاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۰۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۵۴۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:فعالیت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، بسته بندی، توزیع ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز حق العمکاری ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی کشور، احداث و راه اندازی کارخانجات و کارگاه تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات صنعتی ، تأمین و فروش قطعات و ماشین آلات موردنیاز کارخانجات، خرید فروش زمین و ملک جهت موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در سایر شرکتها، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات خصوصی یا دولتی اعم از ایرانی یاخارجی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی یا دولتی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ولیعصر ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان پروین ـ پلاک ۴۸ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵۰۵۹۱۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه خیابان لاله با کد ۹۵۰۵۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیدمجتبی کاظمی اونجی به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۴۸۷۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم کبری شاهرضائی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۸۶۰۴۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای میلاد ترابی به شماره ملی ۱۲۹۲۳۱۱۷۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۱۳۸۱۹۵۱۰۵۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک