ناصر ریاحی

ناصر ریاحی

کد ملی 0044983311
48
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

شرکت های ناصر ریاحی

بیو دارو
بیو دارو
1
کامران طب
کامران طب
1
تجهیزات پزشکی طبیب یار
تجهیزات پزشکی طبیب یار
1
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
1
به رز
به رز
1
پلاسما گستر پارس
پلاسما گستر پارس
1
سینا راد کالا
سینا راد کالا
1
بهستان درمان
بهستان درمان
1
پدید آورندگان بازار ایده آل
پدید آورندگان بازار ایده آل
1
واریان دارو
واریان دارو
1
دیالیز تجهیز
دیالیز تجهیز
1
بهستان فارمد
بهستان فارمد
1
گروه همراهان فناوری تجارت هفت
گروه همراهان فناوری تجارت هفت
1
توسعه خدمات مدیریت بهستان
توسعه خدمات مدیریت بهستان
1
بهستان آرا
بهستان آرا
1
بهستان دام
بهستان دام
1
دارو پلاسما ایرانیان
دارو پلاسما ایرانیان
1
فدراسیون واردات ایران
فدراسیون واردات ایران
1
تولیدی وردا
تولیدی وردا
1
بهستان دارو
بهستان دارو
1
بهستان بهداشت
بهستان بهداشت
1
سرمایه گذاری داروئی بهفار
سرمایه گذاری داروئی بهفار
1
کیان هلث دارو
کیان هلث دارو
1
نوش تاک شیراز
نوش تاک شیراز
1
مهرسان نوین پارس
مهرسان نوین پارس
1
فرآورده های ساختمانی عمران البرز
فرآورده های ساختمانی عمران البرز
1
درمان آرا
درمان آرا
1
مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
1
روژین فارمد
روژین فارمد
1
پلاسما درمان فارمد
پلاسما درمان فارمد
1
اندیشه گران بهداشت و درمان ابد
اندیشه گران بهداشت و درمان ابد
1
لست طب تهران
لست طب تهران
1
بهستان تولید
بهستان تولید
1
پا لایش دارو
پا لایش دارو
1
گروه توسعه اقتصادی رادارو
گروه توسعه اقتصادی رادارو
1
گروه توسعه اقتصادی اگزامون
گروه توسعه اقتصادی اگزامون
1
فراورده های غذایی زرداسه
فراورده های غذایی زرداسه
1
زرتاک
زرتاک
1
بهبد دارو
بهبد دارو
1
نیکان فارمد
نیکان فارمد
1
تامین بهبود پارس
تامین بهبود پارس
1
روژین دارو
روژین دارو
1
مدوک زیست دارو
مدوک زیست دارو
1
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
1
به شاد دارو
به شاد دارو
1
بهستان پخش
بهستان پخش
1
آرین پلاسما طب
آرین پلاسما طب
1
ولیان دارو
ولیان دارو
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 655965
آگهی تصمیمات شرکت بیو داروسهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۷۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۱۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بیوتست فارما بنمایندگی دیترولف و شرکت دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ بنمایندگی خلیل رجعتی به کدملی ۳۲۵۶۱۱۱۳۹۴ و شرکت ادونسد پلاسما بنمایندگی ناصر ریاحی به کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و شرکت توزیع دارو پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ بنمایندگی محسن هاشم به کدملی ۰۰۵۱۷۸۸۳۱۴ و شرکت پلاسما سرویس یوروپ بنمایندگی جورج فلاس بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ جورج فلاس بسمت رئیس هیئت مدیره و خلیل رجعتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جهانبخش حاصلی به کدملی ۳۳۷۰۰۴۰۶۸۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآو از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۲۲۷۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699807
آگهی تصمیمات شرکت کامران طبسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سعید غیاثیان به ک م ۰۰۴۱۱۳۷۵۶۶ به سمت بازرس اصلی و علی حیدری به ک م ۰۶۲۰۴۳۰۷۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و حسین کاشف حقیقی به ک م ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و ناصر ریاحی به ک م ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کامران صانعی به ک م ۰۴۵۲۶۷۷۸۵۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۱۴۲۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699810
آگهی تصمیمات شرکت طبیب یارسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۳۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۴۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سعید غیاثبان به ک م ۰۰۴۱۱۳۷۵۶۶ به سمت بازرس اصلی و علی حیدری به ک م ۰۶۲۰۴۳۰۷۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و کامران صانعی به ک م ۰۴۵۲۶۷۷۸۵۸ و علیرضا رادور به ک م ۰۰۴۵۴۴۲۶۶۵ و ناصر ریاحی به ک م ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و اعظم گودرزی به ک م ۰۰۴۸۶۲۲۳۵۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ناصر ریاحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۱۴۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699814
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و احمد آتش هوش به کدملی ۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و ناصر ریاحی به ک م ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱و حسین کاشف حقیقی به ک م ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و بابک گونیلی به کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و سعید غیاثیان به کدملی ۰۰۴۱۱۳۷۵۶۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره، ناصر ریاحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بابک گونیلی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۱۴۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896589
آگهی تصمیمات شرکت به رز سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۵۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا بهاردوست به ک م ۰۰۵۳۲۷۷۰۸۵۴۰ و ناصر ریاحی به ک م ۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و سیاوش توکلیمنشادی به ک م ۰۰۳۲۲۱۵۵۰۹ و امیرعباس سالاری به ک م ۰۰۵۵۹۰۹۷۶۰ و منوچهر عاملی به کدملی ۰۹۳۷۵۳۹۹۷۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ غلامرضا بهاردوست بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر ریاحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین افشارقتلی (خارج از اعضای هیئتمدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ۲ نفر از ۵ نفر اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۸۷۲۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144370
آگهی تغییرات شرکت پلاسما گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ناصر ریاحی کد ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت دارو پلاسما ایرانیان جایگزین محمد جواهری محمدی کد ملی ۰۰۶۰۴۱۷۳۱۵ گردید. پ۱۶۸۸۱۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299620
آگهی تغییرات شرکت سینا راد کالا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۳۵۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا مظفری کد ملی ۰۰۶۷۳۱۲۷۳۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای پژمان مظفری به شماره ملی ۰۰۴۱۸۷۸۶۵۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۹/۱ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰/۱ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۵۰۰/۲۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح می‌گردد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه بشرح ذیل میباشد: آقای پژمان مظفری کد ملی ۰۰۴۱۸۷۸۶۵۵ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰/۱ ریال سهم الشرکه. آقای ناصر ریاحی کد ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای علیرضا مظفری کد ملی ۰۰۶۷۳۱۲۷۳۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال. پ۱۷۶۱۹۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715474
آگهی تغییرات شرکت بهستان درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد حجت پناه با شماره ملی: ۰۰۳۴۹۳۴۳۱۶ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی: ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و آقای حسین همائی با شماره ملی: ۰۰۶۴۲۲۴۶۸۶ و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی: ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی: ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و آقای محمد شهرامی با شماره ملی: ۰۰۵۲۱۹۳۹۲۶ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمد نژاد ایوریقی با شماره ملی: ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ برای مدت دو سال تعیین شدند. آقای پرویز حقی به شماره ملی: ۶۵۳۹۶۸۸۸۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش تکلی به شماره ملی: ۰۰۵۶۸۰۷۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۹۱۹۷۲۴۶۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554160
آگهی تغییرات شرکت پدیدآورندگان بازار ایده آل سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۳۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرعباس سالار ی پور به شماره ملی۰۰۵۵۹۰۹۷۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی آوایی به شماره ملی۰۵۶۲۱۶۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت راسن درمان سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد آتش هوش به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی آوایی به شماره ملی۰۰۵۶۲۱۶۲۰۳ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9881571
آگهی تغییرات شرکت واریان دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۸۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدامیر احمدی به شماره ملی ۰۳۲۱۸۰۳۴۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و آقای آرش البرز به شماره ملی ۰۰۵۶۴۸۲۹۱۴ و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۰۹۰۰ تا تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش البرز به شماره ملی ۰۰۵۶۴۸۲۹۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۰۹۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زینب مقصودی به شماره ملی ۰۴۵۲۷۵۱۹۹۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان توحید خ نصرت غربی پ ۱۳ ط ۵ واحد ۱۳ کدپستی ۱۴۵۸۸۷۵۵۹۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007910
آگهی تغییرات شرکت دیالیز تجهیزبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۶۴۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک گونیلی به شماره ملی۱۳۷۵۶۳۲۳۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید غیاثیان به شماره ملی۰۰۴۱۱۳۷۵۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مزاد نیک نفس به شماره ملی۰۰۷۰۶۵۳۴۲۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113070
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۰۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پیام دین دوست به شماره ملی۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی به سمت به شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن شکوهی به شماره ملی۲۵۶۰۳۲۴۹۶۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۱/۰۵/۱۳۹۱. در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129275
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۱/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ فلسطین جنوبی خ بزرگمهر نبش خ سرپرست پ ۳۳ ط ۳ کدپستی ۱۴۱۶۸۹۳۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۲ خانم پریزاد مدنی به شماره ملی ۳۲۵۶۰۲۶۳۰۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۴ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای فریدون سلطانی حسینی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰ با دریافت مبلغ ۲۰۰/۸۴۹/۴۱۵ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۸۰۰/۱۵۰/۲ ریال کاهش داد. آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ با دریافت مبلغ ۵۰۰/۳۵۱/۱۲۳ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰/۶۴۸ ریال کاهش داد. آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ با دریافت مبلغ ۵۰۰/۳۵۱/۱۲۳ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰/۶۴۸ ریال کاهش داد. آقای سید افشین یادآور نیک روش به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵ با دریافت مبلغ ۱۰۰/۰۹۲/۱۷۵ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۰۰/۹۰۷ ریال کاهش داد. آقای بهرام سلطانی حسینی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ با دریافت مبلغ ۲۰۰/۸۴۹/۴۱۵ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۸۰۰/۱۵۰/۲ ریال کاهش داد. آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ با دریافت مبلغ ۵۰۰/۰۶۵/۴۲۴ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰/۹۳۴/۱ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۴۱/۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781482
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت بهستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بهستان پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حجت پناه به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسینعلی بیگلرهمدانی به شماره ملی ۰۰۳۸۴۰۹۹۴۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10803866
آگهی تصمیمات شرکت بهستان توزیع سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ و ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: مواد ۳۱ و ۵۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴ بسمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کد ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر ریاحی به کد ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و حسین کاشف حقیقی به کد ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و پیام دیندوست به کد ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و محمد بشری به کد ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژادایوریقی به کد ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ ناصر ریاحی بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام دیندوست بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پوریا پناهی به کد ملی ۰۰۶۱۴۸۱۰۹۲ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817486
آگهی تغییرات شرکت بهستان دام با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۳۷۱۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۰۲۷۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۸/۹۰ احمد آتش هوش به کدملی۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود و حمیدرضا محمدی به کدملی۰۰۶۸۶۵۴۳۹۱ و علیرضا آبائی به کدملی۰۰۵۶۳۸۴۶۷۱ و منی غفاریان معقول به کدملی۰۹۴۳۳۶۱۹۴۱ هریک با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. ناصر ریاحی به کدملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰/۴۶۴ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۶۵ ریال به مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد و پیام دیندوست به کدملی۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰/۲۶۹ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد و حسین کاشف حقیقی به کدملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰/۲۳۹ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد. محمد بشری با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰/۲۲۴ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ریال به مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد و همایون فرزانه به کدملی۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰/۲۰۹ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۵۰/۲۶۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987512
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملی۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواهری محمدی به شماره ملی۰۰۶۰۴۱۷۳۱۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۶/۱۳۹۲ در تاریخ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650341
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری فدراسیون واردات ایران درتاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۷۸۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۶۹۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ـ ساماندهی امور مربوط به واردات ـ ترویج، توسعه و تقویت فرهنگ و روحیه تشکل گرایی ـ بهره گیری از خرد جمعی بهبود محیط کسب و کار اعضا ـ تقویت مدیریت علمی و دانش محور در تشکل ها و بنگاه های اقتصادی ـ مشارکت موثر در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مرتبط با حوزه واردات ـ کمک موثر به تقویت بخش خصوصی و نقش مثبت آن در اقتصاد و فرهنگ ملی ـ ایجاد محیط و فضایی مناسب برای تعامل و همکاری با دولت و تلاش برای کاهش تصدی گری دولت در عرصه اقتصاد ـ تقویت امنیت سرمایه گذاری و توسعه آن توسط بخش خصوصی کمک به ارتقای درک جامعه نسبت به نقش موثر بخش خصوصی در تقویت و توسعه اقتصادی کشور و رفاه عمومی ـ تقویت روحیه سخت کوشی و کارآفرینی برای تحقق اهداف مورد نظر ـ کمک به اصلاح قوانین و مقررات در حوزه های واردات و اقتصادی. مدت موسسه: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از شهید بهشتی برج سپهر ساعی واحد ۱۶۰۲کد پستی:۱۴۳۳۸۹۴۳۹۷ سرمایه موسسه: فاقد سرمایه میباشد. اولین مدیران موسسه: هوشنگ گودرزی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۴۱۷۰۰۵۱۸۴۱ ـ حمید ورناصری قند علی به سمت نایب رئیس دوم هیئت مدیره به شماره ملی ۱۹۷۲۰۹۸۷۰۵ ـ سیامک پیربابائی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۱۳۷۹۹۳۶۵۶۱ ـ محمد پاریاب بارده ء به سمت دبیر (خارج از اعضا) به شماره ملی ۱۷۵۳۶۳۱۱۷۳ ـ فرهاد آگاهی به سمت منشی وعضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۷۶۸۵۴۴۱ فرهاد احتشام زاد به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۸۸۳۷۷۵۵ ـ محمد رضا بوترابی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۸۳۴۸ ـ حسین تنهائی به سمت نایب رئیس اول هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۷۲۳۰۰۸۸ ـ حسین غروی رام به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۷۰۶۰۰۳۷۶ ابوالفتح صانعی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹بسمت خزانه دار وعضو هیئت مدیره به شماره ملی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد ومدارک مالی تعهدآور با امضای رئیس یا نواب رئیس هیئت مدیره وخزانه دار همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود کلیه اوراق ومکاتبات اداری وعادی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نواب رئیس ویا دبیر کل همراه بامهر فدراسیون معتبر خواهد بود. آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱بسمت بازرس اصلی وآقای علی مسعودی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۱۴۱۶۵بسمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند. اختیارات مدیر موسسه: طبق اساسنامه پ۹۴۱۱۲۰۳۸۳۵۸۱۴۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041503
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب شدند غلامرضا بهاردوست بشماره ملی ۰۵۳۲۷۷۰۸۵۴ به سمت رئیس هیات مدیره و ناصر ریاحی بشماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت نایب رئیس و حمید سلیمانی کریم آباد بشماره ملی ۳۰۵۱۰۴۱۰۵۱به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران وخارج از هیئت مدیره منوچهر عاملی بشماره ملی ۰۹۳۷۵۳۹۹۷۱به سمت عضو هیئت مدیره و امیرعباس سالاری پور بشماره ملی۰۰۵۵۹۰۹۷۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و صمد محمدی نژاد بشماره ملی ۲۵۹۳۵۹۷۷۸۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک وسفته وبرات وعقود وقراردادها شرکت به امضاء ۲نفراز اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت واوراق عادی ومکاتبات عادی و اداری وروزمره با امضای مدیرعامل همراه ویا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه منفرداهمراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ترازنامه وحساب سودوزیان سال۱۳۹۴به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۰۶۲۲۶۸۴۱۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061283
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ با نمایندگی ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ با نمایندگی حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۵۳۱ با نمایندگی همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ با نمایندگی پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ پ۹۵۰۷۱۷۲۵۴۶۹۴۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094318
آگهی تغییرات شرکت بهستان بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به ریاست هیئت مدیره وآقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن شکوهی با شماره ملی ۲۵۶۰۳۲۴۹۶۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل و آقایان امیراحمد سالاریان با شماره ملی ۲۲۲۹۷۹۱۸۳۴ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴و سیدعبدالرضا حجازی فرهمند با شماره ملی ۰۰۶۱۵۰۳۰۰۲ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ و امین بلاغی با شماره ملی ۰۰۶۴۲۱۳۰۷۲ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین سمت شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت می‌باشد پ۹۵۰۸۰۵۴۹۶۸۱۳۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و پیام دیندوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ و محمود نجفی عرب با شماره ملی ۳۵۸۹۶۸۶۲۹۷. پ۹۵۰۹۱۷۹۷۸۸۱۹۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13195063
آگهی تغییرات شرکت کیان هلث دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۱۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - ۲ آقای سید احمد کاخکی به شماره ملی ۰۹۳۰۵۸۳۰۴۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - ۳ آقای علیرضا شهریاری به شماره ملی ۱۲۱۹۲۳۴۹۲۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل ومتغییر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۹۲۹۸۰۸۴۰۱۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286897
آگهی تغییرات شرکت نوش تاک شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۷۵۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا بهاردوست بشماره ملی ۰۵۳۲۷۷۰۸۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ناصر ریاحی بشماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بهنام ملائک صفت بشماره ملی ۰۰۶۴۵۳۸۶۸۰به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران وخارج از هیئت مدیره) منوچهر عاملی بشماره ملی ۰۹۳۷۵۳۹۹۷۱به سمت عضو هیئت مدیره امیرعباس سالاری پور بشماره ملی۰۰۵۵۹۰۹۷۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآوراز قبیل چک وسفته وبرات وعقود وقراردادها شرکت به امضاء ۲نفراز اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت واوراق عادی ومکاتبات عادی واداری وروزمره با امضای مدیرعامل همراه ویا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه منفرداهمراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۲۶۴۱۶۰۹۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382487
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهرسان نوین پارس درتاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۲۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۱۴۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و تولید و بهره برداری از انواع انرژی های سالم و مفید حاصل از آب،باد، آفتاب، بخار و سایر انرژی های نو و انواع آب های ساده،معدنی ـ گاز دار و بدون گاز و آب های صنعتی قابل استفاده برای شرب و صنعت، خرید،فروش، واردات و صادرات، تهیه و پخش انواع کالا و فعالیت های مجاز بازرگانی،پیمانکاری،حق العمل کاری،ترخیص کالا از بنادر و گمرکات کشور. ایجاد و مدیریت نمایشگاه و فروشگاه های عرضه کالا ـ سرمایه گذاری و مشارکت و انعقاد و قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی، مشارکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی. دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و سایر موسسات اعتباری و انجام هر گونه عملیات تجاری و بازرگانی مجاز مرتبط با موضوع شرکت. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ویلا ـ خیابان شهید سپهبد قرنی ـ خیابان سپند ـ پلاک ۴۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۹۸۸۱۷۹۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۲۸/۸۷۳/۹۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک سامان شعبه کریم خان زند کد ۸۷۳ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای سیدحسن سیدین سدیفی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۱۳۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرزاد حجازی فرهمند به شماره ملی ۰۰۶۳۸۸۹۵۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و یا با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابراهیم زنگی قاسم آبادی به شماره ملی ۲۶۹۱۴۰۸۳۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۶۰۱۲۳۹۸۹۹۴۱۶۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430127
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی ۲۵۹۰۳۹۴۲۳۳ خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضاء هیات مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی ۰۰۴۱۷۵۷۱۸۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت میباشد پ۹۶۰۲۲۵۱۳۵۲۰۵۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450947
آگهی تغییرات شرکت درمان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۸۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی ک. م۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و خانم لیلا ریاحی ک. م۰۰۶۷۴۲۵۲۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق واسناد مالی وتعهداورشرکت ازهرنوع ان با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ویابا دونفراز اعضای هیات مدیره متفقا همراه به مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضا هریک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۶۰۳۰۸۷۴۲۳۴۳۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459360
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۸۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۵۲۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: حل و فصل اختلافات حقوقی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید سپهبد قرنی ـ کوچه شهید علیرضا برفروشان ـ کوچه پانزده خرداد ـ پلاک ۶ ـ مجتمع اسکوئی ـ طبقه اول ـ واحد ۴ـ کدپستی ۱۵۸۳۶۴۴۳۱۳ سرمایه شرکت: فاقد سرمایه می باشد. اولین مدیران: ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ علیرضا اشرف به شماره ملی ۰۷۰۲۲۸۷۵۸۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ غلامحسین شافعی به شماره ملی ۰۸۸۹۴۹۹۲۷۶ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره ـ مسعود خوانساری به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۱۶۵۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ فریدون فرقانی به شماره ملی ۲۵۷۰۰۸۴۳۲۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ پدرام سلطانی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۲۹۵۶۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ محمدرضا قمی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۱۵۹۵۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ محسن محبی به ک م ۰۰۴۵۲۳۸۶۳۴ بسمت دبیر مرکز برای مدت سه سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد ومدارک مالی تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضا بهمراه امضا ثابت دبیر کل همراه بامهر مرکز معتبر خواهد بود. کلیه اوراق ومکاتبات اداری و عادی با امضا ی دبیر کل مرکز معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرموسسه: طبق اساسنامه بموجب مجوز شماره ۴۵۸/۴۳/ص مورخ ۲۸/۰۱/۹۶ اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران آگهی شد. پ۹۶۰۳۱۶۴۲۶۸۳۱۳۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496795
آگهی تغییرات شرکت روژین فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اگزامون هندلزگس ام پی اچ با شماره فراگیر ملی ۱۰۴۶۶۲۲ شرکت روژین دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۹۹۶۲ و آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ محمدجواد نوبختی با شماره ملی ۰۰۴۵۷۱۶۶۳۳ و امیرزرگر با شماره ملی ۴۷۲۳۶۸۷۷۵۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۱۳۱۰۶۴۸۳۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511159
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام پلاسما درمان فارمد در تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۲۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۲۶۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و واردات و صادرات کلیه داروهای شیمیایی و گیاهی و فرآورده های خونی و پلاسمایی تاسیس پالایشگاه تولید فرآورده های خونی و پلاسمایی تاسیس مراکز جمع آوری پلاسما توزیع و خرید و فروش کلیه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و فرآورده های دارویی بهداشتی و درمانی اداره داروخانه و آزمایشگاه و هر نوع کالای مجاز مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ میدان فرهنگ خیابان معارف شرقی نبش کوچه آبشار ساختمان کیمیا طبقه اول کدپستی ۱۹۹۷۷۴۴۴۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد بموجب گواهی شماره ۲۸۶/۱۱۴۱/۶۲ مورخ ۱۰/۳/۹۶ مبلغ ۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ و گواهی بانکی شماره ۹۰/۱۱۴۱/۶۲ مورخ ۴/۲/۹۶ به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از بانک کشاوری شعبه میدان توحید پرداخت گردید. الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسن سیدین سدیفی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۱۳۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بردیا فرزام فر به شماره ملی ۰۰۵۵۱۷۳۷۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت درمان آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۸۰۷۵ به نمایندگی مجتبی خیرخواه به شماره ملی ۰۰۶۶۲۴۵۹۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا غلام نیای فومنی به شماره ملی ۲۶۶۸۷۹۰۴۱۷ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار ازقبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین نامه ها ومکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا قربانی سینی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۳۸۳۲۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای ابراهیم زنگی قاسم آبادی به شماره ملی ۲۶۹۱۴۰۸۳۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب نامه شماره ۱۹۰۶۷,۱۲۲ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تهران آگهی گردید. پ۹۶۰۴۲۱۱۱۲۸۵۴۲۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13524795
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعیم رهنما کد ملی ۰۰۶۸۵۷۰۱۹۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ریال از ردیف شرکا خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از کاهش سرمایه: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰ دارای مبلغ ۱۴۹۹۸۶۰۰۰۰۰ریال آبتین اباذری به کد ملی ۰۰۷۰۶۴۵۵۵۸ مبلغ ۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ابوالفتح صانعی کد ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال حمید حیدرپور کد ملی۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال فریدون سلطانی حسینی کد ملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال بهرام سلطانی حسینی کد ملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ مبلغ۲۰۰۰۰۰ریال سید افشین یادآور نیک روش کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال حسین کاشف حقیقی کد ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال ناصر ریاحی کد ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۴۳۱۵۸۹۲۷۹۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635512
آگهی تغییرات شرکت لست طب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ناصر ریاحی با کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای ابوالفتح صانعی با کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای جهانگیر شهریوری با کدملی ۰۰۵۰۷۴۳۷۷۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۰۹۲۳۱۹۹۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636246
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمود نجفی عرب به شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و میرعلی چاوش زاده به شماره ملی ۲۸۵۱۳۰۵۹۲۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل و پیام دیندوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۱۴۰۴۸۴۰۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657905
آگهی تغییرات شرکت پا لایش دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره، اقای محمود نجفی عرب با شماره ملی۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای شهاب خورسند با شماره ملی ۳۲۳۰۳۵۴۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تا پایان دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد. پ۹۶۰۷۲۳۲۰۶۹۱۸۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660636
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه اقتصادی رادارو در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۹۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۹۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ایجاد، تشکیل و توسعه شرکت ها، مطالعه و بررسی و اجرای انواع طرح های تولیدی، خدماتی، بازرگانی، عمرانی و هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های یاد شده، خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق مشارکت، بازسازی، نوسازی و به روزسازی، اداره و نگهداری، اصلاح و توقف، ادغام، واگذاری انواع شرکت ها و کارخانجات اعم از داخلی و خارجی. تأسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج و سرمایه گذاری و مشارکت، اخذ و واگذاری نمایندگی در امور تولیدی، بازرگانی، ساختمانی و خدماتی در داخل و یا خارج کشور در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت. اخذ و استفاده از هرگونه تسهیلات و اعتبارات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص در داخل و خارج کشور. ارایه امکانات فنی و مهندسی و ارایه خدمات مشاوره ای و مدیریتی. انجام خدمات مشاوره و مدیریتی و مورد نیاز شرکت های مورد سرمایه گذاری در زمینه های تولید، سرمایه گذاری جدید، توسعه، تکمیل، بودجه بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری، صدور تأیید و قبول هرگونه ضمانتنامه و تعهدنامه، بازاریابی کالاهای مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و طراحی سیستم های مدیریت جهت افزایش کارایی آنها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ویلا ـ خیابان شهید سپهبد قرنی ـ خیابان سپند ـ پلاک ۴۷ ـ طبقه ششم ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۵۹۸۸۱۷۹۲۰ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۸۹۹/۹۶/ص/۲۹۰ مورخ ۲/۷/۱۳۹۶ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک واریز گردیده است اولین مدیران: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت RADARO Holding GmbH به شماره ملی فراگیر ۳۰۰۲۸۸۲۸۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر ریاحی به شماره ملی ۰۰۵۷۲۲۷۲۶۸ به نمایندگی از شرکت نیکان فارمد شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۰۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سیدمحسن اطیابی به شماره ملی ۱۲۱۹۷۱۱۷۰۵ به نمایندگی از شرکت درمان آرا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۸۰۷۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۴۱۳۹۴۶۴۱۷۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675151
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۰۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای امیرزرگر به شماره ملی ۴۷۲۳۶۸۷۷۵۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا خالق شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به نمایندگی از شرکت اگزامون هند لزگس ام. بی. اچ. با شماره فراگیر ملی ۱۰۴۶۶۲۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره، متفقأ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. محل شرکت به تهران ویلا خیابان شهید سپهبد قرنی خیابان سپند پلاک ۴۷ طبقه ۶ واحد جنوبی کدپستی ۱۵۹۸۸۱۷۹۲۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۹۶۰۸۰۲۸۵۷۹۷۴۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676774
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های غذایی زرداسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۸۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا بهاردوست بشماره ملی ۰۵۳۲۷۷۰۸۵۴ آقای ناصر ریاحی بشماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ آقای منوچهر عاملی بشماره ملی ۰۹۳۷۵۳۹۹۷۱به سمت عضو هیات مدیره آقای امیرعباس سالاری پور بشماره ملی۰۰۵۵۹۰۹۷۶۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی شاخص روش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی داوری به شماره ملی ۵۹۳۹۵۸۴۵۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۸۰۲۷۴۹۳۲۶۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676789
آگهی تغییرات شرکت زرتاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای حسین کاشف حقیقی بشماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی داوری به شماره ملی ۵۹۳۹۵۸۴۵۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. خانم لیلی نوربخش بشماره ملی ۰۰۴۳۱۷۳۴۵۴ و خانم فرح وکیلی اردبیلی بشماره ملی ۰۰۴۳۷۸۲۷۴۴ و خانم سحر عاملی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۵۹۴۷۳ به عنوان هیئت نظار برای مدت ۱سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا بهاردوست بشماره ملی ۰۵۳۲۷۷۰۸۵۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ناصر ریاحی بشماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای منوچهر عاملی بشماره ملی ۰۹۳۷۵۳۹۹۷۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای صمد محمدی نژاد بشماره ملی ۲۵۹۳۵۹۷۷۸۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای امیرعباس سالاری پور بشماره ملی۰۰۵۵۹۰۹۷۶۰ به سمت عضو هیات مدیره و خانم رویا نیکنام ابراهیمی امیر خیز بشماره ملی ۰۰۴۷۲۵۳۱۶۹ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و هیات مدیره). کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و عقود و قراردادها شرکت به امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه بایکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضای مدیرعامل همراه و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۲۵۷۴۵۲۹۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741156
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی ۲۷۲۱۸۵۲۹۳۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ و آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی ۲۲۲۹۷۹۱۸۳۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره تا پایان دوره مدیریت هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۲۵۰۲۱۳۲۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785915
آگهی تغییرات شرکت نیکان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسن سیدین سدیفی به کدملی۰۰۵۴۷۴۱۳۷۸به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین معینی زندی به کد ملی ۳۸۷۳۳۵۲۷۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا قربانی سینی به کدملی ۰۰۴۷۸۳۸۳۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا خلخالی به کدملی۰۰۶۷۸۴۴۵۷۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی به کدملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۱۰۰۶۶۱۳۳۷۵۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844421
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰ با پرداخت ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: آقای ابوالفتح صانعی کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹دارنده مبلغ ۲۹۰۱۷۵۰۰۰۰ریال آقای حمید حیدرپور کدملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ دارنده مبلغ ۲۳۳۸۵۰۰۰۰۰ریال آقای بهرام سلطانی حسینی کدملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ دارنده مبلغ ۳۲۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال آقای فریدون سلطانی حسینی کدملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰ دارنده مبلغ ۳۲۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال آقای سید افشین یادآور نیک روش کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵ دارنده مبلغ۱۳۶۱۸۵۰۰۰۰ریال آقای حسین کاشف حقیقی کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ دارنده مبلغ ۹۷۲۷۵۰۰۰۰ریال آقای ناصر ریاحی کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ دارنده مبلغ ۹۷۲۷۵۰۰۰۰ریال شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰ دارنده ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال پ۹۶۱۱۰۹۷۷۰۷۸۷۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904281
آگهی تغییرات شرکت روژین دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۹۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ فراز فرجام باشماره ملی ۲۲۹۶۱۳۱۸۱۶ امیرزرگر با شماره ملی ۴۷۲۳۶۸۷۷۵۰ نیما جهانشاهی قاجار با شماره ملی ۰۰۶۲۱۱۳۶۴۱ و شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۰۰۱۷ با نمایندگی آقای علیرضا خالق با شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ۹۶۱۲۰۹۵۵۷۷۳۱۱۸۲ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916439
آگهی تغییرات شرکت مدوک زیست دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۲۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۴۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی باکدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید ش۹۶۱۲۱۴۲۰۲۱۵۱۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956842
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش درتاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۴۳۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۲۷۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه.مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی در دو کشور.جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمانها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشورگسترش مبادله هیأتهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور.انتشار مجله، کتاب، جزوات، نرم افزار و یا بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط. مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمایشگاه های بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار می شود.برگزاری گردهمایی ها و همایشها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.همکاری و تشریک مساعی با اتاق های متقابل در کشور مقابل. کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و کشور مقابل از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ایران.اداره امور اتاق با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات ایرانی و کشور مقابل. انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد. بموجب مجوز شماره ۱۲۸۹۹/۴۳/ص مورخ ۲۶/۱۲/۹۶اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران آگهی شد . مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-الهیه-بلوار آفریقا-خیابان بیدار-پلاک ۵-ساختمان جم-طبقه هفتم-واحد ۳۹ کدپستی ۱۹۶۴۹۱۴۱۶۸ اولین مدیران:آقای سید حمیدرضا واعظ پور به شماره ملی ۰۰۴۳۹۲۲۹۹۶ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن کرمانی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۷۵۹۱۱ و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ آقای علیرضا ناظم الرعایائی به شماره ملی ۰۰۵۲۳۵۸۱۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم ساناز میرهادی زادی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۴۹۲۹۹ و به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای علیرضا شمس فرد به شماره ملی ۰۶۴۱۱۸۸۲۷ به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای امیراحمد گل دوست به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۳۶۷۲ و به سمت دبیروعضو اصلی هیئت مدیره آقای علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای علی دسترنج به شماره ملی ۰۴۵۱۲۱۷۸۸۸ و به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره آقای حسن شکوهی به شماره ملی ۲۵۶۰۳۲۴۹۶۲ و به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای پدرام سلطانی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۲۹۵۶۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردیدند. آقای بهزاد یعقوبی عراقی به ک م ۰۰۶۱۴۷۱۰۵۴بسمت بازرس اصلی و آقای محسن براتی به ک م۱۸۱۵۶۵۱۳۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر اسامی(پدرام سلطانی، علیرضا ناظم الرعایائی و ناصر ریاحی) همراه با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد بود. کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رییس یا دبیر همراه با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر موسسه:طبق اساسنامه پ۹۶۱۲۲۸۲۳۴۷۵۹۹۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992411
آگهی تغییرات شرکت به شاد دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۰۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۲۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ با پرداخت ۶۸۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۷۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای امیرحسین معینی زندی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۵۲۷۶۱ با پرداخت ۷۵۰۶۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای سیدحسن سیدین سدیفی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۱۳۷۸ با پرداخت ۸۷۵۷۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۹۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای حمیدرضا قربانی سینی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۳۸۳۲۹ با پرداخت ۳۸۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای علیرضا خلخالی به شماره ملی ۰۰۶۷۸۴۴۵۷۱ با پرداخت ۴۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای میرعلی چاوش زاده به شماره ملی ۲۸۵۱۳۰۵۹۲۱ با پرداخت ۴۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. پ۹۷۰۲۰۲۴۴۹۲۱۰۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999061
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی ۳۱۱۰۹۷۴۷۹۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۵۱۱۴۸۱۳۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013258
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان پورنخعی به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۴۹۸۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و عبدالمطلب مرادی با شماره ملی ۰۰۶۹۱۹۱۵۸۱ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضا آقای سیدحسین سیدشفیعی و یا امضا آقای عبدالمطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۷۰۲۱۶۶۵۲۹۲۲۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024327
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به ریاست هیات مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای امین بلاغی با شماره ملی ۰۰۶۴۲۱۳۰۷۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ – امیراحمد سالاریان با شماره ملی ۲۲۲۹۷۹۱۸۳۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره یا با امضاء هر عضو هیات مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سید شفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۷۰۲۲۲۸۵۹۴۲۹۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک