سیدمحمد فاطمی اردکانی

آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی

کد ملی 4449653432
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1282752
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۹۴۹۳۲ به نمایندگی شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مظاهری به شماره ملی ۱۲۸۰۴۱۲۱۳۵ به نمایندگی شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد به شماره ملی ۴۴۴۹۳۸۸۵۵۰ به نمایندگی شرکت داده کاوان هوشمند توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای ابراهیم متین راد به شماره ملی ۰۰۴۱۰۶۸۱۴۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ و آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۶۶۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب رودساز به شماره ملی۱۸۱۶۸۹۳۴۵۵ به سمت رییس هیئت مدیره آقای حمید بیگی به شماره ملی ۴۸۹۹۷۱۷۶۶۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای جمیل جلیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد به شماره ملی ۴۴۴۹۳۸۸۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۱۶۴۲۸۵۷۹۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824220
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سام سفر پرداز توسن درتاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۵۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۵۸۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تولید و ارائه رایانه و دستگاههای جانبی، طراحی و تولید و ارائه نرم افزارهای سفارش مشتری، پشتیبانی از نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری و سی دی اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطلاع رسانی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارائه، اجرا و پشتیبانی)، فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، تجارت الکترونیک به صورت غیرهرمی در خصوص فروش و توزیع کالا و خدمات، انجام فعالیت های نوبین اتوماسیون تجاری، مشاوره در زمینه های سخت افزار و نرم افزار، خرید و فروش، صادرات و واردات، تهیه و توزیع، تولید و بسته بندی کالاها و خدمات مجاز بازرگانی به خصوص تجهیزات و تاسیسات فنی مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رایانه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، شرکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آفریقا کوچه ی نور پلاک۱۸ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۲۰ ـ ۹۵ مورخ ۱۴/۰۲/۹۵ نزد بانک سامان شعبه افریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ با نمایندگی آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید خلیلی به شماره ملی ۰۹۳۴۵۱۳۸۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۴۲۰۲ با نمایندگی آقای فردوس باقری به شماره ملی ۲۱۶۱۷۴۳۷۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مجتبی اشتری به شماره ملی ۰۰۴۲۸۸۸۶۷۰ و احمد میردامادی به شماره ملی ۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قرار دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از میان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی سزاوار به شماره ملی ۰۰۵۰۴۶۷۶۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۳۰۹۴۱۲۳۷۹۸۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148254
آگهی تغییرات شرکت همراه هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۳۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ با نمایندگی آقای نیما امیرشکاری کدملی۰۰۶۸۱۳۹۵۰۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ با نمایندگی آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی کدملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶ با نمایندگی آقای جمیل جلیلیان کدملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴ با نمایندگی آقای فرامرز ارجمندی کدملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت داده کاوان هوشمند توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱ با نمایندگی آقای فردوس باقری کدملی ۲۱۶۱۷۴۳۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۹۰۳۱۰۰۳۹۸۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازار هوشمند سینا درتاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۸۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۷۲۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق، تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات، خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی، نصب و راه اندازی و تعمیر و سرویس تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها کابلهای ارتباطی مربوطه صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاهای بین المللی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبار تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه ای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار آفریقا، کوچه نور، پلاک ۱۸، طبقه ۴ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی بانکی شماره ۴۱۷۲ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای فرامرزارجمندی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس ش م ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ آقای احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت تدبیر گران فناوری فردای ایرانیان ش م ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ وآقای مجید دانشور به شماره ملی ۱۲۹۰۸۷۲۰۴۱ به سمت مدیرعامل و آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فناوری تک وستا ش م ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهدار و تعهد آور چک و سفته و برات قرار دادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل وآقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ۹۵۱۱۰۴۸۲۳۲۱۹۹۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314382
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه سازان توسعه تدبیر آینده درتاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۲۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۷۳۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان جهت تأمین منابع مالی، تجهیزات وسایر اقلام موردنیاز پروژه ها، ارائه خدمات مدیریت پیمان، نظارت بر اجرای پروژه های مرتبط، با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی وتنظیم گزارش های لازم وارائه آن به مشارکت کنندگان، اخذ شعبه و نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از داخلی و خارجی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت مینمایند و ارائه نمایندگی به آنان تنظیم و ارائه گزارش های توجیهی جهت مشارکت درکلیه پروژه ها و فعالیت های سازنده درسطح کشور، ارائه خدمات مشاوره بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه ای و بررسی بازارکشورجهت اجرای پروژه های صنعتی، تولیدی، اقتصادی، فرهنگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، تنظیم قرارداد های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، ارائه خدمات مشاوره مدیریت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی جهت مشارکت درپروژه های تولیدی، صنعتی، تجاری، عمرانی، درمانی وسایر رشته های فعال درکشور، ارائه خدمات مشاوره وهماهنگی فی مابین مدیران وصاحبان پروژه ومشارکت کنندگان درپروژه مذکور، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی، تاسیس شعب ونمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های داخلی وخارجی، حضور در نمایشگاه ها وهمایش ها وسمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ بلوار آفریقا، کوچه نور، پلاک ۱۸، طبقه ۴ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تمامی سهام آن با نام می باشد و موجب گواهی بانکی شماره ۴۲۷۶ مورخ ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین، شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کمالی زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۵۹۴۱۹۸ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ به سمت مدیرعامل و سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم علی اکبری به شماره ملی ۲۵۹۵۷۵۸۵۸۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت متفقا و در غیاب مدیرعامل دوعضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۳۰۷۳۶۶۸۲۱۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318484
آگهی تغییرات شرکت گیتی افروز تابان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۰۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ذهن هوشمند آینده بشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۳۳۰۱ به نمایندگی خانم سمیه باقربیگی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۵۶۸۰۱ به سمت مدیرعامل و شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به نمایندگی آقای مهدی گلزارنیا به شماره ملی ۰۰۵۸۰۵۲۵۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به نمایندگی آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۱۲۰۲۷۷۰۱۱۱۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349845
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک هوشمند آینده درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۳۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۱۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک غیرهرمی وغیرشبکه ای و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه ای، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق. تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات، خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی، نصب و راه اندازی و تعمیر و سرویس تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها کابلهای ارتباطی مربوطه، صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاهای بین المللی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه ای داخلی و خارجی، مشارکت و انعقاد قراردادهای تجاری و بازرگانی با مواعد معین در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ جردن ـ بلوار نلسون ماندلا ـ کوچه نور ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه چهارم ـ ـ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد و تعداد ۵۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد و بموجب گواهی شماره ۴۷۰۴مورخ ۲۳/۱۱/۹۵بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می باشد. اولین مدیران: شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ به نمایندگی هوتن آزموده مژدهی به شماره ملی ۲۵۹۳۴۱۹۶۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ردان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به نمایندگی فرامرز ارجمندی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۴۲۰۲ به نمایندگی احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس اصلی و عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۲۲۱۷۵۲۳۷۵۲۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441951
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های کاربردی کلان همگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۰۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - شرکت سامانه‌های یکپارچه بزرگ فردا بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۰۷۷۵بنمایندگی آقای محمد صادقی کدملی ۰۸۷۱۵۱۰۹۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره - شرکت ردان سیستم بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ بانمایندگی آقای جمیل جلیلیان کدملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به سمت عضو هیأت مدیره - شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹بانمایندگی آقای مهدی رازپوش نظری کدملی: ۱۳۸۰۱۴۶۵۹۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ بانمایندگی آقای فردوس باقری کدملی: ۲۱۶۱۷۴۳۷۲۴ به سمت رئیس هیأت مدیره - شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ بنمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت عضو هیأت مدیره حدود و اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۳۰۲۱۲۱۲۵۴۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479617
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه خدمات امداد خانگی آینده درتاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و اجرا، متره، براورد مرمت و پیمانکاری و انجام کلیه امور فنی و مهندسی خدمات مرتبط با عملیات ساختمانی، تاسیسات ساختمانی، تعمیرات ساختمان، ارائه خدمات صنعتی، اداری، بهداشتی، کلینیک ساختمانی، معماری، طراحی داخلی و نما، فضای سبز، هرگونه پیمانکاری مربوط به آن برای منازل، ادارات، شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی خرید، فروش، تامین، بسته بندی، پخش و توزیع تجهیزات، مواد، مصالح و ابزارآلات مرتبط با خدمات کلینیک ساختمانی، عملیات ساختمانی، تاسیسات ساختمانی، تعمیرات ساختمان، خدمات فنی و مهندسی صنعتی، اداری، بهداشتی، معماری، طراحی داخلی و نما، فضای سبز و امور خدماتی و پیمانکاری مربوط به آن به صورت جزئی و کلی نظارت بر اجرای پروژه های مرتبط، با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی ارائه خدمات تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیر شبکه ای و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و فنی و مهندسی و اجرایی در رابطه با موارد فوق. اخذ شعبه و نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی که درزمینه موضوع شرکت فعالیت می نمایند و ارائه نمایندگی به آنان تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور تنظیم قراردادهای تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی و غیره اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصه ها ومزایدهای داخلی و خارجی حضوردر نمایشگاهها و همایشها و سمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برگزاری سمینارها، همایش ها، کارگاه های آموزشی در ارتباط با موضوعات حوزه فعالیت شرکت انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی از جمله واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ جردن ـ بلوار نلسون ماندلا ـ کوچه نور ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه چهارم ـ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ۱۰۰% سرمایه شرکت طی گواهی شماره ش.ن/۴۸۶۵ مورخ ۲/۱۲/۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار واریز گردید. اولین مدیران: شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ و به نمایندگی فرامرز ارجمندی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷و به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت ردان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ و به نمایندگی مریم علی اکبری به شماره ملی ۲۵۹۵۷۵۸۵۸۶و به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ و به نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲و به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ و به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۴۲۰۲ و به نمایندگی احمد افتخاری علی آّبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارومالی وتعهدآور واز قبیل چک و سفته وبروات وقراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره ومهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری باامضاءمدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالرضا قنبری گوهر ریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۳۰۳۵۰۱۳۵۱۶۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538894
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه سازان انرژی گستر پویا درتاریخ ۰۹/۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۲۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۱۶۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع:ایجاد یا ارایه مشاوره ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، خدمات مشاوره بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و بررسی بازار کشور جهت اجرای پروژه های صنعتی، تولیدی، اقتصادی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. تأمین تجهیزات و سایر اقلام مورد نیاز، مدیریت پیمان، تامین منابع مالی، با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی و ارائه نمایندگی به آنان در زمینه تولید انرژی های نو. تنظیم قرارداد های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، تاسیس شرکت های زیرمجموعه، شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، حضور در نمایشگاه ها و همایش ها و سمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. ارائه خدمات مشاوره مدیریت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت مشارکت در پروژه های تولیدی، صنعتی، تجاری، عمرانی و سایر رشته های فعال درکشور، ارائه خدمات مشاوره و هماهنگی فی مابین مدیران و صاحبان پروژه و مشارکت کنندگان در پروژه های مذکور ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ جردن ـ بلوار نلسون ماندلا ـ کوچه نور ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طبق گواهی شماره ۶۰۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ بانک اقتصادنوین شعبه بلواراسفندیار کل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محسن کمالی زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۵۹۴۱۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسرمایه سازان توسعه تدبیر آینده به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۷۳۶۴ و به نمایندگی احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸و به سمت عضو هیئت مدیره آقای میلاد ضیائی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۶۴۶۵۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره)به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجتبی فلاح نژاد به شماره ملی ۰۰۶۵۵۳۳۶۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۹۸۷۱۵۱۸۸۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785766
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۳۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۴۲۰۲
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ با نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی با کدملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ با نمایندگی جمال دامغانیان با کدملی ۴۵۶۹۳۵۴۵۷۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۹۳۲۰ با نمایندگی فردوس باقری با کدملی ۲۱۶۱۷۴۳۷۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و۴ و۶ و۷ و۸ و ۱۰و۱۱ و ۱۲و۱۳ و ۱۴و ۱۵و۱۶ و۱۷ و۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه و اجرای مصوبات به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۱۰۰۶۴۱۰۷۲۳۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825596
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین انرژی صبا درتاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۷۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۱۴۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ایجاد یا ارایه مشاوره ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، خدمات مشاوره بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و بررسی بازار کشور جهت اجرای پروژه های صنعتی، تولیدی، اقتصادی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تأمین تجهیزات و سایر اقلام مورد نیاز، مدیریت پیمان، تسهیلگری و مشاوره جذب منابع اجرای پروژه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی و ارائه نمایندگی به آنان در زمینه تولید انرژی های نو تنظیم قرارداد های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، تاسیس شرکت های زیرمجموعه، شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، حضور در نمایشگاه ها و همایش ها و سمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.تنظیم قرارداد های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، ارائه خدمات مشاوره مدیریت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت مشارکت در پروژه های تولیدی، صنعتی، تجاری، عمرانی و سایر رشته های فعال درکشور، ارائه خدمات مشاوره و هماهنگی فی مابین مدیران و صاحبان پروژه و مشارکت کنندگان در پروژه مذکور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-ونک-میدان کوشیار-خیابان شهید عقیل خلیل زاده-پلاک -۲۸-طبقه دوم-واحد شمالی کدپستی ۱۹۶۹۷۳۳۷۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۵۸۲۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردید اولین مدیران:شرکت سرمایه سازان توسعه تدبیر آینده به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۷۳۶۴ و به نمایندگی میلاد ضیائی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۶۴۶۵۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم رها رهائی به شماره ملی ۳۵۰۰۷۹۱۲۳۹(خارج از سهامداران و هیات مدیره )به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن کمالی زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۵۹۴۱۹۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۰۸۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۳۰۵۳۸۸۵۹۳۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۱۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۲۱۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی، خرید، فروش، واردات، صادرات، تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع و ترخیص کالا از گمرکات داخلی کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی و ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی و شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی. سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکتها و موسسات داخلی و خارجی. اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی به صورت ارزی و ریالی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذری مستقیم و یا خرید سهام در داخل و خارج از کشور، مشاوره جهت ارائه خدمات مدیریتی و طراحی سیستم و بازاریابی. اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور، شرکت و برگزاری نمایشگاها و کنفرانس ها و همایشهای داخلی و بین المللی، بطور کلی انجام کلیه امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ میدان کوشیار ـ خیابان شهید عقیل خلیل زاده ـ پلاک ـ ۲۸ ـ طبقه پنجم ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۹۶۹۷۳۳۷۲۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۷۳۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار با کد ۱۴۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ و به نمایندگی روح اله لهرابیان به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ردان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ و به نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ و به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۰۸۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۱۶۸۹۴۹۴۰۵۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054679
آگهی تغییرات شرکت داده کاوان هوشمند توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد فاطمی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ جهت عضویت در هیات مدیره شرکت بنمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ بجای آقای فردوس باقری به کدملی ۲۱۶۱۷۴۳۷۲۴ تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند: آقای سید روح اله فاطمی اردکانی کدملی ۴۴۴۹۶۹۱۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره سید محمد فاطمی اردکانی کدملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره روزبه ترابی کدملی ۱۲۸۷۸۸۰۲۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه اجرای مصوبات هیات مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۰۸۴۳۶۳۴۱۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196676
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله لهرابیان به کدملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به جای جمیل جلیلیان به کدملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به نمایندگی از شرکت ردان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمود رضا سلطانی به کدملی ۰۹۴۳۰۱۶۷۸۹ به جای احمد افتخاری علی آبادی به کدملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و سید محمد فاطمی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و لیلا پوریوسف بجاربنه به کدملی ۲۵۹۰۴۰۶۳۲۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۴و ۱۵و ۱۶و ۱۷ ماده ۱۴ اساسنامه - اجرای مصوبات هیات مدیره پ۹۷۰۶۱۱۹۵۵۱۱۵۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208191
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری توسعه و تحول همرو تدبیر درتاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۴۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۶۴۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مشاوره ای در جهت طراحی، پیاده سازی، و اجرای مدیریت بهینه دانش در کلیه سازمانها و نهاد و اشخاص حقوقی اعم از دولتی، خصوصی و عمومی، ارائه خدمات مشاوره و اجرای دوره بهینه تدوین و پیاده سازی آخرین تکنیکهای روز دنیا در مدیریت دانش و بهره وری جهت کلیه اشخاص حقوقی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه بهبود توسعه قراردادی و بهره وری و فناوری های مدیریت دانش وکاریابی در کلیه ارکان و نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی اعم از درون مرزی و برون مرزی اخذ شعبه و نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی که در زمینه موضوع فعالیت موسسه و ارائه نمایندگی به آنان، تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، حضور در همایشها، سمینارها، نمایشگاههای مربوط به موضوع فعالیت اعم از داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی وال سی به صورت ارزی وریالی خرید و انتقال تکنولوژی مورد نیاز مرتبط با موضوع فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله جردن ـ بلوار نلسون ماندلا ـ کوچه نور ـ پلاک ـ ۱۰ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۹ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۳۸۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ دارای ۹۹۹۹۸۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۹۳۲۰ دارای ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت شبکه گستران آراد تدبیر شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۸۲۹۳ دارای ۱۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: مدیر یا مدیران و اشخاصیکه در موسسه حق امضا دارند: شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ بنمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی بشماره ملی۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۹۳۲۰ بنمایندگی آقای سید روح اله فاطمی اردکانی بشماره ملی ۴۴۴۹۶۹۱۳۹۳ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت شبکه گستران آراد تدبیر شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۸۲۹۳ آقای امیر مهرانی نژاد بشماره ملی ۰۰۶۲۰۸۹۰۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۱۸۷۷۳۶۷۸۸۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک