مرتضی خوانین زاده

آقای مرتضی خوانین زاده

کد ملی 4430715904
47
شرکت‌ها
47
آگهی‌ها

شرکت های مرتضی خوانین زاده

نگین گوشت یزد
نگین گوشت یزد
1
پدیده تجارت جهانی پارسیان
پدیده تجارت جهانی پارسیان
1
فنی مهندسی پایا پردیس کویر یزد
فنی مهندسی پایا پردیس کویر یزد
1
شیرین صدف یزد
شیرین صدف یزد
1
طرح و ساخت پارسیان یزد
طرح و ساخت پارسیان یزد
1
مجتمع صنایع پلاستیک پگاه یزد
مجتمع صنایع پلاستیک پگاه یزد
1
بهرو تردد یزد
بهرو تردد یزد
1
یزد نینا دارو
یزد نینا دارو
1
گروه اندیشه سازان صنعتی آرمان
گروه اندیشه سازان صنعتی آرمان
1
دیبا اندیشه مهر گستر
دیبا اندیشه مهر گستر
1
کارتن فیروزه پارس یزد
کارتن فیروزه پارس یزد
1
پرند تجارت نگار یزد
پرند تجارت نگار یزد
1
گردشگران سرزمین آریا
گردشگران سرزمین آریا
1
گلناز پخش دلارام یزد
گلناز پخش دلارام یزد
1
گسترش عمران کامیار تفت
گسترش عمران کامیار تفت
1
گروه معماری بهساز بنای آریا
گروه معماری بهساز بنای آریا
1
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سفرهای مینیاتور
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سفرهای مینیاتور
1
تاب کابل یزد
تاب کابل یزد
1
تجارت راه ابریشم کهن آسیا
تجارت راه ابریشم کهن آسیا
1
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و گردشگری پردیس خلیج فارس ایرانیان
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و گردشگری پردیس خلیج فارس ایرانیان
1
کیان گستر صنعت یزد
کیان گستر صنعت یزد
1
پارسا بنا جاوید ایرانیان
پارسا بنا جاوید ایرانیان
1
کاوش پلیمر آنامیس
کاوش پلیمر آنامیس
1
پترو پلیمر کارا
پترو پلیمر کارا
1
بهاباد صنعت یزد
بهاباد صنعت یزد
1
صدرا پوشش کویر
صدرا پوشش کویر
1
ایساتیس راژمان کویر ایلیا
ایساتیس راژمان کویر ایلیا
1
کیان کاویان میهن
کیان کاویان میهن
1
صنایع برق سامان دلتا یزد
صنایع برق سامان دلتا یزد
1
آجر فشاری باستان
آجر فشاری باستان
1
سها سازه فناوری اطلاعات هوشمند
سها سازه فناوری اطلاعات هوشمند
1
کوشاسهیل یزد
کوشاسهیل یزد
1
کارخانجات نساجی قاآنی ریس بهاباد
کارخانجات نساجی قاآنی ریس بهاباد
1
افتخار کویر یزد
افتخار کویر یزد
1
قوت زمین
قوت زمین
1
آجر فشاری کسری اشکذر
آجر فشاری کسری اشکذر
1
سرد صنعت الماس پارس
سرد صنعت الماس پارس
1
کیهان شیمی یزد
کیهان شیمی یزد
1
یام گشت ایساتیس
یام گشت ایساتیس
1
داوین تجارت ایساتیس
داوین تجارت ایساتیس
1
تولیدی بلدرچین شیرکوه
تولیدی بلدرچین شیرکوه
1
نگار نیرو مهریز
نگار نیرو مهریز
1
غذای شایان شادان شهد پارسیان
غذای شایان شادان شهد پارسیان
1
خدمات بهداشتی درمانی آرمان سلامت ایساتیس
خدمات بهداشتی درمانی آرمان سلامت ایساتیس
1
فولاد کبیر سدید ایساتیس
فولاد کبیر سدید ایساتیس
1
بانی نصر یاران اقتصاد دانش
بانی نصر یاران اقتصاد دانش
1
صنایع غذایی پنج دری جاده ابریشم
صنایع غذایی پنج دری جاده ابریشم
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 999388
آگهی تغییرات شرکت نگین گوشت یزد سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۵۹۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: ۱ آقایان سیدمحمد حسینی حسین آباد به کدملی ۴۴۳۰۵۹۵۳۲۱ و سیدعلی حسینی حسین آباد به کدملی ۴۴۳۱۶۸۸۲۴۲ و خانم صدیقه صابری به کدملی ۵۵۱۹۹۱۰۳۵۹ ۲ آقای مجید خوانین زاده به کدملی ۴۴۳۲۷۲۷۵۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/۹۱ آقای سیدمحمد حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدعلی حسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه صابری به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۲۱۰۸۷ ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208816
آگهی تغییرات شرکت پدیده تجارت جهانی پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۶۰۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حبیب اله دهقان بعنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی خوانین زاده کد ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی نقیب زاده کد ملی ۴۴۷۹۹۴۷۷۵۲ و خانم زهرا پسندیده خو کد ملی ۳۸۷۵۶۷۷۲۹۳ تا تاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۴. ۴ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی نقیب زاده کد ملی ۴۴۷۹۹۴۷۷۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا پسندیده خو کد ملی ۳۸۷۵۶۷۷۲۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی نقیب زاده کد ملی ۴۴۷۹۹۴۷۷۵۲ بسمت مدیرعامل. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس شهر یزد صفاییه جنب هتل صفاییه شرکت پدیده تجارت جهانی پارسیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۷ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۸ ترازمالی منتهی به سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۵۴۳۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221909
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پایا پردیس کویر یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۵۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی خوانین زاده کد ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید خوانین زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «پیمان یزد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجواد اشتری کهدوئی و آقای محمد حسین دوستی و خانم زهره امر اللهی بیوکی تا تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدجواد اشتری کهدوئی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین دوستی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره امراللهی بیوکی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد اشتری کهدوئی به سمت مدیرعامل. ۶ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. ش۱۷۲۴۲۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264933
آگهی تغییرات شرکت شیرین صدف یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۸۰۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا رشیدی بعنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی خوانین زاده به کد ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴ بقرار ذیل می‌باشند: خانم مریم استادان صفار و آقای امیر رضا دهقان تا تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم استادان صفار بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر رضا دهقان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم استادان صفار بسمت مدیرعامل. ۵ حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۹۳۵۶۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265822
آگهی تاسیس شرکت طرح و ساخت پارسیان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۱۲۹۶
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۲ شماره ثبت ۱۴۵۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۱۲۹۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های عمرانی ـ طراحی ـ ساخت و ساز ساختمان و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ ب پروفسور حسابی کوی فیضیه میدان رقیه ـ ک ۲۱ ـ پ ۱ ـ کدپستی ۸۹۱۶۸۳۶۱۴۵ ـ همراه مدیرعامل ۰۹۱۳۳۵۹۱۶۶۷ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/۲۷۱۳ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۲ نزد بانک صادرات شعبه طالقانی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای وحید برزگری اسکندری کلائی به کد ملی ۲۱۶۲۱۴۳۱۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای حامد واعظ به کد ملی ۴۴۳۲۷۳۹۶۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد استادان صفار به کد ملی ۴۴۳۳۵۴۰۳۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای علی میرحسینی به کد ملی ۴۴۳۳۱۷۴۰۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ آقای علی میرحسینی به کد ملی ۴۴۳۳۱۷۴۰۶۸ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای دوم رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای میرحسین موسوی احمدآبادی بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مرتضی خوانین زاده به کد ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ بعنوان بازرس علی البدل ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۹۲۰۲۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456031
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع پلاستیک پگاه یزد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۱۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۷۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین لطیفی کد ملی ۴۴۳۲۵۱۶۷۳۹ آقای عبدالمجید لطیفی کد ملی ۴۴۳۱۳۸۸۹۰۷ خانم نازنین لطیفی کد ملی ۴۴۳۱۷۱۷۱۳۳۵۲ و آقای مرتضی خوانین زاده کد ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید خوانین زاده کد ملی ۴۴۳۲۷۲۷۵۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۱۸۲۵۵۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508101
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهرو تردد یزد در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۵۳۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد ۱ـ موضوع شرکت: احداث و بهره برداری از واحد تولیدی صنعتی ساخت انواع تجهیزات و دستگاهها و تابلوها و علایم هشداردهنده راهنمایی و رانندگی فلزی و الکترونیکی ـ مونتاژ، نصب، سرویس و تعمیر و نگهداری و کلیه خدمات و فعالیتهای پشتیبانی تولید و اجرا، موارد فوق ـ خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خدمات پس از فروش، گارانتی، بازاریابی (غیرهرمی و شبکه ای) ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندکی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در پیمانها و مناقصات و مزایدات مرتبط و کلیه فعالیتها مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد، بلوار شهید مدنی، کوچه شهید برجی زاده، کوچه گلستان، پلاک ۱۶۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲/۲۵۰۴مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳نزد بانک صادرات شعبه پیروزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. محسن هزاردستان به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به کدملی ۴۴۳۰۶۰۵۷۵۰ ـ ۲. لیلا آقا گل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی ۴۴۳۲۳۴۱۴۹۱به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۲۷۲۷۵۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۰۴۱۴۷۴۲۷۴۴۱۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528174
آگهی تغییرات شرکت یزد نینا دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۸۷۹۵
۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مسعود ناظمی آقای محمد ناظمی ۲ آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۲۷۲۷۵۰۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش ۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۷۶۹۵۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655708
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص گروه انديشه سازان صنعتي آرمان در تاريخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به شماره ثبت ۱۵۰۲۰ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۴۴۹۱۹۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسيس شركت سهامي خاص گروه انديشه سازان صنعتي آرمان در تاريخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به شماره ثبت ۱۵۰۲۰ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۴۴۹۱۹۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.تاسیس شرکت سهامی خاص گروه اندیشه سازان صنعتی آرمان در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۰۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۹۱۹۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی کلیه کالاها و محصولات نساجی و سلولزی ـ تامین، تجهیز، نصب، و اجرا کلیه قطعات و تجهیزات و تاسیسات و ماشین الات کارخانجات نساجی و سلولزی و دیگر صنایع تولیدی، صنعتی ـ خدمات فنی و مهندسی صنایع تولیدی صنعتی از قبیل (نقشه کشی، نقشه برداری، طراحی، نظارت، کنترل، اجراء، مشاوره، محاسبه، آماده سازی، فناوری نوین و سخت افزار و نرم افزار، برآورد، نصب، راه اندازی، مونتاژ و غیره) آموزش دوره های فراگیری مهارت و حرفه براساس استانداردها در زمینه نساجی و صنعت ـ آموزش دوره های تخصصی آماری و کنترل کیفیت ـ بازرسی کالا و کنترل و صدور و مشاوره کیفی استاندارد ـ صادرات، واردات کلیه ماشین آلات، دستگاه ها، لوازم، قطعات، مواد اولیه، محصولات تولیدی شرکت ها و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و پشتیبانی وارداتی تولید و صدور انواع کالا، بازارسنجی، بازاریابی (غیرهرمی و شبکه ای) ترخیص کالا، خدمات پس از فروش، گارانتی ـ شرکت در نمایشگاهای داخلی و خارجی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی ازاشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات ریالی وارزی بانکی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد ـ صفائیه ـ کوچه سیدالشهداء ـ مجتمع ارگ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۲۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۲ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ نزد بانک ملت شعبه فرخی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. رامین عبقری به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به کد ملی ۰۰۴۱۳۶۴۱۵۵ ـ ۲. جلال عبقری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کد ملی ۵۵۲۹۷۲۱۸۹۳به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم زهرا خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۶۰۰۰۲۸۹۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۱۵۹۰۵۶۸۷۵۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699484
آگهی تاسیس شرکت سهامی‌خاص دیبا اندیشه مهر گستر
در تاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۴۷۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۷۳۱۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات خرید و فروش ماشین آلات ـ دستگاهها، لوازم، قطعات، مواد اولیه کلیه صنایع تولیدی و صنعتی، معدنی، کشاورزی، عمرانی، راهسازی، نساجی، نفت و گاز و پتروشیمی، نیرو، مخابرات، غذایی، بهداشتی، داروئی، لوازم خانگی، چینی آلات و لوازم و وسایل کلیه صنایع و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خدمات پس از فروش، گارانتی، بازاریابی و بازارسنجی و کلیه فعالیتهای پشتیبانی وارداتی تولید و صدور انواع کالا، سرمایه گذاری، مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی، سرمایه گذاری در کلیه رشته ها و صنایع تولیدی صنعتی و غیره ـ عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا ـ بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و سایر موارد تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید سید محمد پاکنژاد، مجتمع تجاری سبحان، واحد ۱ کدپستی ۸۹۱۷۶۸۳۸۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۲۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳ ـ ۳۴ مورخ ۱۸/۱/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه یزد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱ـ ناهید کنعانی شلمزاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به کدملی ۶۳۳۹۹۱۹۳۴۰ ۲ـ حمیدرضا بال افکن به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به کدملی ۴۴۳۲۳۲۸۱۱۸ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ۸ـ آقای سید ولی کلانتر به شماره ملی ۴۴۳۱۷۲۱۱۳۴ به عنوان بازرس اصلی ۸ـ آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۹۱۷۳۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718692
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارتن فیروزه پارس یزد درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۱۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۷۷۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث، تجهیز و بهره برداری از واحد تولید صنعتی در زمینه تولید انواع کارتن، کاغذ، چاپ بر روی آن ـ تولید انواع کارتن کاغذی و پلاستیکی از ورق آماده ـ بازیافت (گرانول) بازیافت کاغذ و پلاستیک، تولید کلیه محصولات سلولزی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین آلات و مواد اولیه و محصولات تولیدی شرکت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ ترخیص کالا، خدمات پس از فروش، بازاریابی(غیرهرمی، و شبکه ای) مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی و موسسات مالی و اعتباری و کلیه تولیدات مرتبط با موضوع و انجام فعالیتها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد، بلوار جمهوری، خیابان وکیل، خیابان امام جعفرصادق، بن بست ۲۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۲/۹۶۶۴۴مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۳نزد بانک ملت شعبه میدان امام حسین پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱.محمدحسن رجبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۳۳۰۷۰۸۵۸ ـ ۲. عبداله زارع شهنه به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی۴۴۳۰۸۹۳۶۵۹ ـ ۳. مهران دهقانی محمودآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی ۴۴۳۳۳۲۴۳۱۰ به مدت دوسال انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای حسین فخرآبادی به شماره ملی ۵۵۲۹۵۵۷۹۲۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۹۱۱۲۳۵۷۷۱۱۱۵ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390409
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرند تجارت نگار یزد در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۲۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۲۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: صادرات، واردات، خرید، فروش، پخش و تولید ماشین آلات، دستگاهها، لوازم، قطعات، مواداولیه، و محصولات تولیدی کلیه صنایع تولیدی صنعتی، نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی، عمرانی، راهسازی، نساجی، موادغذایی وبهداشتی، داروئی، آهن آلات و فولاد، برق و الکترونیک، مصالح ساختمانی و خودروهای سبک و سنگین و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خدمات پس ازفروش، گارانتی، ترخیص کالا، بازاریابی (غیرهرمی وشبکه ای) مشاوره در زمینه تجارت داخلی و خارجی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی ازاشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی ـ شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها مرتبط ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی ازکلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و کلیه فعالیت های مرتبط با پشتیبانی وارداتی تولید و صدور انواع کالا و انجام کلیه فعالیتها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد, امام شهر, خیابان شیخ صدوق, کوچه ۱۹, پلاک ۳۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۶۵/۹۳مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳نزد بانک اقتصاد تعاون شعبه بلوارجمهوری پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. علی رحیمی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۳۱۷۱۵۹۴۰ ـ ۲. بهزاد توکلی حسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به کدملی۴۴۳۱۷۹۱۵۷۴ به مدت دوسال انتخاب گردیدند و دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید زارعزاده به شماره ملی ۴۴۳۰۶۶۹۳۵۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۱۰۲۷۲۰۸۴۵۸۱۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11049914
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گردشگران سرزمین آریا سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۱۲۳۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا مضطرزاده به کد ملی ۴۴۳۱۶۰۱۷۸۳ و محمد رضا مضطرزاده به کد ملی ۴۴۳۱۶۷۳۰۳۲ و خانم فاطمه مضطرزاده به کد ملی ۴۴۳۰۵۸۹۵۳۴ ۲ خانم فاطمه ترک به کد ملی ۴۴۳۲۷۶۶۳۷۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کد ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مورد تصویب قرارگرفت ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ آقای علیرضا مضطرزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه مضطرزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا مضطرزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل آقای محمدرضا مضطرزاده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۱ آدرس شرکت به یزد صفاییه خیابان منتظر فرج ابتدای خیابان وزیری (۲۴ متری دوم) شرکت گردشگران سرزمین آریا کدپستی ۸۹۱۵۸۴۸۶۴۱ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645134
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلناز پخش دلارام یزد در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۶۰۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۷۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: پخش، کلیه محصولات موادغذایی بهداشتی و لبنی، داروئی ـ خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ مشارکت واخذ واعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات وپیمانها ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی اعتباری ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرک صنعتی یزد ـ بلوار کاج انتهای بیست وچهارمتری اول سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد۱۰۰۰سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۷۷ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۴ نزد بانک ملی شعبه یزدپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. محمد فردوسیان به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۳۰۷۰۳۸۶۸ ۲ـ امید فردوسیان به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۳۲۷۱۹۸۲۶ ـ ۳. مختار فردوسیان به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی۴۴۳۰۷۳۲۱۷۵ ـ ۴. فروغ فردوسیان به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی ۴۴۳۱۸۶۴۰۲۴به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین هاشمی باغستانی به کدملی ۰۰۴۹۹۹۷۴۷۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۱۱۷۷۶۴۸۲۸۱۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687077
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش عمران کامیار تفت درتاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۰۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۳۵۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:اجرای کلیه پروژه های عمرانی ـ ساخت و ساز ساختمان و مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی، درمانی، صنعتی، تفریحی رفاهی و غیره ـ معماری، شهرسازی، بلند مرتبه سازی ـ اجرای دکوراسیون و تزئینات و مبلمان داخلی و خارجی ساختمان ـ آپارتمان سازی ـ اجرای کلیه امور تاسیسات ساختمان (گرمایشی، سرمایشی، تهویه هوا، آسانسور، پله برقی، تجهیزات و اتوماسیون الکتریکی و مخابراتی و حفاظتی ساختمان، آب و فاضلاب، برق، گاز) ـ اجرای کلیه پروژهای راه، پل و تونل، احداث جاده ها، و راه های درون و برون شهری، ابنیه فنی، خاکریزی، خاکبرداری، مقاوم سازی، بستر سازی، آسفالت ـ ساخت سد ها و بند های خاکی و بتنی، ساخت سازه ها و مخازن فلزی و بتنی ـ محوطه سازی و اجرای فضای سبز، معابر عمومی، پارکینگ ـ ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی (نقشه کشی، نقشه برداری، طراحی، نظارت، کنترل، اجراء، محاسبه، تفکیک، متره و برآورد و مشاوره و غیره) ـ تولید بتن و انواع سنگ جدول، تیرچه، بلوک، کف پوش سیمانی، دیوارهای پیش ساخته، نیوجرسی، تولید انواع بلوکهای بتنی سبک و پانلهای بتنی سبک و تولید بتن های سبک با استفاده از مواد نانو ـ مشاوره، طراحی و نظارت در مورد سازه های بتنی ـ تولید انواع بتن و مشتقات مربوط در خصوص بتنهای سنگین و سبک و بلوکهای سبک CLC ـ تامین نیروی انسانی و پشتیبانی خدمات عمومی و خدمات امور اداری و دفتری و خدمات شهری و دیگر خدمات در زمینه حمل و نقل، حفاظت و نگهداری از فضای سبز، باغبانی، طبخ و سرویس دهی غذا، نظافت اماکن عمومی و خصوصی، نگهبانی، تعمیر و نگهداری، تایپ و تکثیر، برگزاری مراسمات و کلیه اموری که بنحوی در حیطه خدمات باشد ـ خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، مصالح ساختمانی و راه سازی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، و کلیه امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها و کلیه فعالیتها و امور مرتبط با موضوع شرکت باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تفت، شهرک قدس، خیابان عدل، کوچه شهید مفتح، پلاک ۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰سهم بانام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۳۲مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴نزد بانک ملی شعبه تفت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:۱. عاطفه مهدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۵۹۷۰۴۰۶۴ ـ ۲. زهراء مهدی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۵۹۹۴۶۱۵۷ ـ ۳. محمدحسین مهدی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی۴۴۵۰۰۱۹۰۹۱به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای غلام رضا برزگر اردکانی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۷۳۰۲۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۱۲۸۷۳۹۴۷۹۲۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12689597
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه معماری بهساز بنای آریا درتاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۶۰۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۸۲۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : اجرای کلیه پروژه های پیمانکاری معماری و عمرانی، ساخت و ساز ساختمان و مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و غیره - اجرای دکوراسیون و تزئینات و مبلمان داخلی و خارجی ساختمان - بازسازی بافت و ابنیه فرسوده - اجرای پروژهای تاسیسات و تجهیزات راه و ساختمان ( سیستم گرمایشی، سرمایشی، تهویه هوا، آسانسور، پله برقی، تجهیزات و اتوماسیون الکتریکی و مخابراتی، آب و فاضلاب، برق، گاز ) - اجرای کلیه پروژهای راه و پل، احداث جاده ها، و راه های درون و برون شهری ، احداث پل و تونل، ابنیه فنی، ساخت سازه ها و مخازن فلزی و بتنی - اجرای کلیه پروژه های آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن، توسعه شبکه های درون شهری و برون شهری، حفاری، تعمیر، نگهداری- اجرای کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل (نقشه کشی، نقشه برداری، طراحی، نظارت، کنترل، اجراء، تسطیح، مشاوره، محاسبه، تفکیک، آماده سازی، متره و براورد و غیره) - خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی- مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی- شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها- اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط در صورت لزوم پس اخذ مجوزهای لازم ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت :یزد - بلوار جمهوری - انتهای خیابان وکیل - نرسیده به میدان حج - طبقه فوقانی سوپر آلما کد پستی ۸۹۱۷۹۵۳۹۵۷ سرمایه شرکت : مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۰۰سهم۱۰۰۰۰ریالی که تعداد۱۰۰سهم با نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۱۷مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱نزد بانک ملی شعبه غدیرپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:علی محمد زارع شحنه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۳۱۰۵۹۳۰۱ومحمدمهدی زارع شحنه به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به کدملی۴۴۲۰۲۸۵۵۹۱به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای علی کاظمیان به شماره ملی ۴۴۲۰۲۹۵۹۷۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740550
آگهی تغییرات شرکت سیتا پرواز کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۸۸۳۵
آگهی تغییرات شرکت سیتا پرواز کویرسهامی خاص به شماره ثبت۱۲۳۵۱وشناسه ملی۱۰۸۴۰۴۲۸۸۳۵به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۰/۱۳۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم نذری کدملی۴۴۳۱۲۷۶۴۲۴وخانم طاهره ملک ثابت کدملی ۰۰۱۱۱۴۰۵۵۰وخانم منصوره نذری کدملی ۳۶۲۰۱۶۵۰۳۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدندو آقای مصطفی آب حیوه کدملی ۴۴۳۲۴۳۲۷۱۳بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوصورتهای مالی منتهی به سالهای۸۹و۹۰و۹۱و۹۲و۹۳بتصویب رسید. ش۹۵۰۱۲۳۵۳۲۸۱۷۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772362
آگهی تغییرات شرکت تاب کابل یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۸۹۳۷
آگهی تغییرات شرکت تاب کابل یزدسهامی خاص به شماره ثبت۱۰۶۶وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۸۹۳۷به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر غلامی قاسمی کدملی۴۴۳۲۵۴۷۴۷۲به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۲۱۱۹۶۳۷۱۰۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774517
آگهی تغییرات شرکت تجارت راه ابریشم کهن آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۹۶۲۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵آقای غلامحسین عزیزی نژاد کدملی۴۴۳۰۴۲۷۰۷۰ بسمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۱۲۲۱۹۵۴۵۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786952
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و گردشگری پردیس خلیج فارس ایرانیان درتاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۴۶۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:ایجاد، احداث، راه اندازی، و بهره برداری تاسیسات گردشگری شامل هتل، متل، مجتمع توریستی، کمپینگ، تفرجگاه، سفره خانه سنتی، اقامتگاه بومگردی، وسنتی ودیگر تاسیسات مشابه، همچنین جذب و مشارکت سرمایه گذاران داخلی خارجی طبق ضوابط و مقررات رایج سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری و دیگر ارگانهای مربوطه ـ احداث وبهره برداری از هتل و مجتمع گردشگری تفریحی و خدماتی رفاهی، فروشگاه، کافی شاب، قهوه خانه و چای سرا ـ پمپ بنیزین و جایگاه CNG، تعمیرگاه خودرو سبک و سنگین، تعویض روغن، کارواش، معاینه فنی، پارکینگ ـ خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ تسهیلات بانکی وکلیه فعالیتها وخدمات مرتبط با موضوع شرکت ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد، صفائیه، خیابان منابع طبیعی، پلاک۲۷به کدپستی ۸۹۱۵۹۱۴۷۷۸ سرمایه شرکت:مبلغ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۶۰۰سهم۲۰۰۰۰۰ریالی که تعداد۶۰۰سهم بانام میباشدکه مبلغ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۵/۲۷۰۶مورخ۱۹/۰۲/۱۳۹۵نزدبانک صادرات شعبه پانزده خردادپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:محمدبی تقصیر فدافن به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به کدملی۰۹۰۰۷۹۴۴۵۳وصدیقه دهقان به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی۴۴۶۹۴۵۰۳۳۲وعاطفه دهقان چناری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۲۰۲۳۷۵۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است وآقای روح اله دهقان چناری به کدملی۴۴۲۰۲۲۳۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به کدملی۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۰۲۲۰۹۴۱۵۱۹۹۴۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794219
آگهی تغییرات شرکت کیان گستر صنعت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۵۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره سعیدی پور کدملی ۴۴۳۳۱۶۱۳۶۵ و آقای حمیددهقانی اشکذری کدملی ۴۲۰۱۱۵۴۱۶ و آقای محمدمهدی اسدی کدملی ۵۵۱۹۵۱۴۶۹۰که آقای حمیددهقانی اشکذری به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم طاهره سعیدی پوربه سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی اسدی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشدو آقای مرتضی خوانین زاده کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید خوانین زاده کدملی ۴۴۳۲۷۲۷۵۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۲۲۳۹۲۲۱۸۷۷۰۳اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914598
آگهی تغییرات شرکت پارسا بنا جاوید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذشد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل انتخاب گردیدند آقای سیدامین علوی کدملی ۴۴۳۱۷۸۴۵۰۰ و آقای سیدابوالحسن علوی باجگانی کدملی ۴۴۷۹۸۸۲۱۷۰و آقای سیدمحمد بقائی پور کدملی ۴۴۳۰۷۰۹۳۷۸ و آقای وحید زارع زاده کدملی ۴۴۳۲۳۷۷۷۲۰ و آقای علیرضا کوشان کدملی ۰۰۷۱۱۰۳۱۵۵ و آقای حمیدرضا دهقان کدملی ۴۴۳۲۳۵۳۶۵۱ و خانم لیلا بقائی پور کدملی ۴۴۳۲۵۳۴۶۴۸ و خانم مهدیه گل کاریه کدملی ۴۴۳۳۴۶۹۰۵۱ و خانم فاطمه نصرتی نصرآبادی کدملی ۴۴۵۹۵۰۶۶۴۵ و خانم امینه علوی باجگانی کدملی ۴۴۳۱۸۳۳۰۶۴ که خانم امینه علوی باجگانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کوشان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدامین علوی بسمت مدیرعامل و آقایان سیدابوالحسن علوی باجگانی و حمیدرضا دهقان و وحید زارع زاده وسیدمحمد بقائی پور و خانمها فاطمه نصرتی نصرآبادی و لیلا بقائی پور و مهدیه گلکاریه و امینه علوی باجگانی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل ونائب رئیس هیت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشدو آقای مرتضی خوانین زاده کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ بسمت بازرس اصلی و آقای علی محب الخامس کدملی ۴۴۳۲۳۵۹۱۰۲ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۲۷۹۵۹۱۴۲۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001085
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوش پلیمر آنامیس درتاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۴۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۵۴۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:خرید، فروش، توزیع، تولید و بسته بندی کلیه کالاها و محصولات شیمیایی و پلیمری- خدمات فنی و مهندسی صنایع پتروشیمی، نفت، پلیمر و رنگ رزین- تحقیق وپژوهش پیرامون استفاده از فناوری های نو به ویژه نانوتکنولوژی در صنایع پلیمر و صنایع وابسته- تولید ترکیبات نانو و همچنین تولید مواد پلیمری مبتنی بر نانو ذرات - انجام فعالیتهای علمی پژوهشی نوین- بازرسی کالا، کنترل و مشاوره کیفی و استاندارد و آموزش در رابطه با موضوعات تحت فعالیت- تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی وآموزشی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت- صادرات، واردات و توزیع کلیه ماشین آلات،دستگاهها، قطعات، مواد اولیه و محصولات صنایع پلیمری و پتروشیمی ونفت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا، خدمات پس از فروش- شرکت وبرگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی- مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - اخذتسهیلات ریالی وارزی بانکی - ارائه خدمات طراحی، ساخت وتهیه نقشه های اجرایی و راه اندازی خط تولید صنایع پلیمری، پتروشیمی، نفت و صنایع وابسته ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد - صفائیه - بلوار دانشگاه - روبروی مجتمع خورشید - مرکزرشدفن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد به کدپستی۸۹۱۵۸۳۵۱۸۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۶۷/۳۵۰۰۵مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزادپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:محمد میرجلیلی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی ۴۴۳۲۲۷۲۶۸۶والناز دوشنبه پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به کدملی ۳۰۴۰۲۰۲۸۵۵به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیرههمراه با مهر شرکت معتبر است وخانم نجمه خوانین زاده به کدملی ۴۴۶۹۹۲۱۹۶۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۰۶۱۳۶۱۷۵۵۳۲۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001130
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پلیمر کارا درتاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۴۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۵۴۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:خرید، فروش، توزیع، تولید و بسته بندی کلیه کالاهاومحصولات شیمیایی و پلیمیری- خدمات فنی ومهندسی صنایع پتروشیمی، نفت، پلیمر و رنگ رزین- تحقیق و پژوهش پیرامون استفاده از فناوری های نو به ویژه نانوتکنولوژی در صنایع پلیمر و صنایع وابسته- تولید ترکیبات نانو و همچنین تولید مواد پلیمری مبتنی بر نانو ذرات - انجام فعالیتهای علمی پژوهشی نوین- بازرسی کالا، کنترل و مشاوره کیفی و استاندارد و آموزش در رابطه با موضوعات تحت فعالیت- تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی و آموزشی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت- صادرات، واردات و توزیع کلیه ماشین آلات، دستگاهها، قطعات، مواد اولیه و محصولات صنایع پلیمری و پتروشیمی و نفت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا، خدمات پس از فروش- شرکت و برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی- مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی - ارائه خدمات طراحی، ساخت و تهیه نقشه های اجرایی و راه اندازی خط تولید صنایع پلیمری، پتروشیمی، نفت و صنایع وابسته ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد - صفائیه - بلوار دانشگاه - روبروی مجتمع خورشید - مرکز رشد فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد به کدپستی۸۹۱۵۸۳۵۱۸۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰۰ریالی که تعداد ۱۰۰سهم با نام میباشدکه مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷۴/۳۵۰۰۵مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:محمد میرجلیلی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی ۴۴۳۲۲۷۲۶۸۶ومریم محمدی به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۰۶۴۰۳۴۰۵۴۷به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یارئیس هیئت مدیرههمراه با مهر شرکت معتبر است وخانم نجمه خوانین زاده به کدملی ۴۴۶۹۹۲۱۹۶۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۰۶۱۳۴۱۹۶۰۷۵۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013068
آگهی تغییرات شرکت بهاباد صنعت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۶۶۵۴
آگهی تغییرات شرکت بهاباد صنعت یزدسهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱وشناسه ملی۱۰۸۶۰۰۸۶۶۵۴به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداصغرحسینی نسب به کدملی۴۴۳۰۸۳۲۴۹۸و آقای سیدمحمد حسینی نسب به کدملی۴۴۳۳۶۷۶۰۷۱وخانم عصمت همتی به کدملی۴۷۲۲۴۶۲۶۸۲به سمت اعضاء هیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدندو آقای مرتضی خوانین زاده کدملی۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن عطار به کد ملی۴۴۳۲۷۳۳۳۱۴به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سالهای۹۰الی۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۶۲۰۵۵۲۱۰۹۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022306
آگهی تغییرات شرکت صدرا پوشش کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۶۰۳
آگهی تغییرات شرکت صدرا پوشش کویرسهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۱وشناسه ملی۱۰۸۶۰۱۷۶۶۰۳به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۶/۰۶/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل اقبالی کدملی۰۰۷۷۶۱۰۶۷۹وآقای میثم راستی بروجنی کدملی ۴۶۷۰۰۵۶۴۴۱ و آقای محمدرضا شیخ کدملی۵۵۶۰۳۰۹۴۰۰ بسمت اعضای هیت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوخانم سکینه زارع زاده مهریزی کدملی۴۴۶۹۶۷۸۸۹۹به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴بسمت بازرس علی البدل به سمت بازرس علی البدل هر یک به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205977
آگهی تغییرات شرکت ایساتیس راژمان کویر ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۵۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای کاظم رحیمی به کدملی ۴۴۳۰۹۵۸۸۵۸ و آقای محمد حسین عزیزی بندر آبادی به کدملی ۴۴۳۱۶۴۱۳۲۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ - آقای احمد نیمه پور به کدملی ۴۴۶۹۱۶۳۴۲۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۰۲۹۲۶۱۵۲۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13225084
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان کاویان میهن در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۶۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۰۲۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های عمرانی ـ اجرای کلیه پروژهای راه، پل، تونل، راه آهن، ترموا ومنوریل، باندوفرودگاه، ابنیه فنی، خاکریزی، خاکبرداری، مقاوم سازی، بسترسازی، آسفالت، اجرای تاسیسات وتجهیزات راه وغیره ونصب تابلو ها و علایم جاده ای، نصب گاردیل، خط کشی ـ ساخت سدها و بند های خاکی وبتنی، مهندسی زلزله و لرزه نگاری ـ ساخت سازه ها و مخازن فلزی وبتنی ـ ساخت وساز ساختمان و مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، درمانی، صنعتی، آموزشی، مذهبی، سیاحتی، رفاهی تفریحی، فرهنکی هنری، ورزشی و غیره ـ معماری و شهرسازی و شهرک سازی، ساختمان های بلندمرتبهBMS ـ اجرای دکوراسیون و تزئینات و مبلمان داخلی و خارجی ساختمان، نمای ساختمان و دکوراسیون داخلی شامل پوشش های کاذب، سقف، دیوار، پارتیشن وتزئینات داخلی منازل، نمای کامپوزیت و شیشه ای، توزیع وپخش انواع کف پوش ساختمان ومصالح از قبیل موزائیک وسنگ وسرامیک وتولیدواجرادیوارهای سه بعدی (پانل۳) و (LSf) ـ نورپردازی وروشنایی نمای ساختمان ـ بازسازی بافت و ابنیه تاریخ ی وفرسوده ـ اجرای کلیه امور تاسیسات ساختمان (سیستم گرمایشی، سرمایشی، تهویه هوا، اتفاء حریق، آسانسوروپله برقی، تجهیزات و اتوماسیون الکتریکی ومخابراتی وحفاظتی ساختمان، آب وفاضلاب، برق، گاز) ـ ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی (مدیریت پروژه، مشاوره، طراحی، نقشه برداری، نقشه کشی، تفکیک، نظارت، کنترل، اجراء، محاسبه، آماده سازی، متره و براورد و غیره) ـ اجرای کلیه پروژه های آب وفاضلاب، برق، گاز، تلفن، توسعه شبکه های درون شهری و برون شهری، حفاری، لوله گذاری، جوشکاری، تعمیرو نگهداری ـ پارکینگ و محوطه سازی و اجرای فضای سبز، چیدمان و المان های ثابت ومتحرک وطراحی وتهیه طرح های خاص واکدسیتک ـ اجرای پروژه های معدنی ازقبیل اکتشاف، استخراج، بهره برداری، باطله برداری و حمل و نقل مواد معدنی ـ اجرای پروژهای کشاورزی و منابع طبیعی ومرتع و آب وخاک وآبخیزداری، ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای ـ خرید و فروش و تولید آسفالت، بتن و مصالح خشک، چسب هبلکس وکاشی وانواع آن، ضایعات ساختمانی و اجرای انواع سقف ـ توسعه عمران روستائی و عشایری ـ اجرای پروژهای نقشه برداری، نقشه کشی، لیتو گرافی، کارتو گرافی، قرائت باc p s، پایپینگ ـ خریدوفروش، صادرات و واردات ماشین آلات، مواد اولیه، مصالح ساختمانی و راه سازی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه ا مورخدمات بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی ـ شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات وپیمانها ـ اخذتسهیلات ریالی وارزی ازکلیه بانکهای خصوصی ودولتی وموسسات مالی اعتباری وکلیه فعالیتهاواموری که بنحوی مرتبط باموضوع شرکت باشدضمناانجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدورپروانه فعالیت نمی باشدومدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود و مرکز اصلی شرکت: یزد، بلوار بسیج، کوچه طهمورث، پلاک ۱۷ کدپستی ۸۹۱۳۷۵۵۹۴۶ و سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ که تعداد۱۰۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۴/۹۵/۳۴۲۹ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه صفائیه پرداخت گردیده است واولین مدیران شرکت: آقای بهروزکاویانی پوربه کدملی ۴۴۵۹۳۸۱۹۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای بهنام کاویانی پور به کدملی ۴۴۵۹۹۰۳۵۴۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضا کلیه اوراق بهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و آقای سیامک کشمیرشکن به کدملی ۴۴۳۲۶۸۲۷۶۰به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۰۰۹۵۸۶۵۳۸۳۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308638
آگهی تغییرات شرکت صنایع برق سامان دلتا یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۱۱۶
به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۱۲۶۴۷۳۴۳۸۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340921
آگهی تغییرات شرکت آجر فشاری باستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۳۳۲۳
آگهی تغییرات شرکت آجر فشاری باستان سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۸۶وشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۰۳۳۲۳به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغرپورحکیمیان کدملی۴۴۳۱۰۵۸۸۸۵وآقای بمانعلی پورحکیمیان نصرآبادی کدملی۴۴۳۳۰۰۱۷۲۴وآقای عباسعلی پورحکیمیان کدملی۴۴۳۲۹۷۰۷۴۱بسمت اعضاءهیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مجیدخوانین زاده کدملی۴۴۳۲۷۲۷۵۰۰بسمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴بسمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۱۷۳۶۱۲۳۷۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373909
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سها سازه فناوری اطلاعات هوشمند درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۶۸۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۹۱۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:مطالعه، شناخت، تحلیل، طراحی و مستندسازی در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات وساخت، مونتاژ، تولید و تهیه و تأمین لوازم و قطعات سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری وخرید، فروش و پشتیبانی کالاوخدمات در زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات وهوشمندسازی سیستم ها، فرآیندها و برقراری ارتباطات سیستمی وارائه خدمات آموزش،مشاوره و انجام نظارت طرحها و پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات وجمع آوری، ساماندهی، پالایش وتغذیه اطلاعات و ارائه کلیه خدمات مرتبط وراه اندازی و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی جغرافیای،GIS، GPS، SDIوبانکهای اطلاعاتی وتهیه و اجرای طرحهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات وتامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت وشرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت وبه طورکلی هر گونه فعالیتی که با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:شهر یزد ـ محمودآباد [مردآباد] ـ کوچه سوم استقلال[بهاران] ـ کوچه میرسلیم یک ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی۸۹۱۸۷۶۳۵۱۸ سرمایه شرکت:مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۰۰سهم ۱۰۰۰۰۰ریالی که تعداد۳۰۰سهم آن بانام می باشدکه مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۲۸مورخ۲۲/۱۲/۱۳۹۵نزدبانک ملی شعبه آزادی پرداخت گردیده است. اولین مدیران:آقای مجید یاوری به شماره ملی ۴۴۲۰۲۶۸۶۸۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمود صدری به شماره ملی ۴۴۳۲۵۸۳۷۹۷به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ومدیرعامل وخانم وجیهه میرشمسی به شماره ملی ۴۴۳۳۵۹۲۶۱۷به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می باشدونامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشدوآقای علی میرشمسی به شماره ملی ۴۴۲۰۴۸۴۲۴۱ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۱۱۶۸۲۸۲۳۶۴۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395923
آگهی تغییرات شرکت کوشاسهیل یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۵۲۱
آگهی تغییرات شرکت کوشاسهیل یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۰۸وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۵۲۱به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل دهقانی محمودآبادی کدملی ۵۵۱۹۹۸۶۲۸۲ و خانم منیره میرجلیلی کدملی ۴۴۲۰۷۳۰۰۹۹ و خانم ربابه طباطبایی میمونه کدملی ۵۵۱۹۷۰۲۸۷۱به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندآقای مرتضی کریمی میمونه کدملی ۴۴۳۲۸۸۲۲۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سالهای۹۲و۹۳و۹۴بتصویب رسید. ش۹۶۰۲۰۲۹۷۹۵۶۵۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400451
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی قاآنی ریس بهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۹۰۹۶
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی قاآنی ریس بهابادسهامی خاص به شماره ثبت۱۶۳ وشناسه ملی۱۴۰۰۴۷۶۹۰۹۶به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدامین قاآنی کدملی ۴۴۲۰۸۳۳۵۰۵ و خانم فخرالسادات احمدی مروست کدملی ۴۴۳۰۴۱۹۵۸۲ و خانم فاطمه قاآنی کدملی ۴۴۳۰۶۶۰۱۰۷ و خانم زینب حبوباتی کدملی ۴۷۲۳۴۳۸۵۸۰ بسمت اعضاء هیأت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای جواد دهقانی فیروزآبادی کدملی ۴۴۸۹۳۵۳۴۰۵ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۰۴۸۴۲۵۶۹۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429338
آگهی تغییرات شرکت افتخار کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۳۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای رضا برزگر نصرآبادی به کدملی ۴۴۵۹۵۱۳۲۱۸ از عضویت هیئت مدیره استعفاء داد ۲) خانم زهرا اکبری وکیل آباد به کد ملی ۳۰۵۰۵۱۳۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کد ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۲۴۱۹۰۲۶۵۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556776
آگهی تغییرات شرکت قوت زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۶۵۷۲
آگهی تغییرات شرکت قوت زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۰۹وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۶۵۷۲به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عارف عرب شاهی پاریزی کدملی ۴۴۳۲۴۹۲۱۲۰وخانم زهرا رجبی کدملی ۴۴۲۰۷۷۷۰۰۱وخانم مژده السادات دهقان کدملی ۴۴۳۱۸۵۱۰۴۶به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندآقای محمدرضا مقدم کدملی ۳۰۵۱۱۳۶۲۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل هر یک به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۲۳۱۴۷۴۴۱۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570590
آگهی تغییرات شرکت آجر فشاری کسری اشکذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۳۱۰۹
آگهی تغییرات شرکت آجر فشاری کسری اشکذرسهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۳۱۰۹به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آﻗﺎی ﻣﻬﺪی میرجلیلی ﮐﺪﻣﻠﯽ ۴۴۳۰۷۶۲۸۹۹وآﻗﺎی رضا گائینی ﮐﺪﻣﻠﯽ ۰۳۸۴۹۵۵۳۶۳وآقای محمدهادی میرجلیلی کدملی ۴۴۳۲۴۱۳۶۴۶به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوخانم زهرا اکبری وکیل آباد کدملی ۳۰۵۰۵۱۳۹۹۳به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۵۳۰۳۵۸۵۲۰۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583597
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرد صنعت الماس پارس درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۱۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۵۹۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :تولید انواع ژل آیس، ژل های یک بار مصرف ـ تولید محصولات شیمیائی صنعتی وکشاورزی- خریدوفروش،صادرات و واردات ماشین آلات، مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی- مشارکت و اخذواعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی- شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات مالی و اعتباری و کلیه فعالیتها و امور مرتبط با موضوع شرکت باشددرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :شهر یزد-مجتمع ادارات-بلوار رشتی-خیابان شهید دکتر فیاض بخش-طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۶۱۸۸۱۸۷ سرمایه شرکت:مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۰۰سهم۱۰۰۰۰ریالی می باشد تعداد۱۰۰سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۱/۲۰۰۳۰/۶۷مورخ۱۷/۰۵/۱۳۹۶نزدبانک تجارت شعبه دانشجوپرداخت گردیده است. اولین مدیران:آقای امیر دهقان به شماره ملی ۴۴۲۰۴۹۰۸۳۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم نسترن قاسمی به شماره ملی ۴۴۲۰۶۶۷۰۲۸به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای علیرضا دهقان به شماره ملی ۴۴۲۰۸۸۰۰۸۲به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسنادرسمی و اوراق بهاداروتعهدآور بانکی و نامه های عادی ومکاتبات اداری با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشدوخانم سمیراءالسادات میرجلیلی به شماره ملی ۴۴۳۳۴۶۲۵۱۹ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه ش۹۶۰۶۰۷۷۰۵۷۴۷۷۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583610
آگهی تغییرات شرکت کیهان شیمی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۶۸۶۳
آگهی تغییرات شرکت کیهان شیمی یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۶۸۶۳به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نامداری خلیل آباد کدملی ۰۴۵۰۵۳۱۴۴۹وخانم مهین جعفرزاده کدملی ۴۴۳۰۵۸۷۹۳۰وخانم مهسا نامداری خلیل آباد کدملی ۴۴۲۰۳۹۳۷۵۰به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای داود رمضانی به کدملی ۰۰۳۶۵۶۸۱۹۸به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سالهای۹۳و۹۴بتصویب رسید. ش۹۶۰۶۰۷۲۸۲۴۳۵۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669110
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یام گشت ایساتیس درتاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت۱۷۲۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۰۹۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:کلیه امور مربوط به گردشگری داخلی و خارج از کشور ـ تاسیس تورهای داخلی و خارجی ـ همکاری با تورهای داخلی و خارجی ـ ایجاد و تاسیس محل اسکان گردشگران داخلی و خارجی ـ جابه جایی مسافران داخلی و خارجی ـ تحقیق و توسعه و تولید و ساخت تجهیزات و ملزومات مربوط به گردشگری و ایجاد بازار در داخل و صادرات به خارج از کشور و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط می باشد ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکزاصلی: یزد شهر یزد ـ زیتون ـ کوچه ((دانافر)) ـ کوچه ۱۸ زیتون ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۸۹۱۶۹۶۴۹۸۹ ـ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که تماما به موجب گواهی شماره۸۷ مورخ۱۷/۷/۹۶ بانک ملی شعبه قیام پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران: آقای سیدسینا چاوشی طزرجانی به شماره ملی ۰۰۱۳۹۱۱۶۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای حمیدرضا بقائی خواه به شماره ملی ۴۴۲۰۰۰۱۷۹۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای ابراهیم کاظمی مغستان به شماره ملی ۴۴۲۰۱۴۹۳۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند.دارندگان حق امضا:کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا حسین خانی به شماره ملی ۰۳۱۱۳۷۹۸۳۴ به سمت بازرس اصلی ـ آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۲۹۴۰۶۹۶۷۳۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674538
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص داوین تجارت ایساتیس درتاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۲۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۹۰۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات، خریدوفروش وپخش محصولات صنعتی، معدنی وکشاورزی، ماشین آلات، مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی- تجارت خارجی وبازرگانی داخلی- پشتیبانی وارداتی تولید و صدور انواع کالا-خدمات پس ازفروش، گارانتی، ترخیص کالا، تجارت الکترونیک وبازاریابی(غیرهرمی و شبکه ای)- حق العمل کاری ونمایندگی خارجی-شرکت درقراردادها،مناقصات ومزایدات وکلیه امور پیمانی مرتبط- مشارکت واخذواعطای نمایندگی اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی- اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی وکلیه خدمات و فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت ضمناانجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. -مرکزاصلی: شهریزد-آیت اله کاشانی-خیابان مسکن وشهرسازی-خیابان آیت الله کاشانی-پلاک۶۰۱-طبقه چهارم-کدپستی۸۹۱۵۶۳۷۹۶۹ -سرمایه شرکتمبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰ سهم۲۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشدکه مبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۶۸/۸/۹۶/۱۳۰۲ مورخ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ نزدبانک توسعه صادرات ایران شعبه یزدپرداخت گردیده است. اولین مدیران :آقای علی زارع رعدآبادی به کدملی۴۴۳۲۸۷۹۰۴۱به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای آرمین شایگان مهر به کدملی ۴۴۳۳۴۰۶۷۳۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای حسین زارع رعدآبادی به کدملی۵۵۲۹۵۴۰۰۰۷به سمت عضو هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد رسمی و اوراق بهادارو تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشدوسایر نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد و آقای علی رضا ابوالحسنی زاده به کدملی۳۰۵۰۶۵۸۲۰۷به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.-اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۸۰۱۷۵۴۵۹۰۷۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756173
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بلدرچین شیرکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۵۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهری حبیبی کدملی ۲۹۹۱۲۹۳۱۹۵ و خانم لیلاتیموری کدملی ۴۴۳۱۷۰۵۱۸۱ و آقای محمدحسن حبیبی کدملی ۱۲۴۹۴۵۷۰۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس اصلی وآقای علی اصغرملاجعفری کدملی۴۴۳۰۶۷۸۵۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۹۲۱۸۸۴۴۷۴۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920141
آگهی تغییرات شرکت نگار نیرو مهریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۸۲۱۷
آگهی تغییرات شرکت نگار نیرو مهریزسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۷۷وشناسه ملی۱۴۰۰۴۸۱۸۲۱۷به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیده شیواهوشمندرضوی کدملی۰۰۸۱۱۱۳۲۷۷وآقای امیر محمودی هاشمی کدملی۴۴۳۲۳۸۱۹۵۷به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندو. مجتبی بهفروز کدملی ۴۴۳۱۷۵۱۱۴۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و صورتهای مالی منتهی به سالهای ۹۴و۹۵ بتصویب رسید. ش۹۶۱۲۱۵۵۶۴۹۲۹۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180519
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص غذای شایان شادان شهد پارسیان درتاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۸۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۵۰۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تولید، بسته بندِی، پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع مواد غذایی، خیارشور، زیتون شور، انواع ترشیجات، انواع شور، میوه، سبزی جات، سبزی جات خشک شده، انواع رب و سس، مربا، رب کوجه ـ برنج، قند و شکر، چای، عسل، رطب و خرما، پسته، زعفران ـ محصولات و فراوردهای گیاهی و دامی، انواع خشکبار، غلات، حبوبات، ادویه جات، کنسرو، کمپوت، انوع نوشیدنی ها و آب میوه ـ انواع شکلات و بیسکویت، آجیل ـ انواع روغن (زیتون، آفتابگردان، ذرت، سویا، گلزا، کنجد و..) ـ بسته بندی گوشت، مرغ و تخم مرغ، سوسیس و کالباس، همبرگر و فرآورده های گوشتی ـ انواع کنسرو گوشتی، تن ماهی و غذاهای آماده ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات مرتبط ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت ها و تولیدات مرتبط با موضوع درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله کوی حجت ـ بلوار خاتم یزدی ـ کوچه ۱۹ حجت [محمد حسن طاهرنژاد ] ـ پلاک ۱۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۵۶۹۴۱۷۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۷۲۰۱۵۶ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه میبد با کد ۲۷۲۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سیدمهدی حیدریه زاده به شماره ملی ۴۴۲۰۷۸۱۵۴۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین یزدی یوسفی به شماره ملی ۴۴۳۲۶۶۲۳۰۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدسیروس حیدریه زاده به شماره ملی ۴۴۸۹۶۷۵۸۸۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدامیرحسین نجفی به شماره ملی ۴۴۳۰۶۴۶۱۵۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۵۳۰۱۰۳۸۱۵۴۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270442
آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی آرمان سلامت ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲) آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین زارع ارنانی به کدملی ۴۴۶۹۸۷۱۴۱۹ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۲۸۸۹۲۶۶۵۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14286007
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد کبیر سدید ایساتیس درتاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت۱۷۹۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۱۱۴۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش، پخش، صادرات و واردات آهن و فولاد، تیر آهن، میلگرد، ورق و شمش های فولادی و چدنی، آهن آلات ساختمانی و صنعتی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و امور بازرگانی داخلی و تجارت خارجی ـ حق العمل کاری ـ بازراریابی و فروش محصولات کارخانجات و نمایندگی ها و عامل های فروش ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و کلیه فعالیتها و امور مرتبط با موضوع شرکت باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، صفائیه ۱۵خرداد، بلوار دانشجو، کوچه ۲، پلاک ۸، طبقه اول، واحد ۲ کدپستی ۸۹۱۶۸۱۵۳۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۶۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۶۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰/۲۷۰۶/۹۷ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه پانزده خرداد با کد ۲۷۰۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مرتضی بینا به شماره ملی۲۹۹۰۳۶۵۶۶۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید نادر سادات زاده به شماره ملی۴۴۲۰۰۰۴۶۸۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن پناه بخدا به شماره ملی۴۴۳۰۷۳۸۰۱۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نعیمه السادات سادات زاده به شماره ملی۴۴۳۱۹۲۱۸۳۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۰۵۵۰۵۲۷۵۴۰۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302268
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بانی نصر یاران اقتصاد دانش درتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت۱۷۹۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۱۹۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تجارت داخلی، بازرگانی خارجی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ مدیریت مالی و حسابداری ـ انجام امور قراردادها و پیمان ها و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ تامین و پشتیبانی نیروی متخصص، نیمه ماهر و ساده در رابطه با موضوع فعالیت اصلی شرکت و خدمات حمل و نقل عمومی و صنعتی، امور نقلیه، اجاره تجهیزات و ماشین آلات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی ـ تولید، بسته بندی، پخش، خرید و فروش انواع مواد غذایی، خشکبار، غلات، حبوبات، ادویه جات، روغن، برنج و زعفران ـ سرمایه گذاری داخلی و خارجی و سرمایه گذاری های ریالی و ارزی در سایر شرکت ها در رابطه با موضوع فعالیت اصلی شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی در رابطه با موضوع فعالیت اصلی شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، نعیم آباد(آبشاهی)، کوچه ۴۵[تعاون]، بلوار دانشجو، پلاک ۵۴۳، طبقه همکف کدپستی ۸۹۱۶۷۱۳۴۳۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۹/۹۷ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک بانک اقتصاد نوین شعبه مطهری یزد با کد ۳۷۰۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای فرهنگ کمالی اردکانی به شماره ملی۳۸۶۰۳۶۲۳۱۳و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای پیمان کمالی اردکانی به شماره ملی۳۸۷۵۵۵۱۲۱۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدامیرحسین نجفی به شماره ملی۴۴۳۰۶۴۶۱۵۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه سادات نجفی به شماره ملی۴۴۳۱۶۲۹۰۹۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرح ناز السادات رکنیان یزدی به شماره ملی۴۴۳۱۸۶۱۸۶۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین سایر نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی اکبر قاسمی خضرآبادی به شماره ملی۵۰۳۹۵۱۸۵۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۱۵۲۵۹۵۷۰۲۷۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352046
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع غذایی پنج دری جاده ابریشم در تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۸۰۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۶۵۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید، بسته بندی، پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع مواد غذایی، انواع محصولات و فراوردهای گیاهی، دامی، انواع خشکبار، غلات، حبوبات، ادویه جات، کنسرو، کمپوت، شکلات، آجیل ـ میوه، سبزی جات، سبزی جات خشک شده، انواع رب و سس، ترشی، مربا، رب کوجه ـ برنج، قند و شکر، چای، عسل، رطب و خرما، پسته، زعفران ـ انواع کنسرو گوشتی، تن ماهی و غذاهای آماده ـ انواع روغن (زیتون، آفتابگردان، ذرت، سویا، گلزا، کنجد) ـ خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، دستگاه و ابزارآلات، مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و کلیه فعالیتها و امور مرتبط با موضوع شرکت باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ دهستان فهرج ـ روستا اکرم اباد ـ خیابان آزادی ـ بن بست (کابینت سازی دشتی) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۵۴۱۵۵۷۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸/۳۵۵۷ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه میدان امام حسین با کد ۳۵۵۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه تهرانی به شماره ملی ۴۴۲۰۱۱۸۶۰۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد صالح تهرانی به شماره ملی ۴۴۲۰۶۱۷۵۱۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد علی تهرانی به شماره ملی ۴۴۳۳۴۷۴۲۴۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن قهوچی طهرانی به شماره ملی ۴۷۲۲۴۲۳۹۷۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۷۱۵۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدشهاب الدین میرجعفری هدش به شماره ملی ۴۴۳۳۲۸۵۳۱۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۹۵۱۱۵۹۶۵۱۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک