محمدرضا بیگدلی

آقای محمدرضا بیگدلی

کد ملی 4411047926
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1049062
آگهی تغییرات شرکت نیک سازان سرمد با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۷۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۲۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100741
آگهی تغییرات شرکت بنا اندیشان صدر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۲/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۳۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سرافراز امیدواری به شماره ملی ۲۲۹۳۰۹۷۷۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد بوستانی به شماره ملی ۲۳۰۰۴۵۹۶۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی بوستانی به شماره ملی ۲۲۹۵۹۱۹۵۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم زینب صفری موالو به شماره ملی ۰۰۷۹۹۶۷۴۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای معروف فتحی به شماره ملی ۱۶۳۹۱۰۶۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی صادق نژاد به شماره ملی ۰۰۷۴۲۶۶۹۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی صادق نژاد به شماره ملی ۰۰۷۴۲۶۶۹۸۵ به سمت مدیرعامل. ۴۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا محمدمهدی بوستانی (عضو هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۲ خانم شعله روستا به شماره ملی ۲۲۹۳۲۱۴۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا پژمانیان به شماره ملی ۲۲۹۰۹۵۶۵۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۶۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650803
آگهی تغییراتمشاوران امید ماکان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۸۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزانه بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۰۹۵۲۹۱۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء موسسه خارج گردید. معصومه بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۰۹۹۸۴۹۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء موسسه خارج گردید. آذر فتاحی به شماره ملی۳۳۲۰۰۱۷۷۹۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه قانونی شرکت به نشانی: «استان زنجان ابهر شهرک گلسار گل افشان سوم پلاک ۱۵۳ طبقه همکف کدپستی: ۴۵۶۶۱۵۴۱۸۵.» منحل اعلام گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۲ نفر کاهش یابد. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست و میزان سهم الشرکه شرکاء پس از کاهش: وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۱۲۰۸۸۵۳۹۲۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069475
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آنا دی راز درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۵۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان نفت - کوچه سوم - پلاک ۴ - واحد ۱۴ کدپستی: ۱۴۶۹۸۱۳۴۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۲۷۳۵۴/۹۵/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه شعبه مرکزی ابهرپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سمیرا سرخوش شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد رضا بیگدلی شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی.علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۱۹۱۷۶۵۵۸۵۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069496
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز شن درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۶۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان دولت - خیابان کیکاووس - انتهای حسین حیدر - پلاک ۲۷ - واحد ۹ کدپستی: ۱۹۳۹۷۳۹۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲۷ مورخ ۲۷/۶/۹۵ نزد بانک سپه شعبه داخلی ۱۷۳۲۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی رضائی کد ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سمیرا سرخوش شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی. محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۱۹۱۴۷۴۸۴۲۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069518
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا دی پاژ درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - سردار جنگل جنوبی - میدان استاندارد - روبروی موسسه استاندارد - مجتمعهای سهند - بلوک ۵ جدید - واحد ۵-کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۶. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۲۲۶۷۱/۹۵/۶۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد رضا بیگدلی ک م ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علی رضائی ک م ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۷۱۹۸۸۹۲۲۵۴۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089522
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز لار درتاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۶۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران - سر دیباجی شمالی - بر فرمانیه شرقی - پلاک ۴۱ - مجتمع یاس - واحد ۲۴کدپستی۱۹۵۳۷۶۴۱۷۷ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۵۳۹۹/۹۵/۶۰ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : محمد رضا بیگدلی ک م۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی علی اعتمادی تبارک م ۰۰۴۸۶۳۸۳۲۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۸۰۲۳۱۳۳۰۲۶۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252982
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز بنا درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۴۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۸۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان/ شهرستان ابهر/ شهرک آزادگان / کوچه ده متری وفا / پلاک ۸۱ / کدپستی ۴۵۶۱۶۴۳۹۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ که تعداد ۱۰۰سهم آن بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۲۸۵۲۸۳/۹۵/۶۰ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه ابهر پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ آقای حسین طیبی فلاح به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۳۲۴۵۷۲۰۵۴ ـ ۲ ـ خانم سحر قدیمی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۰۹۵۲۹۱۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش۹۵۱۰۲۲۹۸۶۸۰۶۵۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252991
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز تات درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۴۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۸۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان / شهرستان ابهر / میدان ترمینال / کوچه نیکا / ساختمان ملیکا/ پلاک ۱۴، طبقه دوم / واحد شماره ۳ / کدپستی ۴۵۶۱۷۶۷۳۵۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۲۸۵۲۹۰/۹۵/۶۰ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه ابهر پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ آقای سروش یوسفی گیل چالان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۲۶۴۹۸۷۰۵۰۸ ـ ۲ ـ خانم سحر قدیمی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۰۹۵۲۹۱۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش۹۵۱۰۲۲۲۶۶۵۳۰۳۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431905
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خشت پل ری درتاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه ساختمانسازی، راهسازی، سد و شبکه، تاسیسات برقی و مکانیکی و صنعتی، فضای سبز، ژئو تکنیک، خطوط انتقال نفت و گاز. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ دولت ـ کوچه شهیدمسعودجانثاری لادانی ـ خیابان شهید حسین حیدر ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه همکف ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۹۳۹۷۳۹۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن به موجب گواهی شماره ۱۸/۲۱۹/۱۱ مورخه ۱۰/۲/۹۶ بانک صادرات زنجان شعبه ۲۱۹ ابهر پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای امین رحیم پور به شماره ملی ۱۳۷۵۸۹۰۰۸۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ و به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی اکبر سام دلیری به شماره ملی ۴۸۳۹۸۶۲۵۸۳ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۲۲۵۱۸۳۱۳۰۷۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431908
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ فراز درتاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام امور پیمانکاری در زمینه ساختمانسازی، راهسازی، سد و شبکه، تاسیسات برقی و مکانیکی و صنعتی، فضای سبز، ژئو تکنیک، خطوط انتقال نفت و گاز. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ـ در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیتهای شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ فرمانیه ـ کوچه یاس ـ خیابان دیباجی شمالی ـ پلاک ۴۱ ـ ساختمان یاس ـ بلوک B۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۲۴ ـ کدپستی ۱۹۵۳۷۶۴۱۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال طبق گواهی شماره ۲۲ / ۲۱۹ ـ ۱۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۶بانک صادرات شعبه ابهر به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای امین رحیم پور به شماره ملی ۱۳۷۵۸۹۰۰۸۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر سام دلیری به شماره ملی ۴۸۳۹۸۶۲۵۸۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۲۲۵۷۹۱۳۹۵۵۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482703
آگهی تغییرات شرکت شن پل مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود فتاحی مریان بشماره ملی ۲۶۳۰۸۷۲۶۷۱ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای محمد رضا بیگدلی بشماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای امین رحیم پور بشماره ملی ۱۳۷۵۸۹۰۰۸۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای الباقی مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به آدرس جدید: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان خارک - کوچه صائب - پلاک ۹ - طبقه اول - واحد ۲، کد پستی ۱۱۳۳۷۴۵۵۱۳ تغییر یافت. پ۹۶۰۳۳۱۷۳۷۲۸۶۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654029
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمه بتن ایلیا درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۰۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ دولت ـ کوچه شهیدمسعودجانثاری لادانی ـ خیابان شهید حسین حیدر ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۳۹۷۳۹۸۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۲۸/۱۷۲۵۰/۶۴ مورخ ۴/۷/۹۶ از بانک تجارت شعبه هیدج به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۹۲۴۱۲۴۷۳۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654038
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ خورشید درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۰۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پونک شمالی ـ خیابان سهند ـ بن بست ۱۲ متری سهیل ـ پلاک ۴۸ ـ مجتمع سهند۳ ـ بلوک ۵جدید ـ بلوک ۳ ـ ق۵ ـ طبقه دوم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۲۶/۱۷۲۵۰/۶۴ مورخ ۴/۷/۹۶ از بانک تجارت شعبه هیدج به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۹۹۸۲۷۹۰۲۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ ولیعصر درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۱۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ فرمانیه ـ کوچه یاس ـ خیابان دیباجی شمالی ـ پلاک ۴۱ ـ ساختمان یاس ـ بلوک B۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۲۴ ـ کدپستی ۱۹۵۳۷۶۴۱۷۷ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۲۷/۱۷۲۵۰/۶۴ مورخ ۴/۷/۹۶از بانک تجارت شعبه هیدج به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۹۸۶۱۸۷۴۹۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654053
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا شید سازه درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۱۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ دولت ـ کوچه شهیدمسعودجانثاری لادانی ـ خیابان شهید حسین حیدر ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۳۹۷۳۹۸۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۲۵/۱۷۲۵/۶۴ مورخ ۴/۷/۹۶ از بانک تجارت شعبه هیدج به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای جمشید سرخوش به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۶۸۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۹۹۹۱۴۹۱۶۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661419
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا شید بتن در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پونک شمالی ـ خیابان سهند ـ بن بست ۱۲ متری سهیل ـ پلاک ۴۸ ـ مجتمع سهند۳ ـ بلوک ۵جدید ـ بلوک ۳ ـ ق۵ ـ طبقه دوم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۱۵/۵۹۵ ـ ۲/۱۱ از بانک صادرات زنجان شعبه صائین قلعه به مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای جمشید سرخوش به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۶۸۰۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۴۶۸۸۴۶۲۸۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13720092
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرام پل راه بهشت درتاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۵۲۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۷۷۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری، سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ شهر قم ـ ۲۰متری بهشتی ـ بلوار شهیدکیوانفر ـ بلوار ۷تیر ـ پلاک ۱۶۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۷۱۹۷۴۸۴۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران برای مدت نامحدود انتخاب شدند. خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوارق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۲۹۴۹۱۴۶۷۲۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846981
آگهی تغییرات شرکت خشت بتن سبز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۰۱۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۶۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه: آقای میلاد صیقل دلشاد ش م ۰۰۸۱۰۱۵۷۲۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای شهرام باوندپور ش م ۳۲۵۸۸۴۷۷۲۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن. در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب، آبرسانی و کانالهای انتقال آب، سازه‌های دریایی و ساحلی و نظایر آن. و کلیه‌ی کارهای نظارت و مشاوره و اجراء و کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی. انجام کلیه امور بازرگانی از قبیل (صادرات و واردات و ترخیص کالاهای مجاز) خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، ایجاد شعب و نمایندگی شرکتهای معتبر به منظور اهداف شرکت، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ال سی برای شرکت نزد بانکها، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۱۱۱۰۱۴۴۲۷۰۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236177
آگهی تغییرات شرکت شن بتن آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۵۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۲۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بیگدلی کدملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. - خانم سحر قدیمی کدملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای محمدعلی میرزائی کدملی ۰۳۲۲۴۱۷۷۶۷ دارنده ۹۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای اصغر محمدبیگی کدملی ۰۰۴۲۶۹۶۹۳۳ دارنده ۲۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۷۰۷۶۳۳۸۵۵۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک