یوسف افضل خانی

یوسف افضل خانی

کد ملی 0439738474
58
شرکت‌ها
58
آگهی‌ها

شرکت های یوسف افضل خانی

مهندسی آریا نفت شهاب
مهندسی آریا نفت شهاب
1
توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمانی آراد
توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمانی آراد
1
ساختمانی سیمین سپاهان
ساختمانی سیمین سپاهان
1
مهندسی کانی فراوران تهران
مهندسی کانی فراوران تهران
1
مهندسی شبکه پارس
مهندسی شبکه پارس
1
فردوس ماشین تهران
فردوس ماشین تهران
1
ساختمانی تراکم
ساختمانی تراکم
1
بازرگانی کارن تجارت پویا
بازرگانی کارن تجارت پویا
1
بازرگانی رادمهر رسپینا
بازرگانی رادمهر رسپینا
1
آتی مکث فردا
آتی مکث فردا
1
پونه تجارت گستر
پونه تجارت گستر
1
توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمان برسین
توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمان برسین
1
مهندسی دزون
مهندسی دزون
1
ساختمانی همراه نگین تهران
ساختمانی همراه نگین تهران
1
تاقدیساز
تاقدیساز
1
ساختمانی زیگورات
ساختمانی زیگورات
1
رمز آسا
رمز آسا
1
مهندسی آب سازه فاضلاب
مهندسی آب سازه فاضلاب
1
دلتاپی سنگ
دلتاپی سنگ
1
ایمن سپر زرندیه
ایمن سپر زرندیه
1
ارمه گروه
ارمه گروه
1
ندای علم وصنعت
ندای علم وصنعت
1
مهندسین مشاور کامیاران کوشا
مهندسین مشاور کامیاران کوشا
1
آرمان افق آریا
آرمان افق آریا
1
پترو پایدار ایرانیان
پترو پایدار ایرانیان
1
مهندسی همراه افق تهران
مهندسی همراه افق تهران
1
تجاری گالی نور
تجاری گالی نور
1
هدهد زنده رود
هدهد زنده رود
1
فنی و مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیش
فنی و مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیش
1
مهندسی برق کنترل وابزاردقیق ایده
مهندسی برق کنترل وابزاردقیق ایده
1
مهندسی پترو تدبیر پارس
مهندسی پترو تدبیر پارس
1
مهندسی نام آوران فن
مهندسی نام آوران فن
1
گلوبان خدمات بین الملل
گلوبان خدمات بین الملل
1
مهندسین مشاور سکو
مهندسین مشاور سکو
1
سات
سات
1
آبنوس گستر پژواک
آبنوس گستر پژواک
1
راه و ساختمان اسکان ده
راه و ساختمان اسکان ده
1
نفت و گاز پترو سینا آریا
نفت و گاز پترو سینا آریا
1
مهندسی فرایند طرح گستر
مهندسی فرایند طرح گستر
1
بسیم گوشت
بسیم گوشت
1
مهندسی نیروی نفت وگاز سپانیر
مهندسی نیروی نفت وگاز سپانیر
1
ساختمانی بتون آجر
ساختمانی بتون آجر
1
گروه صنعتی تیراژه پارسیان ایرانیان
گروه صنعتی تیراژه پارسیان ایرانیان
1
تهران پرشیا
تهران پرشیا
1
ساختمانی دبله
ساختمانی دبله
1
تهیه و پخش آهن آلات همیار فولاد سیستان و بلو چستان
تهیه و پخش آهن آلات همیار فولاد سیستان و بلو چستان
1
پیسا
پیسا
1
عمران جوش سبلان
عمران جوش سبلان
1
بهین گستر کاو
بهین گستر کاو
1
خدماتی بک افزار
خدماتی بک افزار
1
بین المللی نوین نمای سهند
بین المللی نوین نمای سهند
1
تولیدی وصنعتی سی بی جی
تولیدی وصنعتی سی بی جی
1
صنایع الکترونیک مهان افرا
صنایع الکترونیک مهان افرا
1
شعله آبی پارسیان
شعله آبی پارسیان
1
محراب
محراب
1
جام آب خزر
جام آب خزر
1
حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب
حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب
1
میثاق ثمر شماره چهارصد و سه
میثاق ثمر شماره چهارصد و سه
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 572505
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریا نفت شهابسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود فلاح به شماره ملی ۱۲۳۹۱۹۵۴۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۱۳۱۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619279
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث پروژه‌های صنعتیو ساختمانی آراد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۵۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۰۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم معصومه زاهدی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۷۸۰۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۹۸۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681227
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سیمین سپاهانسهامی خاص به شماره ثبت۱۷۴۳۷۰و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۶۸۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی دهقانی به کدملی ۵۴۱۹۳۲۹۸۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۷۰۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691264
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کانی فراوران تهران سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۳۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و مصطفی صادقی به کدملی ۰۰۴۴۷۵۲۶۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۷۰۵۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046098
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۲۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: یوسف افضل خانی به ش ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ مشاری به ش ملی ۰۰۴۵۳۷۴۵۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۱۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052663
آگهی تصمیمات شرکت فردوس ماشین تهران سهامی خاص بشماره ثبت۱۰۵۲۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۹۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی به کدملی۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و مهدی کمالیان به کدملی۰۰۵۱۶۳۳۹۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۴۴۵۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059210
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تراکم سهامی خاص به شماره ثبت۶۸۳۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی به ک م ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و امیرمهبد احمدی به ک م ۰۰۵۷۷۰۷۷۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۴۷۹۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068998
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کارن تجارت پویا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۰۹۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود مزینانی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۸۵۱۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۵۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069006
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رادمهر رسپینا سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۱۹۸۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل غنی آبادی به شماره ملی ۰۰۵۷۶۶۴۶۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۵۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082016
آگهی تصمیمات شرکت آتی مکث فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۱۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۲ واصل گردید: یوسف افضل خانی به ش ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و بهناز اسماعیلی فر به ش ملی ۰۰۶۳۰۰۵۴۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۹۵۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085474
آگهی تصمیمات شرکت پونه تجارت گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به ش م ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ بسمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به ک م ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۶۰۹۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095811
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث پروژه‌های صنتی و ساختمان برسین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۳۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۵۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099738
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی دزون سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ واصل گردید: یوسف افضل خانی به ک م ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و عبداله حریری به ک م ۰۰۴۵۱۹۰۵۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۶۵۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175064
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی همراه نگین تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۵۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی جعفری فرد به شماره ملی ۴۲۱۹۵۹۳۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل، آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۳۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196245
آگهی تغییرات شرکت تاقدیساز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۱۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژومان محاسب ش م ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ بسمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی ک م ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۴۶۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211981
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی زیگورات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ و آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به ترتیب سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۲۱۷۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213247
آگهی تغییرات شرکت رمز آسا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۷۷۱۳
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ بسمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به کدملی۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: رضا توسلی ک م۱ ۷۷۳۴۳۶ ۰۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره محمد کارگهی ک م۱ ۳۹۳۱۰۶ ۱۷۵ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره امیرعباس فرجاد ک م۶ ۰۱۵۰۹۰ ۰۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهائی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۲۲۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596842
آگهی تصمیمات شرکت آب سازه فاضلاب سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۱۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کد ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و حمید خلف به کد ملی ۲۵۷۱۵۹۵۹۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631498
آگهی تصمیمات شرکت دلتا پی سنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۲۸۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و حسین راه آورد به کدملی ۰۰۴۰۹۱۳۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9648712
آگهی تغییرات شرکت ایمن سپهر زرندیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شاکردنیوی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۵۷۰۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ملک حسین محمدعلی پورشیرمحله به شماره ملی ۲۲۰۰۳۷۳۹۵۳ و خانم فریده محمدعلی پور و آقای وحید محمدعلی پورشیرمحله به شماره ملی ۰۰۱۴۵۸۱۷۰۱ تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ملک حسین محمدعلی پورشیرمحله به شماره ملی ۲۲۰۰۳۷۳۹۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریده محمدعلی پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید محمدعلی پورشیرمحله به شماره ملی ۰۰۱۴۵۸۱۷۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ملک حسین محمدعلی پورشیرمحله به شماره ملی ۲۲۰۰۳۷۳۹۵۳ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689495
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی آرمه گروه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۶۵۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۹۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کد ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و هاجر باقری به کد ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: محسن پاکروان به کد ملی ۱۲۳۹۸۷۰۵۷۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمد پاکروان به کد ملی ۱۲۳۹۷۸۴۹۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا معماریان بادی به کد ملی ۱۲۳۰۰۱۸۶۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699784
آگهی تصمیمات شرکت ندای علم و صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۸۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به ش ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و حبیب اله نجفلو به ش ملی ۱۴۶۰۷۰۰۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744173
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور کامیاران کوشا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۶۰۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۷۱۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی به کد ملی۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴به سمت بازرس اصلی و حمید خلف به کد ملی۲۵۷۱۵۹۵۹۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772363
آگهی تغییرات شرکت آرمان افق آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی جعفری فرد به شماره ملی ۴۲۱۹۵۹۳۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شیراز جنوبی نبش رضوان پ ۵ واحد ۶ کدپستی ۱۴۳۵۸۸۶۴۳۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887089
آگهی تغییرات شرکت پترو پایدار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۸۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عمران صادقیان به شماره ملی ۰۰۴۸۸۷۴۸۷۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892791
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی همراه افق تهران سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۵۴۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۸۳۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و علی جعفری فرد به کدملی ۴۲۱۹۵۹۳۲۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902197
آگهی تصمیمات شرکت گالی نور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۷۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۸۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و سلیمان نیکرو به کدملی ۲۷۲۰۵۹۷۶۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9947732
آگهی تغییرات شرکت هدهد زنده رود سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۴۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم مونیکا نادی به شماره ملی ۰۰۷۰۳۱۲۵۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9978048
آگهی تصمیمات شرکت راه اندازی صنعت آسیا اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۳۲۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: یوسف افضل خانی به ش ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و ندا مسیبی داریانی به ش ملی ۰۰۶۳۴۷۶۲۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9996689
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی برق کنترل و ابزار دقیق ایده سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۰۵۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۳۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و حق رضا صادقی به کدملی ۰۶۰۳۰۶۱۴۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن گلشن به کدملی ۰۰۴۶۹۲۲۵۵۵ مهران باباپور به کدملی ۲۱۶۲۲۵۳۷۸۱ حسام الدین جعفری به کدملی ۰۰۴۶۳۲۰۲۴۵ هایده مرجبی شکارسرایی به کدملی ۰۰۵۶۶۵۹۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997897
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۶۳۳۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۴۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود فلاح به شماره ملی۱۲۳۹۱۹۵۴۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۶/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین شریف آبادی عسکری به شماره ملی۳۰۵۱۸۳۹۷۵۲ و اقای سید حسن حسینی نیک به شماره ملی۱۰۶۲۲۴۹۲۰۸ و آقای محمدتقی گیلاندوست به شماره ملی۰۰۳۹۸۳۶۶۹۱ تا تاریخ۳۰/۶/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043330
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نام آوران فن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۱۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کد ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و هما مصلحی به کد ملی ۴۸۹۹۶۲۲۹۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120939
آگهی تغییرات شرکت گلوبان خدمات بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم لیلا گنجه به شماره ملی۰۴۵۱۴۹۵۸۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۵/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139270
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سکو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۲۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۲۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی بجای هوشنگ تسلیمی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10205524
آگهی تصمیمات شرکت سات سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۱۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‎خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و جمشید زاهدی به کدملی ۴۸۹۹۶۲۶۴۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کرمعلی نادری به کدملی ۴۸۹۸۴۱۴۳۰۳ قربانعلی سرلک به کدملی ۰۵۵۲۶۳۸۹۵ عبدالرحمن حسنی به کدملی ۱۸۱۸۶۹۲۷۶۷ سهراب کاظمی به کدملی ۲۴۳۰۱۰۵۷۵۶ بابک انصاری به کدملی ۳۷۶۱۷۵۷۵۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ قربانعلی سرلک بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرحمن حسنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کرمعلی نادری بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210914
آگهی تغییرات شرکت آبنوس گستر پژواک سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۴۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۳۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم مونیکا نادی به شماره ملی۰۰۷۰۳۱۲۵۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10283272
آگهی تصمیمات در شرکت اسکان ده سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۶۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۲۴۱۰۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۴/۹۰ که در تاریخ ۷/۲/۹۱ واصل گردید صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید و آقایان یوسف افضل خانی به کدملی۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ و کدپستی۱۶۶۹۸۳۳۱۱۱ به سمت بازرس اصلی و رشید قادریان به کدملی۱۲۸۶۴۵۸۲۶۹ و کدپستی۱۶۴۹۸۳۷۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۲/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10294231
آگهی تغییرات شرکت نفت و گاز پترو سینا آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۰۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عمران صادقیان به شماره ملی۰۰۴۸۸۷۴۸۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۸/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457373
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرآیند طرح گستر سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۰۸۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۳۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و شهین نیک اعتقاد به کدملی ۴۱۳۲۰۶۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدسعید سجادپور به کدملی ۲۹۹۱۲۵۷۳۵۰ و کامبوزیا راستان به کدملی ۱۲۸۴۴۲۸۳۲۱ و قاسم آقابابایی علویجه به کدملی ۱۰۹۱۸۷۹۴۸۶ و غلامحسین خبازیان اصفهانی به کدملی ۱۲۸۷۷۹۶۱۹۲ که سیدسعید سجادپور بسمت رئیس هیئت مدیره و کامبوزیا راستان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم آقابابایی علویجه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10458198
آگهی تصمیمات شرکت بسیم گوشت سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۴۰۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۴۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کد ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عمادی به کد ملی ۰۹۳۹۳۸۰۹۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10470828
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی حسام به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رستم قاسمی و آقای غفار حاجی سالم به شماره ملی ۲۷۵۴۰۵۳۳۳۶ و آقای علی مراد اتحاد به شماره ملی ۳۹۶۱۷۰۴۵۱۱ و آقای غلامحسین خواجه علی چالشتری به شماره ملی ۴۶۲۱۹۶۵۰۶۹ و آقای حسین شریف آبادی عسکری به شماره ملی ۳۰۵۱۸۳۹۷۵۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای رجبعلی نصراله نژادقمی به شماره ملی ۲۰۶۴۳۴۰۱۵۷ و آقای محمدرضا پورضیائی به شماره ملی ۰۶۰۱۰۳۵۴۹۶ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491597
آگهی تصمیمات شرکت بتن آجر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۵۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۵۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی نایب حسین زاده به کدملی ۰۰۴۷۹۲۴۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل عباس شریف کاشانی به کدملی ۵۲۲۹۲۳۷۰۲۳ و مهدی برادران توکلی ۰۰۴۱۶۵۸۱۳۲ و لادن بیاتی به کدملی ۰۰۴۷۷۰۳۹۷۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مهرانگیز حکمت نژاد به کدملی ۱۲۸۵۴۹۵۴۳۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۰ مهدی برادران توکلی به سمت رئیس هیئت مدیره، لادن بیاتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عباس شریف کاشانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مهدی برادران توکلی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510646
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تیراژه پارسیان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۱۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای جلیل حسینی تبار به شماره ملی ۱۳۷۷۲۶۰۳۳۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555625
آگهی تصمیمات شرکت تهران پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۶۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۲۴۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: یوسف افضل خانی به ک م ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و کامبوزیا راستان به ک م ۱۲۸۴۴۲۸۳۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل سیدسعید سجادپور به ک م ۲۹۹۱۲۵۷۳۵۰ و بهکام امین زاده به ک م ۰۰۴۰۸۲۴۶۷۶ و شهروز شعاعی به ک م ۰۰۳۹۳۸۵۲۷۲ و کمال الدین معارفی به ک م ۰۰۴۴۸۹۰۴۲۷ انتخاب گردیدند که سیدسعید سجادپور به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و بهکام امین زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650557
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی دبله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‎خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670708
آگهی تغییرات شرکت به شماره ثبت ۱۷۴۱ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۸۹ که مدارک واصل گردیده: ۱ یوسف افضل خانی کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ کدپستی ۹۸۱۳۶۳۳۱۶۵ به عنوان بازرس اصلی و جلیل حسینی تبار کدملی ۱۳۷۷۲۶۰۳۳۱ کدپستی ۹۸۱۳۶۳۳۱۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ محمدرضا احسانفر کدملی ۳۶۲۸۹۲۷۰۶۳ کدپستی ۱۹۸۵۸۲۵۱۶۵ غلامعلی ظفریابی کدملی ۵۳۳۸۹۲۷۰۶۳ کدپستی ۹۸۱۸۶۸۴۹۱۹ علی اصغر زاهدی فر کدملی ۰۶۵۲۸۹۵۴۴۷ کدپستی ۹۸۱۶۷۴۴۹۶۵ عظیم رحیمی کدملی ۵۳۳۹۸۴۶۰۲۴ کدپستی ۹۸۱۷۷۵۴۹۱۸ ابراهیم جواهری عفیف کدملی ۳۶۲۰۹۷۲۵۸۳ کدپستی ۹۸۱۳۶۳۳۱۶۵ اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۳ غلامعلی ظفریابی رئیس هیئت مدیره، محمدرضا احسانفر نایب رئیس هیات مدیره، ابراهیم جواهری عفیف مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر زاهدی فر و عظیم رحیمی عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۴ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751233
آگهی تصمیمات شرکت پیسا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۶۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۳۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به ش ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی محمدی به ش ملی ۱۲۱۹۶۳۶۱۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10784799
آگهی تصمیمات شرکت عمران جوش سبلان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۴۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید:: یوسف افضل خانی به کد ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و بیژن عافی به کد ملی ۰۰۴۹۶۱۶۳۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952329
آگهی تصمیمات شرکت بهین گستر کاو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۱۴۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و امیر نصیری کوپایی به کدملی ۰۰۶۷۱۹۹۴۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین سعیدی به کدملی ۰۰۵۵۲۹۲۱۰۰ و صابر حاجی حسین خباز به کدملی ۰۰۶۰۳۱۳۲۱۸ و مرتضی حاجی حسین خباز به کدملی ۰۰۶۷۱۹۶۲۷۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ صابر حاجی حسین خباز به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی حاجی حسین خباز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، امیرحسین سعیدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957214
آگهی تصمیمات شرکت بک افزار سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۰۹۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۵۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. یوسف افضل خانی به کد ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و فرشید حیدریان به کد ملی ۴۱۳۰۷۱۳۰۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957375
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نوین نمای سهند سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۳۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی پذیرا به شماره ملی ۰۰۶۰۶۵۰۲۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۳/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11036400
آگهی تصمیمات شرکت سی بی جی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به ش ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و سعید رجوند به ش ملی ۰۰۷۶۱۳۲۲۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11062362
آگهی تصمیمات و افزایش سرمایه شرکت صنایع الکترونیک مهان افرا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۱۱۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۰۷۹۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی و عادی بطور فوق‎العاده و فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۹۰ و هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۵ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و سیمین دها به کدملی ۱۳۷۶۲۷۹۰۷۱ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067516
آگهی تصمیمات شرکت شعله آبی پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۷۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۵۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ به سمت بازرس اصلی و لیلا گنجه به کدملی ۰۴۵۱۴۹۵۸۶۱به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085500
آگهی تصمیمات شرکت محراب سهامی خاص به شماره ثبت۴۹۴۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۶۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی به کدملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بسمت بازرس اصلی و فاطمه پروانه آذرمگین به کدملی ۰۰۴۵۲۹۰۵۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سحبان به کدملی ۰۰۷۲۵۷۳۴۱۴ و ابوالحسن سحبان به کدملی ۰۰۴۳۲۰۷۱۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282465
آگهی تغییرات شرکت اوروم یوردداش آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۹۴۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای سعید شادولی به کدملی (۲۹۰۹۷۱۸۶۰۳) و آقای علی خسروی فر به کدملی (۲۹۰۹۶۵۸۱۷۱) و آقای منصور مولائی قولنجی به کدملی (۶۳۷۹۶۴۶۲۰۵) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.۲ تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شماره ثبت ۳۱۳۹۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ بنمایندگی آقای یوسف افضل خانی به کدملی (۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴) بسمت بازرس اصلی و خانم آیشن حشمت به کدملی (۲۹۰۹۲۳۳۶۶۹) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۱۰۹۱۲۱۴۶۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556433
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز جامعه حسابداران رسمی بشماره ۱۸۴۳۵۳/۹۶ مورخ ۴/۵/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا جامعی به کدملی ۳۷۶۱۹۶۶۹۸۹ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره‌ی شرکا قرار گرفت. آقای اکبر عباسی به کدملی ۰۰۳۲۹۰۴۲۸۲باپرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: آقای یوسف افضل خانی بشماره ملی۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ریال آقای اکبر عباسی بشماره ملی۰۰۳۲۹۰۴۲۸۲ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال آقای رضا جامعی بشماره ملی۳۷۶۱۹۶۶۹۸۹ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۵۲۳۲۷۲۸۳۴۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242902
آگهی تغییرات شرکت میثاق ثمر شماره چهارصد و سه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۴۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۵۲۶۷۹ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ اداره تعاون , کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. روزنامه سراسری امین بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. علی شامی نژاد بشماره ملی۱۶۵۲۴۵۰۴۳۲ و جواد فرشینه ساعی بشماره ملی۱۳۷۱۸۶۳۹۰۳ و مسعود نعیمی یزدلی بشماره ملی ۶۱۹۹۸۰۳۸۰۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اسحاق شکری بشماره ملی۲۷۵۴۳۳۲۸۷۱ و سید حسنعلی صدرالاشرافی بشماره ملی۱۳۷۷۷۷۶۰۲۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بخرد یار بشماره ثبت۲۰۰۵۸ و دارای شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ بنمایندگی آقای مسعود استحمامی دارای کد ملی ۲۲۵۹۶۱۸۲۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب بشمارثبت ۳۱۳۹۸ و دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴ بنمایندگی آقای یوسف افضل خانی دارای کد ملی ۰۴۳۹۷۳۸۴۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۱۱۲۹۹۴۳۸۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک