سیدعلی سبحانیان

سیدعلی سبحانیان

کد ملی 0043807259
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1047118
آگهی تصمیمات شرکت ویتا آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۰۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت امگا مایرال تی دی به نمایندگی حمید یافتیان به ش ملی ۰۰۷۳۱۰۰۴۵۵ و شرکت ویتا بیوتیکس ایران کیش سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۹۵۲۰ به نمایندگی سیدابراهیم میردهقان به ش ملی ۴۷۲۳۲۳۸۰۵۰ و سیدعلی سبحانیان به ش ملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ سیدابراهیم میردهقان به نمایندگی شرکت ویتابیوتیکس ایران کیش به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید یافتیان به نمایندگی شرکت امگا مایرال تی دی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید یافتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و کلیه چک‌ها و سفته‌ها و بروات و دیگر اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و بطورکلی هرگونه سند و مدرکی که متضمن ایجاد تعهدی برای شرکت باشد با امضای متفق حمید یافتیان مدیرعامل و سیدابراهیم میردهقان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۰۷۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149233
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت ایده بنیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۲۲۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد سیدخاموشی کدملی ۰۰۸۲۱۵۲۷۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی صفی یاری کدملی ۰۰۷۵۰۸۴۴۹۱ به سمت رئیس و عضو و سیدعلی سبحانیان کدملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ خارج از شرکا به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۱۴۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153267
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان فاروس خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۸۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۳۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی سبحانیان به کدملی۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه آنها بقرار ذیل میباشند: سید علی سبحانیان دارنده۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال و حامد سلمانی دارنده۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال و فاطمه بنی مصطفی عرب دارنده۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال پ۱۶۹۳۲۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179218
آگهی تغییرات شرکت شهاب درمان شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۲۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۱۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی سبحانیان ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. بنابراین لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح می‌باشد. آقای میلاد محسنیان ۲۱۶۱۸۱۷۹۹۱ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال ۲ آقای محسن امرالهی ۰۰۵۹۸۳۴۱۱۲۹ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال آقای سید علی سبحانیان ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت. محل شرکت به آدرس تهران خیابان دکتر بهشتی خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه پژوهشگاه پلاک ۱۷ کدپستی ۵۱۴۶۳۸۶۱۱ تغییر یافت. پ۱۷۰۴۱۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187890
آگهی تغییرات شرکت شفا یاب فردا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۱۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۵۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد سبحانیان دارای کدملی ۰۰۴۳۷۴۲۷۸۵ به سمت مدیرعامل، آقای سید علی سبحانیان دارای کدملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید امیر رضویان اردهالی دارای کدملی ۰۰۴۸۳۴۱۱۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ریحانه طبیب زاده دارای کدملی ۰۰۵۴۲۶۴۷۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها بروات و قراردادها با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره آقای سید علی سبحانیان و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء متفق آقای سید محمد سبحانیان و خانم ریحانه طبیب زاده همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۰۸۷۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225514
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص اریکان مد پارس
در تاریخ۲۰/۸/۹۲ به شماره ثبت۴۴۵۱۴۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۱۹۰۱۱ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات و تهیه و تولید و پخش انواع کالا بویژه محصولات پزشکی بهداشتی دارویی و آزمایشگاهی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت ـ سرمایه گذاری و مشارکت و انعقاد قرارداد با تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ارایه و قبول نمایندگی و ایجاد شعب داخلی و خارجی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت مجازی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد ـ صادرات و واردات و تهیه و تولید و توزیع انواع فرآورده های بیولوژیک پس از اخذ مجوزهای لازم ـ احداث کارخانه، آزمایشگاه و یا مراکز ارائه خدمات پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: سهروردی شمالی شهید قندی پ۵۱ طبقه۴ کدپستی۱۵۵۴۹۱۵۹۱۶ ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به۱۰ سهم۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد۰ سهم با نام و ۱۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۳/۱۵۴۸/۲/۷۲ مورخ۷/۸/۹۲ نزد بانک صادرات شعبه جماران پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: آقای وحید مخمورنجف آبادی به شماره ملی۱۲۸۴۴۶۹۰۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیرعلی مخمورنجف آبادی به شماره ملی۰۰۷۹۲۲۴۶۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای امیرعلی مخمورنجف آبادی به شماره ملی ۰۰۷۹۲۲۴۶۶۰ به سمت مدیرعامل ـ خانم ملینا مخمورنجف آبادی به شماره ملی ۰۰۶۸۲۴۲۲۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ به عنوان بازرس اصلی خانم فهیمه جواد به شماره ملی ۰۰۳۰۷۱۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۸۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247936
آگهی تغییرات شرکت شفایاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۸۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی پاکداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۰۹۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای نصرت اله تشخیصی با کد ملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان دکتر سید علی سبحانیان با کد ملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، دکتر شهیاد زمانی اسمعیل آبادی ۰۰۵۴۹۶۴۱۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهرداد رحمانی توتکابنی با کد ملی ۲۶۵۸۹۸۶۸۴۱ و بهزاد کریمی با کد ملی ۰۰۵۴۶۱۰۵۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق آقایان دکتر شهیاد زمانی اسمعیل آبادی با کد ملی ۰۰۵۴۹۶۴۱۶۴ و بهزاد کریمی با کد ملی ۰۰۵۴۶۱۰۵۰۸ و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۳۷۱۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12964416
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مداوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب شدند: سید علی سبحانیان با کد ملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ مرتضی آذرنوش با کد ملی ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ شرکت شفایاب گستر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۸۶۳ شرکت دارو بهداشت شفاآراد (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۵۹ شرکت شفایاب فردا با شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۵۵۱۲ آقای رضا ابوالفضلی با کد ملی ۱۲۸۴۴۵۰۳۰۹بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای مدت یکسال جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۳۷۰۱۹۰۲۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973026
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دارو سازی طب مفید نیکان در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۹۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۳۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، تولید، توزیع، پخش، واردات وصادرات کلیه کالاهای بازرگانی بطورکلی انواع محصولات دارویی ساخته شده یا نیمه ساخته اعم ازشیمیایی، بیولوژیگ وبیوتکنولوژیک وغیره و تحقیق وتوسعه در خصوص آنها، مکمل های دارویی و غذایی، مواد اولیه دارویی وشیمیایی، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی، تجهیزات پزشکی و ماشین آلات دارویی مربوط به صنایع فوق الذکر، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی موارد فوق و سایر موارد مجاز بازرگانی، شرکت در مزایده ومناقصات داخلی و خارجی، انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات بانکی از موسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکهای کشور وشرکت در نمایشگاه های داخلی وخارجی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی منوط به اخذ مجوزهای لازمه، ساخت فرآورده های دارویی درقالب قراردادهای کارمزدی و تحت لیسانس با شرکت ها، کارخانجات و موسسات داخلی یا خارجی، ایجاد و ساخت لابراتوارها یا کارخانه های جدید توسط شرکت و یا ازطریق عقد قرارداد، خرید و فروش سهام سایر شرکتها و سرمایه گذاری در آنها.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر کوچه پژوهشگاه ۲ پلاک ۱۷ طبقه ششم کدپستی ۱۵۱۴۶۳۸۶۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴/۶۷۴۷ مورخ ۲۶/۳/۹۵ نزد بانک ملت شعبه چهار راه دقیقی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مرتضی آذرنوش با کدملی ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی مداوا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید علی سبحانیان با کدملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ریحانه طبیب زاده با کدملی۰۰۵۴۲۶۴۷۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سارا سادات سبحانیان با کدملی ۴۷۱۰۳۰۶۶۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سید وحید سبحانیان با کدملی۴۷۱۰۵۱۶۹۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء آقای دکتر مرتضی آذرنوش(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و آقای سید علی سبحانیان(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای مرتضی آذرنوش(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۵۲۷۲۵۵۸۱۷۶۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139333
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا شفایاب پارس درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۰۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۷۷۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تولید و توزیع و خرید و فروش انواع داروهای مجازو محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی .واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح .(با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ) -مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : رشت بلوار شهید قلی پور بیمارستان پارس داروخانه بیمارستان پارس کدپستی ۴۱۵۵۸۱۳۴۵۵ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۱۸/۳۱۰۲ مورخ ۱۸/۸/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه گلسار رشت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : بهروز نجفی به شماره ملی۴۱۷۱۹۹۸۶۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید علی سبحانیان به شماره ملی۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا کیائی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۹۳۲۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب الدین جعفری به شماره ملی ۰۴۵۳۳۶۲۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره بابک نوری به شماره ملی ۰۰۴۹۲۷۹۲۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقایان سید علی سبحانیان و بهروز نجفی مشترکا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از سه نفر مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای امید بابائی به شماره ملی ۳۲۵۵۴۶۶۴۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حمزه سید علی آقا به شماره ملی ۲۵۹۵۷۸۴۶۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید ش۹۵۰۹۰۱۸۰۴۷۵۵۷۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322319
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن علمی دارو سازان ایران در تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۱۰۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۰۹۲۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجمن صرفاً در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران سهروردی شمالی خیابان پالیزی یا قندی غربی روبروی کوچه بیستم پلاک ۷۶ طبقه ۵ واحد ۱۶ کدپستی ۱۵۵۴۸۴۳۴۱۱ سرمایه شرکت: فاقد سرمایه می باشد. اولین مدیران: آقای محمدرضا شانه سازپور شوشتری به شماره ملی ۰۰۴۳۹۴۰۱۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مسعود جلال به شماره ملی ۰۰۵۲۳۱۹۲۰۲ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره ـ آقای فرشاد هاشمیان به شماره ملی ۰۰۵۵۸۸۴۲۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای عباس کبریائی زاده به شماره ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدابراهیم هاشمی به شماره ملی ۲۰۹۱۹۳۹۲۷۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ آقای علی رزازان به شماره ملی ۲۴۵۱۴۹۷۹۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای جمشید سلام زاده به شماره ملی ۲۸۵۱۲۸۴۵۰۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ آقای سیدعلی سبحانیان شماره ملی: ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ بسمت خزانه دار وعضو هیئت مدیره ـ آقای سیدحمید خوئی شماره ملی: ۴۷۲۲۸۴۵۳۴۴ بسمت دبیر و عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و خزانه دار متفقا" همراه با مهر موسسه و در نبود هر یک با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ودر نبود ایشان با امضاء ریئس هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. بازرسان: آقای میثم خانلر بیک به شماره ملی ۰۰۸۱۱۶۴۷۲۶و آقای مهدی رجبی به شماره ملی ۰۰۵۸۴۷۰۲۶۳ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بموجب مجوز وزارت بهداشت به شاره ۴۶۶,۵۰۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تاسیس گردید. پ۹۵۱۲۰۳۱۵۵۴۷۹۸۹۳   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357167
آگهی تغییرات شرکت هلث پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۶۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ملینا مخمور نجف آبادی به شماره ملی ۰۰۶۸۲۴۲۲۰۴ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره سیدعلی سبحانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ به سمت رییس هیئت مدیره وحید مخمور نجف آبادی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۰۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۱۲۲۴۶۸۸۴۷۱۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539941
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی سبحانیان با کدملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ به نمایندگی شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ۹۶۰۵۱۰۸۳۹۹۵۶۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603753
آگهی تغییرات شرکت پایا تجهیز به درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۸۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: محمد حسین یکتایی کدملی ۳۸۷۳۲۶۴۷۲۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) حمید رضا سعیدی کدملی ۱۵۳۲۵۸۹۰۱۸ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره سیدعلی سبحانیان کدملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت دارویی بهین تامین روزامد شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۹۹۱ با نمایندگی خانم فرانک سلمان نژاد کدملی ۲۶۱۹۷۰۲۸۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی و بانکی وقراردادها وعقوداسلامی با امضاء احدی از هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۶۲۰۲۳۳۳۵۵۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704521
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی طب مفید نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱ وشناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۳۳۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی شماره ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰به نمایندگی از شرکت داروسازی مداوا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۲۳۹۹ - آقای سیدعلی سبحانیان با شماره ملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ - آقای محمدرضا زرگرزاده به شماره ملی شماره ۲۲۹۲۰۳۲۲۷۹به نمایندگی از شرکت دارو بهداشت شفا آراد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۵۹ - آقای سید حمید خوئی به شماره ملی ۴۷۲۲۸۴۵۳۴۴ به نمایندگی شرکت شفایاب گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۹۸۶۳ - آقای اکبر منصوری به شماره ملی۰۰۴۲۱۵۷۱۶۱ به نمایندگی شرکت شفایاب فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۵۵۱۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای سید علی سبحانیان به شماره ملی۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی شماره ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا زرگرزاده به شماره ملی شماره ۲۲۹۲۰۳۲۲۷۹و سیدحمید خوئی به شماره ملی ۴۷۲۲۸۴۵۳۴۴ و اکبر منصوری به شماره ملی ۰۰۴۲۱۵۷۱۶۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای محمد رضا زرگرزاده به شماره ملی۲۲۹۲۰۳۲۲۷۹ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند - هیات مدیره دراجرای ماده ۴۰ اساسنامه شرکت اختیارات مربوط به بندهای «ا۱»، «۴»، «۷»، «۸» و «۱۳» مندرج درماده مزبور را به مدیرعامل تفویض نمود. - کلیه اسنادو اوراق تعهدآور شرکت اعم ازچکها و بروات و سفته‌ها و سایراوراق تجاری و اوراق بهادار و غیره همیشه با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و درصورت غیاب یک نفر از آنها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود. همچنین مکاتبات عادی با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۸۰۹۸۹۸۶۰۹۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786288
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی اعضای انجمن داروسازان ایران شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۹۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۶و مجوز شماره ۸۶۶۰۱ مورخ۱۰/۵/۹۶ اداره کل دفترتعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت، منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضاء اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند: داریوش کشتکار کدم ۲۴۷۰۵۹۴۳۵۹ سید جمال سعید واقفی کدم ۰۰۳۹۰۶۰۵۵۱ احمد رضا انصار کدم ۲۰۰۲۳۳۸۹۱۴ جلیل سعیدلو کدم ۱۳۷۷۰۷۷۲۰۹ محمد جواد عازم کدم ۳۸۷۳۱۸۷۱۰۸ سید علی سبحانیان کدم ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ روزنامه‌های کثیرالانتشار شامل روزنامه اصلی «اطلاعات» و روزنامه علی البدل «همشهری» برای درج آگهی تعیین گردیدند. انتخابات بازرسان: جلال بدلی ثمرین کدم ۰۰۵۰۳۱۹۶۹۸ و جواد کارگر کدم ۴۳۲۱۸۸۱۹۷۸ و موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ بسمت بازرسان اصلی برای مدت ۱ سال تعیین شدند. پ۹۶۱۰۰۶۲۰۵۷۷۲۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13845353
آگهی تغییرات شرکت تراز فارمد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۰۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی تولیدی توزیعی اعضای انجمن داروسازان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۹۴۰۶ با پرداخت مبلغ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. داریوش کشت کار به کد ملی۲۴۷۰۵۹۴۳۵۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. فرهود بصری به کد ملی ۰۰۵۲۸۳۵۴۰ و سید جمال سعیدواقفی به کد ملی ۰۰۳۹۰۶۰۵۵۱ و سید علی سبحانیان به کد ملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ و شرکت پورسینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۵۳۴ و شرکت داروسازی بهوزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۰۳۹ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه‌های خود را به مبلغ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح فوق می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۹۸۲۹۷۶۹۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951772
آگهی تغییرات شرکت دارو بهداشت شفا آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. دکتر سیدعلی سبحانیان با کدملی ۰۰۴۳۸۰۷۲۵۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، مرتضی آذرنوش با کدملی ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره، فرخ رحیم زاده با کدملی ۰۹۴۳۳۰۹۲۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره، دکتر محمد رضا زرگر زاده با کدملی۲۲۹۲۰۳۲۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره وحمید صلواتی با کدملی ۰۰۴۰۲۵۴۴۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بها دارو تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، براوات و قراردادها با امضائ منفرد نایب رئیس هیات مدیره (دکتر سیدعلی سبحانیان) و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق مدیرعامل و آقای سیدمحمد سبحانیان بعنوان سهامدار (معاونت مالی شرکت) و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۲۲۶۷۲۴۹۰۷۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک