محمدعلی کاظم زاده ابیانه

آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه

کد ملی 0043314120
53
شرکت‌ها
53
آگهی‌ها

شرکت های محمدعلی کاظم زاده ابیانه

پرشیاسان
پرشیاسان
1
آفتاب فولاد خمین
آفتاب فولاد خمین
1
بلبرینگ مرکزی تهران
بلبرینگ مرکزی تهران
1
انرژی کالای خاورمیانه
انرژی کالای خاورمیانه
1
سفیدآب شیرکوه
سفیدآب شیرکوه
1
گروه فناوران پیشرفته زمان
گروه فناوران پیشرفته زمان
1
اهرم وزین
اهرم وزین
1
مجتمع کاغذ تبریز
مجتمع کاغذ تبریز
1
سیمان سامان
سیمان سامان
1
مجتمع پتر و گستر لیان
مجتمع پتر و گستر لیان
1
سیرا شمال
سیرا شمال
1
پارس ستیا
پارس ستیا
1
صنایع بازیافت لاستیک پارس دماوند
صنایع بازیافت لاستیک پارس دماوند
1
صدف شن
صدف شن
1
راد نوین نوتاش
راد نوین نوتاش
1
صنایع لوله سازی دقیق زاگرس آسیا
صنایع لوله سازی دقیق زاگرس آسیا
1
پارس مکث
پارس مکث
1
پترو هیدج
پترو هیدج
1
داد بین آرام
داد بین آرام
1
پارس لاستیک سرخس
پارس لاستیک سرخس
1
وین داور
وین داور
1
طراحان آینده کیان
طراحان آینده کیان
1
1
1
1
سامان پویش پرشان
سامان پویش پرشان
1
پخش شایسته کالای کیهان
پخش شایسته کالای کیهان
1
پیرایه چوب ایرانیان
پیرایه چوب ایرانیان
1
تجاری بازرگانی نبوید
تجاری بازرگانی نبوید
1
پرتو تجارت هما
پرتو تجارت هما
1
سیرمان البرز
سیرمان البرز
1
گچ سامان
گچ سامان
1
خدماتی حفار سادات پاسارگاد
خدماتی حفار سادات پاسارگاد
1
ساختمانی پرشین سیف رود
ساختمانی پرشین سیف رود
1
هیراد گستر شفق
هیراد گستر شفق
1
عمران ونو سازی زمان آباد
عمران ونو سازی زمان آباد
1
هرشو گاه
هرشو گاه
1
پارسین ساو
پارسین ساو
1
سی الک
سی الک
1
پالیز ویونا
پالیز ویونا
1
گروه صنعتی آب حیات پاسارگاد
گروه صنعتی آب حیات پاسارگاد
1
راهدار صنعت کیهان
راهدار صنعت کیهان
1
اطلس تنباکوی ایرانیان
اطلس تنباکوی ایرانیان
1
آذین گر آسیا
آذین گر آسیا
1
گروه توسعه تجارت و بازرگانی بین المللی توانا
گروه توسعه تجارت و بازرگانی بین المللی توانا
1
دانش بنیان ویستا شیشه البرز
دانش بنیان ویستا شیشه البرز
1
ارکان وزین
ارکان وزین
1
دارو پردازان البرز
دارو پردازان البرز
1
دلتا تجارت طاها
دلتا تجارت طاها
1
راهیان کالای رایکا
راهیان کالای رایکا
1
صبا نوآوران فردوس
صبا نوآوران فردوس
1
تولیدی ماه پسند
تولیدی ماه پسند
1
مجتمع سرمایه گذاری وعمران ابیانه
مجتمع سرمایه گذاری وعمران ابیانه
1
کوره های القائی پیشتاز صنعت
کوره های القائی پیشتاز صنعت
1
ابنیه سازان منشور وین داور
ابنیه سازان منشور وین داور
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 659988
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا سان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۴۷۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۸۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: علی اکرم علیا به کد ملی ۴۸۹۹۶۰۸۹۶۹ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کد ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر کریمی به کد ملی ۶۵۸۹۹۰۸۱۹۲ سید علی اصغر نبوی کلات به کد ملی ۵۵۳۹۷۷۶۳۳۱ سامان بنویدی به کد ملی ۰۰۱۴۱۲۴۱۲۲ آدرس شرکت به تهران زعفرانیه خ آصف م اعجازی ساختمان آصف روبروی سفارت یمن نبش بانک سرمایه واحد ۲ کدپستی ۱۹۸۷۶۳۵۱۱۴ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ منوچهر کریمی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید علی اصغر بنوی کلات بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سامان بنویدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۸۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679836
آگهی تغییرات شرکت آفتاب فولاد خمین (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۹۸۰۰۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۵۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید الله دادی به شماره ملی۰۰۷۲۷۱۸۹۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۵۸۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725010
آگهی تصمیمات شرکت بلبرینگ مرکزی تهران سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۵۸۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۴۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: مرتضی نجفی گل تپه به کدملی ۰۰۷۴۳۰۲۷۴۴ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیده پاشازاده منجمی به کدملی ۱۳۷۲۶۳۳۱۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین شادرس به کدملی ۱۳۷۹۶۰۴۸۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شادرس به کدملی ۰۰۵۴۷۹۸۱۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیراحمد شادرس به کدملی ۱۳۷۲۱۱۱۰۴۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و یا با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۲۰۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886902
آگهی تغییرات شرکت انرژی کالای خاورمیانه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۸/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین نیک چی به شماره ملی ۰۰۷۰۵۴۴۰۱۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۶۰/۳ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال افزایش داد. آقای سید محمدامیر سیدیان به شماره ملی ۱۳۷۹۸۳۶۲۴۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰/۳ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال افزایش داد. آقای سید هادی حسینی به شماره ملی ۳۰۵۱۳۹۱۷۱۹ به شماره شناسنامه ۷۷۶ تاریخ تولد ۲۲/۳/۶۳ فرزند سید حمید با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین نیک چی به شماره ملی ۰۰۷۰۵۴۴۰۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید هادی حسینی به شماره ملی ۳۰۵۱۳۹۱۷۱۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد امیرسیدیان به شماره ملی ۱۳۷۹۸۳۶۲۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید محمد امیرسیدیان به شماره ملی ۱۳۷۹۸۳۶۲۴۷ بسمت مدیرعامل، ۴ ۲ امضاء چک، سفته، برات قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۲ آقای امید مرادی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۴۷۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ خالد اسلامبولی کوچه ۲۳ پلاک ۱۳۹ طبقه چهارم واحد ۷ کدپستی ۱۵۱۳۹۳۳۳۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۴۶۰۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940362
آگهی تغییرات شرکت سفیدآب شیرکوه (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۷۵۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۷۲۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مجید بختیار به شماره ملی۲۶۵۸۹۹۳۸۷۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۸/۸/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: خانم شیرین هویدا شیرکوهی به شماره ملی۲۶۵۹۳۰۹۶۳۹ و آقای محمدرضا قدیمی ربانی به شماره ملی۲۶۵۹۷۸۳۱۳۶ تا تاریخ۸/۸/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: خانم شیرین هویدا شیرکوهی به شماره ملی۲۶۵۹۳۰۹۶۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا قدیمی ربانی به شماره ملی۲۶۵۹۷۸۳۱۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا قدیمی ربانی به شماره ملی۲۶۵۹۷۸۳۱۳۶ به سمت مدیرعامل. ۴ امضای چک و سفته و برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۳۴۲۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016968
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوران پیشرفته زمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم شهین منصوری سنگری به شماره ملی ۰۰۵۴۲۰۹۰۹۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید میلاد پشتی وان به شماره ملی ۲۵۹۳۹۳۳۸۹۵ و آقای سید مسعود پشتی وان به شماره ملی ۲۵۹۵۷۱۴۹۲۹ و آقای سید محمد پشتی وان به شماره ملی ۲۵۹۴۳۷۴۷۴۱ تا تاریخ ۲۲/۷/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید میلاد پشتی وان به شماره ملی ۲۵۹۳۹۳۳۸۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مسعود پشتی وان به شماره ملی ۲۵۹۵۷۱۴۹۲۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد پشتی وان به شماره ملی ۲۵۹۴۳۷۴۷۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قدیمی چرمی به شماره ملی ۵۵۳۹۸۸۸۸۹۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۷/۹۳. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۸۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026769
آگهی تصمیمات شرکت اهرم وزین سهامی خاص بشماره ثبت ۷۳۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۴۶۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و صدیقه زواره‌ای به ش ملی ۴۳۲۲۷۷۴۱۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا تنباکوچی به ش ملی ۱۳۷۰۶۲۸۲۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به ش ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد چک سفته برات قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۱۹۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164019
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کاغذ تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۹۸۵۷ کدپستی ۴۸۵۴۱۹۳۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۳/۹۲ شرکت مزبور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ پس از قرائت گزارش بازرس و هیئت مدیره ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ در جلسه مطرح و به تصویب رسید. ۲ آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کد ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای جعفر نشوه به کد ملی ۰۰۵۰۸۶۵۳۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ حسین شادرس به کد ملی ۱۳۷۹۶۰۴۸۵۰ ۲ امیراحمد شادرس به کد ملی ۱۳۷۲۱۱۱۰۴۲ ۳ مسعود شادرس به کد ملی ۰۰۵۴۷۹۸۱۹۱ ۴ حمیده پاشازاده منجمی به کد ملی ۱۳۷۲۶۳۳۱۴۶ ۵ الناز شادرس به کد ملی ۰۰۷۰۸۶۵۵۱۵ ۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۳/۹۲ آقای امیراحمد شادرس بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود شادرس بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و حسین شادرس بسمت عضو و مدیرعامل و خانمها حمیده پاشازاده منجمی و الناز شادرس اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضای مدیرعامل منفردا و یا با رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۹۸۴۱۲ اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177876
آگهی تغییرات شرکت سیمان سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۱۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی بنویدی بشماره ملی۰۴۹۱۲۸۱۱۷۱ و منوچهر کریمی بشماره ملی۶۵۸۹۹۰۸۱۹۲ و بهنام تاج احمدی بشماره ملی۱۸۱۷۲۸۰۲۹۵ ۲ علی اکرم علیا بشماره ملی ۴۸۹۹۶۰۸۹۶۹ و محمدعلی کاظم زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۰۵۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199181
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو گستر لیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۰۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان وحید شهبا به کدملی۳۰۷۱۰۰۰۷۶۶ و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۵۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228902
آگهی تغییرات شرکت سیرا شمال سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۲۳۶۳۶
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ آقای سید علی اصغر نبوی کلات و منوچهر کریمی و سید ابراهیم فیاض شاهاندشتی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ آقایان علی اکرم علیا به شماره ملی ۴۸۹۹۶۰۸۹۶۹ و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ آقای بهنام تاج احمدی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۸۰۲۹۵ بسمت مدیرعامل و آقای سید علی اصغر نبوی کلات به شماره ملی ۵۵۳۹۷۷۶۳۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر کریمی به شماره ملی ۶۵۸۹۹۰۸۱۹۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید ابراهیم فیاض شاهاندشتی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۱۱۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و بطور کلی هرگونه اسناد و قرارداد تعهدآور با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت یا با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۲۹۶۱۴ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385313
آگهی تغییرات شرکت پارس ستیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۳۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ و خانم متین شفیعی بشماره ملی ۳۰۳۰۹۵۶۲۱۰ بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقایان سالار فولادوند بشماره ملی ۰۴۵۳۳۹۳۱۵۲ و سائس فولادوند بشماره ملی ۰۰۷۰۹۵۴۸۸۷ و خانم اساتیرا فولادوند بشماره ملی ۰۴۵۱۷۰۳۱۱۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۹۶۵۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693656
آگهی تغییرات شرکت صنایع بازیافت لاستیک پارس دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقایان محمدمهدی محمدی نصرآبادی بشماره ملی ۰۰۶۳۳۴۳۸۷۸ و احمد یگانه فر بشماره ملی ۴۴۳۱۵۰۱۹۴۰و خانم معصومه مرسلی بشماره ملی ۶۱۵۹۶۳۸۵۳۱ انتخاب شدند. آقایان محمدعلی کاظم زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰و شهرام رمضانی بشماره ملی ۲۰۹۲۴۳۵۹۷۳ بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۲۰۹۳۰۳۹۱۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9648681
آگهی تصمیمات شرکت صدف شن سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵۴۴ و شناسه ملی۱۰۷۲۰۱۴۴۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمد بیطرفان به کدملی ۰۰۶۰۳۹۶۷۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی بنویدی به کدملی ۰۴۹۱۲۸۱۱۷۱ و حسین رضایی پورنوجه ده به کدملی ۰۴۵۰۵۲۰۴۴۷ و منوچهر کریمی به کدملی ۶۵۸۹۹۰۸۱۹۲ مهدی بنویدی به سمت رئیس هیئت مدیره، منوچهر کریمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین رضائی پورنوجه ده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از مدیران منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679379
آگهی تغییرات شرکت راد نوین نوتاش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۳۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم اشرف السادات پشتی وان به شماره ملی ۲۵۹۱۰۸۲۱۹۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم گلناز محبی نایه به شماره ملی ۰۰۵۸۳۲۷۱۱۸ و خانم زرین رهبر یکتاشناس به شماره ملی ۲۵۹۵۵۷۷۸۹۱ و آقای علی کرمانشاهی راد به شماره ملی ۰۰۶۰۵۰۹۳۰۹ تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۱. در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757361
آگهی تصمیمات شرکت بطری سازی زاگرس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۰۵۲۸۳و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۰۸۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۹/۳/۹۰ کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده. تعداد اعضای هیئت‎مدیره به ۳ الی ۴ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. کلیه سهام بانام شرکت به بی نام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال منقسم به ۸۰۰۰ سهم بانام ۰۰۰/۱۰ ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ایزد نصیرشمس آباد به کدملی ۰۰۷۰۹۰۱۱۰۴ بعنوان بازرس اصلی و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799988
آگهی تصمیمات شرکت پارس مکث سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۲۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10095806
آگهی تغییرات شرکت پترو هیدج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مقصود اصغری مقدم به شماره ملی ۱۴۶۰۸۴۶۶۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192042
آگهی تغییرات شرکت داد بین آرام بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم غزاله شماعی ایرانی به شماره ملی ۲۵۹۳۳۵۸۷۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم رکسانه شماعی ایرانی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۷۳۶۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم معصومه شماعی ایرانی به شماره ملی ۲۵۹۳۶۶۱۲۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم معصومه شماعی ایرانی به شماره ملی ۲۵۹۳۶۶۱۲۵۹ به سمت مدیرعامل، ۴۱ امضا چک سفته برات قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ خانم اکرم روشنی به شماره ملی ۰۵۵۸۵۴۱۰۱۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199916
آگهی تصمیمات شرکت پارس لاستیک سرخس سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۳۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۸۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: مجید حیدری به کدملی ۰۰۷۰۹۹۱۵۸۸ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مجتبی امام موسوی به کدملی ۰۴۵۰۳۲۷۳۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرهادی تبدیلی به کدملی ۰۴۵۱۱۵۲۹۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی تبدیلی به کدملی ۰۰۳۸۶۹۰۶۴۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد و رسمی و قراردادهای تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10369064
آگهی تصمیمات شرکت وین داور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۲۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: مجتبی رحمانی محرم پور به کدملی ۰۰۷۱۲۷۰۰۷۸ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: آرش خضوعی ابیانه به کدملی ۰۰۵۸۲۴۱۵۰۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و بابک خضوعی ابیانه به کدملی ۰۰۵۵۳۱۷۸۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق از جمله چک سفته بروات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373763
آگهی تغییرات شرکت طراحان آینده کیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۸۷۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ فرشته خ بوسنی خ دکترحسابی ک سرو پ۵ ط۱ کدپستی ۱۹۶۵۸۱۴۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهریار مقدسیان به شماره ملی ۰۰۵۴۷۹۵۲۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم ندا مشهدی شهرضا به شماره ملی ۰۰۶۰۰۷۴۷۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم ندا مشهدی شرضا به شماره ملی ۰۰۶۰۰۷۴۷۲۸ به سمت مدیرعامل، ۴۲ امضای چک سفته بروات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۲ خانم شهلا عابدینی به شماره ملی ۳۸۷۲۵۴۶۴۳۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10437808
آگهی تغییرات شرکت صنایع گچ بنوید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای علی اکرم علیا به شماره ملی ۴۸۹۹۶۰۸۹۶۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی اصغر نبوی کلات به شماره ملی ۵۵۳۹۷۷۶۳۳۱ و آقای حسین رضایی پورنوجه ده به شماره ملی ۰۴۵۰۵۲۰۴۴۷ و آقای بهنام تاج احمدی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۸۰۲۹۵ تا تاریخ ۷/۴/۹۲. در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529702
آگهی تغییرات شرکت سامان پویش پرشان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۸۸۵۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۲۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۷/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدمات پژوهشی تحلیل طراحی پیاده سازی و پشتیبانی مشاوره در زمینه بسته‌های نرم افزاری نرم افزارهای سفارش مشتری و نرم افزارهای خارجی، تولید طراحی پشتیبانی مشاوره، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی تولید طراحی و مشاوره در زمینه ادوات الکترونیکی دیجیتال و آنالوگ پیشرفته خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاهها و همایشهای داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به سه هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد سه هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای امیراحسان بهرادفر به شماره ملی ۰۰۴۶۱۴۲۹۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نوید بهادران به شماره ملی۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احسان عطایی داودی به شماره ملی ۰۰۳۴۵۳۱۷۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای نوید بهادران به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به سمت مدیرعامل، ۴ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اد اری با امضای دو نفر از ۳ نفر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۲ آقای فرهاد واحدی به شماره ملی ۱۲۴۹۹۳۳۰۱۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای کامیار ستاری به شماره ملی ۱۲۸۴۷۱۹۷۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۱۷/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546829
آگهی تغییرات شرکت پخش شایسته کالای کیهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۵۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۷۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد حاجی محمدجواد به شماره ملی ۰۰۵۳۹۱۹۲۱۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال افزایش داد. خانم راحله شفیع ابیانه به شماره ملی ۰۰۷۳۰۴۸۵۱۸ به شماره شناسنامه ۶۶۵۵ تاریخ تولد ۱۴/۷/۱۳۵۸ فرزند یحیی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم هانیه پورعلیخان به شماره ملی ۰۰۶۱۷۱۶۱۱۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش داد. آقای علیرضا مسلمی ابیانه به شماره ملی ۱۲۶۱۸۱۵۱۳۰ به شماره شناسنامه ۵۴۳ تاریخ تولد ۴/۳/۱۳۵۲ فرزند عباس با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا مسلمی ابیانه به شماره ملی ۱۲۶۱۸۱۵۱۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حاجی محمدجواد به شماره ملی ۰۰۵۳۹۱۹۲۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد حاجی محمدجواد به شماره ملی ۰۰۵۳۹۱۹۲۱۱ به سمت مدیرعامل ۴۲ امضا چک سفته بروات قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۲ موسسه حسابرسی آرمان راه برد با نمایندگی آقای علی اصغر مسلمی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ دربند خ اسداللهی ک میری پ ۳۴ زنگ ۶ کدپستی ۱۹۷۳۸۱۳۴۱۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ۴ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ و اعطا نمایندگی و تاسیس شعب داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه امور پروژه‌های ساختمانی اعم از تجاری و مسکونی، پخش مواد غذایی، مشاوره، طرح، اجرا و نظارت در زمینه پروژه‌های راه سازی و ساختمانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع‌های فعالیت شرکت و اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ۵ نام شرکت به شایسته شیمی کیهان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779612
آگهی تغییرات شرکت پیرایه چوب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۰۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم متین توفیق صفری به شماره ملی ۰۳۲۲۵۵۳۵۷۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا رنود به شماره ملی ۰۰۵۸۰۲۷۵۰۵ و خانم سپیده ایل بیگی اصلی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۵۱۲۵۲ و آقای علی ضابطی طرقی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۴۷۲۴ تا تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا رنود به شماره ملی ۰۰۵۸۰۲۷۵۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سپیده ایل بیگی اصلی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۵۱۲۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی ضابطی طرقی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۴۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ضابطی طرقی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۴۷۲۴ به سمت مدیر عامل. ۵ امضای چک سفته بروات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10816597
آگهی تصمیمات شرکت تجاری بازرگانی بنوید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۷۶۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمد بیطرفان به کدملی ۰۰۶۰۳۹۶۷۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضا هیئت مدیره مرکب از ۲ الی ۳ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مهدی بنویدی به کدملی ۰۴۹۱۲۸۱۱۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، بهروز تاج احمدی به کدملی ۱۸۱۷۱۶۱۳۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، منوچهر کریمی به کدملی ۶۵۸۹۹۰۸۱۹۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10822790
آگهی تغییرات شرکت پرتو تجارت هما با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۵۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۵۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۸۹ به موضوع شرکت سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی صنعتی ساختمانی عمرانی تاسیسات نفتی پالایشگاهی پتروشمی و راه سازی و کلیه کارهای ساختمان سازی و انبوه سازی اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ابراهیم عسگرزاده اصفهانی فرزند مرتضی به ش ش ۳۲۹ کدملی ۱۸۱۶۵۴۸۷۲۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. حسین عسگرزاده اصفهانی کدملی ۱۸۱۷۱۹۱۵۲۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال افزایش داد. لیلا بت شکن کدملی ۴۵۰۰۱۲۳۰۸۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی بی نام تماما پرداخت شده می‌باشد. حسین عسگرزاده اصفهانی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ابراهیم عسگرزاده اصفهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محمدعلی کاظم زاده ابیانه کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ و سید مجتبی موسوی زاده دافچاهی کدملی ۵۱۹۵۷۶۸۱۷ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای یک مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10859611
آگهی تغییرات شرکت سیرمان البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۰۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راه برد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علیرضا نقیبی به شماره ملی ۰۰۳۶۳۷۶۸۰۹ و آقای محمدعلی زندی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۴۴۶۲۸ و آقای احمد حاجی محمدجواد به شماره ملی ۰۰۵۳۹۱۹۲۱۱ تا تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علیرضا نقیبی به شماره ملی ۰۰۳۶۳۷۶۸۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی زندی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۴۴۶۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حاجی محمدجواد به شماره ملی ۰۰۵۳۹۱۹۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حاجی محمدجواد به شماره ملی ۰۰۵۳۹۱۹۲۱۱ به سمت مدیر عامل. ۵ چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان اسدالهی ک میری پ ۳۴ زنگ ۶ کدپستی ۱۹۷۳۸۱۳۴۱۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896752
آگهی تصمیمات شرکت گچ سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمد بیطرفان به کدملی ۰۰۶۰۳۹۶۷۸۴ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی بنویدی به کدملی ۰۴۹۱۲۸۱۱۷۱ بهنام تاج احمدی به کدملی ۱۸۱۷۲۸۰۲۹۵ سید علی اصغر نوبی کلات به کدملی ۵۵۳۹۷۷۶۳۳۱ منوچهر کریمی به کدملی ۶۵۸۹۹۰۸۱۹۲ به ماده ۴۰ اساسنامه به عنوان بند ۲۱ بشرح مندرج در صورتجلسه الحاق گردید. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. مهدی بنویدی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی اصغر نبوی کلات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر کریمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا یا دو نفر از سه نفر دیگر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899229
آگهی تغییرات شرکت خدماتی حفار سادات پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۵۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۳۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسعود عزیزخانی به شماره ملی۰۰۵۱۶۳۴۵۱۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار اقتصادی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۹/۰۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11111485
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پرشین سیف رود (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۱۴۵۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۹۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هومن اشرفی به شماره ملی۰۰۶۴۱۲۶۵۵۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۴/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11163698
آگهی تغییرات شرکت هیراد گستر شفق با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۱۰۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۹۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۲۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد مهری به شماره ملی ۴۰۵۱۹۲۶۲۵۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم پروین مهری به شماره ملی ۴۰۵۱۴۷۴۳۵۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حامد مهری به شماره ملی ۴۰۵۱۹۲۶۲۵۷ بسمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای سید مجتبی موسوی زاده دافچاهی به شماره ملی ۵۱۸۹۵۷۶۸۱۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار اقتصادی» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۳/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770207
آگهی تغییرات شرکت عمران ونو سازی زمان آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی کاظم زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ و احسان فدائی بشماره ملی ۳۳۵۹۸۴۱۶۴۶ بترتیب بسمت‌های بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمود گچکاران بشماره ملی ۳۸۷۴۳۳۳۸۰۹ و علی تبدیلی بشماره ملی ۰۰۳۸۶۹۰۶۴۰ و علی اکبر صلح جو بشماره ملی ۰۰۵۰۷۰۰۶۸۵بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۲۰۸۹۱۲۱۱۹۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910194
آگهی تغییرات شرکت هرشو گاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۷۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بنفشه آقائی ابیانه کدملی ۰۰۷۸۳۱۳۸۴۷ و آقای محمد علی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای علیرضا مسلمی ابیانه بشماره ملی ۱۲۶۱۸۱۵۱۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد مسلمی ابیانه بشماره ملی ۱۲۳۹۸۹۸۹۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرمسلمی ابیانه بشماره ملی ۱۲۳۹۹۲۲۴۲۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاء چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا" و با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۲۳۹۱۶۵۶۸۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923052
آگهی تغییرات شرکت پارسین ساو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۵۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بنفشه آقائی ابیانه کدملی ۰۰۷۸۳۱۳۸۴۷ و آقای محمد علی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. آقای علیرضا مسلمی ابیانه بشماره ملی ۱۲۶۱۸۱۵۱۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای امیر مسلمی ابیانه بشماره ملی ۱۲۳۹۹۲۲۴۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مسلمی ابیانه بشماره ملی ۱۲۳۹۸۹۸۹۴۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاء چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا" و با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۳۰۱۵۳۴۲۷۴۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093138
آگهی تغییرات شرکت سی الک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید آقای مجتبی رحمانی محرم پور به کدملی ۰۰۷۱۲۷۰۰۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۸۰۴۳۲۴۱۴۴۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258990
آگهی تغییرات شرکت پالیز ویونا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۸۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا مسلمی ابیانه بشماره ملی ۱۲۶۱۸۱۵۱۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر مسلمی ابیانه بشماره ملی ۱۲۳۹۹۲۲۴۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم راحله شفیع ابیانه بشماره ملی ۰۰۷۳۰۴۸۵۱۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاء چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا" و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم فاطمه عباسی مشرفی بشماره ملی ۰۹۴۱۳۹۴۰۴۲ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد علی کاظم زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک مالی سال انتخاب شدند. پ۹۵۱۰۲۷۸۸۵۲۹۳۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346770
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آب حیات پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۷۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲ بسمت بازرسی اصلی و محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۱۲۱۸۶۴۶۱۱۵۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352691
آگهی تغییرات شرکت راهدار صنعت کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۹۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد تقوائی نیا به شماره ملی ۰۰۵۹۹۹۱۹۲۵ و شهرام جاهدیان به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۳۰۱۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به سمت بازرس اصلی و روزبه هراتیان به شماره ملی ۰۰۶۱۲۰۱۳۶۷ بترتیب ببه سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۲۳۱۰۵۴۷۵۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391308
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جهان پیشرو آنا درتاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۵۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۳۳۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بطور اعم و ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ کلیه کالاهای ساختمانی و تاسیساتی بطور اعم ـ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی ـ تولید مصالح و لوازم ساختمانی و مواد غذائی و قطعات صنعتی و مواد شیمیائی و مشتقات نفتی ـ خاکبرداری و راه سازی ـ تهیه و بسته بندی و خرید و فروش کالای داخلی وخارجی ـ شرکت در مناقصات ومزایده ها ـ عقد قردادهای مربوطه ـ برپایی نمایشگاه و فروشگاه های مربوطه ـ اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی های داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ کمیل ـ خیابان قصرالدشت ـ کوچه شهید سیدبهنام رضوی ـ پلاک ۷ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۳۵۴۶۴۶۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی شماره ۶۸۸/۱۵۶/۹۵ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای احسان فدائی به شماره ملی ۳۳۵۹۸۴۱۶۴۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای میلاد فدائی به شماره ملی ۳۳۵۹۸۶۰۰۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به سمت بازرس علی البدل آقای هادی جهانگیری به شماره ملی ۴۰۰۰۰۱۸۰۹۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۱۲۹۶۷۷۷۴۰۵۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397156
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین گر آسیا درتاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۶۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۲۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بطور اعم و ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ کلیه کالاهای ساختمانی و تاسیساتی بطور اعم ـ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی ـ تولید مصالح و لوازم ساختمانی و مواد غذائی و قطعات صنعتی و مواد شیمیائی و مشتقات نفتی ـ خاکبرداری و راه سازی ـ تهیه و بسته بندی و خرید و فروش کالای داخلی وخارجی ـ شرکت در مناقصات ومزایده ها ـ عقد قردادهای مربوطه ـ برپایی نمایشگاه و فروشگاه های مربوطه ـ اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی های داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ کمیل ـ خیابان قصرالدشت ـ کوچه شهید سیدبهنام رضوی ـ پلاک ۷ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۳۵۴۶۴۶۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۶۸۸/۱۵۶/۹۵ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ بانک شعبه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای احسان فدائی به شماره ملی ۳۳۵۹۸۴۱۶۴۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای میلاد فدائی به شماره ملی ۳۳۵۹۸۶۰۰۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منفردا"همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالیآقای هادی جهانگیری به شماره ملی ۴۰۰۰۰۱۸۰۹۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۶۰۲۰۲۷۶۵۲۵۹۵۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417945
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه تجارت و بازرگانی بین المللی توانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۳۰۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم فرخ نیا به کدملی ۴۵۷۹۳۵۱۳۵۵ و آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بترتیب بسمت بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۶۰۲۱۷۸۹۶۹۱۶۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594696
آگهی تغییرات شرکت دانش بنیان ویستا شیشه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۸۸۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا تنباکوچی به شماره ملی ۱۳۷۰۶۲۸۲۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد علی کاظم زاده ابیانه به شماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ال ای تنباکوچی به شماره ملی ۰۴۴۰۰۱۲۰۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء چک، سفته، برات و قراردادهای تعهد آور و اسناد رسمی با رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۳۵۴۶۸۶۶۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594701
آگهی تغییرات شرکت ارکان وزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۸۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسلب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ بتصویب رسید. خانم صدیقه زواره‌ای بشماره ملی ۴۳۲۲۷۷۴۱۵۶ بسمت بازرس اصلی و خانم زهرا کرامتی گشتی بشماره ملی ۱۲۸۹۵۰۷۲۹۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای محمد علی کاظم زاده ابیانه با کد ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا تنباکوچی با کد ملی ۱۳۷۰۶۲۸۲۹۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم ال ای تنباکوچی با کد ملی ۰۴۴۰۰۱۲۰۸۲بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء چک و سفته و برات و قراردادهای تعهد آور و اسناد رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۱۳۸۵۶۸۰۰۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604604
آگهی تغییرات شرکت دارو پردازان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابراهیم کارگر جوشقانی بشماره ملی ۰۰۷۳۵۰۲۴۱۳ و محمدعلی کاظم زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقایان حمیدرضا شیرزاده بشماره ملی ۱۰۶۲۷۰۶۳۷۴ و علیرضا مسلمی ابیانه بشماره ملی ۱۲۶۱۸۱۵۱۳۰ و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۷۰۴۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۱۶۳۰۷۰۳۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674697
آگهی تغییرات شرکت دلتا تجارت طاها شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۱۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید اوصانلو بشماره ملی ۰۰۵۳۸۳۳۲۹۵ و پگاه اصانلو بشماره ملی ۰۰۲۲۴۲۰۰۷۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محسن خیرخواه بشماره ملی ۰۰۶۳۵۱۰۰۵۷ و محمدعلی کاظم زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بترتیب به سمتهای بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۰۱۳۳۳۴۹۴۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686611
آگهی تغییرات شرکت راهیان کالای رایکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۲۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم داودی بشماره ملی ۰۳۲۲۳۵۲۵۲۵ و آقای محمد علی کاظم زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۸۰۹۵۹۴۳۷۷۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877275
آگهی تغییرات شرکت صبا نوآوران فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۴۷۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ و آقای سعید مطوری بشماره ملی ۱۸۲۹۷۷۰۸۹۳ بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۱۲۸۹۳۸۹۷۸۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900181
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ماه پسند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۲۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی کاظم زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان فدائی بشماره ملی ۳۳۵۹۸۴۱۶۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خانم مریم شانه چیان بشماره ملی ۰۰۶۹۷۳۴۳۱۳ خانم لیدا شانه چیان بشماره ملی ۰۰۶۹۱۵۵۶۰۷ خانم منیژه حافظی بختیاری بشماره ملی ۶۳۳۹۶۳۲۲۶۲ پ۹۶۱۲۰۷۸۸۰۴۳۹۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950945
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سرمایه گذاری وعمران ابیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وبیلان عملکردسال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای سهراب حکیم زاده ابیانه کدملی ۱۲۴۹۴۲۵۹۴۸ بسمت بازرس اصلی وآقای زین العابدین همازاده ابیانه کدملی ۱۲۳۹۶۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای علی اکبر حسینی ابیانه به کدملی ۱۲۳۹۷۷۹۷۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره و آقای مرتضی سهی زاده ابیانه به کدملی ۱۲۳۹۱۲۴۰۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین زمانی ابیانه به کدملی ۰۰۴۵۶۳۰۸۲۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاظمیان ابیانه به کدملی ۱۲۳۹۵۸۶۶۴۷ و آقای حسین عبدی ابیانه کدملی ۱۲۳۹۷۳۴۶۲۱وآقای محمد علی کاظم زاده ابیانه به کدملی۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ و آقای محمدرضا علیرضائی ابیانه به کد ملی۱۲۳۹۷۲۲۷۲۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای حسن زمانی ابیانه به کدملی ۰۰۳۴۹۷۷۰۹۰ و آقای محمدعلی عسگری ابیانه به کدملی ۱۲۳۹۷۲۲۵۳۲ بسمت اعضاءعلی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاء چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسنادرسمی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل و (رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره) متفقا"و با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۶۸۶۶۹۶۷۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172581
آگهی تغییرات شرکت کوره‌های القائی پیشتاز صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۷۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد احمدی پازوکی به کدملی ۰۴۲۱۸۵۱۵۹۷ و آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بترتیب بسمتهای بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای علی اکبرقربانی زاده ابیانه بشماره ملی ۰۰۶۰۲۴۹۹۲۷ و خانم فاطمه استادیان بشماره ملی ۰۰۶۰۴۲۷۸۴۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ۹۷۰۵۲۴۱۵۴۶۶۷۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213306
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان منشور وین داور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بابک خضوعی ابیانه بشماره ملی ۰۰۵۵۳۱۷۸۷۱ و مجتبی رحمانی محرم پور بشماره ملی ۰۰۷۱۲۷۰۰۷۸ و آقای علی امین پور بشماره ملی ۰۰۴۹۵۱۹۰۵۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. موسسه آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی کاظم زاده ابیانه به کدملی ۰۰۴۳۳۱۴۱۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۲۱۳۸۰۵۳۳۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک