جواد بستانیان

آقای جواد بستانیان

کد ملی 0043287621
75
شرکت‌ها
75
آگهی‌ها

شرکت های جواد بستانیان

سرمایه گذاری ایرانیان
سرمایه گذاری ایرانیان
1
نمادین ارقام
نمادین ارقام
1
مرکب البرز ایران
مرکب البرز ایران
1
طب ساران مه نشان
طب ساران مه نشان
1
صرافی سرمایه
صرافی سرمایه
1
آویشن نقره ای
آویشن نقره ای
1
پترو پرند فدک
پترو پرند فدک
1
گسترش پاک زیست خودرو ایرانیان
گسترش پاک زیست خودرو ایرانیان
1
بازرگانی پاساد دانا ایرانیان
بازرگانی پاساد دانا ایرانیان
1
داده ورزی فرادیس البرز
داده ورزی فرادیس البرز
1
مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر
مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر
1
عصر امین کار آفرین
عصر امین کار آفرین
1
پویا نوین پارس
پویا نوین پارس
1
سرمایه گذاری مسکن پردیس
سرمایه گذاری مسکن پردیس
1
توسعه ریز کامپیوتر ایران
توسعه ریز کامپیوتر ایران
1
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
1
خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان
خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان
1
طرح و اندیشه بهساز ملت
طرح و اندیشه بهساز ملت
1
ایده پرداز سمند ایرانیان
ایده پرداز سمند ایرانیان
1
خدمات همراه آیسان لوتوس
خدمات همراه آیسان لوتوس
1
لیزینگ کار آفرین
لیزینگ کار آفرین
1
بهره برداری تعمیرات سنا
بهره برداری تعمیرات سنا
1
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب
1
خاکریز آب
خاکریز آب
1
ساختمانی مسکن تابلیه
ساختمانی مسکن تابلیه
1
سرمایه گذاری مسکن البرز
سرمایه گذاری مسکن البرز
1
توسعه معادن صدر جهان
توسعه معادن صدر جهان
1
مدیریت امن الکترونیکی کاشف
مدیریت امن الکترونیکی کاشف
1
کارگزاری آرمون بورس
کارگزاری آرمون بورس
1
مشترک نیکی گستران
مشترک نیکی گستران
1
فرا گستر تجارت ایرانیان
فرا گستر تجارت ایرانیان
1
صنایع نسوز آذر سرام مرند
صنایع نسوز آذر سرام مرند
1
گسترش خدمات ارتباطات کارا شاب
گسترش خدمات ارتباطات کارا شاب
1
توسعه تجارت امید کار آفرین
توسعه تجارت امید کار آفرین
1
کارگزاری بانک کارآفرین
کارگزاری بانک کارآفرین
1
ماهان تجارت امید
ماهان تجارت امید
1
بهره برداران انرژی تجارت ایرانیان
بهره برداران انرژی تجارت ایرانیان
1
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
1
گسترش اطلاعات و ارتباطات فرهنگی ندا رایانه
گسترش اطلاعات و ارتباطات فرهنگی ندا رایانه
1
مهندسی صنایع یاس ارغوانی
مهندسی صنایع یاس ارغوانی
1
میلاد فراز ایرانیان
میلاد فراز ایرانیان
1
امین اعتماد کار آفرین
امین اعتماد کار آفرین
1
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک
1
تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان
تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان
1
شهر کتاب
شهر کتاب
1
سرمایه گذاری بانک کار آفرین
سرمایه گذاری بانک کار آفرین
1
سرمایه گذاری مسکن تهران
سرمایه گذاری مسکن تهران
1
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان
1
عدالت شهرستان تهران شماره دو
عدالت شهرستان تهران شماره دو
1
ایرکا پارت صنعت
ایرکا پارت صنعت
1
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران
1
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ
1
پترو شیمی پردیس
پترو شیمی پردیس
1
صنعتی مهرآباد
صنعتی مهرآباد
1
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان
1
خدمات انفورماتیک
خدمات انفورماتیک
1
سرمایه گذاری سامان ایرانیان
سرمایه گذاری سامان ایرانیان
1
گروه راهبران اقتصادی آرمان
گروه راهبران اقتصادی آرمان
1
پیام سفیر ایرانیان
پیام سفیر ایرانیان
1
خدمات مشاور خردپیروز
خدمات مشاور خردپیروز
1
صنایع بهداشتی ساینا
صنایع بهداشتی ساینا
1
صنایع غذایی سپاس مهر
صنایع غذایی سپاس مهر
1
نشر موسیقی هرمس
نشر موسیقی هرمس
1
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
1
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
1
ملی مسکن و صنایع ساختمانی
ملی مسکن و صنایع ساختمانی
1
خاص کارکنان ایران خودرو
خاص کارکنان ایران خودرو
1
داده پردازی ایران
داده پردازی ایران
1
پارس مسکن سامان
پارس مسکن سامان
1
سازه و ساختمان ایرانیان
سازه و ساختمان ایرانیان
1
سرمایه گذاری فدک دانش محور کارآفرین
سرمایه گذاری فدک دانش محور کارآفرین
1
کارگزاری بانک ملی ایران
کارگزاری بانک ملی ایران
1
بنیان دیزل
بنیان دیزل
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
1
حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرسی فریوران راهبرد
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 555176
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۸۴۳۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613467
آگهی تغییرات شرکت نمادین ارقام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۹۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ دکتر شریعتی بالاتر از ملک پ ۶۳۹ واحد ۲ کدپستی ۱۴۸۷۷۱۳۶۷۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد نیکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ و خانم صدیقه خدائی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۸۸۱۰۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد نیکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه خدائی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۸۸۱۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد نیکی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای حامد نیکی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۹۱۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620789
آگهی تصمیمات شرکت مرکب البرز ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۴۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت افست به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴ شرکت گرافیکو اس آ سید محسن گلدانساز به کدملی۴۴۳۲۵۶۹۳۷۹ داود شایسته خصلت به کدملی۰۰۴۳۰۸۵۰۳۲ سید احمد حسینی به کدملی۰۰۴۷۵۴۶۴۹۲ بسمت اعضای اصلی روح اله عالمی به کدملی۰۰۵۰۱۹۸۳۲۷ بسمت عضو علی البدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۷۸۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623990
آگهی تغییرات شرکت طب ساران مه نشانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۸۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۸۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد عسگری ساری به شماره ملی ۱۲۶۳۲۱۵۴۲۴ و آقای محسن شاه صفی به شماره ملی ۰۰۵۲۷۲۳۶۱۵ و شرکت فدک دانش محور کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۴۰۰ با نمایندگی آقای امین اله فرهادی تا تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد عسگری ساری به شماره ملی ۱۲۶۳۲۱۵۴۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شاه صفی به شماره ملی ۰۰۵۲۷۲۳۶۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فدک دانش محور کارآفرین سهامی خاص با نمایندگی آقای امین اله فرهادی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد زین سازکاشانی به شماره ملی ۱۲۶۱۸۴۲۹۷۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۳. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۵۷۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655688
آگهی تغییرات شرکت صرافی سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۹۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۹۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۴/۱۳۹۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۱/۴/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۱۵۲۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663702
آگهی تصمیمات شرکت آویشن نقره ایسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۰۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۲۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۵۰۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666064
آگهی تغییرات شرکت پترو پرند فدک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۷۱۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۵۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۰۸/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حبیب بقائی اسدآبادی به شماره ملی۲۲۹۵۰۴۷۶۹۲ و آقای سید جعفر طباطبائی نژاد به شماره ملی۱۱۸۹۱۳۰۸۹۰ و آقای محمدرضا صدری به شماره ملی۱۲۸۴۵۹۲۲۱۹ و آقای محمدرضا میرزا جعفرعلاف به شماره ملی۰۰۱۰۵۲۹۶۵۹ و شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۴۱۶ با نمایندگی آقای شجاع الدین بازرگانی گیلانی تا تاریخ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ ۳ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده اس. در تاریخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۰۶۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669808
آگهی تغییرات شرکت گسترش پاک زیست خودرو ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۹۹۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۶۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۲/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۷۹۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705401
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۸۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۲۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۶۱۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710809
آگهی تصمیمات شرکت داده ورزی فرادیس البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت خدمات انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰ به نمایندگی عبدالرضا شاکری به کدملی ۴۵۷۹۳۰۲۹۹۷ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ به نمایندگی فرهاد فائز به کدملی ۲۸۵۱۳۲۴۰۸۱ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ به نمایندگی مهران محرمیانمعلم به کدملی ۱۰۶۲۷۲۵۵۰۶ و شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴ به نمایندگی سید مجتبی خاتمی به کدملی ۱۲۲۹۸۱۸۱۳۸ و شرکت توسعه و ریز کامپیوتر به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۲۵۴۷۱ به نمایندگی محمدعلی سلطانپور به کدملی ۰۰۳۵۲۵۸۰۴۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۳/۳/۹۱ عبدالرضا شاکری به سمت رئیس هیئتمدیره، سید مجتبی خاتمی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره، میرمسعود مجیدزنوزی خارج از اعضا به کدملی ۰۰۳۹۱۲۰۴۹۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و در غیاب هر یک از آنها بامضا متفق یک نفر از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئتمدیره کلیه اختیارات خود در مندرج در بند الف ماده ۱۴ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۰۳۹۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712730
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۲۸۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۴۲۰ شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۰۵ شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۱۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724860
آگهی تغییرات شرکت عصر امین کارآفرینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۷۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۹۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۰۱۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984693
آگهی تغییرات شرکت پویا نوین پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۱۳۳۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۵۹۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986230
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به ش م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک م ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۶۸۱۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036227
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۹۸۵۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۵۴۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ک م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک م ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۵۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۰۹۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۷۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147895
آگهی تغییرات شرکت خدماتی مشاوره‌ای حامی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وز یان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۹۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154336
آگهی تغییرات شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فریوران ش ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بسطانیان ش ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای ۱ سال تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۳۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171084
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازیافت ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۰۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۷۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای: تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ و گسترش سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ و قالبهای پیشرفته ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۸۱۶ برای مدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. و موسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان با کدملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ تصویب شد. پ۱۷۰۰۵۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174433
آگهی تغییرات شرکت داده کاوان آیسان لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به شماره ملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت فرادیس گسترکیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۲۱۶ به نمایندگی غلامرضا صدری به شماره ملی ۲۰۹۰۱۹۳۲۸۱ شرکت داده کاوان پیشرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۲۷۵ به نمایندگی عباس رادورزنگنه به شماره ملی ۰۰۶۲۵۵۵۷۳۱ شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ به نمایندگی مهران محرمیان معلم به شماره ملی۱۰۶۲۷۲۵۵۰۶ شرکت اسپید ارتباط سامانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۱۳۹ به نمایندگی محمدهادی شالباف به شماره ملی ۱۸۸۱۵۱۸۲۳۱ شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۶۳۹۸ به نمایندگی فرهاد فائز به شماره ملی ۲۸۵۱۳۲۴۰۸۱ پ۱۷۰۳۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203029
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کارآفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فریوران۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردید و آقای جواد بستانیان۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۹۱۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305440
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری تعمیرات سنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بازرس اصلی و جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۰۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311565
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۲۶ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۸۳۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف موسسه حسابرسی فریوران بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹، آقای جواد بستانیان بشماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ب روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ج صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۴۴۳۴۴۶۸ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356494
آگهی تغییرات شرکت خاکریز آب سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۰۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. سازمان مهندسی و عمران به نمایندگی آقای محمدحسین رئیسی ک م ۰۴۹۱۰۵۹۷۱۱ سازمان نوسازی شهر تهران به نمایندگی آقای سیدامیرعباس بهاری میمندی ک م ۳۴۷۹۶۵۴۶۲۲ و سازمان مشاور فنی و مهندسی به نمایندگی آقای علیرضا شکرایی ک م ۰۰۵۷۴۱۲۱۸۹ و شهرداری تهران به نمایندگی آقای مجتبی نیک نژادی ک م ۰۰۴۳۴۴۴۱۳۱ و شرکت یادمان سازه به نمایندگی آقای بهمن نوری ک م ۲۱۶۱۴۴۹۶۰۵. مؤسسه حسابرسی فریوران ش م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و آقای جواد بستانیان ک م ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ را به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۷۹۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361719
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی مسکن تابلیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۳۹۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سلا مالی صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی ۱۰۸۶۹۱۸۷۳۱۹۹ و آقای جواد بستانیان کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۸۲۶۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364660
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شد: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ پ۱۷۸۵۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365455
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه معادن صدر جهان
در تاریخ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۵۰۳۴۸ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۰۳۸۱۲ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: کلیه فعالیت های معدنی شامل اکتشاف, استخراج و فرآوری ـ ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی, گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی نزد کلیه بانک های داخلی و خارجی برای شرکت ـ ترخیص کالا از گمرکات داخلی, طراحی, مشاوره فنی, نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و ابنیه و راه سازی و شهرسازی و شهرک سازی و انبوه سازی, پل و تونل سازی و تهیه و انجام کلیه تاسیسات مرتبط و طراحی ـ مشاوره ـ نظارت فنی و تامین قطعات و اجرای کلیه تجهیزات خطوط و انتقال پالایشگاهی و نیروگاهی و تجهیزات خطوط انتقال نیرو و نفت و گاز و خطوط انتقال آب و کانال کشی و ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه و تولید و ساخت و مونتاژ ـ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی و کلیه قطعات و ماشین آلات صنعتی و واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ارائه کلیه فعالیت های معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف و استخراج و فرآوری تولید انواع فلزات و سنگ ها و کانی های معدنی تهیه ماشین آلات تجهیزات و مواداولیه ـ ساخت تجهیز و راه اندازی کارخانجات و خطوط تولید ـ اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی ـ برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور , شرکت در کلیه مناقصات ـ پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت کلیه فعالیت های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شیراز جنوبی ـ برزیل غربی ـ پلاک۲۵ کدپستی۱۴۳۵۸۱۵۱۶۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم بانام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۲۶۱۴ مورخ۰۸/۱۱/۱۳۹۲ نزد بانک ملت شعبه پل مدیریت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به نمایندگی حسن علی قنبری به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به شماره ملی۴۲۸۰۹۸۸۱۸۸ ۲ـ شرکت امید آیندگان سپهر به نمایندگی سید بهاءالدین علائی فرد به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ ۳ـ حسن تقوی راد به سمت مدیرعامل خارج از شرکا و اعضای هیات مدیره به شماره ملی۰۰۴۹۶۳۶۵۰۲ ۴ـ موسسه همیاری غدیر به نمایندگی محمدحسین فتحعلی زاده کاکرودی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به شماره ملی۲۵۹۱۸۴۶۸۹۸ ۵ـ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به نمایندگی محمد زرکش به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی۴۴۳۲۵۶۱۸۶۶ ۶ـ شرکت آتی نگر سپهر ایرانیان به نمایندگی یعقوب کارگرزاده به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و در غیاب مدیرعامل, رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی آقای جواد بستانیان به شماره ملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۸۳۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382805
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
مدیریت امن الکترونیکی کاشف در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ به شماره ثبت ۴۵۱۲۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ـ تدوین الزامات استانداردها و راهبردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات در حوزه نظام بانکی ـ مدیریت ممیزی الزامات استانداردها و راهبردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات در حوزه نظام بانکی ـ ارزیابی و اظهارنظر در خصوص روال های مرتبط به امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی ـ ایجاد توسعه و راهبری زیرساخت های امنیت اطلاعات و ارتباطات در حوزه نظام بانکی ـ تحقیق و توسعه در زمینه امنیت اطلاعات و ارتباطات در حوزه نظام بانکی ـ اطلاع رسانی و برگزاری کارگاه و همایش در زمینه امنیت اطلاعات و ارتباطات در حوزه نظام بانکی ـ مشاوره در زمینه امنیت اطلاعات و ارتباطات در حوزه نظام بانکی ـ هماهنگی و مدیریت یکپارچه رخدادهای امنیتی در سطح نظام بانکی در ساختار سلسله مراتبی با همکاری واحدهای امنیت بانکها و سایر واحدهای امنیت سامانه های ملی پرداخت ـ هماهنگی با سایر مراجع و نهادها در حوزه های مرتبط با ممیزی های امنیت اطلاعات پیگیری رخدادهای امنیت اطلاعات و جرم یابی به عنوان پنجره واحد نظام بانکی ـ اخذ و یا اعطای نمایندگی محصولات و خدمات داخلی و خارجی مرتبط با امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ طراحی تولید واردات و صادرات هرگونه تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با امنیت فناوری اطلاعات و یا پشتیبانی این تجهیزات ـ تاسیس شرکت در داخل و خارج از کشور و مشارکت در شرکتهای مرتبط (مستقیم و غیرمستقیم) با فعالیت های شرکت ـ دریافت انواع تسهیلات در زمینه فعالیتهای شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری خیابان کاظمی خیابان مازیار شماره ۱۷ کدپستی ۱۵۴۴۷۷۵۷۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۳/۹۲/۱۶۱ مورخ ۱/۱۱/۹۲ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت خدمات انفورماتیک کیش به نمایندگی مجید نوری به ش ملی ۰۰۴۱۳۶۵۰۵۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی انفورماتیک به نمایندگی: سیدمحمد اعتمادی به ش ملی ۲۰۰۰۵۴۰۶۲۷: بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات انفورماتیک بنمایندگی نوش آفرین مومن واقفی به ش ملی ۲۰۶۳۱۶۷۷۰۸: بسمت عضو هیئت مدیره و حسین میرزائی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی فریوران به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. به موجب نامه شماره ۳۳۶۵۱۶/۹۲ مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی آگهی گردید. پ۱۷۹۳۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397247
آگهی تغییرات شرکت کارگذاری ارمون بورس سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۸۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۲ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به شماره ملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۸۱۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464049
آگهی تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران
در تاریخ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ شماره ثبت۳۳۹۸۳ به شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۷۹۵۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق سرمایه گذاری: موضوع فعالیت صندوق, سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران, اوراق بهادار با درآمد ثابت, سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هریک از آن ها در امیدنامه ذکرشده است. مدت صندوق سرمایه گذاری: از تاریخ ثبت به مدت۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار دریا پلاک۲۴۰ ط دوم کدپستی۱۴۶۶۹۳۴۴۵۳ سرمایه صندوق: ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲۰ ارکان صندوق سرمایه گذاری: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ به نمایندگی علی رحمانی کدملی۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت مدیر صندوق مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ به نمایندگی مهدی طحانی کدملی به سمت متولی صندوق ۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲ حسابرسی فریوران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به نمایندگی جواد بستانیان کدملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت حسابرس برای مدت۳ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک, سفته برات با امضای آقای علی رحمانی و در غیاب ایشان با امضای مشترک آقای ابراهیم ابراهیمی و خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد هریک از سه نفر آقایان علی رحمانی و ابراهیم ابراهیمی و خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی همراه با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق سرمایه گذاری: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ـ بنا به مجوز شماره۲۵۹۳۷۰/۱۲۱ مورخ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۱۸۲۸۳۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471493
آگهی تغییرات شرکت فرا گستر تجارت ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۰۲۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۴۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۳۲۵۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516991
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرامیک نسوز گرگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کار آفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸ و کریم قربانی حاجیلاری با کد ملی ۴۹۳۹۴۰۳۶۸۸ و شرکت داده پردازان ج هان گستر تالش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۶۵۶۲ مؤسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان با کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ۹۳۰۴۱۸۶۸۴۵۸۴۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537839
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات ارتباطات کارا شاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فریوران ثبت شده به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۳۱۲۷۵۸۹۹۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570260
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت امید کار آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای در ج آگهی‌های شرکت انتخاب شد موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به کد ملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۲۵۱۷۱۳۱۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612507
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۸۹۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ با عنایت به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل (بازرس اصلی) و آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب شد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۳۰۶۲۳۷۳۵۶۴۲۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613619
آگهی تغییرات شرکت ماهان تجارت امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به شماره کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه «جمهوری اسلامی» بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۲۳۲۷۸۸۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619845
آگهی تغییرات شرکت بهره برداران انرژی تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۸۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به منظور درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۵۱۲۳۶۵۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619850
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۸۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس قانونی اصلی و آقای جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۸۴۲۱۸۷۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621402
آگهی تغییرات موسسه گسترش اطلاعات وارتباطات ندارایانه به شماره ثبت ۷۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۲۹۳
به استنادصورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بمدت چهار سال بشرح ذیل: آقای ناصرعلی سعادت دارای کد ملی ۰۰۴۱۱۹۴۰۱۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا محیط دارای کد ملی ۰۰۴۴۳۳۶۱۹۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای افشار توکلی دارای کد ملی ۰۰۳۱۸۲۹۵۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای باقر بحری تبریزی فرد دارای کد ملی ۰۰۴۸۸۵۷۹۵۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای میرمحمود کوثری فرد دارای کد ملی ۲۵۹۴۱۱۲۶۱۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیینگردیدند و حق امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه با امضاء ۲ نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره متفقا و ممهور به مهر مؤسسه و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هیئت مدیره با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی فریوران هدف شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان دارای کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۵۸۵۹۵۲۱۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626369
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی فریوران (با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹) به عنوان بازرس اصلی و جواد بستانیان به شماره ملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۳۰۳۱۶۹۶۶۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630056
آگهی تغییرات شرکت میلاد فراز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۳۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به شماره کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه «جمهوری اسلامی» بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۰۱۸۲۸۴۸۵۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630130
آگهی تغییرات شرکت امین اعتماد کار آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۰۱۵۸۵۲۵۱۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663365
آگهی تغییرات شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره ۱۱۶۶۹۴/۹۳ مورخ ۳۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی فریوران دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت ملی انفورماتیک با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴و آقای سید سعید حسینی با کدملی ۵۸۰۹۶۱۴۵۹۰ و آقای احمد فیاض بخش با کدملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ وشرکت بانک صادرات ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲و شرکت بانک پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۳۹۴۹۵۳۲۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696997
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۴۷۵۰۷۲۴۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702638
آگهی تغییرات شرکت شهر کتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۸۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران ش ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای جواد بستانیان ش ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۲۷۵۰۲۸۳۱۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702722
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران ش ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۸۲۷۵۶۳۶۲۸۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9536125
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴ و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599236
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۵۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9663307
آگهی تغییرات شرکت تعاونی عدالت شهرستان تهران شماره دو به شماره ثبت ۳۶۰۸۸۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732430
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۳۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10028651
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۸۹ و ۳۰/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ بانک صنعت و معدن بنمایندگی آقای افشین روغنی و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بنمایندگی آقای قربان دانیالی و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ بنمایندگی آقای مهدی جمالی و شرکت لیزینگ صنعت و معدن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ بنمایندگی آقای داریوش حمیدی و شرکت لیزینگ آتیه الوند بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ بنمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی فریوران هدف بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان بشماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ و کدپستی ۱۴۶۶۹۹۴۵۸۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای افشین روغنی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای قربان دانیالی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا مقدم خارج از اعضاء هیئت مدیره بشماره ملی ۱۲۸۶۳۲۹۱۹۱ و کدپستی ۸۱۸۵۶۵۴۹۳۸ را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء متفق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح ۱۸ بند نوشته شده پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۹ می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093029
آگهی تصمیمات شرکت بازرگان صنایع لاستیک سیمرغ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۱۲۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کویر تایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷ شرکت گروه صنعتی بارز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳ شرکت آرتاویل تایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ شرکت تولید ایران تایر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳ شرکت تولیدی لاستیک دنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱ شرکت تولیدی لاستیک البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۹۰۷ شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸ شرکت لاستیک پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۶۹۸. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133053
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی عام به شماره ثبت۲۳۱۳۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160691
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهرآباد سهامی خاص به شماره ثبت۴۹۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170942
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10355501
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394346
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۳۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10418738
آگهی تغییرات شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502823
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیام سفیر ایرانیان به شماره ثبت ۳۶۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۲۲۶۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان بشماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10507444
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاور خرد پیروز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۵۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بتسانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513160
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به ش. م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک. م ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515710
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی سپاس مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ش ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10577385
آگهی تصمیمات شرکت نشر موسیقی هرمس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۴۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۲۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به ش م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک م ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی فیروزان به ک م ۰۰۳۰۱۱۵۴۲۶ ورامین صدیقی به ک م ۰۰۵۳۸۵۷۲۶۷ و سید فخرالدین انوار به ک م ۰۰۳۹۶۶۱۹۰۳ کریستف فریدون رضاعی به ک م ۴۷۲۳۲۶۱۳۹۷ احمد پژمان به ک م ۲۵۱۱۰۳۲۴۵۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ مهدی فیروزان بسمت رئیس هیئت مدیره و رامین صدیقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10591414
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گسترسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ و آقای مسعود قبولی خوشرو به شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۱۵۶۹ و آقای عباسعلی طوسیان شاندیز به شماره ملی ۰۹۳۴۹۳۳۷۶۶ تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10616866
آگهی تغییرات شرکت مهندسن مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۶۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۶/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10644022
آگهی تصمیمات شرکت مسکن و صنایع ساختمانی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۶۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748243
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شماره ثبت ۱۴۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخه ۲۳/۴/۹۰ و تائیدیه شماره ۳۵۰۲۷ و ۳۵۰۳۲ مورخه ۱۲/۵/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: ماده ۳۶ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید میر جواد سلیمانی به کدملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ و احمد بذلی به کدملی ۴۱۹۰۲۹۴۲۴۴ و علی شیخ زاده به کدملی ۲۸۳۰۷۰۶۷۴۹ و بهزاد ظهیری به کدملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ و رضا رحمانی به کدملی ۲۱۴۰۴۷۸۴۵۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و هادی مورخ به کدملی ۲۲۱۸۱۳۰۴۲۹ و محمود ترابی به کدملی ۰۳۲۲۴۸۱۷۹۱ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۰ میرجواد سلیمانی به عنوان رئیس هیئت مدیره، بهزاد ظهیری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، رضا رحمانی به عنوان منشی هیئت مدیره و سعید سوادکوهی به کدملی ۲۲۲۹۰۷۸۰۳۸ بعنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل سعید سوادکوهی باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782308
آگهی تصمیمات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۶۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815196
آگهی تغییرات شرکت پارس مسکن سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۸۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص تا تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱. ۳ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977917
آگهی تصمیمات شرکت سازه و ساختمان ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۳۹۷۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۱۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11061139
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11122503
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۹۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737445
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ و برابر مجوز شماره ۴۶۶۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشماره ثبت ۱۲۰۰۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بنمایندگی آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس قانونی) موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت ۳۳۰۹ تهران و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بنمایندگی آقای جواد بستانیان بشماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش۹۵۰۱۲۲۹۲۱۲۸۳۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12867611
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۷۲۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق و مدت تصدی ارکان آن تا تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۸ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به نمایندگی محمد حسن ابراهیمی سرو علیا به شماره ملی ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ به سمت مدیر صندوق - شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به نمایندگی محمد بیگدلی به شماره ملی ۰۰۴۷۰۴۷۶۰۷به سمت ضامن نقد شوندگی - موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به نمایندگی جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ به سمت متولی صندوق - موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳به نمایندگی محمود رجایی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۸۹۳۶ به سمت حسابرس تعیین گردیدند. پ۹۵۰۴۰۱۶۲۴۷۹۲۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13637110
آگهی تغییرات حسابرسی فریوران راهبرد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶و مجوز شماره ۱۸۴۶۴۶/۹۶ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیهان مهام به شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ بسمت رئیس هیات مدیره جواد بستانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره محمد سعید اصغریان به شماره ملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیات مد یره همراه با مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۹۶۰۷۱۱۳۷۲۶۳۷۸۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک