محمدرضا اخوان

آقای محمدرضا اخوان

کد ملی 4284162853
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 887000
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماهتاب هرمزگان سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۸۸۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید سلیمانی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۲۳۲۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ با نمایندگی آقای علی اکبر نادرعظیم زاده و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ با نمایندگی آقای رضا حدادیان و شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد مشایخی تا تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۴۹۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768444
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی گستر مه باد منجیل درتاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۲۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۲۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساخت نیروگاه های تجدید پذیر مشتمل بر نیروگاه های بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده (ضایعات و زائدات کشاورزی)، جنگل، زباله سوز، فاضلاب های شهری و صنعتی و دامی (بیوگاز و بیوماس) و نیز نیروگاه های آبی کوچک ـ طرح، ساخت، نگهداری، بهره برداری، تعمیرات نیروگاه و تاسیسات و خطوط انتقال برق و صادرات آن و سایر امور مرتبط ـ اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ واردات قطعات، ابزار، لوازم و ماشین آلات مورد نیاز ـ اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بزرگراه صدر ـ خیابان بهار جنوبی ـ نبش بن بست نیکبخت ـ پلاک ۲۱ کدپستی ۱۹۳۹۸۵۶۳۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۵۹ / ۹۳ص / ۲۶۰ مورخ ۷/۸/۱۳۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه چیذر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت تولیدی آرین مه باد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۹۲۲ به نمایندگی علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تولید برق ماهتاب سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰ به نمایندگی بهزاد آسائی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۲۶۲۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تجارت انرژی فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۶۵۸۵ به نمایندگی محمدعلی حدادیان به شماره ملی ۰۴۴۰۴۵۵۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره، محسن طاهری نژاد به شماره ملی ۰۰۶۲۲۸۰۰۱۵ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره) به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس اصلی مجید سلیمانی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۲۳۲۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۰۱۷۸۰۲۸۰۵۲۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731022
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای رضا امراللهی بیوکی با کدملی ۴۴۳۲۹۷۴۳۳۸ و شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ و شرکت فرا ساحل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۱۱۷۴۶۶۳۰۰۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736568
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و، آقای بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی فردا به سمت عضو هیات مدیره، آقای حسین ذهبی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۲۱۰۲۵ به نمایندگی از شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و عضو دیگر به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. اختیارات هیات مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چارچوب اعتبارات مصوب نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و ماموریت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحساب‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیات مدیره جهت تصویب تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت جهت تصویب هیات مدیره پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیات مدیره تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیات مدیره شرکت عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات تهیه و تنظیم صورت‌های مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیات مدیره عقد قرارداد کارشناسی (ساعتی) با اشخاص حقیقی موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به مأموریت‌های خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد مکاتبه با موسسات و شرکت‌ها در راستای اهداف شرکت تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیات مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و موسسات خصوصی پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیات مدیره پیشنهاد نیازهای آموزشی جهت اتخاذ تصمیم به هیات مدیره اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از هرگونه دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس، توقیف اشخاص و اموال پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیات مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت به هیات مدیره اجرای کلیه مصوبات هیات مدیره پ۹۵۰۱۲۱۴۴۳۵۰۸۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791097
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۲۲۲۹۶۷۹۵۵۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791111
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرین مه باد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گریدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۲۲۲۸۱۷۲۱۲۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831747
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انرژی پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۱۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۳۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۱۲۵۹۳۹۷۵۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201482
آگهی تغییرات شرکت سازه آب تجهیز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۶۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۱۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان سازه سازان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای عبدالرضا کرد به شماره ملی ۵۲۶۹۶۲۷۸۹۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای ودود درخشان به شماره ملی ۱۴۶۵۱۴۹۰۲۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره) به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۳۰۳۵۴۳۳۹۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201546
آگهی تغییرات شرکت سازه آب تجهیز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۶۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت راه و ساختمان سازه سازان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰ آقای عبدالرضا کرد به شماره ملی ۵۲۶۹۶۲۷۸۹۲ آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ - آقای عباس قنبری با شماره ملی ۰۰۶۹۱۸۹۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن جبلی با شماره ملی ۰۴۵۲۰۱۳۷۲۰، به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۹۳۰۳۶۴۲۰۹۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466132
آگهی تصمیمات شرکت توسعه آب و نیروی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۱۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۵۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۵٫۱۰٫۳۰ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محمد رضا اخوان با شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶٫۱۰٫۳۰ انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۲۱۵۲۲۱۴۷۱۴۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466824
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۱۷۶۰۶۲۳۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475283
آگهی تغییرات شرکت تولید برق شمس سرخس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۵۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرنیکا ارقام پارس به شماره ثبت ۵۰۷۳ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۱۵۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۳۲۸۸۹۳۳۰۹۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرخس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482688
آگهی تغییرات شرکت ماهتاب سازان خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۴۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۷۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ و شرکت راه و ساختمان سازه سازان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰ وحید حدادیان به کدملی ۰۴۵۱۶۶۹۸۹۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۳۱۱۰۰۶۷۹۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482695
آگهی تغییرات شرکت مایع سازی گاز طبیعی ماهتاب پرتو کنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۱۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه آرمان آروین پارس به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۳۳۱۳۴۶۱۳۹۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482699
آگهی تغییرات شرکت پترو اندوخت پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۴۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۱۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۳۱۶۹۷۱۶۴۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654216
آگهی تصمیمات شرکت توزیع آب و نیروی خلیج فارس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۴۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱. آقای مجتبی جواهری با کد ملی ۰۴۹۱۴۸۳۲۲۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای احمد مشایخی با کد ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدصادق نیکوسپهر با کد ملی ۰۰۷۳۴۳۰۴۳۹ به نمایندگی از شرکت توسعه آب و نیروی کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۵۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا اخوان با کد ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی فردا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۶۵۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت ومکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر شخصی که وی تعیین کرده باشد به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۷۱۹۵۷۵۱۶۰۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658017
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مایع سازی گازهای همراه فراساحل ماهتاب درتاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۹۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۳۷۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری و احداث پالایشگاه های نفت و گاز، مجتمع پتروشیمی، مخازن ذخیره سازی مواد نفتی، گازی و صنایع وابسته به نفت و گاز به منظور فعالیت در زمینه تهیه، تولید، توزیع و تجارت انواع مواد و فرآورده های نفتی و گازی، پتروشیمی و صنایع وابسته به آن پس از اخذ مجوزهای مربوطه. عقد قرارداد با شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری ریالی و ارزی از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارج از کشور. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مدیریت تامین سرمایه و منابع مالی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ دولت ـ خیابان بهار ـ خیابان نادر ـ پلاک ـ ۳ ـ ساختمان تسیم ـ طبقه سوم ـ واحد ۵ ـ کدپستی ۱۹۳۹۸۹۸۵۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ به موجب گواهی با نکی شماره ۱۱۰ /ص۹۶ /۲۶۰ مورخ ۱۵/۷/۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه چیذر توسط سهامداران پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای امیر اعظم طراحیان به شماره ملی ۰۹۴۶۵۷۱۰۶۶ خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال تولیدی آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ با نمایندگی محمد شوشتری زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۱۳۰۹۰۸به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ با نمایندگی سعید مخاطب به شماره ملی ۰۰۶۶۲۰۲۶۵۵ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تولید برق ماهتاب سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰ با نمایندگی آرمان حکیمی جاوید به شماره ملی ۰۴۵۳۵۱۴۴۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید سلیمانی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۲۳۲۹۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعین شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۳۳۶۷۱۵۶۲۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713615
آگهی تغییرات بنیاد نیکوکاری ماه تاب سازان ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۷۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۶۶۸۹/۲۲ / د مورخ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا سالار به شماره ملی ۰۰۴۱۲۵۲۶۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. خانم فرنگیس افتخاری به شماره ملی ۲۹۰۰۱۷۲۹۸۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (به جای خانم زهرا مخدومی) برای دوره بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۸۲۴۴۴۶۷۷۴۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024237
آگهی تغییرات شرکت تولید آب و برق سیراف عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزانه ساروخانی به کدملی ۰۰۴۸۱۸۷۹۷۶، وحید حدادیان به کدملی ۰۴۵۱۶۶۹۸۹۴ و محمدرضا اخوان به کدملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. عباس قنبری، شماره ملی ۰۰۶۹۱۸۹۶۰۹، به عنوان بازرس اصلی و محسن جبلی، شماره ملی ۰۴۵۲۰۱۳۷۲۰، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۲۲۲۲۷۲۹۷۸۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051233
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق امیر کبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۹۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. / ش۹۷۰۳۰۶۶۲۱۹۷۴۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070581
آگهی تغییرات شرکت تیز باد نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۴۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۳۲۱۶۸۹۶۲۷۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098847
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی‌های سبز ماه آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۵۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۴۰۹۸۵۱۲۳۱۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099334
آگهی تغییرات شرکت کارمانیا انرژی پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۲۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا اخوان بشماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ بعنوان نماینده قانونی شرکت آرین ماهتاب گستر بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ جهت عضویت در هیأت مدیره برای مدت باقیمانده دوران تصدی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۴۰۹۷۰۱۶۹۳۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172534
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. پ۹۷۰۵۲۴۹۹۵۴۵۹۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212452
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان سازه سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۶۲۰۴۶۸۹۳۴۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216958
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماهتاب سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد مشایخی با کدملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستربه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره، محمدرضا اخوان با کدملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و غلامحسین صادق پور بروجنی با کدملی ۴۶۵۰۳۳۶۰۴۱ به نمایندگی از شرکت تامین برق فرینام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۱۰۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق عضو دیگر به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. پ۹۷۰۶۲۴۴۵۸۱۸۷۸۴۲ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222915
آگهی تغییرات شرکت تامین برق فرینام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۱۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا اخوان به کدملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به نمایندگی شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و احمد مشایخی به کدملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت رئیس هیات مدیره برای باقیمانده دروه تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. پ۹۷۰۶۲۷۵۴۲۶۰۹۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک