فاطمه قهرمانی فر

فاطمه قهرمانی فر

کد ملی 4269573287
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1164987
آگهی تاسیس شرکت آوا حک صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۹۶ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۵۲۷۶
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۴/۶/۹۲ شماره ثبت ۶۶۹۶ در دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد ۳ـ موضوع شرکت: خدماتی شامل: خدمات خطاطی ـ رنگ آمیزی ـ تعیین مسیر خطوط و ادوات ـ خدمات عمومی ـ فضای سبز باغبانی ـ تنظیفات ـ امور آشپزخانه ـ تعمیرات و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ ساختمان شامل: ساخت ساختمانها ـ ابنیه اعم از سنگی ـ چوبی ـ بتنی ـ فلزی ـ انبوه سازی ـ تاسیسات و تجهیزات: تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی ـ خط لوله جوشکاری ـ راه ـ ساخت راه های اصلی و فرعی ـ آزادراه ها و بزرگراه ها و عملیات آسفالتی ـ بتن ریزی ـ خاکبرداری و خاکریزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان شصت متری ـ جنب بانک کشاورزی ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۸۶۹۶۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا بحساب جاری شماره ۳۵۰۱۱۱۷۱۲۳۸۵۱ نزد بانک صادرات شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد ۵ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: بهاره مرضائی کد ملی ۴۲۶۹۸۲۲۹۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و لیلا احدی کد ملی ۴۲۶۹۵۲۱۱۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا مرضائی کد ملی ۴۲۶۰۰۷۹۸۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و نامه ها با امضاء لیلا احدی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ۶ـ فاطمه قهرمانی فر کد ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ بسمت بازرس اصلی و فاطمه سید علی تفرشی کد ملی ۱۸۶۱۴۳۱۹۰۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۵۵۰۰ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673288
آگهی تغییرات شرکت امین کاران دوگنبدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۰۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱مرتضی جهانی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۱۳۴۶۰ و امین افشین به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۰۸۸۱ و علیرضا قویدل قره قشلاقی به شماره ملی ۲۸۵۱۳۸۳۴۰۱ و محمدتقی کرمی به شماره ملی ۱۸۵۰۱۲۵۲۶۰ و رضا احدی به شماره ملی ۴۲۶۰۰۰۱۱۵۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲صالح شیخی به شماره ملی ۴۲۶۰۰۹۵۵۴۴ به سمت بازرس اصلی و فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۴۱۲۰۴۲۹۶۶۷۳۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800516
آگهی تغییرات شرکت آفاق رخشان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۵۲۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ مسلم محبی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۲۳۶۸۲ و پارسا عبدی زاده نارگ موسی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۲۵۸۹۴ و شهرام یاربیگی به شماره ملی ۰۰۷۵۷۱۳۵۵۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ میلاد براتی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۲۷۴۳۲ به سمت بازرس اصلی و فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۲۲۷۲۰۵۱۰۱۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838316
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کوروش کاران گچساران درتاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۹۷۰۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:خدماتی شامل تهیه و نصب و نگاهداری تأسیسات ساختمانی.هیدروتست.شامل تأسیسات حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آسانسور، وسائل بهداشتی و تجهیزات بیمارستانی و سردخانه وآشپزخانه و رختشویخانه و تهیه و اجرای طرحهای مربوط به تأسیسات گاز و آب و فاضلاب و برق و تلفن و نظایر آن در داخل ساختمانها-تاسیسات:خطوط انتقال لوله،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی،جوشکاری خطوط لوله ابزار دقیق و آب رسانی تهیه مصالح ساختمانی کلیه کارهای اجریی جدول گذری رنگ آمیزی و نقاشی.سایبان.کف پوش دیوارپوش کابینت آرماتورمندی داربست چوبی ایزوگام سندبلاست شن ریزی خاکریزی نفت و گاز:شامل انتقال لوله های نفتی امور حمل ونقل شامل رانندگی، واداره امور نقلیه ماشین آلات سبک و سنگین وموارد مشابه- تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیرات و وسائل اداری خدمات فنی خودررو موارد مشابه-امور آشپزخانه و رستوران: شامل طبخ و توزیع غذا، ادارات دانشگاه ها و مدارس، رستوران و بوفه و موارد مشابه- خدمات عمومی شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخ گویی تلفنی و موارد مشابه - تامین نیروی انسانی. نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:دوگنبدان گچساران بلوار بعثت روبروی ترک اعتیاد حبیبی پلاک ۲۱۱ کدپستی ۷۵۸۱۸۳۳۱۸۶ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷/۲۲۳۴ مورخ ۲۵/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات بازار دوگنبدان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:طاهره قربانی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۹۸۳۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدصادق افراهی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۶۸۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شیما قربانی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۸۲۹۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای شیما قربانی ( نایب رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم جان بی بی ظاهری کله گان به شماره ملی ۴۲۶۹۰۳۷۹۴۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۳۱۷۲۴۵۷۸۳۴۹۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865156
آگهی تغییرات شرکت پارسا نسل گچساران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ و مهدی احمد پورعظیمی به شماره ملی ۵۰۹۹۹۱۰۳۱۹ و ابوالفضل برزگر لیائی به شماره ملی ۵۰۹۹۹۷۳۱۰۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ۲ مجتبی انصاری به شماره ملی ۴۲۲۰۲۵۳۸۵۸ به سمت بازرس اصلی و نجمه انصاری به شماره ملی ۴۲۳۱۹۵۸۴۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۳۳۱۷۶۹۴۳۲۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149347
آگهی تغییرات شرکت صادق باشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۱۱۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد بازیار به شماره ملی ۴۲۶۹۶۵۳۴۴۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۰۳۵۴۰۵۰۹۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354157
آگهی تغییرات شرکت نما سازه دوگنبدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۸۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمد قبادی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۹۳۰۵۹ و امیر کتابچی به شماره ملی ۲۳۰۰۲۷۷۷۷۸ و نادر رفیعی به شماره ملی ۲۵۴۹۷۷۲۱۷۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ رضا فیروزی به شماره ملی ۲۵۴۹۹۳۶۳۲۹ به سمت بازرس اصلی و فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۱۲۲۳۶۳۵۵۰۸۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396447
آگهی تغییرات شرکت خامین نصر مهوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۴۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ فاطمه موسوی به شماره ملی ۴۲۶۹۶۷۶۴۴۲ و ایمان نری موسی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۰۷۶۲۸ و نصراله شیخ ممو به شماره ملی ۴۲۶۹۷۵۰۳۷۵ و مجتبی نوشادی به شماره ملی ۴۲۶۰۱۲۹۹۶۱ و محمدصادق امجدی ۱۸۵۰۰۴۰۰۷۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ رقیه موسوی به شماره ملی ۴۲۶۸۹۴۸۷۷۵ به سمت بازرس اصلی و فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۲۰۲۸۴۴۶۸۶۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409057
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی فربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۰۷۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ قباد یوسفی نارگ موسی به شماره ملی ۴۲۶۹۱۲۰۳۲۰ و فربد یوسفی نارگ موسی به شماره ملی ۴۲۶۹۶۲۱۵۳۲ و میلاد بهدانی به شماره ملی ۲۵۹۴۴۰۶۹۹۶ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند ۲ سیدمحمد جواد شجاعی به شماره ملی ۴۲۶۹۵۳۱۹۵۹ به سمت بازرس اصلی و فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر اگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۲۱۱۳۴۸۵۱۷۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425663
آگهی تغییرات شرکت امیر تلاش گچساران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۹۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان سهراب منصوریان بشماره ملی ۰۵۲۳۳۵۷۴۷ و محسن آرامون بشماره ملی ۴۲۶۹۶۲۷۵۲۲ و سمیه مرادی پور آبگرمکان به شماره ملی ۴۲۶۹۵۸۸۴۰۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ خانم خیزران درخشان به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۱۹۵۴ به سمت بازرس اصلی و فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر اگهی شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۲۲۱۶۹۱۵۸۶۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461779
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرایند طلوع شهرو درتاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۰۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۱۱۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تاسیسات و تجهیزات - تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی- تاسیسات ساختمانی- راه راهسازی، جدول کشی ، فنس کشی، خاکریزی و خاکبرداری. ساختمان ابنیه سازی، سوله سازی، احداث ساختمان بتنی سنگی چوبی.- آب و برق- دانش بنیان - نفت و گاز – صنعت و معدن – کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور - ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :کهگیلویه وبویراحمد-شهر دوگنبدان-کارکنان شمالی-بلوار شهید تاجگردون-خیابان ششم(شهیدسیاوش فولادی وندا)-پلاک ۲۶۹-طبقه اول-- کدپستی ۷۵۸۱۷۹۷۵۹۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۰۲۱۶ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ بانک ملی ایران شعبه دوگنبدان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سیدسجاد پورالحسینی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۵۱۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدعبدالوهاب پورالحسینی به شماره ملی ۴۲۶۹۷۴۲۸۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدرضا پورالحسینی به شماره ملی ۴۲۶۹۶۱۱۴۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت ازقبیل بروات، سفته ها، قراردادها با امضاء آقای سید سجاد پورالحسینی(مدیرعامل)و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیده حمیده حسینی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۸۶۹۳۵ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۱۷۴۲۷۱۷۸۹۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591765
آگهی تغییرات شرکت رایان گستر فربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۳۰۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱عباس عباس بیگی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۶۶۱۳۷ و فربد یوسفی نارگ موسی به شماره ملی ۴۲۶۹۶۲۱۵۳۲ و شیوا حیدرزاده به شماره ملی ۰۰۶۳۰۵۵۱۱۲ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند ۲ فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس اصلی و قدرت حاصلی به شماره ملی ۱۵۳۳۰۹۲۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر اگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۶۱۲۷۰۷۳۵۰۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990052
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فرهود راه آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد پوراحمد به شماره ملی ۴۲۶۹۵۶۷۶۴۳ و آقای مسعود پوراحمد به شماره ملی ۴۲۶۰۱۴۶۰۱۷ و آقای حبیب اله سیدی به شماره ملی ۳۸۷۵۲۴۲۳۰۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای سجاد جانی لران به شماره ملی ۴۲۶۹۵۹۹۸۴۷ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۲۰۱۸۸۲۱۹۱۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036280
آگهی تغییرات شرکت عمران دشت دوگنبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۴۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحجت اله حسینیان اصل به شماره ملی ۴۲۶۹۹۲۵۷۸۷ و خانم زهرا نارکی به شماره ملی ۴۲۶۰۱۰۰۱۷۳ و آقای مجید رشیدی به شماره ملی ۱۳۶۰۴۱۴۱۳۴ و احسان موسوی قوام آباد سفلی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۹۵۰۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای جاوید علیزاده کله گان به شماره ملی ۴۲۶۰۱۱۵۱۴۶ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۲۲۹۵۵۶۶۴۳۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058399
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تبادل هخامنش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۲۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ بسمت بازرس اصلی و آقای سیداحمد بلادی ده بزرگ به شماره ملی ۴۲۶۹۰۱۴۸۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید ش۹۷۰۳۰۹۳۰۱۴۳۱۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058407
آگهی تغییرات شرکت سما سازان تچرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۳۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداحمد بلادی ده بزرگ به شماره ملی ۴۲۶۹۰۱۴۸۴۹ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید ش۹۷۰۳۰۹۵۹۷۵۶۳۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14086536
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی ماهور کاوش گچساران درتاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۲۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۶۷۶۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه .تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه .خدمات فنی خودرو و مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه . خدمات عمومی شامل تنظیفات ،نامه رسانی و پیشخدمتی و امور آبدارخانه و خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه و امور چاپ و تکثیر شامل صحافی .حروفچینی و غلط گیری .خطاطی . چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و چاپ و موارد مشابه .امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه و امور مربوط به ساختمان و ساخت و ساز و کلیه امور مربوطه ، برق و ابزار دقیق و کلیه موارد مربوط به ساختمان سازی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان گچساران ـ بخش مرکزی ـ شهر دوگنبدان ـ محله سه راهی ـ خیابان ( بنیاد شهید ۱) ـ کوچه ( پندار دوم غربی) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۸۱۷۹۷۱۴۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۵۰۴۳ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه دوگنبدان با کد ۲۴۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای اکبر پرویزی به شماره ملی ۲۳۹۱۵۷۹۱۰۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا صالحی به شماره ملی ۴۲۶۹۷۹۱۵۰۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سلماز اسلام پور به شماره ملی ۴۲۶۹۸۴۰۵۸۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء اکبر پرویزی ( رئیس هئیت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن شهریاری به شماره ملی ۲۳۹۱۵۷۶۶۰۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۳۳۱۶۷۶۹۳۹۹۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177968
آگهی تغییرات شرکت فرزاد طلوع سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۷۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱آقای سید احمد بلادی ده بزرگ به شماره ملی ۴۲۶۹۰۱۴۸۴۹ و آقای امیر عبدالهی به شماره ملی ۱۶۸۰۰۲۶۵۶۹ و آقای هادی طلائی به شماره ملی ۵۰۷۹۹۱۷۴۳۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش فولادی به شماره ملی ۴۲۶۹۹۷۹۶۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تمدید شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۵۲۸۷۴۷۹۸۳۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236062
آگهی تغییرات شرکت ارمغان مهر شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۳۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذشد: ۱_ آقای سید محمد هادی حسینی نصرآبادسفلی به شماره ملی ۴۲۶۹۹۰۸۹۶۳ و آقای علی عباسی به شماره ملی ۱۶۸۹۹۳۴۷۲۴ و آقای محی الدین شریفی به شماره ملی ۴۸۱۹۹۱۳۹۴۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ _ آقای محسن محمدی به شماره ملی ۴۲۶۰۰۱۷۵۱۹ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ _ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۷۰۷۲۵۸۴۴۷۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240092
آگهی تغییرات شرکت عمران دشت باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۰۶۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کورش فولادی به شماره ملی ۴۲۶۹۹۷۹۶۷۴ و خانم زهرا رضائی به شماره ملی ۴۲۶۰۱۰۳۱۹۹ و آقای اکبر محمدیان فر به شماره ملی ۴۲۶۰۰۸۲۶۹۸ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سارا همتی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۷۷۶۹۳ به سمت بازرس اصلی و فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۷۰۷۰۹۲۶۶۲۵۸۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرزام بتن سورن درتاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۲۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۳۶۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه:راه: راهسازی، جدول کشی، فنس کشی، خاکریزی و خاکبرداری.ساختمان: ابنیه سازی، سوله سازی، احداث ساختمان بتنی سنگی چوبی. تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان باشت ـ بخش مرکزی ـ شهر باشت ـ محله ولی عصر ـ خیابان شهدا ـ کوچه (شقایق ) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۸۸۱۱۴۵۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۷۴۹۲ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک کشاورزی شعبه شهید بلادیان با کد ۵۰۸۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سیده فاطمه بلادی اصل به شماره ملی ۴۲۶۰۰۴۷۳۳۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدعلی بلادی اصل به شماره ملی ۴۲۶۰۱۲۷۵۲۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیداحمد بلادی ده بزرگ به شماره ملی ۴۲۶۹۰۱۴۸۴۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای سیدعلی بلادی اصل رییس هیئت مدیره و در نبود ایشان آقای سیداحمد بلادی ده بزرگ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی اکبر محمدی به شماره ملی ۴۲۶۹۹۰۹۱۰۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۲۴۴۳۸۲۴۴۶۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14286520
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرزاد طلوع شمس درتاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۲۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۰۹۶۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه راه: راهسازی، جدول کشی ،فنس کشی ،خاکریزی و خاکبرداری وکلیه امور نظایر .ساختمان: ابنیه سازی ،سوله سازی،احداث ساختمان بتنی سنگی چوبی. تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان گچساران ـ بخش مرکزی ـ شهر دوگنبدان ـ محله پانصدسمت راست ـ خیابان (پیروزی) ـ خیابان شهیدگناوه ـ پلاک ۲۴۴۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۸۱۸۱۴۳۵۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۸۷۴۹۳ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک کشاورزی شعبه شهید بلادیان با کد ۵۰۸۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سیده فاطمه بلادی اصل به شماره ملی ۴۲۶۰۰۴۷۳۳۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدعلی بلادی اصل به شماره ملی ۴۲۶۰۱۲۷۵۲۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیداحمد بلادی ده بزرگ به شماره ملی ۴۲۶۹۰۱۴۸۴۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای سیداحمد بلادی ده بزرگ نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی اکبر محمدی به شماره ملی ۴۲۶۹۹۰۹۱۰۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۰۵۶۰۴۹۷۹۶۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342133
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایوان سازان نسل پاسارگاد درتاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت۴۲۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۸۲۷۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری در زمینه: راه: راهسازی، جدول کشی، فنس کشی، خاکریزی و خاکبرداری.ساختمان: ابنیه سازی، سوله سازی، احداث ساختمان بتنی سنگی چوبی. تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان گچساران، بخش مرکزی، شهر دوگنبدان، شهرک نفت، بلوار نفت، خیابان (مسکن مهرالف)، پلاک ۰، ساختمان ۱۴، طبقه سوم، واحد ۱۵ کدپستی ۷۵۸۱۳۵۹۷۹۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۲ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد ۷۱۳۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم راضیه بلادی دهبزرگ به شماره ملی ۴۲۶۹۰۱۴۸۲۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم بلادی دهبزرگ به شماره ملی ۴۲۶۹۰۱۴۸۳۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زینب محمدی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۹۸۸۴۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء خانم مریم بلادی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید رسول جعفری پور به شماره ملی ۴۲۶۰۰۱۷۱۳۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۳۹۰۱۷۷۸۴۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349778
آگهی تغییرات شرکت عمران پیکر باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۶۷۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۹/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مجید رحیمی به شماره ملی ۴۲۶۹۸۳۷۳۳۰ و آقای سعید رحیمی گوهرگان به شماره ملی ۴۲۶۰۰۱۸۰۸۶ و خانم فاطه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: ۲ آقای سید احمد بلادی ده بزرگ به شماره ملی ۴۲۶۹۰۱۴۸۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر محمدی به شماره ملی ۴۲۶۹۹۰۹۱۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۹۱۸۲۶۵۹۵۵۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایلیا سهند کارن در تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۲۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۵۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه: راه: راهسازی، جدول کشی ، فنس کشی ، خاکریزی و خاکبرداری. ساختمان: ابنیه سازی ، سوله سازی، احداث ساختمان بتنی سنگی چوبی. تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان گچساران ، بخش مرکزی ، شهر دوگنبدان، کوی ادارات ، بلوار امام حسن (ع) ، خیابان (زندان) ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۷۵۸۱۸۶۳۶۷۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۱ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد ۷۱۳۶ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیدحمید موسوی ده بزرگ به شماره ملی ۴۲۶۰۱۵۰۵۴۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم راضیه بلادی ده بزرگ به شماره ملی ۴۲۶۹۰۱۴۸۲۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم بلادی ده بزرگ به شماره ملی ۴۲۶۹۰۱۴۸۳۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء خانم راضیه بلادی ده بزرگ رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدرسول جعفری پور به شماره ملی ۴۲۶۰۰۱۷۱۳۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی ۴۲۶۹۵۷۳۲۸۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۹۵۵۶۴۱۷۵۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک