محمدرضا گلچین‎پور

آقای محمدرضا گلچین‎پور

کد ملی 0042333814
116
شرکت‌ها
116
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا گلچین‎پور

نوسازان منطقه چهارده شهر تهران
نوسازان منطقه چهارده شهر تهران
1
توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا
توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا
1
مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
1
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات
1
توسعه تجارت سیمای نوین
توسعه تجارت سیمای نوین
1
تندیس تجارت باختر
تندیس تجارت باختر
1
تجارت آریا گستر ایرانیان نوید
تجارت آریا گستر ایرانیان نوید
1
باشگاه گردشگری ایرانیان
باشگاه گردشگری ایرانیان
1
نوسازان منطقه یازده شهر تهران
نوسازان منطقه یازده شهر تهران
1
نوسازان منطقه سیزده شهر تهران
نوسازان منطقه سیزده شهر تهران
1
جیپ
جیپ
1
مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
1
تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان
تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان
1
پارس زیگورات شهرضا
پارس زیگورات شهرضا
1
پارس زیگورات بیاض
پارس زیگورات بیاض
1
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
1
صبای تجارت توسعه آژند
صبای تجارت توسعه آژند
1
تلاشگران اندیشه کاراد
تلاشگران اندیشه کاراد
1
کارگزاری آگاه
کارگزاری آگاه
1
تامین و انتقال آب خلیج فارس
تامین و انتقال آب خلیج فارس
1
نصر مبین ایرانیان
نصر مبین ایرانیان
1
پارس زیگورات زعفرانیه
پارس زیگورات زعفرانیه
1
سینا تجارت بامداد البرز
سینا تجارت بامداد البرز
1
مهندسی کیفیت و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس
مهندسی کیفیت و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس
1
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
1
خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
1
1
1
1
سبد گردان کاریزما
سبد گردان کاریزما
1
پویا اندیشان سرزمین ماد
پویا اندیشان سرزمین ماد
1
شکر نوین خلیج فارس
شکر نوین خلیج فارس
1
توسعه مدیریت پارس حافظ
توسعه مدیریت پارس حافظ
1
تولیدی آمیژه ساز البرز
تولیدی آمیژه ساز البرز
1
کابل وهادی کاج
کابل وهادی کاج
1
توسعه دریک ایرانیان
توسعه دریک ایرانیان
1
گروه صنعتی آریو ماشین جم
گروه صنعتی آریو ماشین جم
1
سیمان ازادگان یزد
سیمان ازادگان یزد
1
خرد پیشگان پارس گستر نوین
خرد پیشگان پارس گستر نوین
1
نسیم تجارت البرز
نسیم تجارت البرز
1
سامان تجارت پیشگامان البرز
سامان تجارت پیشگامان البرز
1
نسیم تجارت فردا
نسیم تجارت فردا
1
توسعه تجارت غرب ایرانیان
توسعه تجارت غرب ایرانیان
1
بینش پژوه ایرانیان
بینش پژوه ایرانیان
1
گسترش صنعت بینش پژوه
گسترش صنعت بینش پژوه
1
ژرف اندیشان میهن گستر
ژرف اندیشان میهن گستر
1
مجتمع صنایع لاستیک پیشرو زاگرس کرمانشاه
مجتمع صنایع لاستیک پیشرو زاگرس کرمانشاه
1
مهندسی صنایع یاس ارغوانی
مهندسی صنایع یاس ارغوانی
1
گسترش فولاد شهریار
گسترش فولاد شهریار
1
تهویه
تهویه
1
تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک
تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک
1
سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس
سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس
1
بازرگانان آینده نگر کالا تجارت
بازرگانان آینده نگر کالا تجارت
1
پیشرو بازرگان کالای غرب
پیشرو بازرگان کالای غرب
1
تندیس تجارت بامداد زاگرس
تندیس تجارت بامداد زاگرس
1
صبا سامان تجارت بامداد
صبا سامان تجارت بامداد
1
بابک مس ایرانیان
بابک مس ایرانیان
1
مهندسی وساختمانی جهانپارس
مهندسی وساختمانی جهانپارس
1
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا
1
توسعه امید افق گردشگری
توسعه امید افق گردشگری
1
پارس زیگورات سیرجان
پارس زیگورات سیرجان
1
پارس زیگورات میاندشت
پارس زیگورات میاندشت
1
آروین زیگورات عمران
آروین زیگورات عمران
1
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
1
شکوه سبز البرز
شکوه سبز البرز
1
به پرداخت ملت
به پرداخت ملت
1
تصفیه خانه قند ورامین
تصفیه خانه قند ورامین
1
آذر تجارت صنعت آژند
آذر تجارت صنعت آژند
1
فولاد سیرجان ایرانیان
فولاد سیرجان ایرانیان
1
زیر ساخت امن خدمات تراکنشی
زیر ساخت امن خدمات تراکنشی
1
صنعتی فروکرم بافت
صنعتی فروکرم بافت
1
گسترش صنایع و معادن ماهان
گسترش صنایع و معادن ماهان
1
طرح و اندیشه بهساز ملت
طرح و اندیشه بهساز ملت
1
بهسازان ملت
بهسازان ملت
1
لیزینگ پارسیان
لیزینگ پارسیان
1
پردیس اطلس پارس
پردیس اطلس پارس
1
آندریا استیل
آندریا استیل
1
فراز عمران آریانا
فراز عمران آریانا
1
سکانداران تجارت پرشیا
سکانداران تجارت پرشیا
1
ماشین سازی بشارت
ماشین سازی بشارت
1
کالا مدار تجارت ایرانیان
کالا مدار تجارت ایرانیان
1
تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
1
خدمات فناوری نو آور پاسارگاد
خدمات فناوری نو آور پاسارگاد
1
سهاب امید ایرانیان
سهاب امید ایرانیان
1
قم آلیاژ
قم آلیاژ
1
روغن کشی نوید خلیج فارس
روغن کشی نوید خلیج فارس
1
توسعه تجارت دل عالم پرشیا
توسعه تجارت دل عالم پرشیا
1
بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت
بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت
1
توسعه برق و انرژی سپهر
توسعه برق و انرژی سپهر
1
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات
1
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
1
نوسازان منطقه جنوب شرق تهران
نوسازان منطقه جنوب شرق تهران
1
طلایه داران تجارت کاسپین
طلایه داران تجارت کاسپین
1
میلاد گستر نوآوران
میلاد گستر نوآوران
1
طراحی مهندسی بهور
طراحی مهندسی بهور
1
سامان ساخت آریان
سامان ساخت آریان
1
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات
1
بازرگانی صبا بیمه ایرانیان
بازرگانی صبا بیمه ایرانیان
1
پترو افرا خلیج فارس
پترو افرا خلیج فارس
1
مدبران ساخت آریان
مدبران ساخت آریان
1
مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین
مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین
1
توسعه پارس گستر نگین گردشگری
توسعه پارس گستر نگین گردشگری
1
توسعه انبوه سازی پاسارگاد
توسعه انبوه سازی پاسارگاد
1
توسعه گردشگری آریا زیگورات
توسعه گردشگری آریا زیگورات
1
نوین تجارت تندیس زاگرس
نوین تجارت تندیس زاگرس
1
افرا مجد آسیا
افرا مجد آسیا
1
صنایع نساجی تارا ریس آریا
صنایع نساجی تارا ریس آریا
1
تجارت بین الملل هم وطا آریا
تجارت بین الملل هم وطا آریا
1
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
1
توسعه ساختمانی پارسیان
توسعه ساختمانی پارسیان
1
صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین
صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین
1
پاداش سرمایه پارس
پاداش سرمایه پارس
1
پارس سویچ
پارس سویچ
1
مجتمع فولاد روهینا جنوب
مجتمع فولاد روهینا جنوب
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
1
غدیر انرژی هامون ابوموسی
غدیر انرژی هامون ابوموسی
1
آزمون پرداز ایران مشهود
آزمون پرداز ایران مشهود
1
صنایع برق زنگان پارس
صنایع برق زنگان پارس
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557528
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه چهارده شهر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۹۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۶۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی , آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۳/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرحسین محبی فر و شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای حافظ مهدنژاد و شرکت بانک شهر سهامی عام با نمایندگی آقای علی کفائی محمدنژاد تا تاریخ۱۳/۱۱/۹۲. ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۸/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۲۵۶۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565801
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات سرمایه گذاری پارس کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۱۱۹۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 598423
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۵۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۷۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱/۳/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۹۱۶۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608402
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۹۳۵و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۱۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608403
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سیمای نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۰۰۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۱۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608489
آگهی تغییرات شرکت تندیس تجارت باخترسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۶۸۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۸۴۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 625249
آگهی تغییرات شرکت تجارت آریا گستر ایرانیان نویدسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۷۹۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۷۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۶۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 641988
آگهی تغییرات شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۵۰۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۷/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید.. در تاریخ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۴۳۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654537
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه یازده شهر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۱۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمود میریان و شرکت بانک شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر خانی و شرکت عمران و مسکن سازان ایران و سهامی عام با نمایندگی آقای ایرج مظفری تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲. در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۶۷۹۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747830
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه سیزده شهر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت۳۳۹۱۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۵۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۶۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856818
آگهی تصمیمات شرکت جیپ سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۹۵۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین به ک م ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۴۱۵۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981618
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۴۹۷۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981791
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل دل عالم ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت طرح و سازه تنیان سهامی خاص و شرکت اورانوس صید سهامی خاص و شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا سهامی خاص تا تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۱۸۹۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045747
آگهی تغییرات شرکت پارس زیگورات شهرضا سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۹۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045756
آگهی تغییرات شرکت پارس زیگورات بیاض سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۱۱۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۷۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۷۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045758
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۳۸۶۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045761
آگهی تغییرات شرکت صبای تجارت توسعه آژند سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۸۷۴۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۱۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۷۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067988
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران اندیشه کاراد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۲۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۲۸۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096699
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۲۵۲ ساری به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷ و کدپستی ۴۸۱۸۷۱۸۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود بعنوان بازرس و حسابرس و آقای محمدرضا گلچین پور به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ و کدپستی ۱۹۵۱۶۳۴۶۸۳ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۶۶۶۱۵۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100598
آگهی تاسیس شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۹۰۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۵۲۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: کلیه سرمایه گذاریها فعالیتها و خدمات عمرانی اقتصادی سازندگی مشارکت در سایر شرکتها پیمانکاری بازرگانی مشاوره و نظارت از جمله: الف) سرمایه گذاری در تولید خرید آب شیرین تاسیس و احداث کارخانه آب شیرین کن و متعلقات جنبی آن و خرید و تجهیزات آب شیرین کن ب) خرید و فروش آب ج ـ ) مشارکت در احداث سرمایه گذاری طرحها و سدسازی ها و انتقال آب از سدها و منابع تولیدی آب و مشارکت در کلیه صنایع شرکتها و موسسات د) خرید چاههای آب و تغییر کاربری آن و همچنین انتقال آب از حوزه های دور و انتقال آب از استانهای مختلف س ) مطالعات فنی مهندسی اقتصادی طرح جامع استحصال آب و طراحی و اجرای طرحهای انتقال آب و فاضلاب و ایجاد احداث تاسیسات و ابنیه لازم مربوط به طرحهای آب و فاضلاب تدوین استراتژی شامل اهداف و اولویت ها و فعالیت های مرتبط با طرحهای منابع آب به همراه برنامه زمانی و مالی ص) تهیه و اجرای طرح جامع تامین آب و تاسیسات فاضلاب واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزی ط ) احداث و اجرای خطوط انتقال آب از کارخانه آب شیرین کن ع) حفظ نگهداری و اداره عملیات و تعمیرات مربوط به خطوط انتقال اصلی و فرعی شبکه های آب و تاسیسات فاضلاب و سایر تاسیسات و ابنیه ف) تهیه قطعات و لوازم و ابزار ماشین آلات مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و صنایع جنبی ک ) ارائه خدمات و تامین نیازهای کل تاسیسات آب و فاضلاب واحدهای صنعتی تحت پوشش و همچنین تحصیل و تملک مورد نیاز برای عملیات اجرایی و توسعه های بعدی شرکت مطابق قوانین جاری کشور ن ) اخذ و اعطای نمایندگی ه) گرفتن وام و کلیه فعالیت ها و اقداماتی که به تصویب مجمع عمومی برسد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا خ ناهید غربی پ ۲۹ ـ کدپستی ۱۹۶۶۹۱۵۵۹۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به سه میلیارد سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد دو میلیارد و هفتصد میلیون سهم با نام، تعداد سیصد میلیون سهم بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۱ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۰۶۴۱۷۷۱۸ مورخ۲۹/۳/۱۳۹۲ نزد بانک کارآفرین شعبه ناهید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام با نمایندگی آقای میرعلی یاری به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام با نمایندگی آقای نصرت خوش نیازپیرکوهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو سهامی عام با نمایندگی آقای عبدالرضا مددی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای میرعلی یاری به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیات مدیره و دیگر عضو هیات مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۶۸۸۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123281
آگهی تغییرات شرکت نصر مبین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۶۸۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۲۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای عباس آرگون به شماره ملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی آرگون به شماره ملی ۰۳۸۲۳۵۱۲۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین آرگون به شماره ملی ۰۳۸۶۱۲۴۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و سایر اوراق عادی اداری و پرسنلی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با جانشین به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۸۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150211
آگهی تغییرات شرکت پارس زیگورات زعفرانیه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۷۷۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۹۱۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150216
آگهی تغییرات شرکت سینا تجارت بامداد البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۲۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۹۱۳۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151299
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲/۶/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۳۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۹۰۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: کلیه سرمایه گذاری ها و اجرای پروژه های ساختمانی عمرانی صنعتی کشاورزی خدماتی و خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول مجاز و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی در زمینه های مذکور خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و وام از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی و خصوصی و دولتی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولنجک ـ بلوار دانشجو ـ نبش میدان یاسمن ـ پلاک ۱۴ ـ کدپستی ۱۹۶۶۹۱۵۵۹۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد میلیون سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصد میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۲۱۱۹۲۱۲۵ مورخ۳۰/۵/۱۳۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه پارک ملت پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص با نمایندگی آقای میرعلی یاری به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای اسماعیل همدانلو به شماره ملی۲۸۰۰۲۸۷۵۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای عبدالرضا مددی به شماره ملی ۶۱۷۹۱۲۸۲۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای عبدالرضا مددی به شماره ملی۶۱۷۹۱۲۸۲۸۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و دیگر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۱۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156623
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۶۴۶۱ و آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی ۰۰۳۶۵۱۵۶۱۲ و آقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی ۰۰۱۱۵۷۳۲۷۹ و شرکت گروه مالی ملت به ش م ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ و شرکت واسپاری ملت به ش م ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۴۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170326
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا گلچین پور ش م ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ رئیس هیئت مدیره، علیرضا عطوفی ش م ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ نایب رئیس هیئت مدیره و سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن ش م ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۰۶۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179712
آگهی تغییرات شرکت قم آلیاژ (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۷۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۳/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۳/۶/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان و خانمها عباس برگریزان بشماره ملی ۰۰۴۱۴۰۷۰۷۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی صادق نیت حقیقی بشماره ملی ۱۲۳۹۵۸۶۴۵۰ نائب رئیس، محمد شاهمرادی چادگانی بشماره ملی ۰۰۷۰۶۰۴۰۰۲، افسانه محبی بشماره ملی ۰۰۳۵۴۵۳۰۱۱، فائزه گلستانه بشماره ملی ۰۰۴۶۲۵۵۸۹۹۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و آریا صادق نیت حقیقی بشماره ملی ۰۰۵۲۸۵۶۱۹۴ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۲ اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۴ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۳ ۱۵ ماده ۴۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ملی ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور بشماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۵ صورتهای مالی سال ۹۱ به تصویب رسید. ش۱۷۰۵۹۵۷ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192223
آگهی تغییرات شرکت سبد گردان کاریزما سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و عملکرد هیات مدیره و مدیران شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۳۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207958
آگهی تاسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص پویا اندیشان سرزمین ماد در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۲ به شماره ثبت ۴۴۴۳۵۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۲۷۶ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی و تاسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهارچوب قوانین حاکم بر کشور، کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ولیعصر عج ـ خیابان ارمغان غربی ـ پلاک ۶۸ کدپستی ۱۹۶۷۸۱۳۵۱۱ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره /ص۱۰۶۶/۹۲/۲۷۹ مورخ ۱۵/۷/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: آقای ابوالقاسم جمشیدی به شماره ملی ۴۳۱۰۷۱۴۷۱۴ به نمایندگی از شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیررضا هاشمی به شماره ملی ۰۰۶۶۷۴۷۲۷۹ به نمایندگی از شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای میرمحسن مبین به شماره ملی ۱۳۷۸۷۳۳۳۷۱ به نمایندگی از شرکت کاشفان نواندیش پارس به سمت عضو هیئت مدیره، آقای میرمحسن مبین به شماره ملی ۱۳۷۸۷۳۳۳۷۱ به نمایندگی از شرکت کاشفان نواندیش پارس به سمت مدیرعامل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و بانکی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۹۵۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210030
آگهی تغییرات شرکت شکر نوین خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۲۰۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214328
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای محمدرضا گلچین پور با کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۱۰۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228903
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آمیژه ساز البرز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ملی ۸۶۳۱ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۳۹۴۹
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۶/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۷/۵/۹۲ که در تاریخ ۱۳/۶/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی سال ۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور بشماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقایان عباس برگریزان بشماره ملی ۰۰۴۱۴۰۷۰۷۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی درزی رامندی به شماره ملی ۴۳۹۰۵۰۹۶۸۳ نائب رئیس هیئت مدیره، آرن شاهمرادی بشماره ملی ۰۰۷۹۶۷۲۱۵۹ عضو هیئت مدیره، محمدعلی صادق نیت حقیقی بشماره ملی ۱۲۳۹۵۸۶۴۵۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل، افسانه محبی بشماره ملی ۰۰۳۵۴۵۳۰۱۱ قائم مقام مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می‌باشد. ش۱۷۲۹۵۹۲ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228904
آگهی تغییرات شرکت کابل و هادی کاج (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۶۶۸۶
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۴/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۶/۵/۹۲ که در تاریخ ۶/۶/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی سال ۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور بشماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقایان مسعود شاهمرادی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۸۴۴۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی شاهمرادی چادگانی بشماره ملی ۵۷۵۹۶۰۵۶۱۵ نائب رئیس و آریا صادق نیت حقیقی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۵۶۱۹۴ عضو هیئت مدیره و خانم افسانه محبی بشماره ملی ۰۰۳۵۴۵۳۰۱۱ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت می‌باشد. ش۱۷۲۹۵۹۱ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233929
آگهی تغییرات شرکت توسعه دریک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۶۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: الف شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ ب شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۳۲۹۶ ج شرکت شرکت سام الکترونیک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۴۲۴۷ پ۱۷۳۲۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241782
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت آریو چوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۱۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: فرشاد شریفی نیک آبادی به عنوان رئیس هیئت مدیره ک م ۰۰۵۹۹۹۳۴۴۸ و سید علی حسینی لواسانی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ک م ۰۰۶۰۰۲۳۶۱۹ و بهزاد اسدی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ک م ۰۰۶۸۷۴۱۴۴۸ و ماهان آذرنیا به عنوان عضو هیئت مدیره ک م ۰۰۵۴۹۱۶۸۷۹ هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریتی ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور ک. م ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۳۱۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241916
آگهی تغییرات شرکت سیمان آزادگان یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۵۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۵۰۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256257
آگهی تغییرات شرکت خرد پیشگان پارس گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۷۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور با کدملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۴۲۴۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256265
آگهی تغییرات شرکت نسیم تجارت البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای محمدرضا گلچین پور با کدملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۲۴۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263968
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت پیشگامان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور با کدملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۲۴۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263969
آگهی تغییرات شرکت نسیم تجارت فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای محمدرضا گلچین پور با کدملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۲۴۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263971
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای محمدرضا گلچین پور با کدملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی و اطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۲۴۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263973
آگهی تغییرات شرکت بینش پژوه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور با کدملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۲۴۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263975
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت بینش پژوه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۴۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۷۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور با کدملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۲۴۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263976
آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان میهن گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۸۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای محمدرضا گلچین پور با کدملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۴۲۴۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269780
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع صنایع لاستیک پیشرو زاگرس کرمانشاه
در تاریخ۱۸/۰۹/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۴۶۵۰۳ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۷۱۱۸۰ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی, تولید انواع تایرهای سبک و سنگین و صنعتی و بلت سیمی و تمام استیل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی, گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ترخیص کالا از گمرکات داخلی, شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ جردن ـ تابان غربی ـ پلاک۴۵ طبقه۴ ـ کدپستی۱۹۶۸۹۴۷۳۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد۰۰۰/۰۰۰/۱ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۴۲۳/۰۱۰۱ مورخ۴/۹/۹۲ نزد بانک صنعت و معدن شعبه تهران مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ میترا فرزادنیا به شماره ملی۳۲۴۳۲۹۱۷۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ صغری رحمن پور به شماره ملی۳۲۵۵۵۹۵۴۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ مهرداد فرزادنیا به شماره ملی۳۲۵۵۸۰۵۳۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ ۵ـ میترا فرزادنیا به شماره ملی۳۲۴۳۲۹۱۷۸۱ به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل. ۹ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۰۱۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275940
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۲۱۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282180
آگهی تغییرات شرکت گسترش فولاد شهریار (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۳۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۰۲۰۰۰۵
پیرو آگهی تغییر شماره۳۲۵۲/۱۵/۱۰۴ مورخ۲۷/۳/۹۲ مستندا به صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بتاریخ۳۱/۴/۹۲ تغییرات به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می‌شود: ۱ تراز مالی سال۹۱ به تصویب رسیده است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشماره ثبت۷۰۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بنمایندگی آقای سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به سمت بازرس اصلی و حسابرسی مستقل و آقای محمدرضا گلچین پور بشماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی۹۲ انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است. ش۱۷۵۳۹۳۷ ثبت اسناد و املاک عجب شیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303763
آگهی تغییرات شرکت تهویه سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. آقایان محمود کیخسروی کدملی شماره ۱۲۸۶۴۱۰۱۰۱ کامران الوانی کدملی به شماره ۱۲۸۶۸۰۰۸۶۲ محسن رادنیا کدملی شماره ۱۲۱۸۷۷۲۰۶۶ ابوالفتوح کریمیان کدملی شماره ۱۰۹۰۸۵۴۲۸۵ و محمدکاظم محدث مجتهدی کدملی شماره ۲۷۲۱۴۲۰۵۰۱ را به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش م۱۰۱۰۰۳۹۵۱۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۳۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346983
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک سهامی عام شماره ثبت ۳۱۸۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۶۵۴۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۶/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد. ۴ آقای محمد شاهمرادی چادگانی به کد ملی ۰۰۷۰۶۰۴۰۰۲ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکت)، آقای مسعود شاهمرادی به کد ملی ۲۵۷۱۵۸۴۴۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی شاهمرادی چادگانی به کد ملی ۵۷۵۹۶۰۵۶۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عباس غفوری بشماره ملی ۴۷۲۲۳۲۳۱۰۰، اصغر صفریان به کد ملی ۰۰۳۵۳۶۷۶۵۲، خانم شهین شاه مرادی به کد ملی ۰۰۴۳۰۷۵۷۹۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و سایر اوراق عادی و مراسلات باامضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۱۴۱۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364726
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ایران فن آور پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۵۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۸۴۵۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381791
آگهی تغییرات شرکت بازرگانان آینده نگر کالا تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمودرضا خسروداد ک. م ۰۰۵۴۷۵۹۶۳۳ و آقای فخرالدین موسوی ک. م ۰۰۷۰۷۸۰۹۷۸ و آقای محسن نعمت خواه ک. م ۴۱۳۲۲۵۷۸۰۰ پ۱۷۹۱۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396567
آگهی تغییرات شرکت پیشرو بازرگان کالای غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه فرجی به کد ملی ۰۰۸۳۲۰۸۲۱۶ و آقای فخرالدین موسوی به کد ملی ۰۰۷۰۷۸۰۹۷۸ و خانم سیما کاشی پزها به کد ملی ۰۰۵۸۱۱۳۵۱۷ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۵۶۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404283
آگهی تغییرات شرکت تندیس تجارت بامداد زاگرس سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۸۲۳۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۹۶۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور بشماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۰۳۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404314
آگهی تغییرات شرکت صبا سامان تجارت بامداد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۸۲۳۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۹۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا گلچین پور بشماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۳۸۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412341
آگهی تغییرات شرکت بابک مس ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۶۷۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی , آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۷۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413556
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۹۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۹۶۲۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: آقای نادر عطائی شماره ملی ۱۲۰۹۸۰۵۳۶۷، آقای غلامرضا عطائی شماره ملی ۱۲۸۸۸۶۹۴۲۸، شرکت پترو گاز جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۷۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۲۲۸ موسسه مالی ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا گلچین پور شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۸۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428043
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۳۲۴۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲ ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: موضوع شرکت: الف . موضوع فعالیتهای اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه شرکتها و واحدهای سرمایه گذاری، صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: ۱ـ۱ـ مدیریت، مشاوره، نظارت، تحلیل، طراحی، تولید و پیاده سازی، نصب و راه اندازی و آموزش و پشتیبانی و واگذاری حق استفاده و واگذاری حق تکثیر پروژه های نرم افزاری و ارائه راه حل های نرم افزاری اعم از مطالعاتی، تحقیقاتی، عملیاتی، نرم افزارهای پایه، بسته های نرم افزاری، نرم افزارهای کاربردی و امثالهم در کلیه زمینه های کاری در داخل کشور و یا خارج از کشور، تهیه و تدوین جزوات آموزشی و نرم افزارهای مرتبط و اخذ نمایندگی از اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی یا خارجی و عرضه خدمات مرتبط در داخلی و خارج کشور همچنین خرید، فروش، واردات، عرضه و صادرات محصولات و خدمات نرم افزاری، فعالیت در زمینه تولید و پشتیبانی و خرید و فروش سیستمهای ویژه رایانه ای و غیر رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای بانکی و غیر بانکی و اعتباری و غیر اعتباری و نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه های تجهیزات رایانه ای، تجهیزات الکترونیکی و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای در تحلیل و طراحی، ساخت و پیاده سازی و راهبری سیستمهای سخت افزاری، خرید و فروش و نصب و راه اندازی و پشتیبانی و واردات و صادرات و ارائه خدمات پس از فروش محصولات سخت افزاری و تجهیزات رایانه ای، تولید و فروش دستگاههای خودپرداز، خود دریافت، دستگاه های ترکیبی پرداخت و دریافت وجوه نقدی، پایانه های فروش و امثال آنها و تعمیر و نگهداری و پشتیبانی آنها و راه اندازی و اداره کارخانجات و مونتاژ و ساخت تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری و انبار داده ها، مطالعه و طراحی و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب جهت موسسات و شرکتها، خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات و سیستمهای مخابراتی و خرید و فروش و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و سوئیچینگ و آنتنها و کابلهای ارتباطی مربوطه و دوربینهای مدار بسته و سیستمهای ارتباطی، تهیه تجهیزات و قطعات یدکی و اقلام و ملزومات و موارد مصرفی در زمینه الکترونیکی و ارتباطی و سیستمهای مخابراتی، اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتها با فعالیتهای مرتبط با موضوع، اجرای طرحهای جامع ارتباطات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر سخت افزار و ایجاد بستر زیرساخت ارتباطی در بخش عمومی، دولتی و وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی، مهندسی بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت طراحی و تسهیل و افزایش کارایی سازمانها و تولید و اجرای سیستمهای ایمنی شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر فیبر نوری، ارائه و پشتیبانی کلیه خدمات ارائه دهندگان خدمات پرداخت (پی اس پی) اعم از موارد سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی و سایر اموری که با موضوع فوق مرتبط باشد. سرویس اینترنت آی اس پی و آی سی پی و کلیه امور مربوطه و خدمات شبکه های اطلاع رسانی، تولید و ارائه رایانه های ماین فریم و دستگاه های جانبی و قطعات و ملزومات، ارائه و پشتیبانی سخت افزار ماین فریم و سایتهای مربوطه، فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی و سرمایه پذیر، انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت، تدوین سیاستهای کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه های فعالیت مذکور در بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، همکاری در زمینه توسعه بازارهای هدف و گسترش دامنه استفاده از محصولات و خدمات تولیدی شرکتهای سرمایه پذیر در بازارهای داخلی و بین المللی و حراست از حقوق تجاری آنها، سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه مینمایند. ب) موضوع فعالیتهای فرعی ۱ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز ۲ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری، شرکتها، صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۳ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ۴ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و صنعتی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، ۵ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ـ۵ـ پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری ۲ـ۵ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۳ـ۵ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ـ۵ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره: شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. کلیه موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان دیباجی جنوبی خیابان مژگان پلاک ۴ کدپستی ۱۹۵۹۸۳۳۵۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۴۵ مورخ ۷/۱۲/۹۲ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: علی قاسمی ارمکی کد ملی ۱۲۶۱۸۷۸۳۱۰ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک ملت سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره مرتضی مقدسیان کد ملی ۴۳۲۳۲۶۷۲۲۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی رضا لگزائی کد ملی ۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱ به نمایندگی از شرکت بانک ملت سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره هادی اخلاقی فیضی آثار کد ملی ۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴ به نمایندگی از شرکت واسپاری بانک ملت سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره عبدالکریم قوامی فر کد ملی ۳۱۹۹۸۲۰۴۳۳ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت ملت سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل بامضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی محمدرضا گلچین پور شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره ۲۶۲۹۶۸/۱۲۱ مورخ ۲۴/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی شد. پ۱۸۱۷۵۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457662
آگهی تغییرات شرکت توسعه امید بانک گردشگری شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۲۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۱ بتصویب رسید. افراد ذیل برای مدت دو سال با اکثریت آرا بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رضا کامران به کد ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ و رضا غیاثی نژاد به کد ملی ۰۰۵۷۳۷۷۷۱۵ و سید مجید رضوی به کد ملی ۱۲۸۴۹۷۴۷۱۵ مریم کلهری زاده به کد ملی ۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰ و احمد شریف زاده به کد ملی ۰۰۵۴۳۰۲۰۲۱ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج کلیه آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و محمد رضا گلچین پور به کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۱۸۲۵۸۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457669
آگهی تغییرات شرکت پارس زیگورات سیرجان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۳۷۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۹۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی ایران مشهود بشماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس قانونی اصلی شرکت و آقای محمد رضا گلچین پور به کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. پ۱۸۲۵۸۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457829
آگهی تغییرات شرکت پارس زیگورات میاندشت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۲۱۱۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۷۷۷۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمدرضا گلچین پور با کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۲۵۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457836
آگهی تغییرات شرکت آروین زیگورات عمران سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۷۸۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۵۶۳۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمد رضا گلچین پور با کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. پ۱۸۲۵۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461923
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۵۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۸۶۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. ب: موسسه حسابرسی ایران مشهود شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و آقای گلچین پور شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج: روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ و نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۷۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473061
آگهی تغییرات شرکت شکوه سبز البرز سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۸۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۷۹۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۳۳۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492334
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حساب رس ی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمدرضا گلچین پور کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۴۰۲۶۹۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519063
آگهی تغییرات شرکت تصفیه خانه قند ورامین سهامی خاص شماره ثبت ۹۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۱۹۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۹۳ ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشماره ثبت ۷۰۷۳ به نمایندگی سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن با کد ملی ۳۳۹۱۳۵۱۶۶۲ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور بشماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اکبر مجیدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و علی کیهانیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسینعلی عودی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک دو نفر از ۳ نفر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۸۴۷۶۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519600
آگهی تغییرات شرکت آذر تجارت صنعت آژ ند سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۸۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۷۹۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528662
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیر جان ایرا نیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۲۱۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۸۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۹۹۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548508
آگهی تغییرات شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۷۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۱۱۴۶۶۸۳۹۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564722
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فرو کروم بافت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۲۱۱۴
حسب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مزبور انجام گردیده است. ۱ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، حساب سود و زیان و زیان انباشته، جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی در سال منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و آقای محمدرضا گلچین پور با کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردید. ش۶۰۲۵۸۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۰۱۱۳۹ معاون ثبت اسناد و املاک شهرستان بافت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581783
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمدرضا گلچین پوربه کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۰۱۸۲۶۸۲۱۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613966
آگهی تغییرات شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی ومحمد رضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۳۴۳۷۵۹۷۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634025
آگهی تغییرات شرکت بهسازان ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور (دارنده کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود. بانک ملت (شناسه ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷) شرکت کارگزاری بانک ملت (شناسه ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶) شرکت بهساز مشارکتهای ملت (شناسه ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰) شرکت ساختمانی بانک ملت (شناسه ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰) شرکت چاپ بانک ملت (شناسه ۱۰۱۰۰۹۵۵۶۵۴) پ۹۳۰۷۰۵۱۴۱۶۶۷۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663885
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۵۲۸۴۹ مورخ ۶/۶/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا گلچین پور با شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۳۸۴۵۵۷۲۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673317
آگهی تغییرات شرکت پردیس اطلس پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۳۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۷۴۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شماره ثبت ۷۰۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به نمایندگی محمد رضا گلچین پور به کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۴۳۶۶۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689540
آگهی تغییرات شرکت دنیای تجارت فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آﻗﺎی سعید جابریان محمود به کدملی ۰۳۸۵۱۷۹۷۰۷ و خانم سعیده جابریان محمود به کدملی ۰۳۷۴۲۲۵۳۵۴ و خانم سیده مرجان طباطبائی توران پشتی به کدملی ۰۳۲۰۴۵۳۵۹۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳به عنوان بازرس اصلی و آﻗﺎی محمدرضا گلچین پور به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/ ۱۲/ ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۱۷۵۶۶۸۷۱۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711330
آگهی تغییرات شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۲۵۷۸ شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵ پ۹۳۰۹۰۵۳۰۷۸۸۰۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715423
آگهی تغییرات شرکت سکانداران تجارت پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۲۵۷۸ و شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶ و شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۷۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند پ۹۳۰۹۰۹۴۴۳۵۱۶۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771712
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی بشارت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۴۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال ا نتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ آقایان مسعود شاهمرادی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۸۴۴۲۱، اصغر صفریان به شماره ملی ۰۰۳۵۳۶۷۶۵۲، محمدعلی درزی رامندی به شماره ملی ۴۳۹۰۵۰۹۶۸۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۱۰۲۱۵۹۵۶۰۰۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410038
آگهی تغییرات شرکت کالا مدار تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای محمدرضا گلچین‎ پور با کدملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۱۰۶۸۴۲۹۰۷۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9584807
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۵۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۸/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9597281
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری نوآور پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602567
آگهی تغییرات شرکت سهاب امید ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۵۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۴/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9641176
آگهی تغییرات شرکت قم آلیاژ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۷۴ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۱۸۶
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۸۸ به تصویب رسید. ۲ آقایان سید احمد حکیم به شماره ملی: ۱۷۵۳۹۰۷۷۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و رحمان حسینی به شماره ملی: ۳۹۳۲۴۹۷۶۷۱ نایب رئیس و محمد علی صادق نیت به شماره ملی: ۱۲۳۹۵۸۶۴۵۰ و حسین میرمرادی به شماره ملی: ۱۷۵۳۹۲۹۷۸۴ و خانم فائزه گلستانه به شماره ملی: ۰۰۴۶۲۵۵۸۹۹۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره و مسعود شاهمرادی (خارج از هیئت مدیره) به شماره ملی: ۲۵۷۱۵۸۴۴۲۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۳ اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۹ ماده ۴۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به رئیس هیئت مدیره تفویض گردید. ۴ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی: ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9654977
آگهی تصمیمات شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۷۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۷۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران شهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۴۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین‎پور به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9684417
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۹۷۷۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791592
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی سرمایه گذاری اقتصاد جهان صنعت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۲۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: لیلا بنددار به کدملی ۰۰۶۷۲۲۷۴۹۱ زینب قیمتی به کدملی ۰۰۷۴۵۰۸۰۸۳ سید اصغر حسینی به کدملی ۰۴۹۰۴۷۴۴۹۷ امیرمحمد مقدم پور به کدملی ۰۰۵۴۸۸۵۶۶۳ ابوالفضل رستمی به کدملی ۰۰۶۶۱۸۹۶۸۳ سید اصغر حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و لیلا بنددار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احسان خادم خارج از اعضا به کدملی ۳۲۵۶۴۴۱۹۸۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802693
آگهی تاسیس شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ خرید سوخت موردنیاز نیروگاه ۳ـ خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق ۴ـ انجام فعالیت‌های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی ۵ـ سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق و انرژی ۶ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه‌اندازی، مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه‌های تولید برق و مقیاس کوچک ۷ـ مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعتی برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی ۸ـ مشارکت در طرح‌های بهینه سازی نیروگاه‌ها، یوتیلیتی‌ها و تاسیسات مرتبط ۹ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تاسیسات) ۱۰ـ مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر از قبیل برقابی، بادی، خورشیدی و ... ۱۱ـ پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی ۱۲ـ تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت ۱۳ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ۱۴ـ مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد ۱۵ـ شرکت در کلیه مزایده‌ها و مناقصات دولتی، خصوصی و داخلی و خارجی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سمیه ـ ساختمان سپهر ـ شماره ۸۵ ـ کدپستی ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۲۱/۳۲ مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای مجید طالب‌زاده‌طرقبه به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت انرژی سپهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا اسلامی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش‌گفتار به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای علیرضا اسلامی به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا گلچین‌پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9873377
آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۷۷۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9875489
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان قصر سفید گلنان سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام و شرکت طرح و سازه تینبان سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام و شرکت اورانوس صید سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۰ و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص و شرکت نارپ ایرانیان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۱۳۴۵ و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص تا تاریخ ۲۶/۱۱/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۹/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882483
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه جنوب شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۸۱۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۷۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر سهامی عام و شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۳ و شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10128748
آگهی تغییرات شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سکانداران تجارت پرشیا سهامی خاص و شرکت طرح و سازه تنیان سهامی خاص و شرکت اورانوس صید سهامی خاص تا تاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195291
آگهی تغییرات شرکت میلادگستر نوآوران (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۸۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۵۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهور به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10245439
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی بهور سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۷۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به۸ تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281013
آگهی تغییرات شرکت سامان ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۰۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به ش ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10333665
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339366
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۷۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۵/۹۰ بتصویب رسید. موسسه ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به کدملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397764
آگهی تغییرات شرکت پترو افرا خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۸۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی مسعود به شماره ملی۱۲۸۷۶۸۷۸۰۶ و آقای مقداد طرفه به شماره ملی۰۳۸۴۷۱۴۶۸۴ و آقای محمدعلی رضایی پرفکر به شماره ملی۴۷۲۳۲۴۳۹۸۴ تا تاریخ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی مسعود به شماره ملی۱۲۸۷۶۸۷۸۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مقداد طرفه به شماره ملی۰۳۸۴۷۱۴۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی رضایی پرفکر به شماره ملی۴۷۲۳۲۴۳۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی رضایی پرفکر به شماره ملی۴۷۲۳۲۴۳۹۸۴ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10551821
آگهی تغییرات شرکت مدبران ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۸۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۸۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۹/۰۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۶/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10561308
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۷۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۱۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۳/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10570304
آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمع‌های تفریحی تجاری سمگا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۵۵۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10571780
آگهی تغییرات شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۷۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10641756
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۸۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۳۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10871763
آگهی تاسیس شرکت نوین تجارت تندیس زاگرس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۸۵۷۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۰۲۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تجارت داخلی و خارجی در بخش واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی از جمله صنایع غذایی کشاورزی صنعتی معدنی شیمیایی و سلولزی واردات ماشین‌آلات صنعتی کشاورزی راهسازی انجام کلیه فعالیتهای ساختمانی و مشارکت در ساخت پروژه‌های عمرانی ساخت اماکن رفاهی بین شهری پیمانکاری و خرید و فروش مرتبط با موضوع شرکت شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات ریالی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای آن انعقاد قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بطور کلی فعالیتهایی که به نحوی بر روند سوددهی شرکت موثر باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان مادر محسنی خ شاه‌نظری میدان کاظمی کوچه آذرگان پ۲ ـ کد پستی۱۵۴۷۷۱۵۷۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام تعداد ده هزار سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹۳۱۱۰۲۷۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت تندیس تجارت بامداد زاگرس سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۹۸۲۳۵ با نمایندگی خانم مریم کلهری‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای رضا غیاثی‌نژاد به شماره ملی ۰۰۵۷۳۷۷۷۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم مریم اعتدالی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۵۷۴۰۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ ۵ـ خانم مریم کلهری‌زاده به نمایندگی از شرکت تندیس تجارت بامداد زاگرس سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۹۸۲۳۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ثابت و یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای محمدرضا گلچین‌پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11004492
آگهی تغییرات شرکت افرا مجد آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۳۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن افراشته پور به شماره ملی ۰۰۳۷۱۸۴۷۷۶ و آقای مهدی افراشته پور به شماره ملی ۰۰۶۶۳۳۷۵۵۰ و آقای اکبر مجیدی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۸۹۸۱۵ تا تاریخ ۲۰/۷/۹۱. در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106929
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی تارا ریس آریا (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۰۶۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۵۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۱۲/۱۳۹۱به قرارذیل انتخاب گردیدند: خانم فیروزه دیانی به شماره ملی۰۰۷۰۷۲۹۳۲۸ و آقای امید یراقی به شماره ملی۰۰۵۳۰۳۰۵۱۶ و آقای علی اصغر یراقی به شماره ملی۰۰۶۳۹۶۸۸۱۹ تا تاریخ۱۰/۱۲/۱۳۹۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: خانم فیروزه دیانی به شماره ملی۰۰۷۰۷۲۹۳۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امید یراقی به شماره ملی۰۰۵۳۰۳۰۵۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر یراقی به شماره ملی۰۰۶۳۹۶۸۸۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر یراقی به شماره ملی۰۰۶۳۹۶۸۸۱۹ به سمت مدیرعامل. در تاریخ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123409
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل هم وطا آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۴۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۱۳۰۵۷۲۱ و شرکت بانک گردشگری سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ با نمایندگی آقای منوچهر زمانی فریزهندی و شرکت توسعه تجارت دلفارد سهامی خاص با نمایندگی خانم شیرین اوستا و شرکت سینا تجارت بامداد البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۷۴۴ با نمایندگی آقای احسان فلاحتی کیلوائی و شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری تا تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۲. در تاریخ ۰۱/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۳۱/۶/۹۳ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۱۲۵۱۵۲۹۵۷۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642622
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید پ۹۴۱۱۱۴۴۳۹۳۷۲۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942137
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۳۸۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به نمایندگی محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس اصلی و سیدحمید میرجعفری به شماره ملی ۰۵۸۹۹۳۹۴۵۹به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه صبح کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۳۲۵۵۷ به نمایندگی جواد نعمتی نژاد به شماره ملی ۱۷۵۶۲۳۷۴۴۱، لفته منصوری به شماره ملی ۱۷۵۰۵۷۳۵۹۸ و عبدالرزاق دشت بزرگی به شماره ملی ۱۷۵۱۵۹۲۵۶۱به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۱۱۵۸۶۳۲۰۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132440
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس در تاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۲۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۶۹۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام وحق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران، میدان آرژانتین، ضلع جنوب غربی، پلاک ۲۴ طبقه سوم واحد جنوبی کدپستی ۱۵۱۳۹۱۴۶۱۵ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۲۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد. و ۱۸۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی بانام یک میلیون ریالی است. ارکان صندوق: شرکت سبدگردان پاداش سرمایه به ش ث ۴۶۱۷۹۸ و ش م ۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳ با نماینده آقای کورش شمس به کدملی ۰۴۵۰۱۸۱۴۷۲ به سمت مدیر صندوق ـ موسسه حسابرسی فریوران به ش ث ۳۳۰۹ و ش م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ با نماینده خانم مریم بستانیان به کدملی ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶ به سمت متولی صندوق ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش ث ۷۰۷۳ و ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ با نماینده آقای محمدرضا گلچین پور به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت حسابرس صندوق بمدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته و برات. . . به امضاء دو نفر از سه نفر آقایان کورش شمس و محمد علی پروانه و کاظم چاوشی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای کورش شمس و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه بموجب نامه شماره ۱۳۴۸۳, ۱۲۲ مورخ ۱۰/۸/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۸۲۶۷۱۰۳۶۵۷۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507736
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به تاریخ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ با نمایندگی محمد رضا گلچین پوربه شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل وموسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بانمایندگی بهروز دارش به شماره ملی ۲۷۵۳۳۵۵۹۷۵و سیدحسین عرب زاده به شماره ملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۰۴۳۱۱۷۴۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581186
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد روهینا جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۱۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت۱۴۱۸۷ وشناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ با نمایندگی آقای محمد رضا گلچین پور بشماره ملی:۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مصطفی سیاح ناش به شماره ملی:۰۰۸۴۳۹۲۷۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب نمود. روزنامه صبح کارون به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۶۵۶۶۸۶۷۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دزفول
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741948
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۲۵۲ / ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به نمایندگی آقای مجیدکشور پژوه به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان حسابرس به مدت یک سال انتخاب گردید. ارکان صندوق به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری بورسیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۴۷۰۸ به نمایندگی آقای بابک صولتی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۶۶۳۸۳ به سمت مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به نمایندگی آقای محمد رضا امیری به شماره ملی ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ به سمت ضامن، مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به نمایندگی آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت متولی صندوق. پ۹۶۰۹۱۲۲۹۷۳۷۶۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825663
آگهی تغییرات شرکت غدیر انرژی هامون ابوموسی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۲۰۲۶
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و آقای محمدرضا گلچین پوربه شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۰۳۰۲۷۹۲۷۰۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابوموسی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991428
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۸۰۰۱/۹۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مهربانی به کدملی ۳۷۸۰۳۳۳۵۵۴ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. محمد رضا صانعی به کدملی ۴۵۹۰۶۹۹۵۵۹ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ دارای۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال - محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ دارای ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال - عباس شجاعی به کدملی ۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳ دارای ۹۳۵۰۰۰۰۰ ریال - فرزاد شهدادفرد به کدملی ۱۲۸۵۶۷۵۹۵۹ دارای ۸۳۵۰۰۰۰۰ ریال - محمد رضا گلچین پور به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ دارای۱۲۴۰۰۰۰۰۰ریال - علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ریال - سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ریال - علی اکبر اورعی به کدملی ۰۰۵۸۲۰۲۷۲۲ دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال - محمد صادق حشمتی به کدملی ۰۰۴۷۳۳۷۶۶۴ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال - نیما جناب به کدملی ۰۰۶۲۶۶۳۵۲۶ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال - محمود بابائی رهنی به کدملی ۰۹۱۹۵۹۲۱۴۷ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال - ناصر سنگسر یزدی به کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال - فریبرز طاهری به کدملی ۰۰۳۹۸۷۴۹۸۲ دارای ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال - محمود میوند به کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال - فرشید محبی به کدملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - خسرو لطفی زاده به کدملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال - رضا معصوم زاده به کدملی ۱۲۸۴۶۱۱۱۱۶ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال - مصطفی اعلایی به کدملی ۱۱۴۱۶۰۷۳۵۲ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال - سیاوش مهدی پور روشن به کدملی ۲۰۶۳۳۴۰۵۸۷ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال - رامین حشمتی به کدملی ۳۲۵۵۸۱۰۶۰۴ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال - حسین مهربانی به کدملی ۳۷۸۰۳۳۳۵۵۴ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال - محمد رضا صانعی به کدملی ۴۵۹۰۶۹۹۵۵۹ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال اعضای هیات مدیره به مدت چهار سال به قرار ذیل: محمد رضا گلچین پور با کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ و عباس وفادار با کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ و محمد حسن سعادتیان فریور با کدملی ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ و فرزاد شهدادفرد با کدملی ۱۲۸۵۶۷۵۹۵۹ و عباس اسمعیل زاده پاکدامن با کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ و علیرضا عطوفی با کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ و عباس شجاعی با کدملی ۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳ انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۰۲۳۶۲۳۸۲۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084222
آگهی تغییرات شرکت صنایع برق زنگان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. *موسسه هشیار بهمندبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶با نمایندگی عباس هشی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس اصلی وآزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ با نمایندگی محمدرضا گلچین پوربه شماره ملی۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. *روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۳۰۹۷۶۷۱۸۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک