شریف سیفی

شریف سیفی

کد ملی 4231776261
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1615686
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سمیر بنای بلاد شاپور در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۰۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۷۸۳۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج بین شهدای ۴ و ۵ از طرف خیابان دادگستری کدپستی ۷۵۹۱۷۴۵۱۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸/۲۱۲۳ مورخ ۸/۶/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: جابر پارساپناه به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۲۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسلم آرامش به شماره ملی ۴۲۳۲۱۸۳۲۷۲ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و سیده لیلا کشاورز به شماره ملی ۴۲۵۱۱۶۲۸۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای جابر پارساپناه رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: سیدمحسن دادگر به شماره ملی ۴۲۴۰۱۴۲۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۶۲۳۹۴۸۶۹۲۹۷۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765327
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوه سازان سهند پادنا درتاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۷۵۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ صنعت ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ معدن،کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی جنب پزشک قانونی کد پستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۶/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ناصر مرادی منصور آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۲۱۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عیسی جمشیدی کوشک به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۴۶۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آمنه دانشوری (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۰۱۵۵۰۲۱۰۱۸۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685843
آگهی تغییرات شرکت ظریف سازان پایتخت بویراحمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ محسن بال افکن به شماره ملی ۴۲۳۰۸۲۳۰۶۱ و زهرا حفیظی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۷۸۹۵۲ و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ و حجت علی نژاد به شماره ملی ۱۷۵۵۰۴۱۵۷۸به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ روح اله ملکیان به شماره ملی ۴۲۲۰۰۳۲۲۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمد مقامی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۵۴۸۸۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۴۱۲۱۱۱۰۶۵۲۴۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ظریف سازان بویر صنعت جنوب درتاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۶۲۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیسات (رنگ کاری، قالب بندی، آرماتور بندی، مرمت و نگهداری ساختمانها قدیمی و باستانی، جدول کشی، امور شهرداری اعم از فضای سبز، پارک نصب سبز، تزئینات ساختمانی و شهری، آبیاری قطره ای و جدول کشی و لوله کشی، خدمات اداری و خدمات عمومی، (تلفنچی، بایگانی، منشی گری) تاسیسات برودتی و حرارتی، امور آشپزخانه ورستوران، خدمات حمل و نقل (شامل اداره امور نقلیه و رانندگی و موارد مشابه)، تامین و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین، خدمات چاپ و تکثیر، خدمات کامپیوتری، صادرات و واردات کالاهای مجاز ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی، شرکت در مناقصات و مزایدات، تامین نیروی فنی، نصب کنتور و علمک گاز، تامین و نصب کنتور برق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی کوچه شهید چمران روبروی بانک قوامین ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷/۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آمنه دانشوری به شماره ملی۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آمنه دانشوری (نایب رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۸۹۷۶۴۳۸۶۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122802
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کنکاش نارون بهار نارنج درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۷۵۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی ـ تقاطع شریعتی شریعت جنوبی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای فرزاد هدایتی جو به شماره ملی ۴۲۴۰۱۴۲۸۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سیده نرگس حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۵۳۷۲۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتـخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سمیه حسینی (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای هوشنگ نیک بخت حمید آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۳۵۹۵۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۲۱۳۱۹۹۳۴۰۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122835
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاسپین سازه بویر تاج دنا در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۷۶۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ اکبرآباد جاده نقاره خانه امیر کبیر ۱۰ درب اول کد پستی۷۵۹۱۳۴۷۳۴۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سیده عطیه حسینی زاده به شماره ملی۴۲۲۰۱۱۹۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و پروین درست به شماره ملی ۴۲۳۲۲۳۹۱۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء شریف سیفی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۲۶۷۶۹۹۵۳۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133625
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیربد خدمات آپامه در تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۲۰۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ خدمات چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امورآبدارخانه ای امورآشپزخانه ورستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادارت و واردات ماشین آلات سنگین و سبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارور و لوازم پزشکی و آرایشی، صادرات و واردات مواد عذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپروری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقرارت جاری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج شصت متری خیابان پاسداران روبروی گلستان ۵ کدپستی ۷۵۹۱۸۴۳۱۴۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: خانم سیده مینا کشاورز به شماره ملی ۴۲۵۰۹۴۲۵۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محسن جمعه پورنصرآباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۰۷۵۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و معصومه مطهری به شماره ملی ۴۲۵۰۹۲۵۵۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سیده مینا کشاورز (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجتبی استخر به شماره ملی ۲۴۳۱۹۷۰۹۴۹ به عنوان بازرس اصلی و اقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۷۷۷۴۸۲۳۶۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13134378
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان پارس قشقایی در تاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۳۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ـ خدمات حمل و نقل شامل امور نقلیه ـ چاپ تکثیر ـ امور بهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی نامه نویسی منشی گری تلفنچی و تنظیفات ـ امور آبدارخانه ای امور آشپزخانه و رستوران داری ـ نگهداری و خدمات فضای سبز صادرات و واردات ماشین آلات سنگین وسبک، صادرات و واردات لوازم الکترونیکی و خانگی صوتی و تصویری، صادرات و واردات دارو و لوازم پزشکی و آرایشی، صادرات و واردات مواد غذایی، صادرات و واردات لوازم یدکی کلیه ماشین ها سنگین و سبک، صادرات و واردات محصولات صنایع دستی و فرشی، صادرات و واردات مصالح ساختمان سازی و دکوراسیون ساختمان، صادرات و واردات پارچه، نخ و مواد ریسندگی و بافندگی، صنایع چوب و لوازم کشاورزی و دامپروری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ورودی شهرک امام حسین انقلاب ۶ ـ پلاک ۴ کدپستی ۷۵۹۱۸۱۶۶۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳/۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰۸/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: هوشنگ نیک بخت حمید آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۳۵۹۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شکرالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای شریف سیفی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی ۴۲۳۱۹۶۸۱۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۹۵۲۹۹۴۵۲۶۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13171022
آگهی تغییرات شرکت زمرد خاور درخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۰۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ الهام عباسی نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۱۱۹۴ و امیر عباس معصوم زاده به شماره ملی ۰۰۷۷۷۷۲۶۷۹ و احمد مهماندار اسکوئی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۸۷۲۰۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ احمد مهماندار اسکوئی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۸۷۲۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و الهام عباسی نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۱۱۹۴ به سمت رئیس هیات مدیره و امیر عباس معصوم زاده به شماره ملی ۰۰۷۷۷۷۲۶۷۹ به سمت نائب رئیس هیات برای مدت دو سال انتخاب شدند ۳ آیت الیاسی مقدم به شماره ملی ۴۲۳۲۱۶۷۹۲۷ به سمت بازرس اصلی و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۹۱۶۴۳۱۶۲۲۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255463
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون عمارت آوین درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۸۵۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج ـ توحید ۱۳ پلاک ۷ کدپستی ۷۵۹۱۹۸۵۵۵۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۴/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری (نائب رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شکراله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل از ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۴/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۲۵۴۶۳۸۵۸۹۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255494
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بوم شفق آوین درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۸۷۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و ساختمان، نفت و گاز برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج ـ ارم ۱۴ ـ فرعی ده متری بین ارم ۱۴ و ۱۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۵۹۱۸ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شکرالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۱/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس اصلی و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس علی البدل از ۱۱/۹/۱۳۹۵ تا ۱۱/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۲۵۹۶۵۱۱۸۴۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264844
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون عمارت هونام در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی خیابان شهید چمران روبروی بانک قوامین کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا آقای عبدالله سیفی (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل از ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ تا ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۳۰۱۳۳۷۴۶۳۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهتاب بنای پامچال در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی خیابان شهید چمران روبروی بانک قوامین کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره, خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا خانم آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت بازرس اصلی از ۱۲/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۳۰۸۷۳۳۳۷۱۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351516
آگهی تغییرات شرکت سایوان سهیل زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۵۷۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: احمد کیهان منش به شماره ملی ۲۴۷۱۷۲۳۷۱۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت رئیس هیات مدیره و جواد سپاسدار محبوب به شماره ملی ۰۹۴۴۹۲۱۷۶۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء شریف سیفی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش۹۵۱۲۲۲۵۵۴۱۲۲۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670980
آگهی تغییرات شرکت تحکیم عمران نوتاش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۶۳۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱حسین دباغ بجستانی به شماره ملی ۵۲۶۹۸۰۳۸۷۵ و علی عامریان نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ و طاهره اکبری نژاد به شماره ملی ۴۲۶۰۰۱۷۲۵۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای امین اله ارمنده به شماره ملی ۴۲۳۱۵۴۳۶۶۶ به سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد پورکیان فر به شماره ملی ۴۲۳۱۴۹۸۸۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۷۳۰۲۸۱۵۷۹۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844271
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون کیان هخامنش در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۴۴۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ پشت راهنمایی ـ خیابان دهنو (شهید مندنی نجاتی) ـ خیابان (دهنو) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۹۶۷۴۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای حسین قاسمی به شماره ملی ۰۹۴۱۱۳۶۳۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید رمضانی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۷۰۰۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء شریف سیفی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم روح انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۵۱۷۴۱۱ به سمت بازرس اصلی خانم صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۹۹۳۰۱۳۴۸۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایمند سازه آپامه در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۵۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: رایمند سازه آپامه شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه. راه ـساختمان ـ اب ـ برق ـ تاسیسات وتجهیزات ـ صنعت ومعدن ـ نفت وگاز وکشاورزی و. . . . بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان (۱۶متری مصلی) ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد ۲۱۲۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء صدیقه محمدی حسین آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۴۳۹۱۹۷۸۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303149
آگهی تغییرات شرکت صدف خدمات شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۸۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ هادی باقری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۶۸۰۱۷۵ و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ و مهری اسلامی فر به شماره ملی ۴۲۵۱۱۶۷۱۲۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۷۹۷۵۳ به سمت بازرس اصلی و محمد محمدی حسین آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۸۰۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۸۱۵۵۷۸۷۸۷۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک