وآمنه دانشوری

وآمنه دانشوری

کد ملی 4220023461
46
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

شرکت های وآمنه دانشوری

درخشان خدمات چهار فصل
درخشان خدمات چهار فصل
1
روشن گستران تیام
روشن گستران تیام
1
پی تا فراز اسپید روز
پی تا فراز اسپید روز
1
برازش بنای کهگیلویه
برازش بنای کهگیلویه
1
طراحی و اجرای رضا بنای خاوران
طراحی و اجرای رضا بنای خاوران
1
برازش نمای آریوبرزن
برازش نمای آریوبرزن
1
خدماتی زیباسازان زاگرس
خدماتی زیباسازان زاگرس
1
کاوه سازان سهند پادنا
کاوه سازان سهند پادنا
1
آریا نقش بویر
آریا نقش بویر
1
اطلس رایمند پاسارگاد
اطلس رایمند پاسارگاد
1
ظریف سازان بویر صنعت جنوب
ظریف سازان بویر صنعت جنوب
1
خدماتی چویل کاران نرماب
خدماتی چویل کاران نرماب
1
نما سازان درخشان بنای فیروز
نما سازان درخشان بنای فیروز
1
آب پالایش ساورز
آب پالایش ساورز
1
تابان شفق هخامنش
تابان شفق هخامنش
1
زیتون عمارت آوین
زیتون عمارت آوین
1
بوم شفق آوین
بوم شفق آوین
1
تابان افق درنا
تابان افق درنا
1
زیتون عمارت هونام
زیتون عمارت هونام
1
صبا پخش یاسوج
صبا پخش یاسوج
1
امید ایل ماه
امید ایل ماه
1
قوام صنعت پامچال
قوام صنعت پامچال
1
آویشن خدمات هخامنش
آویشن خدمات هخامنش
1
ارمغان گستر پازنان
ارمغان گستر پازنان
1
پیمان گستر قوام صدرا
پیمان گستر قوام صدرا
1
میعاد عمارت خاوران
میعاد عمارت خاوران
1
چویل خدمات خاوران
چویل خدمات خاوران
1
طراوت سازه چکاوک
طراوت سازه چکاوک
1
گلشن خدمات باران
گلشن خدمات باران
1
کویر صنعت بویر
کویر صنعت بویر
1
برق سیمرغ بویر
برق سیمرغ بویر
1
بهسازان قوام فرهود
بهسازان قوام فرهود
1
آفتاب معماری پدیده
آفتاب معماری پدیده
1
عمران بنای سپید مرمر
عمران بنای سپید مرمر
1
آوین عمارت تچرا
آوین عمارت تچرا
1
پردیس ریواس ماهور
پردیس ریواس ماهور
1
ترنم برج اطلس
ترنم برج اطلس
1
رسام بنای هورفرد
رسام بنای هورفرد
1
هورمزد بنای اطلس
هورمزد بنای اطلس
1
روشن خدمات آسایش
روشن خدمات آسایش
1
اطلس خدمات هورمزد
اطلس خدمات هورمزد
1
کیان افق هیربد
کیان افق هیربد
1
آژند افق بلاد شاپور
آژند افق بلاد شاپور
1
عمارت اطمینان فرداد
عمارت اطمینان فرداد
1
آژند افق شمس
آژند افق شمس
1
ژیوار بنای هیوا
ژیوار بنای هیوا
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1000435
آگهی تاسیس شرکت درخشان خدمات چهار فصل با مسئولیت محدود شماره ثبت ۶۴۵۷ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۲۸۴۳
خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۱ شماره ثبت ۶۴۵۷ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضا گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام خدمات اداری عمومی، خدمات بازرگانی تایپ، امور دفتری، منشی گری، خدمات چاپ و تکثیر، تامین نیروی فنی مورد نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج، خیابان دادگستری ، ساختمان باران ، طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۶۴۴۴۴ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال تماماً و نقداً تحویل مدیرعامل گردید. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آمنه دانشوری فرزند مهراب شماره شناسنامه ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ متولد ۱۳۶۸ و کد ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ صادره از دنا بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و صدیقه سیفی فرزند نصرت شماره شناسنامه ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ متولد ۱۳۷۲ و کد ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ صادره از بویراحمد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضا آمنه دانشوری (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ اساسنامه شرکت در ۲۷ ماده و یک تبصره بتصویب اعضاء رسید. ۷ ـ خانم آمنه دانشوری نهصد هزار ریال سهم الشرکه و صدیقه سیفی یکصد هزار ریال سهم الشرکه از یک میلیون ریال سهم الشرکه را دارا می باشند. ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۲۵۳۶۱۹۶۵ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120362
آگهی تاسیس شرکت روشن گستران تیام (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۵۹۲ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۴۲۲۲
خلاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ شماره ثبت ۶۵۹۲ در دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ سالم اباد فرعی ۹پلاک ۱۷ ـ کد پستی: ۷۵۹۱۱۴۴۷۴۵ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " به حساب جاری شماره ۲۱۱۹۰۹۸۲ نزد بانک پارسیان شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: شهرام دانشوری بشماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آمنه دانشوری بشماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر احمدی منصوراباد بشماره ملی ۴۲۳۰۵۵۲۶۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی و اداری باامضاء آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ صدیقه سیفی بشماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت بازرس اصلی و عبداله سیفی بشماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و۱۱ تبصره بتصویب کلیه سهامداران رسید. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۰۷۸۵ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364981
آگهی تاسیس شرکت پی تا فراز اسپید سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۵۱۲
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۶۹۰۴ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، آب، برق، تاسیسات و تجهیزات، صنعت و معدن، نفت و گاز، ارتباطات، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ شهرک جهاد، فرعی ۵ تقاطع دوم، سمت راست، درب دوم، کدپستی ۷۵۹۱۱۴۴۷۴۵ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " بحساب جاری شماره ۲۳ ـ ۶۴۸۰ ـ ۰ بانک پارسیان شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: شهرام دانشوری کد ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آمنه دانشوری کد ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بهنام نسب کد ملی ۴۲۳۲۰۴۶۱۲۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی با امضاء آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ عبداله سیفی کد ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ بسمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی کد ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۴۰۴۲۱ رئیس ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678044
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص برازش بنای کهگیلویه در تاریخ ۵/۷/۹۳ شماره ثبت ۷۱۰۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۱۸۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب، برق، صنعت، نفت و گاز، ارتباطات، معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج، خیابان مصلی جنب پزشک قانونی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲/۲۱۲۳ مورخ ۵/۷/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: صدیقه سیفی بشماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالله سیفی بشماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یوسف یونسی بشماره ملی ۲۴۳۳۱۱۴۹۶۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای صدیقه سیفی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آمنه دانشوری بشماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی بهنام نسب بشماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۱۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۳۱۰۷۲۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691717
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحی و اجرای رضا بنای خاوران در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ به شماره ثبت ۷۱۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۶۱۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص طراحی و اجرای رضا بنای خاوران در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ به شماره ثبت ۷۱۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۶۱۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و ارتباطات بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ سی متری معاد ـ شاهد ۱۳ ـ پلاک ۱۶ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۱۸۳۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶/۲۱۲۳ مورخ ۱۸/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: قهرمان احسانی روش به شماره ملی ۴۲۳۱۴۱۹۰۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سجاد فرجی پور به شماره ملی ۴۲۳۱۹۰۶۶۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی نیازمندان به شماره ملی ۰۰۶۶۱۱۶۸۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای قهرمان احسانی روش ( رئیس هیئت مدیره)همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۱۸۱۷۳۴۵۷۳۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730114
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برازش نمای آریوبرزن در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۴۸۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ صنعت ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی جنب پزشک قانونی کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/۲۱۲۳ مورخ ۰۳/۰۹/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سیدمهدی پروین به شماره ملی ۰۹۴۲۶۲۷۴۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرمختار امیری نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۶۱۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای فتانه منصوری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۹۲۰۹۴۲۳۳۷۶۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765198
آگهی تغییرات شرکت خدماتی زیباسازان زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۲۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان حمید رضا صادقی به شماره ملی۴۲۳۱۶۴۷۶۳۱ و سعیده صادقی به شماره ملی ۲۳۹۲۱۸۳۰۹۰ و امرالله چوبینه به شماره ملی ۲۳۹۲۱۸۳۳۱۷ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ ابراهیم آوین به شماره ملی ۴۲۵۰۵۱۲۲۴۱ به سمت بازرس اصلی و سارا بهمنی زاده به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۰۱۵۹۵۷۱۷۲۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765327
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوه سازان سهند پادنا درتاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۷۲۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۷۵۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ صنعت ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ معدن،کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی جنب پزشک قانونی کد پستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۶/۲۱۲۳ مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ناصر مرادی منصور آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۲۱۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عیسی جمشیدی کوشک به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۴۶۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آمنه دانشوری (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۳۱۰۱۵۵۰۲۱۰۱۸۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034906
آگهی تاسیس شرکت آریا نقش بویر (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۱۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۶۲۴
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۲ شماره ثبت ۶۹۱۴ در دایره ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. ۱ ـ موضوع شرکت: راه و ساختمان، آب، برق، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، ارتباطات، صنعت و معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج، شهرک جهاد، فرعی پنج، تقاطع دوم، سمت راست درب دوم کدپستی ۷۵۹۱۱۴۴۷۴۵ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا به حساب جاری شماره ۰۱۰۶۴۶۴۲۲۸۰۰۵ بانک صادرات شعبه آزادی واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: فرشته بادغن به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۱۵۷۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و ابوذر معتقد به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۱۶۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبا بادغن به شماره ملی ۴۲۲۰۱۶۲۹۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی با امضا ابوذر معتقد(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ ـ آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۷ ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش۷۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۱۶۶۰۹ رئیس ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12799992
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس رایمند پاسارگاد درتاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۲۰۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ صنعت ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی کوچه شهید چمران روبروی بانک قوامین کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰/۲۱۲۳ مورخ ۱۸/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شهرام دانشوری به شماره ملی۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آمنه دانشوری (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۷۸۸۳۷۵۸۳۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ظریف سازان بویر صنعت جنوب درتاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۷۹۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۶۲۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیسات (رنگ کاری، قالب بندی، آرماتور بندی، مرمت و نگهداری ساختمانها قدیمی و باستانی، جدول کشی، امور شهرداری اعم از فضای سبز، پارک نصب سبز، تزئینات ساختمانی و شهری، آبیاری قطره ای و جدول کشی و لوله کشی، خدمات اداری و خدمات عمومی، (تلفنچی، بایگانی، منشی گری) تاسیسات برودتی و حرارتی، امور آشپزخانه ورستوران، خدمات حمل و نقل (شامل اداره امور نقلیه و رانندگی و موارد مشابه)، تامین و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین، خدمات چاپ و تکثیر، خدمات کامپیوتری، صادرات و واردات کالاهای مجاز ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی، شرکت در مناقصات و مزایدات، تامین نیروی فنی، نصب کنتور و علمک گاز، تامین و نصب کنتور برق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان مصلی کوچه شهید چمران روبروی بانک قوامین ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷/۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۰۲/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره و شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آمنه دانشوری به شماره ملی۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آمنه دانشوری (نایب رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۸۹۷۶۴۳۸۶۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946788
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی چویل کاران نرماب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۷۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱نازدارعادلخانی نژاد به شماره ملی ۴۲۳۱۲۲۸۰۵۱ و مجیدعادلخانی نژاد به شماره ملی ۴۲۳۱۸۸۳۶۶۱ و سکینه عادلخانی نژاد به شماره ملی ۴۲۲۰۳۴۰۳۰۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ شهنازترابی مقدم بابکان به شماره ملی ۴۲۳۱۲۲۹۶۹۴ به سمت بازرس اصلی وآمنه دانشوری شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ۳ روزنامه کثیر الانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۵۱۳۸۷۶۶۹۳۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960115
آگهی تغییرات شرکت نما سازان درخشان بنای فیروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۳۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد:۱ شادی یزدان جو به شماره ملی ۴۲۵۱۲۲۸۱۳۸ و فرزین رحمانی به شماره ملی ۳۶۲۱۵۶۰۲۲۱ و عبداله آذرپور به شماره ملی ۱۶۸۹۲۱۴۱۷۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس اصلی و آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۵۲۰۲۸۷۸۹۰۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100834
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آب پالایش ساورز در تاریخ ۰۹/۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۱۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۳۲۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به بندها ـ سد ها و ساختمان ـ نیروگاههای ابی ـ سازه های هیدرولیکی و تونل های اب رسانی ـ ابیاری و زهکشی سازه های دریایی و ساحلی ـ احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر ابزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) ـ تصفیه خانه های اب و فاضلاب و نظایر ان اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات مرتبط با هر عنوان و هر نام با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ نجف آباد خیابان آرمان پلاک ۲۴ کدپستی ۷۵۹۱۱۵۴۵۹۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۵ مورخ ۰۱/۸/۱۳۹۵ نزد بانک سپه شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: آقای سعید باقری نجف آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۹۴۵۹۰۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و رضوان باقری به شماره ملی ۴۲۳۱۹۵۲۳۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمیرا باقری نجف آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۰۹۴۴۳۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتـخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سعید باقری (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای پیمان زاده باقری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۹۳۴۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۰۸۰۹۶۵۳۳۳۴۳۵۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222740
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تابان شفق هخامنش درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۷۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه: راه-ساختمان-تاسیسات و تجهیزات-آب-برق-صنعت -نفت وگاز –ارتباطات- معدن، کشاورزی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج -سالم آباد- فرعی۸ پلاک۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱/۲۱۲۳مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد ۵اولین مدیران: آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم امنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۰/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا خانم امنه دانشوری(رئیس هیئت مدیره)همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل از ۱۰/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۰/۰۹/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۰۸۶۷۲۷۷۹۶۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255463
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون عمارت آوین درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۸۵۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج ـ توحید ۱۳ پلاک ۷ کدپستی ۷۵۹۱۹۸۵۵۵۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۴/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری (نائب رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شکراله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل از ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۴/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۲۵۴۶۳۸۵۸۹۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255494
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بوم شفق آوین درتاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۸۷۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و ساختمان، نفت و گاز برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج ـ ارم ۱۴ ـ فرعی ده متری بین ارم ۱۴ و ۱۵ کدپستی ۷۵۹۱۷۵۵۹۱۸ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شکرالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۱/۰۹/۱۳۹۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس اصلی و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس علی البدل از ۱۱/۹/۱۳۹۵ تا ۱۱/۰۹/۱۳۹۶به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۲۵۹۶۵۱۱۸۴۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264840
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تابان افق درنا درتاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه و ساختمان ، نفت و گاز برق ، تاسیسات و تجهیزات ، آب و کشاورزی ، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:یاسوج - خیابان مصلی کوچه شهید چمران کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران:آقای شجاعت اله موسوی قوام آبادعلیا به شماره ملی ۴۲۳۱۶۳۲۳۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شکرالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا:امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها،عقوداسلامی با امضا آقای عبدالله سیفی(رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت بازرس علی البدل از ۱۰/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۰/۰۹/۱۳۹۶ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۳۰۶۱۶۲۴۸۲۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264844
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیتون عمارت هونام در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی خیابان شهید چمران روبروی بانک قوامین کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا آقای عبدالله سیفی (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل از ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ تا ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۳۰۱۳۳۷۴۶۳۴۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهتاب بنای پامچال در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج خیابان مصلی خیابان شهید چمران روبروی بانک قوامین کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره, خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زیبا دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۲۱۰۲۸۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا خانم آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای شریف سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۶۲۶۱ به سمت بازرس اصلی از ۱۲/۰۹/۱۳۹۵ تا ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۰۳۰۸۷۳۳۳۷۱۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290934
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امید ایل ماه در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۲۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۸۰۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید داروها و فرآورده های گیاهی و لوازم تجهیزات تشخیص و درمانی پزشکی و آزمایشگاهی واردات لوازم تجهیزات مربوطه و صادرات محصولات با رعایت قوانین مقررات جاری کشور واخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج بلوار باهنر باهنر۶ مجتمع مهرگان واحد ۸ کدپستی ۷۵۹۱۹۵۴۱۷۰ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای ساسان میرزا خانلوئی به شماره ملی ۲۵۱۱۷۰۶۹۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره وآقای ناصر فرهادی به شماره ملی ۴۲۶۹۴۳۴۲۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سجاد افروز به شماره ملی ۴۲۴۰۱۴۳۹۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قرقانی به شماره ملی ۱۲۰۰۰۰۰۰۷۲ و آقای زهرا رحمانی به شماره ملی ۲۲۸۱۷۴۱۴۳۵ و آقای آرش کیانی به شماره ملی ۲۲۸۱۹۹۳۳۳۷ و آقای آرمان جهانشاهی به شماره ملی ۴۲۲۰۴۰۱۹۶۲ و آقای حسن بردانیا به شماره ملی ۴۲۵۱۲۲۰۰۶۴ و آقای سعید خدادوست به شماره ملی ۴۲۵۱۱۰۸۸۰۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۱۰/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ناصر فرهادی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آزیتا راهبی اغمیونی به شماره ملی ۱۷۵۴۸۴۵۱۰۱ به سمت بازرس اصلی از و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل از ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ تا ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۱۶۸۰۹۲۱۸۳۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13313891
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص قوام صنعت پامچال درتاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۸۳۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۶۵۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه و بویراحمد ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۹۵نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای شجاعت اله موسوی قوام آبادعلیا به شماره ملی ۴۲۳۱۶۳۲۳۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس علی البدل از ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ تا ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش۹۵۱۱۳۰۳۱۰۸۶۹۸۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656221
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آویشن خدمات هخامنش درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۹۰۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیراز امور رایانه،خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات ،نامه رسانی،پیشخدمتی، امور آبدارخانه ،خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ،حروفچینی ،غلط گیری ،خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امورفنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری ( مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی و خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۲۵۳۳۹۴۳۸۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656243
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان گستر پازنان درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۹۱۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ماه شرف افتاده (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فرح تاج بهرامی به شماره ملی ۴۲۶۹۱۴۱۰۱۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۲۷۳۰۵۳۵۱۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیمان گستر قوام صدرا درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۶۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج- مصلی- خیابان چمران-خیابان ولیعصر- پلاک ۰- طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران:خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرح تاج بهرامی به شماره ملی ۴۲۶۹۱۴۱۰۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آمنه دانشوری(رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۴۱۵۳۶۴۹۷۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694606
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میعاد عمارت خاوران درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۶۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور.ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فرح تاج بهرامی به شماره ملی ۴۲۶۹۱۴۱۰۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۴۷۹۴۹۹۵۷۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694614
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چویل خدمات خاوران درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۶۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از امور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امورفنی و چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۴۹/۳۰۰۵ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ از بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فرح تاج بهرامی به شماره ملی ۴۲۶۹۱۴۱۰۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء عبدالله سیفی (نایب رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۴۳۶۳۵۱۵۳۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732030
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراوت سازه چکاوک در تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۳۶۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیرازامور رایانه، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ـ خدمات عمومی شامل تنظیمات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیرو سایرامور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امورتاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ارائه کلیه خدمات بازاریابی و عملیات و خدمات مربوط به بازرگانی بین المللی داخلی و خارجی و معاملات داخلی و خرید و فروش و ترخیص کالا و اخذ کارت بازرگانی و صادرات و واردات کالا و حق العمل کاری کلیه کالاهای مجاز و توزیع و پخش کالا و اعطاء و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان مصلی ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف کد پستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷۶/۳۰۰۵ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم اعظم دستکش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم شیوا انصاری نیا به شماره ملی ۴۲۳۱۸۹۱۴۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه حسینی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۰۶۴۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سمیه حسینی (نائب ریئس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۵۱۳۹۶۹۵۱۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737710
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلشن خدمات باران درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۲۴۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:ارائه کلیه خدمات بازاریابی و عملیات و خدمات مربوط به بازرگانی بین المللی داخلی و خارجی و معاملات داخلی و خرید و فروش و ترخیص کالا و اخذ کارت بازرگانی و صادرات و واردات کالا و حق العمل کاری کلیه کالاهای مجاز و خرید و فروش و پخش انواع کالا و مواد غذایی و محصولات سردخانه ای و اعطاء و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات از بانکها و سایر موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خرید و فروش و بسته بندی مواد غذایی و غیره پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج-مصلی-خیابان چمران-خیابان ولیعصر-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹۰/۳۰۰۵ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ از بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران:خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری به امضای عبدالله سیفی(رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت بازرس اصلی و آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۹۳۸۰۸۹۳۵۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755240
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کویر صنعت بویر درتاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۹۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان مصلی ـ پلاک ۲۹ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹۷/۳۰۰۵ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم شمایل هوشیاری مطلق به شماره ملی ۴۲۳۰۴۸۷۱۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء فرزانه دانشی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اعظم دستکش به شماره ملی ۴۲۳۱۵۶۳۸۱۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۱۹۲۰۶۳۷۶۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786113
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برق سیمرغ بویر درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۷۲۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به را ه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور -ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-کوی شهرداری-خیابان امامت ۲۳ [ شهیدمحمدی نسب ]-خیابان((۱۶متری))-پلاک ۰-مجتمع مسکونی-طبقه همکف-واحد ۱- کدپستی ۷۵۹۱۸۴۸۳۱۹ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۱۷/۳۰۰۵ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اعضا هیئت مدیره:آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء عبداله سیفی(مدیرعامل وعضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۶۶۳۹۲۵۰۸۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786149
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهسازان قوام فرهود درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۷۳۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور -ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-شهرک جهاد-کوچه((۸متری))-خیابان نبوت ۸ [شهیدعباس روزگرد]-پلاک ۳۶-طبقه اول کدپستی ۷۵۹۱۳۷۵۴۳۴ سرمایه شرکت عبارت است:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۱۳/۳۰۰۵مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶نزد بانک توسعه تعاون شعبه چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اعضا هیئت مدیره:خانم صدیقه سیفی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۳۲۴۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء صدیقه سیفی(مدیرعامل-عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۶۷۴۴۲۴۰۹۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786192
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفتاب معماری پدیده درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۷۴۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-تل زالی-بلوار عدل-خیابان عدل ۶ [ شهید ابراهیمان ]-پلاک ۲-طبقه دوم کدپستی ۷۵۹۱۶۶۴۸۹۱ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۱۸/۳۰۰۵مورخ ۰۲۰/۰۹/۱۳۹۶نزد بانک توسعه تعاون شعبه جمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اعضا هیئت مدیره:خانم مرضیه سیفی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۷۳۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء.آمنه دانشوری(رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰ به سمت بازرس اصلی وخانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۰۶۶۸۱۱۶۶۶۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789302
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بنای سپید مرمر در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۷۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ شهرک امام علی ـ کوچه ( (مهدوی نژاد)) ـ کوچه ( (قربانی)) ـ پلاک ۴۴ ـ مجتمع مسکونی غدیر ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۴۴۳۵۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۲۹/۳۰۰۵ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره: آقای سعید باسفهرجانی به شماره ملی ۲۳۸۰۱۸۴۰۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء عبداله سیفی (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فتانه منصوری به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۶۷۰۴ به سمت بازرس اصلی و آقای آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۰۹۷۰۵۹۴۸۷۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13806730
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوین عمارت تچرا درتاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۷۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۵۵۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ زیرتل ـ کوچه ((رجایی فر)) ـ خیابان گلزار ۴ [شهیدشرمت اله خرم روز] ـ پلاک ۴۷ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۸۹۷۴۶۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۳۰/۳۰۰۵مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء آمنه دانشوری (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۱۸۶۳۳۷۸۳۱۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844814
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس ریواس ماهور در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۸۵۱۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دولت آباد ـ بلوار سی متری شهدای دولت آباد ـ بلوار کشاورز ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۶۹۳۱۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی: یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال ب طی گواهی بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران بشماره ۳۰۰۵۲۱۱۳۷۹۳۹۷۳۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶پرداخت گردیده و مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای عبدالسعید دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۲۶۷۰۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۱۸۶۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء فرزانه دانشی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۹۹۰۳۵۳۵۱۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902228
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ترنم برج اطلس درتاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۰۱۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: ترنم برج اطلس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-معصوم آباد-خیابان(۱۶ متری )-خیابان ابوذر ۵ [ شهید منصور عبدی ]-پلاک ۶۱-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۹۴۷۱۳۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۴۹ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم مریم نصرت زاد به شماره ملی ۴۲۲۰۴۲۸۲۶۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء نرگس محمدی اصل(ریئس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۲۵۶۴۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۸۸۰۷۸۳۶۴۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902251
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رسام بنای هورفرد درتاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۰۱۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: رسام بنای هورفرد شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-بنسنجان-بلوار شهیدان پیرشه-خیابان شهید عبدالمحمد خرم روز-پلاک -۱۲-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۶۱۶۱۳۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۴۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۳۶۱۵۸۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شکرالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۴۰۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم صدیقه عیوضی زاده تل گرد به شماره ملی ۴۲۵۱۰۸۲۲۲۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء شکرالله سیفی(مدیرعامل –عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای کفایت حسین زاده به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۲۳۶۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۸۳۰۵۸۰۸۵۸۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904833
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هورمزد بنای اطلس درتاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۵۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: هورمزد بنای اطلس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج-ارم-کوچه(( قدمعلی سی سختی ))-خیابان ارم۱[شهیدعزت اله حبیب پور]-پلاک ۴۳-طبقه همکف- کدپستی ۷۵۹۱۷۵۵۵۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۴۳ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمد دست باز به شماره ملی ۴۲۳۲۱۹۴۸۰۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای داود فرخیانی به شماره ملی ۴۲۳۲۲۰۵۲۸۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء آمنه دانشوری(رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسین حسنی به شماره ملی ۲۳۷۲۵۷۷۲۵۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۵۵۹۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۲۳۸۱۳۳۲۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905005
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص روشن خدمات آسایش درتاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۸۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۷۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: روشن خدمات آسایش شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: بسته بندی ، احداث کارخانه ، تولید ، ساخت و چاپ انواع لفاف بسته بندی و محصولات جانبی صنایع بسته بندی ، واردات انواع ماشین آلات و قطعات. تولید و توزیع و بسته بندی مواد غذایی، بهداشتی ، صنعتی و تزئینی از لفاف های پلیمری ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانک ها و مو سسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور ، اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز ، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و تولیدی در رابطه با موضوع کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دادگستری ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ خیابان فردوسی ـ پلاک ۱۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۶۴۱۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۵۱۳۷۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد محمدی کالوس به شماره ملی ۴۲۲۰۳۵۶۶۳۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رامین حامدی راد به شماره ملی ۴۲۲۰۴۳۷۶۳۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آمنه دانشوری ( نائب رئیس هیات مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عبدالله سیفی به شماره ملی ۴۲۳۱۷۱۸۳۹۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۹۸۸۳۴۸۵۵۵۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001752
آگهی تغییرات شرکت اطلس خدمات هورمزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۴۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ احمد حسینی به شماره ملی ۴۲۳۱۶۶۴۷۸۱ و علی رضا خلعتبری به شماره ملی ۴۲۳۱۹۲۰۶۶۴ و علی کرم مجید پورزیرتل به شماره ملی ۴۲۳۱۶۳۱۶۴۶ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۲۰۷۹۱۵۲۰۲۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان افق هیربد درتاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۹۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۰۵۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ مصلی ـ خیابان شهید چمران ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۷۷۴۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی ۴۲۳۰۸۱۸۷۵۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء خانم آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۲۲۱۳۲۴۷۶۶۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192448
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آژند افق بلاد شاپور درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۹۳۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهرک امام حسین ـ خیابان شهیدان همتی شمالی ـ خیابان انقلاب۱[شهید سهراب جلیل فر] ـ پلاک ۲۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۸۱۹۶۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۶ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مریم رستمی حسن آباد به شماره ملی ۴۲۲۰۶۶۰۶۱۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم خانم بس قیصری جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۰۲۵۸۹۴۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءفرزانه دانشی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۰۷۱۷۲۴۶۳۳۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203175
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت اطمینان فرداد در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۱۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۹۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهرک جهاد ـ خیابان پورمهر ـ خیابان شهدای عشایر ـ پلاک ۳۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۹۱۳۸۳۹۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۸ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد حسین محمدی به شماره ملی ۴۲۲۰۳۸۳۳۴۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سجاد دانشوری به شماره ملی ۴۲۳۱۸۲۹۴۳۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء سجاد دانشوری (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای نصرت سیفی به شماره ملی ۴۲۳۰۰۸۷۶۵۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۴۱۰۶۶۶۱۴۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213629
آگهی تغییرات شرکت آژند افق شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۹۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱پارسا بی ننده به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۶۱۷۰ و کلثوم موحدی به شماره ملی ۴۲۳۱۹۲۵۶۶۶ و زهرا خستوانه به شماره ملی ۴۲۳۲۲۱۵۶۸۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: ۲ آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و نرگس محمدی اصل به شماره ملی ۴۲۴۰۲۲۵۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۶۲۱۳۹۷۱۸۲۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275905
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ژیوار بنای هیوا درتاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۹۲۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۰۶۸۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت و نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان بویراحمد ، بخش مرکزی ، شهر یاسوج، تل زالی ، خیابان ۳۰ متری شهدای تل زالی ، خیابان گلگشت ، پلاک ۰ ، طبقه اول کدپستی ۷۵۹۱۶۷۱۹۸۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۰ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد ۳۰۰۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه جانفزا به شماره ملی ۴۲۲۰۵۱۱۹۱۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مرضیه سیفی به شماره ملی ۴۲۳۲۰۴۷۳۸۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی ۴۲۴۰۰۲۷۷۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فرزانه دانشی (رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم آمنه دانشوری به شماره ملی ۴۲۲۰۰۲۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای میثم محمدی به شماره ملی ۴۲۲۰۰۶۱۵۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک