عباس شعری مقدم

آقای عباس شعری مقدم

کد ملی 0041963687
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1041418
آگهی تاسیس شرکت پترو ایمن نعمت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۶۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۴۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات مطالعاتی مشاوره ای و اجرایی مرتبط به امور ایمنی بهداشت کار و زیست محیطی انجام طراحی ساخت مهندسی و نصب و اجرای پروژه ها و سیستم اعلام حریق امداد و نجات تصفیه آب و فاضلاب تصفیه گازهای مضر واحدهای تولیدی ماشین آلات و تجهیزات مرتبط انجام کلیه امور تجاری از قبیل واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالا و خدمات مرتبط با امور ایمنی زیست محیطی و بهداشت کار ایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور دریافت تسهیلات مالی از بانکها و موسسات پولی و مالی داخل و خارج از کشور انجام سایر امور مرتبط با فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزها لازم ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر خیابان شهید فیاضی (فرشته) خ آقابزرگی پلاک ۶ ـ کدپستی ۱۹۶۵۹۴۷۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه مقدس اردبیلی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای سیدباقر مرتضوی به شماره ملی ۴۵۹۱۶۳۳۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای عباس شعری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای محسن قدیری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۵۹۲۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای محسن قدیری به شماره ملی ۰۴۹۰۱۵۹۲۱۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم نسترن خلیلی به شماره ملی ۱۷۵۵۰۶۰۴۱۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علی گودرزی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۴۳۸۳۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۳۹۳۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164615
آگهی تغییرات شرکت پلیمری پویا جم خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت چوایل سینتیس به نمایندگی آقای سانگ او چوی به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای عباس شعری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای بیوک علیمرادلو به شماره ملی ۲۸۰۲۴۱۲۷۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۶۹۹۲۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207301
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۷۲ و شماره ملی ۱۰۳۲۰۰۵۷۲۳۰ مورخه ۲۹/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای عباس شعری مقدم بشماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید محسن تسلطی بشماره ملی ۱۲۶۱۶۰۰۰۵۹۲ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد بیرمی بشماره ملی ۱۸۱۶۶۵۳۷۵۶ بسمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) و آقای سید مجتبی جزایری بشماره ملی ۴۱۹۹۰۴۳۸۰۲ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای احمدرضا اشتری بشماره ملی ۱۲۸۰۸۲۵۷۵۸ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای اسداله رستگارپور بشماره ملی ۱۸۱۶۷۷۷۵۳۶ بسمت هیأت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند و آقای بهمن خلیل زاده بشماره ملی ۰۰۴۹۹۵۴۸۱۴ بعنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب گردید. ۲ هیأت مدیره مقرر نمود اعضاء کمیسیون معاملات قبلی در سمت خود ابقاء گردیدند و آقای عباس شعری مقدم به عنوان جایگزین آقای محمدرضا نعمت زاده به عنوان عضو جدید کمیسیون معاملات انتصاب گردید. ش۱۷۱۸۸۳۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255265
آگهی تغییرات شرکت کیمیا صنایع دالاهو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۸۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت نعمت به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۰۴۰۸ به نمایندگی آقای عباس شعری مقدم با کد ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه فراگیر لاوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۷۵۷ به نمایندگی آقای علی ضیاءپوررازلیقی به کد ملی ۱۶۵۰۴۰۱۵۲۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت سیمین تجارت افرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۱۹۶ به نمایندگی آقای مشکان مشکور به کد ملی ۰۰۳۹۲۷۴۱۳۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدصادق آل یاسین به کد ملی ۰۰۳۴۷۵۵۵۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی احمدیان به کد ملی ۰۰۷۳۴۱۰۵۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اسناد اداری با امضاء مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۰۹۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473052
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۱۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب احکام صادره و به استناد ذیل ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ بیژن نامدار زنگنه شماره ملی ۳۲۵۰۷۱۵۱۶۶ رئیس هیئت مدیره و آقای عباس شعری مقدم بشماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد حسن پیوندی ثانی بشماره ملی ۰۸۳۹۳۵۳۳۳ عضو هیئت مدیره و آقای داود شاددل بشماره ملی ۰۰۴۶۲۶۲۴۳۱ عضو هیئت مدیره و آقای عبدالحسین بیات بشماره ۰۵۵۱۹۱۷۱۷۶۵ عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۳۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109595
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نعمت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا نعمت زاده به شماره ملی ۱۳۷۸۶۸۵۴۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس شعری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت نعمت سهامی خاص با نمایندگی خانم مریم بختیار به سمت عضو هیئت مدیره و آقای خشایار فقیه نصیری به شماره ملی ۲۲۱۸۹۹۸۵۵۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۳. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805547
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۷۰۵۵/۱۲۲مورخ ۲۱/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۶۱۵/۴۱مورخ ۱۷/۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس نصرت رحیمی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۰۴۱۸۹ به نمایندگی از گروه پتروشیمی تابان فرداد (شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴) طی نامه شماره ۴۴۸/۹۴ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عباس شعری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲) طی نامه شماره ۶۲۲۸۰/۱ ۱ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عبدالحمید امامی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۴۱۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵) طی نامه شماره ۶۲۱۱۵/۱ ۱ ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهندس مصطفی امید قائمی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴) طی نامه شماره ۷۵۹ ۹۴ مورخ ۳/۱۱/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهندس عادل نژاد سلیم به شماره ملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵) طی نامه شماره ۶۲۱۱۴/۱ ۱ص پ مورخ ۱۵/۱۰/۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و جهت حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر مالی شرکت (در هرحال امضاء ثابت مدیرعامل خواهد بود) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۲۲۹۷۵۴۹۹۱۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057762
آگهی تغییرات انجمن مهندسان کنترل وابزاردقیق ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۹۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و بموجب مجوز شماره ۵۹۹۸۹/۳ مورخ ۲۹/۳/۹۵ وزارت علو تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی محسنی هماگرانی به شماره ملی ۰۰۳۳۰۱۵۱۶۳ - فرزاد جعفر کاظمی به شماره ملی۲۲۱۸۸۵۷۴۱۳ - محمد حسن موحدی به شماره ملی ۰۳۸۴۴۵۰۸۹۱ - بهروز خلیلی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۳۲۵۴ سید علی اکبر صفوی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۵۱۷۷۶ - نور محمد رئیسی به شماره ملی ۴۲۳۰۲۲۵۸۲۲ - علیرضا رستگاری به شماره ملی ۲۲۹۶۵۹۰۰۵۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و پژمان حطمی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۴۹۴۸۳ - ایرج گودرزنیا به شماره ملی ۴۱۳۱۸۲۶۹۴۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - عباس شعری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ - علی کیانی به شماره ملی ۱۸۱۸۶۷۷۵۴۷ به عنوان بازرسان اصلی هیئت مدیره و کیوان مسروری به شماره ملی ۲۵۷۱۶۳۶۷۲۳ به عنوان بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۷۱۴۸۲۱۸۹۵۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268065
آگهی تغییرات شرکت گروه سنا اندیشه سازان توسعه صنعت پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۰۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۱۳۰۵
آگهی تغییرات شرکت گروه سنا اندیشه سازان توسعه صنعت پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۰۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۱۳۰۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس شعری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ آقای کیوان مسروری به شماره ملی ۲۵۷۱۶۳۶۷۲۳ آقای حسن تفته به شماره ملی۴۵۹۱۰۵۸۳۶۰
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279077
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۸۵۵۴۳) به نمایندگی آقای عباس شعری مقدم (کد ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ایرج مسروری (کد ملی ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره اقای غلامرضا قانونی (کد ملی ۲۵۷۰۲۹۸۴۳۳) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آقای سیامک رحیمی (کد ملی ۰۰۴۱۷۵۳۹۳۳) به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد تبارکی (کد ملی ۰۰۴۷۷۰۳۴۵۸) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک , سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و بهمراه امضاء یکی از اعضا ء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء موظف هیئت مدیره را به مدیرعامل شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی تفویض اختیار نمود. پ۹۵۱۱۰۹۷۰۴۴۱۹۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285907
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه انجمن های فناوری نوآوری و تجاری سازی درتاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۸۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۰۰۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان انجمن های علمی عضو، کمک به ارتباط انجمن ها با قوای سه گانه، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و اجرایی کشور، مجامع ملی و بین المللی و سایر بخش های دولتی و غیر دولتی، تشویق، ترغیب و حمایت از فعالیت های علمی، هم افزایی و هدفمندسازی تحقیقات و سایر فعالیت های علمی انجمن های عضو، شناساندن جایگاه واقعی و تقویت انجمن های علمی، ایجاد زمینه های لازم به منظور حضور فعال در مجامع تخصصی برای تاثیرگذاری بر روند قانون گذاری و اجرایی کشور، حمایت از حقوق انجمن های عضو، کمک به پیشبرد اهداف کمیسیون انجمن های علمی ایران. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازجنوبی، خیابان سهیل، پلاک نه، مرکزتحقیقات سیاست علمی، طبقه دوم، دبیرخانه انجمن مدیریت فناوری ایران کدپستی ۱۴۳۵۸۹۴۴۶۱ سرمایه موسسه: سرمایه ندارد. اولین مدیران: آقای سید کمال طبائیان ک.م ۰۰۴۵۴۸۰۶۳۱ به عنوان نماینده انجمن مدیریت فناوری ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۱۶۸۰۰ آقای رضا زرنوخی ک.م ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶ بعنوان نماینده انجمن صنفی کارفرمائی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور به شماره ملی ۱۴۰۰۳۲۷۶۳۶ آقای مصطفی اصلانی مقدم ک.م ۰۰۴۹۵۱۰۸۱۹ بعنوان نماینده انجمن فرماندهی و کنترل بشماره ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۲۷۷۲، آقای جلیل خاوند کار ک.م ۴۲۸۰۴۳۶۴۱۱ بعنوان نماینده انجمن پارک های علم و فناوری ایران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۵۱۷، آقای حمیدرضا محمدی ک.م ۰۰۷۱۲۷۷۳۰۷ بعنوان نماینده انجمن بازرگانی ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۹۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقایان: عباس شعری مقدم ک.م ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ نماینده انجمن مدیریت ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۱۶۸۰۰ و آقای پرویز درگی ک.م ۵۹۰۹۹۲۸۷۱۶ نماینده بازاریابی ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۹۱۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسنادی که برای اتحادیه ایجاد تعهد مالی نماید از جمله و بدون قید انحصار، چکها بروات و سفته و حوالجات باید به امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره بعلاوه مهر اتحادیه برسد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد. موسسه انجمن حسابرسی ایران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۱۰۹۰ به عنوان بازرس اصلی و انجمن حسابداری ایران باشناسه ۱۰۱۰۰۴۰۱۵۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال تعیین شدند. براساس مجوز شماره ۲۱۲۷۲۷ /۳ مورخ ۹/۱۰/۹۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدام شد. پ۹۵۱۱۱۲۲۸۲۱۸۱۴۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461332
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۷۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود جمشیدی به شماره ملی ۲۳۷۱۷۱۶۹۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود اعتمادی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۳۰۰۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اقای عباس شعری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مجید اعظمی به شماره ۱۲۸۷۲۷۲۰۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره واقای حسین اشرف زاده به شماره ملی ۱۶۲۰۸۰۷۴۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ش۹۶۰۳۱۷۸۶۴۶۰۹۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930644
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۸۵۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره و مدیران بدین ترتیب تعیین گردید: آقای ایرج مسروری به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس شعری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ نماینده موسسه راهبردی و مدیریت پایدار کوشان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالرسول جعفرپور به شماره ملی ۲۲۹۱۵۵۸۹۴۳ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای امیرعباس شکوریان به شماره ملی ۰۰۵۷۳۹۲۹۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود مسروری به شماره ملی ۲۳۰۰۷۷۷۶۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد نادری مهابادی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۰۷۴۳۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار، چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی ماهشهر به آدرس: استان خوزستان شهرستان بندرماهشهر بخش بندرامام خمینی خیابان سایت ۱ با کدپستی ۶۳۵۶۱۷۴۱۸۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۰۸۰۲۷۰۶۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989981
آگهی تغییرات بنیاد دانشگاه امیر کبیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۳۱۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یحیی آل اسحق به شماره ملی ۴۲۸۲۲۹۷۴۲۵ سیدمحمدرضا شهابی به شماره ملی ۲۰۹۱۷۵۷۹۵۰ حمید کاظمی به شماره ملی ۱۸۲۹۳۲۰۷۱۸ مجتبی نوریان به شماره ملی ۳۷۸۱۹۰۵۳۵۷ محمدحسین واقف زاده به شماره ملی ۰۰۴۰۲۱۶۲۰۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین انواری به شماره ملی ۰۰۴۳۶۲۳۹۶۴ به سمت بازرس اصلی و عباس شعری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۰۱۵۲۶۲۷۰۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185565
آگهی تغییرات انجمن مدیریت ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۷۴۰۴۵/۳ مورخه ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۸۲۵۶۹ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدرستین به شماره ملی ۲۱۸۱۲۹۴۸۸۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. مجید قاسمی ش م۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس شعری مقدم ش م ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حیدر مستخدمین حسینی ش م ۵۳۰۹۸۰۳۲۵۴ به سمت خزانه دار منوچهر منطقی ش م۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱ به عنوان عضو اصلی رضا صحرایی ش م ۲۷۰۸۷۲۵۷۱۸ به عنوان عضو اصلی و مجتبی خسروتاج ش م۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱ به عنوان عضو علی البدل و بهرام سبحانی ش م ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ و احمدفیاض بخش ش م ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های انجمن مدیریت ایران انتخاب شد. پ۹۷۰۶۰۴۵۹۵۵۴۱۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367611
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی ۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۹۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای اسماعیل نادری به شماره ملی ۱۸۱۸۰۵۹۴۱۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پترواکسیر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۷۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۱۹۲۱۸ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای عباس شعری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۹۶۳۶۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمد احتیاطی به شماره ملی ۱۷۵۳۹۵۰۸۹۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۹۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به نمایندگی از شرکت کالابازار ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۷۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از جمله چک‌ها، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مشتمل بر بندهای ۲، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۷ ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک