رضا ابوالفتحی زاده

رضا ابوالفتحی زاده

کد ملی 4132175286
53
شرکت‌ها
53
آگهی‌ها

شرکت های رضا ابوالفتحی زاده

اروند ماشین
اروند ماشین
1
لایف برد دارو
لایف برد دارو
1
برق و تاسیسات داریان
برق و تاسیسات داریان
1
بتون ویلا سقف
بتون ویلا سقف
1
سپر پایه
سپر پایه
1
پترو ساحل توسعه خلیج فارس
پترو ساحل توسعه خلیج فارس
1
تحقیق وتوسعه میعاد اندیشه ساز
تحقیق وتوسعه میعاد اندیشه ساز
1
1
1
1
فراز درنا
فراز درنا
1
تکاپو طب
تکاپو طب
1
تیران شیمی تهران
تیران شیمی تهران
1
ویستا پخش رایانه
ویستا پخش رایانه
1
دانا سلولز
دانا سلولز
1
پترو آبان تاو
پترو آبان تاو
1
گروه توسعه فن آوری ناران
گروه توسعه فن آوری ناران
1
فراز دنیا سازه
فراز دنیا سازه
1
صنعت پل
صنعت پل
1
آذرخش فرآورده های نسوز قم
آذرخش فرآورده های نسوز قم
1
تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان
تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان
1
مهندسین مشاور شورا
مهندسین مشاور شورا
1
پوشان پلاستیک
پوشان پلاستیک
1
پلاستیک ماشین الوان
پلاستیک ماشین الوان
1
صنعت ارتباط پیشرو
صنعت ارتباط پیشرو
1
کاران
کاران
1
انفورماتیک گستر
انفورماتیک گستر
1
صنایع فولاد توان آور آسیا
صنایع فولاد توان آور آسیا
1
زیست دارو دانش
زیست دارو دانش
1
تارامشاور
تارامشاور
1
انتقال داده های آسیاتک
انتقال داده های آسیاتک
1
پارسیان کاغذ
پارسیان کاغذ
1
دانش بینش روش
دانش بینش روش
1
لایف برد پارسه
لایف برد پارسه
1
صنایع راهسازی معدن ایران
صنایع راهسازی معدن ایران
1
آئین پژوهشگر محاسب
آئین پژوهشگر محاسب
1
مهندسی مشاور راستین نگار مهر
مهندسی مشاور راستین نگار مهر
1
مهر گستر تامین دارو
مهر گستر تامین دارو
1
فرا دریا عرشه
فرا دریا عرشه
1
دانش رایانه
دانش رایانه
1
کشت و صنعت دشت چالدران
کشت و صنعت دشت چالدران
1
کارخانجات کک سازی شمال
کارخانجات کک سازی شمال
1
فرایند ابزار روغن
فرایند ابزار روغن
1
بازرگانی آرمین کائوچو راد
بازرگانی آرمین کائوچو راد
1
سازه های پل
سازه های پل
1
اریس اوکسین
اریس اوکسین
1
خانه صنعت باستان
خانه صنعت باستان
1
بازرگانی صوفیا طب
بازرگانی صوفیا طب
1
جهانیان نیک نخ
جهانیان نیک نخ
1
تنویرچاپ
تنویرچاپ
1
سما میکرو
سما میکرو
1
رعدان نیرو زاگرس
رعدان نیرو زاگرس
1
سیالات حفاری نیکو
سیالات حفاری نیکو
1
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان کرمان
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان کرمان
1
تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد
تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 581595
آگهی تصمیمات شرکت اروند ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۷۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه آئین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی رضا ابوالفتحی زاده به کدملی۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۷۷۹۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608415
آگهی تغییرات شرکت لایف برد دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۴۱۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۱۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۰۲/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید جابری به شماره ملی۰۰۷۲۸۶۵۲۶۱ و آقای علی بابائی به شماره ملی۲۲۹۷۷۲۵۸۷۶ و آقای عباس جابری به شماره ملی۰۰۴۳۲۰۵۱۶۱ تا تاریخ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید جابری به شماره ملی۰۰۷۲۸۶۵۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی بابائی به شماره ملی۲۲۹۷۷۲۵۸۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس جابری به شماره ملی۰۰۴۳۲۰۵۱۶۱به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس جابری به شماره ملی۰۰۴۳۲۰۵۱۶۱به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت اعم از چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و مراسلات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۷۹۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643307
آگهی تصمیمات شرکت برق و تاسیسات داریانسهامی خاص به شماره ثبت۸۳۵۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۱۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به کدملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۳۱۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668615
آگهی تصمیمات شرکت بتون ویلا سقفسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۹۵۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۲۹۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهشگر محاسب به ش ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به ک م ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد فروید به ک م ۲۴۷۰۶۴۵۰۵۰ و فربد فروید به ک م ۰۰۷۱۲۶۷۰۴۲ و فرین فروید به ک م ۰۰۶۴۵۶۰۸۲۱ و سوسن افخمی به ک م ۲۶۴۹۰۵۰۸۸۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ فرهاد فروید به سمت رئیس هیئت مدیره و فرین فروید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فربد فروید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۹۹۷۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669995
آگهی تصمیمات شرکت سپر پایه سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۸۳۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آیین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به کدملی۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل سعید اسلامی به کدملی۴۲۸۴۱۱۶۶۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بهرام اسدالهی نژاد به کدملی۱۴۶۱۳۹۵۸۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حامد اسلامی به کدملی ۰۰۶۲۶۵۸۶۳۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد اسدالهی نژاد به کدملی۱۴۶۱۴۲۱۹۲۶ و حمید اسلامی به کدملی۰۰۶۲۹۸۹۲۵۱بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۶۷۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683737
آگهی تغییرات شرکت پترو ساحل توسعه خلیج فارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۲۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۷۲۵۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702249
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و توسعه میعاد اندیشه ساز سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۱۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۷۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به کدملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۸۱۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713455
آگهی تغییرات شرکت پوشان پلاستیک سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه آئین پژوهشگر محاسب شماره ثبت ۲۲۲۰۵ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده کد ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورت‌های مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. ش۵۰۱۳۴۰۱۰۱۳۱۱۱۲۶۶۸۳۸۲ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883710
آگهی تصمیمات شرکت فراز درنا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۶۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به ش. م ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به ک. م ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل غلامرضا دولخانی به ک. م ۲۹۱۹۸۹۸۲۷۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سریه محمدی بازرگانی به ک. م ۲۸۳۰۸۱۰۷۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۴۳۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930154
آگهی تصمیمات شرکت تکاپو طب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۶۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۸۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به ش م ۱۰۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به ک م ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۱۴۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972510
آگهی تصمیمات شرکت تیران شیمی تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل بتصویب مزبور رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به ش م ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به ک م ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۹۴۷۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977307
آگهی تصمیمات شرکت ویستا پخش رایانه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۶۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۳۰۰۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981781
آگهی تغییرات شرکت دانا سلولز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۰۶۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 995318
آگهی تاسیس شرکت پترو آبان تاو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ تحت شماره ۴۳۵۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۰۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه تهیه و تولید و توزیع و فرآوری و بسته بندی و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و غیرصنعتی خصوصا انواع روغن های صنعتی خوراکی و غیرصنعتی و روان سازها با ضدیخ. ضدجوش. روغن های هیدرولیک و مواد شیمیائی مجاز مورد نیاز صنایع مختلف و کاتالیستها و مشتقات مربوطه اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ایجاد و احداث شعب و کارخانجات و انبارهای مورد نیاز و کارگاههای تولیدی و فرآوری در سراسر ایران و جهان اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران: خ ولیعصرـ نرسیده به پارک ساعی ـ برج شهاب ـ پ ۱۰۷۵ـ ط چهارم ـ واحد ۴۰۳ـ کدپستی ۱۵۱۱۷۳۴۹۷۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال منقسم به دو میلیون و یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد دو میلیون و یکصد هزار سهم بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸۰/۷۲۳ مورخ ۸/۱۱/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمدمهدی حافظیان رضوی بشماره ملی ۰۹۳۹۴۹۹۳۵۵ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای رضا آزادمنش بشماره ملی ۴۱۹۸۵۷۳۸۴۰ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای سید مجتبی شریفی بشماره ملی ۲۲۹۱۳۷۶۴۷۰ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای امیررضا آزادمنش بشماره ملی ۴۱۹۹۶۳۹۵۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ آقای امیررضا آزادمنش بشماره ملی ۴۱۹۹۶۳۹۵۱۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه آئین پژوهشگران محاسب به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای رضا ابوالفتحی زاده بشماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۹۵۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998560
آگهی تصمیمات شرکت گروه توسعه فناوری ناران سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۴۳۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۵۲۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ و ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آیین پژوهشگر محاسب به ش م ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی به ک م ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: نوید همتی به ک م ۴۱۳۰۵۶۱۳۰۸ بسمت عضو و غلامرضا شیرزاد به ک م ۰۰۵۷۳۷۷۴۳۱ بسمت عضو و مجید شیرزاد به ک م ۰۰۶۲۲۹۷۹۰۲ بسمت عضو و آدرس شرکت به بلوار سردار جنگل پایین‌تر از نیایش پ ۵۴ ساختمان ناران ک پ ۱۴۷۶۹۳۹۵۶۷ منتقل گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ نوید همتی به سمت رئیس هیئت مدیره، مجید شیرزاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا شیرزاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۳۸۵۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011048
آگهی تغییرات شرکت فراز دنیا سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۲۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا دولخانی به شماره ملی ۲۹۱۹۸۹۸۲۷۲ و خانم سریه محمدی بازرگانی به شماره ملی ۲۸۳۰۸۱۰۷۴۰ تا تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا دولخانی به شماره ملی ۲۹۱۹۸۹۸۲۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سریه محمدی بازرگانی به شماره ملی ۲۸۳۰۸۱۰۷۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سریه محمدی بازرگانی به شماره ملی ۲۸۳۰۸۱۰۷۴۰ به سمت مدیر عامل. در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۲۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015722
آگهی تصمیمات شرکت صنعت پل سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۲۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهشگر به ش م ۰۰۳۶۴۰۸۷۳۵ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به ک م ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر شفیعی به ک م ۱۸۶۰۸۶۷۸۸۱ و محمدحسین خرقانیان به ک م ۰۰۴۳۶۶۷۵۷۰ و زهرا فرج اله کرمانشاهی به ک م ۰۰۳۶۴۷۵۱۳۰ پ۱۶۲۵۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019348
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی آذرخش آجر نسوز قم سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۷۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۷۷۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه آئین پژوهشگر محاسب شماره ثبت ۲۲۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۳۵۴۸۳۱۶ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده کد ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۱۸۲۷۵۸۷ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032166
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آیین پژوهشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۵۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095959
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور شورا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۵۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه آئین پژوهشگر محاسب (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به ک م۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۵۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142689
آگهی تغییرات شرکت پوشان پلاستیک (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۷۸۱۹۰
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۴/۱۳۹۲ و هیئت مدیره ۲۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان علی گیوه چی بشماره ملی ۰۳۸۱۵۷۴۳۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، امیرحسین گیوه چی بشماره ملی ۰۳۸۱۶۰۰۶۶۱ نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا طاهری آشتیانی بشماره ملی ۰۰۵۶۱۷۹۲۴۳ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، رضا گیوه چی بشماره ملی ۰۳۸۲۰۷۰۱۱۹ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت میباشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهشگر محاسب بشماره ثبت ۲۲۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. ش۱۶۸۷۹۴۷ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212018
آگهی تغییرات شرکت پلاستیک ماشین الوان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۶۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به عنوان بازرس قانونی و آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی گیوه چی به کدملی ۰۳۸۱۵۷۴۳۱۸ و مریم سعیدتهرانی به کدملی ۰۰۴۳۴۳۹۸۵۳ و امیرحسین گیوه چی به کدملی ۰۳۸۱۶۰۰۶۶۱. پ۱۷۲۱۶۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244482
آگهی تغییرات شرکت صنعت ارتباط پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه آئین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده کدملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۲۵۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381734
آگهی تغییرات شرکت کاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۸۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۰۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476113
آگهی تغییرات شرکت انفورماتیک گستر سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۰۳۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال دیگر انتخاب گردیدند: آقای حسین غروی رام به شماره ملی ۰۰۷۰۶۰۰۳۷۶ آقای رضا غروی رام به شماره ملی ۰۰۶۴۲۰۵۰۲۹ خانم لیلا بهمنش به شماره ملی ۰۰۷۰۶۷۸۲۷۸ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۶۰۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635490
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا با شناسه ملی شماره ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده با شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۶۵۱۱۷۵۹۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658334
آگهی تغییرات شرکت زیست دارو دانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۳۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۱۹۱۵۵۳۸۰۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735610
آگهی تغییرات شرکت تارا مشاور سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۵۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۲۵۵۷۷۷۱۱۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768494
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های اسیاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی وآقای رضا ابوالفتحی زاده با کدملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۳۱۰۱۷۳۲۵۹۷۹۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396053
آگهی تغییرات شرکت پارسیان کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۳۰۸۶۰۶۶۱۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409608
آگهی تغییرات شرکت دانش بینش روش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۵۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۶۱۸۳۱۴۳۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557923
آگهی تغییرات شرکت لایف برد پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9665755
آگهی تصمیمات شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۲۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به کد ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9674820
آگهی تغییرات موسسه آئین پژوهشگر محاسب به شماره ثبت ۲۲۲۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ و آقای حسن رستمی روشن به شماره ملی۲۷۰۹۳۲۰۱۷۷ و آقای محسن آمون به شماره ملی۰۰۳۶۴۰۸۷۳۵ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رستمی روشن به شماره ملی۲۷۰۹۳۲۰۱۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن آمون به شماره ملی۰۰۳۶۴۰۸۷۳۵به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن آمون به شماره ملی۰۰۳۶۴۰۸۷۳۵ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ میرداماد خ شنگرف پ۳۷ ط۲ واحد۸ کدپستی۱۵۴۸۹۴۳۱۱۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۷/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757542
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور راسیتن نگار مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۳۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۸/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آیین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759252
آگهی تغییرات شرکت مهرگستر تامین دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۱۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۹۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9790088
آگهی تصمیمات شرکت فرا دریا عرشه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۳۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آین پژوهشگر محاسب به و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به کد ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894011
آگهی تصمیمات شرکت دانش رایانه سهامی خاص به شماره ثبت۹۷۴۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۱۴۹۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب (حسابداران رسمی) به ش م ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به ک م ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931187
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت دشت چالدران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۷۱۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۹۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه آئین پژوهشگر محاسب به کدملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی به کدملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: لیلا مصطفایی به کدملی ۰۰۵۴۹۲۹۸۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و دنیا دولخانی شادلوی سفلی به کدملی ۲۸۳۰۸۸۹۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا دولخانی شادلوی سفلی به کدملی ۲۸۳۰۷۵۵۷۴۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10072552
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کک سازی شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۰۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه آیین پژوهشگر محاسب به ش م۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به ک م۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10105314
آگهی تصمیمات شرکت فرآیند ابزار روغن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به کد ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10237024
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرمین کائوچو راد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی توکلی به شماره ملی ۰۵۳۱۹۲۱۳۵۲ و خانم رقیه مطیعی به شماره ملی ۰۵۳۱۹۵۸۲۹۹ و آقای اردشیر مجیدی به شماره ملی ۴۲۱۸۶۷۳۱۴۴ تا تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی توکلی به شماره ملی ۰۵۳۱۹۲۱۳۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه مطیعی به شماره ملی ۰۵۳۱۹۵۸۲۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اردشیر مجیدی به شماره ملی ۴۲۱۸۶۷۳۱۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اردشیر مجیدی به شماره ملی ۴۲۱۸۶۷۳۱۴۴ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10276463
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های پل سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۸۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۹۲۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۳۱۶ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به ش ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10285700
آگهی تغییرات شرکت اریس اوکسین سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۷۹۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۴۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10442554
آگهی تصمیمات شرکت خانه صنعت باستان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۷۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۱۶۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آیین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۳۱۶ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی به کدملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10562326
آگهی تصمیمات شرکت صوفیا طب سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۰۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین پژوهشگران محاسب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به کدملی۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شهریار خادمی کلانتری به کدملی۰۰۵۰۸۱۶۷۰۵ و نوشین اشیدری به کدملی۰۰۴۷۶۲۴۱۴۰ و پروین اشیدری به کدملی۲۹۹۱۸۶۳۸۴۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۷/۹۰ نوشین اشیدری بسمت رئیس هیئت مدیره و پروین اشیدری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار خادمی کلانتری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697825
آگهی تغییرات شرکت جهانیان نیک نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۲۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا ابوالفتحی‎زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730813
آگهی تصمیمات شرکت تنویر چاپ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۹۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی‎زاده به ش ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10879062
آگهی تصمیمات شرکت سما میکرو سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۶۲۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آیین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به سمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به کدملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130487
آگهی تغییرات شرکت رعدان نیرو زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آئین پژوهشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378429
آگهی تغییرات شرکت سیالات حفاری نیکو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۱۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آئین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۰۶۷۳۳۳۳۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606524
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۵۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵، ۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب مجمع عمومی رسید ۲ موسسه حسابرسی ارقام پویا ثبت شده به شماره ۱۰۱۵ در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بنمایندگی آقای رضا ابوالفتحی زاده با کدملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار حدیث کرمان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۲۱۸۷۱۵۸۸۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823318
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و گزارشات مالی به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به نمایندگی آقای رضا ابوالفتحی زاده با کدملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به نمایندگی آقای حسین شیخی با کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۲۷۹۱۶۹۵۶۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک