علیرضا عطوفی

آقای علیرضا عطوفی

کد ملی 4132080749
73
شرکت‌ها
73
آگهی‌ها

شرکت های علیرضا عطوفی

فولاد استیل ارسلان
فولاد استیل ارسلان
1
عمرانی تجارت
عمرانی تجارت
1
مجتمع فولاد ارین سهند
مجتمع فولاد ارین سهند
1
آندریا استیل
آندریا استیل
1
بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی
بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی
1
ارسلان لاستیک تاکستان
ارسلان لاستیک تاکستان
1
کارآفرینان احداث صنعت
کارآفرینان احداث صنعت
1
احیاء معادن دستان
احیاء معادن دستان
1
سهند استیل آریا
سهند استیل آریا
1
توسعه برق و انرژی سپهر
توسعه برق و انرژی سپهر
1
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
1
راهبرد سرمایه ایرانیان
راهبرد سرمایه ایرانیان
1
نوید گستر توسعه مبین
نوید گستر توسعه مبین
1
صنایع شیمیایی آریا سولار
صنایع شیمیایی آریا سولار
1
توسعه برق غدیر اوکسین
توسعه برق غدیر اوکسین
1
فولاد سیرجان ایرانیان
فولاد سیرجان ایرانیان
1
صبا ابنیه ایرانیان
صبا ابنیه ایرانیان
1
مجتمع فولاد روهینا جنوب
مجتمع فولاد روهینا جنوب
1
مدیریت تولید برق گیلان
مدیریت تولید برق گیلان
1
مهندسان مشاور ستیران
مهندسان مشاور ستیران
1
خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
1
صادرات و گسترش انرژی پیشرو
صادرات و گسترش انرژی پیشرو
1
کارخانجات تولیدی تهران
کارخانجات تولیدی تهران
1
کیسه و مصنوعات کاغذی ایران
کیسه و مصنوعات کاغذی ایران
1
نوآوران مدیریت سبا
نوآوران مدیریت سبا
1
ارتباط تصویر اشاره
ارتباط تصویر اشاره
1
پترو فولاد جهان
پترو فولاد جهان
1
مهندسین مشاور تجارت
مهندسین مشاور تجارت
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان
صندوق سرمایه گذاری مشترک نو اندیشان
1
بابک مس ایرانیان
بابک مس ایرانیان
1
عمران بهدشت چمستان
عمران بهدشت چمستان
1
1
1
1
آینده سازان صنعت سیمان
آینده سازان صنعت سیمان
1
تولید برق خوزستان مپنا
تولید برق خوزستان مپنا
1
فولاد بوتیای ایرانیان
فولاد بوتیای ایرانیان
1
پالایش قیر کسری
پالایش قیر کسری
1
آرین فولاد عرفان
آرین فولاد عرفان
1
عملیات اکتشاف نفت
عملیات اکتشاف نفت
1
ذخیره شاهد
ذخیره شاهد
1
پردیس اطلس پارس
پردیس اطلس پارس
1
صنایع سیمان زابل
صنایع سیمان زابل
1
بین المللی فرآورده های غذایی خوش طعم
بین المللی فرآورده های غذایی خوش طعم
1
کیش رؤیای زندگی
کیش رؤیای زندگی
1
دانا پیشرو پویا
دانا پیشرو پویا
1
سیمان هرمزگان
سیمان هرمزگان
1
رستورانهای زنجیره ای سان لیو پارس
رستورانهای زنجیره ای سان لیو پارس
1
مهندسی وساختمانی جهانپارس
مهندسی وساختمانی جهانپارس
1
تولیدی والا قطعه
تولیدی والا قطعه
1
ایران کفپوش
ایران کفپوش
1
ارمه تاب گسترش
ارمه تاب گسترش
1
صبا فولاد خلیج فارس
صبا فولاد خلیج فارس
1
بسپار صنعت البرز
بسپار صنعت البرز
1
ساختمانی آسمان آفرین
ساختمانی آسمان آفرین
1
توسعه مسیر برق گیلان
توسعه مسیر برق گیلان
1
تولیدی صنعتی قوای محرکه خودرو پردا
تولیدی صنعتی قوای محرکه خودرو پردا
1
کشت و صنعت شاهدان سبز
کشت و صنعت شاهدان سبز
1
تجهیزات و ماشین سازی امید ایرانیان
تجهیزات و ماشین سازی امید ایرانیان
1
فولادتجارت پرشیا
فولادتجارت پرشیا
1
فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران
فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران
1
گسترش تجارت پارس سبا
گسترش تجارت پارس سبا
1
مهندسی و بازرسی فنی تجهیزات نیرو
مهندسی و بازرسی فنی تجهیزات نیرو
1
بین المللی توسعه ساختمان
بین المللی توسعه ساختمان
1
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
1
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
1
مهندسی پترو گاز جهان
مهندسی پترو گاز جهان
1
مدیریت صنایع پارس اقدام
مدیریت صنایع پارس اقدام
1
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
1
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن
1
روی مهدی اباد
روی مهدی اباد
1
مجتمع فولاد آریا ذوب
مجتمع فولاد آریا ذوب
1
ریوان سرام
ریوان سرام
1
فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
1
آزمون پرداز ایران مشهود
آزمون پرداز ایران مشهود
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 645506
آگهی تغییرات شرکت فولاد استیل ارسلانسهامی خاص به شماره ثبت۲۹۳۳۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۷۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی جابریان محمود به شماره ملی ۶۴۷۹۵۵۳۷۸۰ و خانم سولماز خمسه ئی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۲۲۵۱۱ و آقای مجید جابریان محمود به شماره ملی ۰۰۳۸۱۸۱۶۷۸۸ تا تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۴۸۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646690
آگهی تصمیمات شرکت منحله عمران تجارت سهامی خاص (در حال تصفیه) ثبت شده بشماره ۴۹۵۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۱۶۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. ایرج فتاحی وانانی به ک م ۴۶۲۱۹۲۳۱۸۸ با نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ بسمت مدیر تصفیه تعیین شد. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت ناظر اصلی تصفیه و علیرضا عطوفی به ک م ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت ناظر علی البدل تصفیه برای بقیه مدت دوره تصفیه انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۶۱۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683958
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فولاد آرین سهند سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۱۳۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۳۳۶۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۲۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۳۲۵۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688761
آگهی تغییرات شرکت دنیای تجارت فولادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی جابریان محمود به شماره ملی ۶۴۷۹۵۵۳۷۸۰ و خانم فاطمه رسولی به شماره ملی ۱۳۷۴۰۳۴۹۷۵ و آقای سعید جابریان محمود به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۹۷۰۷ و خانم فاطمه مهدوی به شماره ملی ۰۰۳۶۸۹۵۷۸۴ تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۶۰۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707383
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی (ایمپادکو) سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۴۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۸۱۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع فولاد خراسان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵ به نمایندگی سید حسین احمدی سلیمانی به کد ملی ۶۴۴۹۱۱۶۰۷۹ شرکت بین المللی مهندسی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۱۸۰ به نمایندگی شاهین صالح محمدزاده به کد ملی ۱۳۷۵۶۳۲۵۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به نمایندگی مرتضی علی اکبری به کد ملی ۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به نمایندگی مهدی ضرغام پور به کد ملی شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس به شناسه ملی ۴۶۰۹۷۷۵۱۷۴ به نمایندگی محمدمهدی نثاری به کد ملی ۱۰۱۰۲۵۲۰۴۰۷ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۵۶۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710687
آگهی تغییرات شرکت ارسلان لاستیک تاکستانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۱۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۸۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۹۴۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758024
آگهی تصمیمات شرکت کارآفرینان احداث صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۵۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۰۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۱۴۲۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880286
آگهی تغییرات شرکت احیاء معادن دستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۵ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۷۹۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شماره ثبت ۷۰۷۳ بعنوان بازرس اصلی و علیرضا عطوفی کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ کدپستی ۱۹۶۴۸۳۸۵۱۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی صورتهای مالی (ترازنامه صورت و سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۳۶۳۹۲۱۸۱ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883560
آگهی تغییرات شرکت سهند استیل آریا (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۸۲۸۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۵۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۶۰۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051524
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به عنوان بازرسا صلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۲۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067927
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۲۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078258
آگهی تغییرات شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۶۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078260
آگهی تغییرات شرکت نوید گستر توسعه مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۶۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095949
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی آریا سولار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۰۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ و شرکت پالایش پخش جی به کدملی۱۰۱۰۲۳۸۰۴۱۶ و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶ پ۱۶۶۵۳۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100600
آگهی تاسیس شرکت توسعه برق غدیر اوکسین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۲۵۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۴۵۳۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و فروش انرژی برق از نیروگاههای فسیلی و تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ ـ خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه ۳ ـ خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق ۴ ـ انجام فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی ۵ ـ سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق و انرژی ۶ ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری تعمیر و نگهداری توسعه و بهینه سازی تاسیسات) ۷ ـ پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی خارجی ۸ ـ تهیه و تامین ابزار ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت ۹ ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ۱۰ ـ شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی ۱۱ ـ صادرات و واردات هرگونه کالا و خدمات تجهیزات و تاسیسات در راستای موضوع فعالیت شرکت (تولید برق) ۱۲ ـ مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از بلوار میرداماد خ قبادیان غربی پ ۴۸ ـ کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۳۸۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم ۰۰۰/۱ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۴۱۷۱۷ مورخ۲۲/۳/۱۳۹۲ نزد بانک رفاه شعبه ریالی ارزی پردیس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالحسین فضل الهی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای سعید آرام به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس روستائی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای عظیم اعتمادی به شماره ملی ۲۲۹۱۶۶۳۶۶۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۶۸۹۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133699
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیرجان ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۲۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۸۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هادینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷، شرکت فولاد زرند ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۴۴۳۶، شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۸۶۱۴، شرکت فولاد بوتیای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۸۲۹ و شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۴۶۴ مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۲۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150456
آگهی تغییرات شرکت صبا ابنیه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۶۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود ش ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا عطوفی شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی و شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ش ملی شرکت توسعه مرات کیش ش ملی پ۱۶۹۰۵۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157348
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فولاد روهینا جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۴۲۱۷ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۱۳۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ در شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمد: ۱ ترازنامه صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با کد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و علیرضا معطوفی با کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین شد. ۳ روزنامه صبح کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۳/۶/۹۲ تکمیل شد. ش۱۶۹۵۲۵۸ اداره ثبت اسناد و املاک دزفول
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159108
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تولید برق گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۷۰ ۲۳/۱۲/۷۲ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۷۴۰۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۸/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۸۵۷۵۱۹۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160747
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور ستیران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی سال مالی منتهی به پایان سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۷۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170326
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا گلچین پور ش م ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ رئیس هیئت مدیره، علیرضا عطوفی ش م ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ نایب رئیس هیئت مدیره و سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن ش م ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۰۶۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178828
آگهی تغییرات شرکت صادرات و گسترش انرژی پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۹۰۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۷۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرمکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. پ۱۷۰۶۶۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179199
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۴۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181281
آگهی تغییرات شرکت ایرساکو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۷۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی ک م ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقایان عبدالرضا پورحسینی (کد ملی ۳۸۷۵۲۷۴۱۳۱) و علی پارسی منش (کد ملی ۳۸۷۳۲۳۸۵۷۸) و خانم‌ها طلعت کاظمی (کد ملی ۳۸۷۳۷۷۰۵۵۵)، فاطمه پورحسینی (کد ملی ۰۰۶۹۱۹۶۰۶۰) و پریسا پورحسینی (کد ملی ۰۰۷۵۰۱۱۴۴۱) به عنوان اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۰۸۰۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190568
آگهی تغییرات شرکت نوآوران مدیریت سبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۱۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195965
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشاره سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کد ملی: ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر پاشاپورنیکو به کد ملی ۲۷۵۰۴۶۹۷۰۸ و پرویز قلی پورآقاباقر به کد مل ۰۰۴۸۶۹۰۷۸۳ و سید محمد شایعی موسوی به کد ملی ۰۰۶۱۲۲۱۴۳۰ ناصر پاشاپورنیکو به کد ملی ۲۷۵۰۴۶۹۹۷۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد شایعی موسوی به کد ملی ۰۰۶۱۲۲۱۴۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. پ۱۷۱۴۲۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195982
آگهی تغییرات شرکت پترو فولاد جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس سهامی خاص به نمایندگی نادر عطایی به شماره ملی ۱۲۰۹۸۰۵۳۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و روح اله عطایی با کد ملی ۴۲۶۹۷۶۳۶۵۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدکاظم مفتح زاده با شماره ملی ۱۹۳۰۰۴۹۴۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علی رضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقد عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره معتبر است. پ۱۷۱۴۲۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206834
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۱۸۹۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212024
آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۹۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۴۰۷
به استناد صورتجلسه مطابق اساسنامه مورخ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه اقتصادی۱۳۴۳۱۱۹۵۴۱۱۱ به نمایندگی آقای علی عطوفی به کدملی و۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ برای مدت دو سال بعنوان متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک نواندیشان انتخاب گردید. پ۱۷۲۱۹۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228488
آگهی تغییرات شرکت بابک مس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ را به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب نمود. آقای علیرضا عطوفی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب نمود. پ۱۷۲۶۷۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282860
آگهی تغییرات شرکت عمران بهداشت چمستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۳۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی بشماره ملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۵۴۱۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338078
آگهی تغییرات شرکت تولید برق خوزستان مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳٫۲۰۵۵۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علیرضا عطوفی با کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۷۰۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360537
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان صنعت سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۸۳۸۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366560
آگهی تغییرات شرکت تولید برق خوزستان مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۸۵۵۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381530
آگهی تغییرات شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی با کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۱۱۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564375
آگهی تغییرات شرکت صنایع پالایش سهند خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۷۴۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۳۵۸۹۹۰۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588415
آگهی تغییرات شرکت آرین فولاد عرفان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. آقای اصغر جابریان محمود به شماره ملی ۶۴۷۹۵۵۳۷۷۲ آقای احمد تقی زاده قشلاقی به شماره ملی ۰۰۸۰۷۲۰۷۳۰ و آقای هادی محمد علیخانی به شماره ملی ۰۰۷۴۹۹۳۰۰۳ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۰۴۵۶۶۹۲۶۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593959
آگهی تغییرات شرکت عملیات اکتشاف نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود با ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی با ش م ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۸۵۷۳۹۵۱۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625728
آگهی تغییرات شرکت ذخیره شاهد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۹۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۶۸۱۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673317
آگهی تغییرات شرکت پردیس اطلس پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۳۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۷۴۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شماره ثبت ۷۰۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به نمایندگی محمد رضا گلچین پور به کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۴۳۶۶۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691308
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان زابل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۷۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیرانتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری یاران سیستان و بلوچستان به شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۱۵۸۰۹ شرکت سیمان مرزداران به شناسه ملی۱۰۵۰۰۰۶۱۳۵۲ شرکت همیارفولاد سیستان و بلوچستان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۵۵۲۹ آقای محمدرضا احسانفر به کدملی ۳۶۲۰۹۶۳۰۹۶ جناب آقای علی بخش جهانبخش به کدملی ۰۰۴۵۹۷۳۳۵۰ پ۹۳۰۸۱۸۶۸۹۲۱۰۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735400
آگهی تغییرات شرکت بین المللی فرآورده‌های غذایی خوش طعم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۴۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت موادغذایی کویت با نمایندگی آقای مرزوق الخرافی بشماره پاسپورت ۰۰۱۱۷۶۱۵۴و امام انور عبدربه بشماره پاسپورت ۰۲۵۳۴۴۸۸ و محسن صادق احمد عبدالعظیم بشماره پاسپورت ۱۸۲۹۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۲۵۵۸۷۴۸۰۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418861
آگهی تصمیمات شرکت کیش رویای زندگی سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۱۳۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهور (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی با کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۱۹۰۳۱۷۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607102
آگهی تغییرات شرکت دانا پیشرو پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9704657
آگهی تصمیمات شرکت سیمان هرمزگان سهامی عام ثبت شده به شماره۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ و سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ و لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728354
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره‌ای سان لیو پارس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید جلال ناصری به شماره ملی ۰۰۴۸۸۲۰۲۴۵ به شماره شناسنامه ۲۳۶۱ تاریخ تولد ۲۹/۶/۳۶ فرزند آقاجلیل با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۹۹۹/۱۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال منقسم به یک میلیون و پانصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون و پانصد هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید رضا خلیلی به شماره ملی ۰۰۴۲۹۹۳۴۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر پاشاپورنیکو به شماره ملی ۲۷۵۰۴۶۹۷۰۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید جلال ناصری به شماره ملی ۰۰۴۸۸۲۰۲۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای علی ثابتیان به شماره ملی ۳۸۷۴۴۸۷۲۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید میری به شماره ملی ۰۰۶۶۶۱۱۰۱۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل، ۴ ۲ کلیه اوراق عادی و اداری و رسمی و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743552
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی جهان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۹۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۹۶۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ک م ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9773565
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی والا قطعه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۱۶۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9792109
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایران کفپوش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات و مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شهاب عسگری به کد ملی ۱۲۶۱۳۶۹۱۳۰ و شهرام عسگری به کد ملی ۰۰۵۲۸۰۹۴۵۵ و ناصر عسگری به کد ملی ۰۰۳۵۵۰۸۸۱۷ که ناصر عسگری به سمت رئیس هیئت مدیره، شهاب عسگری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهرام عسگری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، و قراردادهای مالی و معاملات منقول و غیرمنقول با امضاء دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799496
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی آرمه تاب گسترش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9920784
آگهی تصمیمات شرکت صبا فولاد خلیج فارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۸۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998171
آگهی تغییرات شرکت فولاد باوران البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۷۷۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۰۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026094
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی آسمان آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۱۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۱/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ش ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10045684
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134372
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی قوای محرکه خودرو پراد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ش ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. حسن باقری به ش ملی ۳۶۲۰۹۴۳۶۰۵ و مهران معلمان به ش ملی ۰۰۳۰۷۹۷۳۴۹ و مهدی شریفی نیک نفس به ش ملی ۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10172336
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۱۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10174884
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات و ماشین سازی امید ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۸۵۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ۲۴/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334892
آگهی تصمیمات شرکت فولاد تجارت پرشیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۶۴۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۱۰۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421795
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ک م ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10422416
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت پارس سبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۵۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454343
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و بازرگانی تجهیزات نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498580
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۲۵۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کد ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی زرین پرشیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10544002
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۴۸۳۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10634688
آگهی تصمیمات: شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۴/۸/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۸۹ که در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت ۷۰۷۳ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و کدپستی ۱۹۱۷۶۸۴۸۱۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ و کدپستی ۱۹۶۴۸۳۸۵۱۴به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۱) شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) ۲) شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) ۳) شرکت سرپناه فارس (سهامی خاص) ۴) شرکت آ. س. پ (سهامی خاص) ۵) شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب و سپس ۱) آقای حمیدرضا ارشادمنش به کدملی ۰۰۴۲۴۸۷۷۴۹ و کدپستی ۱۹۵۹۸۸۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت آ. س. پ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱ و کدپستی۱۴۳۴۸۶۴۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲) آقای محمدرضا فهمی به کدملی ۲۸۰۲۵۰۲۷۵۱ و کدپستی۵۱۳۸۸۴۸۳۴۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۳۷۴۱۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳) آقای حسن مختاری پر به کدملی ۲۷۵۲۱۴۴۹۸۹ و کدپستی ۵۱۷۵۷۵۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۱۰۴ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷و کدپستی ۱۵۴۷۷۱۷۴۱۱به سمت عضو هیئت مدیره ۴) آقای حمید مالمیران به کدملی ۰۰۳۵۳۱۶۴۵۴ و کدپستی ۱۹۶۷۷۳۶۳۹۳ به نمایندگی از شرکت سرپناه فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵۵۵ شیراز به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۵۱۱۴۷و کدپستی ۷۱۸۳۷۵۳۸۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۵) آقای سیروس فتحعلی زاده به کدملی ۱۵۵۰۳۵۳۸۳۷ و کدپستی ۵۵۱۸۸۵۵۸۴۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت و امضای اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , برات با امضای مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره و یا امضای یکی از دو نفر باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای چهار و پنج و هشت و یازده و چهارده و نوزده و بیست ماده ۵۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید مشروط براینکه در اعمال اختیارات بند پنج آئین نامه مربوطه رعایت گردد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727047
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پترو گاز جهان سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۲۷۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۱۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10729794
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنایع پارس اقدام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۵۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۳۹۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ش ملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸ و شرکت نوآوران صنعت سبز پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۵۳۰۲۷۶۷۱۷ و شرکت معماران پارس صنعت (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۵۳۰۲۹۰۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799063
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10806653
آگهی تغییرات شرکت پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۱۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۷۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالیاتی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10917982
آگهی تصمیمات شرکت روی مهدی آباد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۳۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به شماره ملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954508
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فولاد آریا ذوب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۰۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۹۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ش ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10998750
آگهی تغییرات شرکت ریوان سرام (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۰۲۰۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۵۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ایران شهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۹/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007617
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های تزریقی و داروئی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ش ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعطاء اله نبویه به ش ملی ۰۰۴۴۱۸۶۸۶۱ و احمد صالحی نیک به ش ملی ۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸ و محمد حسن واصفی به ش ملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ و شرکت پخش مشاء طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۱۰۰ به نمایندگی ایرج فرهادی به ش ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ و صندوق سازمان بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی پرویز احمدی به ش ملی ۰۰۴۹۳۸۴۲۰۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ سیدعطاء اله نبویه به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد صالحی نیک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج فرهادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991428
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۸۰۰۱/۹۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مهربانی به کدملی ۳۷۸۰۳۳۳۵۵۴ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. محمد رضا صانعی به کدملی ۴۵۹۰۶۹۹۵۵۹ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ دارای۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال - محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ دارای ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال - عباس شجاعی به کدملی ۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳ دارای ۹۳۵۰۰۰۰۰ ریال - فرزاد شهدادفرد به کدملی ۱۲۸۵۶۷۵۹۵۹ دارای ۸۳۵۰۰۰۰۰ ریال - محمد رضا گلچین پور به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ دارای۱۲۴۰۰۰۰۰۰ریال - علیرضا عطوفی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ریال - سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ دارای ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ریال - علی اکبر اورعی به کدملی ۰۰۵۸۲۰۲۷۲۲ دارای ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال - محمد صادق حشمتی به کدملی ۰۰۴۷۳۳۷۶۶۴ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال - نیما جناب به کدملی ۰۰۶۲۶۶۳۵۲۶ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال - محمود بابائی رهنی به کدملی ۰۹۱۹۵۹۲۱۴۷ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال - ناصر سنگسر یزدی به کدملی ۱۸۱۶۶۹۳۶۵۰ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال - فریبرز طاهری به کدملی ۰۰۳۹۸۷۴۹۸۲ دارای ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال - محمود میوند به کدملی ۳۹۷۸۵۴۸۰۵۴ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال - فرشید محبی به کدملی ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال - خسرو لطفی زاده به کدملی ۱۲۸۴۵۵۹۴۳۲ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال - رضا معصوم زاده به کدملی ۱۲۸۴۶۱۱۱۱۶ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال - مصطفی اعلایی به کدملی ۱۱۴۱۶۰۷۳۵۲ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال - سیاوش مهدی پور روشن به کدملی ۲۰۶۳۳۴۰۵۸۷ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال - رامین حشمتی به کدملی ۳۲۵۵۸۱۰۶۰۴ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال - حسین مهربانی به کدملی ۳۷۸۰۳۳۳۵۵۴ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال - محمد رضا صانعی به کدملی ۴۵۹۰۶۹۹۵۵۹ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال اعضای هیات مدیره به مدت چهار سال به قرار ذیل: محمد رضا گلچین پور با کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ و عباس وفادار با کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ و محمد حسن سعادتیان فریور با کدملی ۰۰۴۰۳۸۷۴۶۱ و فرزاد شهدادفرد با کدملی ۱۲۸۵۶۷۵۹۵۹ و عباس اسمعیل زاده پاکدامن با کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ و علیرضا عطوفی با کدملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ و عباس شجاعی با کدملی ۰۴۵۰۹۶۳۵۴۳ انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۰۲۳۶۲۳۸۲۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک