محمود کرکی

محمود کرکی

کد ملی 4131999404
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1004036
آگهی تغییرات شرکت فرآیند توسعه جایگاههای البرز گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۶۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۳۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمود کرکی به شماره ملی۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن رستمی روشن به شماره ملی۲۷۰۹۳۲۰۱۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حشمت اله دادرس به شماره ملی۰۵۳۲۷۸۰۵۵۸ و آقای اردشیر دادرس به شماره ملی۰۴۵۲۷۸۶۱۳۴ و شرکت البرز گاز سهامی خاص با نمایندگی آقای خیراله دادرس تا تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حشمت اله دادرس به شماره ملی۰۵۳۲۷۸۰۵۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اردشیر دادرس به شماره ملی۰۴۵۲۷۸۶۱۳۴ بهخ سمت عضو هیئت مدیره و شرکت البرز گاز سهامی خاص با نمایندگی آقای خیراله دادرس به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حشمت اله دادرس به شماره ملی۰۵۳۲۷۸۰۵۵۸ به سمت مدیرعامل. ۵ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا مدیرعامل (منفردا) یا آقای اردشیر دادرس (منفردا) هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۰۸/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۲۶۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091742
آگهی تصمیمات در شرکت لوله و پروفیل نورد کاران ساوه ویرا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۲۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۴۱۱۳۰
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ پگاه حدیقی به کدملی ۰۰۵۹۴۸۱۶۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آنا سلیمی به کدملی ۰۴۵۱۳۵۵۹۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی مصطفوی به کدملی ۰۰۵۰۲۱۰۵۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ پژمان حدیقی خارج از سهامداران به کدملی ۰۰۶۲۴۲۱۰۷۷ بسمت مدیرعامل و محمدحسن جوادی خارج از سهامداران به کدملی ۰۶۰۲۵۹۸۹۸۲ بسمت قائم مقام مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و و قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ اوراق عادی و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا قائم مقام مدیرعامل خارج از شرکاء همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ محمود کرکی به کدملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به سمت بازرس اصلی و عباس پارسا به کدملی ۰۰۷۱۵۲۳۷۱۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌ها و اطلاعایه‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۶۲۸۴۰ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249214
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تجاری نیک گستران میلاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۶۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود کرکی با کد ملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای میلاد کرکی با کد ملی ۰۰۶۴۵۵۵۶۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۶۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391201
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولید لوله و پروفیل برج سازان ساوه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۵۰۹۵
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ پگاه حدیقی به شماره ملی ۰۰۵۹۴۸۱۶۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آنا سلیمی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۵۵۹۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهیار مصطفوی بشماره ملی ۰۴۴۰۰۶۲۳۳۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ کلیه و اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ محمود کرکی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ بسمت بازرس اصلی و محمدحسن جوادی به شماره ملی ۰۶۰۲۵۹۸۹۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۷۹۴۵۶۹ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568996
آگهی تاسیس شرکت تولیدی ورق کارتن درنای بنیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۲۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع ورق‎های کارتن به صورت رول شیت خرید و فروش صادرات و واردات انواع ورق و کاغذهای مربوط و تبدیل ورق کارتن به جعبه‎های مقوایی به اندازه و اشکال مختلف تبدیل کاغذهای بازیافتی جهت لایه‎های داخلی و خارجی ورق کارتن و کالاهای بازرگانی طبق مقررات قوانین جاری کشور و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‎ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالا از گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت‎نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری به نام شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان امیرآباد شمالی خیابان ۱۷ پلاک ۸۷ ـ کدپستی ۱۴۳۹۸۴۵۳۷۱. ۱ـ۳ ـ شعبه به آدرس ایران ـ آذربایجان شرقی ـ تبریز کیلومتر ۲۰ جاده تبریز صوفیان نرسیده به کارخانه سیمان صوفیان شهرک سرمایه‎گذاری خارجی خ آسیای ۴. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۵۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‎باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹/۱۳۳/۲۵۲ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۹ نزد بانک تجارت شعبه کاروانسرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. ۵ـ مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای صمد رسولوی‎بنیس به شماره ملی ۱۷۲۸۲۳۹۴۴۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ خانم زینب رسولوی‎بنیس به شماره ملی ۱۷۲۸۲۴۱۶۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره. ۳ـ۵ ـ خانم زهره رسولوی‎بنیس به شماره ملی ۰۰۸۱۷۸۹۴۲۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ـ۵ ـ خانم بهاره رسولوی بنیس به شماره ملی ۰۰۱۰۶۱۴۹۹۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۵ـ۵ ـ آقای صمد رسولوی‎بنیس به شماره ملی ۱۷۲۸۲۳۹۴۴۳ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ ـ آقای محمود کرکی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ ـ آقای محمد برنجی به شماره ملی ۲۲۱۸۶۱۲۹۹۲ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11152567
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی سرمد کالای آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۴۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: محمود کرکی به کدملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ بسمت بازرس اصلی و میلاد کرکی به کدملی ۰۰۶۴۵۵۵۶۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین جلالی پور بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، منیره جلالی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکهای بانکی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646971
آگهی تغییرات شرکت همکارکارتن صفادشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه سامان اندیشان یکتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۳۶۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود کرکی به کدملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به عنوان علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۴۱۱۱۸۵۱۷۴۲۲۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754527
آگهی تغییرات شرکت اریکه درنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸بسمت بازرس اصلی و آقای محمود کرکی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۱۳۰۹۴۴۷۲۱۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001252
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی البرز گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان خیرالله دادرس به شماره ملی ۰۵۳۲۶۳۴۹۱۸ و اردشیر دادرس به شماره ملی ۰۴۵۲۷۸۶۱۳۴ و خانم سوزان دادرس به شماره ملی ۰۴۵۰۰۷۱۰۸۱ عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند که آقای اردشیر دادرس بعنوان مدیرعامل و آقای خیرالله دادرس بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم سوزان دادرس بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسنادتعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل منفردا یا رییس هیات مدیره منفردا هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آئین ابرار حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۴۸۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود کرکی به کدملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۳۲۹۷۱۴۶۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446192
آگهی تغییرات شرکت سرد سپهر زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۶۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه سامان اندیشان یکتا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۶۸۳ بعنوان بازرس اصلی و محمود کرکی به کدملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۳۰۶۵۹۴۱۳۱۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457525
آگهی تغییرات شرکت بهین دیار آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مازیار کرکی به شماره ملی۰۰۵۶۹۰۶۰۱۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم آتوسا کفائی لطفی به شماره ملی۰۴۵۲۸۳۸۷۰۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار شرکت کلا با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و از درجه اعتبار قانونی برخوردار می‌باشد. آقایان: محمود کرکی به شماره ملی۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به عنوان بازرس اصلی و میلاد کرکی به شماره ملی۰۰۶۴۵۵۵۶۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۳۱۳۷۵۹۶۲۶۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474920
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بیسکو لارج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۷۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صمد رسولوی بنیس بشماره ملی ۱۷۲۸۲۳۹۴۴۳، خانم زهره رسولوی بنیسی بشماره ملی ۰۰۸۱۷۸۹۴۲۴ و خانم زینب رسولوی بنیس با کدملی ۱۷۲۸۲۴۱۶۱۸ با اکثریت آرا بعنوان اعضاء هیئت مدیره جدید برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه غیرتجاری حسابرسی اعتماد ارقام ﺃمین بشماره ثبت ۳۸۰۲۹ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به مدیرعاملی و نمایندگی آقای محمد سلیمانی بشماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود کرکی بشماره ملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۲۷۹۵۷۱۵۵۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525272
آگهی تغییرات شرکت نیل پر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمداله رسولوی بنیس به شماره ملی ۱۷۲۹۴۹۹۸۹۹ و صمد رسولوی بنیس به شماره ملی ۱۷۲۸۲۳۹۴۴۳ و خانم لیلا رسولوی به شماره ملی ۰۰۵۸۰۲۸۶۳۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه سامان اندیشان یکتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۳۶۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود کرکی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۰۱۵۶۲۱۷۳۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607934
آگهی تغییرات شرکت پارس کرپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۲۸۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سامان اندیشان یکتا بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۳۶۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود کرکی بشماره ملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۲۳۵۹۷۱۵۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609020
آگهی تغییرات شرکت نیلو فام چاپ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه سامان اندیشان یکتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۳۶۸۳ بسمت بازرس اصلی و محمود کرکی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. فاطمه رسولوی بنیسی به ش ملی ۰۰۵۹۵۳۹۹۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، صمد رسولوی بنیس به ش ملی ۱۷۲۸۲۳۹۴۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و الهه رسولوی به ش ملی ۰۰۶۸۹۹۷۴۶۹به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و چک و سفته و بروات و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره صمد رسولوی بنیس همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۲۱۷۵۹۶۹۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899538
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع نوژن کاغذ تهران درتاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۳۵۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۶۹۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تولید کاغذ،ضایعات کاغذ و خمیر بکر و چوب-خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی– انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی– اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی– اخذ واعطاء نمایندگی داخلی وخارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- ایجاد شعب در سراسر کشور– برپایی و شرکت درنمایشگاههای داخلی و خارجی- ترخیص کالا از گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-۶۵متری فتح-بزرگراه ۶۵متری فتح-بن بست فتح بیست و نهم(بن اول شرقی)-پلاک ۱-طبقه همکف- کدپستی ۱۳۸۷۶۳۳۴۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۳۵/۴۱۹۶/۲/۷۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ بانک صادرات شعبه شیر پاستوریزه واریز گردیده و الباقی در تعهد سهامداران میباشد اولین مدیران:آقای رضا سهامی دهاقانی به شماره ملی ۰۰۳۲۸۵۸۲۵۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی سهامی دهاقانی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۷۹۹۴۹ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای عماد سهامی دهاقانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۱۱۸۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محمود کرکی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حیدری به شماره ملی ۴۹۰۰۲۸۱۴۳۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۰۷۵۵۸۱۵۳۶۱۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026868
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص لفاف کار اریکه درتاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۱۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۴۳۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید ورق کارتن از کاغذ آماده و کارتن از ورق آماده ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی ـ انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ واعطاء نمایندگی داخلی وخارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ ایجاد شعب در سراسر کشور ـ برپایی و شرکت درنمایشگاههای داخلی و خارجی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ۶۵متری فتح ـ بزرگراه ۶۵متری فتح ـ بن بست فتح بیست و نهم (بن اول شرقی) ـ پلاک ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۳۸۷۶۳۳۴۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴/۸۱۲/۳۲ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه شیر پاستوریزه با کد ۸۱۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای رضا سهامی دهاقانی به شماره ملی ۰۰۳۲۸۵۸۲۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی سهامی دهاقانی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۷۹۹۴۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عماد سهامی دهاقانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۱۱۸۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمود کرکی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حیدری به شماره ملی ۴۹۰۰۲۸۱۴۳۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۲۳۲۴۱۳۶۸۲۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک