ولی اله کریمی

ولی اله کریمی

کد ملی 0040847691
92
شرکت‌ها
92
آگهی‌ها

شرکت های ولی اله کریمی

فراورده های غذائی خوش خوراک
فراورده های غذائی خوش خوراک
1
امین برج سازان البرز
امین برج سازان البرز
1
حامی توان پارسیان
حامی توان پارسیان
1
مهندسی افروز انرژی پایا
مهندسی افروز انرژی پایا
1
کیهان تجارت دایا
کیهان تجارت دایا
1
دقیق بنیان پی
دقیق بنیان پی
1
کاوش گران ژرف
کاوش گران ژرف
1
ماشین سازی ویژه
ماشین سازی ویژه
1
شبکه ارتباطات آریا فن
شبکه ارتباطات آریا فن
1
پایا زرند
پایا زرند
1
مهندسی فکور صنعت تهران
مهندسی فکور صنعت تهران
1
مهندسی و ساختمان تیو انرژی
مهندسی و ساختمان تیو انرژی
1
مهندسی فکوربین الملل تهران
مهندسی فکوربین الملل تهران
1
کیمیا سامانه سبز
کیمیا سامانه سبز
1
تجارت مانا پارس
تجارت مانا پارس
1
مدیسا طب درمان
مدیسا طب درمان
1
پارس پی بی ال
پارس پی بی ال
1
توسعه مبادلات بازرگانی بین المللی ره رشد
توسعه مبادلات بازرگانی بین المللی ره رشد
1
هوشمند نمایه افراز
هوشمند نمایه افراز
1
تولیدی لطیف گستردیبا
تولیدی لطیف گستردیبا
1
تجهیزات اداری محیط آرا
تجهیزات اداری محیط آرا
1
آذر مهر طب پارسیان
آذر مهر طب پارسیان
1
ایده گستر کاوه
ایده گستر کاوه
1
پارس آتنا دژ
پارس آتنا دژ
1
مدیسا رایا درمان
مدیسا رایا درمان
1
خسرو آسیا طب
خسرو آسیا طب
1
گروه صنعتی بازرگانی ماد خودرو سازان پویا
گروه صنعتی بازرگانی ماد خودرو سازان پویا
1
نوآوران شانی پلاستیک
نوآوران شانی پلاستیک
1
سبک سازان سریع
سبک سازان سریع
1
پویندگان تجارت الیت
پویندگان تجارت الیت
1
راهبر فرآیند سیرجان
راهبر فرآیند سیرجان
1
1
1
1
سنو پارس
سنو پارس
1
بازرگانی خسرو مدیسا طب
بازرگانی خسرو مدیسا طب
1
نواوران پلیمر اسیا
نواوران پلیمر اسیا
1
لابراتوار های دنیای بهداشت
لابراتوار های دنیای بهداشت
1
مولد نیروی خوی
مولد نیروی خوی
1
مهندسی بازرگانی اندیشه سبز آبتین
مهندسی بازرگانی اندیشه سبز آبتین
1
نوآوران نوید آینده
نوآوران نوید آینده
1
فنی پرتو نمای طلوع
فنی پرتو نمای طلوع
1
مدیسا نوین پایش
مدیسا نوین پایش
1
صنایع شکوه مس قم
صنایع شکوه مس قم
1
دارو گستر یاسین
دارو گستر یاسین
1
پویندگان آرمان ساز
پویندگان آرمان ساز
1
امین چوب کاسپین
امین چوب کاسپین
1
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
1
آرا پژوهش
آرا پژوهش
1
کران پلیمر پارت
کران پلیمر پارت
1
مهندسی طرح و ساخت مدیریت ایرانیان
مهندسی طرح و ساخت مدیریت ایرانیان
1
لابراتوارهای شهردارو
لابراتوارهای شهردارو
1
فرا سوی اندیشه توانا
فرا سوی اندیشه توانا
1
گروه تولیدی افق صنعت مدیسا
گروه تولیدی افق صنعت مدیسا
1
خسرو مدیسا سلامت
خسرو مدیسا سلامت
1
خدمات بازرگانی آموزش ایران
خدمات بازرگانی آموزش ایران
1
کیان سروش ایرانیان
کیان سروش ایرانیان
1
سی گل ارومیه
سی گل ارومیه
1
لازک بوشهر
لازک بوشهر
1
نوآوران آیدا پلاستیک
نوآوران آیدا پلاستیک
1
هدایت دقیق سامانه
هدایت دقیق سامانه
1
پشم شیشه پارس
پشم شیشه پارس
1
تولیدی فرآورده های بهداشتی هیدروفیل شمال
تولیدی فرآورده های بهداشتی هیدروفیل شمال
1
حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی
حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی
1
گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک
گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک
1
بهستان پخش
بهستان پخش
1
ساختمانی لارسر
ساختمانی لارسر
1
گروه صنعتی پیشگامان شادمهر
گروه صنعتی پیشگامان شادمهر
1
سرمایه گذاری پارس ایمن سهم
سرمایه گذاری پارس ایمن سهم
1
کیمیا آرا
کیمیا آرا
1
تولیدی صنعتی پویا پلیمر سهند
تولیدی صنعتی پویا پلیمر سهند
1
توسعه و ابتکار نور البرز
توسعه و ابتکار نور البرز
1
ایران رول
ایران رول
1
گروه نماد صنعت پارس
گروه نماد صنعت پارس
1
توسعه گستر یسنا
توسعه گستر یسنا
1
تولیدی و توزیعی ایده آل ینگ لیا
تولیدی و توزیعی ایده آل ینگ لیا
1
فنی و مهندسی راستا صنعت هوشمند
فنی و مهندسی راستا صنعت هوشمند
1
گروه صنعتی نما ماد پاسارگاد
گروه صنعتی نما ماد پاسارگاد
1
تولیدی و صنعتی ممتازسهند
تولیدی و صنعتی ممتازسهند
1
نماد ریل گستر
نماد ریل گستر
1
خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان
خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان
1
پدید پردازش پایدار
پدید پردازش پایدار
1
نماد صنعت سدید
نماد صنعت سدید
1
روناس کاشی
روناس کاشی
1
حقیقت فلز اردکان
حقیقت فلز اردکان
1
تولیدی فرآورده های هیدروفیل دنیای حریر
تولیدی فرآورده های هیدروفیل دنیای حریر
1
تولیدی بازرگانی بوشهر
تولیدی بازرگانی بوشهر
1
درآمد ثابت سرآمد
درآمد ثابت سرآمد
1
مسکن کارکنان شهرداری منطقه هجده
مسکن کارکنان شهرداری منطقه هجده
1
ماداکتو استیل کرد
ماداکتو استیل کرد
1
تولیدی صنعتی بسپار صنعت پژوه
تولیدی صنعتی بسپار صنعت پژوه
1
دریا پیکر ساحل
دریا پیکر ساحل
1
نفت و گاز نو گام
نفت و گاز نو گام
1
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566072
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی خوش خوراکسهامی خاص به شماره ثبت۹۵۴۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۴۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ و ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۳۰۴۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578799
آگهی تغییرات شرکت امین تجارت البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدجواد اسلامی به شماره ملی ۷۸۴۵۴۱۱۱۲۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امجدحسینی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رباب اردکانیان و خانم زهرا رسولیان به شماره ملی ۰۰۶۴۶۸۹۵۶۵ و خانم سارا رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۲۱۵۴۷۴۱ تا تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۷۳۸۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605246
آگهی تغییرات شرکت حامی توان پارسیانسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۸۹۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۳۸۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن بی ریا به شماره ملی ۱۲۸۴۳۶۹۵۶۰ و آقای داریوش بی ریا به شماره ملی ۰۰۵۸۲۷۳۴۱۷ و آقای ابراهیم تفاوتی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۸۳۶۰۶ تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۵. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن بی ریا به شماره ملی ۱۲۸۴۳۶۹۵۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داریوش بی ریا به شماره ملی ۰۰۵۸۲۷۳۴۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم تفاوتی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۸۳۶۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی مشهود به شماره ملی ۰۰۶۱۲۰۹۲۹۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۴۱۴۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605247
آگهی تغییرات شرکت مهندسی افروز انرژی پایاسهامی خاص به شماره ثبت۳۴۵۰۳۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۵۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داریوش بی ریا به شماره ملی ۰۰۵۸۲۷۳۴۱۷ و آقای مهدی مشهود به شماره ملی ۰۰۶۱۲۰۹۲۹۵ و شرکت ساختمانی آرمان سازه خورشید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۹۰۷ با نمایندگی آقای حسن بی ریا تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ ۵. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داریوش بی ریا به شماره ملی ۰۰۵۸۲۷۳۴۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی مشهود به شماره ملی ۰۰۶۱۲۰۹۲۹۵به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ساختمانی آرمان سازه خورشید سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن بی ریا به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم تفاوتی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۸۳۶۰۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۴۱۳۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 682440
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو کاوش پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۸۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۴۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندبیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۴۵۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683811
آگهی تغییرات شرکت دقیق بنیان پیسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۲۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریبرز جبارنیا به شماره ملی ۱۲۸۷۶۸۹۰۶۱ و خانم مرجان طاهریان به شماره ملی ۰۰۶۱۲۰۸۴۱۸ و آقای امین مختاری به شماره ملی ۰۴۵۱۳۴۹۹۴۶ تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فریبرز جبارنیا به شماره ملی ۱۲۸۷۶۸۹۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مرجان طاهریان به شماره ملی ۰۰۶۱۲۰۸۴۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین مختاری به شماره ملی ۰۴۵۱۳۴۹۹۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین مختاری به شماره ملی ۰۴۵۱۳۴۹۹۴۶ به سمت مدیرعامل. ۵ امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۲۸۵۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683954
آگهی تصمیمات شرکت کاوشگران ژرفسهامی خاص به شماره ثبت۱۸۶۳۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۸۳۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۳۳۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699780
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی ویژهسهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۲۲۹۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700961
آگهی تغییرات شرکت شبکه ارتباطات آریا فنسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۱۶۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۹۴۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704673
آگهی تصمیمات شرکت پایا زرند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۴۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۷۹۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۱۳۵۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706322
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فکور صنعت تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۰۱۵۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۵۴۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۹۵۳۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706323
آگهی تصمیمات شرکت سدید جهان صنعت (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۴۵۰۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۷۷۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۹۵۱۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719841
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فکور بین الملل تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۲۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۲۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش. م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به ک. م ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه نماد صنعت پارس به ش. م ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰ و شرکت فکور صنعت تهران به ش. م ۱۰۱۰۱۴۵۴۹۰۹ و شرکت فکور مغناطیس اسپادانا به ش. م ۱۰۲۶۰۴۳۷۵۰۲. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۳۸۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732388
آگهی تغییرات شرکت کیمیا سامانه سبزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۶۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فکور صنعت تهران سهامی خاص و شرکت فکور مغناطیس اسپادانا سهامی خاص و شرکت گروه نماد صنعت پارس سهامی خاص تا تاریخ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۳۵۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912089
آگهی تصمیمات شرکت تجارت مانا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۵۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی با کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۶۴۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914470
آگهی تغییرات شرکت مدیسا طب درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ و آقای داودعلی عباس زاده به شماره ملی ۰۰۳۵۷۸۳۹۳۱ و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید وجدانی اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین شکوهی طرقی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای داودعلی عباس زاده به شماره ملی ۰۰۳۵۷۸۳۹۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داودعلی عباس زاده به شماره ملی ۰۰۳۵۷۸۳۹۳۱ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره هر یک به تنهایی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۸۹۷۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920798
آگهی تصمیمات شرکت پارس پی بی ال سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۰۰۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش م۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به ک م۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۳۳۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931231
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مبادلات بازرگانی بین المللی ره رشد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۵۸۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن اکبری به کد ملی ۰۴۵۳۴۱۷۴۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و هادی اکبری به کد ملی ۰۴۵۳۷۱۹۰۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین اکبری به کد ملی ۰۰۴۲۷۴۰۷۲۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۳۴۲۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931238
آگهی تصمیمات شرکت هوشمند نمایه افراز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. ولی اله کریمی با کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بنمایندگی از موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و سعید درویش اسکندری با کد ملی ۰۵۳۲۹۶۳۲۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۷۵۴۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977296
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لطیف گستر دیبا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۷۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۱۲۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و و لی اله کریمی به ک م ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید احمدی جزنی به ک م ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن احمدی جزنی به ک م ۱۲۳۹۷۳۸۱۲۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و ویدا احمدی جزنی به ک م ۰۰۷۵۱۹۶۳۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۷۳۸۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980027
آگهی تصمیمات شرکت محیط آرا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۳۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۳۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۱۵۷۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982660
آگهی تغییرات شرکت آذر مهر طب پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۰۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۶۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۱۹۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033576
آگهی تصمیمات شرکت ایده گستر کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۹۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۴۷۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041504
آگهی تغییرات شرکت پارس آتنا دژ سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۶۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۹۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051326
آگهی تغییرات شرکت مدیسا رایا درمان سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۲۲/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۴۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051329
آگهی تغییرات شرکت خسرو آسیا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۱۷/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۴۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064549
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی ماد خودرو سازان پویا سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۳۳۷۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۱۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۰۹۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091018
آگهی تصمیمات شرکت نوآوران شانی پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۱۷۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۳۷۶۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به ش ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۳۲۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121435
آگهی تغییرات شرکت سبک سازان سریع سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۷۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. پ۱۶۷۷۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171212
آگهی تغییرات شرکت پویندگان تجارت الیت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به سمت بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۱۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183034
آگهی تصمیمات شرکت راهبر فرآیند سیرجان سهامی خاص ثبت ۳۲۴۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۷۳۴۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ شرکت فوق الذکر: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای ولی الله کریمی ش ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ مجمع کلیه معاملات موضوع ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۱۶ همراه صورتهای مالی (بند ۵ گزارش بازرس قانونی) را مورد تصویب قرار دارد. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۱ انتخاب شد. ش۱۷۰۸۵۱۲ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201205
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت لازک بوشهر (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۴۹۹۹ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بنمایندگی آقای ولی اله کریمی کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ و آقای هادی قیم کد ملی ۳۵۰۰۳۴۷۹۶۷ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۱۶۷۶۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۹۶۳۴۹۵ مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215544
آگهی تغییرات شرکت سنو پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۷۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و سود و زیان و ترازنامه دوره مالی منتهی به سال۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب مجمع عمومی رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۲۴۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254015
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد ربیعی جاه بشماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نصیری بشماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم شبنم شکوهی طرقی بشماره ملی ۰۰۵۵۹۶۲۱۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرحسین شکوهی طرقی بشماره کد ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۱۷۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267023
آگهی تغییرات شرکت نواوران پلیمر اسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۴۵۵۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269994
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای دنیا بهداشت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۵۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ با نمایندگی آقای عباس مرصع نشان به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۴۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی الله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گریدند: آقایان محمد سپاسی آشتیانی با کد ملی ۰۵۱۹۷۵۰۹۰۱، ایوب معینی با کد ملی ۱۴۶۰۵۶۴۶۳۴، خانم گیتی افروزقاسمی با کد ملی ۰۰۴۰۸۹۰۲۵۲ پ۱۷۴۸۸۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271476
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۴۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۲۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ولی الله کریمی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی و تراز سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۴۶۷۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297932
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی اندیشه سبز آبتین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۱۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. مریم جعفرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۵۷۲۳۶ رئیس هیات مدیره و فاطمه رضایی بشماره ملی ۲۰۹۱۹۸۳۵۲۷ نایب رئیس هیات مدیره و مازیار صفایی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۶۳۹۱۹ مدیرعامل و عضو هیات مدیره و هوشنگ پریان شماره ملی ۲۰۰۲۰۹۳۰۲۴ عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به نمایندگی آقای عباس مرصع نشان به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۴۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی الله کریمی بشماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۰۲۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338798
آگهی تغییرات شرکت نوآوران نوید آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۷۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۹۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1349892
آگهی تغییرات شرکت فنی پرتو نمای طلوع سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و آقای ولی اله کریمی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۷۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353819
آگهی تغییرات شرکت مدیسا نوین پایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. مهرداد ربیعی جاه بشماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ بنمایندگی محمود نصیری بشماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی بشماره ملی ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و امیرحسین شکوهی طرقی بشماره ملی ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین میرزا بشماره ملی ۰۰۷۱۲۴۰۶۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۸۷۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382467
آگهی تغییرات شرکت شکوه مس قم سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۲۶۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شماره ثبت ۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۷۵۳۶۹۲۵ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384678
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر یاسین سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۷۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۶۰۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شماره ثبت ۱۷۲۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ تهران بعنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۷۵۹۸۶۴۴ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412358
آگهی تغییرات شرکت پویندگان ارمان ساز شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۶۸۲۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای ولی اله کریمی به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر نثاری به شماره ملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای آرش سروری به شماره ملی۰۰۵۵۲۵۳۰۰۸ خانم مرجان بستان بان به شماره ملی۰۰۶۴۵۵۹۲۸۹ آقای محمدجواد بستان بان به شماره ملی۰۰۳۹۵۱۱۱۹۷ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۰۷۶۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425780
آگهی تغییرات شرکت امین چوب کاسپین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۳۲۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۱۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی‎اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۹۲ تعیین گردید. پ۱۸۱۳۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470108
آگهی تغییرات شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۸۱۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با ک. م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی با ک. م ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند؛ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۳۰۷۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1500254
آگهی تغییرات شرکت آرا پژوهش (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۳۳۰۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ خانم نفیسه ظفر قندی زواره ش م ۰۰۴۰۱۸۳۵۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم راضیه سادات شاهمدادی زواره ش م ۰۰۷۹۷۳۳۱۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس شاهمدادی زواره ش م ۱۲۳۹۴۸۹۲۲۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیر ه و آقای سید محمد رضی شاهمدادی زواره ش م ۰۰۱۲۴۳۲۵۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی ش م ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۸۴۲۶۰۸ رئیس ثبت و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537772
آگهی تغییرات شرکت کران پلیمر پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۱۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. کیوان ارجمند حسابی به شماره ملی ۰۰۵۵۴۸۱۸۱۷ و سید حسین میرزاسیدی به شماره ملی ۰۰۴۸۳۰۱۷۳۶ و علی عباسیان به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۲۱۶۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۳۱۵۸۳۵۳۲۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576998
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طرح و ساخت مدیریت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۲۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۷۳۲۴۹۲۵۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593964
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای شهردارو سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی الله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۰۸۵۳۳۴۱۷۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597773
آگهی تغییرات شرکت فرا سوی اندیشه توانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد پ۹۳۰۶۰۹۹۳۹۱۳۲۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613047
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق صنعت مدیسا در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۶۹۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و مونتاژ قطعات، لوازم و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی از قبیل مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات، لوازم پزشکی، تجهیزات بیمارستانی، آزمایشگاهی، بهداشتی، و انواع داروهای ساخته شده و انجام کلیه امور خدمات وابسته به موضوع فوق، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور،اخذ وام و اعتبار از موسسات اعتباری و ارزی از کلیه بانکها انجام کلیه فعالیتهای ذکر شده پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت مطابق با مقررات مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ سئول خ آرارات خ آفتاب پلاک ۳۴ ط ۴ واحد ۱۲کد پ ۱۹۹۹۶۳۹۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۹۵۵۸/۹۳/۶۰ مورخ ۰۱/۳/۱۳۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سعید وجدانی اصفهانی به ش م ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر حسین شکوهی طرقی به ش م ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و پیمان مولوی به ش م ۰۳۸۰۹۵۷۷۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وشرکت بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷ به نمایندگی آقای محمود نصیری به ش م ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸به سمت عضو هیئت مدیره ومهرداد ربیعی جاه به ش م ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۶۲۳۷۲۷۶۲۶۲۲۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613050
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خسرو مدیسا سلامت در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۲۷۰۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و مونتاژ دستگاهها و تجهیزات بیمارستانی،آب و فاضلاب،صنایع غذایی،کشاورزی،دام،طیور و آبزیان،امداد و نجات،مواد شیمیایی،احداث تصفیه خانه،خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل مواد اولیه،ماشین آلات،کلیه سازه ها،تجهیزات،ماشین آلات مرتبط با حوادث و امداد و نجات،قطعات و لوازم پزشکی،تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی، دام، طیور و آبزیان، انواع داروهای ساخته شده، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و بهره برداری از تاسیسات مرتبط و انجام کلیه امور خدمات وابسته به موضوع فوق، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی،اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ و پرداخت وام و اعتبار از موسسات اعتباری و ارزی از کلیه بانکهای کشور و مشاوره در کلیه امور فوق الذکر انجام کلیه فعالیتهای ذکر شده پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت مطابق با مقررات مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ سئول خ آرارات خ آفتاب پلاک ۳۴ ط ۴ واحد ۱۲ کدپ ۱۹۹۴۹۶۳۹۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۷۹۵۶۷/۹۳/۶۰ مورخ ۰۱/۳/۱۳۹۳ نزد بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهرداد ربیعی جاه به ش م ۰۴۵۲۷۶۶۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید وجدانی اصفهانی به ش م ۰۰۵۲۸۳۲۱۱۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وامیر حسین شکوهی طرقی به ش م ۰۰۳۹۳۸۴۶۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و بازرگانی خسرو مدیسا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۵۱۷به نمایندگی محمود نصیری به ش م ۰۰۴۴۰۰۲۸۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره وعلیرضا وکیلیان به ش م ۳۸۷۱۱۱۲۳۲۱به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی. آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۶۲۳۹۹۶۳۹۹۳۵۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619808
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی آموزش ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۹۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی:۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی: ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد پ۹۳۰۶۲۵۶۷۸۸۶۲۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624989
آگهی تغییرات شرکت پرتو سیستم پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۶۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسروعربی ش م ۰۰۵۱۰۷۷۰۰۰به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم سپیده عربی ش م ۰۰۱۴۶۴۵۱۸۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ستوده عربی ش م ۰۰۱۸۵۲۲۹۸۱به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای مهران حاج زینلی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۷۸۴۴۸ به سمت بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۹۸۴۹۸۴۱۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631064
آگهی تغییرات شرکت سی گل ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۲۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احسان صنعتی کد ملی ۰۴۵۰۱۱۹۲۳۸، خانم سارا صنعتی کد ملی ۰۴۵۳۶۳۶۹۷۷، خانم زهره صنعتی کد ملی ۰۴۵۲۸۲۵۴۵۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹به سمت بازرس اصلی، آقای ولی االه کریمی با کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی (منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳) انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه درتاریخ … … … … … … … … … …. تکمیل شد ش۹۳۰۷۰۲۲۳۴۸۳۳۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689415
آگهی تغییرات شرکت لازک بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۴۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی الله کریمی به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به نمایندگی از موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای هادی قیم به شماره ملی ۳۵۰۰۳۴۷۹۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۸۱۷۵۲۷۵۵۸۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715443
آگهی تغییرات شرکت نوآوران آیدا پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۵۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی بشماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مراد شادمهر با کد ملی ۱۳۷۸۹۷۱۳۳۷ بسمت رئیس هیأت مدیره خانم شیوا مژدمی با کد ملی ۱۳۷۵۶۴۴۳۶۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای ناصر شادمهر با کد ملی ۱۳۷۵۵۸۱۰۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره پ۹۳۰۹۰۹۸۴۴۹۵۳۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720082
آگهی تغییرات شرکت هدایت دقیق سامانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۵۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی فرزند محمد علی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱به تصویب رسید. پ۹۳۰۹۱۲۳۸۳۵۷۹۴۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406722
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۰۸۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ امضای کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی وبصورت کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل رحیم ملکی منفردا همراه با مهر شرکت ویا با امضای آقای مسعود ملکی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ بتصویب رسید پ۹۳۱۱۰۵۳۰۲۳۳۹۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9604646
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فرآورده‌های هیدروفیل شمال سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۲۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۱۷۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9633505
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ثبت ۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل علی اصغر جان نثاری به ک م ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و ولی اله کریمی به ک م ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس مرصع نشان به ک م ۰۰۴۱۶۶۴۹۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء متفق دو نفر از شرکاء و اوراق عادی با امضاء یک نفر از شرکاء همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9687171
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی‎اله کریمی بشماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694122
آگهی تصمیمات شرکت بهستان پخش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می‌پذیرد و ماده ۵۱ اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730820
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی لارسر سهامی خاص به شماره ثبت۶۷۳۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۲۳۲۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: علی اکبر فتحی به کدملی ۰۴۳۹۶۹۷۰۰۱ و حسین بامری به کدملی ۵۳۳۹۰۵۳۴۴۱ و راضیه ادهم خداپرست به کدملی ۰۰۴۳۳۹۶۲۱۶ انتخاب گردیدند که علی اکبر فتحی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و راضیه ادهم خداپرست بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات ادرای با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9888377
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پیشگامان شادمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۳۰۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۰۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9979729
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم (سهامی عام) بشماره ثبت۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش. ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998206
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا آرا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۱۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۷۸۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10107050
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی پویا پلیمر سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شیرزاد سلطانی به کدملی۰۰۶۵۷۴۲۵۱۶ و سهیل سلطانی به کدملی۰۰۱۲۴۰۲۰۰۱ و امید سلطانی به کدملی۰۰۱۱۳۷۸۸۸۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱۱/۹۰ سهیل سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره، امید سلطانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شیرزاد سلطانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10151022
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابتکار نور البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۱۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۳۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۳۰/۸ ریال منقسم به یکصد و ده هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۷۳ ریال که تماما از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره ۵۱۰/۹۱/۱۴۶ مورخ ۲۸/۴/۹۱ بانک اقتصادنوین شعبه کوی نصر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۵ ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10265734
آگهی تصمیمات شرکت ایران رول سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۶۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه انیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289328
آگهی تصمیمات شرکت گروه نماد صنعت پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10317208
آگهی تغییرات شرکت بازرگان گستر یسنا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی امجدحسینی امجد به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس اصلی، آقا حسن نراقی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۷۰۳۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم رباب اردکانیان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۴۲۵۴۰ و خانم مریم رسولیان به شماره ملی ۰۰۵۴۷۱۸۷۲۴ و آقای محمد رسولیان به شماره ملی ۴۴۳۱۹۸۳۸۴۸ تا تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10396195
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی ایده آل ینگ لیا به شماره ثبت ۳۰۴۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی ابویی مهریزی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۱۸۴۳۷ و آقای علی صنعتی مهریزی به شماره ملی ۴۴۳۰۴۲۸۳۴۴ و آقای محمدحسین شیرازی زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۴۸۹۲۶۲ به عنوان عضو علی البدل و خانم انسیه صنعتی مهریزی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۵۶۹۱۱ تا تاریخ ۱۰/۷/۹۲. ۵ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515190
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی راستا صنعت هوشمندسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۷/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهناز خلفی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۹۹۵۵۳ و آقای هاشم شهسواری به شماره ملی ۵۵۹۹۸۴۹۶۷۸ و آقای محمد خلفی به شماره ملی ۱۵۹۹۸۵۱۷۴۵ تا تاریخ ۴/۷/۹۲. در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555894
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی نما ماد پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۷۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۶۸۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۶/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681654
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ممتاز سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۸۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و وی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید آقاسلطانی به کدملی ۱۲۲۹۶۲۳۱۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و سامان سلطانی به کدملی ۰۴۴۰۲۸۲۸۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سلطانی به کدملی ۱۲۲۹۲۷۵۷۲۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775838
آگهی تغییرات شرکت نماد ریل گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۶۲۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۰۱/۰۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843062
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۷۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۷۴۸۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ - پرویز فاتحی دارائی به کدملی ۱۱۵۹۴۷۱۰۳۷ و کدپستی ۱۴۷۸۸۷۶۶۹۸ به نمایندگی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیات مدیره و سید مرتضی حسام نژاد به کدملی ۱۲۸۷۹۹۱۸۸۲ و کدپستی ۸۱۵۴۹۳۷۷۱۴ به نمایندگی شهرداری اصفهان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مصطفی گلسرخی به کدملی ۱۲۸۵۴۴۱۸۹۳ و کدپستی ۸۱۷۴۷۸۶۳۹۸ به نمایندگی کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) به سمت خزانه دار و سید علی اکبر مرتضوی به کدملی ۱۱۸۹۴۷۹۸۹۳ و کدپستی ۸۱۵۸۹۶۳۴۳۱ به سمت منشی و محمد حسین موذنی به کدملی ۱۱۷۰۸۹۲۲۰۵ و کدپستی ۸۱۵۷۸۱۴۴۶۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) و سید ابوالفضل مصطفوی به کدملی ۱۲۸۶۵۷۴۰۰۵ و کدپستی ۸۱۷۴۷۸۶۳۹۸ و سعید گورابی به نمایندگی شرکت ساختمان برآوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۶۹۱۰ به کدملی ۱۲۱۹۶۹۹۶۶۷ و کدپستی ۱۶۹۸۶۱۵۶۶۸ و حبیب اله تحویل پور به کدملی ۱۲۸۶۶۰۳۰۸۰ و کدپستی ۸۱۷۴۷۸۶۳۹۸ به نمایندگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و محمد ترابیان به کدملی ۱۲۸۴۵۶۶۴۰۴ و کدپستی ۸۱۷۴۷۸۶۳۹۸ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه و مرتضی صدر ارحامی به کدملی ۱۲۸۷۷۴۵۰۹۱ و کدپستی ۱۹۴۸۷۶۴۱۸۷ و علیرضا بندگانی به کدملی ۱۲۸۴۵۹۳۰۴۵ و کدپستی ۸۱۷۴۷۸۶۳۹۸ و فریبرز خوروش به کدملی ۱۲۸۷۹۴۰۳۱۵ و کدپستی ۸۱۶۸۶۴۶۹۱۳ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و اصغر کشاورز راد به کدملی ۱۲۸۶۹۰۹۶۶۱ و کدپستی ۸۱۵۸۷۱۳۷۳۱ به نمایندگی سازمان عمران شهرداری اصفهان و آرش یکتائیان به کدملی ۱۲۸۴۷۸۲۶۰۳ و کدپستی ۸۱۶۶۷۸۴۳۳۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب یکی از آنان با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد و همچنین بندهای ۱ - ۱۲ و ۴ - ۱۲ و ۸ - ۱۲ و ۱۴ - ۱۲ به استثنای مورد ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح ماده ۱۲ اساسنامه از اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض شد. ۲ - موسسه اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و علیرضا بوژ مهرانی به کدملی ۲۱۲۱۳۶۰۳۰۱ و کدپستی ۸۱۴۵۹۱۳۱۵۱ به سمت بازرسان اصلی و ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ و کدپستی ۱۴۷۳۹۳۶۸۶۳ به سمت بازرسان علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039004
آگهی تغییرات در شرکت پدید پردازش پایدار با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۶۹۸۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۵۰۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۸۹ و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمود پدیدار به کد ملی ۰۰۴۴۳۸۸۳۷۳و فرحناز نیک نژاد به کد ملی۳۲۵۵۱۹۴۴۱۵ و پیام پدیدار به کد ملی۰۰۷۷۸۶۴۴۲۵ و پیمان پدیدار به کد ملی ۰۰۷۸۳۲۶۵۵۹ هر یک به تنهایی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به خ ولیعصر مقابل پارک ملت خ ارمغان غربی پ۶۴ ط ۵ واحد ۱۵ کد پستی ۱۹۶۷۸۱۳۷۱۱ انتقال یافت و نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. محمود پدیدار به کد ملی ۰۰۴۴۳۸۸۳۷۳ و فرحناز نیک نژاد به کد ملی ۳۲۵۵۱۹۴۴۱۵ و پیام پدیدار و پیمان پدیدار به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به کد ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کد ملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۸۹ محمود پدیدار بسمت رئیس هیئت مدیره و فرحناز نیک نژاد به سمت مدیرعامل و پیمان پدیدار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105019
آگهی تغییرات شرکت نماد صنعت سدید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667917
آگهی تغییرات شرکت روناس کاشی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۱۲۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اعظم کواکبی به شماره ملی ۱۴۶۵۹۸۲۴۶۹ و آقای شاهین داودی جم به شماره ملی ۰۰۶۴۷۳۲۶۳۰ و آقای سیاوش داودی جم به شماره ملی ۰۰۷۱۱۵۱۶۶۴ تا تاریخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۰۸ ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ (به نمایندگی آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱) به عنوان بازرس اصلی و خانم میترا سهرابی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۱۹۱۶۳به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت مربوط به سال مالی۱۳۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۴۱۲۰۱۶۸۴۶۴۲۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149238
آگهی تغییرات شرکت حقیقت فلز اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به نمایندگی آقای ولی الله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۹۰۳۲۵۲۶۴۲۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280090
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های هیدروفیل دنیای حریر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۵۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا فولادی طرقی باکدملی ۰۰۴۲۷۴۹۸۰۸و آقای ناصرفولادی طرقی باکدملی ۰۰۵۶۰۵۱۷۸۶و آقای اصغر فولادی طرقی باکدملی ۰۰۴۳۰۲۸۳۶۵به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیرحسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۷۲۶۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به نمایندگی آقای ولی الله کریمی باکدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس اصلی وخانم سیمین یزدانی باکدملی ۰۴۵۲۷۶۷۹۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. ش۹۵۱۱۰۹۱۷۲۵۱۵۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319401
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۹۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۸/۹۴ انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی ۱۲۳۹۷۸۱۷۰۹ و آقای حسن احمدی جزنی بشماره ملی ۱۲۳۹۷۳۸۱۲۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی ۰۰۸۲۷۴۱۴۹۲ و آقای رامین کاظم پور بشماره ملی ۰۰۴۷۷۵۵۹۲۱ ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بعنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی بشماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۲۰۲۹۸۱۲۴۰۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336418
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۱۱۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال می باشد مدت فعالیت مطابق اساسنامه قابل تمدید است مرکز اصلی: تهران، یوسف آباد، خیابان اسدآباد، خیابان دوم، شماره ۱۱ واحد۱۵ طبقه ششم کدپستی ۱۴۳۱۶۸۵۳۵۸ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیراست و در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ۱۰۰۰۰۰۰ می باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت سبد گردان سرآمد بازار شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ دارای ۵۱۰۰ واحد سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه آرمان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ دارای ۴۹۰۰ واحد سرمایه گذاری ارکان صندوق: شرکت سبدگردان سرآمد بازار به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ به نمایندگی محمدرضا اسدالهی به کدملی ۴۲۱۸۴۵۸۴۲۱ به سمت مدیر صندوق و بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱به نمایندگی حسین محمدپور زرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به نمایندگی ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت متولی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به نمایندگی مهدی بیرجندی کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته و برات و. . . با امضای دونفر از سه نفر آقایان احسان محبی، احسان حاج علی اکبر و محمدرضا اسدالهی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محمدرضا اسدالهی و مهر صندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار تعادل جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید. طبق مجوز شماره ۱۷۹۵۶,۱۲۲ مورخه ۲۷/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۱۲۱۴۲۵۹۷۸۸۹۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444663
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهرداری منطقه هجده شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۵۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۵۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۴۵۲۷/۱۵ , ۹۵۲ مورخ ۲۴/۲/۹۶ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت حسابرسی کاربرگ سامان شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۲۰۲۰ به نمایندگی حمید محمدنژاد کد ملی ۰۳۸۱۷۱۰۲۰۳بسمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اندیشمندان تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به نمایندگی ولی اله کریمی کد ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۰۳۱۱۵۹۴۸۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472120
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ثبت ۱۷۲۶۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ (به نمایندگی آقای فتح اله فاطمیه به شماره ملی ۰۰۴۹۸۳۵۱۲۲ و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱) به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شماره ثبت ۲۳۹۵۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ (به نمایندگی آقای حبیب آقامحمدپور به شماره ملی ۱۵۵۰۳۷۱۵۶۸) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۳۲۴۱۵۰۸۹۸۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702569
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی بسپار صنعت پژوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۵۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: *اقایان هانی وطن چی به شماره ملی۰۰۵۹۲۱۲۹۳۴ حسن وطن چی به شماره ملی۰۹۳۸۴۳۸۹۷۲ و خانم رویا خدادوست به شماره ملی ۳۷۰۰۰۲۰۳۰۹ * موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ با نمایندگی اقای ولی اله کریمی با کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی هیبتیان به شماره ملی ۱۲۸۸۹۰۳۱۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. *تراز و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴تصویب گردید. ش۹۶۰۸۱۷۳۲۲۸۲۲۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709754
آگهی تغییرات شرکت دریا پیکر ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۰۹۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی وولی اله کیمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علب البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عباس رحیمی به شماره ملی ۳۵۰۱۱۵۶۹۶۰ و آقای جواد رحیمی به شماره ملی ۳۵۰۱۰۹۴۴۸۵ و آقای سجاد رحیمی به شماره ملی ۳۵۰۱۱۹۳۹۱۲ ش۹۶۰۸۲۴۳۱۱۸۱۵۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718113
آگهی تغییرات شرکت نفت و گاز نو گام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۷۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۵۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید آقای مهدی مردانی به کدملی ۲۹۴۸۶۲۰۵۰۳ به سمت مدیر تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردید موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و به نمایندگی آفای ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت ناظر تصفیه به مدت یکسال انتخاب گردید. ادرس محل تصفیه: تهران خیابان گاندی خیابان بیست و یکم خیابان آفریقا پلاک ۵۴ طبقه اول واحد جنوبی کدپستی ۱۵۱۷۸۶۴۹۱۱ می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۷۹۰۴۹۶۰۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403234
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری دانشگاه الزهرا س صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۳۶۵۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان و نمایندگان جدید صندوق پس از تغییر برای امور محوله به شرح ذیل است: مدیر صندوق و مدیر ثبت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰بنمایندگی آقای علی تیموری شندی به کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ مدیر اجرا: دانشگاه الزهرا (س) بنمایندگی خانم مهناز ملانظری به کدملی ۰۰۴۲۸۶۱۷۹۹ متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بنمایندگی خانم فریده شیرزادی به کدملی۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ حسابرس: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹بنمایندگی ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ پ۹۷۱۰۱۰۶۶۵۷۷۰۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک