محمدحسین بدخشانی

محمدحسین بدخشانی

کد ملی 0040190501
48
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

شرکت های محمدحسین بدخشانی

طب و ورزش آریا
طب و ورزش آریا
1
برید سامانه نوین
برید سامانه نوین
1
تولیدی و صنعتی نیرو موتور شیراز
تولیدی و صنعتی نیرو موتور شیراز
1
آسال آرا
آسال آرا
1
ایز راه
ایز راه
1
صنایع شیمیایی چسب ورزین قم
صنایع شیمیایی چسب ورزین قم
1
راه ابریشم پارس موتور
راه ابریشم پارس موتور
1
بوذر جمهر صنعت
بوذر جمهر صنعت
1
سما سیکلت البرز
سما سیکلت البرز
1
پیشه پلاستیک آسیا
پیشه پلاستیک آسیا
1
ساختمانی و تأسیساتی اسپیلت
ساختمانی و تأسیساتی اسپیلت
1
بین المللی پیمانکاری عمومی ایران
بین المللی پیمانکاری عمومی ایران
1
توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران
توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران
1
باغ کازرون
باغ کازرون
1
صنایع پلاستیک ابهر
صنایع پلاستیک ابهر
1
گروه مالی صدر پارس
گروه مالی صدر پارس
1
تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران
تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران
1
گیلوان زیتون
گیلوان زیتون
1
خدمات مدیریت ایرانیان
خدمات مدیریت ایرانیان
1
تولیدی و صنعتی نیرو موتور آسیا
تولیدی و صنعتی نیرو موتور آسیا
1
خدمات بازرگانی پیمان امیر
خدمات بازرگانی پیمان امیر
1
احسان موتور آسیا
احسان موتور آسیا
1
ساربان سرمایه ایرانیان
ساربان سرمایه ایرانیان
1
فناوری اطلاعات ایرانیان
فناوری اطلاعات ایرانیان
1
آذین بسپار باز آزما
آذین بسپار باز آزما
1
آذین الکترونیک پیشرو
آذین الکترونیک پیشرو
1
صنایع لاستیکی پارمیدا
صنایع لاستیکی پارمیدا
1
کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری بانک تجارت
1
بازرسی فنی ایرانیان
بازرسی فنی ایرانیان
1
کرمان موتور
کرمان موتور
1
معادن فاریاب
معادن فاریاب
1
خدمات و تجارت بم خودرو
خدمات و تجارت بم خودرو
1
تولیدی صنعتی پرواز موتور شیراز
تولیدی صنعتی پرواز موتور شیراز
1
گروه صنعتی برنز
گروه صنعتی برنز
1
بازرگانی مهتاب سیکلت فارس
بازرگانی مهتاب سیکلت فارس
1
لیزینگ ایران
لیزینگ ایران
1
سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز
سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاورز
1
سماء سیکلت ایرانیان
سماء سیکلت ایرانیان
1
صنایع غذایی انسی ماکارون
صنایع غذایی انسی ماکارون
1
تولیدی فولاد صنعت پرشیا
تولیدی فولاد صنعت پرشیا
1
بوذرجمهر
بوذرجمهر
1
دربید
دربید
1
بیمارستان بهار سابق آبان جدید
بیمارستان بهار سابق آبان جدید
1
تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا
تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا
1
1
1
1
خدماتی هسته فرایند
خدماتی هسته فرایند
1
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
1
حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرسی کاربرد ارقام
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 551585
آگهی تصمیمات شرکت طب و ورزش آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به کدملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۲۶۵۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581547
آگهی تصمیمات شرکت برید سامانه نوینسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا حدادی به کدملی۰۰۶۸۷۷۸۳۹۲ و علی علیخانی به کدملی۰۰۷۲۷۰۹۴۰۵ و مرتضی آزادکیان به کدملی۰۰۵۷۰۴۱۶۱۱ و حسین ارشادی فرد به کدملی۱۲۶۱۶۵۱۱۰۳ و یوسف مهرداد بی بالان به کدملی۶۳۱۹۳۵۲۵۲۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۱/۹۱ حسین ارشادی فرد بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی آزادکیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حدادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق بانکی و قراردادها و عقوداسلام و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای۱ و۴ و۷ و۸ و۱۰ و۱۱ و۱۵ و۱۶ از ماده۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۶۳۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609953
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی نیرو موتور شیرازسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۵۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۲۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۹۲۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732496
آگهی تصمیمات شرکت آسال آرا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۴۶۸۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۹۷۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۶۱۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737057
آگهی تصمیمات شرکت ایز راه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۰۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۱۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش سمیعی به کدملی ۲۵۹۰۶۹۱۲۲۱ وارتازار وارتازاریان به کدملی ۱۵۵۱۶۵۳۵۶۷ و فریبرز صرافزاده به کدملی ۰۰۴۷۰۴۱۱۹۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ سیاوش سمیعی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، فریبرز صرافزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۹۴۸۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140678
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی چسب ورزین قم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۲۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ برای موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ش. ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی ش. ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۵۸۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148005
آگهی تغییرات شرکت راه ابریشم پارس موتور سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۹۲۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۹۷۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۰۴۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150475
آگهی تغییرات شرکت بوذرجمهر صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۴۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۹۰۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156590
آگهی تغییرات شرکت سما سیکلت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۴۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177210
آگهی تغییرات شرکت پیشه پلاستیک آسیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۷۷۸۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ که با حضور اکثریت صاحبان سهام و باستناد آگهی دعوت شماره۲۵۶۳۴ مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ منتشر در روزنامه اطلاعات در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد: ۱ تعداد اعضای هیئت مدیره از۵ نفر به۳ نفر کاهش یافت ۲ موسسه کاربرد ارقام به شماره ثبت۸۴۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی شرکت و آقای محمدحسین بدخشانی به کدملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ آقای سید سعید هاشمی به کدملی۰۰۴۳۴۲۹۷۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره , حسین رحمانیان به کدملی۲۲۳۹۶۷۶۸۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سعیده رضائی به کدملی۰۰۶۰۵۰۹۴۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای بزرگمهر ادیب به کدملی۰۰۵۳۲۳۱۳۸۴ به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل و احد از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و قانونی می‌باشد. ش۱۷۰۴۷۲۷ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200637
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی اسپیلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. ۲ مهران بوغوس پیرومیان کدملی ۰۰۴۰۴۲۱۰۳۱ و آقای نشان بوغوس پیرومیان کدملی ۰۰۳۸۵۶۰۱۱۹ و خانم آنوش آیوازیان در کدملی ۰۰۴۰۰۲۰۷۱۱ و خانم روبینا مینا سیان قره داغی کدملی ۱۳۷۲۵۸۴۵۷۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۱۷۴۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215596
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۲۲۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241876
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فرآورده‌های روغنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۹۵۷، شرکت صنایع بسته بندی شیراز به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰ و شرکت فرایند پیروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۳۵۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۱۳۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309554
آگهی تغییرات شرکت باغ کازرون سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۳ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۵۵۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ و ۲۲/۴/۹۲ شرکت موصوف فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمود: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ثبت ۸۴۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و محمد حسین بدخشانی بشماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار طلوع جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۵ رضا کامران بشماره ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به نمایندگی شرکت شن و ماسه گویم شیراز سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۹۰۷ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۳۳۳۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و فریدون یعقوب بگی بشماره ملی ۱۷۲۹۷۶۳۲۱۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورز سهامی عام شماره ثبت ۹۷۰۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا اشرف به نمایندگی شرکت گیلوان زیتون سهامی خاص شماره ثبت ۹۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۹۰۶۸ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال و غلامحسین مصلائی (خارج از اعضای هیئت مدیره و غیر سهامدار) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حدود اختیارات وی با توجه به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه شرکت اختیارات مندرج در بند‌های (۱ ۴ ۵ ۶ ۷ ۱۱ و ۱۷ الی ۲۰) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید و در سایر موارد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود و حق امضا کلیه اسناد، اوراق رسمی، بهادار، تعهدآور مالی، بانکی و قرارداد‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶ کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل شرکت تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشند و با امضاء ذیل صورت جلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی خود را اعلام می‌دارند. ش۴۶۰۸۱۰۰۰۰۱۷۸۰۰۰۸۲۲۹۰ سرپرست ثبت اسناد و املاک کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316143
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۷۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند: روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید: اعضای هیئت مدیره جدید برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای علی میردامادی تهرانی ۰۰۳۸۰۹۳۸۲۰ آقای پرویز پوریوسفی ۰۰۳۸۷۵۸۸۴۹ آقای علی پوریوسفی ۰۰۵۲۸۵۳۶۳۲ پ۱۷۶۸۱۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400664
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی محمد حسین بدخشانی شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. اعضای اصلی هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ با نمایندگی احمد ساعی کد ملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲ شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹ با نمایندگی کوروش الیاس نفیعی کد ملی ۰۰۵۶۶۲۹۹۶۶ شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ با نمایندگی محمدرضا مدیری کد ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵ سرمایه هم افزا پارس امین سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ با نمایندگی محمد مهدی احمد اخوندی کد ملی ۰۰۷۴۳۰۷۱۰ شرکت پویا تجارت فریاب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ با نمایندگی سید افضل موسوی کد ملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹. پ۱۸۰۳۰۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442035
آگهی تغییرات شرکت تجهیز و پشتیبانی نوسازان شهر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۱۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۳۶۴۸۱۹) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت نوسازان شهر تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ و شرکت نوسازان منطقه جنوب شرق تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۷۴۳۸ و شرکت مهندسی نوسازان شهر تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۳۹۴۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۰۶۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533966
آگهی تغییرات شرکت گیلوان زیتون سهامی خاص شماره ثبت ۹۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۹۰۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۳/۹۳ که در تاریخ ۱۷/۴/۹۳ واصل گردیده: ۱ صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ به اتفاق آراء تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی آقای محمد حسین بدخشانی کد ملی: ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس قانونی و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۸۵۲۱۳۸ رئیس ثبت طارم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566046
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمد حسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۵۲۰۷۷۶۳۹۷۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569652
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نیرو موتور آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید ۰ موسسه حسابرسی کار برد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۱۲۶۶۱۸۳۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574298
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی بشماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۵۲۵۳۶۳۱۷۴۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586400
آگهی تغییرات شرکت احسان موتور آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۹۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۰۳۹۷۷۳۴۴۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589517
آگهی تغییرات شرکت ساربان سرمایه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۱۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشارلطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ را بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۰۵۳۷۲۶۵۳۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600330
آگهی تغییرات شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۳۰۶۱۰۸۵۱۷۹۲۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627234
آگهی تغییرات شرکت آذین بسپار باز آزما سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و اقای محمد حسین بدخشانی به شماره ملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای رضا رضائی به شماره ملی ۴۹۱۰۹۵۳۳۹۶ و آقای حسین رحمانیان به شماره ملی ۲۲۳۹۶۷۶۸۵۱ و آقای سید سعید هاشمی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۲۹۷۱۸ پ۹۳۰۶۳۱۳۵۹۲۳۳۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627237
آگهی تغییرات شرکت آذین الکترونیک پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۱۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی به کد ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. تراز نامه وصورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲ تصویب واقع گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۳۱۴۸۸۴۴۷۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628237
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیکی پارمیدا سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۷۸۱ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۹۹۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و آقای محمد حسین بدخشانی به کد ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. پ۱۸۶۸۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667111
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۲۰۸۴ , ۱۲۱ مورخ ۲۷/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی با کد ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضا هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند: بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به نمایندگی تیرداد احمدی با کد ملی ۰۰۷۳۴۵۹۱۴۳ و میر فیض فلاح شمس با کد ملی ۲۷۲۰۷۵۰۴۸۴ و احسان مرادی با کد ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ پ۹۳۰۷۲۷۲۱۲۹۷۶۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672281
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به کدملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و آقای محمد حسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱به ترتیب بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۳۰۵۴۶۳۲۱۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700145
آگهی تغییرات شرکت کرمان موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی ومحمدحسین بدخشانی با کدملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۲۶۲۲۵۸۸۴۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705314
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای محمد علیمحمدی بشماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱، شرکت نوین آلیاژ سمنان با نمایندگی آقای مهدی محمدخانی بشماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ و شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر با نمایندگی اقای مسعود شمیمی نوری بشماره ملی ۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۰۱۵۲۹۹۱۴۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707067
آگهی تغییرات شرکت خدمات و تجارت بم خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدندروزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت ۱سال انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۲۱۳۶۸۷۰۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9546908
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی پرواز موتور شیراز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۹۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572255
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی برنز سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693898
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مهتاب سیکلت فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762412
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام به شماره ثبت۲۲۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۸۹ بتصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048738
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورز سهامی عام به شماره ثبت۹۷۰۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۱۱۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: بهرام آقاجان زاده به کد ملی۱۶۵۰۱۱۶۳۲۲ و محمد نقی ذوقی به کد ملی۴۸۹۹۵۵۸۳۸۴ و حسیننقی لو به کد ملی۰۰۳۴۷۸۹۹۳۶ و علی حسین دادلویی به کد ملی۴۲۸۴۰۵۲۲۹۲ و عبدالصمد فرنود به کد ملی۲۴۱۰۳۰۶۱۴۴ بسمت اعضای اصلی و حسین محمد مخملی به کد ملی۲۰۰۱۹۰۹۲۷۶ و محمد حسن محرمی به کد ملی۴۲۸۴۵۵۷۸۵۸ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۴/۹۰ محمد نقی ذوقی بسمت رئیس هیئت مدیره و بهرام آقاجان زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حسین دادلویی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و در غیاب ایشان با یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندها ۱ ۴ ۶ ۱۱ ۱۳ ۱۷ ۱۸ و ۱۹ از ماده۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110113
آگهی تغییرات شرکت سماء سیکلت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۸۰۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336892
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی انسی ماکارون سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۴۲۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۷۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کد ملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا جواهرفروش به کد ملی۱۲۸۷۶۳۵۳۲۶ و محسن جواهرفروش به کد ملی۰۰۶۶۷۴۴۹۸۹ و سکینه زنجانی زاده به کد ملی۰۰۴۲۵۷۴۸۳۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ رضا جواهرفروش به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، محسن جواهرفروش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377151
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فولاد صنعت پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۲۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عفت کاظمی لنج آباد به کدملی ۱۶۷۱۹۰۵۳۵۰ و خداشکر کاظمی به کدملی ۱۶۷۱۸۷۳۱۷۳ و طالب کاظمی لنج آبادی به کدملی ۰۰۶۲۹۳۶۲۷۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ خداشکر کاظمی به سمت رئیس هیئت مدیره و طالب کاظمی لنج آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عفت کاظمی لنج آبادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457502
آگهی تصمیمات شرکت بوذر جمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۷۸۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عفت کاظمی لنج آباد به کدملی ۱۶۷۱۹۰۵۳۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آیسان کاظمی لنج آباد به کدملی ۰۰۷۹۲۱۶۴۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، طالب کاظمی لنج آبادی به کدملی ۰۰۶۲۹۳۶۲۷۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801096
آگهی تصمیمات شرکت دربید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۰۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به کدملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10852719
آگهی تصمیمات شرکت بهار (بیمارستان آبان) سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۰۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشانی به ش ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995592
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کوشا موتور سینا (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۲۶۱۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11016569
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی ورزین قم سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11049270
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی هسته فرآیند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرس کاربر و ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین بدخشان به کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665783
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۱۰۶/۱۲۲مورخ۲۰/۱۰/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴ به نمایندگی مجید پور نعمت رودسری به شماره ملی ۲۶۹۱۱۱۸۶۶۵ به سمت مدیر صندوق وشرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷ به نمایندگی ارسلان محتشم امیری به شماره ملی ۲۲۷۹۴۵۲۳۶۷ به سمت ضامن نقد شوندگی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به نمایندگی امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به سمت متولی وموسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به نمایندگی محمد حسین بدخشانی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ به سمت حسابرس تعیین گردیدند. پ۹۴۱۱۲۸۶۶۰۶۹۰۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352344
آگهی تغییرات حسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۱۱۴۵/۹۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن خدائی بشماره ملی ۳۸۷۴۲۲۵۲۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمودزاده بشماره ملی ۲۲۲۹۰۵۱۷۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآورموسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۲۲۳۶۰۸۱۸۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک