سید محمدباقر فاضلیان

سید محمدباقر فاضلیان

کد ملی 4011384331
46
شرکت‌ها
46
آگهی‌ها

شرکت های سید محمدباقر فاضلیان

دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
1
ساختمانی گلرنگ سازه
ساختمانی گلرنگ سازه
1
گلرنگ موتور
گلرنگ موتور
1
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
1
صنعت غذایی کورش
صنعت غذایی کورش
1
خدمات تحقیقات آرین گستر
خدمات تحقیقات آرین گستر
1
سپهر پلاستیک پدیده
سپهر پلاستیک پدیده
1
پدیده شیمی قرن
پدیده شیمی قرن
1
توسعه بین الملل ماستر
توسعه بین الملل ماستر
1
صنایع بسته بندی پوشینه کار آرا
صنایع بسته بندی پوشینه کار آرا
1
پدیده شیمی جم
پدیده شیمی جم
1
صنایع پوشاک گلرنگ
صنایع پوشاک گلرنگ
1
آرین سلامت سینا
آرین سلامت سینا
1
شایان سلامت پارسه
شایان سلامت پارسه
1
ایراندار
ایراندار
1
رادیاتور مهر پویا
رادیاتور مهر پویا
1
صنعتی تیان گاز استیل
صنعتی تیان گاز استیل
1
گسترش پدیده ماشین سازی غرب
گسترش پدیده ماشین سازی غرب
1
گسترش هستی آرین دارو
گسترش هستی آرین دارو
1
پخش پدیده نوین
پخش پدیده نوین
1
هستی آریا شیمی
هستی آریا شیمی
1
گسترش پدیده شیمی غرب
گسترش پدیده شیمی غرب
1
پدیده ماشین سازی غرب
پدیده ماشین سازی غرب
1
سامان پویش تامین
سامان پویش تامین
1
ابیان دارو
ابیان دارو
1
سلامت پخش هستی
سلامت پخش هستی
1
گسترش ابیان فارمد
گسترش ابیان فارمد
1
گسترش پدیده شیمی آرین
گسترش پدیده شیمی آرین
1
سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
سرمایه گذاری دارویی گلرنگ
1
ابیان فارمد
ابیان فارمد
1
پدیده زیستی نانو
پدیده زیستی نانو
1
واریان فارمد
واریان فارمد
1
پدیده شیمی آرین
پدیده شیمی آرین
1
تولیدی فاران شیمی تویسرکان
تولیدی فاران شیمی تویسرکان
1
پدیده شیمی غرب
پدیده شیمی غرب
1
پدیده شیمی پایدار
پدیده شیمی پایدار
1
مایا زیست فرآیند
مایا زیست فرآیند
1
پدیده شیمی نیلی
پدیده شیمی نیلی
1
گسترش سلامت پخش هستی
گسترش سلامت پخش هستی
1
گسترش پخش پدیده نوین
گسترش پخش پدیده نوین
1
پخش پدیده پایدار
پخش پدیده پایدار
1
گسترش پدیده شیمی پایدار
گسترش پدیده شیمی پایدار
1
گسترش سپهر پلاستیک پدیده
گسترش سپهر پلاستیک پدیده
1
گسترش هستی سلامت شیمی
گسترش هستی سلامت شیمی
1
1
گسترش صنعت پاپیروس
گسترش صنعت پاپیروس
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712804
آگهی تصمیمات شرکت آریان کیمیا تک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و علیرضا کیانی آذربایجانی به کدملی ۰۴۹۲۱۳۲۷۱۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گسترش آریان تک کیمیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۶۷ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و شرکت آرین سیستم پرداز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۶۳ به نمایندگی مسعود گودرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ ماده ۴۴ اساسنامه به شرح مندرج در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدباقر فاضلیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا کیانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از ۳ نفر آقایان علیرضا کیانی آذربایجانی و علی ابراهیمی کردلر و مسعود گودرزی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۷۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186498
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلرنگ سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رییس هیئت مدیره و شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی پاکشو با نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آریان تجارت شرق با نمایندگی مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آرش منتصر به شماره ملی ۰۰۶۲۶۲۱۸۴۱ به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با نمایندگی علی گنجه‌ای به شماره ملی ۰۴۵۲۵۸۷۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای یکی از آقایان مهدی فضلی یا مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان همراه با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی با شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های تعیین گردید.. پ۱۷۰۹۷۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198133
آگهی تغییرات شرکت آریان صنعت رفیع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره ۱ شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان ک. م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ شرکت گل پخش اول با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳ شرکت آرین تجارت شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۰۵۵۵ با نمایندگی آقای امیرمنصور جمشیدی ک. م ۰۰۵۳۷۱۸۷۱۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با شماره ملی: ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی انتخاب شد. و روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۴۹۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303668
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار با نمایندگی آقای کوروش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پدیده شیمی پایدار با نمایندگی آقای محمد برهانی کدملی ۰۳۲۳۱۴۸۵۶۵ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , برات با امضای متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره , همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۰۲۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303677
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی کوروش شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۴۰۴۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد باقر فاضلیان با ش م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش با ش م ۱۰۳۲۰۵۱۶۶۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود گودرزی با ش م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش با ش م ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای کورش منتصر با ش م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و آقای کامبیز رحیمی با ش م ۵۱۷۹۷۰۷۹۶۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان با ش م ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۶۰۲۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344175
آگهی تغییرات شرکت خدمات تحقیقات آرین گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۴۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به ش م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت گروه صنعتی پاکشو با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان کد ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ و شرکت پدیده شیمی نیلی با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان کد ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و خانم عزیزه تیموری کد ملی ۲۷۵۴۵۴۶۷۹۰ تعیین گردیدند. پ۱۷۷۴۶۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389460
آگهی تغییرات شرکت سپهر پلاستیک پدیده سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار با نمایندگی آقای سیدمحمدباقر فاضلیان با کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار با نمایندگی آقای سجاد پورآرین با کدملی ۰۰۶۸۱۲۹۱۷۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. شرکت پدیده شیمی قرن با نمایندگی آقای کوروش نظری با کدملی ۰۰۶۱۲۹۵۲۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۹۵۴۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423048
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی قرن سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان با ک. م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی تیان گاز استیل با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۱۷۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر با ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پخش پدیده پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش نظری با ک. م ۰۰۶۱۲۹۵۲۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی غرب با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۰۴۴ با نمایندگی آقای حامد شیر پور ک. م ۰۰۶۲۱۳۲۲۸۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا رجب جلالوند به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۱۲۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470471
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ماستر سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۶۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار به ش م ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به ک م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به ک م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گسترش ویوناسان به ش م ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۷۸ با نمایندگی آقای علیرضا کیانی آذربایجانی به ک م ۲۲۹۵۱۹۰۶۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدپده شیمی نیلی به ش م ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر به ک م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید علی دین حسینی به ک م ۴۹۶۹۷۴۵۳۰۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا مسعود سزاوار ذاکریان بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۱۵۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625748
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پوشینه کار آرا سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۰۵۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۷۹۴۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و آقای علی رحمانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۸۷۱۱۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان بشماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و شرکت پدیده شیمی نیلی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ به نمایندگی آقای کوروش منتصر بشماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و آقای امیر حسین علم بیگی بشماره ملی ۰۰۶۰۰۱۶۲۵۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۶۸۰۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635119
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۶۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد باقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱به نمایندگی ازشرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی جاودان خرد به کدملی ۳۸۷۴۳۳۵۹۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کورش منتصر به کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸بسمت عضو هیئت مدیره آقای صادق عسگری حسن آبادی به کدملی ۲۴۹۱۳۵۲۰۲۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی مشهدی کریمی به کدملی ۰۰۷۴۶۵۵۵۹۰خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای یکی از آقایان کورش منتصر یا صادق عسگری حسن آبادی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۰۶۲۶۷۹۷۷۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705685
آگهی تغییرات شرکت صنایع پوشاک گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۳۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای رشید عزیز پور به شماره ملی۳۲۴۲۱۹۷۶۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای کیانوش حسنی نژاد به شماره ملی ۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق یکی از آقایان سید محمد باقر فاضلیان یا محمد شرکت بزازان به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۱۷۱۸۴۷۶۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398622
آگهی تغییرات شرکت آرین سلامت سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۰۲۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ ش م ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان بشماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت رئیس هییت مدیره شرکت هستی آریا شیمی ش م ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته بشماره ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ به سمت عضو هییت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی ش م ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی با نمایندگی آقای حبیب اله شهروزی با کدملی ۰۰۵۵۳۴۸۳۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هستی آرین دارو ش م ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ با نمایندگی آقای احمد شیبانی بشماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ به سمت نائب رئیس هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۱۰۱۴۶۵۱۹۶۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406946
آگهی تغییرات شرکت شایان سلامت پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۱۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۹۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری داروئی گلرنگ با شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان با کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت هستی آرین دارو با شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ با نمایندگی آقای احمد شیبانی با کدملی۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت هستی آریا شیمی با شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته با کدملی۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش هستی آرین دارو با شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵ با نمایندگی آقای بابک کورنگ با کدملی ۱۷۵۵۹۵۴۲۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمصطفی سیدحسینی با کدملی۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵ (خارج از اعضاو سهامداران) مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء یکی از آقایان قاسمعلی آشفته یا احمد شیبانی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۱۰۵۹۵۹۳۲۳۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049231
آگهی تصمیمات شرکت ایراندار سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۷۵۷۰
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی علی ابراهیمی‎کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۲۳ به نمایندگی شهرام صیادی به کدملی ۰۰۴۰۸۲۹۹۳۶ بسمت عضو هیئت‎مدیره و سید محمود احمدی‎طبایی به کدملی ۰۴۹۱۹۷۲۶۱۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12705004
آگهی تغییرات شرکت رادیاتور مهر پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره حسین منتصر به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۳۵۲۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره هادی شهبازی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۶۸۵۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء همزمان دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۲۱۹۳۴۲۶۶۱۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731387
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تیان گاز استیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق آقای سید محمد باقر فاضلیان وآقای سجاد پورآرین همراه با مهر شرکت معتبر است واوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. شرکت پدیده شیمی پایداربشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی سید محمد باقر فاضلیان بشماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی غرب بشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۰۰۴۴ با نمایندگی سجاد پورآرین بشماره ملی ۰۰۶۸۱۲۹۱۷۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن بشناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ با نمایندگی احسان هرمزی بشماره ملی۲۲۹۸۵۷۱۲۵۲بعنوان عضوهیئت مدیره و مدیر عامل پ۹۵۰۱۱۷۱۰۹۳۹۹۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پدیده ماشین سازی غرب درتاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۰۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری درشرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و مؤسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان گاندی انتهای کوچه پانزدهم پلاک ۱ طبقه پنجم شمالی به کدپستی ۱۵۱۷۸۸۵۳۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۷,۳۹۲ مورخ ۵/۲/۹۵ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی مهدی فضلی به کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی سیدمحمدباقر فاضلیان به کد ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و بلال شمسی اسفنجانی به کد ملی ۱۷۰۹۹۱۸۲۲۵ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.اعضای هیئت مدیره توافق نمودند در صورت برابری آراء رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۲۱۲۲۲۲۱۲۷۵۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900568
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آرین دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کد ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان کد ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا فضلی کد ملی ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۴۲۰۱۸۲۶۴۸۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021883
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۱۱۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پخش پدیده نوین به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۶۴۸۱ به نمایندگی سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ به نمایندگی سید عابدین حسینی به شماره ملی ۴۹۶۹۱۵۴۷۷۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به نمایندگی سجاد پور آرین به شماره ملی ۰۰۶۸۱۲۹۱۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ به نمایندگی حامد شیرپور به شماره ملی ۰۰۶۲۱۳۲۲۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت سپهر پلاستیک پدیده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰ به نمایندگی کیانوش حسنی نژاد به شماره ملی ۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازقبیل چک، سفته، برات وغیره با امضاء متفق یکی از آقایان سید محمد باقر فاضلیان یا سید عابدین حسینی به همراه یکی از آقایان کیانوش حسنی نژاد یا سجاد پور آرین همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۲۴۴۶۲۴۴۸۸۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048677
آگهی تغییرات شرکت هستی آریا شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳
آگهی تغییرات شرکت هستی آریا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان با کد ملی۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته با کد ملی۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای محمد تقی فتحی با کدملی۰۰۵۷۵۶۳۰۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت هستی آرین دارو به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ با نمایندگی آقای خشایار رشیدی با کد ملی۳۲۵۵۸۱۸۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰ با نمایندگی آقای مجید نامی با کد ملی۶۱۸۹۲۱۳۷۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای یکی ازآقایان سید محمد باقر فاضلیان یا قاسمعلی آشفته یا محمد تقی فتحی به همراه یکی از آقایان خشایار رشیدی یا مجید نامی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066703
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدم ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدم ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان کدم ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد معدنی کدم ۶۴۴۹۹۷۰۲۴۳ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل وانتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است واوراق و اسناد عادی ورسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۸۹۸۲۹۲۶۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164385
آگهی تغییرات شرکت پدیده ماشین سازی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۹۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۲۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان با کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سپهر پلاستیک پدیده با شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰ با نمایندگی آقای کیانوش حسنی نژاد با کدملی ۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سجاد پور آرین با کدملی۰۰۶۸۱۲۹۱۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن با شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ با نمایندگی آقای علی داودی با کدملی ۰۰۶۹۷۰۸۳۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان سید محمد باقر فاضلیان یا سجاد پور آرین به همراه یکی دیگر از آقایان کیانوش حسنی نژاد یا علی داودی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است همچنین مقرر گردید در صورت برابری رای اعضاء رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء باشد. پ۹۵۰۹۰۹۸۶۵۵۲۶۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164392
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامان پویش تامین درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۱۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، پخش، تولید، توزیع، تامین، واردات، صادرات هرگونه کالاهای مجاز بازرگانی و تجاری طراحی، تولید ،نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی تجهیزات فروشگاهی انجام خدمات اجرایی عملیات مهندسی درزمینه تجهیزات فروشگاهی، انجام خدمات فنی و مهندسی و طراحی، شرکت در مناقصات ومزایده ها و عقد قرارداد با کلیه اشحاص حقیقی و حقوقی-ترخیص کالااز بنادروگمرکات داخلی، بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای غیر الکترونیکی مبادرت به کلیه عملیات مجاز بازرگانی، مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی، سرمایه گذاری در شرکتها، و موسسات وبنگاههای اقتصادی داخلی وخارجی واخذ اعطا نمایندگی در خصوص فعالیتهای مرتبط در داخل وخارج از کشور.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خ ولیعصر.دوراهی یوسف اباد.خ اکبری(مستوفی سابق) پ۷۱ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸۶/۳۹۲مورخ ۱۹/۰۸/۹۵ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: مهردادباقری به شماره ملی ۰۰۶۹۷۴۸۹۵۰ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل و حسین صبوری به شماره ملی۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ به نمایندگی از شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ بعنوان رییس هیات مدیره و مهرداد والی نژاد به شماره ملی ۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵ به نمایندگی از شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰ بعنوان نایب رییس هیات مدیره و سید محمد باقر فاضلیان ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به شماره ملی بعنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته وقراردادها بامضا دونفراز سه نفر اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی اطهر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ) پ۹۵۰۹۰۹۱۲۱۱۶۲۵۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257405
آگهی تغییرات شرکت ابیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای سیدمحمد باقر فاضلیان ک م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ ش م ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای احمد شیبانی ک م ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش هستی آرین دارو ش م ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته ک م ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی خانم نفیسه متقیان ک م ۳۸۷۴۴۳۶۵۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت هستی آریا شیمی ش م ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ با نمایندگی آقای محمد تقی فتحی ک م ۰۰۵۷۵۶۳۰۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان سروری آبنیه ئی ک م ۰۷۴۹۹۵۴۲۵۶ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسنادعادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء دو نفر از پنج نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۲۶۵۵۰۶۱۳۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270344
آگهی تغییرات شرکت سلامت پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گسترش سلامت پخش هستی ش م ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان ش م۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره - شرکت هستی آریا شیمی ش م ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته ش م ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گسترش هستی آریا شیمی ش م ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰ با نمایندگی خانم نفیسه متقیان ش م۳۸۷۴۴۳۶۵۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - شرکت ابیان دارو ش م ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ با نمایندگی آقای محمد تقی فتحی ش م ۰۰۵۷۵۶۳۰۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقای سید محمد باقر فاضلیان یا خانم نفیسه متقیان به همراه یکی ازآقایان قاسمعلی آشفته یا محمد تقی فتحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۰۳۳۲۶۵۵۴۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514672
آگهی تغییرات شرکت گسترش ابیان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۸۱۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ک. م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای سیدمحمد باقر فاضلیان ک. م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای بنیامین اسلامی پناه ک. م ۰۰۵۸۷۰۸۸۰۴ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۲۴۹۰۱۸۱۲۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570004
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پدیده شیمی قرن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ به نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سپهر پلاستیک پدیده با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا علی پور به شماره ملی ۰۰۷۷۶۸۵۲۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکت‌ها با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکت‌ها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۲۹۳۷۶۱۶۹۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13691409
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای سیدمحمد باقرفاضلیان به شماره ملی۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وشرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای مسعودگودرزی به شماره ملی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به شماره ملی۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳ با نمایندگی آقای محمد تقی فتحی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۶۳۰۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای ثابت یکی از آقایان مهدی فضلی یا سیدمحمد باقر فاضلیان یا مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۱۳۴۳۷۳۹۲۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713772
آگهی تغییرات شرکت ابیان فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۷۴۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای سیدمحمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی قاسمعلی آشفته به شماره ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش ابیان فارمد به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۸۱۷۷ با نمایندگی آقای محمد تقی فتحی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۶۳۰۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد آژنگ به شماره ملی ۱۹۹۰۱۹۴۱۸۴ (خارج از اعضاء هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکت‌ها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکت‌ها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۲۴۸۵۱۸۹۹۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839578
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده زیستی نانو درتاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۱۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۹۲۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تحقیق و تولید در زمینه آرایشی، بهداشتی، مهندسی پزشکی، زیست فناوری، صنایع غذایی، صنایع پتروشیمی، نانومواد، حوزه های مختلف دارویی با تاکید بر مکمل ها و سایر فرآورده های خوراکی، دارویی و درمانی، و کلیه مواد سرامیکی، فلزی، آلی، بسپار و مرکب پس از اخذ مجوزهای مربوطه، توسعه و ایجاد دانش فنی در زمینه آرایشی، بهداشتی، مهندسی پزشکی، زیست فناوری، صنایع غذایی و دارویی و صنایع پتروشیمی، سرمایه گذاری در شرکتها، موسسات و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی و اخذ و اعطا نمایندگی در خصوص فعالیتهای مرتبط در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مورد نیاز موضوع فعالیت شرکت، عقد تفاهم نامه و قرارداد و همچنین انجام پروژه های گوناگون با مراکز تحقیقاتی مهندسی و پزشکی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و صنعتی داخلی و خارجی و بین المللی، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اجرای طرح های پژوهشی و مشاوره ای در حوزه مشاوره ای و پزشکی و مدیریتی، تجاری و اقتصادی و انجام مطالعات اقتصادی، بنیادین، توسعه ای و کاربردی، انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و هر عملیات مجاز دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش احمدآباد مستوفی ـ دهستان احمدآبادمستوفی ـ روستا حسن آبادقلعه اکبربیک-حسن آباد خالصه-خیابان(خاکی)-خیابان شهید احسانی راد-پلاک ۴۴-مجتمع عصرانقلاب-طبقه همکف- کدپستی ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰ ریالی می باشد که ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن غیرنقدی و ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن نقدی می باشد که بموجب گواهی شماره ۷۴۶,۳۹۲ مورخ ۱۷/۱۰/۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران باقی است.اولین مدیران:پدیده شیمی جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۶۹۳۶ و به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گسترش پدیده شیمی جم به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵ و به نمایندگی صادق عسکری حسن آبادی به شماره ملی ۲۴۹۱۳۵۲۰۲۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال رایمون نانو اکسیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۹۷۹۹ و به نمایندگی فرهاد بخشی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۰۳۶۵۵و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۰۷۶۲۶۲۱۹۷۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900723
آگهی تغییرات شرکت واریان فارمد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ به نمایندگی سیدمحمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۹۹۹۰۰۰ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: شرکت گسترش پدیده سلامت شیمی به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۶۶۴۱ به نمایندگی محمد تقی فتحی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۶۳۰۵۵ دارای مبلغ ۱۰۰۰ ریال شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ به نمایندگی سیدمحمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ دارای مبلغ ۹۹۹۹۰۰۰ ریال پ۹۶۱۲۰۷۲۹۱۳۶۱۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972653
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پدیده شیمی آرین به شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۳۸۴۸۲ با نمایندگی آقای سیدمحمد با قر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به شماره ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای سیدعابدین حسینی به شماره ملی ۴۹۶۹۱۵۴۷۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازکوروش منتصر یا رجب جلالوند به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۱۲۰۷۶۱۷۵۷۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074167
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فاران شیمی تویسرکان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۹۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ وتاییدیه شماره ۳۷۶ مورخ ۴/۲/۱۳۹۷ اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان تویسرکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سیدمحمد باقر فاضلیان با کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شماره ثبت۳۷۳۳۵۳ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ به سمت رییس هات مدیره آقای قاسمعلی آشفته با کدملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ نماینده شرکت پدیده شیمی نیلی به شماره ثبت۱۶۵۵۱۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای سجاد پور آرین با کدملی ۰۰۶۸۱۲۹۱۷۳ نماینده شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شماره ثبت۳۸۷۳۲۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰ به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای شایان فراهانی با کدملی ۰۰۱۲۸۳۸۲۵۱ نماینده شرکت گسترش هستی سلامت شیمی به شماره ثبت۴۸۹۴۹۹ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۷۳۳۲۹۷ به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای محمد هاشمی با کدملی ۳۹۷۹۲۴۹۲۷۱ نماینده شرکت هستی آریا شیمی به شماره ثبت۳۷۶۵۰۸ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ به سمت عضواصلی هیئت مدیره. ۲ آقای هومن شیر کوند به شماره ملی ۰۰۶۹۰۷۳۱۰۴ (خارج ازاعضا هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت ۳ سال انتخاب گردید. ۳کلیه قراردادها اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات به استثناء اوراق واسناد عادی و رسمی مربوط به نقل وانتقال ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت با امضا متفق یکی از آقایان سیدمحمد باقر فاضلیان یا قاسمعلی آشفته به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضا متفق تمامی اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهدبود. ش۹۷۰۳۲۳۷۸۸۱۳۰۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14091886
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۰۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش پدیده شیمی غرب به شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۴۵۱۳۰ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به کدم ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ بانمایندگی آقای کیانوش حسنی نژاد کدم ۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای بابک باباجانزاده زواردهی کدم ۲۰۶۰۲۹۰۸۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ با نمایندگی آقای علی داوودی کدم ۰۰۶۹۷۰۸۳۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳ با نمایندگی آقای کیوان محبت کدم ۰۰۵۴۲۸۲۶۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق یکی از آقایان سیدمحمدباقرفاضلیان یا بابک باباجانزاده زواردهی به همراه یکی دیگر از آقایان کیانوش حسنی نژادیا علی داوودی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۴۰۴۷۵۶۵۵۹۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115897
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پخش پدیده پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱ با نمایندگی آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای کیانوش حسنی نژاد به شماره ملی ۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اوراق واسناد تعهد آور ازقبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۴۲۰۵۰۴۸۱۲۷۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242121
آگهی تغییرات شرکت مایا زیست فرآیند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۱۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت زیست فرایند پارس به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۵۹۰ با نمایندگی فاطمه تابنده به شماره ملی ۲۲۹۶۸۱۷۹۳۹ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی رضا علیپور به شماره ملی ۰۰۷۷۶۸۵۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۱۰۹۵۲۴۰۰۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293002
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی نیلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به نمایندگی شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره محمد رضامحمدی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۲۸۳۵۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۸۰۷۷۹۹۸۳۵۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319452
آگهی تغییرات شرکت گسترش سلامت پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی مهدی فضلی به کد ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت آرین سلامت سینا به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۰۲۷۵ با نمایندگی محمد شرکت بزازان به کد ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان با نمایندگی۱۰۸۲۰۰۱۹۴۸۵ سیدمحمدباقر فاضلیان به کد ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان عضو هیات مدیره و پیمان رضاپور داش آتان به کد ملی۱۵۵۲۸۲۲۷۹۶ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۲۷۲۲۲۴۷۵۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330392
آگهی تغییرات شرکت گسترش پخش پدیده نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۶۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۶۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی قرن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سپهر پلاستیک پدیده به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۲۳۰ به نمایندگی سیدمحمد باقر فاضلیان کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره رضا علی پور به شماره ملی ۰۰۷۷۶۸۵۲۷۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق هردو نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۰۵۵۹۰۳۵۸۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351973
آگهی تغییرات شرکت پخش پدیده پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش پخش پدیده پایدار۱۴۰۰۴۶۹۴۲۰۲ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بعنوان رئیس هیات مدیره - شرکت پدیده شیمی نیلی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷با نمایندگی آقای کیانوش حسنی نژاد ۱۹۷۱۴۱۴۱۲۳به سمت نائب رئیس هیات مدیره - شرکت پدیده شیمی پایدار ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل - شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹با نمایندگی آقای سیدعبد الرضا مظفری چنیجانی ۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶ بعنوان عضو هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای مهرداد والی نژاد ۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی ازآقایان سید محمد باقر فاضلیان یا مهرداد والی نژاد به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۹۱۹۵۳۷۸۴۴۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361682
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر عباس طالب لو به شماره ملی ۰۰۶۵۳۵۴۵۰۸ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش سپهر پلاستیک پدیده درتاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۲۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۴۷۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-کوچه هیجدهم-پلاک ۴-طبقه پنجم- کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۴/۳۹۲ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد ۳۹۲ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ و به نمایندگی سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مرضیه نوری به شماره ملی ۴۸۱۹۶۲۵۸۱۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371859
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی سلامت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۳۲۹۷
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی سلامت شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۳۲۹۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گسترش هستی آریا شیمی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۸۰۱۰ با نمایندگی آقای سیدمحمدباقر فاضلیان با کدملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای علی صلاح پور با کدملی ۰۰۸۴۱۰۱۷۴۱ (خارج از اعضاء و سهامدران) بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند - اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14393194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۷۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۰۹۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید، فروش، پخش، توزیع، تولید، واردات و صادرات هرگونه کالای مجاز بازرگانی و تجاری، ایجاد شعب فروش کالا در داخل یا خارج از ایران، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی درخصوص فعالیتهای مرتبط در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان پردیس، بن بست پریان، پلاک ۱۰، طبقه پنجم، واحد ۱۵ کدپستی ۱۹۹۱۹۴۳۷۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۲.۴۸۴ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد ۳۹۲ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۱۰۰۸۱۹۷۸۷۰۹۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409776
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پاپیروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی به شماره ملی۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ بنمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای امید مقصودی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۲۳۷۳۹ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۱۰۱۲۷۲۵۴۷۶۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک