احمد موسوی

آقای احمد موسوی

کد ملی 3932629868
72
شرکت‌ها
72
آگهی‌ها

شرکت های احمد موسوی

بازرگانی آگاهان ثمین پارس
بازرگانی آگاهان ثمین پارس
1
حمل و نقل انرژی ران اطلس
حمل و نقل انرژی ران اطلس
1
مخازن ساحل
مخازن ساحل
1
آتیه سازان ماه نشان
آتیه سازان ماه نشان
1
هرمز انرژی
هرمز انرژی
1
بام تیر
بام تیر
1
سیماتک سیم
سیماتک سیم
1
صنعتی ماشین دارو
صنعتی ماشین دارو
1
صنعت چوب تراشه نقطه
صنعت چوب تراشه نقطه
1
سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی
سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی
1
پاک شیمی غرب
پاک شیمی غرب
1
مهندس دانش افزار کاوش
مهندس دانش افزار کاوش
1
گروه صنعتی کفش وین
گروه صنعتی کفش وین
1
شیمیایی و صنعتی فاراد
شیمیایی و صنعتی فاراد
1
پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت
پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت
1
خدمات مدیریت صبا تامین
خدمات مدیریت صبا تامین
1
فناوری اطلاعات مهر رضا
فناوری اطلاعات مهر رضا
1
حمل و نقل کیان ترابر آسا نمونه
حمل و نقل کیان ترابر آسا نمونه
1
رینگ خودرو پارس
رینگ خودرو پارس
1
آویشن نقره ای
آویشن نقره ای
1
خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر
خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر
1
بازرگانی شاهد
بازرگانی شاهد
1
ذوب روی ایجرود
ذوب روی ایجرود
1
فروشگاههای آزاد شاهد
فروشگاههای آزاد شاهد
1
دیبا نگار آریا
دیبا نگار آریا
1
صنایع ذوب فولاد امید آریان زرندیه
صنایع ذوب فولاد امید آریان زرندیه
1
صنعتی مه کوه تهویه
صنعتی مه کوه تهویه
1
مهندسی پل و ساختمان الموت
مهندسی پل و ساختمان الموت
1
بین المللی نام آوران انرژی هامون
بین المللی نام آوران انرژی هامون
1
سرمایه گذاری ثمین پارس
سرمایه گذاری ثمین پارس
1
نگین سهم شمال
نگین سهم شمال
1
پرسی ایران گاز تهران
پرسی ایران گاز تهران
1
تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه
تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه
1
حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش
حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش
1
پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر
پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر
1
توسعه ارمان نیک اندیشان
توسعه ارمان نیک اندیشان
1
خدمات بازرگانی آینده نگر مهر
خدمات بازرگانی آینده نگر مهر
1
دارویی زرد بند
دارویی زرد بند
1
تولیدی شمش روی کیمیا
تولیدی شمش روی کیمیا
1
مجتمع صنعتی گوشت اردبیل
مجتمع صنعتی گوشت اردبیل
1
صنایع یکتا تهویه اروند
صنایع یکتا تهویه اروند
1
نگین ساحل رویال
نگین ساحل رویال
1
توسعه آتیه راهبر ایرانیان
توسعه آتیه راهبر ایرانیان
1
فراز انرژی دنا
فراز انرژی دنا
1
آلومینیوم سیلک کاشان
آلومینیوم سیلک کاشان
1
بازرگانی پالایش روغن پترو آموت پویا
بازرگانی پالایش روغن پترو آموت پویا
1
صنایع فولاد هیربد زرندیه
صنایع فولاد هیربد زرندیه
1
نفت گستر آناهیتا
نفت گستر آناهیتا
1
عمران سازه ثمین پارس
عمران سازه ثمین پارس
1
مجتمع رفاهی مارال ستاره
مجتمع رفاهی مارال ستاره
1
گسترش ترابر شمیم
گسترش ترابر شمیم
1
تولیدی صنایع رنگ و رزین پارس الوان
تولیدی صنایع رنگ و رزین پارس الوان
1
توسعه و عمران بروجرد
توسعه و عمران بروجرد
1
کیسه بافی آسیا مارال
کیسه بافی آسیا مارال
1
بسا پارس صنعت
بسا پارس صنعت
1
توسعه گروه ملل
توسعه گروه ملل
1
هدایتگران سرمایه تابان البرز
هدایتگران سرمایه تابان البرز
1
بسا تند شار
بسا تند شار
1
پرسی ایران گاز
پرسی ایران گاز
1
بهین اندیشه ثمین پارس
بهین اندیشه ثمین پارس
1
گسترش فن آوریهای صنعت ساختمان
گسترش فن آوریهای صنعت ساختمان
1
ایران سیلندر
ایران سیلندر
1
سبیلی
سبیلی
1
صنایع چوب خزر کاسپین
صنایع چوب خزر کاسپین
1
بین المللی نام آوران بنا
بین المللی نام آوران بنا
1
ایجاد کاران مهر
ایجاد کاران مهر
1
سرمایه گذاری چاپ و نشر ویستا ویژن قلم
سرمایه گذاری چاپ و نشر ویستا ویژن قلم
1
فن آوری اطلاع رسانی آی تی ای
فن آوری اطلاع رسانی آی تی ای
1
پرشین کاغذ آریا
پرشین کاغذ آریا
1
داده پردازی خوارزمی
داده پردازی خوارزمی
1
حمل ونقل جهاد نصر
حمل ونقل جهاد نصر
1
سرمایه گذاری استان ایلام
سرمایه گذاری استان ایلام
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 600359
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آگاهان ثمین پارسسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۰۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۳۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد موسوی به شماره ملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۷۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611311
آگهی تاسیس شرکت حمل و نقل انرژی ران اطلس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۷/۳/۹۱ تحت شماره۴۲۶۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۶۹۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۳/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی گاز مایع و فرآورده های نفتی از مبدا شهرستان تهران به سایر نقاط کشور و همچنین از هر نقطه ای به نقطه دیگر در داخل کشور برای بارهای تحت قرارداد جهت کامیونهای ملکی، استیجاری و تحت پوشش و همچنین ایجاد هرگونه شعب یا نمایندگی با کسب موافقت کتبی و قبلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای واحد مربوطه. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سپهبد قرنی ـ خیابان شاداب غربی ـ پلاک۹ ـ کدپستی۱۵۹۸۹۸۵۶۳۷. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۳۲۲۱۱۸ مورخ۱۴/۲/۹۱ نزد بانک ملت شعبه خ ایرانشهر پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آقابابائی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت پرسی ایران گاز خوزستان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی کمال به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ شرکت پرسی ایران گاز اصفهان سهامی خاص با نمایندگی آقای یداله نیرومندراد به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی شرفی به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ـ آقای غلامعلی شرفی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای احمد موسوی به شماره ملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۱۱۹۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671549
آگهی تصمیمات شرکت مخازن ساحل سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و سید احمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۹۳۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702234
آگهی تصمیمات شرکت آتیه سازان مان نشان سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۵۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۹۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۹۴۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706346
آگهی تصمیمات شرکت هرمز انرژی (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۳۹۰۶و شناسه ملی۱۰۲۴۰۰۳۸۸۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به ش. ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و سید احمد موسوی به کدملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۶۰۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706432
آگهی تصمیمات شرکت بامتیر (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۶۶۷۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۱۵۴۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. میرطاهر موسوی به کدملی۱۶۹۹۵۳۰۱۵۷، رضا فرح بخش به کدملی۱۳۷۶۳۴۵۰۴۸، فریبا نیک آئین به کدملی۱۶۹۹۵۵۱۳۱۶، میرطاهر موسوی به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبا نیک آئین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فرح بخش به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۶۹۰۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709518
آگهی تصمیمات شرکت سیما تک سیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۳۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به ک م ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۰۲۸۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712820
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی ماشین داروسهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۹۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به ش. م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به ک. م ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل بیژن روحانی به ک. م ۰۰۳۹۵۳۵۱۴۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آرش رحمانی به ک. م ۰۰۶۹۰۴۳۷۵۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رضا سلطانیون به ک. م ۴۲۸۴۰۷۶۲۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و امضاء کلیه چکها بروات سفته‌ها قراردادها و اوراق تعهدآور مالی شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. به موجب نامه وارده به شماره ۲۸۹۰۹ مورخ ۶/۶/۹۱ هیئت مدیره شماره پلاک شهرداری از ۶۹ به ۲۳ تغییر یافت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۷۸۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733869
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب تراشه نقطه (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۰۱۷۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۲۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد موسوی به شماره ملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۵۰۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748030
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) بشماره ثبت۲۶۵۲۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بیژن کاموری مقدم به کدملی۲۶۵۹۴۸۸۶۰۶، کاظم سماک به کدملی۲۰۶۲۶۳۴۶۰۹، مظفر رستم پور به کدملی۳۲۵۵۵۹۸۶۸۰، شرکت آباد راهان پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴ به نمایندگی قباد چوبدار به کدملی۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، شرکت ناورود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲ به نمایندگی علی شیعه بیگی به کدملی۴۴۳۱۲۹۸۰۵۳، شرکت کولهام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۰۹۱۴ به نمایندگی حسن احمدی به کدملی۵۷۸۹۸۸۷۶۹۴، شرکت ناودیس راه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۱۲۶۶ به نمایندگی جمشید شیخ اکبری به کدملی۱۴۶۵۱۵۶۸۹۵، شرکت پایاساز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۲۶۵۱۲ به نمایندگی فریدون پورنیا به کدملی۴۳۲۱۹۱۳۲۷۶، شرکت الموت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۶۵۱۸۹ به نمایندگی محمدتقی ابراهیمی به کدملی۰۵۵۹۲۷۶۰۵۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدحسن غفوریان به کدملی۴۶۰۹۳۳۹۹۶۱ و محبوبه شرکاء به کدملی۰۰۴۱۱۲۸۴۱۹ و افشین امینی به کدملی۰۹۳۷۹۶۶۹۰۸ به سمت اعضای علی البدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۹۹۷۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886821
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: عبارتی از جمله (خرید و فروش صادرات و واردات مشتقات نفتی و انواع محصولات پتروشیمی) به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نبی جاهد به کدملی ۶۰۳۹۲۹۱۰۸۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۴ ریال افزایش داد. مجید اعرابی پور به کدملی ۰۰۴۹۲۸۱۸۳۶ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال افزایش داد. ابراهیم اعرابی پور فرزند ماشاء الله به ش ش ۴۸۰۹ صادره از تهران به کدملی ۰۰۶۷۸۱۳۹۲۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. علی جاهد فرزند امراه به ش ش ۱۷ صادره از اردبیل به کدملی ۶۰۳۹۶۲۱۱۰۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. نبی جاهد به کدملی ۶۰۳۹۲۹۱۰۸۷ و علی جاهد به کدملی ۶۰۳۹۶۲۱۱۰۹ و مجید اعرابی پور و ابراهیم اعرابی پور به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ابراهیم اعرابی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و علی جاهد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نبی جاهد بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۴۰۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936054
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی دانش افزار کاوش (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۴۵۳۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۰۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به ک م ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۶۲۰۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943034
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی وین سهامی خاص به شماره ثبت۷۹۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۸۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و سیداحمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محسن جوکارقهرودی به کدملی ۱۲۶۰۷۹۴۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد صادقی به کدملی ۰۰۷۵۶۲۵۵۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ملیحه واشقانی فراهانی به کدملی ۰۰۶۳۱۳۲۷۴۵ به سمت مدیرعامل خارج از شرکا و سعید عسگری طرقی به کدملی ۰۰۶۹۴۵۰۹۷۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء شخص رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۲۲۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944867
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به ش م۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و سید احمد موسوی به ک م۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدهادی آیت الهی به ک م۴۴۳۱۴۱۴۳۴۷ احمد عبدلی به ک م۴۵۹۰۸۹۹۶۴۷ رضا خلیلی یزدی به ک م۰۹۳۳۶۵۶۷۲۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۷/۹۱ محمدهادی آیت الهی به سمت رئیس هیئت مدیره , احمد عبدلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , رضا خلیلی یزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۸۸۶۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973787
آگهی تصمیمات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به ک م ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر احمدی خلیلی به ک م ۰۰۳۹۶۸۰۰۰۲ صادق احمدی خلیلی به ک م ۰۰۷۲۷۶۳۸۷۶ زهرا مسگرا به ک م ۰۰۴۰۹۱۵۹۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ علی اصغر احمدی خلیلی به سمت رئیس هیئت مدیره، صادق احمدی خلیلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، زهرا مسگرا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان علی اصغر احمدی خلیلی و صادق احمدی خلیلی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و نامه‌های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۱۶۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987313
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت صبا تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و سید احمد موسوی به ک. م ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ و شرکت کارگزاری باهنر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۸۵۲ و شرکت خدمات بیمه تامین آتیه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۴۳۶ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۲۷۱۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115794
آگهی تغییرات شرکت فناوری اطلاعات مهر رضا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. آقای مهدی بیرجندی ش م ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی ش م ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۵۶۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136567
آگهی تاسیس شرکت حمل و نقل کیان ترابر آسا نمونه (سهامی خاص)
خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت حمل و نقل کیان ترابر آسا نمونه (سهامی خاص) در تاریخ۶/۰۵/۹۲ در این اداره تحت شماره۵۷۶ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۵۴۰۱۰۷ به ثبت رسیده و در تاریخ۶/۰۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده که برای اطلاع همگان آگهی میگردد: ۱ـ موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدا (شهرستان زرندیه) به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و یا پایانه های کشور (استان مرکزی) قابل انجام می باشد. ۲ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان زرندیه ـ شهرک صنعتی مامونیه ـ انتهای خیابان هشتم ـ کدپستی۳۹۴۱۹۵۴۴۷۶ ۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم ده هزار ریالی که همگی بانام می باشد و مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال آن بصورت نقدی و مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰ ریال بقیه در تعهد سهامداران می باشد ۴ـ مبداء تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود ۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقای بیژن کرمیان به شماره ملی۴۹۴۸۹۱۳۴۶۴ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل و آقای جلیل میراحمدپور به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جبار نجفی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن رضائیان به سمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات و قراردادها و عقوداسلامی و همچنین سایر نامه های اداری با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ سهامداران و میزان سهام: آقای جلیل میراحمدپور به شماره ملی۰۰۷۶۷۲۵۴۸۰ دارای۹۹۹۹۸ سهم آقای جبار نجفی به شماره ملی۳۳۴۰۱۰۶۵۹۲ دارای یک سهم آقای محسن رضائیان به شماره ملی۰۰۶۲۷۹۵۰۴۱ دارای یک سهم ۷ـ بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۶۸۶۱۲۰ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148971
آگهی تغییرات شرکت رینگ خودرو پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۲۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای صادق احمدی خلیلی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۶۳۸۷۶ و خانم زهرا مسگرا به شماره ملی ۰۰۴۰۹۱۵۹۲۱ و آقای علی اصغر احمدی خلیلی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۸۰۰۰۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۹۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156620
آگهی تغییرات شرکت آویشن نقره‌ای شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۸۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی (۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰) به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی (۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۴۴۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186650
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی آقای سید احمد موسوی به شماره ملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۰۹۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189180
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شاهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۲ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های بازرگانی شاهد انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش، شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سو و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۱۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204680
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی ایجرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت ذوب روی ایجرود انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۹۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210012
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای آزاد شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۱/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی ک. م ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۱۶۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223944
آگهی تغییرات شرکت دیبانگار آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش ثبت شده شماره: ۱۰۸۳۲ به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره کارت ملی: ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۵۵۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230731
آگهی تغییرات شرکت صنایع ذوب فولاد امید آریان زرندیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. جلیل میراحمدپور به شماره ملی ۰۰۷۶۷۲۵۴۸۰ و محسن رضائیان به شماره ملی ۰۰۶۲۷۹۵۰۴۱ و ابراهیم اکبری اسگستانی به شماره ملی ۱۶۳۹۱۰۴۱۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۸۵۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261282
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مه کوه تهویه تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۰۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ بتصویب رسید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای یداله برهمت به شماره ملی ۲۴۵۰۰۳۹۰۱۵ آقای علیرضا بسطامی به شماره ملی ۰۰۶۰۰۲۹۶۱۷ آقای امین اله عسکری به شماره ملی ۰۵۳۳۹۰۸۴۱۸ آقای محمدعلی حسنعلی لو به شماره ملی ۰۶۰۳۲۲۰۴۰۱ خانم افروز عنایتی به شماره ملی ۰۰۵۳۸۶۲۲۰۱ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۳۹۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267170
آگهی تغییرات شرکت پل و ساختمان الموت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۴۵۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383037
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نام آوران انرژی هامون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۱۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۹۳۹۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421042
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثمین پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۹۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۳۲۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۱۳۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش سمت بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت‎مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهین اندیشه ثمین پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۲۲۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۵۰۸۹ علی نصیری به کدملی ۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶ و شرکت هدایتگران سرمایه تابان البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۱۴۰ پ۱۸۱۱۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442023
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نگین سهم شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۳۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی نصیری کدملی به شماره ۶۳۱۹۳۵۹۶۷۶ و شرکت هدایتگران سرمایه تابان البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۱۴۰ و معصومه فتحی به کدملی به شماره ۲۷۲۱۵۶۱۱۹۷. پ۱۸۲۰۴۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518836
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی بشماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۸۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537738
آگهی تغییرات شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۰۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی وآقای احمد موسوی با کد ملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۳۱۲۲۱۱۳۶۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570228
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۷۱۹۴۶/۹۳مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۳جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی بیرجندی بشماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷واسد ا ….. نیکویی بشماره ملی ۳۲۵۶۱۲۶۶۶۹ و احمد موسوی بشماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۲۸۲۲۱۶۸۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581287
آگهی تاسیس شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۴/۵/۹۳ شماره ثبت ۹۶۸۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۵/۹۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، بسته بندی و فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات و واردات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی ذیربط آنها اعم از صنعتی و خوراکی و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت از تاریخ: ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: استان خوزستان، شهرستان ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت سه ۶۳۵۷۱۳۶۳۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم هزار ریالی با نام که صددرصد آن طی گواهی شماره ۹۱/۶۰۰۵۰/۵۷ به حساب جاری ۶۰۰۵۰۹۸۴۸۱ مورخ ۱۰/۴/۹۳ بانک تجارت شعبه منطقه ویژه اقتصادی پرداخت و شرکت سرمایه تعهدی ندارد. ۵ـ اولین مدیران: آقای افشین رحیمی با کدملی ۴۰۷۲۲۳۹۳۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقایان محسن حبیب با کدملی ۳۸۰۰۰۵۹۳۳۹ به نمایندگی از شرکت پتروفرهنگ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد خوشرو با کدملی ۰۳۸۱۸۴۲۷۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فرامند هاشمی زاده با کدملی ۱۹۸۷۷۸۸۲۹۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فن آوران علی نظرپور با کدملی ۲۳۷۰۳۷۵۰۸۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فارابی یداله مصدقی فرد با کدملی ۳۵۲۰۱۷۳۶۱۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی امیر کبیر به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه و قانون تجارت خواهد بود. ۸ـ بازرسان اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای احمد موسوی با کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۸۶۱۳۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620202
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارمان نیک اندیشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۸۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۵۱۲۴۳۳۶۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629385
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی اینده نگرمهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی آقای سید احمد موسوی کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۰۱۸۸۴۹۶۵۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1650030
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دارویی زرد بند در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۲۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۴۶۳۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. آگهی تصمیمات شرکت دارویی زرد بند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۴۶۳۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و عملکرد حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ موسسه حـسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی وآقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ۴ـ آقای وحید گرجی به شماره ملی ۰۴۵۰۵۲۷۱۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با رعایت مفاد ماده ۱۲۴ قانون تجارت به اتفاق آراء برای مدت دو سال انتخاب شد. همچنین آقای محمدرضا باستان به شماره ملی ۳۹۳۴۴۰۱۷۲۴ و شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۴۱۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۱۲۳۴۲۶۳۴۴۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668973
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شمش روی کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۸۸۳۲۸۶۳۵۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672108
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بشناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۸۹۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی بشماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۷۳۰۲۹۳۴۴۷۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683425
آگهی تغییرات شرکت صنایع یکتا تهویه اروند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۴۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد موسوی بشماره ملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۹۳۰۸۱۰۵۸۵۱۸۰۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693506
آگهی تغییرات شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۲۰۴۵۶۸۶۲۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707010
آگهی تغییرات شرکت توسعه آتیه راهبر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترتازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۳بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۲۶۵۷۵۵۱۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707827
آگهی تغییرات شرکت فراز انرژی دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال مالی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲رسید. اعضا هیأت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: شرکت نگین ساحل رویال به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴ شرکت کرانه نیلگون افق (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۰۲۰۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای احمد موسوی به کد ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند.. پ۹۳۰۹۰۳۳۲۸۲۰۴۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713737
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم سیلک کاشان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی کوشا منش ۱۰۱۰۰۳۹۶۲۶۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای احمدموسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۰۸۵۶۱۲۹۴۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772980
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پالایش روغن پترو آموت پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۲۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به ش ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۱۰۲۱۳۱۸۹۵۰۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394285
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد هیربد زرندیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی با شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۰۲۹۳۷۶۸۶۵۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9398630
آگهی تغییرات شرکت نفت گستر آناهیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۳۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن تاجیک خاوه کدملی: ۰۴۲۰۷۲۸۳۶۸ و آقای محمد حسین محمدی کدملی: ۲۶۵۹۸۱۸۸۸۶ و آقای حسن محمدی زاده کدملی: ۰۰۵۱۹۳۰۵۰۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش کدملی: ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ و آقای احمد موسوی کدملی: ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۱۱۰۱۸۶۷۹۹۵۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655993
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه ثمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۷۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد موسوی بشماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771747
آگهی تغییرات شرکت مجتمع رفاهی مارال ستاره (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۶۰۰ و به شناسه ملی۱۰۸۶۰۹۹۶۸۸۴
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه۶/۷/۹۰ که در تاریخ۵/۱۰/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان ابوالفضل جوکارقهرودی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۴۹۶۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سیاوش زاویه درآباد به شماره ملی ۰۰۶۷۶۰۶۱۸۰ نایب رئیس، محمد صادقی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۲۵۵۹۸ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی و نامه‌های اداری با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای ابوالفضل جوکارقهرودی منفردا و مهر شرکت میباشد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت۱۰۸۳۲ تهران به عنوان بازرس اصلی و آقای سیداحمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9794506
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل گسترش شاهد (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۸۳۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۵۴۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۱/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939483
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنایع رنگ و رزین پارس الوان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۷۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی حسینی به کدملی ۱۸۶۰۹۱۸۷۳۵ و فضل اله حسینی به کدملی ۱۸۶۰۹۵۵۳۳۹ و رضا حسینی به کدملی ۰۰۶۱۸۵۵۳۵۹ و بهمن نیکوپور به کدملی ۰۰۳۸۷۷۳۹۴۵ و اورانوس حسینی به کدملی ۰۰۶۲۹۴۹۱۰۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ عباسعلی حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره، فضل اله حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، رضا حسینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت مدیره باتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10035223
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و عمران بروجرد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۷۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. سید احمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ و محمد خالقی به کدملی ۴۸۹۹۶۰۶۳۹۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی شریف طبع به کدملی ۴۱۳۰۵۰۹۷۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا حافظی به کدملی ۴۱۳۱۷۱۲۹۹۷ و علی حسین اسدی به کدملی ۴۱۳۲۶۴۶۴۱۶ و علی اصغر احمدی خلیلی به کدملی ۰۰۳۹۶۸۰۰۰۲ و علی اکبر عبابخشی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۵۶۱۹ و جعفر شریعتی به کدملی ۴۱۳۲۰۱۸۹۹۷ و سید کمال سید محسن به کدملی ۰۰۴۳۲۲۹۶۵۴ و عبدالحسین فروهرنیا به کدملی ۴۱۳۲۰۱۶۲۱۸ به سمت اعضا اصلی و علی حسین قاسمی وجودی به کدملی ۴۱۳۱۷۹۰۱۵۷ و داود گودرزی به کدملی ۴۱۳۱۰۸۳۱۳۲ و امیدعلی گودرزی به کدملی ۴۰۷۱۱۷۷۳۸۱ به سمت عضو علی البدل. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10111233
آگهی تصمیمات شرکت کیسه بافی آسا مارال سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۶۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۲۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کد ملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10197566
آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10237392
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری گروه ملل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای جلال محمدی به شماره ملی ۴۲۸۲۲۷۱۲۰۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10301450
آگهی تغییرات شرکت هدایتگران سرمایه تابان البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۶۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309911
آگهی تغییرات شرکت بسا تند شار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373401
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت۶۰۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10384784
آگهی تغییرات شرکت بهین اندیشه ثمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۵۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10499660
آگهی تغییرات شرکت گسترش فن آوریهای صنعت ساختمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۸۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۵۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد موسوی به شماره ملی۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳۰/۰۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10560111
آگهی تصمیمات شرکت ایران سیلندر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کد ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650600
آگهی تصمیمات شرکت سبیلی سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۸۲۸۲۷ و شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۵۱۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۹/۸۹ واصل گردید: سیداحمد موسوی به ش ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس اصلی و پریا اقدامی به ش ملی ۱۴۶۷۳۹۵۵۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ماشااله ماپار به ش ملی ۲۰۰۱۹۳۶۲۸۱ و کاظم هورفر به ش ملی ۲۰۰۲۳۲۳۴۱۰ و سیدمحمد ظهوری به ش ملی ۱۷۵۴۵۲۶۴۸۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۸۹ کاظم هورفر بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد ظهوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ماشااله ماپار بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آدرس شرکت به تهران شهرک قدس (شهرک غرب) بلوار دریا خ شفق کوچه مهتاب پ۷ واحد ۸ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10666329
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب و خزر کاسپین سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۱۹۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به ش ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669829
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نام آوران بنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۴۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768781
آگهی تصمیمات شرکت ایجادکاران مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به ش ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پرویز نظری به ک م ۳۲۵۶۶۳۳۵۳۶ ضیاءالدین معصومی مشهدلو به ک م ۱۶۲۱۵۸۷۱۶۹ عباس درکی به ک م ۵۹۰۹۵۱۳۱۳۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ پرویز نظری بسمت رئیس هیئت مدیره و ضیاءالدین معصومی مشهدلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس درکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896528
آگهی تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری چاپ و نشر ویستا ویژن قلم سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۹۰۷در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز تجاری اقتصادی و بازرگانی صنایع و احداث کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و مونتاژ انواع قطعات با کاربری‌های چاپ و نشر و بسته‌بندی در انواع کلاس‌های فنی نصب و راه‌اندازیی ماشین‌آلات مربوطه صادرات و واردات عرضه یا فروش و نیز ورود دانش فنی و انتقال آن با انتقال تکنولوژی داخلی یا خارجی و احداث مجتمع‌های صنعت کارخانه و نشر و بسته‌بندی و اجرای همایش‌های علمی یا کاربردی و فعالیت های عمرانی لازم و همچنین اخذ وام و انواع تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و موسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و گشایش اعتبارات اسنادی جهت انجام مبادلات تجاری و طرفیت عقودو قراردادهای قانونی لازم در داخل و خارج از کشور اعم از دولتی یا غیر آن و اخذ هرگونه نمایندگی یا امتیاز از شرکت‌های داخلی و خارجی و ایجاد شعب و انجام مشاوره در موضوعات و خدمات در امور اطلاع‌رسانی و خدمات نصب سرویس و نگهداری آنها. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ استاد مطهری روبروی خ فجر جم پ۲۱۵ ـ کدپستی ۴۵۶۵۴۶۵۴۶۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصدهزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصدهزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۳۳۸۲ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۹ نزد بانک صادرات شعبه خ انقلاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود حدیدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ شرکت آرتیمس و ستاد با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای ابوالفضل جوکارقهرودی به سمت نائب ‌رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای علی مزرعتی‌قهرودی به شماره ملی ۱۲۶۳۵۳۳۹۶۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ خانم ابراهیم جلالوند به شماره ملی ۳۹۶۱۲۷۲۶۷۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۵ـ۵ـ شرکت گروه صنایع ساختمانی آکام سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید ملکی‌نسب به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۶ـ۵ـ آقای علی مزرعتی‌قهرودی به شماره ملی ۱۲۶۳۵۳۳۹۶۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123064
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاع رسانی ایتا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۷۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۲۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ محل شرکت به ولنجک خیابان مقدس اردبیلی خیابان فرخ پلاک ۱۱ کدپستی ۱۹۸۵۹۳۵۷۱۵ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691752
آگهی تغییرات شرکت پرشین کاغذ آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی وآقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۱۵۱۰۳۸۷۵۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531463
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی خوارزمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی کوشا منش دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ با نمایندگی آقای سیداحمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار دارای شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت داده پردازی خوارزمی انتخاب شد. پ۹۶۰۵۰۴۲۱۵۱۲۲۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924820
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل جهاد نصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۳ و بموجب مجوز شماره و بموجب مجوز شماره ۳۰۶۷۹/۱۱ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ بتصویب رسید. یداله شمایلی (کد ملی ۱۸۶۱۰۱۱۴۲۹) عباس دارائی نژاد (کد ملی ۰۰۵۰۸۹۷۰۳۹) هاشم کیائی (کد ملی ۰۴۵۳۲۰۲۵۹۴) محمد موحد خواه (کد ملی۴۷۲۲۸۷۰۷۱) و محمد حسین قلعه قوند (کد ملی ۵۵۹۹۸۳۶۳۷۱) به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و رحمت ستوده اصل (کد ملی ۴۵۷۸۸۸۶۹۹۹) به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و سید احمد موسوی با کد ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۱۶۲۴۰۳۳۳۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981222
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به نمایندگی آقایان اسدالله نیکویی به شماره ملی ۳۲۵۶۱۲۶۶۶۹ و احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۱۲۷۸۰۰۳۲۱۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک