مجید رضا

آقای مجید رضا

کد ملی 0039142507
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1014003
آگهی تغییرات شرکت آریا زیتون گیلان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۳۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نوید رسولیان به شماره ملی ۰۰۶۲۱۸۵۸۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه علاقه بند به شماره ملی ۰۴۵۱۲۷۶۱۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی رسولیان به شماره ملی ۰۴۴۰۱۱۴۵۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم مژده ملتی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۱۹۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدمهدی رسولیان به شماره ملی ۰۴۴۰۱۱۴۵۱۹ به سمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدحسین پاک نژاد به شماره ملی ۰۴۵۲۲۸۷۱۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۴۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353731
آگهی تغییرات شرکت فولاد روان شیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۰۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مبرز به کد ملی ۲۰۹۰۱۸۸۲۲۷ بسمت بازرس اصلی و مجید رضا به کد ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. غلامرضا رسولیان به کد ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۱۷۶ با نمایندگی اسداله اسلامی به کد ملی ۴۸۹۹۶۴۳۱۸۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پارس مولیبدن به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۳۹۸۸ با نمایندگی علی نصیری طوسی به کد ملی ۴۴۴۹۵۴۹۶۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود رواندوست به کد ملی ۰۰۴۱۰۰۹۹۰۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۵۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563458
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامان پخش عصر جدید در تاریخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۴۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۱۸۸۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: تهیه و تولید و پخش و بسته بندی و خرید و فروش کلیه کالاهای بهداشتی و داروئی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام هرگونه خدمات انبارداری و تجهیز مربوطه مطابق قوانین و مقررات.انتقال تکنولوژی و فناوری و دانش فنی به داخل کشور.ترخیص کالا از گمرکات کشور، مدیریت بازرگانی، مشارکت و سرمایه گذاری در تمام پروژه های عمرانی صنعتی تولیدی بازرگانی و طرح های اقتصادی، پژوهش و تحقیق مدیریت فنی پروژه، جذب سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر داخلی و خارجی ـ اخذ وام و اعتبارات برای شرکت از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ ایجاد شعب در سراسر کشور پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان دهم پلاک ۸ طبقه اول کدپستی ۱۵۱۴۷۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۵۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۴/۸۲۹/۹۳ مورخ ۲۹/۴/۹۳ نزد بانک سامان شعبه ملا صدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ. شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ به نمایندگی: محمد سعید گروسی به شماره ملی: ۰۰۴۷۳۸۳۱۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ پرویز بی نیاز شماره ملی ۳۶۵۰۱۵۷۸۴۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ.شرکت دم آرای سبز ایرانیان شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۳۳۷۶ به نمایندگی: مجید رضا شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ آقای مهدی تابش به شماره ملی ۴۴۴۹۶۳۵۲۳۱ به عنوان بازرس اصلی. ـ خانم رویا مقدم سلیمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۲۲۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ابرار پ۹۳۰۵۱۹۵۵۷۳۴۵۴۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626362
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز وزارت ارشاد بشماره ۶۶۱۲۴/۹۳/۷۵ مورخ ۰۴/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حسابهای مالی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان احمد مسجد جامعی به شماره ملی ۰۹۳۷۶۰۸۶۹۶، هادی خانیکی به شماره ملی ۰۹۱۹۶۹۹۰۶۵، سید علی خاتمی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۲۱۴۰۴، محمد رضا تابش به شماره ملی ۴۴۴۹۵۴۷۸۷۱ و محمد علی خلیلی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۴۹۴۴۹ به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و آقایان سید محمد رضا خاتمی بشماره ملی ۴۴۴۹۵۵۲۵۹۸ و محمد صدوقی بشماره ملی ۰۰۷۹۳۶۲۷۸۸ به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. آقایان مجید رضا بشماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به عنوان بازرس اصلی و مهدی تابش بشماره ملی ۴۴۴۹۶۳۵۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. پ۹۳۰۶۳۰۳۸۴۳۳۴۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307457
آگهی تغییرات شرکت سبزه زیتون گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۱۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. هیئت مدیره برای مدت دو سال در سمت قبلی ابقاء گردیدند مجید رضا به شماره ملی۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی و فرناز زرین فکر به کدملی ۰۰۶۷۴۴۹۹۶۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۲۵۷۹۹۲۹۵۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639842
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شمس انرژی گستر مهر کویر در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۳۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۶۸۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوز های پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاهها انرژی تجدید پذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایرشرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بهار اول ـ کوچه بهار دوم ـ پلاک ۶ ـ طبقه همکف ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۴۳۵۸۶۶۴۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد و بموجب گواهی شماره ۱۹۳۵/۸۲۹/۹۶ مورخ ۳/۷/۹۶ بانک سامان شعبه ملاصدرا مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: محمدرضا اسپندیاری محلاتی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۷۲۵۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره) غلامرضا رسولیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره علی نصیری طوسی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۴۹۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا ء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی و زهره جانی به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۰۵۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۲۸۰۰۳۵۰۹۰۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657964
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پروژه کهربا در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۹۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۳۵۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات صنعت انرژی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، تعریف و طراحی و اجرای پروژه های نیروگاهی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاهها به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه های مختلف صنعت انرژی، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان دهم ـ پلاک ۸ ـ طبقه اول ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۶۸۲۹۲۰۸۲ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای غلامرضا رسولیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسین خاتمی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۸۴۶۷۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۲۱۴۰۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای سیدعلی خاتمی وسیدحسین خاتمی متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با سیدعلی خاتمی وسیدحسین خاتمی متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۳۳۳۸۸۸۹۲۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664145
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیوند شمس مهر کویر درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۰۸۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی ، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور ، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر ، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی ، اخذ مجوز های پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح ، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدید پذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی ، مشارکت در تولید ، خرید و فروش انرژی برق ، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق ، انجام کلیه فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی ، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی ، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها ، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایرشرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت ( تولید نیروی برق) مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بهار اول ـ کوچه بهار دوم ـ پلاک ۶ ـ طبقه همکف ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۴۳۵۸۶۶۴۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۱۹۳۶/۸۲۹/۹۶ مورخ ۳/۷/۹۶ از بانک سامان شعبه ملاصدرا به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زهره جانی به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۰۵۴۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا اسپندیاری محلاتی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۷۲۵۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا رسولیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی نصیری طوسی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۴۹۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی و خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۵۴۰۸۸۴۷۸۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مطلع شمس دشت کویر درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۳۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۹۸۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان دهم ـ پلاک ۸ ـ طبقه اول ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی بوده و مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال به استناد گواهی شماره ۲۵۳۴ / ۸۲۹ / ۹۶ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک سامان شعبه ملا صدرا پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: خانم شیوا تقوی اردکان به شماره ملی ۰۰۳۵۴۶۲۱۴۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیر رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۰۸۵۰۹۳۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم مجد اردکانی به شماره ملی ۰۰۴۴۴۴۸۵۴۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مریم مجد اردکانی به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مریم مجد اردکانی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۰۸۵۰۸۷۳۵۲۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767755
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تابش پرتو کویر مشرق درتاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۲۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۴۶۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بهار اول ـ کوچه بهار دوم ـ پلاک ۶ ـ طبقه سوم ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۴۳۵۸۶۶۴۶۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال بموجب گواهی شماره۸۱۱/۸۲۶/۹۶ مورخ ۱۴/۹/۹۶ نزد بانک سامان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای جلیل مجداردکانی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۰۸۷۶۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدسعید گروسی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۸۳۱۴۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیررضا صمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۶۷۱۴۸۸۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای جلیل مجد اردکانی منفرداً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای جلیل مجد اردکانی منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۷۵۰۸۸۶۸۳۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793929
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هور درخشان عرصه کویر درتاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۸۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۸۰۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدیدپذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بهار اول ـ کوچه بهار دوم ـ پلاک ۶ ـ طبقه همکف ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۴۳۵۸۶۶۴۶۱ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال نقدی، منقسم به ۱۰۰۰سهم ۱۰۰۰۰ریالی که هر ۱۰۰۰سهم بانام و عادی می باشند. طی گواهی شماره ۲۶۷۷ ـ ۸۲۹ ـ ۹۶ مورخ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اسامی سهامداران و میزان سهم هر کدام: آقای حسین ضیائی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۵۱۰۹۵ دارای ۹۹۸ سهم با نام. آقای غلامرضا موسی رمضانی به شماره ملی ۰۳۲۰۰۴۸۱۰۱دارای ۱سهم با نام. آقای خسرو موسوی نیارکی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۳۱۱۹۱ دارای ۱ سهم با نام. اعضا هیئت مدیره: آقای خسرو موسوی نیارکی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۳۱۱۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای غلامرضا موسی رمضانی به شماره ملی ۰۳۲۰۰۴۸۱۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین ضیائی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۵۱۰۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای حسین ضیائی اردکانی به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای حسین ضیائی اردکانی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی و خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۱۲۸۸۳۵۶۶۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862526
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر تابناک فراز آسمان کویر درتاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۶۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۰۵۵۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بهار اول ـ کوچه بهار دوم ـ پلاک ۶ ـ طبقه همکف ـ واحد شمالی کدپستی ۱۴۳۵۸۶۶۴۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۲۶۷۶/۸۲۹/۹۶ مورخ ۱۲/۹/۹۶ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران میباشد اولین مدیران: خانم نسیم رسولیان به شماره ملی ۰۰۶۷۴۶۲۶۷۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رحمان علاقه بند به شماره ملی ۰۴۵۱۳۸۴۶۲۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی تابش به شماره ملی ۴۴۴۹۶۳۵۲۳۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای خانم نسیم رسولیان منفرداً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای خانم نسیم رسولیان منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۱۷۵۱۶۵۷۰۴۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002632
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهره برداری آفتاب جاویدان کویر درتاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۵۶۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۳۷۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر(اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت(تولید نیروی برق) مرتبط باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید احمد قصیر-خیابان دهم-پلاک ۸-طبقه سوم-واحد جنوبی کدپستی ۱۵۱۴۷۳۵۴۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۸۲۹۴۸ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا با کد۸۲۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مهرداد یحیی پور به شماره ملی ۰۰۴۳۹۱۹۸۶۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مهدی صدیقی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۶۲۵۰۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد میرزاخانی مبصر به شماره ملی ۳۹۹۱۵۲۸۸۳۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مهرداد یحیی پور منفرداًهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۰۸۲۷۳۳۸۸۴۷۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14009899
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوید انرژی پاک کویر در تاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۵۷۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۲۵۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ چهارراه کالج ـ خیابان البرز ۲ ـ خیابان البرز ۱ ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی ۱۵۹۱۶۴۴۴۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۸۲۹۴۹ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا با کد ۸۲۹ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسین باقرپوراردکانی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۸۱۲۲۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کیوان مجداردکانی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۰۲۶۲۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای ابراهیم ستوده شالمائی به شماره ملی ۵۶۹۹۶۱۸۸۴۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء کیوان مجد اردکانی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۱۱۹۳۶۶۶۸۶۰۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025147
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی سبز گستر افق درتاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۰۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۲۰۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی ، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده ، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور ، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر ، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی ، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح ، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی ، مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر ، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی ، مشارکت در تولید ، خرید و فروش انرژی برق ، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق ، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی ، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی ، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها ، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) ، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ چهار راه کالج ـ خیابان البرز ۲ ـ خیابان البرز ۱ ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ واحد ۲ کدپستی ۱۵۹۱۶۴۴۴۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۸۲۹ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا با کد ۸۲۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا خجسته یزدی به شماره ملی ۰۰۵۲۲۱۰۱۹۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسین خاتمی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۸۴۶۷۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد تابش به شماره ملی ۴۴۴۰۰۵۵۵۸۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای محمد تابش منفرداٌ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۲۲۴۸۶۵۲۴۲۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032333
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تبدیل انرژی پاک متین درتاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۳۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۹۱۲۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی ، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده ، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور ، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر ، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی ، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح ، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی ، مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر ، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی ، مشارکت در تولید ، خرید و فروش انرژی برق ، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق ، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی ، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی ، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها ، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) ، همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.پس ازاخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ چهار راه کالج ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ کوچه شهید محمد حسین سعیدی ـ پلاک ۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۹۹۶۱۶۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۸۲۹۳۸۳۸ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا با کد ۸۲۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محسن علی رمضانی به شماره ملی ۰۴۵۰۷۵۵۴۵۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۲۱۴۰۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید سازگاری اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۹۵۸۰۰۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء محسن علی رمضانی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۲۶۳۲۳۱۰۸۴۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک