سید حسین عرب زاده

سید حسین عرب زاده

کد ملی 3873201798
78
شرکت‌ها
78
آگهی‌ها

شرکت های سید حسین عرب زاده

بازرگانی پنج ستاره ساحل
بازرگانی پنج ستاره ساحل
1
توسعه ساختمانی پارسیان
توسعه ساختمانی پارسیان
1
صنایع غذایی فال
صنایع غذایی فال
1
معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان
معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان
1
1
1
1
بازرگانی بین المللی ایدرو
بازرگانی بین المللی ایدرو
1
ورسک تجهیز
ورسک تجهیز
1
بازرگانی تلاشگران افق البرز
بازرگانی تلاشگران افق البرز
1
مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین
مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین
1
ازادراه قزوین رشت
ازادراه قزوین رشت
1
تولیدی اشترن
تولیدی اشترن
1
ریسندگی خاور
ریسندگی خاور
1
گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان
گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان
1
افق افروز ایماء
افق افروز ایماء
1
افرا موتور
افرا موتور
1
پخش وتوزیع سرکان تارا
پخش وتوزیع سرکان تارا
1
مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
1
راهبری صنایع بهساز
راهبری صنایع بهساز
1
نارا پروتئین ایرانیان
نارا پروتئین ایرانیان
1
کارگزاری مبین سرمایه
کارگزاری مبین سرمایه
1
آرا تک پردیس
آرا تک پردیس
1
داناگام
داناگام
1
پارس نئوپان
پارس نئوپان
1
صرافی تجارت
صرافی تجارت
1
گروه تخصصی تجارت الماس مبین
گروه تخصصی تجارت الماس مبین
1
گسترش فروشگاههای زنجیره ای روشا
گسترش فروشگاههای زنجیره ای روشا
1
ایران اکسیکو
ایران اکسیکو
1
پتروشیمی اندیمشک
پتروشیمی اندیمشک
1
آزاد راه تهران ساوه
آزاد راه تهران ساوه
1
پتروشیمی میاندوآب
پتروشیمی میاندوآب
1
دی پلیمر ارین
دی پلیمر ارین
1
بازرگان کالای باختر
بازرگان کالای باختر
1
مدیریت و توسعه صنعت باختر
مدیریت و توسعه صنعت باختر
1
مانی مان پارس
مانی مان پارس
1
فکور مغناطیس اسپادانا
فکور مغناطیس اسپادانا
1
توسعه فناوری اطلاعات دریایی
توسعه فناوری اطلاعات دریایی
1
کامل پیوند
کامل پیوند
1
مهندسی فکور صنعت تهران
مهندسی فکور صنعت تهران
1
تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو
تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو
1
گروه نماد صنعت پارس
گروه نماد صنعت پارس
1
ماشین سازی ویژه
ماشین سازی ویژه
1
شیمیایی پارس سولفیت
شیمیایی پارس سولفیت
1
صرافی پارسیان
صرافی پارسیان
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
1
بازرگانی دراژه
بازرگانی دراژه
1
ساختمانی بانک ملت
ساختمانی بانک ملت
1
صنایع قوطی تبریز
صنایع قوطی تبریز
1
فنی مهندسی ریل کنترل سدید
فنی مهندسی ریل کنترل سدید
1
دنیای خبره
دنیای خبره
1
فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان
فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان
1
مهندسین مشاور نیرو
مهندسین مشاور نیرو
1
ستی
ستی
1
تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب
تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب
1
بالین تک
بالین تک
1
الیاف مصنوعی پارس
الیاف مصنوعی پارس
1
تولید داروهای دامی ایران
تولید داروهای دامی ایران
1
بازرگانی و تولیدی پارس
بازرگانی و تولیدی پارس
1
بیمه پاسارگاد
بیمه پاسارگاد
1
تولیدی ابزار مهدی
تولیدی ابزار مهدی
1
صنایع بسته بندی تبریز
صنایع بسته بندی تبریز
1
بازرگانی کاسپین فولاد غدیر
بازرگانی کاسپین فولاد غدیر
1
صنایع پتروشیمی هگمتانه
صنایع پتروشیمی هگمتانه
1
نماد سازه جنوب
نماد سازه جنوب
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن
1
حسابرسی دش و همکاران
حسابرسی دش و همکاران
1
صنایع آهن و فولاد نور
صنایع آهن و فولاد نور
1
پارس سویچ
پارس سویچ
1
واسط مالی فروردین
واسط مالی فروردین
1
واسط مالی اسفند یکم
واسط مالی اسفند یکم
1
واسط مالی تیر دوم
واسط مالی تیر دوم
1
واسط مالی مهر سوم
واسط مالی مهر سوم
1
واسط مالی بهمن سوم
واسط مالی بهمن سوم
1
واسط مالی فروردین سوم
واسط مالی فروردین سوم
1
واسط مالی اردیبهشت سوم
واسط مالی اردیبهشت سوم
1
واسط مالی خرداد سوم
واسط مالی خرداد سوم
1
واسط مالی اردیبهشت دوم
واسط مالی اردیبهشت دوم
1
واسط مالی تیر
واسط مالی تیر
1
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580512
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پنج ستاره ساحل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۳۹۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۸۷۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. مسوسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کد ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۷۷۰۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583453
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی پارسیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۴۰۱۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584951
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی فالسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۳۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۲۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۳۵۸۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629414
آگهی تصمیمات در شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات بشماره ۲۵۳۰۱ مورخ ۱۳/۲/۹۱ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد: ۱ گزارش سود و زیان ترازنامه و عملکرد شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) را بعنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین عربزاده بشماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ را بعنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب نمود. ۳ روزنامه نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۲۸۱۳۱۷۷۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654122
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت کامل پیوند (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۸۷۳ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دش و همکاران بسمت بازرس اصلی و حسابرس آقای سید حسین عرب زاده با کد ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۱۴۰۴۸۶۰ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659982
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۶۷۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۶۱۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان دیماه ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به ک م ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۲۴۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670024
آگهی تصمیمات شرکت ورسک تجهیز سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۹۱۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کدملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۶۷۹۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726161
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تلاشگران افق البرزسهامی خاص به شماره ثبت۳۲۹۴۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۰۹۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729341
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و فن آوری حرارتیسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۵۱۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۲۳۲۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912025
آگهی تصمیمات شرکت آزاد راه قزوین رشت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۲۴۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۰۹۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975076
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی اشترن سهامی خاص شماره ثبت۱۴۹۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۳۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۲ به سمت بازرس اصلی و سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدهادی پنجه شاهی به کدملی۰۰۳۳۸۷۹۶۲۱ فاطمه شفیعی منفرد به کدملی۰۰۳۶۰۹۲۴۷۹ مریم پنجه شاهی به کدملی۰۴۵۳۳۰۹۷۴۷ محمدهادی پنجه شاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه شفیعی منفرد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا ساری اصلانی به کدملی ۳۳۰۹۴۹۶۴۴۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۵۰۰۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986240
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی خاور سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۴۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به ک م ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به ش م ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ و شرکت صنایع نخ خمین به ش م ۱۰۱۰۱۰۸۵۸۸۷ و شرکت گروه صنایع کاغذ پارس به ش م ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰ و شرکت لیزینگ آتیه الوند به ش م ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن با ش م ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۶۸۸۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989183
آگهی تصمیمات شرکت گسترش هتلهای لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۴۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سیدحسین عرب زاده به ش ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ محمد فطانت فردحقیقی نماینده شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و اکبر رضاقلی نماینده شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد باقری کاخکی به ش ملی ۰۰۴۳۴۶۷۰۰۸ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و سعید اوحدی به ش ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ نماینده شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۰۴۰۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005558
آگهی تغییرات شرکت افق افروز ایماء (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۱۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۲۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021193
آگهی تغییرات شرکت افرا موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1024364
آگهی تغییرات شرکت پخش و توزیع سرکان تارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدحسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۶۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092075
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۵۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۲۷۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدحسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شرکت لیزینگ پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۵ و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ تا تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۴۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100828
آگهی تغییرات شرکت راهبری صنایع بهساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان و بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده با شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۲ تعیین گردید. پ۱۶۶۸۸۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125454
آگهی تغییرات شرکت نارا پروتئین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی سید حسین عرب زاده کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۷۹۶۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169130
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مبین سرمایه سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۲۲۱۸۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲ و ۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت تعاونی مصرف ذوب آهن اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۱۷۱۶ بنمایندگی رضا نور بخش کد ملی ۰۰۴۱۰۳۶۰۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آتیه فولاد نقش جهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷ بنمایندگی محمد رضا خباز کد ملی ۰۹۰۰۱۵۳۵۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آذرنگ فولاد اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۲۲۰ بنمایندگی مهدی فخاری با کد ملی ۱۱۴۰۱۳۴۳۶۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰ بنمایندگی عبدالکریم ملک نیا کد ملی ۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲ و شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۱۰۲۸۹ بنمایندگی محمد سلیمیان ریزی کد ملی ۱۱۷۰۴۵۷۲۵۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد علی شریفی نیا کد ملی ۰۰۵۸۲۱۸۷۵۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا از اعضا هیئت مدیره و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده با کد ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۱۰۵۲۰۶ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173496
آگهی تغییرات شرکت آرا تک پردیس سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۷۷۳۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۷۳۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۱به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدحسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۲۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188021
آگهی تغییرات شرکت داناگام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل: آقای ابوالفضل هادوی به کد ملی ۰۴۵۲۳۷۶۱۴۹ و خانم پامراکرمی به کد ملی ۰۰۶۸۷۲۷۸۵۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای ابوالفضل هادوی به کد ملی ۰۴۵۲۳۷۶۱۴۹ به عنوان مدیرعامل و رئیس و عضو هیئت مدیره و خانم پامرا کرمی به کد ملی ۰۰۶۸۷۲۷۸۵۲ به عنوان نائب رئیس و عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به تنهایی معتبر است مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای سید حسین عرب زاده فرزند سید حبیب با شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل مجددا برای مدت یکسال دیگر انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. پ۱۷۰۹۸۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264087
آگهی تغییرات شرکت پارس نئوپان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۴۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت بازرس اصلی و حسابرس مالیاتی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۲۷۲ و سید حسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۶۸۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275408
آگهی تغییرات شرکت صرافی تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران ش. م ۱۰۱۰۰۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۱۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275476
آگهی تغییرات شرکت تجارت الماس مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۵۱۵۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341052
آگهی تغییرات شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای روشا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۹/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و آقای حسین عرب زاده به شماره ملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدحسین فنائی به شماره ملی۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ وحید حسینی هرات به شماره ملی۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ فرزین فنائی به شماره ملی۰۰۷۰۷۳۱۵۳۵ فرهنگ فنائی به شماره ملی۰۰۶۲۹۹۱۷۷۹ و محمدعلی بنی هاشمی به شماره ملی۰۰۴۰۲۷۵۵۹۰ پ۱۷۷۳۰۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383329
آگهی تغییرات شرکت ایران اکسیکو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۸/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ۱۷۹۲۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497556
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۰۷۳۷۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509164
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه تهران ساوه سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۶۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی دش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده با کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت بهساز مشارکت‌های ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ بانک تجارت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۵۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524936
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی میاندوآب سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۵۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۷۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده بشماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۹۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525001
آگهی تغییرات شرکت دی پلیمر آرین سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۵۰۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۹۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده بشماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای انتشار آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۹۳۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543040
آگهی تغییرات شرکت بازرگان کالای باختر سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۹۵۱۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۷۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۵۴۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563953
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۴۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۵۷۳۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613112
آگهی تغییرات شرکت مانی مان پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۱۰۷
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدحسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۹۵۲۲۶۳۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628006
آگهی تغییرات شرکت فکور مغناطیس اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۷۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش وهمکاران به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین عرب زاده به ک. م ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۳۱۵۴۶۹۴۱۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628221
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات دریایی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۷۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۹۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی آقای سید حسین عرب زاده با ک. م ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۶۸۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639110
آگهی تغییرات شرکت کامل پیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱و شماره ثبت ۱۹۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده با کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۷۰۹۷۵۹۸۲۲۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656445
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فکور صنعت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۴۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۱۶۳۱۹۴۳۷۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675543
آگهی تغییرات شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه دش وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کد ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند:. شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴. شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸. شرکت تهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷. شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴. شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودروبه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ پ۹۳۰۸۰۳۶۷۱۶۷۸۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677880
آگهی تغییرات شرکت گروه نماد صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۴۷۱۲۳۷۹۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684313
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی ویژه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۰۷۶۰۳۰۱۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703912
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی پارس سولفیت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین عرب زاده ش ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند اعضاء هیأت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: داود عابدی آملی با کد ملی ۲۱۴۱۷۵۰۰۱۶، مژده عابدی آملی با کد ملی ۰۰۵۷۲۲۱۴۸۰، سیاوش کمائی با کد ملی ۰۰۶۸۶۴۷۰۸۵، اسداله فضلی با کد ملی ۲۱۴۰۵۷۹۱۲۷ و جواد خوانساری با کد ملی ۰۵۳۱۹۳۸۶۳۸، بعنوان اعضاء اصلی و منوچهر سمیعی زفرقندی با کد ملی ۰۰۴۴۴۱۲۴۲۸ و داریوش میرسعیدی با کد ملی ۰۰۴۵۲۴۹۱۶۴، بعنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره و نظام محمودی با کد ملی ۵۰۱۰۷۲۳۹۶۴ به سمت مدیرعامل خارج از هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل آقای اسداله فضلی با یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۸۶۳۴۳۵۳۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406729
آگهی تغییرات شرکت صرافی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۱۲۸۲۰۴ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده بشماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۱۱۰۵۸۸۱۱۴۶۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413209
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا به شماره ثبت ۲۹۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۲۹۱۸ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال تمدید گردید شرکت کار گذاری صبا تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ با نمایندگی محمود گودرزی کدملی ۰۰۷۳۸۷۱۸۲۶ به سمت مدیر صندوق و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ با نمایندگی امیر حسین نریمانی کد ملی ۰۰۴۷۹۷۳۳۹۴ به سمت متولی و موسسه حسابرسی دش و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ با نمایندگی سید حسین عربزاده کد ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت حسابرس صندوق به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۴۲۴۱۲۳۰۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9556247
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی دراژه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572284
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی بانک ملت (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۰۱۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۳/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کدملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701432
آگهی تصمیمات: شرکت صنایع قوطی تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۴۴۳و شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۴۳۹۵۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ که در تاریخ ۲۷/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و اعضای هیئت مدیره درسمت‌های خود باقی و تغییری حاصل نشد و شرکت حسابرس دش و همکاران به شماره ثبت ۱۹۷۰ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و کدپستی ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵و آقای سید حسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ کدپستی ۱۴۱۸۶۳۴۳۶۹ به ترتیب به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسنادواملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712967
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ریل کنترل سدید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۱ سال به قرار ذیل محمدعلی صندیدزاده به کدملی ۴۷۲۰۱۷۹۰۴۱ و محمدرضا طاهریان به کدملی ۰۰۳۱۰۹۰۵۹۱ و سعید قدردانی به کدملی ۰۹۴۳۲۲۴۷۶۴ و مجتبی حسین زاده سرشکی به کدملی ۰۰۴۶۹۳۰۳۴۵ انتخاب گردیدند که محمدرضا طاهریان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی صندیدزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مجتبی حسین زاده سرشکی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757721
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری دنیای خبره سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۷۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کدملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9943429
آگهی تصمیمات در شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره۳۴۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۲۱۲۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵ و ۱۱/۷/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ آقایان غلامحسین حسینی بابوکانی به کد ملی ۱۲۸۷۹۴۹۷۶۲و کدپستی۱۶۵۳۸۵۳۷۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا ساکت به کد ملی ۱۲۸۱۶۷۰۹۹۵و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۶۴۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا رحیمی به کد ملی ۱۲۸۲۶۲۷۸۲۱ و کدپستی ۱۴۶۸۸۵۳۳۱۳ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ بسمت مدیرعامل و فرزاد زیوریار به کد ملی ۴۰۷۲۲۰۸۰۰۰ و کدپستی ۸۱۷۵۶۷۷۸۵۱ و بهمن مسعودی به کد ملی ۱۹۷۰۳۶۵۰۴۸ و کدپستی ۸۱۵۸۶۸۴۸۹۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا کلیه قراردادها و عقود اسلامی غیر بانکی با رعایت ضوابط و رعایت غبطه و صلاح شرکت تنها با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ۲ آقایان رسول بورونی کوپائی به کد ملی ۵۶۵۸۸۷۰۶۰۷ و کدپستی ۸۱۹۹۸۸۷۹۶۹ و سعید نکوئی اصفهانی به کد ملی ۱۲۸۷۷۴۶۷۳۱ و کدپستی ۸۱۶۳۶۷۶۳۳۱ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کد ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ و کدپستی۱۴۱۸۶۳۴۳۶۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دش و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان حسابرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۱ شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9987744
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور نیرو سهامی خاص به شماره ثبت۸۳۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۹۸۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و حسین عرب زاده به کد ملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10044305
آگهی تصمیمات شرکت ستی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: لئون آهاروئیان به کدملی ۲۵۸۰۵۵۶۷۶۹ الفریت برزگرمهرابی به کدملی ۰۰۴۱۰۹۲۰۱۵ واروژ سورنیان به کدملی ۱۹۱۱۲۶۶۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10187759
آگهی تصمیمات در شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب، سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۳ و ۳/۵/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده است: شرکت بین المللی مهندسی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۱۱۸۰ به نمایندگی علیرضا جانه به کدملی ۰۰۴۵۱۱۱۵۸۸ و کدپستی۸۱۹۹۹۳۴۴۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به نمایندگی مهرداد نیکدل به کدملی ۳۹۳۲۵۳۹۰۴۴ و کد پستی ۱۹۳۱۹۱۶۱۶۴ و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ بنمایندگی سیدعباس هوائی به کدملی۱۲۸۶۴۹۲۱۱۴ و کدپستی۸۱۹۹۹۳۴۴۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل وشرکت جانپارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۹۶۲۹ به نمایندگی مرتضی جعفری به کدملی ۴۶۷۹۳۳۷۷۳۷ و کدپستی۸۱۷۴۶۵۸۴۸۱ و شرکت در ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۰۵۲۱ به نمایندگی داریوش عزیزی نمینی به کدملی۰۰۴۰۰۷۱۰۱۴ و کدپستی۱۹۳۱۷۴۵۷۷۳به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و سیدحسین عرب زاده به کدملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ و کدپستی ۱۴۷۵۹۶۳۱۱۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها ودعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271506
آگهی تصمیمات شرکت بالین تک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۴۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۱۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و حسین عرب زاده به ک م ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10312062
آگهی تصمیمات شرکت الیاف مصنوعی پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۸۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۷۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۲ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کد ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377358
آگهی تصمیمات شرکت تولید داروهای دامی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۱۷۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۱۲۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کد ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10644313
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و تولیدی پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۱۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۸۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده به کد ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ ۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدهادی پنجه شاهی به کد ملی ۰۳۳۸۷۹۶۲۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و فاطمه شفیعی منفرد به کد ملی ۰۰۳۶۰۹۲۴۷۹ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مریم پنجه شاهی به کد ملی ۴۵۳۳۰۹۷۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدمیلاد پنجه شاهی به کد ملی ۰۴۵۱۶۲۳۵۹۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663459
آگهی تغییرات شرکت بیمه پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10814366
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ابزار مهدی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۹۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۸۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11071484
آگهی تصمیمات: شرکت صنایع بسته بندی تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۹۸۳و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۹۰۶۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ که در تاریخ ۲۷/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و موسسه حسابرس دش و همکاران به شماره ثبت ۱۹۷۰ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و کدپستی ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵و آقای سعید حسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ وکدپستی ۱۴۱۸۶۳۴۳۶۹ به ترتیب به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید وسپس آقای علی اصغر برزگراکرامی به کدملی ۱۳۷۶۹۷۵۰۷۶ و کدپستی ۵۱۵۷۹۴۶۳۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد برزگر اکرامی به کدملی ۱۳۷۵۷۰۹۵۵۰ و کدپستی ۵۱۵۷۹۴۶۳۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی برزگر اکرامی به کدملی ۱۳۷۵۷۵۶۰۰۱ و کدپستی ۵۱۵۷۹۴۶۳۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب و حق امضاء د رکلیه موارد با امضاء دونفر از مدیران فوق متفقا" با مهر شرکت معتبر میباشد. سرپرست اداره ثبت اسنادواملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11100719
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کاسپین فولاد غدیر سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۰۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۸۳۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11114420
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب‎زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792232
آگهی تغییرات شرکت نماد سازه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به نمایندگی داریوش امین نژاد به شماره ملی۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به نمایندگی سیدحسین عرب زاده به شماره ملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۲۵۲۰۱۲۰۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016123
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۴۲۲ , ۱۲۲ مورخه ۳۱/۳/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ تمدید گردید. شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به نمایندگی محمد مرادی کدملی ۵۵۰۹۰۳۳۵۵۹ به سمت مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی محمدرضا نادریان کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت متولی موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ سیدحسین عرب زاده کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت حسابرس پ۹۵۰۶۲۱۸۳۶۸۹۴۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379049
آگهی تغییرات حسابرسی دش و همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره۱۷۳۱۹۲/۹۵مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهروز دارش ش م ۲۷۵۳۳۵۵۹۷۵ و آقای سید حسین عرب زاده ش م ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ و آقای میلتن ایوان کریمیان ش م ۰۰۳۴۷۷۴۳۱۹ به عنوان اعضای هیأت مدیره مؤسسه برای مدت ۷ سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۱۲۰۳۹۸۶۶۵۵۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458479
آگهی تغییرات شرکت صنایع اهن وفولاد نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۷۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - پس از قرائت گزارش بازرس و هیئت مدیره ترازنامه و صود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵موردتصویب قرار گرفت. ب - موسسه حسابرسی دش و همکاران بشماره ثبت ۱۹۷۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به نمایندگی آقای سید حسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی همیار حساب به شماره ثبت ۶۷۶۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به نمایندگی آقای مسعود مبارک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۳۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ج - اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱ - شرکت فولاد متیل سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰ ۲ - شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ ۳ - شرکت فولاد ساخت جنوب سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۹۵۵۱ د - روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۱۳۲۴۵۹۶۵۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507736
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به تاریخ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ با نمایندگی محمد رضا گلچین پوربه شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل وموسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بانمایندگی بهروز دارش به شماره ملی ۲۷۵۳۳۵۵۹۷۵و سیدحسین عرب زاده به شماره ملی۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۰۴۳۱۱۷۴۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066398
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۳۲۰۴۸۷۲۶۴۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066512
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۰۴۷۳۶۱۲۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066527
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بها دار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیرغیرموظف (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب نمودند. پ۹۷۰۳۲۰۱۶۹۹۷۰۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078992
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهر سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخه ۰۹/۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع به اتفاق آراء صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیرخارج از اعضا و شرکاءانتخاب شدند. پ۹۷۰۳۲۷۶۸۴۴۸۸۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079040
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی بهمن سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردید. آقای مهران فولادی به کدملی۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر «خارج از اعضا و شرکا» انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۹۵۸۳۵۷۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079043
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۶۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ (خارج از اعضا و شرکاء) به سمت مدیر انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۱۶۶۵۱۸۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079059
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۲۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۲۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ ومجوز۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخه ۹/۲/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۶۸۱۶۷۱۵۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079062
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۰۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۳۴۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به کدملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر «خارج از اعضا و شرکا» انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۷۴۸۲۳۰۲۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079067
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز سازمان بورس بشماره ۳۴۱۸۶ , ۱۲۲ مورخ ۹/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکا انتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۷۱۵۶۴۴۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090239
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۰۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/۱۳۹۷ ومجوزهای ۳۴۱۸۳/۱۲۲مورخه ۹/۲/۱۳۹۷و۳۴۱۸۳/۱۲۲مورخه ۹/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱، به نمایندگی آقای سید حسین عرب زاده به کدملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به عنوان بازرس قانونی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی ۳۷۷۰۰۰۱۴۵۱ را به سمت مدیر (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید. پ۹۷۰۴۰۳۵۷۴۱۶۷۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320438
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین درتاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۹۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است کلیه دارایی ها بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امید نامه ذکر شده است مدت فعالیت: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به مدت سه سال شمسی می باشد مدت فعالیت صندوق مطابق اساسنامه قابل تمدید میباشد. مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه ششم ـ پلاک ۳۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۶۴۳۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:سرمایه صندوق متغیر است وجه سرمایه صندوق به مبلغ ۸۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به استناد نامه شماره ۷۵۳۳۷۹/۹۷/۶۰ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی (۱۰۱) به نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین تماما پرداخت شده است اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: ـ شرکت کارگزاری صبا تامین دارای ۸۹۶ واحد سرمایه گذاری ممتاز ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین دارای ۸۸۷۰۴ واحد سرمایه گذاری ممتاز ارکان صندوق: شرکت سبدگردان آسمان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ به نمایندگی محمد صدرائی به کد ملی ۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴ به سمت متولی صندوق و کارگزاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ و به نمایندگی محمود گودرزی به شماره ملی ۰۰۷۳۸۷۱۸۲۶و به سمت مدیر و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و به نمایندگی سیدحسین عرب زاده به شماره ملی ۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر)محمود گودرزی ۰۰۷۳۸۷۱۸۲۶ محمد امین قهرمانی ۲۸۷۲۲۸۱۶۶۵ سعیدقاسم لوی ۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱ (به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمود گودرزی و مهر صندوق معتبر است) اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شماره مجوز ۳۶۶۸۵,۱۲۲ تاریخ مجوز ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار پ۹۷۰۸۲۸۴۵۲۳۵۲۶۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک