بهرام غیائی

آقای بهرام غیائی

کد ملی 3873184001
62
شرکت‌ها
62
آگهی‌ها

شرکت های بهرام غیائی

پتروشیمی قوچان
پتروشیمی قوچان
1
فولاد سیرجان ایرانیان
فولاد سیرجان ایرانیان
1
ساختمانی گسترش و نو سازی صنایع ایرانیان مانا
ساختمانی گسترش و نو سازی صنایع ایرانیان مانا
1
بازرگانی تکادو بین الملل
بازرگانی تکادو بین الملل
1
آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران
1
شیمیایی ستاره آمونیاک آریا
شیمیایی ستاره آمونیاک آریا
1
خرد پیشگان آریایی
خرد پیشگان آریایی
1
سپهر خرد ایرانیان
سپهر خرد ایرانیان
1
آریا ماد جامه
آریا ماد جامه
1
سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
1
شیمیایی بهداش
شیمیایی بهداش
1
دیدگاه تصویر
دیدگاه تصویر
1
شیمیایی پارس زئولایت
شیمیایی پارس زئولایت
1
منظومه گستر صبا
منظومه گستر صبا
1
امیدان منظومه گسترش اطلاعات
امیدان منظومه گسترش اطلاعات
1
بین الملل انرژی پاسارگاد
بین الملل انرژی پاسارگاد
1
امین مدیریت پویا
امین مدیریت پویا
1
جم پرتو
جم پرتو
1
توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان
توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان
1
1
1
1
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس
1
صنایع غذایی تورنگ بین الملل
صنایع غذایی تورنگ بین الملل
1
میزان کار پارت
میزان کار پارت
1
خردمندان تجارت گستر
خردمندان تجارت گستر
1
توسعه تجارت بینش گستر
توسعه تجارت بینش گستر
1
تولیدی و شیمیایی روناس
تولیدی و شیمیایی روناس
1
تجهیزات برق و سیالات فولاد
تجهیزات برق و سیالات فولاد
1
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
1
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان
1
آرین رول خاورمیانه
آرین رول خاورمیانه
1
توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
1
داده پردازان تدبیر سرمایه
داده پردازان تدبیر سرمایه
1
پویا اندیشان سرزمین ماد
پویا اندیشان سرزمین ماد
1
ارزش سازان توسعه پارس
ارزش سازان توسعه پارس
1
پاسارگاد فرتاک آریان
پاسارگاد فرتاک آریان
1
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
1
تولیدی و صنعتی پارس قفل
تولیدی و صنعتی پارس قفل
1
پخش پیشگام لیا
پخش پیشگام لیا
1
گروه مهدتاژ
گروه مهدتاژ
1
پردازش الکترونیک راشد سامانه
پردازش الکترونیک راشد سامانه
1
بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان
بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان
1
الماس رایان ایرانیان
الماس رایان ایرانیان
1
آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
1
حسابرسی مختار و همکاران
حسابرسی مختار و همکاران
1
پرنیان مهیار
پرنیان مهیار
1
شیمیایی بهداد
شیمیایی بهداد
1
رایانه خدمات امید
رایانه خدمات امید
1
مبنای خاورمیانه
مبنای خاورمیانه
1
نوید گسترش تجارت نوآوران
نوید گسترش تجارت نوآوران
1
دنیای آرایش
دنیای آرایش
1
بازرگانی مدیریت ملت
بازرگانی مدیریت ملت
1
سنگاب همدان
سنگاب همدان
1
بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی ایران
1
پتروشیمی شرق
پتروشیمی شرق
1
فولاد زرند ایرانیان
فولاد زرند ایرانیان
1
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
1
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
1
آریا دیزل موتور
آریا دیزل موتور
1
دارا گستر نوآوران
دارا گستر نوآوران
1
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
1
احیا فولاد غدیر
احیا فولاد غدیر
1
گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک
گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 559827
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچانسهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۴۷۵۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565872
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیرجان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۲۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۸۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۲به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر پورمند به شماره ملی ۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶ و آقای علی پالیزدار به شماره ملی ۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳ و آقای رضا اشرف سمنانی به شماره ملی ۰۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ و آقای مسعود ابکا خواجویی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۵۱۹۴۶ و آقای بهرام سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۸/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۲۱۴۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613694
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۲۳۸۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657464
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تکاد و بین المللسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۳۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۴۹۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۴۰۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709265
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۵۳۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۷۲۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735940
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی ستاره آمونیاک آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۸۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۱/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۶۲۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756524
آگهی تغییرات شرکت خرد پیشگان آریاییسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۶۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۲۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۲۱۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883553
آگهی تغییرات شرکت سپهر خرد ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۹۶۹۵۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۷/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۵۸۵۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919062
آگهی تغییرات شرکت آریا ماد جامه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۶۸۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۹۵۴۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969507
آگهی تغییرات شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشند: آقای محمدحسین فرداد بشماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی و شرکت داتوم سهامی خاص با نمایندگی آقای ذبیح اله خزائی تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین فرداد بشماره ملی ۲۲۹۸۲۶۲۲۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داتوم سهامی خاص با نمایندگی آقای ذبیح اله خزائی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس حیدری تکیه بشماره ملی ۰۰۶۴۳۸۹۲۳۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۰۳۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975036
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی بهداش سهامی خاص شماره ثبت۴۴۸۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۲۱۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به ش ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهدتاژ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۰۰۵ و شرکت شیمیایی پارس زئولایت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۲۲۰ و شرکت جم پرتو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۰۳۴۰ و شرکت دنیای آرایش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۹۹۱۷ و شرکت شیمیایی بهداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۰۲۸ و اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت صنایع بسته بندی پوشش گستر لیا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۳۵۹ و شرکت پخش پیشگام لیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۱۶۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ داود عابدی آملی به ش ملی ۲۱۴۱۷۵۰۰۱۶ به نمایندگی شرکت گروه مهدتاژ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس مافی به ک م ۰۰۳۸۹۱۴۷۶۱ به نمایندگی شرکت شیمیائی پارس زئولایت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی خان احمدی زنوز خارج از هیئت مدیره با ک م ۰۴۵۲۷۸۳۸۷۹ بسمت مدیرعامل و مژده عابدی آملی با ک م ۰۰۵۷۲۲۱۴۸۰ به نمایندگی شرکت جم پرتو و محمدرضا محمودی ملکی با ک م ۰۰۵۳۵۱۸۶۵۹ به نمایندگی شرکت دنیای آرایش و علیرضا صالحی با ک م ۰۰۵۳۱۴۱۸۵۷ به نمایندگی شرکت شیمیائی بهداد بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۳۶۷۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975087
آگهی تصمیمات شرکت دیدگاه تصویر سهامی خاص شماره ثبت۹۵۱۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۲۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به ک م ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۳۷۵۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980036
آگهی تصمیمات شرکت جم پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیاثی به ش ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مژگان عابدی آملی به ش ملی ۰۰۴۹۹۷۴۸۳۱ به نمایندگی از شرکت گروه مهدتاژ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۰۰۵ و داود عابدی آملی به ش ملی ۲۱۴۱۷۵۰۰۱۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی بهداش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۲۱۷۴ و کیوان شایسته به ش ملی ۰۴۵۱۷۲۵۲۱۲ به نمایندگی از شرکت شیمیایی بهداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۰۲۸ و مصطفی جعفری آملی به ش ملی ۲۱۴۱۸۶۰۷۷۶ به نمایندگی از شرکت دنیای آرایش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۹۹۱۷ و اسماعیل توحید به ش ملی ۰۰۳۵۴۴۱۵۷۰ به نمایندگی از شرکت شیمیایی پارس زئولایت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۲۲۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت صنایع بسته بندی پوشش گستر لیا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۳۵۹۲ و شرکت پخش پیشگام لیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۸۱۶۸ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ مژگان عابدی آملی بسمت رئیس هیئت مدیره و داود عابدی آملی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی جعفری آملی خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه مدارک و اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۹۸۰۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004825
آگهی تغییرات شرکت منظومه گستر صبا (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۱۸۹۶۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۲۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۲۲۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004827
آگهی تغییرات شرکت امیدان منظومه گسترش اطلاعات (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۸۱۱۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۲۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند در تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۲۲۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059099
آگهی تغییرات شرکت بین الملل انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۹۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۷۵۶ و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۸۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115917
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری امین مدیریت پویا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیایی به ش ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ به نمایندگی غلامرضا جواشی به ش ملی ۳۷۳۱۸۹۳۶۹۱ و شرکت سنگاب همدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹ به نمایندگی سهراب رسته به ش ملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ و شرکت فرآورده‌های دریایی ارس به ش ملی ۱۰۷۲۰۰۸۳۱۶۰ به نمایندگی علی متخصص به ش ملی ۱۸۱۹۶۱۴۱۸۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۱ سهراب رسته به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا جواشی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی متخصص به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۷۵۵۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138982
آگهی تغییرات شرکت جم پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۰۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و بهرام غیاثی با کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مهدتاژ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۰۰۵ شرکت شیمیایی بهداش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۲۱۷۴ شرکت شیمیایی بهداد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۰۲۸ محمد زمردی کدملی ۰۰۷۹۲۱۰۱۷۱ و مژده عابدی آملی کدملی ۰۰۵۷۲۲۱۴۸۰ به سمت اعضای اصلی و مژگان عابدی آملی کدملی ۰۰۴۹۹۷۴۸۳۱ و شرکت پخش پیشگام لیا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۸۱۶۸ به عنوان اعضای علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۴۳۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152555
آگهی تغییرات شرکت توسعه و سرمایه گذاری آرمان گوهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و بهرام غیائی به ک م ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل: شهرام صفوی سهی بشماره ملی ۰۰۳۵۰۸۲۸۷۹ و منصور ارجمندی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۴۴۶۳۴ عضو علی البدل و همایون هیوند به شماره ملی ۰۴۵۱۳۲۱۴۴۸ و حسن درویشها به شماره ملی ۰۳۸۱۲۹۶۸۹۱ انتخاب شدند. پ۱۶۹۲۴۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166288
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و صنعتی پارس قفل (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۷۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی بهرام غیائی با کدملی۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۹۹۰۰۲ ثبت ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166900
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱ و ۴/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت تکادو بنمایندگی ناصر علی بابایی با کد ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن ابطحی بنمایندگی شرکت ذغال سنگ نگین طبس با کد ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر هاشمی طاهری با کد ملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷ بسمت مدیرعامل شرکت و شرکت معدنجو نمایندگی محمد مجتهد زاده کد ملی ۳۱۱۰۸۷۵۲۱۷ و شرکت معادن منگنز ایران بنمایندگی محمود شهشهانی پور کد ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ و شرکت استقلال سپاهان بنمایندگی ناصر هاشمی طاهری کد ملی ۰۰۵۰۰۶۶۶۱۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۲۹/۱/۸۳ مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ و بهرام غیابی با کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۶۷۷۲۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206859
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی تورنگ بین المللی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا صادقی نژاد به شماره ملی ۴۳۲۲۴۹۹۴۱۴، آقای مهرداد خواجه وندی به شماره ملی ۰۴۹۱۲۷۸۷۳۱ و آقای ارشیا صادقی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۰۴۷۰۹۳۸، موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به شماره ملی ۰۴۵۳۲۳۴۶۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای دکتر بهرام غیایی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۹۷۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233301
آگهی تغییرات شرکت میزان کار پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۸۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۲۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256260
آگهی تغییرات شرکت خردمندان تجارت گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی کدملی۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی انتخاب گردید. پ۱۷۴۲۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256556
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بینش گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای بهرام غیایی با کدملی۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۲۴۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302444
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و شیمیایی روناس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی حسینی به کدملی ۱۸۶۰۹۱۸۷۳۵ فضل اله حسینی به کدملی۱۸۶۰۹۵۵۳۳۹ و شهاب حسینی به کدملی ۰۰۶۲۰۹۸۴۱۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ و بهرام غیائی به کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۶۳۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339816
آگهی تصمیمات در شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۹۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۱۹۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۶۷۴ بنمایندگی محمدرضا کسایی به کد ملی ۱۲۸۷۵۹۹۱۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۴۴۹۶ بنمایندگی مهدی مظاهری به کد ملی ۱۲۸۳۳۹۹۹۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد جعفر خوش خلق با کد ملی ۱۲۸۸۰۰۹۳۳۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۲ می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس بهرام غیائی با کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۶/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۷۸۶۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409014
آگهی تغییرات شرکت بهکاوان نوآور آرنا سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۶۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۸۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی دارای کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۸۰۶۵۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460086
آگهی تغییرات شرکت گرد آورندگان یکتا داده پرداز داتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۲۱۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی بشماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. پ۱۸۲۷۳۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1504803
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آرین رول خاورمیانه در تاریخ ۲/۴/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۶۲۸۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۱۹۵۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید انواع کاغذ، چوب، مقوا و سایر تولیدات و فرآورده های جانبی، تامین و ایجاد واحدهای تولیدی مربوطه، واردات کلیه ماشین آلات و واردات و صادرات در زمینه تولیدات مربوطه، واردات و صادرات هر نوع دستگاه و تجهیزات صنعتی و غیر صنعتی مجاز، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، شرکت و سرمایه گذاری نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی، مشارکت در شرکتهای تولیدی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت هایی که سود آوری برای شرکت دارد، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان کریمخان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پلاک ۳۴، کدپستی ۱۵۸۵۷۷۳۴۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۵۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۰۰۰/۵۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳ ـ ۸۰۲ ـ ۲۷۲ مورخ ۳۰/۲/۹۳ نزد بانک سامان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس به ش ش م ۱۰۳۲۰۷۷۳۵۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای محمد علی گوگانی، شرکت پردازشگران سامان به ش ش م ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، عضو اصلی به نمایندگی آقای مهدی بارچیان، شرکت نرم افزاری تندر نور به ش ش م ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای سید محمد امیر سیافی بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی آقای بهرام غیائی بشماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ۱۸۴۴۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527280
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آد ونیس سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۶۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیا یی به کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۹۷۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534796
آگهی تغییرات شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی با کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۲۹۳۶۷۸۲۴۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565147
آگهی تغییرات شرکت پویا اندیشان سرزمین ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۳۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۰۶۸۹۱۱۶۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579137
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش سازان توسعه پارس در تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۷۰۹۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهاوخدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر مواردمرتبط باموضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویابامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور. کلیه موارد فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر خیابان ارمغان غربی پلاک ۶۸ طبقه دوم کدپستی ۱۹۶۷۸۱۳۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۶/۹۳ص/۲۷۹ مورخ ۱۱/۴/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: حافظ اندیشه ماد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۳۷۰ به نمایندگی سمانه صالحیان به کدملی ۰۰۶۳۳۰۷۱۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی پویا اندیشان سرزمین ماد به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۲۷۶ به نمایندگی میر محسن مبین به کدملی ۱۳۷۸۷۳۳۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره میراث راستین پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۲۹ امیر رضا هاشمی به کدملی ۰۰۶۶۷۴۷۲۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی مختار وهمکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی. بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۵۲۸۲۱۵۱۷۶۵۸۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613587
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد فرتاک آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی با کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۳۵۹۵۷۸۴۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656595
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۵۶۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهرام غیائی بشماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۷۱۶۲۲۶۱۵۵۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674043
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و صنعتی پارس قفل سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۸۱۵۷
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ ترازنامه و حسابهای شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی، بهرام غیائی با کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ احمد بشارت با کد ملی ۴۴۳۱۹۴۴۹۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، علیرضا بشارت با کد ملی ۰۰۵۴۶۰۸۲۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره، صدیقه طاهری با کد ملی ۴۴۳۱۹۹۳۲۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۸۸۴۰۰۷ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677132
آگهی تغییرات شرکت پخش پیشگام لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۸۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بدین شرح انتخاب شدند: داود عابدی آملی به کد ملی۲۱۴۱۷۵۰۰۱۶ و عباس مافی به کد ملی۰۰۳۸۹۱۴۷۶۱ و سیاوش کمائی به کد ملی۰۰۶۸۶۴۷۰۸۵و شرکت شیمیایی بهداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۰۲۸و مژگان عابدی آملی به کد ملی۰۰۴۹۹۷۴۸۳۱ به سمت اعضاء اصلی و کیوان شایسته به کد ملی۰۴۵۱۷۲۵۲۱۲ و نگار کمائی به کد ملی ۰۰۶۴۵۲۸۷۹۰ بعنوان اعضاء علی البدل. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۴۸۴۸۹۱۶۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695187
آگهی تغییرات شرکت گروه مهدتاژ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بدین شرح انتخاب شدند: آقایان عباس مافی با ک. م ۰۰۳۸۹۱۴۷۶۱، داود عابدی آملی با ک. م ۲۱۴۱۷۵۰۰۱۶، سیاوش کمائی با ک. م ۰۰۶۸۶۴۷۰۸۵، خانم مژگان عابدی آملی با ک. م ۰۰۴۹۹۷۴۸۳۱ و شرکت شیمیائی بهدادبا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۲۱۷۴ به سمت اعضاء اصلی وشرکت شیمیائی بهداش و آقای کیوان شایسته با ک. م ۰۴۵۱۷۲۵۲۱۲ بعنوان اعضاء علی البدل. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. پ۹۳۰۸۲۱۶۲۴۲۴۸۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707908
آگهی تغییرات شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی با کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اعلامیه‌های شرکت منحصرا برای سال ۱۳۹۲ انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۳۱۴۷۷۸۵۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708412
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ارجان صنعت فارس خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۲۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳به عنوان بازرس اصلی و بهرام غیاثی به شماره ملی۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۹۰۳۹۴۱۱۰۳۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708699
آگهی تغییرات شرکت الماس رایان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقایان محمد غرویان ش م ۱۰۶۲۵۹۴۹۹۱ وحمید غرویان ش م ۰۰۷۱۵۴۴۱۰۰ و وحید غرویان ش م ۰۰۵۹۹۷۳۱۹۶ موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی ش م ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۹۰۳۶۹۵۴۲۰۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725776
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۵۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود وزیان ۱۲/۹/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳را به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب کرد.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های رسمی انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۷۹۰۰۵۹۱۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764484
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت ۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ و باستناد مجوز به شماره ۸۹۴۳۴/۹۳ مورخ ۱۶/۹/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله مختار به کدملی ۱۲۸۵۳۲۴۰۱۳با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید. آقای بهرام غیائی به کدملی۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ۷۸۰۰۰۰ریال کاهش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکاء و میزان سهم الشرکه پس کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای بهرام غیائی به کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ دارنده ۷۸۰۰۰۰ریال آقای حسین حسنی به کدملی ۰۴۵۳۲۳۴۶۵۸ دارنده ۲۰۰۰۰۰ریال آقای غلامرضا درباری به کدملی ۰۰۴۵۴۴۳۴۳۲ دارنده ۲۰۰۰۰ریال پ۹۳۱۰۱۴۶۸۲۷۰۱۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413012
آگهی تغییرات شرکت پرنیان مهیار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۹۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند شرکت تحول گران فردا ش م ۱۰۱۰۲۳۵۴۵۷۰ شرکت نوآوران داتیک ش م ۱۰۱۰۳۱۶۳۱۹۷ و شرکت بازرگانی دنارت کیش ش م ۱۰۹۸۰۱۵۶۷۹۸ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۸۶۲۸۵۱۰۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530337
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی بهداد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۱۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۰۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس مافی به کدملی ۰۰۳۸۹۱۴۷۶۱ و فریدون شایسته به کدملی ۲۲۹۴۹۷۵۵۸۸ و داود عابدی آملی ۲۱۴۱۷۵۰۰۱۶ و کیوان شایسته به کدملی ۰۴۵۱۷۲۵۲۱۲ و مژده عابدی آملی به کدملی ۰۰۵۷۲۲۱۴۸۰ به بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سیاوش کمائی به کدملی ۰۰۶۸۶۴۷۰۸۵ و سپیده زمردی به کدملی ۰۰۶۳۳۷۳۱۱۴ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ عباس مافی به کدملی ۰۰۳۸۹۱۴۷۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون شایسته به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن منتظری خارج ازهیئت مدیره به کدملی ۴۳۲۲۰۸۱۰۶۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9575390
آگهی تصمیمات شرکت رایانه خدمات امید سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۸۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۹۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621326
آگهی تغییرات شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۴۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۳۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043094
آگهی تاسیس شرکت نوید گسترش تجارت نوآوران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۷۵۱۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۹۱۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرکات حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاسیس شرکت و سرما‌یه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد نبش سپیدار شماره ۶۱ ط پنجم ـ کد پستی ۱۵۱۸۹۴۶۳۱۴. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام تعداد دو هزار و پانصد سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۳۴ ـ ص ۸۹ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای نوروز لطیفی به شماره ملی۳۹۶۲۳۸۷۸۲۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای سعید توتونچی‌درزه‌کنانی به شماره ملی ۰۰۷۲۴۹۶۸۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت۱۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110004
آگهی تصمیمات شرکت دنیای آرایش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۷۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۹۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. داود عابدی آملی ۲۱۴۱۷۵۰۰۱۶ عباس مافی به کدملی ۰۰۳۸۹۱۴۷۶۱ فریدون شایسته به کدملی ۲۲۹۴۹۷۵۵۸۸ علی خان احمدی زنوز به کدملی ۰۴۵۲۷۸۳۸۷۹ سیاوش کمائی به کدملی ۰۰۶۸۶۴۷۰۸۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سپیده زمردی به کدملی ۰۰۶۳۳۷۳۱۱۴ و محمد زمردی به کدملی ۰۰۷۹۲۱۰۱۷۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ داود عابدی آملی به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس مافی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مژگان عابدی آملی به کدملی ۰۰۴۹۹۷۴۸۳۱خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10165346
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به ش ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ علی متخصص به ش ملی ۱۸۱۹۶۱۴۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود جهانخانی به ش ملی ۰۰۴۷۰۵۱۳۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جواد رفیع نژاد به ش ملی ۰۹۳۸۳۴۴۶۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیتب مدیرعامل با دو امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10223130
آگهی تصمیمات شرکت سنگاب همدان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۱۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10224893
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۹۹۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به ش ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ مسلم عباسی به ش ملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ به نمایندگی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمهدی آستانی به ش ملی ۰۰۴۴۲۸۲۰۵۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت عضو هیئت مدیره و جلال قاسمی به ش ملی ۳۷۸۱۹۰۹۶۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به سمت عضو هیئت مدیره و علی منزوی به ش ملی ۰۰۴۰۵۵۷۴۴۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و اصغر شریفیان به ش ملی ۰۴۹۱۰۱۴۹۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی آستانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات موضوع بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ از ماده چهل اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10590668
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۴۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10719389
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۴۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743425
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین داجمر به کدملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بهروز امیدعلی به کدملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ محمدسعید فلاحی به کدملی ۰۰۳۹۹۱۸۸۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ احمد تورک برومند به کدملی ۰۵۳۲۷۱۴۴۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۴ مسلم عباسی به کدملی ۰۵۷۹۸۳۸۴۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ محمدحسین داجمر بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز امیدعلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مه شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10867350
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۲۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997476
آگهی تصمیمات شرکت آریا دیزل موتور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۰۲۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۷۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام غیایی به کد ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020067
آگهی تاسیس شرکت دارا گستر نوآوران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۷۲۶۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۷۳۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرکات حق‌العمل‌کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاسیس شرکت و سرما‌یه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به میرداماد نبش سپیدار شماره ۶۱ ط پنجم ـ کد پستی ۱۵۱۸۹۴۶۳۱۴. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام تعداد دو هزار و پانصد سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۸۹۵۰۳۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای حمیدرضا ساعتچی به شماره ملی۱۲۸۷۹۷۲۴۱۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای امیرعباس کریم‌زاده به شماره ملی ۶۱۹۹۲۵۴۴۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای امید بهداش به شماره ملی ۰۴۹۱۲۲۸۷۵۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای امید بهداش به شماره ملی ۰۴۹۱۲۲۸۷۵۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت ۱۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11145396
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642817
آگهی تغییرات شرکت احیا فولاد غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۶۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت تصویب گردید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۱۱۵۸۳۹۶۸۶۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670344
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت و نرگس نوروزی به شماره ملی ۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱ و یوسف جوانگروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ و فرهاد خلیل زاده به شماره ملی ۰۰۵۳۸۸۱۹۵۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به شماره ملی ۳۸۷۳۱۸۴۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۰۲۴۸۱۵۵۳۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک