سید علی آقامیری

سید علی آقامیری

کد ملی 0385182481
52
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

شرکت های سید علی آقامیری

گروه سرمایه گذاری تات انصار
گروه سرمایه گذاری تات انصار
1
باغ شهر گستر ایرانیان
باغ شهر گستر ایرانیان
1
بازرگانی آفاق سپهر روناک
بازرگانی آفاق سپهر روناک
1
بینش نوین هستی
بینش نوین هستی
1
توسعه ماشن آلات سنگین تهران
توسعه ماشن آلات سنگین تهران
1
اندیشه سرمایه حساب
اندیشه سرمایه حساب
1
ایمن فراز سپند
ایمن فراز سپند
1
ویستر انصار
ویستر انصار
1
توسعه صدر مدائن
توسعه صدر مدائن
1
پایدارپی سازه
پایدارپی سازه
1
همیشه سبز معین
همیشه سبز معین
1
توسعه سرمایه پارمیس
توسعه سرمایه پارمیس
1
زینت تجارت آسیا
زینت تجارت آسیا
1
ایمن تجارت سهیل
ایمن تجارت سهیل
1
سرمایه گستر متین
سرمایه گستر متین
1
سرمایه گستر ارغوان
سرمایه گستر ارغوان
1
بازرگانی همراه عرشیا پارسیان
بازرگانی همراه عرشیا پارسیان
1
تیراژه توسعه البرز
تیراژه توسعه البرز
1
راه سازان تلاش معدن
راه سازان تلاش معدن
1
تولید فرآورده های لبنی آرنگ البرز
تولید فرآورده های لبنی آرنگ البرز
1
تلاشگران راه ساز معدن
تلاشگران راه ساز معدن
1
ابنیه سفیر پارسیان کیش
ابنیه سفیر پارسیان کیش
1
پیشگامان پارس آناهید
پیشگامان پارس آناهید
1
تجارت پیشگان آریا پارت
تجارت پیشگان آریا پارت
1
پیشگامان تجارت دنا
پیشگامان تجارت دنا
1
ضیافت گستر پرشین
ضیافت گستر پرشین
1
آسایش سرمایه ارجان
آسایش سرمایه ارجان
1
تجارت ایران مال
تجارت ایران مال
1
توسعه ساختمانی سامان
توسعه ساختمانی سامان
1
طاق نگار لیما
طاق نگار لیما
1
افق هورکلا
افق هورکلا
1
پیشگامان تجارت آیسان
پیشگامان تجارت آیسان
1
آفاق تجارت رستاک
آفاق تجارت رستاک
1
سبلان سازه اهرام
سبلان سازه اهرام
1
پیمان پایه نیکان
پیمان پایه نیکان
1
توسعه هتل تجارت تات
توسعه هتل تجارت تات
1
گسترش تجارت سرمایه پارس
گسترش تجارت سرمایه پارس
1
پیشگامان سازه تجارت پارس
پیشگامان سازه تجارت پارس
1
پیشگامان سرمایه تجارت پارس
پیشگامان سرمایه تجارت پارس
1
گروه توسعه فرهنگ و هنر ایران
گروه توسعه فرهنگ و هنر ایران
1
مبین سازه بتن
مبین سازه بتن
1
راه ساز معدن پیشرو
راه ساز معدن پیشرو
1
پیشتازان فضای صفر و یک
پیشتازان فضای صفر و یک
1
تولیدی و صنعتی مهرآوران آتیه البرز
تولیدی و صنعتی مهرآوران آتیه البرز
1
توسعه صنایع غذا و نوشیدنی تجارت پارس
توسعه صنایع غذا و نوشیدنی تجارت پارس
1
توسعه ورزش تجارت پارس
توسعه ورزش تجارت پارس
1
همرهان دامیان صبا
همرهان دامیان صبا
1
توسعه دامی صدرا پارس
توسعه دامی صدرا پارس
1
توسعه تجارت سلامت پارس
توسعه تجارت سلامت پارس
1
توسعه اماکن تفریحی و سرگرمی تجارت پارس
توسعه اماکن تفریحی و سرگرمی تجارت پارس
1
آراز تاو فرتاک
آراز تاو فرتاک
1
پویا فرتاک قرن
پویا فرتاک قرن
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1700280
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری تات انصار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: علی اکبر انصاری دارای کدملی ۴۳۹۰۴۷۹۴۵۸ و علی انصاری دارای کدملی ۴۳۲۰۷۰۵۷۱۸ و ابوالفضل انصاری دارای کدملی ۰۰۵۹۰۷۴۸۳۳ و محمد انصاری دارای کدملی ۴۳۲۰۷۰۵۷۲۶ و حسین انصاری دارای کدملی ۰۰۵۹۰۷۴۸۴۱ و مهدی انصاری دارای کدملی ۰۰۵۷۹۵۳۱۵۵ و مصطفی انصاری دارای کدملی ۰۰۶۳۲۴۰۸۰۷ سیدعلی آقامیری کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۶۸۴۱۴۱۹۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766701
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر گستر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۸۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای مهرداد رستمی کدملی ۰۰۷۲۳۴۱۸۱۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن سابقی کدملی ۱۷۵۵۰۳۴۸۵۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۳۱۰۱۶۵۵۱۹۲۱۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769945
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید مهدی سید مطهری بشماره ملی بشماره ملی ۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴ و محمد تقی صادقی بشماره ملی ۰۰۷۱۹۰۵۶۲۶ و محمدرضا نظری بشماره ملی ۰۰۵۱۳۸۷۵۴۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و سید علی آقا میری کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۰۷۲۲۷۷۹۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411922
آگهی تغییرات شرکت بینش نوین هستی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۴۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا علی گلی بشماره ملی ۳۸۷۵۶۰۹۴۵۱ مهرداد رستمی بشماره ملی ۰۰۷۲۳۴۱۸۱۵ ومحسن مرادی بشماره ملی ۰۰۷۲۳۶۰۰۱۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای سید علی آقامیری ش م ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ و آقای ابراهیم نورانی لیسار ش م ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۸۸۰۰۲۳۰۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730846
آگهی تغییرات شرکت توسعه ماشن آلات سنگین تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۰۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ به نمایندگی غلامرضا محبی باروق کدملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ مبلغ ۱۹۹۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ به نمایندگی سیدعلی آقامیری کدملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بملغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای علی بلندی با کدملی ۴۰۱۱۵۴۱۲۳۰ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین بلندی با کدملی ۴۰۱۰۱۲۶۶۷۱ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل بلندی با کدملی ۴۰۱۱۴۶۰۳۳۸ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس بلندی با کدملی ۴۰۱۱۷۰۲۷۱۴ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم بهجت کریمی تبار با کدملی ۴۰۱۰۳۵۵۰۶۹ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ نمایندگی غلامرضا محبی باروق کدملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۱۹۹۰۰۰۰ریال سهم الشرکه شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶به نمایندگی سیدعلی آقامیری کدملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۱۱۷۷۸۴۸۹۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769514
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سرمایه حساب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۳۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی آقامیری کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شهرام توجه کدملی ۰۰۵۶۸۳۸۵۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هومن دشتی شکوهی کدملی۱۲۹۲۷۷۲۷۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۲۰۸۸۸۲۶۶۴۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820724
آگهی تغییرات شرکت ایمن فراز سپند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۳۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی آقامیری کدملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۵۰۳۰۸۹۱۳۸۹۷۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828416
آگهی تغییرات شرکت ویستر انصار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله احمدی با کدملی ۲۸۰۲۳۲۰۹۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا کوروش فر با کدملی۰۰۴۷۰۶۷۶۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت زینت تجارت آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲ با نمایندگی آقای سیدعلی آقامیری به کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهرداد مراد زاد با کدملی۰۰۶۱۳۸۱۱۸۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۳۱۱۶۵۰۳۱۸۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839651
آگهی تغییرات شرکت توسعه صدر مدائن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۰۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا عموزاد خلیلی به کدملی ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸با پرداخت ۲۴۹۹۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. سید علی آقامیری به کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱با پرداخت ۲۴۹۹۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه: غلامرضا عموزاد خلیلی به کدملی ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۳۱۹۸۲۰۷۹۰۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887058
آگهی تغییرات شرکت پایدارپی سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی آقا میری کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بسمت بازرس اصلی و مرتضی چمنی کدملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۴۱۲۶۴۴۲۴۷۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893029
آگهی تغییرات شرکت همیشه سبز معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: آقایان غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ و نادر اثنا عشری بشماره ملی: ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ و ابراهیم علی خانی بشماره ملی: ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی: ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸و آقای سیدعلی آقامیری کدملی: ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۱۴۷۷۸۴۶۲۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918733
آگهی تغییرات شرکت دانه پرور پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و ابراهیم علی خانی به کد ملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت در ردیف شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت ار مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: میلاد محمدی نسب به کد ملی۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کد ملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کد ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۴۲۹۷۳۱۷۴۰۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967164
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زینت تجارت آسیا درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۷۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۳۰۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:تهیه و تولید و توزیع انواع لوازم آرایشی و بهداشتی پس از اخذ مجوزهای لازم خرید سهام و اوراق بهادار شرکتها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ی دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی برگزاری و شرکت در نمایشگاهای مربوط داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش توزیع و بسته بندی ترخیص کالا از گمرکات کشور و انبارداری اخذ وام و اعتبار و هر گونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیهای داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک۲۳ اول شرقی کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۱/۲۰۹/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک اینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:محرم بخشی شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی. مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۵۲۴۸۲۱۸۸۵۷۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982086
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن تجارت سهیل درتاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۲۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۸۲۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد و فعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه های انبوهسازی در بخش های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت - درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶/۲۰۹/۹۵ مورخ ۴/۵/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه ۰۲۰۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم علی خانی ک م ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت مدیرعامل و محرم بخشی ک م ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق ک م ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۰۲۵۴۱۸۸۰۵۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ابراهیم علی خانی به کد ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: میلاد محمدی نسب به کد ملی۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کد ملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کد ملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105014
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گستر ارغوان درتاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۷۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۹۹۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و غیر مجازبازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در مورد فعالیت شرکت (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۰/۲۰۹/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محرم بخشی شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد ) پ۹۵۰۸۱۱۸۰۶۹۸۱۸۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139093
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان سید علی آقامیری به کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و ابراهیم نورانی لیسارو به ترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۹۰۱۴۸۶۹۳۷۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154702
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جواد حمیدی جم به کد ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲و سید علی آقامیری به کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۰۶۵۱۵۸۷۴۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172849
آگهی تغییرات شرکت راه سازان تلاش معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۲۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقامیری به کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای غلامرضا عموزاد خلیلی به کد ملی ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب با ک. م ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نازنین اسماعیل زنجانی با ک. م ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری با ک. م ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا عموزاد خلیلی دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۹۱۶۵۷۲۸۱۶۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188957
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های لبنی آرنگ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۱۷۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای سیدعلی آقامیری به کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا محبی باروق به کد ملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهرداد قدیری حیدری به کد ملی۰۰۸۳۴۰۴۶۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ حق امضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۹۲۳۵۴۴۶۷۵۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189572
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران راه ساز معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۶۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و سید علی آقامیری به شماره ملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی ارغوان غربی بلوار درختی خیابان گلستان ۱ پلاک ۵۰ کد پستی ۱۴۶۸۹۷۶۱۱۱ می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۳۴۷۴۱۴۴۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204337
آگهی تصمیمات شرکت ابنیه سفیر پارسیان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۷۲۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای مسعود نعلبندیان خوزانی با کدملی ۰۰۴۶۵۸۷۷۴۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، آقای خسرو پناهی اسفرجانی با کدملی ۴۳۲۲۷۰۴۶۹۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای کیوان اقبالیان با کدملی ۰۰۷۱۲۶۲۲۷۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای آقای مسعود نعلبندیان خوزانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.۳. آقای سید علی آقامیری با کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا محبی باروق با کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.۴. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۰۰۲۳۳۷۱۶۸۶۰۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305295
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان پارس آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی ۰۰۵۸۱۷۰۸۱۲ سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ محسن تقی پور نیچکی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۰۴۳۸۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۲۴۲۱۸۵۱۲۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان آریا پارت درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۴۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۱۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد وفعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه های انبوهسازی در بخش های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ پیچ شمیران ـ کوچه طباطبائی مقدم ـ خیابان شهید حمید صدیق ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه همکف ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۶۸/۲۰۹/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۲۲۳۸۶۹۷۰۸۹۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354097
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان تجارت دنا درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۴۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۲۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرک غرب بلوار فرحزادی ارغوان غربی بلوار درختی خیابان گلستان ۱ پلاک۵۰ کدپستی ۱۴۶۸۹۷۶۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۱۱۶۹/۲۰۹/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۲۲۳۳۳۸۹۳۰۲۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378214
آگهی تغییرات شرکت ضیافت گستر پرشین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۵۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام می‌گردد و آقای سید علی آقامیری به شماره ملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران میدان آرژانتین خیابان بخارست خیابان دهم پلاک۸ طبقه ۵ واحد۹ کدپستی۱۵۱۴۷۳۵۴۱۱می باشد. پ۹۶۰۱۲۰۷۱۷۷۱۷۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424012
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای سید علی آقا میری (کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱) بسمت مدیر تصفیه انتخاب و محل تصفیه بنشانی تهران، الهیه، خیابان فیاضی، خیابان مریم شرقی، پلاک ۴۳، طبقه ۲، واحد ۷، کدپستی۱۹۱۵۹۵۳۷۴۴ تعیین گردید. پ۹۶۰۲۲۰۲۶۱۳۸۴۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424034
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی قواعد بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای سید علی آقا میری کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۲۲۰۷۵۳۹۱۴۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440483
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵بسمت بازرس اصلی و آقای سید علی آقا میری به کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۰۱۵۴۶۵۵۸۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466228
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طاق نگار لیما درتاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۶۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۷۹۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی داخلی ساختمان و دکوراسیون داخلی طراحی نما واردات و تولید و فرآوری طراحی نصب و اجرای سقف های کاذب کشسان واردات کلیه مصالح و متریال های ساختمانی دکوراتیو و خارجی اجرای کلیه امور مهندسی مرتبط با معماری و دکوراسیون ساختمان و اماکن خصوصی و دولتی سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه فعالیتهای عمرانی، امور ساختمانی، آماده سازی زمین، ساخت و ساز و گسترش واحدهای مسکونی اداری تجاری خدماتی تفریحی توریستی، شهرک سازی، بلند مرتبه سازی، انبوه سازی و سایر کاربری ها و فعالیتهای سود آور اقتصادی تولید قطعات ساختمانی صنعتی ارائه خدمات فنی و مهندسی طراحی مدیریت اجرا پیمانکاری نظارت بر اجرا و عملیات بازرگانی و خرید و فروش مرتبط در داخل و خارج از کشوراخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری طبق قوانین جاری کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ محمودیه ـ خیابان ولیعصر (عج) ـ کوچه شهید سید مصطفی میرشریفی ـ پلاک ۹ ـ برج باغ اورنگ ـ طبقه اول ـ واحد ۱۳ ـ کدپستی ۱۹۸۶۹۳۶۹۱۷ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰.ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۱۰۱,۲۰۹ مورخ ۱۱/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای حسام مقدم منش به شماره ملی ۰۳۸۳۸۴۴۷۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمود آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۶۱۲۱۰۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد مقدم منش به شماره ملی ۰۳۸۶۱۶۶۹۸۶ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای احمد مقدم منش بسمت مدیرعامل وسید محمود آقامیری به سمت رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نازنین اسماعیل زنجانی به شماره ملی ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸ به سمت بازرس علی البدل آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۲۱۵۳۶۷۷۳۵۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507369
آگهی تغییرات شرکت افق هورکلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴و نادر اثنا عشری ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲و محرم بخشی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سید علی آقا میری به کدملی۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی کدملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۴۲۰۴۹۹۶۷۲۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536092
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت آیسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۷۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۵۴۰
پیرو آگهی مکانیزه شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۹۱۳۹ مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۹۶ سهم الشرکه صحیح شرکا به صورت زیر میباشد: سید علی آقا میری ش م ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ با سهم الشرکه ۷۰۰۰۰۰ ونازنین اسماعیل زنجانی ش م ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸ دارنده مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و موسسه بنیاد نیکو کاری تات ش م ۱۰۳۲۰۷۸۰۳۶۲ دارنده مبلغ ۹۹۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۵۰۸۹۵۷۸۹۹۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548759
آگهی تغییرات شرکت آفاق تجارت رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقا میری فرزند سید منصور به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه: تهران الهیه خیابان مریم شرقی پلاک ۴۳ طبقه دوم کدپستی:۱۹۳۸۹۳۵۸۶۱ می‌باشد پ۹۶۰۵۱۶۱۰۱۶۵۸۹۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562386
آگهی تغییرات شرکت سبلان سازه اهرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷، مصطفی پروین بشماره ملی: ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ و ابراهیم علی خانی بشماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای سیدعلی آقا میری به کدملی: ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۵۵۳۹۵۰۵۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565964
آگهی تغییرات شرکت پیمان پایه نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۵۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ و نادر اثنا عشری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ و میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ و سید علی آقا میری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۸۱۹۹۹۲۰۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581675
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه هتل تجارت تات در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۳۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۷۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی و ساخت و تاسیس، نوسازی وبهسازی و بازسازی، تجهیز و تکمیل و توسعه ونگهداری و راهبری انواع هتل و مجموعه های اقامتی و پذیرایی و مجتمع های بین راهی وسایر ابنیه ها در داخل وخارج از کشور و مشارکت در خصوص همه موارد با برندهای بین المللی و مشارکت و انجام مدیریت پیمان با کلیه سرمایه گذاران اعم از حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی و برنامه ریزی و اجرای کلیه همایش ها و سمینارها و کنفرانس و نمایشگاهها و نشست های تخصصی وعمومی برای اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی وبخش خصوصی داخلی وخارجی، انجام عملیات بازرگانی مجاز شامل واردات و صادرات، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و بازاررسانی و توزیع، خرید وفروش انواع تجهیزات مواد مصرفی ومحصولات تولیدی اقامتی و پذیرایی وصنایع وابسته داخلی وخارجی بصورت کلی وجزئی، طراحی و راه اندازی سیستمهای اتوماسیون و مدیریت در ارتباط با فعالیت شرکت، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و خرید سهام و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی وخارجی و اخذ وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی و ریالی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی و کمپانیهای معتبر خارجی و شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی واخذ واعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۴۶۹/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی عباس شیریان به شماره ملی ۰۰۴۴۴۸۲۸۸۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ و به نمایندگی مینا سیفی به شماره ملی ۰۳۲۰۴۰۹۸۵۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی فرنوش خواجه زاده به شماره ملی ۱۷۴۰۱۵۲۸۹۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۲۷۰۳۸۷۷۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583619
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ملک تجارت تات درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۳۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۰۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و بهره برداری در زمینه تجاری اداری مسکونی خدماتی تولیدی وصنعتی و خرید فروش و اجاره املاک ، اراضی و مستغلات برای شرکت و بهره برداری از آنها و تهیه زمین واجرای طرحهای ساختمانی واحداث مجتمع ها وشهرک ها و انبوه سازی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و خرید سهام و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی و کمپانیهای معتبر خارجی و اخذ وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی وریالی ، شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی واخذ واعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۴۶۵/۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید.الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی جواد معصومی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۷۸۱۹۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ و به نمایندگی حمیدرضا کوروش فر به شماره ملی ۰۰۴۷۰۶۷۶۱۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی سحر قاسمی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۴۳۲۹۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۷۵۶۰۴۰۷۹۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583645
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سازه تجارت تات درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۳۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ، خرید وفروش آهن آلات ، فولاد و تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی ، تهیه وتولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه ، خرید وفروش و تعمیر انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی ، تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا" مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد، فعالیت در بخش ساختمانی ، ساخت و تکمیل پروژ ه های انبوه سازی در بخشهای تجاری و مسکونی و پیمانکاری ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وبخشهای خصوصی داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی وریالی ، شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ .ریال طی گواهی بانکی به شماره ۶۱۲۵۱۴مورخ ۱۶/۵/۹۶نزدبانک آینده شعبه محمودیه پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ با نمایندگی سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت توسعه پترو صنعت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۲۸۳ با نمایندگی میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷و به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ با نمایندگی ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۷۱۱۳۵۸۸۶۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583679
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سرمایه تجارت تات درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۳۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ، خرید وفروش آهن آلات ، فولاد و تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی ، تهیه وتولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه ، خرید وفروش و تعمیر انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی ، تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا" مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد، فعالیت در بخش ساختمانی ، ساخت و تکمیل پروژ ه های انبوه سازی در بخشهای تجاری و مسکونی و پیمانکاری ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وبخشهای خصوصی داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی وریالی ، شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۴۶۶/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ و به نمایندگی نادر اثناعشری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۷۲۳۷۷۲۴۶۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601612
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری گروه توسعه فرهنگ و هنر ایران درتاریخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۶۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۵۲۸۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: طراحی و اجرای نظام های اطلاع رسانی، طراحی سایت، بانک های اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمان ها و مؤسسات در زمینه های فرهنگی هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی ـ عرضه و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، فیلم های ویدئویی و اقلام رایانه ای مجاز به ویژه در زمینه های معارف اسلامی و ادبیات فارسی ـ ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری ـ مشارکت در برگزاری همایش، سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی هنری ـ انجام فعالیت های انتشاراتی به منظور انتشار کتاب. (با اخذ مجوز لازم) ـ تهیه فیلم های تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه ای بلند و کوتاه اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه ـ تأسیس نگارخانه و یا برگزاری نمایشگاه های هنری. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران ـ محمودیه ـ کوچه سالار ـ کوچه شهید سید مصطفی میرشریفی ـ پلاک ۲طبقه همکف کد پستی ۱۹۸۶۹۱۵۶۱۱ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: علی انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۳۲۰۷۰۵۷۱۸ دارنده ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و جمشید اثنا عشری به سمت عضوء هیئت مدیره به شماره ملی ۰۵۳۳۳۷۹۲۲۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و اکبر تشکری نیا به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره به شماره ملی ۰۳۸۱۱۵۲۵۶۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد مالی تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضای مدیرعامل و مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بموجب مجوز شماره ۱۹۸۸۴۱/۹۶ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهی گردید. پ۹۶۰۶۱۹۳۹۰۱۲۵۷۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624443
آگهی تغییرات شرکت مبین سازه بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش تلاشگران تات به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۵۵۵ - هادی صدری به شماره ملی ۰۰۷۲۷۴۹۴۱۵ - مهرداد رستمی به شماره ملی ۰۰۷۲۳۴۱۸۱۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی و سید علی آقا میری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۰۲۹۱۰۶۰۳۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625390
آگهی تغییرات شرکت راه ساز معدن پیشرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۵۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید علی آقا میری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ با پرداخت مبلغ ۱۹۹ , ۸۰۰ , ۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ریال و حسین کارگر به شماره ملی ۰۰۵۵۷۵۹۲۲۱ با پرداخت مبلغ ۲۹۹ , ۲۰۰ , ۰۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ریال افزایش دادند. - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به مبلغ ۵۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء پس از افزایش سرمایه: سید علی آقا میری دارنده ۲۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ریال سهم الشرکه و حسین کارگر دارنده ۳۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال سهم الشرکه. - دارندگان حق امضاء از دو نفر به یک نفر (مدیر عامل) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۷۰۲۴۶۴۷۸۹۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651270
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان فضای صفر و یک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی آقامیری به کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ مبلغ ۶۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. مهدی آزاد فر به کد ملی۰۰۷۷۵۱۵۷۳۰ مبلغ ۴۴۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت پرداخت و سهم الشرکه خود را به میزان۹۴۰۰۰۰ریال افزایش داد. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای مهدی آزاد فر به کد ملی۰۰۷۷۵۱۵۷۳۰ دارای مبلغ ۹۴۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ماریا سهرابی به کدملی۳۳۶۰۰۳۰۸۷۷ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری به کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارای مبلغ ۶۰۰۰۰ریال سهم الشرکه در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ریال افزایش پیدا کردو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۷۱۸۸۴۴۴۴۷۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696702
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مهرآوران آتیه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رضا کوروش فر به شماره ملی ۰۰۴۷۰۶۷۶۱۶ و مرتضی خلجانی دیبازر به شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۹۴۳۹ و مهرداد مراد زاد به شماره ملی ۰۰۶۱۳۸۱۱۸۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید علی آقا میری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ بعنوان بازرس اصلی و مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۱۵۳۲۸۳۵۳۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715374
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه اماکن صنایع غذا و نوشیدنی تجارت تات درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۶۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۷۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره توسعه ساخت تجهیز راه اندازی مدیریت بهره برداری خرید تجهیزات و مشارکت در احداث اماکن غذایی و آشامیدنی و تنقلات و نان و شیرینی و خشکبار و خوار بار و مواد پروتئینی و لبنی و مشاوره و مطالعات توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه و تامین نیرو و پرسنل بهره برداری خرید و فروش و اجاره اماکن فوق الذکرو نظارت بر فروش خالص و نا خالص و مذاکره با برندهای ایرانی و خارجی و امور بازرگانی آنهاو اعطا و دریافت نمایندگی برای ایران و جهان درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۵۵۷/۲۰۹/۹۶ مورخ ۹/۸/۹۶ نزد بانک آینده شعبه محمودیه توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ با نمایندگی پیمان جهانی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۴۲۱۱۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ با نمایندگی قاسم اکبری به شماره ملی ۳۹۷۹۱۸۰۹۰۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ با نمایندگی سید علیرضا زرمینا به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۲۱۶۱و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشدو در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدلبه مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۴۷۰۵۹۲۱۹۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783943
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ورزش تجارت پارس درتاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۶۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۶۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساخت و تجهیز و نگهداری و اداره اماکن و تاسیسات ورزشی و طراحی و مجری تجهیز اماکن ورزشی و تهیه و توزیع واردات وصادرات ملزومات ورزشی و تجهیز سالن های چند منظوره و مدیریت فضاهای ورزشی و فضاهای مرتبط با مدیریت ورزش. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی وبخش خصوصی داخلی وخارجی و اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و بموجب گواهی شماره ۵۷۰/۰۲۰۹/۹۶مورخ ۲۷/۸/۹۶ بانک آینده شعبه محمودیه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ به نمایندگی امید قراچورلو به شماره ملی ۰۰۵۵۰۳۲۹۳۱و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سازه تجارت تات به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۰۳ به نمایندگی مهدی شیرزادی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۹۲۵۸۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سرمایه تجارت تات به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷ به نمایندگی سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۵۱۱۵۴۰۹۳۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783983
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود همرهان دامیان صبا درتاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۶۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۷۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام عملیات کشاورزی و دامداری و دامپروری و ایجاد صنایع وفرآورده های کشاورزی و دامی از قبیل تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان و دامپروران نظیر الف- تسطیح و احیای اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب ـ درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر. ج ـ احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور. د ـ کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.ه ـ ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف.و ـ ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بسته بندی گوشت.ز ـ ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم.ح ـ ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور. ط ـ فروش محصولات.ی ـ خرید وسایل حمل و نقل فرآورده های کشاورزی و دامی.ک ـ واردکردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم.ل ـ خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور. م ـ عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی علوفه و خوراک دام و طیور. ن ـ تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.س ـ خرید یا اجازه زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمانها و تاسیسات لازم.ع ـ تهیه و تدارک مواد اولیه ـ وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج.ف ـ مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی درخصوص کشاورزی و دامداری و دامپروری. ص-سرمایه گذاری و مشارکت از طریق شرکت های فرعی برای امور تولیدی کشاورزی دامداری دامپروری ق-انجام سایر امور و معاملات و ارائه خدمات مجاز داخلی و خارجی مجاز مربوط به شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان ری ـ بخش مرکزی ـ شهر ری-تقی آباد-خیابان شهید حسین ترابی-بن بست لاله-پلاک ۱۵-طبقه همکف ـ کدپستی ۱۸۶۶۷۳۷۳۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی:۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارنده ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ دارنده ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل:چک،سفته،بروات وقراردادها ونامه های عادی واداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۵۱۲۹۷۷۹۷۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952622
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه دامی صدرا پارس در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۶۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۹۱۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: توسعه دامی صدرا پارس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام عملیات کشاورزی و دامداری و دامپروری و ایجاد صنایع و فراورده های کشاورزی ودامی از قبیل تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیاز تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان و دامپروران نظیر الف ـ تسطیح واحیای اراضی وکشت نباتات علوفه ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب ـ درختکاری اعم از اشجار مثمر وغیرمثمر. ج ـ احداث مزارع به منظور پرورش دام وطیور. د ـ کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه. ه ـ ایجاد صنایع تبدیل و بهبود موادخام تولیدی به مواد قابل مصرف. و ـ ایجاد دامداری صنعتی وکشتارگاه و تاسیسات بسته بندی گوشت. ز ـ ایجاد سردخانه وتاسیسات مورد لزوم. ح ـ ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور. ط ـ فروش محصولات. ی ـ خرید وسایل حمل و نقل فرآورده های کشاورزی و دامی. ک ـ واردکردن خوراک دام و طیوراز خارج از کشور در صورت لزوم. ل ـ خرید دام و طیور و نطفه از داخل وخارج کشور. م ـ عقد قراردادهای خرید و با مشارکت با تولیدکنندگان داخلی وخارجی علوفه وخوراک دام وطیور. ن ـ تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت. س ـ خرید یا اجاره زمین ساختمان منازل کارکنان و انبار اغل و اصطبل وسایر ساختمانها و تاسیسات لازم. ع ـ تهیه وتدارک مواد اولیه ـ وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج. ف ـ مشاوره و برگزاری دوره های اموزشی درخصوص کشاورزی و دامداری و دامپروری. ص ـ سرمایه گذاری و مشارکت از طریق شرکت های فرعی برای امور تولیدی کشاورزی دامداری دامپروری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پیچ شمیران ـ کوچه طباطبائی مقدم ـ خیابان شهید حمید صدیق ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد ۳ کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۸۶۵۱۹۹۳ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک سامان شعبه خیابان جمهوری با کد ۸۶۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دهکده دامی ستاره درخشان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۵۳۸۲ و به نمایندگی سیدمهدی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۵۰۷۹۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال همرهان دامیان صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۷۴۳ و به نمایندگی میلاد محمدی نسب به شماره ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی ۰۰۷۲۱۱۰۲۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای میثم کریمی به شماره ملی ۴۳۲۲۳۲۷۰۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۶۹۸۵۳۷۵۵۵۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017251
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سلامت و محیط زیست تجارت پارس درتاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۵۹۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۷۲۱۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:بررسی و پایش سلامت افراد و در صورت نیاز مداخله جهت بهبود شرایط سلامت افراد و شناسایی و استقرار شرایط بهینه زیست محیطی در اماکن مورد بهره برداری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان شهید مهندس کاوه پرزین بغدادی ـ خیابان شهید سرلشگر فلاحی ـ پلاک ۲ ـ طبقه هفتم ـ واحد غربی کدپستی ۱۹۸۷۹۱۴۳۴۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۰۲۰۹۵۸۷ مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد ۰۲۰۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی لیلی حسینی به شماره ملی ۱۳۷۶۵۷۱۹۷۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گسترش تجارت سرمایه پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۰۳۰ و به نمایندگی قاسم اکبری به شماره ملی ۳۹۷۹۱۸۰۹۰۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان سرمایه تجارت پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷ و به نمایندگی سید علیرضا زرمینا به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۲۱۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادهابا امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی چمنیبه شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علی آقامیریبه شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۱۷۹۶۰۲۷۴۱۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080055
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه اماکن تفریحی و سرگرمی تجارت پارس درتاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت۵۲۷۴۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۷۷۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره و توسعه و ساخت و تجهیز و راه اندازی و مدیریت و بهره بری و خرید تجهیزات و مشارکت در احداث اماکن تفریحی و سرگرمی شهر بازی و سالنهای سینما مشاوره و مطالعات توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه و تامین نیرو و پرسنل بهره برداری خرید فروش و اجاره اماکن تفریحی و سرگرمی و نظارت بر فروش خالص و نا خالص مذاکره با برندهای ایرانی و خارجی جهت مشاوره اعطا دریافت نمایندگی برای ایران و جهان، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان شهید مهندس کاوه پرزین بغدادی ـ خیابان شهید سرلشگر فلاحی ـ پلاک ۲ ـ طبقه ۱۲ ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۴۳۲۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۷۶/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد ۰۲۰۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره تجارت ایران مال به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی سید علیرضا زرمینا به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۲۱۶۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس به شناسه ملی۱۴۰۰۷۰۲۱۷۲۱ و به نمایندگی پیمان جهانی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۴۲۱۱۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان سازه تجارت پارس به شناسه ملی۱۴۰۰۷۰۲۶۱۰۳ و به نمایندگی قاسم اکبری به شماره ملی ۳۹۷۹۱۸۰۹۰۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۲۸۶۲۰۸۹۰۹۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187057
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراز تاو فرتاک درتاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۶۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۲۷۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات طراحی. اجراء مشاوره و هرگونه فعالیت درزمینه پروژه های فنی و مهندسی و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی. کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب. نفت. گاز) شبکه گازرسانی.تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب. سیستم های خبر و هشداردهنده ساختمان. سیستم های ارتباطی ساختمان. خرید- تولید و ترویج و اجرای شبکه های رایانه ای و مخابراتی ساختمان. کلیه فعالیت های تجاری.بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کالاهای مجاز.فعالیت در زمینه تجارت زمینی ـ دریایی ـ خرید و فروش و حق العمل کاری کالاها- صادرات و واردات و نگهداری کالا ـ مراحل مربوط به ثبت سفارش ـ امور گمرکی و ترخیص کالا ـ اخذ وام و هرنوع ضمانت نامه بانکی و تسهیلات ریالی ارزی از بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی جهت شرکت ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ شرکت مناقصه .مزایده و پیمان ها دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ـ شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ اجرای کلیه خطوط فشارقوی و ضعیف و متوسط توزیع. الکترونیک عام و خاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق. امور ساختمانی مکانیکال و الکتریکال و سازه های نیروگاهی و دریایی صنایع ماشین سازی واتوماسیون صنعتی ـ انجام کلیه مراحل اجرای خدمات ساختمانی. مجتمع سازی. اعم از مسکونی. تجاری. اداری. صنعتی. راهسازی. مترو و تولید مصالح ساختمانی و فن آوری های نوین صنعت ساختمان.اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان.مرمت و احیای بافت های فرسوده ساختمان های مسکونی و تقویت و بهسازی و مقاوم سازی ـ ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای شامل بررسی. مطالعه. آموزش. تدوین استاندارد سازی روش های مرتبط با فعالیت های اساسنامه ـ ارائه کلیه خدمات در خصوص تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص جهت اجرای قراردادهای منعقده با ادارات و ارگان ها و شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج کشور و خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک.مدیریت منابع بازاریابی مجاز و اشخاص حقیقی و حقوقی و تامین خودروهای استیجاری و سرویس دهی ایاب و ذهاب ادارات و دوایر سازمان های دولتی و خصوصی در داخل شهر و خدمات پشتیبانی مرتبط با آن ساخت و نصب و تامین کلیه تجهیزات پالایشگاهی پترو شیمی و نیروگاهی صنایع معدنی.صنایع فولادی و صنایع مواد غذایی و فروش دستگاه های آزمایش مواد اولیه قطعات صنعتی و غیرصنعتی ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ و اخذ و اعطاء نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت ـ انعقاد قرارداد با پیمانکاران و شرکت های داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام هرگونه فعالیت های فنی و مالی در اتباط با موضوع شرمت به طور مستقل و یا از طریق سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و تاسیس شعب و ارائه خدمات و عرضه محصولات در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع شرکت ـ تهیه و تامین تولید قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی موضوع اساسنامه، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله محمودیه-خیابان سالار-کوچه شهید سید مصطفی میرشریفی-پلاک -۲-طبقه همکف- کدپستی ۱۹۸۶۹۱۵۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۵/۲۰۹/۹۷ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد۰۲۰۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای غلامرضا میرزائی فلاح به شماره ملی ۰۰۳۶۳۰۲۱۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی شیرزادی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۹۲۵۸۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۰۴۸۵۰۷۳۷۳۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187084
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویا فرتاک قرن درتاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۶۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۲۷۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات از طریق مشارکت با خرید یا تعهد سهام شرکتهای مذبور و مشارکت در طرح های اقتصادی مجاز در داخل و خارج از کشور و برپایی و شرکت در نمایشگاها و همایش و سمینارها و کنفرانس های داخلی و ترخیص کالا از گمرکات داخل کشور و مشاوره مدیریتی به سازمانها و ارگانها و نهادها و موسسات و شرکتها و جذب سرمایه ذاری خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ واعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در اخل و خارج از کشور و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی گشایش اعتبار و ال سی نزد بانکها و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر گونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی که سود آوری داشته باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-پسیان-خیابان شهید مهندس کاوه پرزین بغدادی-خیابان شهید سرلشگر فلاحی-پلاک ۲-طبقه ۱۰-واحد شرقی کدپستی ۱۹۸۷۹۱۴۳۵۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۴/۲۰۹/۹۷ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد۰۲۰۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی جمشید اثنا عشری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۷۹۲۲۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان سرمایه تجارت پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷ و به نمایندگی محمد رضا نظری به شماره ملی ۰۰۵۱۳۸۷۵۴۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه صنایع غذا و نوشیدنی تجارت پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۷۷۳ و به نمایندگی محمد حسین فرمهینی فراهانی به شماره ملی ۵۴۴۹۷۷۸۲۳۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۰۴۴۵۷۵۴۷۷۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک