محمد سلیمانی

آقای محمد سلیمانی

کد ملی 0383057558
57
شرکت‌ها
57
آگهی‌ها

شرکت های محمد سلیمانی

اکتیران
اکتیران
1
آشیانه فرازبرج
آشیانه فرازبرج
1
1
1
1
داوران حساب
داوران حساب
1
حسابرسی رسا محاسب امین
حسابرسی رسا محاسب امین
1
ساختمانی ست
ساختمانی ست
1
صانع طب
صانع طب
1
بهامین استیل پاسارگاد
بهامین استیل پاسارگاد
1
مهندسی بهسازان فرنود حفار
مهندسی بهسازان فرنود حفار
1
فولیران
فولیران
1
دژین سازان مرکزی
دژین سازان مرکزی
1
راه یاب ملل
راه یاب ملل
1
تولیدی مهتاب یزد
تولیدی مهتاب یزد
1
تحقیقات واکسن وسرم سازی ایران
تحقیقات واکسن وسرم سازی ایران
1
مایا پخش آسیا
مایا پخش آسیا
1
موج نما صنعت
موج نما صنعت
1
صبا دارو سهند
صبا دارو سهند
1
کار تجارت فربد
کار تجارت فربد
1
هانی منفرد
هانی منفرد
1
پلیمر کاران
پلیمر کاران
1
مهندسین مشاور نظم آران
مهندسین مشاور نظم آران
1
ایمن تقاطع زنگان
ایمن تقاطع زنگان
1
توسعه تجارت سام جاوید
توسعه تجارت سام جاوید
1
زرین حلال آندیا
زرین حلال آندیا
1
چشمه ساران دنیا
چشمه ساران دنیا
1
صدف دارو صبا
صدف دارو صبا
1
روی پرور زنجان
روی پرور زنجان
1
سروش پارس ایرانیان
سروش پارس ایرانیان
1
بازرگانی خدماتی پارت پیشروگامان
بازرگانی خدماتی پارت پیشروگامان
1
مهندسی و تعمیرات فرا ساحل آکام آداک
مهندسی و تعمیرات فرا ساحل آکام آداک
1
مشارکت سهند آذر ناودیس راه سانا
مشارکت سهند آذر ناودیس راه سانا
1
ناودیس راه
ناودیس راه
1
بین المللی نام آوران راه و ابنیه
بین المللی نام آوران راه و ابنیه
1
حسابرسی اعتماد ارقام امین
حسابرسی اعتماد ارقام امین
1
پارسیان آذر پیشرو
پارسیان آذر پیشرو
1
تولیدی آذر باتری ارومیه
تولیدی آذر باتری ارومیه
1
سنبله گندم طلایی
سنبله گندم طلایی
1
پارس طومار
پارس طومار
1
ریسندگی رضوان
ریسندگی رضوان
1
نساجی رضوان تاب
نساجی رضوان تاب
1
صنایع ریخته گری قیدار
صنایع ریخته گری قیدار
1
صنعت بافت معین
صنعت بافت معین
1
سامان شیمی
سامان شیمی
1
سیال پیوند آناهیتا
سیال پیوند آناهیتا
1
سیم و کابل نور زنجان
سیم و کابل نور زنجان
1
صائین گستر زنجان
صائین گستر زنجان
1
تولیدی بیسکو لارج
تولیدی بیسکو لارج
1
روغن موتور پردیس
روغن موتور پردیس
1
کشت و صنعت قارچ رامند مجار
کشت و صنعت قارچ رامند مجار
1
معدنی فجر مزینوی
معدنی فجر مزینوی
1
آرد سنبل ماهدشت
آرد سنبل ماهدشت
1
تولیدی آرد دانه زرین
تولیدی آرد دانه زرین
1
خدماتی آبادگران صنعت برق استان زنجان
خدماتی آبادگران صنعت برق استان زنجان
1
نماد سازه جنوب
نماد سازه جنوب
1
خدماتی مهران ساحل زنجان
خدماتی مهران ساحل زنجان
1
آرد فخر زنجان
آرد فخر زنجان
1
ارم خودرو عرفان
ارم خودرو عرفان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 657433
آگهی تصمیمات شرکت اکتیرانسهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۶۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۴۷۲۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691919
آگهی تصمیمات شرکت آشیانه فراز برج سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۷۲۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۰۶۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی داوران حساب به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و محمد سلیمانی به ک م ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۴۲۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710277
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آوا شیمی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۷۶۵۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی داوران حساب به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد سلیمانی با کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۱۴۱۳۹۳۹ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003001
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۰/۹۱ و ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شعبان حبیب پورکوچکی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین شریفی یزدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و ابراهیم مرادی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. محمد سلیمانی به کدملی۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۴۹ ریال به مبلغ۰۰۰/۹۰۰/۴۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بنابراین اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به قرار ذیل میباشد محمد ابراهیم بصیرت دارای مبلغ۰۰۰/۱۰۰/۱۴ ریال سهم الشرکه و شعبان حبیب پور کوچکی به کدملی۲۵۹۴۰۵۴۵۳۴ دارای مبلغ۰۰۰/۱۰۰/۱۴ ریال و حسین شریفی یزدی به کدملی۰۳۸۱۱۶۷۴۶۱ دارای مبلغ۰۰۰/۱۰/۱۴ ریال و ابراهیم مرادی به کدملی۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ دارای مبلغ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال. پ۱۶۲۱۵۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005370
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی رسا محاسب امین
موسسه فوق در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۳۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ۲ـ بازرسی قانونی ۳ـ مشاوره مدیریت مالی ۴ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ۵ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ۶ـ نظارت بر امور تصفیه ۷ـ ارزیابی سهام و سهم الشرکه ۸ـ داوری مالی ۹ـ خدماتی که توسط دادگاه ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود ۱۰ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می شود. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آزادی خیابان اسکندری شمالی خیابان شهید طوسی پلاک ۸۳ طبقه ۴ واحد ۱۴ ـ کدپستی ۱۴۱۹۷۵۴۸۳۵ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ـ آقای سیدحسین صحاف رضوی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۷۰۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای محمود اردستانی جعفری به شماره ملی ۰۴۲۱۴۶۶۲۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۶۲۱۴۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017254
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی ست سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۸۰۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و محمد سلیمانی به ش ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۸۲۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067629
آگهی تصمیمات شرکت صانع طب (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۳۵۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رسا محاسب امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به نمایندگی محمد سلیمانی کد ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ و خانم نرگس شهبازی کد ملی ۳۸۷۴۶۴۳۷۵۱ بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۲۸۸۸۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195964
آگهی تغییرات شرکت بهامین استیل پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رسا محاسب امین و شناسه ملی ۱۰۳۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و محمد سلیمانی به کد ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۴۶۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303489
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بهسازان فرنود حفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۶۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به سمت بازرس اصلی و محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۶۳۶۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348894
آگهی تغییرات شرکت فولیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۹۶۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رسا محاسب امین۱۰۳۲۰۸۵۴۵۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سلیمانی به شماره ملی۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۶۵۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385239
آگهی تغییرات شرکت دژین سازان مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۱۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به عنوان بازرس اصلی و به آقای محمد سلیمانی به شناسه ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۹۷۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387847
آگهی تغییرات شرکت راه یاب ملل سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۱۸۰۹ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۷۰۲۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رسا محاسب امین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد سلیمانی با کد ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۰۸۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391071
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهتاب یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۴۶۹۸
الف باستناد گواهی نامه‌های واریز مالیات بر ارث مورخ ۹۵۰۱۹ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ متوفی (سید علی خالوئی تفتی) و ۱۱۲۰۸۲ مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ متوفی (سید محسن خالوئی تفتی) و براساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تغییراتی بشرح زیر اتخاذ گردید ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرارگرفت ۲ موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به نمایندگی محمد سلیمانی کد ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس اصلی و سید احمد معراجی کد ملی۰۰۷۲۹۳۹۱۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ آقای سید مجتبی خالوئی تفتی کد ملی ۴۴۵۹۳۲۳۲۷۳ و سید علی پور طباطبائی تفتی کد ملی ۴۴۵۹۶۶۸۵۰۵و اعظم السادات موسوی بیوکی کد ملی ۴۴۳۰۷۰۴۱۵۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار آفتاب یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ب) براساس صورت جلسه هیئت مدیره اعظم السادات موسوی بیوکی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی خالوئی تفتی و سید علی پورطباطبائی تفتی بسمت عضو هیئت مدیره و سید مجتبی خالوئی تفتی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند که مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۴۰۰۸۹۹۱۱۱۱۰۹۴۳۷۶۲ رئیس ثبت اسناد و املاک تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418647
آگهی تغییرات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی ایران شماره ثبت ۲۰۶۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به نمایندگی آقای محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به عنوان بازرس موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۱۸۰۸۸۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421103
آگهی تغییرات شرکت مایا پخش آسیا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۰۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۹۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۱۵۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421645
آگهی تغییرات شرکت موج نما صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۰۷۷۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی رسا محاسب امین شماره ثبت ۳۱۲۴۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد سلیمانی کد ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۸۱۰۷۰۴ کفیل ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443378
آگهی تغییرات شرکت صبا دارو سهند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۰۳۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۶۹۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد سلیمانی کد ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۱۰۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497824
آگهی تغییرات شرکت کار تجارت فربد سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۰۸۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۴۶۱۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۴۲۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622281
آگهی تغییرات شرکت هانی منفرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴بسمت بازرس اصلی وآقای محمدسلیمانی بشماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۶۸۸۷۶۲۲۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656039
آگهی تغییرات شرکت پلیمر کاران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای شاهین حسن زاده با کد ملی ۰۰۴۸۳۳۴۵۳۷ خانم فاطمه شهره به نیلوفر رحیمی با کد ملی ۲۰۶۲۸۰۹۵۷۳ آقای یاشار حسن زاده با کدملی ۰۰۱۶۰۳۸۳۹۸ موسسه حسابرسی رسا محاسب امین با شماره ثبت ۳۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد سلیمانی با کد ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند. روزنامۀ کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۷۱۶۶۱۵۹۹۰۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697316
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نظم آران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۰۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر انتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدحسین مفاخریان ک م۰۰۵۹۹۲۲۹۵ آقای مرتضی امیرحسینی ک م ۰۰۶۲۵۷۵۹۴۵ خانم لیلا سهیلی آزاد ک م ۰۰۵۶۱۱۳۱۳۷ اداره ثبت شرکتها ومؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پ۹۳۰۸۲۴۴۰۴۳۶۲۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705345
آگهی تغییرات شرکت ایمن تقاطع زنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۹۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رسا محاسب امین به شناسنامه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ و شماره ثبت ۳۱۲۴۹ بعنوان بازرس قانونی واصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تعیین گردید. ب آقای محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ شرکت مذکور تعیین گردید. ش۹۳۰۹۰۱۲۸۳۲۶۵۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716902
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت سام جاوید درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۳۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۶۰۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها, ترخیص کالا از گمرکات داخلی, اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی, برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی, انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی, ایجاد شعب ونمایندگی در داخل و خارج از کشور, اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات, پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران, بلوار کشاورز, جنب بیمارستان پارس, ساختمان سامان, بلوک ۱, طبقه ۲, واحد ۲۲ کدپستی ۱۴۱۵۹۹۵۳۶۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۹ مورخ ۱۲/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه برج آسمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: نوید ارژنگی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۴۴۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آرزو فرشاد به شماره ملی ۱۴۶۵۹۲۵۰۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره المیرا ارژنگی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۴۳۶۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به عنوان بازرس اصلی. جیحونه رونقی نوشهر به شماره ملی ۱۴۶۴۱۴۳۳۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۰۳۷۸۶۸۹۴۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735483
آگهی تغییرات شرکت زرین حلال آندیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۸۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شماره ثبت ۳۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴به سمت بازرسی اصلی، آقای محمد سلیمانی با کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۹۲۵۱۲۲۱۷۶۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404955
آگهی تغییرات شرکت چشمه ساران دنیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صید مهدی نقدی نژاد کد ملی ۵۹۲۹۶۶۴۱۳۷ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس میثم نقدی نژاد کد ملی ۵۹۲۹۹۵۱۰۷۱بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم نقدی نزاد کد ملی ۵۹۲۹۹۴۲۴۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته قراردادها و عقود اسلامی نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد سلیمانی به کد ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۴۶۷۷۳۱۹۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411248
آگهی تغییرات شرکت صدف دارو صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۷۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویت رسید. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد سلیمانی با کد ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۷۷۳۹۲۰۶۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416179
آگهی تغییرات شرکت روی پرور زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۴۶۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۰ آقای علی فغفوری با کدملی ۴۲۸۴۲۳۱۰۵۷ ۰ فریدون آدمی با کدملی ۴۲۸۰۴۳۱۹۵۷ ۰ علیرضا اجتهادی با کدملی ۴۲۸۴۲۷۸۷۹۷ ۰موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شماره ۳۱۲۴۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به سمت بازرس اصلی آقای محمد سلیمانی با کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۰ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۱۱۱۱۸۴۳۲۵۶۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255565
آگهی تصمیمات شرکت سروش پارس ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و محمد سلیمانی به کد ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532967
آگهی تصمیمات شرکت پارت پیشرو گامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۲۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۳۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و محمد سلیمانی به کدملی۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. اسفندیار قمی اویلی به کدملی۶۲۶۹۳۸۹۵۱۸ و محمدباقر قمی اویلی به کدملی۰۳۲۲۷۸۱۳۰۲ و آذر قمی اویلی به کدملی۴۵۹۸۹۲۳۳۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۰/۹۰ اسفندیار قمی اویلی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آذر قمی اویلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قرارداد و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء اسفندیار قمی اویلی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره آذر قمی اویلی نایب رئیس هیئت مدیره و محمدباقر قمی اویلی عضو هیئت مدیره هر یک به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637353
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و تعمیرات فرا ساحل آکام آداک (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۹۷۰۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۱۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد سلیمانی به شماره ملی۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677721
آگهی تغییرات شرکت مشارکت سهند آذر ناودیس راه سانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به سمت بازرس اصلی و محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۰۵۷۰۹۵۰۴۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677729
آگهی تغییرات شرکت ناودیس راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۱۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تجارت موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. تصویب تراز و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. پ۹۴۱۲۰۵۴۶۰۱۹۱۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677763
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ناودیس راه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۱۲۶۶ - شرکت راهسازی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰ - مهندسین مشاور هراز راه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۸۱۷۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به سمت بازرس اصلی و محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. پ۹۴۱۲۰۵۲۵۰۳۴۱۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680968
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حسابرسی اعتماد ارقام امین درتاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۸۰۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه ارزیابی و سهام الشرکه داوری مالی خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی و یا صاحبکار در چارچوب موارد بالا یا عنوان کارشناس دادگستری ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تأیید می شود. مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان ایت الله کاشانی ساختمان آرمیتا پلاک ۴۳۰طبقه اول واحد ۶ کدپستی ۱۴۸۱۸۱۶۶۱۵ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء موسسه:محمد سلیمانی دارنده ۷۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه سیدحسین صحاف رضوی دارنده ۲۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه سعیدشرافتمند دارنده ۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه: آقای محمد سلیمانی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای سیدحسین صحاف رضوی ۴۳۲۲۷۷۰۵۱۷ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای سعید شرافتمند ۰۰۶۸۶۵۴۵۹۴ به عنوان نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا ی هیأت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است.اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.باستناد مجوز جامعه حسابداران بشماره ۱۲۹۶۵۴/۹۴ مورخ ۰۳/۱۲/۹۴ آگهی گردید. پ۹۴۱۲۰۹۸۰۴۹۹۰۶۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681520
آگهی تغییرات شرکت پارسیان آذر پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۴۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۹۳ و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به عنوان بازرس اصلی و محمد سلیمانی به کد ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۰۹۵۹۶۵۳۰۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711437
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر باتری ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موئسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین بشماره ثبت ۳۸۰۲۹ وشنا سه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ به نمایند گی آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۴۶۳۳۴۲۱۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12715044
آگهی تغییرات شرکت سنبله کندم طلایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موسسه اعتماد ارقام امین به شماره ثبت۳۸۰۲۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به نمایندگی آقای محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای یداله رنجیده به کدملی ۴۲۸۴۱۷۸۸۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. * ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۴۱۲۲۵۴۶۵۵۹۳۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727678
آگهی تغییرات شرکت پارس طومار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۱۰۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین بشماره ثبت ۳۸۰۲۹ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به نمایندگی آقای محمد سلیمانی بشماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی و پیمان کاشانی بشماره ملی ۰۰۶۲۵۳۱۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲. صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳به تصویب رسید. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۱۶۱۰۶۷۲۷۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770606
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی رضوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۱۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شماره ثبت ۳۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بدلیل انحلال، از سمت بازرس اصلی شرکت برکنار گردید. - ۲ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شماره ثبت ۳۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به نمایندگی آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به جای موسسه فوق به سمت بازرس اصلی برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شد. ش۹۵۰۲۰۹۱۱۳۷۷۰۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770611
آگهی تغییرات شرکت نساجی رضوان تاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۲۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی رسا محاسب امین به شماره ثبت ۳۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۴۵۴ بدلیل انحلال، از سمت بازرس اصلی شرکت برکنار گردید. - ۲ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شماره ثبت ۳۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به نمایندگی آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به جای موسسه فوق به سمت بازرس اصلی برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شد ش۹۵۰۲۰۹۱۷۱۶۳۰۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12803084
آگهی تغییرات شرکت صنایع ریخته‌گری قیدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای مهدی قلعه مولائی به شماره ملی ۴۲۸۴۹۰۸۴۶۴ - آقای امیر علی مرادی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۲۳۱۹ - آقای جواد بیات به شماره ملی ۴۲۸۴۷۰۳۰۸۰ - آقای عابدین شیری ایالوئی به شماره ملی ۴۲۸۰۹۶۰۹۳۳ ۲ - موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین (حسابداران رسمی) شماره ثبت ۳۸۰۲۹وبه شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ با نمایندگی آقای محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸به سمت بازرس اصلی و آقای سجاد زینعلی به کدملی ۴۲۸۴۲۸۵۷۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال ملی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۲۲۸۵۹۰۷۷۱۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925284
آگهی تغییرات شرکت صنعت بافت معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۶۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *موسسه اعتماد ارقام امین به شماره ثبت ۳۸۰۲۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ با نمایندگی آقای محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و خانم رویا بیانلو با کدملی ۴۲۸۴۳۴۴۷۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. * ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۰۲۳۲۶۲۵۹۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12999778
آگهی تغییرات شرکت سامان شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال ۱۳۹۴ تصویب شد. * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ با نمایندگی آقای محمد سلیمانی با کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر دشتی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۶۷۹۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. *روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۱۱۸۲۴۶۸۱۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000491
آگهی تغییرات شرکت سیال پیوند آناهیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۱۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی قلعه مولائی به شماره ملی ۴۲۸۴۹۰۸۴۶۴ آقای عابدین شیری ایالوئی به شماره ملی ۴۲۸۰۹۶۰۹۳۳ آقای امیرعلی مرادی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۲۳۱۹ آقای جواد بیات به شماره ملی ۴۲۸۴۷۰۳۰۸۰ بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ با نمایندگی آقای محمد سلیمانی با شماره ملی۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر نصیری مقدم به کدملی ۴۲۸۴۹۷۳۲۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ تصویب شد. ش۹۵۰۶۱۳۴۴۶۷۶۷۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403570
آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل نور زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۸۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۲۷۰۹۱۰۰۰۰۱۹ ۰۵/۰۱/۹۶ نام صحیح بازرس اصلی موسسه اعتماد ارقام امین به شماره ثبت۳۸۰۲۹ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ با نمایندگی آقای محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ می‌باشد که اصلاح می‌گردد. ش۹۶۰۲۰۷۱۸۴۶۹۴۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432153
آگهی تغییرات شرکت صائین گستر زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۰۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حافظ برجی منفرد به شماره ملی ۴۲۸۰۸۳۷۲۵۲ آقای علی قاسمی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۳۲۹۴۰ آقای بهنام قاسمی به شماره ملی ۴۲۷۰۶۴۶۴۵۴ ۲ موسسه اعتماد ارقام امین به شماره ثبت ۳۸۰۲۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ با نمایندگی آقای محمد سلیمانی به کدملی ۳۸۳۰۵۷۵۵۸به سمت بازرس اصلی خانم سمیه محمودی به شماره ملی ۴۲۸۴۸۹۵۶۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۲۲۶۲۷۸۳۳۰۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474920
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بیسکو لارج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۷۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صمد رسولوی بنیس بشماره ملی ۱۷۲۸۲۳۹۴۴۳، خانم زهره رسولوی بنیسی بشماره ملی ۰۰۸۱۷۸۹۴۲۴ و خانم زینب رسولوی بنیس با کدملی ۱۷۲۸۲۴۱۶۱۸ با اکثریت آرا بعنوان اعضاء هیئت مدیره جدید برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه غیرتجاری حسابرسی اعتماد ارقام ﺃمین بشماره ثبت ۳۸۰۲۹ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به مدیرعاملی و نمایندگی آقای محمد سلیمانی بشماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود کرکی بشماره ملی ۴۱۳۱۹۹۹۴۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۲۷۹۵۷۱۵۵۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501086
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶: موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شماره ثبت ۳۸۰۲۹ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به نمایندگی آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر دشتی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۶۷۹۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۶ به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۱۷۹۴۰۳۵۹۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551318
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت قارچ رامند مجار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۲۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱خانمها لیلا شیخلر شماره ملی ۰۰۶۷۸۹۰۰۶۷ بهاره یوسفی شماره ملی ۰۰۶۷۱۰۴۸۳۵ و آقای علی اکبر اسلامی شماره ملی ۰۰۴۴۷۱۱۰۴۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که آقای علی اکبر اسلامی شماره ملی ۰۰۴۴۷۱۱۰۴۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم لیلا شیخلر شماره ملی ۰۰۶۷۸۹۰۰۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم بهاره یوسفی شماره ملی ۰۰۶۷۱۰۴۸۳۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نائب رئیس متفقا «همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به نمایندگی آقای محمد سلیمانی کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا شاهی هدشی شماره ملی ۰۰۴۶۸۴۰۱۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۱۷۱۴۴۷۰۶۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578670
آگهی تغییرات شرکت معدنی فجر مزینوی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۲۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۷۳۷ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان طبس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین بشماره ثبت ۳۸۰۲۹ و شماره ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ با نمایندگی آقای محمد سلیمانی بشماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن زمانیان بشماره ملی ۰۸۳۹۶۶۵۶۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ خانم شهرزاد لاجوردی بشماره ملی ۰۴۵۱۰۴۲۲۳۹ بعنوان سومین عضو علی البدل هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۴ روزنامه صبح امروز بیرجند جهت درج آگهی‌های شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۶۰۴۱۲۱۱۹۰۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری طبس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788286
آگهی تغییرات شرکت آرد سنبل ماهدشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۰۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه اعتماد ارقام امین به شماره ثبت ۳۸۰۲۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ با نمایندگی آقای محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و کیوان محمدی مهربانی به کدملی ۰۰۷۸۱۵۸۸۵۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۰۷۴۱۴۶۰۹۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851644
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد دانه زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * بازرسین شرکت: موسسه اعتماد ارقام امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ با نمایندگی آقای محمد سلیمانی به کدملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مختار رام مهربانی به کدملی ۶۰۲۹۵۶۰۱۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند * روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۱۱۲۳۳۰۲۱۷۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977650
آگهی تغییرات شرکت خدماتی آبادگران صنعت برق استان زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۹۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۰۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ وباستنادنامه شماره ۴۳۰۸۵/۴۱/۹۶ ۲۶/۱۲/۹۶ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شماره ثبت ۳۸۰۲۹ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به نمایندگی محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای کاظم جعفری به کدملی ۴۲۸۴۹۲۹۴۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند ش۹۷۰۱۲۳۵۴۱۴۳۸۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028696
آگهی تغییرات شرکت نماد سازه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۱۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۶ تعیین شد. مؤسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شماره ثبت ۳۸۰۲۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به نمایندگی آقای محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید جمال الدین رضوی به شماره ملی ۰۰۸۰۶۵۹۶۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۲۴۷۸۶۱۸۸۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049661
آگهی تغییرات شرکت خدماتی مهران ساحل زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۳۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین (حسابدار رسمی) بشماره ثبت ۳۸۰۲۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸با نمایندگی محمد سلیمانی به شماره ملی ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم الهام محمدی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند *روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۰۵۶۷۱۷۱۷۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076723
آگهی تغییرات شرکت آرد فخر زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه اعتماد ارقام امین به شماره ثبت ۳۸۰۲۹شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸به نمایندگی آقای محمد سلیمانی به شماره ملی۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی، آقای حمید روحانی به شماره ملی ۴۲۸۴۸۱۸۶۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۳۲۴۷۱۸۱۹۳۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226962
آگهی تغییرات شرکت ارم خودرو عرفان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۳۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شماره ثبت۳۸۰۲۹ وشناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۵۳۰۳۸ به نمایندگی آقای محمد سلیمانی به شماره ملی: ۰۳۸۳۰۵۷۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید باقر حسین نژاد به شماره ملی ۲۳۰۰۱۷۵۲۱۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۰۱۸۲۳۴۵۹۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک