ابراهیم علیخانی

آقای ابراهیم علیخانی

کد ملی 3782224604
43
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

شرکت های ابراهیم علیخانی

مهندسی کومه گستر پیشرو
مهندسی کومه گستر پیشرو
1
کوثر مهر میثاق
کوثر مهر میثاق
1
سبز سازان متین
سبز سازان متین
1
ساختمانی آرمانی انصار ایرانیان
ساختمانی آرمانی انصار ایرانیان
1
بازرگانی طلایه داران کسری
بازرگانی طلایه داران کسری
1
خدماتی نالوس کیا
خدماتی نالوس کیا
1
کهن دژ کهربا
کهن دژ کهربا
1
باغ شهر گستر ایرانیان
باغ شهر گستر ایرانیان
1
بازرگانی همراه عرشیا پارسیان
بازرگانی همراه عرشیا پارسیان
1
آسایش سرمایه ارجان
آسایش سرمایه ارجان
1
آروین پویان کیش
آروین پویان کیش
1
زینت تجارت آسیا
زینت تجارت آسیا
1
مهندسی گستره سازان رکین دژ
مهندسی گستره سازان رکین دژ
1
ایمن تجارت سهیل
ایمن تجارت سهیل
1
سرمایه گستر متین
سرمایه گستر متین
1
ثمر آرای رهاورد
ثمر آرای رهاورد
1
سرمایه گستر ارغوان
سرمایه گستر ارغوان
1
ضیافت گستر پرشین
ضیافت گستر پرشین
1
توسعه سرمایه پارمیس
توسعه سرمایه پارمیس
1
انصار موتور نیکان
انصار موتور نیکان
1
توسعه مارینا البرز
توسعه مارینا البرز
1
ایمن صبا زاگرس
ایمن صبا زاگرس
1
آرشا صنعت رامان
آرشا صنعت رامان
1
تجارت پیشگان آریا پارت
تجارت پیشگان آریا پارت
1
پیشگامان تجارت دنا
پیشگامان تجارت دنا
1
همیشه سبز معین
همیشه سبز معین
1
بازرگانی آفاق سپهر روناک
بازرگانی آفاق سپهر روناک
1
زینت تجارت آریا
زینت تجارت آریا
1
افق هورکلا
افق هورکلا
1
سبلان سازه اهرام
سبلان سازه اهرام
1
پیمان پایه نیکان
پیمان پایه نیکان
1
پویا توسعه نمایشگاهی پارس
پویا توسعه نمایشگاهی پارس
1
یاران کارآمد تات ایرانیان
یاران کارآمد تات ایرانیان
1
مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس
مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس
1
پیشگامان سازه تجارت پارس
پیشگامان سازه تجارت پارس
1
سرمایه گستر بیتا
سرمایه گستر بیتا
1
آرکا مبین تجارت
آرکا مبین تجارت
1
توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان
توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان
1
توسعه ورزش تجارت پارس
توسعه ورزش تجارت پارس
1
بازرگانی صنعت تجارت گران پویا
بازرگانی صنعت تجارت گران پویا
1
آراز تاو فرتاک
آراز تاو فرتاک
1
تولیدی صنعتی گالوانیزه شقایق
تولیدی صنعتی گالوانیزه شقایق
1
پیشگامان پارس آناهید
پیشگامان پارس آناهید
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1079825
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کومه گستر پیشرو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۸۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۹۱۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۲ که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: آقایان محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ و ابراهیم علیخانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین میرزایی به شماره ملی ۰۰۷۲۲۶۰۷۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی ۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف اسفندیاری به شماره ملی ۴۰۱۰۷۸۳۱۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۵۷۶۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108882
آگهی تغییرات شرکت کوثر مهر میثاق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالحسین محبت فرد بشماره ملی ۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۰۴۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477345
آگهی تغییرات شرکت آسیا آرمانی انصار سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علیخانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ عبدالله یزدانی به شماره ملی ۱۸۲۹۵۱۷۸۸۰ سید مجتبی پرپینچی به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۰۱۲۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. جواد حمیدی جم به شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به سمت بازرس اصلی و محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۳۶۵۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580107
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی عمران رحق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار به کد ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ آقای جواد حمیدی جم به کد ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ و آقای محمد صفاهانی به کدملی۶۱۷۸۸۷۴۲۲۷ به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای مهدی افسری نژاد مقدم فومنی به کدملی ۰۰۷۲۲۵۶۴۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۵۲۹۹۸۷۴۵۴۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624404
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای ابراهیم علی خانی بشماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آفای سید مجتبی پرپینچی بشماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجید سرخوش سرکندی بشماره ملی ۶۲۳۹۴۳۳۵۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۶۲۹۸۷۳۷۱۵۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696692
آگهی تغییرات شرکت خدماتی نالوس کیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیأت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: عباس باقری دارای کدملی ۰۰۵۵۹۷۹۷۰۱ و ناصر میرزائی حاجی کندی دارای کدملی ۰۰۸۴۰۶۲۴۳۶ و مرتضی عباسی دارای کدملی ۰۰۶۰۵۷۶۴۸۰ ابراهیم علیخانی دارای کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم نورانی لیسار۳۰/۰۶/۱۳۶۴ دارای کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۴۶۱۷۹۰۹۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702120
آگهی تغییرات شرکت کهن دژ کهربا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ با پرداخت مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. آقای ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش سرمایه شرکت بشرح زیر: خانم فاطمه کاکلی دارای کدملی ۰۰۷۴۳۴۲۶۰۶ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای حمیدرضا جعفری دارای کدملی ۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محرم بخشی دارای کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی دارای کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه میباشند. پ۹۳۰۸۲۷۴۲۳۴۹۰۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766701
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر گستر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۸۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای مهرداد رستمی کدملی ۰۰۷۲۳۴۱۸۱۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن سابقی کدملی ۱۷۵۵۰۳۴۸۵۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۳۱۰۱۶۵۵۱۹۲۱۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415500
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی ۴۲۱۹۴۰۲۲۰۹ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای هادی صدری کدملی ۰۰۷۲۷۴۹۴۱۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۱۱۱۱۹۷۵۴۴۸۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801310
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی ۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین میرزائی به شماره ملی ۰۰۷۲۲۶۰۷۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی ۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835487
آگهی تصمیمات شرکت آروین پویان کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۹۸۵۵۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای محمد انصاری با کد ملی ۴۳۲۰۷۰۵۷۲۶ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲. آقای ابراهیم علی خانی با کد ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای جواد حمیدی جم با کد ملی ۰۰۳۶۰۲۳۸۲۲ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار با کد ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۳۱۶۵۵۸۶۲۴۲۳۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967164
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زینت تجارت آسیا درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۷۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۳۰۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:تهیه و تولید و توزیع انواع لوازم آرایشی و بهداشتی پس از اخذ مجوزهای لازم خرید سهام و اوراق بهادار شرکتها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ی دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی برگزاری و شرکت در نمایشگاهای مربوط داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش توزیع و بسته بندی ترخیص کالا از گمرکات کشور و انبارداری اخذ وام و اعتبار و هر گونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیهای داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک۲۳ اول شرقی کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۱/۲۰۹/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک اینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:محرم بخشی شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی. مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۵۲۴۸۲۱۸۸۵۷۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982017
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گستره سازان رکین دژ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۰۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله ثانی به کدملی ۰۰۴۲۰۳۰۶۷۶ با پرداخت ۳۹۹۶۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. آقای نادر اثنا عشری به کدملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ با پرداخت ۲۹۹۷۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴با پرداخت ۲۹۹۷۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد و سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: آقای حبیب اله ثانی کدملی۰۰۴۲۰۳۰۶۷۶ دارای مبلغ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری کدملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۶۰۲۳۴۵۹۸۰۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982086
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن تجارت سهیل درتاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۲۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۸۲۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد و فعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه های انبوهسازی در بخش های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت - درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶/۲۰۹/۹۵ مورخ ۴/۵/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه ۰۲۰۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم علی خانی ک م ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت مدیرعامل و محرم بخشی ک م ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق ک م ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۰۲۵۴۱۸۸۰۵۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018687
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابراهیم علی خانی به کد ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل معتبر میباشد. پ۹۵۰۶۲۳۹۳۸۲۷۲۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036771
آگهی تغییرات شرکت ثمر آرای رهاورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۸۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ و علی اصغر احمدی به کدملی ۴۳۷۱۸۲۲۵۱۷ و مجید سرخوش سرکندی به کدملی ۶۲۳۹۴۳۳۵۱۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۰۴۴۱۲۹۷۵۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105014
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گستر ارغوان درتاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۷۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۹۹۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و غیر مجازبازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در مورد فعالیت شرکت (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۰/۲۰۹/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محرم بخشی شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد ) پ۹۵۰۸۱۱۸۰۶۹۸۱۸۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125066
آگهی تغییرات شرکت ضیافت گستر پرشین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۵۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردی بشرح زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی اقدام به مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از دولتی و خصوصی و عقد هرگونه قراردادهای مرتبط , تمامی خدمات و فعالیتهای مهندسی مشاور در زمینه مهندسی عمران درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴با پرداخت ۴۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. آقای غلامعلی صدری به کدملی ۰۴۹۱۷۵۳۵۷۸با پرداخت ۴۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بشرح ذیل می‌باشد. آقای ابراهیم علی خانی دارای کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای غلامعلی صدری دارای کدملی ۰۴۹۱۷۵۳۵۷۸ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۸۲۳۹۲۷۲۳۶۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154645
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر اثنا عشری کد ملی۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت - آقای محرم بخشی به کد ملی۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای غلامرضا محبی باروق ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محرم بخشی ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۹۰۶۱۸۳۶۷۷۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229827
آگهی تغییرات شرکت انصار موتور نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸، آقای جوادحمیدی جم کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲، آقای محرم بخشی کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ آقای غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۵۱۰۱۱۲۳۵۸۳۳۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261197
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی خانی به کد ملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره محرم بخشی به کد ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305307
آگهی تغییرات شرکت ایمن صبا زاگرس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ مبلغ ۸۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای میر صادق موسوی به کدملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضا داران با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا تغییر پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای حمید رضا جعفری به کدملی ۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای حسین جعفری به کدملی ۰۵۷۹۵۷۷۳۳۳دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای هومن سابقی به کدملی ۱۷۵۵۰۳۴۸۵۷ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای جواد حمیدی جم به کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میر صادق موسوی به کدملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال افزایش پیدا کردو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۱۲۴۷۴۶۳۹۶۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340688
آگهی تغییرات شرکت آرشا صنعت رامان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پروین به کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش پیدا کردو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب ش. م ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ دارای مبلغ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمید رضا یگانه فر ش. م ۰۰۱۳۸۴۶۱۸۳ دارای مبلغ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی پروین دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشدو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۲۱۷۶۹۳۵۷۴۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان آریا پارت درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۴۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۱۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد وفعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه های انبوهسازی در بخش های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ پیچ شمیران ـ کوچه طباطبائی مقدم ـ خیابان شهید حمید صدیق ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه همکف ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۶۸/۲۰۹/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۲۲۳۸۶۹۷۰۸۹۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354097
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان تجارت دنا درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۴۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۲۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرک غرب بلوار فرحزادی ارغوان غربی بلوار درختی خیابان گلستان ۱ پلاک۵۰ کدپستی ۱۴۶۸۹۷۶۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۱۱۶۹/۲۰۹/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۲۲۳۳۳۸۹۳۰۲۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378215
آگهی تغییرات شرکت همیشه سبز معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت مدیر تصفیه به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان بخارست خیابان دهم پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۹ به کدپستی ۱۵۱۴۷۳۵۴۱۱ انتخاب گردید. پ۹۶۰۱۲۰۳۴۰۸۱۵۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410672
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و ابراهیم علی خانی کد ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بعد از چهارراه سرو، پلاک ۱۱۳، طبقه چهار، واحد ۴، کدپستی ۱۹۹۸۱۳۵۴۵۱ تعیین گردید۰ پ۹۶۰۲۱۲۴۴۲۵۳۸۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505475
آگهی تغییرات شرکت زینت تجارت آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ و مرتضی چمنی کدملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. محسن مرادی شماره ملی ۰۰۷۲۳۶۰۰۱۱، غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ و شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۵۱ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا جعفری شماره ملی ۰۰۶۵۶۵۵۷۵۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال ذیل انتخاب شدند. پ۹۶۰۴۱۹۴۵۰۹۳۶۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507382
آگهی تغییرات شرکت افق هورکلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر اثنا عشری ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محرم بخشی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت نایب هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۴۲۰۲۳۳۵۲۳۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562395
آگهی تغییرات شرکت سبلان سازه اهرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی خانی بشماره ملی: ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق بشماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مصطفی پروین بشماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضاءآقای ابراهیم علی خانی (بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۵۱۳۵۳۳۰۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565964
آگهی تغییرات شرکت پیمان پایه نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۵۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ و نادر اثنا عشری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ و میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ و سید علی آقا میری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۸۱۹۹۹۲۰۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581622
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نمایشگاهی تجارت تات در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۶۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بصورت مستقل یا در قالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل وخارج از کشور، راه اندازی وتاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل وخارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، حضور در نمایشگاههای داخلی وخارجی، برپائی فروشگاه واخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی واعطای نمایندگی ویا عقد تفاهم نامه وقرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی، انجام خدمات نمایشگاهی اعم از بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه ای و واگذاری غرفه ها، طراحی، تامین مواد اولیه، ساخت و نصب غرفه و دکوراسیون و برگزاری جشنواره، همایش، سمینار، نمایشگاههای تخصصی ملی و بین المللی، دریافت تسهیلات مالی واعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی وریالی در بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارج از کشور، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ الوند ـ کوچه برمک ـ خیابان الوند ـ پلاک ۳۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۶۶۳۶۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۴۶۴/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ و به نمایندگی مصطفی پروین به شماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی نادر اثناعشری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و بانکی وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۶۵۸۹۳۹۶۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581646
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاران کارآمد تات ایرانیان در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۶۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات عمومی شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه و خدمات پاسخگویی به تلفن و ارباب رجوع، امور اسپایدر، تامین ماشین آلات نظافتی و مربوطه، خدمات تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص وساده مورد نیاز ادارات شرکتها و نهادهای خصوصی و دولتی، امور آشپزخانه و رستوران شامل تهیه طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه، خدمات امور حمل و نقل درون شهری، تعمیر و نگهداری و خرید و اجاره انواع خودرو و دستگاههای صنعتی، تامین خودورهای استیجاری برای پروژه ها و شرکتها، تعمیر و نگهداری وسایل اداری و رایانه ای، خدمات فنی خودرو، امور چاپ و تکثیر و صحافی، نگهداری و ایجاد و خدمات فضای سبز شامل خدمات کاشت و داشت و خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و گل و گلدانهای آپارتمانی، امور تاسیساتی شامل طراحی و اجرا و تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی وحرارتی، برقی و شبکه های کامپیوتری و تاسیسات آبی و آبرسانی و لوله کشی گاز و شبکه های مربوطه و تجهیزات وابسته به آنها، طراحی و تولید وفرآوری بسته بندی و پخش انواع مواد غذایی جهت وعده های اصلی و میان وعده ها، خدمات در امور تشریفات و برگزاری مجالس و مراسم ها و گردهمایی ها، انجام امور پشتیبانی فنی شامل تامین و تعمیر ف درخواست خرید کالاها واقلام مورد نیاز شرکتها و کارگزاری انواع کالاها و انبارداری و توزیع انواع کالاهای مورد نیاز شرکتها، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی وخصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اخذ تسهیلات مالی از موسسات مالی واعتباری وبانکها، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و خدمات آنها، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ جنت آباد مرکزی ـ کوچه (پارک مهسا) جنوبی ـ کوچه شهید علی قربانی زاده ـ پلاک ۶۱ ـ ساختمان سعید ـ طبقه دوم ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۴۷۴۸۳۶۱۶۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۴۷۰/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۶ بانک آینده شعبه محمودیه توسط موسسین پرداخت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ به نمایندگی مصطفی مشایخ به شماره ملی ۰۰۵۱۵۸۶۷۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت توسعه پترو صنعت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۲۸۳ به نمایندگی رضا مرندی به شماره ملی ۰۰۶۳۳۹۰۵۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ به نمایندگی علی آقاعلی خانی به شماره ملی ۰۰۵۱۷۳۰۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۶۰۴۸۲۴۶۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581664
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تاکسیرانی تجارت تات در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۷۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور مربوط به ایاب ذهاب درون شهری. سرویس دهی به وزارت خانه ها و ادارات, موسسات, شرکت ها و مدارس و کلیه اماکن خصوصی و عمومی دولتی. ایجاد تعمیرگاه و اتوسرویس به صورت ثابت و سیار و ایجاد تاسیسات خدماتی رفاهی جهت تاکسی داران، ارائه و بکارگیری تکنولوژیهای نوین و جی پی اس. ایجاد شعب، شرکت در مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی ایجاد و برگزاری و شرکت درکلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و خرید سهام شرکتها، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی تامین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ الوند ـ کوچه برمک ـ خیابان الوند ـ پلاک ۳۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۶۶۳۶۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۴۶۸/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ و به نمایندگی غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و بانکی وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد۰ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مصطفی پروین به شماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۱۲۰۵۰۲۲۲۴   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583645
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سازه تجارت تات درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۳۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ، خرید وفروش آهن آلات ، فولاد و تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی ، تهیه وتولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه ، خرید وفروش و تعمیر انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی ، تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا" مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد، فعالیت در بخش ساختمانی ، ساخت و تکمیل پروژ ه های انبوه سازی در بخشهای تجاری و مسکونی و پیمانکاری ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وبخشهای خصوصی داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی وریالی ، شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ .ریال طی گواهی بانکی به شماره ۶۱۲۵۱۴مورخ ۱۶/۵/۹۶نزدبانک آینده شعبه محمودیه پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ با نمایندگی سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت توسعه پترو صنعت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۲۸۳ با نمایندگی میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷و به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۲۶۶ با نمایندگی ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۷۱۱۳۵۸۸۶۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13605788
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر بیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی به کدملی۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای مصطفی پروین به کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۲۱۹۱۷۵۰۴۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639724
آگهی تغییرات شرکت آرکا مبین تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضا کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - موارد زیر به موضوع شرکت الحاق شد: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شکل فوق اصلاح گردید. محل شرکت به تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر - خیابان دهم - پلاک ۸ - طبقه اول - واحد شمالی - کد پستی ۱۵۱۴۷۳۵۴۱۱تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای غلامرضا محبی باروق به کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای نادر اثنا عشری به کدملی ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۷۱۲۸۶۲۸۹۴۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698984
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۰۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اکبر بدخش کدملی ۲۶۹۰۸۹۱۴۸۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی یا دو نفر عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۶۰۸۱۶۹۸۰۹۶۱۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783943
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ورزش تجارت پارس درتاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۶۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۶۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساخت و تجهیز و نگهداری و اداره اماکن و تاسیسات ورزشی و طراحی و مجری تجهیز اماکن ورزشی و تهیه و توزیع واردات وصادرات ملزومات ورزشی و تجهیز سالن های چند منظوره و مدیریت فضاهای ورزشی و فضاهای مرتبط با مدیریت ورزش. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی وبخش خصوصی داخلی وخارجی و اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پسیان ـ خیابان پسیان ـ خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی ـ پلاک ـ ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۸۷۹۱۳۱۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و بموجب گواهی شماره ۵۷۰/۰۲۰۹/۹۶مورخ ۲۷/۸/۹۶ بانک آینده شعبه محمودیه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ به نمایندگی امید قراچورلو به شماره ملی ۰۰۵۵۰۳۲۹۳۱و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سازه تجارت تات به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۰۳ به نمایندگی مهدی شیرزادی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۹۲۵۸۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سرمایه تجارت تات به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷ به نمایندگی سیدعلی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۵۱۱۵۴۰۹۳۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791728
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۶۷۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - فرزاد حق شنو گیگاسری به کدملی ۲۶۶۸۴۶۶۳۱۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به رئیس هیئت مدیره و مصطفی پروین به کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت تعیین گردیدند. - کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۱۰۱۰۴۷۳۶۶۸۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187057
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراز تاو فرتاک درتاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۶۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۲۷۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات طراحی. اجراء مشاوره و هرگونه فعالیت درزمینه پروژه های فنی و مهندسی و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی. کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب. نفت. گاز) شبکه گازرسانی.تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب. سیستم های خبر و هشداردهنده ساختمان. سیستم های ارتباطی ساختمان. خرید- تولید و ترویج و اجرای شبکه های رایانه ای و مخابراتی ساختمان. کلیه فعالیت های تجاری.بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کالاهای مجاز.فعالیت در زمینه تجارت زمینی ـ دریایی ـ خرید و فروش و حق العمل کاری کالاها- صادرات و واردات و نگهداری کالا ـ مراحل مربوط به ثبت سفارش ـ امور گمرکی و ترخیص کالا ـ اخذ وام و هرنوع ضمانت نامه بانکی و تسهیلات ریالی ارزی از بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی جهت شرکت ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ شرکت مناقصه .مزایده و پیمان ها دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ـ شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ اجرای کلیه خطوط فشارقوی و ضعیف و متوسط توزیع. الکترونیک عام و خاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق. امور ساختمانی مکانیکال و الکتریکال و سازه های نیروگاهی و دریایی صنایع ماشین سازی واتوماسیون صنعتی ـ انجام کلیه مراحل اجرای خدمات ساختمانی. مجتمع سازی. اعم از مسکونی. تجاری. اداری. صنعتی. راهسازی. مترو و تولید مصالح ساختمانی و فن آوری های نوین صنعت ساختمان.اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان.مرمت و احیای بافت های فرسوده ساختمان های مسکونی و تقویت و بهسازی و مقاوم سازی ـ ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای شامل بررسی. مطالعه. آموزش. تدوین استاندارد سازی روش های مرتبط با فعالیت های اساسنامه ـ ارائه کلیه خدمات در خصوص تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص جهت اجرای قراردادهای منعقده با ادارات و ارگان ها و شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج کشور و خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک.مدیریت منابع بازاریابی مجاز و اشخاص حقیقی و حقوقی و تامین خودروهای استیجاری و سرویس دهی ایاب و ذهاب ادارات و دوایر سازمان های دولتی و خصوصی در داخل شهر و خدمات پشتیبانی مرتبط با آن ساخت و نصب و تامین کلیه تجهیزات پالایشگاهی پترو شیمی و نیروگاهی صنایع معدنی.صنایع فولادی و صنایع مواد غذایی و فروش دستگاه های آزمایش مواد اولیه قطعات صنعتی و غیرصنعتی ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ و اخذ و اعطاء نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت ـ انعقاد قرارداد با پیمانکاران و شرکت های داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام هرگونه فعالیت های فنی و مالی در اتباط با موضوع شرمت به طور مستقل و یا از طریق سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و تاسیس شعب و ارائه خدمات و عرضه محصولات در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع شرکت ـ تهیه و تامین تولید قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی موضوع اساسنامه، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله محمودیه-خیابان سالار-کوچه شهید سید مصطفی میرشریفی-پلاک -۲-طبقه همکف- کدپستی ۱۹۸۶۹۱۵۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۵/۲۰۹/۹۷ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد۰۲۰۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای غلامرضا میرزائی فلاح به شماره ملی ۰۰۳۶۳۰۲۱۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی شیرزادی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۹۲۵۸۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۰۴۸۵۰۷۳۷۳۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234943
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی گالوانیزه شقایق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۳۹۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی به کد ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه: به استان تهران – شهرستان تهران – بخش مرکزی – شهر تهران –محله آرژانتین – ساعی – کوچه برمک – خیابان الوند – پلاک ۳۷ – طبقه همکف کد پستی:۱۵۱۶۶۳۶۶۱۱ تعیین گردید. پ۹۷۰۷۰۷۴۰۴۹۸۵۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403282
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان پارس آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۴۴۵
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان پارس آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۴۴۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت هریک از اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد: شرکت توسعه البرز آناهیتا به شناسه ملی۱۴۰۰۶۲۶۳۱۲۵ عضو هیئت مدیره (با نمایندگی آقای فرهاد وانشانی به کد ملی ۴۲۱۹۷۸۶۵۲۱) - شرکت زینت تجارت آسیابه شناسه ملی۱۴۰۰۶۰۸۳۰۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره (بنمایندگی غلامرضا عموزاد خلیلی به کد ملی ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸) - شرکت پیشگامان تجارت گستر سبلان به شناسه ملی۱۴۰۰۶۷۴۲۲۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (بنمایندگی آقای ابراهیم علی خانی به کد ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴) - آقای بهنام پسران سید بنکداربه کد ملی ۰۰۴۵۱۸۸۶۸۸ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضا) حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی وقراردادها و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک