شهریار شهریاری

آقای شهریار شهریاری

کد ملی 3782068777
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1156609
آگهی تغییرات شرکت بازیافت والا گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۱ آقای شاهرخ رضائی امیری به شماره ملی ۰۰۴۳۰۳۸۲۵۵ ۲ آقای احمد جان بزرگی به شماره ملی ۰۰۵۶۶۲۹۳۸۹ ۳ خانم مرجان سیدمحمدی فرد به شماره ملی ۰۰۶۱۲۷۳۶۰۰ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۴۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187826
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنر الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۲۱۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225501
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت سازه سیم پویش
در تاریخ۷/۸/۹۲ به شماره ثبت۴۴۴۶۳۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۰۲۱۱۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ تولید و مونتاژ انواع سنسورهای موتور، سیستم الکترونیکی، کنترل موتور ۲ـ تولید و مونتاژ انواع انژکتورهای بنزین و گاز، دریچه گاز، شیر کنترل منبع انبساط، کویل، پدال گاز ۳ـ تولید و مونتاژ انواع مجموعه ترمزهای الکترونیکی ضدقفل، سیستم های ترمز معمولی مورد مصرف در خودرو و سایر موارد الکترونیکی و الکترومکانیکی خودرو ۴ـ طراحی، ساخت، تولید توزیع انواع درخت سیم خودرو و لوازم برقی، قطعات برقی، لاستیکی، پلاستیکی خودرو و تهیه و ساخت ماشین آلات مربوطه ۵ـ تولید و مونتاژ انواع سیستمهای کیسه امنیتی هوا (ماژول ایربگ)، و کلید غیرفعال سازی ایربگ ۶ـ خرید و وارد نمودن هر نوع ماشین آلات، ابزارآلات، لوازم یدکی، مواد اولیه یا هر نوع کالای ساخته شده یا نیمه ساخته شده از خارج کشور در رابطه با موضوع شرکت ۷ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر صنعتی خارجی و کسب دانش فنی در زمینه تولید وساخت قطعات و فلزات و عقد هر نوع قرارداد همکاری فنی و تجاری با آنها ۸ـ مشارکت در سایر شرکتها اعم از تولیدی یا بازرگانی و خدماتی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود ۹ـ انجام عملیات حق العمل کاری و ترخیص کالا از گمرکات کشور در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم ۱۰ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه معاملات تجاری مجاز که بطور مستقیم و غیرمستقیم با هر یک از موضوعات مشروحه فوق الذکر مربوطه باشد مبادرت ورزد پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان ستارخان ـ خیابان نیایش ـ پلاک ۵۱ کدپستی۱۴۴۳۸۱۳۴۴۵ ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به۰۰۰/۱۰ سهم۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۸۲۷۳۰۷ مورخ۱۶/۵/۹۲ نزد بانک ملت شعبه اشتهارد کد۷/۸۸۱۸ پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: شاهرخ رضایی امیری به شماره ملی ۰۰۴۳۰۳۸۲۵۵به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سیامک طاهری به شماره ملی ۰۹۳۴۶۳۰۷۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ابراهیم حسن پور به شماره ملی ۰۰۵۸۴۱۱۵۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس اصلی شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۸۷۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382890
آگهی تغییرات شرکت ساران گستر عرفان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا شایق به شماره ملی ۰۶۰۲۲۹۹۲۰۹ ایمان رحمانی به شماره ملی ۲۳۷۱۹۵۶۵۷۰ اسماعیل میرحبیبی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۱۷۷۸۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بسمت بازرس اصلی و علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۹۳۵۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412294
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۱۰۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهریار شهریاری به شماره ملی۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بهرام مرادی به شماره ملی۰۰۴۵۱۲۰۰۳۱ آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملی۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ پ۱۸۰۷۳۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594168
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طرح و توسعه سبز آفرینان طبیعت پایتخت در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۲۳۲۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، نظارت، اجرا و نگهداری محیط و منظر. انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل خدمات مطالعاتی بر مراحل شناسایی طرح های محیط و منظر. توجیه فنی و اقتصادی، تهیه نقشه ها، اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح های محیط و منظر. نظارت بر حسن اجرا، انجام خدمات اجرایی کلیه مراحل بهره برداری و نگهداری از محدوده های طراحی و اجرا شده. شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، انجام هر گونه معاملات بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات انواع محصولات , هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد ترخیص کالا از گمرکات کشور در رابطه با موضوع شرکت بطور کلی شرکت میتواند به کلیه معاملات تجاری مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم با هریک از موضوعات مشروحه فوق الذکر مربوطه باشد مبادرت ورزد. (پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ آفریقا ـ کوچه گل گونه ـ پلاک ۴۲ واحد ۸ کدپستی ۱۹۱۵۸۱۳۸۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۹/۹۳,۱۲۳ مورخ ۲۹/۵/۹۳ نزد بانک اقتصادنوین شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ایمان رحمانی به کد ملی ۲۳۷۱۹۵۶۵۷۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فتانه فتاحی به کد ملی ۰۰۵۷۰۸۵۶۳۳ به سمت مدیرعامل علی درخشان به کد ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس اصلی. شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۰۸۶۵۶۱۹۱۹۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668154
آگهی تصمیمات شرکت سپند یاسا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۴۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۳۱۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی حیرانیان به ش ملی ۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ و شهریار شهریاری به ش ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ و حمید حبیبی به ش ملی ۰۵۸۹۶۷۸۸۶۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ مرتضی حیرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید حبیبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار شهریاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732365
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه افزابین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دوسال انتخاب شدند مصطفی ایروانی به شماره ملی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۹۰۲۰۶ بهرام مرادی به شماره ملی ۰۰۴۵۱۲۰۰۳۱ سید مهدی حسینی مدنی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۸۱۶۶۸ پ۹۵۰۱۱۸۹۰۹۴۳۱۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862437
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی طبرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریارشهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید پ۹۵۰۳۳۰۹۰۸۸۴۲۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918601
آگهی تغییرات شرکت پویا خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بتصویب رسید. رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ بعنوان بازرس اصلی و شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۲۹۳۱۰۹۷۳۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918646
آگهی تغییرات شرکت گروه قطعات خودرو عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند. پ۹۵۰۴۲۹۱۶۱۲۳۶۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942833
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پیستون ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی پارسی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۲۲۵۶۱ و آقای غلامرضا امیرجمشیدی به شماره ملی ۰۴۲۰۹۵۰۶۲۱ و آقای سیدمهدی حسینی مدنی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۸۱۶۶۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره ثبت۳۰۶۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به کدملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۱۱۷۳۷۴۸۶۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949382
آگهی تغییرات شرکت زیست محیطی انرژی دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمهدی حاجی اقاشریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ داوود شفایی به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۲۴۷۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۱۶۷۶۱۷۲۱۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114792
آگهی تغییرات شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۰۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۷۶۷۸۱۴۸۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645088
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۶۱۱۶۷۸۹۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725949
آگهی تغییرات شرکت شمسه مهر سلطان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۱۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۱۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دوسال انتخاب شدند آقای مرتضی فتح الهی به شماره ملی ۰۰۶۴۷۰۷۷۹۲ خانم محدثه اسمعیل حوری به شماره ملی ۰۰۱۶۸۱۴۳۸۱ آقای علیرضا ایروانی به شماره ملی ۰۰۸۱۲۰۶۶۱۵ پ۹۶۰۹۰۱۶۸۴۵۳۷۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763291
آگهی تغییرات شرکت سرامدفناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷ به نمایندگی علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ شرکت صنایع قطعات آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶ به نمایندگی خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ شرکت پشتیبانی صنایع پایانهال به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸ به نمایندگی محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۲۶۷۵۶۵۵۷۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768240
آگهی تصمیمات شرکت بهشت نرگس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۷۸۷۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ به تصویب رسید. ۲. خانم مرضیه ایروانی با کد ملی ۰۰۷۴۱۹۵۷۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سعید علی اکبری صبا با کد ملی ۱۳۷۹۷۷۱۰۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن نجومیان با کد ملی ۰۰۷۴۳۰۰۵۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای شهریار شهریاری با کد ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان با کد ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۹۲۷۷۳۵۷۵۱۶۶۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182001
آگهی تغییرات شرکت پویا آرایه تجارت پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به کدملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی نتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۳۰۸۹۹۸۰۴۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360575
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید بهفرراد به شماره ملی ۰۴۵۰۵۸۸۵۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ و خانم زهرا حسینی به شماره ملی ۰۰۵۶۶۶۸۹۳۷ و آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک