محمدرضا نادریان

محمدرضا نادریان

کد ملی 3781840824
220
شرکت‌ها
220
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا نادریان

ایران دوچرخ
ایران دوچرخ
1
سرمایه گذاری جامی
سرمایه گذاری جامی
1
نامی فلز جاوید
نامی فلز جاوید
1
جاوید طعام ایرانیان
جاوید طعام ایرانیان
1
تجارت ارغوان ایرانیان
تجارت ارغوان ایرانیان
1
سرمایه گذاری لقمان
سرمایه گذاری لقمان
1
شمس ارتباطات پارس
شمس ارتباطات پارس
1
توسعه خدمات مدیریت بهین تدبیر ما
توسعه خدمات مدیریت بهین تدبیر ما
1
گروه صنعتی ایرانیان
گروه صنعتی ایرانیان
1
توسعه بین الملل ایران مال
توسعه بین الملل ایران مال
1
خدماتی پژوهش گستر صدیقین
خدماتی پژوهش گستر صدیقین
1
توسعه بهسان بهرامن
توسعه بهسان بهرامن
1
پرشیا خودرو
پرشیا خودرو
1
گروه مالی مهر اقتصاد
گروه مالی مهر اقتصاد
1
سرمایه گذاری سلیم
سرمایه گذاری سلیم
1
نگین ساحل رویال
نگین ساحل رویال
1
ریسندگی و بافندگی نخیران
ریسندگی و بافندگی نخیران
1
فلزگستر جاوید
فلزگستر جاوید
1
سرمایه گذاری ارشک
سرمایه گذاری ارشک
1
توسعه اقتصاد راد
توسعه اقتصاد راد
1
آرمین تجارت جاهد
آرمین تجارت جاهد
1
طاهر ایران
طاهر ایران
1
فروش وخدمات پس از فروش مدیران خودرو
فروش وخدمات پس از فروش مدیران خودرو
1
تاپ خودرو
تاپ خودرو
1
اطلس صنعت خودرو
اطلس صنعت خودرو
1
اطلس خودرو ایرانیان
اطلس خودرو ایرانیان
1
ساختمانی توسعه برجهای هفت آسمان پاسارگاد
ساختمانی توسعه برجهای هفت آسمان پاسارگاد
1
بیمه ما
بیمه ما
1
تولیدی گیتی گستر نیوساد
تولیدی گیتی گستر نیوساد
1
تولیدی قطعات خودروئی ارسن دانش کاسپین
تولیدی قطعات خودروئی ارسن دانش کاسپین
1
تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران
تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران
1
تک آوران شرق
تک آوران شرق
1
نقش اول کیفیت
نقش اول کیفیت
1
بی همتا صنعت جاودانه
بی همتا صنعت جاودانه
1
کارگزاری بانک توسعه صادرات
کارگزاری بانک توسعه صادرات
1
گروه آتیه ساوالان
گروه آتیه ساوالان
1
راهبران صنعت سرب و روی انگوران
راهبران صنعت سرب و روی انگوران
1
توسعه تجارت سریر
توسعه تجارت سریر
1
1
1
1
حمل و نقل کالسیمین ترابر
حمل و نقل کالسیمین ترابر
1
سرمایه گذاری ری
سرمایه گذاری ری
1
یزدباف
یزدباف
1
دنا کاست نوار
دنا کاست نوار
1
گروه اقتصادی دلیران پارس
گروه اقتصادی دلیران پارس
1
بیمه سرمد
بیمه سرمد
1
آرمان فلز پاسارگاد
آرمان فلز پاسارگاد
1
خدمات مسافرت هوائی جهانگردی و زیارتی ارس
خدمات مسافرت هوائی جهانگردی و زیارتی ارس
1
کنسرو سازی شمشاد
کنسرو سازی شمشاد
1
نکونیرو
نکونیرو
1
گیتی تدبیر
گیتی تدبیر
1
تولیدی ونوس شیشه
تولیدی ونوس شیشه
1
گشایش اندیشه آرمانی
گشایش اندیشه آرمانی
1
سام الکترونیک
سام الکترونیک
1
مهر گستر یمین پارس
مهر گستر یمین پارس
1
کارگزاری امین آوید
کارگزاری امین آوید
1
رایان فن گستر دیزل
رایان فن گستر دیزل
1
توسعه عمران رهاد
توسعه عمران رهاد
1
امداد خودرو ایران
امداد خودرو ایران
1
بازرگانی تک ساران پارمیس
بازرگانی تک ساران پارمیس
1
سرآمد تجارت تابان
سرآمد تجارت تابان
1
مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا
مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا
1
افق توسعه پاسارگاد
افق توسعه پاسارگاد
1
سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان
سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان
1
تولیدی لوح فشرده پارس
تولیدی لوح فشرده پارس
1
بازرگانی لوح زرین جامعه
بازرگانی لوح زرین جامعه
1
سرمایه گذاری توسعه اعتماد
سرمایه گذاری توسعه اعتماد
1
سرمایه گذاری تدبیر گران اتیه ایرانیان
سرمایه گذاری تدبیر گران اتیه ایرانیان
1
پخش سراسری تجهیزگران طب نوین
پخش سراسری تجهیزگران طب نوین
1
فلز گستران گیتی
فلز گستران گیتی
1
پیشگام صنایع آلومینیوم
پیشگام صنایع آلومینیوم
1
گیتی تجارت گلفروز
گیتی تجارت گلفروز
1
هرم سازان جاوید
هرم سازان جاوید
1
تولیدی پارسیان فلز البرز
تولیدی پارسیان فلز البرز
1
فولاد گران نامی کیمیا
فولاد گران نامی کیمیا
1
زرین نگین سهرورد
زرین نگین سهرورد
1
بیمه معلم
بیمه معلم
1
تولیدی هودیان
تولیدی هودیان
1
امین اعتماد پیشرو
امین اعتماد پیشرو
1
امید توسعه پادنا
امید توسعه پادنا
1
لوله نورد اکباتان
لوله نورد اکباتان
1
سرمایه گذاری آتیه مداران
سرمایه گذاری آتیه مداران
1
کارگزاری آتیه
کارگزاری آتیه
1
کارخانجات دنیای فلز
کارخانجات دنیای فلز
1
توسعه فن آوران بهرامه
توسعه فن آوران بهرامه
1
سیمای توسعه کار
سیمای توسعه کار
1
زیر ساخت گستر گلفام
زیر ساخت گستر گلفام
1
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی
پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی
1
آرین دوچرخ
آرین دوچرخ
1
مدیریت حفاری آریا دانا
مدیریت حفاری آریا دانا
1
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
1
سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس
سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس
1
توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا
توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا
1
کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
1
پردازش اطلاعات ایرانیان
پردازش اطلاعات ایرانیان
1
مدیریت فناوری بورس تهران
مدیریت فناوری بورس تهران
1
کارگزاری سرمایه و دانش
کارگزاری سرمایه و دانش
1
مهر پترو کیمیا
مهر پترو کیمیا
1
حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان
حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان
1
سامان تجارت مجد
سامان تجارت مجد
1
سرمایه گذاری امداد گران خودرو
سرمایه گذاری امداد گران خودرو
1
توسعه عمران سیاحت سحر
توسعه عمران سیاحت سحر
1
گداز قطعه کیا
گداز قطعه کیا
1
رایان بورس
رایان بورس
1
تامین سرمایه بانک ملت
تامین سرمایه بانک ملت
1
آزاد راه تهران پردیس
آزاد راه تهران پردیس
1
توسعه صنعت و معدن نو اندیشان
توسعه صنعت و معدن نو اندیشان
1
توسعه اقتصادی سبا
توسعه اقتصادی سبا
1
جامعه الامام الصادق علیه السلام
جامعه الامام الصادق علیه السلام
1
توسعه تجارت گردشگری ایران
توسعه تجارت گردشگری ایران
1
خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون
خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون
1
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
1
صنعتی هوا افرین
صنعتی هوا افرین
1
حسابرسی فاطر
حسابرسی فاطر
1
توسعه صنعت سلامت پردیس
توسعه صنعت سلامت پردیس
1
کشت و صنعت فدک
کشت و صنعت فدک
1
ساختمانی برج هزار کرمان
ساختمانی برج هزار کرمان
1
شهریار مهستان
شهریار مهستان
1
صنایع روی کرمان
صنایع روی کرمان
1
آسیا بافت بیستون
آسیا بافت بیستون
1
بنیان توسعه صنعت خودرو
بنیان توسعه صنعت خودرو
1
صنعتی و معدنی ستبران
صنعتی و معدنی ستبران
1
تامین اعتماد زاگرس
تامین اعتماد زاگرس
1
ایماژ فوم
ایماژ فوم
1
نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران
نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران
1
اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه
اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه
1
تجارت پویای آبنوس
تجارت پویای آبنوس
1
صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا
صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا
1
اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
1
شیراز سرم
شیراز سرم
1
پویا توسعه اطلس
پویا توسعه اطلس
1
توسعه سروش خلیج فارس
توسعه سروش خلیج فارس
1
طلیعه سروش پایدار
طلیعه سروش پایدار
1
خدماتی صنعت سیمان
خدماتی صنعت سیمان
1
متین نورد پارسیان
متین نورد پارسیان
1
گروه اعتماد مهر پارس
گروه اعتماد مهر پارس
1
صنعتی و شیمیایی رنگین
صنعتی و شیمیایی رنگین
1
سهامی ایران و غرب
سهامی ایران و غرب
1
صنعتی و کشاورزی مبین دام آسیا
صنعتی و کشاورزی مبین دام آسیا
1
یکتا سازان ماهان جنوبشرق
یکتا سازان ماهان جنوبشرق
1
سرمایه گذاری ارزش آفرینان
سرمایه گذاری ارزش آفرینان
1
آویژه نان ایرانیان
آویژه نان ایرانیان
1
دادوستداریا
دادوستداریا
1
کارگزاری بازار سهام
کارگزاری بازار سهام
1
بازرگانی و خدمات همگام خودرو
بازرگانی و خدمات همگام خودرو
1
شاسی ساز ایران
شاسی ساز ایران
1
بافکار
بافکار
1
سرمایه یمین
سرمایه یمین
1
چاپ بانک صادرات ایران
چاپ بانک صادرات ایران
1
تجلی صنعت خودرو
تجلی صنعت خودرو
1
نیرو محرکه ایران
نیرو محرکه ایران
1
ایران گلاب مرغوب
ایران گلاب مرغوب
1
پارس بوشونگ
پارس بوشونگ
1
صادراتی صنایع دارویی ایران
صادراتی صنایع دارویی ایران
1
تجلی تدبیر خودرو
تجلی تدبیر خودرو
1
بازرگانی پدیده نیکان صبا
بازرگانی پدیده نیکان صبا
1
سرمایه گذاری زعیم
سرمایه گذاری زعیم
1
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا
1
کارخانجات تولیدی بهمن
کارخانجات تولیدی بهمن
1
اعتبار آفرین
اعتبار آفرین
1
سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
1
گروه هم وطن
گروه هم وطن
1
تجارت فولاد ارغوان
تجارت فولاد ارغوان
1
زمین کاو گستر
زمین کاو گستر
1
خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
1
فلز نورد جاوید
فلز نورد جاوید
1
سبد گردان آسمان
سبد گردان آسمان
1
سرمایه گذاری بهمن
سرمایه گذاری بهمن
1
توسعه ساختمانی بهمن
توسعه ساختمانی بهمن
1
تدبیر خودرو امید
تدبیر خودرو امید
1
سرمایه گذاری وثوق امین
سرمایه گذاری وثوق امین
1
کارخانجات تولیدی پلاستی ران
کارخانجات تولیدی پلاستی ران
1
بیمه ملت
بیمه ملت
1
نیک صنعت پارسیان
نیک صنعت پارسیان
1
پارسیان فلز نامی
پارسیان فلز نامی
1
فولاد نورد آرمان
فولاد نورد آرمان
1
کارگزاری دنیای نوین
کارگزاری دنیای نوین
1
کارگزاری ساو آفرین
کارگزاری ساو آفرین
1
آموزشی و پژوهشی میراث صنایع دستی و گردشگری ایرانیان
آموزشی و پژوهشی میراث صنایع دستی و گردشگری ایرانیان
1
روین شیمی
روین شیمی
1
کوروش صنعت خودرو
کوروش صنعت خودرو
1
سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
1
اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
1
سرمایه گذاری امین اعتماد
سرمایه گذاری امین اعتماد
1
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
1
آب معدنی ونوشیدنی های هزار چشمه آبشار
آب معدنی ونوشیدنی های هزار چشمه آبشار
1
قوای محرکه کرمان خودرو
قوای محرکه کرمان خودرو
1
پخش ربیع گسترشاد
پخش ربیع گسترشاد
1
رهنما جهانگرد
رهنما جهانگرد
1
خدماتی زیارتی وادی احرار
خدماتی زیارتی وادی احرار
1
صفا و زمزم
صفا و زمزم
1
مشترک صبای هدف
مشترک صبای هدف
1
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
1
هموار سازه ایمن
هموار سازه ایمن
1
بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم
بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم
1
چند منظوره هسایار
چند منظوره هسایار
1
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران
1
صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صندوق سرمایه گذاری امین انصار
1
صنعتی فروکرم بافت
صنعتی فروکرم بافت
1
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن
1
صرافی تجارت
صرافی تجارت
1
با درآمد ثابت کیان
با درآمد ثابت کیان
1
توسعه و فروش و خدمات پس از فروش عظیم خودرو
توسعه و فروش و خدمات پس از فروش عظیم خودرو
1
خدمات رفاهی کارکنان همراه اول
خدمات رفاهی کارکنان همراه اول
1
حکمت آشنا ایرانیان
حکمت آشنا ایرانیان
1
بین المللی پوروپ کار ایران کیش
بین المللی پوروپ کار ایران کیش
1
خودروسازی مدیران
خودروسازی مدیران
1
اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
1
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
1
با درآمد ثابت فیروزه آسیا
با درآمد ثابت فیروزه آسیا
1
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
1
اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک صادرات
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
1
دوم اکسیر فارابی
دوم اکسیر فارابی
1
صندوق قرض الحسنه خدمات اسلامی
صندوق قرض الحسنه خدمات اسلامی
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
1
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
1
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562301
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۷۸۳۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600382
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامیسهامی عام بشماره ثبت۲۲۷۴۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور در تاریخ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و محمدرضا نادریان به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بنمایندگی حسین پناهیان به کدملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ بنمایندگی علی کمیلی به کدملی۱۲۸۰۸۲۷۰۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بنمایندگی مسعود سلطان زالی بگلو به کدملی۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۷۳۳۷۰۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کدملی۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بنمایندگی مصطفی افشارطونیانی به کدملی۵۸۸۹۵۴۱۶۹۲ بسمت عضو و مدیرعامل و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۵۵۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626598
آگهی تغییرات شرکت نامی فلز جاویدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۱۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۸/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۴۷۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626599
آگهی تغییرات شرکت جاوید طعام ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۰۱۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۴۷۴۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626600
آگهی تغییرات شرکت تجارت ارغوان ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۳۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۲۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۸/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۴۷۵۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629783
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۳۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت دادوستد آریا سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ اعتبار آفرین سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن پناهیان به ش م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی ایرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به ش م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت دادوستد آریا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ش م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت اعتبار آفرین و سید هدایتاله تشکرحسینی به ش م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی ایرانیان بسمت اعضای هیئتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای ۲ نفر ازا عضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا جلال سیفالدینی به ش م ۱۰۶۲۹۲۱۶۳۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۲۳۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669893
آگهی تغییرات شرکت شمس ارتباطات پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۳۵۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672756
آگهی تاسیس شرکت پترو فرآوران اطلسسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۷۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۲۵۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام فعالیت تجاری در زمینه خرید و فروش، واردات و صادرات ۱ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور طبق قوانین و مقررات جاری کشور ۲ـ تهیه و بسته بندی و توزیع کالاهای داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور ۳ـ واردات و صادرات کالا و خدمات مجاز ۴ـ ارائه خدمات بازرگانی و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه های غیرالکترونیکی ـ سرمایه گذاری در طرح های تولیدی صنعتی خدماتی مجاز و معدنی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ خالد استامبولی خیابان ۲۳ پ ۵ ـ کدپستی ۱۵۱۳۹۴۴۵۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۹ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ نزد بانک ملت شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۴۰۶ با نمایندگی آقای سیدعلی اکبر هاشمیان به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ با نمایندگی آقای بهمن اسکندری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۳۳۹ با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ با نمایندگی آقای حسین ناجی به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ با نمایندگی آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ـ۵ـ آقای سیدعلی اکبر هاشمیان به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۴۰۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضائ هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضائ مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی به روزآوران ژرف اندیش به شماره ثبت ۱۴۱۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۶۱۲۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673038
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۴۷۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680039
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱, شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئتمدیره ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت دادوستد آریا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطانزالی به کدملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سید هدایت تشکرحسینی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئتمدیره، حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره، لیلا احدزاده به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۱۴۱۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691253
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی پژوهش گستر صدیقین سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۸۸۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۸۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۷۹۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691883
آگهی تغییرات شرکت توسعه بهسان بهرامن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۶۱۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699825
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۴۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725029
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری تجلی سرمایه سهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۸۰۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727843
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سلیمسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۱۸۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730519
آگهی تغییرات شرکت نگین ساحل رویالسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۸۰۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734944
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی نخیرانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۰۲۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. علی اصغر سوار به کدملی ۰۳۸۳۴۶۲۱۱۸ و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت طاهر ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵ بنمایندگی علیرضا ظهره وند به کدملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ و سید مصطفی میرلوحی به کدملی ۱۲۸۶۷۰۱۹۳۷ و علی بنانی به کدملی ۰۳۸۱۲۱۳۱۱۰ و امیرهوشنگ ضرغامیان به کدملی ۰۰۳۲۷۱۱۸۸۳ و محمدجعفر علوی به کدملی ۰۰۳۹۷۴۶۱۱۹ به سمت اعضاء اصلی و عباس فریدامین به کدملی ۰۰۴۴۲۰۲۴۲۳ و علی برادران ستارزاده به کدملی ۱۳۷۸۷۳۸۹۵۰ بسمت اعضاء علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ سید مصطفی میرلوحی به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرهوشنگ ضرغامیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالرحمان حزینی به کدملی ۲۱۲۱۸۳۳۹۲۷ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۳ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۴۱۱۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746249
آگهی تغییرات شرکت فلز گستر جاویدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۰۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود رضایی به شماره ملی ۰۰۱۰۴۵۱۱۸۸ و آقای حمید شرفی به شماره ملی ۰۰۱۳۵۷۲۹۲۱ و آقای مرتضی شاویسی به شماره ملی ۰۰۷۷۲۷۵۵۰۰ تا تاریخ ۳۱/۵/۹۳. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۸۹۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749006
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشکسهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به ک م ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین خوش گفتارروحی به ک م ۰۰۶۹۵۵۹۳۸۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۴۷۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756377
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد رادسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۹۹۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۸۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شرکت پویا توسعه اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۳۹ با نمایندگی آقای محمد گشانی و شرکت امید توسعه پادنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۷۵۳ با نمایندگی آقای بابک مدیری و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ با نمایندگی آقای حمیدرضا حاتمی تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت امید توسعه پادنا سهامی خاص با نمایندگی آقای بابک مدیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا توسعه اطلس سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد گشانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد گشانی به نمایندگی از شرکت پویا توسعه اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۳۹ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقدقراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۵۲۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857898
آگهی تغییرات شرکت آرمین تجارت جاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۵۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رشید محجوب روش بشماره ملی ۰۰۵۴۴۲۹۰۰۵ و آقای داود سلگی بشماره ملی ۰۴۵۱۳۷۱۹۳۳ و آقای مهدی طلا بشماره ملی ۰۰۶۸۵۵۶۴۵۴ تا تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۶۱۹۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859603
آگهی تصمیمات شرکت طاهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۵۲۱۴۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه مورخ ۱۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۶۲۱۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896583
آگهی تصمیمات شرکت فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۰۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۹۱۸۶ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع خودروسازی مدیران به ش م ۱۰۳۲۰۵۲۲۹۶۸ به نمایندگی شنگ جیانگ شرکت طراحی و مهندسی ساخت و تامین قطعات مدیران خودرو به ش م ۱۰۶۳۰۰۵۷۶۰۵ به نمایندگی محمدرضا دلجویه به ک م ۰۰۵۱۷۰۷۱۶۰ بهرام شریعت به ک م ۴۷۲۰۵۹۸۰۰۵. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ بهرام شریعت بسمت رئیس هیئت مدیره، صنایع خودروسازی مدیران به نمایندگی شنگ جیانگ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت طراحی و مهندسی و ساخت و تامین قطعات مدیران خودرو به نمایندگی محمدرضا دلجویه بسمت مدیرعامل و عضو تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء یکی از دو امضای بهرام شریعت (رئیس هیئتمدیره) و محمدرضا دلجویه (مدیرعامل) با یکی از دو امضا شنگ جیانگ (نایب رئیس) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هیئتمدیره و یونگ سونگ هو (معاون مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۱۵۹۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910045
آگهی تصمیمات شرکت تاپ خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۲۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ و شرکت گواه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ و شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل اپکو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۹۷۴ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۰۶۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916497
آگهی تاسیس شرکت اطلس صنعت خودرو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶۲ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمدصادق هشیار به شماره ملی ۲۷۰۹۲۷۳۷۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمدرضا بسامی به شماره ملی ۳۲۵۵۸۵۶۶۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای حسین قائدی فر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای حسین قائدی فر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۵۵۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916499
آگهی تاسیس شرکت اطلس خودرو ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی اعم از بورسی و غیربورسی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۵۸ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای هادی یعقوبی به شماره ملی ۵۱۶۹۸۰۳۵۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای علی شفیعی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۰۴۶۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی ها به شماره ملی ۲۲۱۹۳۹۲۳۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی ها به شماره ملی ۲۲۱۹۳۹۲۳۵۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۵۳۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929131
آگهی تاسیس شرکت ساختمانی توسعه برجهای رام پارت تجارت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۹/۹۱ تحت شماره ۴۳۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۸۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: اجرا مشارکت و سرمایه گذاری پروژه های ساختمانی اعم از ساخت ساختمانهای مسکونی اداری تجاری تفریحی و اقامتی انعقاد قراردادهای پیمانکاری مدیریت تامین تجهیزات پروژه های ساختمانی با پیمانکاریان داخلی و خارجی مدیریت فنی و نظارت فنی ساختمان های احداث شده اجرای پروژه های مدیریت فنی ساختمان بازاریابی مجاز غیرهرمی غیر شبکه ای غیرالکترونیکی تجهیزات ساختمان انجام کلیه امور بازرگانی مجاز واردات کالاها و تجهیزات ساختمانها جذب سرمایه از سرمایه گذاران خارجی جهت اجرای پروژه های ساختمانی تاسیس و یا مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه ساخت ساختمان و یا سایر موارد مرتبط با اجرای پروژه های ساختمانی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خ شریعتی خ خاقانی نبش رودکی شمالی پ ۲۷ جدید ط ۵ـ کدپستی ۱۹۷۴۶۱۴۹۳۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به دویست سهم ۰۰۰/۵۰ ریالی که تعداد دویست سهم بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷۷۷۳۶ مورخ ۱/۸/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه ولنجک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت بانک سرمایه سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ با نمایندگی آقای جلال قاسمی به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ شرکت رام پارت پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۷۱ با نمایندگی آقای علیرضا موحد به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ شرکت ساختمانی معلم سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۷۷۲ با نمایندگی آقای محمدعلی پنجه فولادگران به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۹۳۹ با نمایندگی آقای احمد ترکمان پری به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ شرکت توسعه برجهای سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۶۶ با نمایندگی با نمایندگی آقای وحیداله زنجان پورمبرهن فومنی به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ـ۵ـ آقای وحیداله زنجان پورمبرهن فومنی به نمایندگی از شرکت توسعه برجهای سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۶۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشماره ثبت ۲۳۹۱ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۴۸۸۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939304
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۲۲۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 942838
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر نیوساد سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۱۹۶۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۶۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد خانی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۶۷۹۳۸ و آقای علی فرخی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۴۱۴۲۹ و آقای مهدی بایرامی آذر به شماره ملی ۰۰۶۸۵۳۴۱۶۷ تا تاریخ ۲/۹/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد خانی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۶۷۹۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی فرخی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۴۱۴۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بایرامی آذر به شماره ملی ۰۰۶۸۵۳۴۱۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بایرامی آذر به شماره ملی ۰۰۶۸۵۳۴۱۶۷ به سمت مدیرعامل. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران م آرژانتین ابتدای خ احمد قصیر کوچه هفدهم (بهزاد شفق) پ ۱۶ ط اول واحد شمالی کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۷ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۷۵۹۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987291
آگهی تغییرات شرکت ره نوردان مدرن پرشیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۱۰۹۴۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۹۳۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989206
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۷۳۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدرضا حسینی به ک م ۰۰۵۶۸۳۹۲۶ به نمایندگی از شرکت تاپ خودرو به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۲۴۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن وفادارینگجه به ک م ۱۴۶۳۳۵۹۴۸۹ به نمایندگی از شرکت گواه به ش م ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدحمید ادبی به ک م ۰۰۴۲۶۳۹۵۸۱ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۲۴۳۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018745
آگهی تصمیمات شرکت تک آوران شرق سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ک. م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی سعید موحدی به ک. م ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ و شرکت عصر بهمن به ک. م ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به ک. م ۰۷۷۸۵۳۳۷۷۸ و شرکت بهمن لیزینگ به ک. م ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ به نمایندگی حمید رحمتیان به ک. م ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ و شرکت بهمن سرویس به ک. م ۱۰۱۰۲۴۹۹۹۴۵ بنمایندگی ولی حاتم وند به ک. م ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ و شرکت شاسی ساز ایران به ک. م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ بنمایندگی محمد فلاح به ک. م ۲۶۷۸۳۴۰۲۴۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۹۱ سعید موحدی بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد صارمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فلاح بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. باستناد مجمع فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۹۱ نوع حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۲۸۱۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029754
آگهی تغییرات شرکت نقش اول کیفیت سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۵۸۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۶۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۷۵۱۲ با نمایندگی آقای رسول سرائیان و شرکت پرداخت اول کیش سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۹۸ با نمایندگی آقای محمدمهدی عباس خانی و شرکت پردیس اول کیش سهامی خاص به شماره ثبت۹۶۸۰ با نمایندگی آقای کیارش سلاجقه و شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۰۱۲۷ با نمایندگی آقای سیدحسن رضوی و شرکت ارتباطات مبین نت سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۳۶۳ با نمایندگی آقای مجید مختارنیا تا تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۳۴۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038819
آگهی تغییرات شرکت بی همتا صنعت جاودانه سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۸۰۸۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۹۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۷۹۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047110
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۲۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۰۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061806
آگهی تصمیمات در شرکت گروه آتیه ساوالان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۸۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: ۱ صورت‌های مالی و ترازنامه مورخ ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسیده است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/۹۲ انتخاب شده‌اند. ۳ شرکت توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۹۹۴۶ و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸ و شرکت نماد گنج ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۲۴۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۰۷۹۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل به نمایندگی آقای میراسداله موسوی السادات بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم به نمایندگی آقای سعید موحدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به نمایندگی آقای محسن محمودزاده مرقی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به نمایندگی آقای مجتبی عراقی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فتحی نیا به نمایندگی شرکت نماد گنج ایرانیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۴۹۹۷۱ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098819
آگهی تغییرات شرکت راهبران صنعت سرب و روی انگوران سهامی خاص به شماره ثبت۸۵۶۹ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۹۲۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۶۶۶۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099053
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سریر سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۷۹۰۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کارای فارس به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید نیکبخت شیبانی به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ آقای عبدالرحمن معاشر بشماره ملی ۲۲۹۸۶۴۳۲۰۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای محمدامین شفاف به شماره ملی ۲۲۹۶۳۶۴۷۱۳ و شرکت پارسا پیام پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۶۳ با نمایندگی آقای سعید مردانی و آقای محمدهادی سام زاده و شرکت آسیا پردازشگران اتصالات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۲۰ با نمایندگی خانم زهرا زارع و آقای جواد صدیقی از عضویت هیئت مدیره خارج گردیدند. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل میباشند: آقای سیاوش شفاف به شماره ملی ۲۲۹۱۱۴۸۴۵۱ و آقای جواد صدیقی به شماره ملی ۲۲۹۷۵۰۵۶۲۰ و آقای علی فولادفر به شماره ملی ۲۲۹۸۳۱۸۳۳۶ و آقای محمدجواد شهسواری به شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۳۲۵۲ و شرکت توسعه سرمایه گذاری سریر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۱۵۶ با نمایندگی آقای عبدالرحمن معاشر تا تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۴ ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیاوش شفاف بشماره ملی ۲۲۹۱۱۴۸۴۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد صدیقی بشماره ملی ۲۲۹۷۵۰۵۶۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی فولادفر به شماره ملی ۲۲۹۸۳۱۸۳۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد شهسواری به شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۳۲۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری سریر سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالرحمن معاشر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد صدیقی بشماره ملی ۲۲۹۷۵۰۵۶۲۰ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲/۴/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. ش۱۶۶۷۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118936
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دنیای فلز اردستان شماره ثبت ۵۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات دنیای فلز اردستان سهامی خاص شماره ثبت ۵۴۱ ثبت شرکتهای این اداره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۸۰۷۶ مورخه ۲۸/۱۰/۹۱ واصله به این اداره مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی بشرح زیر بعمل آمد: ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به اتفاق آرا تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی، آقای محمد رضا نادریان بشماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ کدپستی ۱۹۸۷۷۴۶۹۱۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. ۳ جهت تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرسی به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار زاینده رود جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۵۶۸۰۰۰۸۱۱۱۰۶۱۶۲۰۶۸ رئیس ثبت اسناد و املاک اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131416
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کالسیمین ترابر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۹۲ که در تاریخ ۲۵/۰۴/۹۲ واصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای محمدرضا نادریان با کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ ۲۶/۰۴/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۶۸۳۴۰۳ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133694
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ری سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۲۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138525
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ثبت شده شماره ۲۳۹۱ بسمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای محمدرضا نادریان کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۷۴۶۶۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146772
آگهی تغییرات شرکت دنا کاست نوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۰۹۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید راهب به کدملی ۱۲۶۲۵۲۳۶۵۶ و محمدرضا راهب به کدملی ۰۰۵۵۱۳۱۱۵۸ و علیرضا راهب به کدملی ۰۰۶۴۵۷۷۹۵۳ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۹۰۱۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160719
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: حسن رضا دلیری به شماره ملی ۳۰۳۱۵۲۶۳۶۸ و محمد قائد به شماره ملی ۲۴۵۱۹۴۳۰۸۴ به نمایندگی شرکت کرمان تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۶۳۲ و غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۴۱۹ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۶۹۷۳۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164459
آگهی تاسیس شرکت بیمه سرمد سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۶/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیرزندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد سرمایه گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ملاصدرا خ شیرازی برزیل غربی پ۱۲۰ ط ۲ ـ کدپستی۱۴۳۵۸۱۵۱۶۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال منقسم به چهارصد میلیون سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد چهارصد میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۳۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲/۲۰۷۲ مورخ۲۰/۳/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره۳۲۴۲۳۹ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای روح اله خدارحمی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای علی جوانمردی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۵۶۷۰۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ شرکت آرمان اندیشان رستاک سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد تقوی نژاددیلمی به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ موسسه همیاری غدیر با نمایندگی آقای علیرضا هادی به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ـ آقای منصور بلوک به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۲۱۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۷ـ۵ـ آقای علیرضا هادی به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۲۶۴۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی می شوند همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می شود همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۷۹۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164525
آگهی تغییرات شرکت آرمان فلز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۸۱۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166497
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی ارس ایرانگردی جهانگردی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. شرکت کانون جهانگردی و اتوموبیل رانی کد ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۰۶۴ شرکت سرمایه گذاری زاگرس ش م ۱۰۱۰۲۱۹۶۶۵۶ و شرکت حمل و نقل میراث ایرانیان ش م ۱۰۱۰۳۶۶۰۳۹۰ شرکت صفا و زمزم ش. م ۱۰۱۰۲۶۰۷۷۳۶ شرکت امدادگران خودرو ش. م ۱۰۱۰۲۰۶۱۳۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. پ۱۶۹۹۹۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171078
آگهی تغییرات شرکت کنسروسازی شمشاد شرکت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۶۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مجید راهب به شماره ملی۱۲۶۲۵۲۳۶۵۶ و آقای محمدرضا راهب به شماره ملی۰۰۵۵۱۳۱۱۵۸ و خانم مهیندخت مدنی به شماره ملی۱۲۶۱۵۴۱۳۷۵ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۰۰۹۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172240
آگهی تغییرات شرکت نکو نیرو سهامی خاص به شماره ثبت۷۶۹۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۱۸۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات نشر درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۲۱۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179070
آگهی تغییرات شرکت گیتی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۷۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان ک. م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند. علیرضا نیکراز ک. م ۰۰۴۳۲۰۳۴۱۸ و ملک محمد یحیائیان ک. م ۰۴۵۲۹۸۱۸۸۳ و رفیع مشایخ ک. م ۰۰۴۱۵۸۵۸۶۰ و مجتبی شیخ سلطان ک. م ۰۰۴۳۸۵۰۸۷۱ پ۱۷۰۵۲۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187754
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ونوس شیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه , حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. خانم اکرم عارفی به کدملی۰۷۹۳۲۳۰۰۲۰ و آقایان ولی بصیری به کدملی۱۴۶۳۱۹۱۵۱۰ و حمید نوروزی به کدملی۰۷۹۳۲۶۱۲۰۱ و جلیل شهروزی به کدملی۰۰۵۲۶۸۲۶۷۳ و محمدمهدی شهروزی به کدملی۰۷۹۳۰۹۶۸۹۸ به عنوان اعضا اصلی و آقایان نوید شهروزی به کدملی۰۰۵۷۳۴۵۰۸۲ و بهرام نوروزی به کدملی۰۰۷۱۰۳۹۳۹۲ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۹۲۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194868
آگهی تغییرات شرکت گشایش اندیشه آرمانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۰۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقایان ابوالفضل طلا کدملی ۰۰۵۹۴۶۵۰۹۳ و محمد عبازاده کدملی ۶۳۶۸۷۰۱۵۱۱ و محمدرضا یزدان شناسان فرد کدملی ۰۴۹۱۵۴۴۱۳۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۳۲۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198093
آگهی تغییرات شرکت سام الکترونیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۷۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۵۱۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199087
آگهی تغییرات شرکت مهر گستر یمین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۳۱۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت مهر گستر یمین پارس انتخاب شد. ۲ موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۶۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200544
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امین آوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به۳۱/۳/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ برای سال مالی منتهی به۳۱/۳/۹۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۶۸۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203105
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر دیزل سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۸۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۷۴۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205606
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران رهاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۰۱۳۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۱۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و تراز سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۹۰۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216952
آگهی تغییرات شرکت امداد خودرو ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۸۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۳/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا نادریان کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۲۳۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220831
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تک ساران پارمیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد صادقیان کد ملی ۴۴۳۱۳۷۳۳۸۱، به نمایندگی شرکت تولیدی تک ماکارون آقای علی اکبر ربیع کد ملی ۰۰۳۷۲۱۹۹۹۵ و آقای علی نیک کار کد ملی ۰۰۴۴۵۴۳۲۷۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان دارای کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۲۵۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224117
آگهی تغییرات شرکت سرآمد تجارت تابان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ که در تاریخ ۱/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: دادک قاسمیان فربد به شماره ملی ۲۶۴۹۲۶۶۰۳۱ و سیدعلیرضا هاشمی زاد به شماره ملی ۰۴۵۲۶۵۷۳۳۴ و مرتضی کربلائی حسنی به شماره ملی ۰۵۵۹۰۵۷۷۱۷ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۵۶۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230354
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا شماره ثبت ۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۲۲۰۹۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ تغییراتی در شرکت فوق بشرح ذیل بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: برابر صورت جلسه فوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای محمد رضا نادریان کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان مالی منتهی به مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ باتفاق آرا تصویب گردید و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۷۶۷۷۷۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۵۱۲۲۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ازنا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238452
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۳۲۰۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244465
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. غلامرضا نوشادی با کدملی ۰۴۹۲۳۵۰۰۶۱ به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۴۴۰۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی اعتصام با کدملی ۱۲۶۰۵۶۴۰۳۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید مهدی متولیان با کدملی ۰۴۹۲۹۳۸۹۲۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد هنجنی باقری با کدملی ۰۰۴۷۴۴۵۵۵۶ به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۶۲۷ و محمد اسکندری با کدملی ۴۵۹۰۱۷۱۲۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء از جمله چکها، قراردادها، برواتف سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۲۶۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246911
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوح فشرده پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۹۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به اتفاق آراء تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۶۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253063
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی لوح زرین جامعه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا اعتمادیان کدملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ به نمایندگی از طرف موسسه جامعه الامام الصادق (ع) بسمت رئیس هیئت مدیره، ابراهیم انصاریان کدملی ۱۲۲۹۲۲۳۷۸۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد مرآتی شیرازی کدملی ۰۰۳۸۹۳۰۲۲۶، علی محمد موحدی کدملی ۴۴۳۱۹۴۰۰۵۷ و احمد کاشانی وحید کدملی ۰۰۳۸۴۲۲۴۵۱ همگی بسمت اعضای هیات مدیره و رضا جواهریان یزدی کدملی۴۴۳۱۹۶۸۱۳۱ (خارج از اعضای هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محمدرضا نادریان کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به تصویب رسید. پ۱۷۳۹۳۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۹۲۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253096
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۹۲۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254000
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۲۰۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1260125
آگهی تغییرات شرکت فلز گستران گیتی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقایان ابوالفضل طلا به شماره ملی ۰۰۵۹۴۶۵۰۹۳، علی فرخی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۴۱۴۲۹ و حسن شهیدی به شماره ملی ۴۸۹۹۳۷۶۹۷۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۵۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274142
آگهی تغییرات شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش. م۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان ک. م۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۴۹۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275474
آگهی تغییرات شرکت گیتی تجارت گلفروز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۱۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276004
آگهی تغییرات شرکت هرم سازان جاوید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۳۲۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276008
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارسیان فلز البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۳۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مجمع اعضاء هیئت مدیره را برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب نمود. آقای سید حسن میرکاظمی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۷۵۸۳۳ آقای منصور معتقد به شماره ملی ۰۰۶۴۶۱۹۰۳۶ آقای علی فرخی داودآبادی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۴۱۴۲۹ پ۱۷۵۳۲۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276009
آگهی تغییرات شرکت فولادگران نامی کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۱۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۳۲۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284084
آگهی تغییرات شرکت زرین نگین سهرورد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۵۵۴۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305664
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴، به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴، به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: ۱ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۳۹۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و ۲ شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۲۰ و ۳ شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰ و ۴ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ و ۵ گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ و اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از: ۱ شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۲۶۴۲ و ۲ بانک تجارت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ پ۱۷۶۴۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314413
آگهی تغییرات شرکت تولیدی هودیان سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۱۱۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۴۶۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۲/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۵۸۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385340
آگهی تغییرات شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۹۶۴۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393754
آگهی تغییرات شرکت امید توسعه پادنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۹۷۵۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396770
آگهی تغییرات شرکت لوله نورد اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای بهزاد امیرمعزی با کد ملی ۰۰۳۷۸۰۱۵۶۲ و خانمها افسانه امیرمعزی با کد ملی ۰۰۳۳۸۸۷۰۱۲ و الهه امیرمعزی با کد ملی ۰۰۴۳۷۳۷۹۱۹ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴، به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۶۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی حاجی شفیعی با کدملی ۱۲۸۶۴۱۶۳۳۷: و محسن معماریان با کدملی ۰۰۴۶۷۹۱۹۵۷: و جواد ضیائی با کدملی ۰۰۳۵۲۹۹۸۳۵: بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۸۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397274
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۸۳۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408768
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دنیای فلز سهامی خاص شماره ثبت ۷۷۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۶۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408892
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوران بهرامه سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۴۳۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۶۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424493
آگهی تغییرات شرکت سیمای توسعه کار شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۹۵۹۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت سیمای توسعه کار انتخاب شد. موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۸۱۳۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424810
آگهی تغییرات شرکت زیر ساخت گستر گلفام سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۳۸۴۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۰۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۱۲۶۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425610
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۱۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۵۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۳۲۷۳ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده دارای کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ آقای حامد نورانی دارای کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۸۶۵ با نمایندی آقای مهدی معروفی دارای کدملی ۰۰۶۵۰۰۵۵۷۰ که برای مدت دو سال اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۱ شهریور ماه سال۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۱۳۳۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448711
آگهی تغییرات شرکت ارین دوچرخ شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان با کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۳۶۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457655
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۱۴۰۲ و شرکت شاسی ساز بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و شرکت مزدا یدک بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۳۳۳۳ و شرکت عصر بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ و شرکت سروش بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ پ۱۸۲۶۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464304
آگهی تغییرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۲۵۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۳ و مجوز بشماره نامه ۲۶۴۴۴۵/۱۲۱ مورخ ۲/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۹۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497816
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیاحتی زاگرس سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۷۳۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۶۶۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۲ و تاییدیه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به شماره ۳۲۰۱۰/۹۳ مورخ ۲/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا نادریان با کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۱۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497843
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات میراث آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۰۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۱۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۱۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1506066
آگهی تغییرات شرکت کارگز اری نو اندیشان بازار سرمایه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۲۳۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۳۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی عملکرد منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فا طر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادر یان با کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۵۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509839
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶، شرکت داد و ستد آریا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴، شرکت اعتبار آفرین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان بشماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ بتصویب رسید. پ۱۸۴۵۳۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512031
آگهی تغییرات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۱۲۱/۲۶۷۰۵۷ مورخ ۹۳/۰۲/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به شرح: سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰ و شرکت کارگزاری بانک تجارت ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹۷ و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار ۱۰۱۰۲۷۰۱۴۰۱ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۰۲۱۹۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522414
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری سرمایه دانش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۲۹۴۱ , ۱۲۱ مورخ ۲/۴/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آکهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۲۲۵۸۴۵۲۷۴۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531030
آگهی تغییرات شرکت مهر پترو کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۹۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به کد ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۵۱۲۱۳۹۶۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535504
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گردشگری بین المللی میراث ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز به شماره نامه۹۳/ن/۳۲۰۹ مورخ ۲/۲/۹۳ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۳۰۱۹۱۳۷۴۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537702
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت مجد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بازرس اصلی وآقای محمد رضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ۹۳۰۴۳۱۵۶۹۹۶۱۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542176
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری امداد گران خودرو سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۶۳۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۱۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان ناظرین تصفیه انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۰۴۹۲۶۲۴۸۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542177
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران سیاحت سحر سهامی خاص (درحال تصفیه) به شماره ثبت ۲۱۹۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ ومجوز۸۰۳/۹۳۲۹۰مورخ ۱۹/۳/۹۳سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان ناظرین تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۰۴۵۴۴۱۴۱۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574994
آگهی تغییرات شرکت گداز قطعه کیا شماره ثبت ۷۰۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۴۱ (سهامی خاص)
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ تغییراتی در شرکت فوق بشرح ذیل به عمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت فوق برای مدت یک سال انتخاب گردیدند، صورتهای مالی شرکت اعم از ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت، روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوطه شرکت انتخاب گردید. ش۷۶۷۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۱۰۸۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ازنا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576394
آگهی تغییرات شرکت رایان بورس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۷۹۱۱۵۱۸۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594485
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسة حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسة ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴، و آقای محمدرضا نادریان به شمارة ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامة کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی عملکرد سال مالی ۹۲ تصویب گردید. پ۹۳۰۶۰۸۲۳۷۸۵۵۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614739
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه تهران پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۲۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲به تصویب رسید _ موسسه حسلبرسی و خدمات مالی فاطر ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۵۲۱۴۳۱۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617704
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن نو اندیشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۸۸۵۶/۴۰۳/۹۳مورخه ۰۸/۰۶/۹۳بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود زیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیرانتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ موسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان با کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۳۹۱۸۱۵۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619678
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی سبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۵۹۵۳۶۳۳۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620425
آگهی تغییرات موسسه جامعه امام صادق ع به شماره ثبت ۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اقای سید مصطفی میر لوحی به کدملی: ۱۲۸۶۷۰۱۹۳۷ اقای علاء میر محمد صادقی به کدملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ آقای حسین مهدیان به کدملی ۰۰۳۳۷۸۷۱۱۵ آقای محمد رضا اعتمادیان به کدملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵ آقای علیرضا ظهره وند به کدملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به کد شناسه ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ تصویب شد پ۹۳۰۶۲۵۱۹۴۴۶۵۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627654
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۱۳۲۷/۹۳۲۹۰مورخ ۲۳/۴/۹۳سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به ۱۱/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۳۱۶۷۲۵۷۷۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633719
آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۷۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه، و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ تصویب شد اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. بانک توسعه تعاون ش م ۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸ با نمایندگی آقای حسن تاجیک کدملی ۰۰۵۵۴۷۵۳۷۱ آقای صابر سایر آغمیونی کدملی ۱۶۵۱۱۴۴۳۲۱ آقای مسلم رمضان پور شموشکی به کد ۲۱۲۲۳۸۵۲۳۵ شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون ش م ۱۰۳۲۰۱۹۹۸۱۰ با نمایندگی آقای کریم میرزا خانی کدملی ۲۸۵۱۳۱۳۲۵۸ شرکت صرافی توسعه تعاون ش م ۱۰۳۲۰۶۲۰۰۵۲ با نمایندگی آقای شعبان مرادی یگان محله کدملی۵۷۰۹۶۹۳۷۷۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۵۷۶۹۱۱۳۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655370
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۹ و مجوز شماره ۱۷۲۱۱۵ , ۱۲۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت اعتبار آفرین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت داد و ستد آریا به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ تصویب شد. پ۹۳۰۷۱۵۴۹۷۵۳۰۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655930
آگهی تغییرات شرکت صنعتی هوا آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۵۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی شماره ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۵۵۰۶۲۷۰۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665914
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۸۲۷۷۷/۹۳ مورخ ۲۹/۶/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بموجب سند صلح شماره ۲۵۶۰۲ مورخ ۲۶/۶/۹۳ دفتر اسناد رسمی شماره ۶۰۰ تهران آقای امیر حسین عبدالملکی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۴۴۷۴۵، مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال، معادل کلیه سهم الشرکه خود را، به خانم ناهید واحدی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۰۹۶۸ صلح و واگذار نمود و از ردیف شرکای موسسه خارج گردید. - بموجب سند صلح شماره ۲۵۶۰۵ مورخ ۲۶/۶/۹۳ دفتر اسناد رسمی شماره ۶۰۰ تهران خانم حلیمه خاتون موصلی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۶۲۷۸۲، مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای مجید بمانی محمد آبادی به شماره ملی۰۰۶۱۵۸۷۳۶۲ صلح و واگذار نمود. در نتیجه در سرمایه موسسه تغییری حاصل نشد و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از اجرای صلح نامه بشرح ذیل می‌باشد: آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ دارای ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم حلیمه خاتون موصلی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۶۲۷۸۲دارای ۲۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجید بمانی محمد آبادی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۸۷۳۶۲ دارای ۲۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا نیک بخت به شماره ملی ۲۵۳۹۶۰۳۳۹۴ دارای ۴۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ناهید واحدی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۰۹۶۸ دارای ۳۰۰۰۰ زیال سهم الشرکه آقای مهدی کشاورز بهادری به شماره ملی ۰۰۶۵۴۱۶۵۹۷دارای ۳۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۷۲۶۸۲۴۷۱۴۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668601
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت سلامت پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۸۱۶۷۸۷۱۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681434
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت فدک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به اتفاق آراء تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند و جهت تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرسی به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای یعقوب شجاعی به شماره ملی ۰۰۵۰۰۵۵۰۵۴ و آقای عدالت میکائیلی آرپاچائی به شماره ملی ۵۶۶۹۱۰۶۶۱۱ و خانم لیلا ترابی ترک آباد ۰۴۵۲۳۴۹۱۸۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۰۷۴۴۳۸۴۷۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682861
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج هزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ قرائت شد و صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و حساب سود و زیان به تصویب رسید. ۲ با رعایت مواد ۱۴۴ و ۱۴۷ قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ برای سال مالی ۱۳۹۳ به عنوان بازرس قانونی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ در اجرای ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و پس از رای گیری، اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱) شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) ۲) شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) ۳) شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۵۴۳۴۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691901
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۹۸۷۹۱۲۶۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706825
آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ قرائت شد و صورتهای مالی شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ۲ با رعایت مواد ۱۴۴و ۱۴۷ قانون تجارت مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ برای سال مالی ۱۳۹۳ به عنوان بازرس قانونی و آقای محمدرضا نادریان باکدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام). شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص). شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص). ش۹۳۰۹۰۲۶۷۵۶۵۲۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711854
آگهی تغییرات شرکت آسیا بافت بیستون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ۹۳۰۹۰۵۸۴۵۹۹۰۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712828
آگهی تصمیمات در شرکت بنیان توسعه صنعت خودور سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۱۹۰۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی به نمایندگی محمدرضا نادریان با کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل بنمایندگی مصطفی جهانبانی با کد ملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۸۵۶۱۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۶۳۰۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716006
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی ستبران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۹۳۰۴۵۷۱۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716933
آگهی تغییرات شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۰۵۱۴۶۵۱۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726687
آگهی تغییرات شرکت ایماژ فوم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۰۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا برخوردار به کدملی ۴۷۲۳۲۱۶۶۷۷و مصطفی رفعت نژاد به کدملی ۰۰۳۴۹۴۷۶۵۵ و علی ثالثی به کدملی ۰۰۴۲۶۰۰۲۲۷به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۱۸۹۲۷۲۹۶۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727668
آگهی تغییرات شرکت نمایشگاههای میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۶۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۱۳۹۰۳/۹۳۲۳۰۳مورخه ۰۱/۰۷/۹۳سازمان میراث فرهنگی امور حقوقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. خانم معصومه مهدوی باکدملی۲۲۶۹۶۴۸۱۸۸ (به نمایندگی از کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۰۶۴ و علی بیات باکدملی ۰۰۶۴۱۰۷۳۹۶ (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زاگرس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۶۶۵۶) و عبداله عباس زاده باکدملی ۰۳۸۵۸۹۳۸۷۶به نمایندگی از شرکت مسافرت هوایی ارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۸۵۰) بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۱۹۱۲۰۲۳۴۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727690
آگهی تغییرات موسسه اطلاع رسانی بین المللی میراث مهر پارسه به شماره ثبت ۲۱۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۳۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه مهدوی کدملی۲۲۶۹۶۴۸۱۸۸ وآقای علی بیات کدملی ۰۰۶۴۱۰۷۳۹۶ و آقای شهاب مالمیرکدملی ۰۰۶۲۸۱۵۷۴۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان با کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۹۸۸۱۷۷۰۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766617
آگهی تغییرات شرکت تجارت پویای آبنوس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۱۰۱۶۱۵۱۲۵۱۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768066
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۵۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به۳۱/۳/۱۳۹۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ و فتح اله خلیلی به شماره ملی۱۶۰۲۵۶۴۰۱۹ و عباس رستمی جاهد به شماره ملی ۰۰۴۰۹۱۷۴۹۵ و محمد تقی طهرانچی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۲۴۹۸ وشرکت شیشه همدان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۳۴۳۷ و آقای احمد سازگار به شماره ملی ۴۰۷۲۰۵۸۳۶۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۱۷۳۹۹۵۸۱۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768147
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم درتاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۵۲۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۱۳۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران /فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال است، که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: سعادت آباد ـ بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم ـ پلاک ۲۷ کدپستی ۱۹۹۸۶۱۷۴۸۶ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است.سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ و به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ و به نمایندگی هانیه حکمت به شماره ملی ۰۰۷۹۵۴۵۸۷۴ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و به نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت حسابرس صندوق برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات به امضاء دو نفر از چهار نفر (آقایان شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی و خانم هستی کاخی) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری، شهریار شهمیری، مهیار دشتی بقایی و خانم هستی کاخی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه پ۹۳۱۰۱۷۱۳۶۳۲۶۹۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9408039
آگهی تغییرات شرکت شیراز سرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۴۲۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حسابهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ را مورد تصویب قرار داد. موئسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربا کد ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به عنوان بازرس قانونی اصلی وآقای محمد رضا نادریان فرزند احمدبا کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه خبر جنوب به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۱۱۰۶۸۱۴۲۱۵۶۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412133
آگهی تغییرات شرکت پویا توسعه اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطربشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بشماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۰۸۲۹۹۵۴۵۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412147
آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۸۳۰۶۱۳۵۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412158
آگهی تغییرات شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۸۳۲۳۷۹۷۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645507
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی صنعت سیمان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۵۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۹۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660396
آگهی تغییرات شرکت متین نورد پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۸/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699921
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728310
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) بشماره ثبت۹۹۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755162
آگهی تصمیمات شرکت ایران و غرب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۹۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمود عبداللهی نمین به کد ملی ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ و علی رخشان به کد ملی ۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ احمدرضا ضرابیه به کد ملی ۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ بسمت اعضای هیئت مدیره و شهلا سلیمانی به کد ملی ۳۳۶۹۸۰۴۵۲۲ بسمت علی البدل به مدت دو سال انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ علی رخشان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود عبداللهی نمین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهلا سلیمانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762576
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و کشاورزی مبین دام آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۷۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۲۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766796
آگهی تغییرات شرکت یکتا سازان ماهان جنوبشرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771113
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت بیمه ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ و شرکت سرمایه گذاری جامی به کدملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9818772
آگهی تاسیس شرکت آویژه نان ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۹۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۷۸۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت:. تولیدو توزیع انواع نان صنعتی ۲ـ نصب و راه‌اندازی کارخانجات تولید نان صنعتی ۳ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ۴ـ اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکتهای داخلی و خارجی ۵ـ مشارکت و سرمایه گذاری در احداث واحدهای صنعتی و تجاری ۶ ـ شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی ۷ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۸ـ برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات قانونی انجام کلیه اموری که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع شرکت لازم بوده و یا در جهت موضوع فعالیت شرکت ضروری است. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران دستگردی شرقی نبش مرو پ ۲۰۳ـ کدپستی ۱۹۱۹۸۱۴۱۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک‌هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک‌هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۱۰مورخ ۹/۳/۱۳۹۰ نزد بانک ملت شعبه گاندی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـشرکت گروه هم‌وطن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ با نمایندگی آقای علیرضا ابراهیم‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای نظر‌علی صلاحی‌نژاد به شماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای محمد حمزه‌لو به شماره ملی ۰۰۶۷۵۱۴۷۴۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای سجاد اصغری‌خواه‌فتیده به شماره ملی ۲۷۰۹۳۹۶۰۳۳(خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیرهو در غیاب مدیرعامل امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946920
آگهی تصمیمات شرکت دادوستد آریا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۴۹۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9949532
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بازار سهام سهامی خاص بشماره ثبت۱۰۴۰۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۹۱۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9953128
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971191
آگهی تصمیمات شرکت شاسی ساز ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت مزاد یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ و شرکت بهمن موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ و شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۲۲۸ و شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007166
آگهی تصمیمات شرکت بافکار سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053556
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058476
آگهی تصمیمات شرکت چاپ بانک صادرات ایران سهامی خاص به ثبت شده به شماره ۸۷۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۰۸۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. شرکت حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمد نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073851
آگهی تاسیس شرکت تجلی صنعت خودرو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صـادرات و خریـد و فـروش کالاهـای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غـیرالکـترونیکی ترخـیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشـور عقد قرارداد با اشـخاص حقیـقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شـرکت اعـطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شـرکتهای داخـلی و خارجی تـولید سـاخت و مـونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی اعم از بورسی و غیر بورسی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۵۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسین قائدی‌فر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی‌ها به شماره ملی ۲۲۱۹۳۹۲۳۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرس فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10086415
آگهی تصمیمات شرکت نیرو محرکه ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10088058
آگهی تصمیمات شرکت ایران گلاب مرغوب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۰۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۰۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید: محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید راهب به کدملی ۱۲۶۲۵۲۳۶۵۶ اکبر وصالی‎قمصری به کدملی ۱۲۶۲۵۲۳۱۷۶ مهیندخت مدنی به کدملی ۱۲۶۱۵۴۱۳۷۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ مجید راهب بسمت رئیس هیئت مدیره و مهیندخت مدنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر وصالی‎قمصری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره متفقا و یا رئیس هیات‎مدیره منفردا و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10141254
آگهی تصمیمات شرکت پارس بوشونگ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۱۷۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10185226
آگهی تصمیمات شرکت صادراتی صنایع دارویی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۶۱۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10212642
آگهی تاسیس شرکت تجلی تدبیر خودرو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکها برای شرکت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی و خارجی خرید سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای جواد شفیعیان‌بجستانی به شماره ملی ۵۶۲۹۷۹۸۰۳۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای ابراهیم محمدپور به شماره ملی ۵۰۶۹۶۷۱۸۶۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای ابراهیم محمدپور به شماره ملی ۵۰۶۹۶۷۱۸۶۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10248067
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۴۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۰۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251728
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن غلامی به کدملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا و حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی گروه مالی ایرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن روحی به کدملی ۰۰۶۱۴۹۱۶۴۰به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327262
آگهی تصمیمات شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357390
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۴۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10462213
آگهی تصمیمات شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10511795
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525802
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10561301
آگهی تغییرات شرکت تجارت فولاد ارغوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568170
آگهی تصمیمات شرکت زمین کاو گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۶۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ سعید میرزایی به کدملی ۰۰۴۶۶۷۷۱۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی مرادزاده به کدملی ۲۱۴۰۵۶۸۳۴۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سپیده یاسمی خیابانی به کدملی ۰۰۷۲۸۴۸۹۴۴ به نمایندگی شرکت دام طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۹۶۵۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612084
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642724
آگهی تغییرات شرکت فلز نورد جاوید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۶۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۸۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۴/۰۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود رضایی به شماره ملی۰۰۱۰۴۵۱۱۸۸ و آقای مرتضی شاویسی به شماره ملی۰۰۷۷۲۷۵۵۰۰ و آقای حمید شرفی به شماره ملی۰۰۱۳۵۷۲۹۲۱ تا تاریخ۱۴/۰۶/۱۳۹۳ در تاریخ۲۴/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652972
آگهی تغییرات شرکت سبد گردان آسمان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۱۶۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10695138
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705018
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمان بهمن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۹۵۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726478
آگهی تاسیس شرکت تدبیر خودرو امید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای پرویز احمدزاده به شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۴۸۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای هادی یعقوبی به شماره ملی ۵۱۶۹۸۰۳۵۰۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای هادی یعقوبی به شماره ملی ۵۱۶۹۸۰۳۵۰۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر ن&#