آرمان کوپال

آقای آرمان کوپال

کد ملی 3733173988
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1535764
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت هورام سازه ملک در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۹۶۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۲۶۸۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: الف ـ رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. بـرشته آب: دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب. پ ـ رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. تـرشته صنعت و معدن: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام بجز نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآورده های فلزی)، کارخانجات ابزارآلات و ماشین ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل، تجهیزات، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی. ث ـ رشته نیرو: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق. ج ـ رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسورو پله برقی)، سیستم های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ. چ ـ رشته کاوش های زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین (در خشکی و آب) غیر از نفت و گاز، کاوشهای غیرمستقیم روی خشکی، حفار یهای آبی و تزریق مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا (بجز هیدروکربورها)، سیستم های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب و فاضلاب، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز (در خشکی) و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) ح ـ رشته ارتباطات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال سیمی، بیسیم، رادیو و تلویزیون. خ ـ رشته کشاورزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه،جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات بهزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان. دـ رشته خدمات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتش نشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگل ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا) و امور پیمانکاری مربوط به امور بهداشتی و درمانی. رشته نفت و گاز: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، تاسیسات پالایشگاه های نفت و گاز کارخانه های پتروشیمی، تاسیسات مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز انجام کلیه موراد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سنندج مبارک آباد کوچه شادی ۲ کدپستی ۶۶۱۸۸۵۶۵۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۵,۳۶۸ مورخ ۲۸/۳/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ آقای علی طاهر به سمت مدیر عامل (کد ملی ۳۸۳۸۷۷۷۹۰۵) ۲ـ آقای عبدالملک حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره (کد ملی ۶۴۶۹۶۷۵۳۸۷) ۳ـ آقای حامد میهمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (کد ملی۳۸۰۱۰۱۲۵۶۵) به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی ونامه ها شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شیما احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ آرمان کوپال به شماره ملی ۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۴۳۰۵۲۸۷۱۷۲۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582949
آگهی تغییرات شرکت مهندسین نقشه برداری ازاد گستر سنندج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۳۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرمان کوپال کد ملی (۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸) و خانم عطیه سلامیه کد ملی (۳۷۳۱۹۸۰۵۸۴) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ئاسو پاشاخانی کد ملی (۳۷۳۲۸۹۶۱۹۶) محمد پاشاخانی کد ملی (۳۸۰۱۱۷۱۴۸۵) خانم سیده شریفه سیدابراهیمی کد ملی (۳۷۳۰۱۵۳۱۲۹) روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۶۰۱۵۸۵۷۱۱۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615514
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماندگار دژ سیروان در تاریخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۹۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۲۲۳۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها،آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق وفاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب،وسایل انتقال (آسانسورو پله برقی)،سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ.(انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سنندج خیابان خضرزنده کوچه دهقان پلاک ۲ کدپستی ۶۶۱۹۹۴۷۷۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۴۷/۱۱۴۷مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۳نزد بانک مسکن شعبه مرکزی سنندج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. الناز کوپال به شماره ملی ۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. سیامک کاظمی به شماره ملی ۳۸۳۹۳۳۷۴۴۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آرمان کوپال به شماره ملی ۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آرمان کوپال همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آرمان کوپال همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شیما احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰ به عنوان بازرس اصلی وخانم لیلا احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۴۳۹۷۴۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۳۰۶۲۳۳۸۱۷۷۶۶۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621053
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خوش نقش بنای کامیاب در تاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۹۷۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۹۸۴۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها،آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق وفاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب،وسایل انتقال (آسانسورو پله برقی)،سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ.انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم.ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سنندج خیابان خضرزنده کوچه دهقان پلاک ۲ کدپستی ۶۶۱۹۹۴۷۷۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۵ مورخ ۱۶/۶/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. سیامک کاظمی باکد ملی۳۸۳۹۳۳۷۴۴۵به سمت مدیرعامل ۲. الناز کوپال کد ملی ۳۷۲۰۶۰۰۲۶۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آرمان کوپال کد ملی ۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آرمان کوپال به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شیما احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ لیلا احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۴۳۹۷۴۷ به عنوان بازرس علی البدل. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۶۲۵۶۲۵۴۲۲۴۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621058
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عرش گستران کامیاب در تاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۹۹۰۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها،آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق وفاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب،وسایل انتقال (آسانسورو پله برقی)،سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ.انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم.ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سنندج خیابان خضرزنده کوچه دهقان پلاک ۲ کدپستی ۶۶۱۹۹۴۷۷۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۶مورخ ۱۶/۶/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. الناز کوپال باکد ملی ۳۷۲۰۶۰۰۲۶۲ به سمت مدیرعامل ۲. سیامک کاظمی باشماره ملی ۳۸۳۹۳۳۷۴۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آرمان کوپال باشماره ملی ۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور واوراق عادی واداری شرکت با امضای آرمان کوپال به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شیما احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ لیلا احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۴۳۹۷۴۷ به عنوان بازرس علی البدل. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۶۲۵۲۱۳۸۹۲۶۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696011
آگهی تغییرات شرکت صعود سازان قرن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۵۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۵۰۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه مجمع عمومی و صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت به عمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: ۱ آقایان سعید خسروی و محمد دالایی و محمدرضا طاهری با دریافت کلیه حق و حقوق خود از شرکت خارج گردیدند. ۲ آقای محمدرضا خلیلی بلوطکی کدملی ۱۷۵۴۳۰۲۶۳۷ و مجید خادم زاده کدملی ۱۷۵۳۵۹۸۴۵۱ و برهان آمان اللهی کدملی ۳۷۵۰۰۵۵۰۰۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ۳ تعداد اعضای هیات مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده ۳۱ اصلاح شد. ۴ آقایان محمد نادی خالدیان کدملی ۳۷۲۰۰۱۵۶۵۳ و آرمان کوپال کدملی ۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۶ آقایان برهان آمان اللهی به سمت رئیس هیات مدیره و مجید خادم زاده به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا خلیلی بلوطکی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۷ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و غیره که برای شرکت ایجاد تعهد می‌کند با امضای رئیس هیات مدیره و احدی از شرکا (محمد حمه مریوانی ینگی کند) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۳۷۳۷۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733186
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۱۵۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسین اصغری چهره کدملی (۲۰۶۳۳۲۹۵۲۴) آقای فرشید صلواتی کدملی (۳۷۳۱۶۵۸۳۹۹) خانم شیوا ملک فرنود کدملی (۲۵۹۳۳۵۱۵۷۸) آقای یوسف علی محمدی کدملی (۳۷۳۰۹۸۰۰۳۳) و آقای آرمان کوپال کدملی (۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۱۱۸۴۴۴۴۶۸۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786890
آگهی تغییرات شرکت سنه دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۵۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبا رتند از آقای نعمت اله راست بین کدملی (۳۷۳۰۱۵۷۲۸۰) آقای آرش ظاهری کدملی (۳۷۳۲۱۷۶۹۸۳) آقای مازیار راست بین کدملی (۳۷۳۱۹۹۹۲۶۹) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آقای آرمان کوپال کدملی (۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸) و خانم شیما احمدی کدملی (۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۲۲۰۴۱۰۵۶۲۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969928
آگهی تغییرات شرکت پایا راه سنندج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۹۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای حمیدرضا جواهری کد ملی (۳۷۳۲۰۰۶۲۵۵) - آقای محمدهژیر شاه اویسی کد ملی (۳۷۳۲۰۵۶۰۳۱) - آقای مسعود جواهری کد ملی (۳۷۳۲۳۹۰۰۰۴) به ترتیب آقای آرمان کوپال کد ملی (۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸) و خانم شیما احمدی ملی (۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الاانتشار تفاهم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۶۶۲۸۶۴۷۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015541
آگهی تغییرات شرکت گاز رسانی دنیا مشعل غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۲۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبا رتند از آقای محمد فاروقی کد ملی (۳۸۴۸۹۰۹۴۱۳) – آقای ابراهیم فاتحی کد ملی (۳۸۳۹۷۸۵۹۴۴) و آقای مسلم زارعی کد ملی (۴۵۳۹۳۲۶۴۱۴) برای مدت دو سال انتخاب گردید با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آقای هیوا عطاری کد ملی (۳۸۴۸۹۲۹۱۳۹) و آرمان کوپال کد ملی (۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار تفاهم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۲۱۸۰۰۱۱۴۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13026887
آگهی تغییرات شرکت روناز آبیدر سنه دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۱۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل: آقای رضا رضیئی فر کدملی (۳۹۳۲۶۹۹۳۷۸) – آقای زاهد صالحی کدملی (۳۷۶۰۷۳۲۹۷۶) خانم الهه شکروی کدملی (۰۵۳۴۷۰۱۰۹۴) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ بازرسان شرکت: خانم روناک ولیهء به شماره ملی ۳۷۳۳۰۱۵۷۶۲ سمت بازرس اصلی و آقای آرمان کوپال به شماره ملی ۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار تفاهم جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۲۸۵۹۹۴۶۲۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107054
آگهی تغییرات شرکت آلان راه کرفتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۰۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شهاب الدین بهزادپور کد ملی ۳۷۳۰۵۳۲۷۶۶ شهریار بهزادپور کد ملی ۳۷۳۲۱۳۴۱۵۶ امید آخشیج کد ملی ۲۷۳۹۸۷۳۱۶۶ یوسف مرادی کد ملی ۳۲۳۰۷۵۹۶۷۲ ۲ روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ بازرسان شرکت به قرار ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند: آرمان کوپال کد ملی ۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸ به سمت بازرس اصلی شیما احمدی کد ملی ۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰ به سمت بازرس علی البدل ش۹۵۰۸۱۲۸۸۱۱۰۵۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137912
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران عرصه گیتی ماد درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۸۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۴۶۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : اراک، خیابان دانشگاه، روبروی بستان شقایق، کوچه احسان ۷ ، اولین درب بر خیابان، کدپستی۳۸۱۷۸۷۴۳۵۸ سرمایه شرکت : مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/۱۱۰۳۰/۵۸ مورخ ۲/۸/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه خیابان پاسداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت : علی بی مثل به شماره ملی ۱۵۵۲۶۶۴۰۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آرمان کوپال به شماره ملی ۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مختار امیریان به شماره ملی ۳۳۵۹۴۹۶۰۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : شیما احمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰ به عنوان بازرس اصلی فرزاد پایمرد به شماره ملی ۱۹۳۰۶۷۸۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۸۲۹۷۰۹۴۸۶۹۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488571
آگهی تغییرات شرکت ارگ ساخت امانیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۷۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مشیر شاه اویسی کدملی (۳۷۳۲۹۹۹۱۸۱) خانم فهیمه دیبانژاد کدملی (۳۷۳۱۸۱۳۱۰۶) آقای بهنام استیفائی کدملی (۰۰۶۳۷۰۸۰۵۱) به ترتیب آقای آرمان کوپال کدملی (۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸) و خانم شیما احمدی کدملی (۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار تفاهم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۴۰۷۶۱۶۳۷۸۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548439
آگهی تغییرات شرکت تحلیل بنیان ماویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۴۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند: آقای آرمان کوپال کد ملی (۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸) خانم شیما احمدی کد ملی (۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰) خانم الناز کوپال کد ملی (۳۷۲۰۶۰۰۲۶۲) ۲ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند: آقای محمدهژیر شاه اویسی کد ملی (۳۷۳۲۰۵۶۰۳۱) به سمت بازرس اصلی آقای مشیر شاه اویسی کد ملی (۳۷۳۲۹۹۹۱۸۱) به سمت بازرس علی البدل ۳ روزنامه کثیرالاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۵۱۶۴۹۵۸۱۶۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066444
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی برق رسانی پرهام نیروی کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبا رتند از آقای فایق شکری کدملی (۳۸۵۹۰۹۶۰۹۵) آقای محمد محمدیان کدملی (۳۸۵۹۷۶۴۳۴۹) - آقای آرمان کوپال کدملی (۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب خانم شه پول دلنواز کدملی (۳۸۵۰۰۲۴۴۲۳) و آقای چیاکو احمدی کدملی (۳۸۵۰۰۹۲۳۳۱) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۷۰۳۲۰۹۷۲۱۹۷۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دیواندره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337771
آگهی تغییرات شرکت پویا ساز ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۰۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای کوروش کریمی کد ملی (۰۰۶۲۵۶۱۸۴۷) آقای سیدمحمدکاوه ابراهیمی کد ملی (۳۷۳۲۹۵۹۶۳۵) آقای محمدنجمان میکائیلی کد ملی (۳۷۳۲۹۰۹۱۹۰) به ترتیب آقای آرمان کوپال کد ملی (۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸) و خانم شیما احمدی کد ملی (۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۹۱۱۳۴۸۳۸۱۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399035
آگهی تغییرات شرکت بنیان عمران سنه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۱۸۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ انتخاب گردیدند: آقای پیمان مرادی کد ملی (۳۷۳۳۱۷۸۹۳۹) آقای امیر خشنود کد ملی (۳۷۳۲۸۱۳۸۲۷) آقای میلاد خشنود کد ملی (۳۷۲۰۳۶۶۳۳۲) ۲ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند: آقای آرمان کوپال کد ملی (۳۷۳۳۱۷۳۹۸۸) به سمت بازرس اصلی خانم شیما احمدی کد ملی (۳۷۳۲۹۷۶۷۵۰) به سمت علی البدل ۳ روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۱۰۰۹۶۰۵۸۱۷۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک