یوسف جوانگروه

آقای یوسف جوانگروه

کد ملی 0036840777
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 669867
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی مهر فلوبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۳۷۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید کنتورهای آب با بدنه نانو کامپوزیت تولید طراحی ساخت و ارایه فلومتر و کنتورهای سیالات و دستگاه‌های اندازه گیری به روش التراسونیک و الکترومغناطیسی الکترونیکی طراحی ساخت و ارائه تجهیزات اندازه گیری ثبت و کنترل فشار ارایه و ساخت سیستمهای قرائت و کنترل از راه دور و تله متری طراحی ساخت و بازرگانی تجهیزات و قطعات صنعتی انجام پروژه‌های مطالعاتی و اجرائی و ارایه خدمات فنی و مهندسی انجام پروژه‌های مطالعاتی اجرایی و مشاوره‌ای در حوزه انرژی و محیط زیست و ساخت و بازرگانی تجهیزات مرتبط واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تجاری اخذ و ارایه نمایندگی از یا به شرکتهای خارجی و داخلی و افراد حقیقی ایجاد دفاتر و شعب در سایر نقاط شهرستانها و خارج از کشور شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اخذ تضمین و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی مشاوره طراحی و ساخت سیستمهای کنترل و کاهش آلاینده‌های محیط زیست مشاوره طراحی و ساخت تجهیزات و ارائه تکنولوژی‌های نوین درخصوص بازیافت دفن دفع و مشاوره طراحی و ساخت تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ارائه خدمات اعم از مشاوره و سنجش آلاینده‌های محیط زیستی ارائه خدمات مشاوره در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب مشاوره امکان سنجی توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های پایش شاخص‌های کمی و کیفی آب مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای نصب و بهره برداری از سیستمهای میترینگ و مانیتورینگ تاسیسات آب و فاضلاب مشاوره امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی مشاوره امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی طرحهای مربوط به بکارگیری منابع انرژی نو و تجدیدپذیر در تولید نیرو مطالعات بنیادی کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های محیط زیست و انرژی انجام امور پیمانکاری در حوزه‌های آب نیرو انرژی صنعت و معدن و تاسیسات و تجهیزات ارائه سیستم‌های گلخانه‌ای و انتقال تکنولوژی طراحی و راه اندازی سیستم‌های نوین کشاورزی ایجاد واحد گلخانه‌ای جهت تولید انواع محصولات کشاورزی ارائه مشاوره انتقال دانش فنی انتقال تکنولوژی و تجهیزات و ساخت نیروگاه‌های زباله سوز نیروگاه‌های بادی و نیروگاه‌های خورشیدی. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۴۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آرمین خسروخاور به شماره ملی ۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشید مهرافشان به شماره ملی ۰۰۵۲۳۱۹۹۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای فرشید مهرافشان به شماره ملی ۰۰۵۲۳۱۹۹۹۷ بسمت مدیرعامل، ۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و سایر اسناد تجاری و عقوداسلامی و قراردادها با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اسناد اداری و نامه‌ها و مکاتبات داخلی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۲ خانم زهرا احمدی قبادبزنی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۹۱۱۶۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۳۶۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727679
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی صفا دشتسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۰۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۴۲۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727684
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی رازسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۴۲۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727686
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قوای محرکه هور پولادسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۳۶۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۲/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۴۲۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295849
آگهی تغییرات شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته رایان پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های انتخاب شد. آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۵۸۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9630331
آگهی تغییرات شرکت آفشن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۰۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۵۶۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملی۰۰۵۲۰۶۲۶۴۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود صابری شهربابکی به شماره ملی۴۴۳۰۴۵۶۵۸۵ و آقای غلامرضا اکبری به شماره ملی۴۰۷۳۳۵۰۴۹۸ و آقای حسن رضوی به شماره ملی۰۰۵۲۸۱۰۵۵۰ و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ تا تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود صابری شهربابکی به شماره ملی۴۴۳۰۴۵۶۵۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا اکبری به شماره ملی۴۰۷۳۳۵۰۴۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضوی به شماره ملی۰۰۵۲۸۱۰۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن رضوی به شماره ملی۰۰۵۲۸۱۰۵۵۰به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار آفریقای شمالی خ شهید حمید طاهری پ۸ ط چهارم شرقی واحد۸ کدپستی۱۹۶۶۹۴۴۷۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و به اتفاق رئیس هیات مدیره و یا حمیدرضا صمدی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۸/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748229
آگهی تغییرات شرکت عمران آشیان پی سازه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۸۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۸۲۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی پوراظهری به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما حزبلی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نیما حزبلی به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر ورامین خ شهید بهشتی خ امامزاده عبداله ک بهاران پ ۷۵ کدپستی ۳۳۷۱۸۹۵۷۷۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491272
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی ماد خودرو سازان پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۷۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۱۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملی۰۰۵۲۰۶۲۶۴۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810587
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی هوراند پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نرگس نوروزی به شماره ملی۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱ به سمت رئیس هیت مدیره یوسف جوانگروه به شماره ملی۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امیررضا کلانتری به شماره ملی۱۵۰۲۱۹۳۶۴۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. آدرس شرکت به نشانی جدید: کلیبر ناحیه صنعتی یوزبند کدپستی ۵۴۶۸۱۱۱۱۱۱ تغییر و انتقال یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش۹۵۰۳۰۳۶۶۵۴۰۲۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12934090
آگهی تغییرات شرکت ویسمن موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی ۲۵۹۳۶۷۴۰۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع وینارت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۳۹۶۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای یوسف جوان گروه با کدملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وآقای علی ابن مهدی با کدملی ۲۱۲۱۹۲۰۰۱۳ به نمایندگی از شرکت پیشرو صنعت ویسمن (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۳۹۱۶ بعنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مندرج در بند ۱ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. پ۹۵۰۵۰۵۸۹۰۱۸۲۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032452
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ تحت شماره ۳۷۶۶/ث۹۵ و ۳۷۶۷/ث۹۵ به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. حسن وطنی نظافت به شماره ملی ۲۲۱۹۰۳۶۶۷۷ به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره – مهرداد احمدی به شماره ملی ۵۲۸۹۵۵۴۸۹۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره – حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی ۴۸۳۹۷۳۱۵۶۱ سمت بازرس اصلی و یوسف جوان گروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۳۱۳۳۷۶۷۵۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086321
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سامانه‌های کاهش آلایندگی پیشرو سلامت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۳۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف جوانگروه بشماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ بسمت بازرس اصلی وآقای حسن تقی دوست لشکا جانی بشماره ملی ۴۸۳۹۷۳۱۵۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب شدند. آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ و آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ و آقای علیرضا اصلانی بشماره ملی ۳۷۳۲۳۷۰۵۲۶ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰ بنمایندگی اقای سعید آستانه بشماره ملی ۰۰۵۶۹۹۹۵۱۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۸۰۱۷۴۷۴۵۸۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104481
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳
آگهی تغییرات شرکت مزدا یدک سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به نمایندگی آقای حمیدرضا داود زاده با کد ملی ۰۰۵۳۲۳۳۲۸۱به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی آقای مجید موحد با کد ملی ۰۴۵۰۳۷۲۶۴۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به نمایندگی آقای امیرعباس حسینی با کد ملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸ بسمت عضو هیات مدیره - شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به نمایندگی آقای یوسف جوانگروه با کد ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸به نمایندگی آقای علیرضا توکلی طرقی با کد ملی ۰۰۷۲۹۳۵۲۰۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. - اختیارات حاصله از ماده ۵۳ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه در بند‌های ۱ و ۷ و۸ و ۱۸ را به مدیرعامل تفویض گردید - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251171
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه نیکو کاران راز درتاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۶۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۶۱۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع نیکو کاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان افریقای شمالی خیابان شهید طاهری پلاک ۸ طبقه چهارم واحد ۷ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۴۷۱۹ دارائی موسسه: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: شهناز تفنگ چی ها به شماره ملی ۰۰۳۶۶۲۴۷۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی یوسف جوانگروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل و مدیرعامل رامین خسرو خاور به شماره ملی ۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی احمدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی حمیدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی رویا ایمانی به شماره ملی ۰۹۳۹۶۰۱۶۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محمد علی کریمی به شماره ملی ۵۵۶۹۹۰۵۸۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: حسن جماعتی لسبو محله به کدملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ بعنوان بازرس اصلی حسن تقی دوست لشکاجانی به کدملی ۴۸۳۹۷۳۱۵۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد. بموجب مجوز از وزارت کشور به شماره: ۱۱۳۳۲۸ مورخ: ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ آگهی گردید. پ۹۵۱۰۲۲۵۹۰۴۸۵۲۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262822
آگهی تغییرات شرکت بهمن موتور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲
آگهی تغییرات شرکت بهمن موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به جای آقای محمدرضا بابائی به شماره ملی ۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924956
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۶۱۸ / ۱۲۲ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا ابراهیم پور باکدملی۰۰۵۱۲۰۶۲۵۰ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدجوادسلیمی باکدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبارثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸به سمت عضوهیئت مدیره، محمدرضا رستمی باکدملی ۵۰۲۹۸۷۱۷۴۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴به سمت عضو هیئت مدیره، یوسف جوانگروه باکدملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وتمام اداره‌های دولتی وموسسه‌های خصوصی، دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون شرکت ومتفرعات آن، آقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزائی ودفاع ازهر دعوی حقوقی وجزائی آقامه شده، ازطرف شرکت وبنام شرکت، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصورو …شرکت وسهامدارانش و نیز دفاع ازشرکت و بنام شرکت در مقابل هردعوی آقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغازتاپایان ازجمله حضوردر جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، استرداداسنادودادخواست ودعوی وانکاروتکذیب اسنادواعلام جعل وتعیین جاعل وارجاع دعوی به داوری وتعیین و گزینش داورمنتخب، باحق صلح یابدون آن - واجرای حکم نهائی وقطعی داورودرخواست تخلیه وخلع ید و رفع تصرف ومزاحمت، درخواست ضرروزیان وصدوردستور لازم الاجرا (اجرائیه) وتعقیب آنهاومعرفی بدهکارو …وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکاردرجلسه‌های مزایده درمقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکررواقراردرماهیت دعوی وجلب ثالث ودعوی متقابل ودفاع درمقابل آنهاوتأمین خواسته وتأمین ضرروزیان ناشی ازجرائم واخذمحکوم به امورمشابه دیگرازاین قبیل. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ایران خودرو (کیلومتر۱۳) - خیابان خاکی - بزرگراه امیر سر لشگر شهید حسین لشگری - پلاک ۲۷۹ - طبقه هم کف - کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۱۶۱۸۵۷۳۲۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931010
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آذران پارت هوراند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۴۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰ به نمایندگی خانم نرگس نوروزی به کدملی ۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱ و شرکت تولیدی و صنعتی سامانه‌های کاهش آلایندگی پیشرو سلامت راز به شماره ثبت ۴۷۴۷۱۸ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۳۲۷۸ به نمایندگی آقای مهدی پاکدامن به کدملی ۰۰۶۷۱۵۶۷۱۱ و کدپستی ۳۴۱۳۸۵۸۹۱۹ و خانم صنم محمدی به کدملی ۰۴۵۳۷۴۰۹۵۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای حسن جماعتی لسبو محله به کدملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوانگروه به کدملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۲۲۰۶۳۶۹۹۶۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949245
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۲۵۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف جوانگروه با کد ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای مجید صادقی با کد ملی ۰۰۶۶۸۹۴۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه هویشی با کد ملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی معماری با کد ملی ۱۸۱۷۴۰۲۵۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. به استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ لایحه اصلاح قانون تجارت هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۴۱ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ۹۶۱۲۲۶۵۴۵۳۹۳۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042072
آگهی تغییرات شرکت ازمون جاده‌ای خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۲۳۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تاجیک ک. م ۰۴۲۱۰۳۰۴۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ش. م ۱۰۱۰۱۱۹۹۸۶۲ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد الیکائی ک. م ۰۰۵۵۹۸۸۸۵۷ به جای آقای سید کاوه توکلی طهران به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای یوسف جوانگروه ک. م ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به نمایندگی از طرف گروه بهمن ش. م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت عضوهیات مدیره و آقای سید احمد حاجی خلیلی ک. م ۴۴۱۰۳۵۰۵۳۶ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ بسمت عضو هیات مدیره و آقای سعید تقوائی گنجه علی ک. م ۰۰۵۶۸۳۱۱۱۰ به نمایندگی از طرف شرکت آرتاویل تایر ش. م ۱۰۱۰۱۰۸۹۲۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای عبداله شهریوری ک. م ۰۰۶۴۴۶۲۹۹۴ (خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. مقرر گردید امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات داخلی و خارجی شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره حدود اختیارات خود را در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: اجرای مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه شرکت به هیات مدیره تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت جهت ارائه به هیات مدیره تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب آیین نامه و مصوبات داخلی شرکت تهیه و پیشنهاد تشکیلات کلان و تفضیلی شرکت به هیات مدیره نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب مقررات عمومی و داخلی شرکت تهیه و پیشنهاد گزارشات دوره‌ای در چارچوب مصوبات مجمع عمومی، هیات مدیره و مقررات داخلی شرکت طراحی و استقرار ساختار کنترل‌های داخلی و سیستم حسابداری با کفایت جهت تحقق اهداف شرکت اداره امور شرکت نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام بر طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه‌ها و مقررات و قوانین مربوطه اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی یا کیفری و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا در کلیه مراجع قانونی لازم باشد نمایندگی شرکت در برابراشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل غیر ولو کرارا انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلان آن در جراید قانونا الزامی است. پ۹۷۰۳۰۱۱۳۰۳۹۷۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236934
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا منجی با کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره موظف. مرتضی شفیعی باکدملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان مادپارت ارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. محمد ضرابیان باکدملی۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره موظف. یوسف جوانگروه باکدملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷به نمایندگی ازشرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰ به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. منصور پورزرین باکدملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله ازماده ۳۷ اساسنامه و به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۷۰۸۲۴۵۷۸۱۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک