علی اصغر جان نثاری

علی اصغر جان نثاری

کد ملی 0035049367
47
شرکت‌ها
47
آگهی‌ها

شرکت های علی اصغر جان نثاری

سهیل تجارت پیمان
سهیل تجارت پیمان
1
پارس اکسید
پارس اکسید
1
موج سبز ارم
موج سبز ارم
1
صنعتی آراسته معدن
صنعتی آراسته معدن
1
کران پلیمر پارت
کران پلیمر پارت
1
پویندگان آرمان ساز
پویندگان آرمان ساز
1
پشم شیشه پارس
پشم شیشه پارس
1
تولیدی و صنعتی ممتازسهند
تولیدی و صنعتی ممتازسهند
1
فن آوری اطلاعات و ارتباطات آتنا
فن آوری اطلاعات و ارتباطات آتنا
1
بین المللی شاهکار بتن آذرخش
بین المللی شاهکار بتن آذرخش
1
مهسان روی دلیجان
مهسان روی دلیجان
1
تولیدی صنعتی پویا پلیمر سهند
تولیدی صنعتی پویا پلیمر سهند
1
توسعه صنایع جانبی رنگین فجر
توسعه صنایع جانبی رنگین فجر
1
1
1
1
معدنی سرب و روی کیمیا گوهران
معدنی سرب و روی کیمیا گوهران
1
چاپ الومینیوم ایران زمین
چاپ الومینیوم ایران زمین
1
رسانا صنعت اشتهارد
رسانا صنعت اشتهارد
1
راه آسفالت ماشین تکین
راه آسفالت ماشین تکین
1
کشت وصنعت نیک پارس
کشت وصنعت نیک پارس
1
مهندسین خبره میهن
مهندسین خبره میهن
1
آریا پترو جم
آریا پترو جم
1
ست نیک
ست نیک
1
لیزینگ کالا ابزار
لیزینگ کالا ابزار
1
مبین متین آسیا
مبین متین آسیا
1
سوژمیران
سوژمیران
1
طلای ایران
طلای ایران
1
پویا زر ساز
پویا زر ساز
1
پویا زرکان آق دره
پویا زرکان آق دره
1
اوکسین صنعت
اوکسین صنعت
1
تولید مواد اولیه آلومینیوم
تولید مواد اولیه آلومینیوم
1
پارس بوم پایدار
پارس بوم پایدار
1
سعادت دام دلیجان
سعادت دام دلیجان
1
ایده گستر کاوه
ایده گستر کاوه
1
پدید پردازش پایدار
پدید پردازش پایدار
1
کامیاران اوکسین
کامیاران اوکسین
1
گروه صنعتی و معدنی امیر
گروه صنعتی و معدنی امیر
1
فلزات غیرآهنی پویندگان قم
فلزات غیرآهنی پویندگان قم
1
حافظان انرژی شایان
حافظان انرژی شایان
1
بازرگانی سامان پیشرو میهن
بازرگانی سامان پیشرو میهن
1
سرمایه گذاری پارس ایمن سهم
سرمایه گذاری پارس ایمن سهم
1
بنیان عمران پارس
بنیان عمران پارس
1
معتمد گستر نوید آریا
معتمد گستر نوید آریا
1
پایاگام
پایاگام
1
ایرانیان امید البرز
ایرانیان امید البرز
1
مینرال اکسپورت
مینرال اکسپورت
1
یامی نیک پارس
یامی نیک پارس
1
حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی
حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648003
آگهی تغییرات شرکت سهیل تجارت پیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۱۵۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۸۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پانصد هزار سهم بانام , به ارزش هر سهم۰۰۰/۱۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده , افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر جان نثاری به شماره ملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ شعبه به نشانی استان سمنان شهر سمنان باغ فردوس مجتمع الماس ط۴ واحد۸ کدپستی۳۵۱۴۶۳۴۷۷۸ تاسیس گردید. در تاریخ۱۷/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۳۶۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648672
آگهی تغییرات پارس اکسید سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۵۳۸۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۳/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شماره ثبت ۱۷۲۶۸ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری بشماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ شرکت کاوشگران یاران جوان سهامی خاص شماره ثبت ۸۲۶۵ کرج با نمایندگی آقای علیرضا صدر بشماره ملی ۰۰۵۱۰۲۸۹۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای نصراله کیانی راد بشماره ملی ۳۲۵۶۹۸۷۶۰۵ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۱۱ منطقه آزاد قشم با نمایندگی آقای محمد صادق صدر شماره ملی ۰۰۶۸۶۵۱۵۰۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تضمین شد. ش۲۰۱۶۱۰۷۴۷۱۱۱۶۸۹۸۳۱۲۴ رئیس ثبت اسناد و املاک منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655790
آگهی تغییرات شرکت موج سبز ارمسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۷۲۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۲۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر جان نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ شعبه به نشانی استان سمنان شهر سمنان باغ فردوس مجتمع الماس ط۲ واحد۳ کدپستی ۳۵۱۴۶۳۴۷۷۸ تاسیس گردید. در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۹۸۲۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734827
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آراسته معدنسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهینه سازان قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملی۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوان کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ به نمایندگی مجید شریفی به کدملی۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰ به نمایندگی علیرضا صدر به کدملی۰۰۵۱۰۲۸۹۱۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۱۸۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745054
آگهی تغییرات شرکت کران پلیمر پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۳۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۱۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر جان نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۳/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیوان ارجمندحسابی به شماره ملی ۰۰۵۵۴۸۱۸۱۷ و آقای علی عباسیان به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۲۱۶۹ و آقای سید حسین میرزاسیدی به شماره ملی ۰۰۴۸۳۰۱۷۳۶ و آقای شعبان لطفی به شماره ملی ۱۴۶۱۳۸۶۶۵۹ تا تاریخ ۱۲/۳/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۰۴۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749057
آگهی تصمیمات شرکت پیوندگان آرمان سازسهامی خاص به شماره ثبت۱۶۸۲۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۷۶۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به ک م ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فاطمه ربیعی لنگرودی به ک م ۰۰۴۴۲۱۹۸۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرجان بستان بان به ک م ۰۰۶۴۵۵۹۲۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدجواد بستان بان به ک م ۰۰۳۹۵۱۱۱۹۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۲۳۲۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910116
آگهی تصمیمات شرکت پشم شیشه پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۱۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. علی اصغر جان نثاری به ک. م ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به ک. م ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۴۵۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999273
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ممتاز سهند سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۸۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۸۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به ک م۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا سلطانی به ک م۱۲۲۰۹۲۷۵۷۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره , سعید آقاسلطانی به ک م۱۲۲۹۶۲۳۱۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سامان سلطانی به ک م۰۴۴۰۲۸۲۸۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۹۳۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038804
آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات آتنا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۹۴۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۰۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر جان نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۸۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044616
آگهی تغییرات شرکت بین المللی شاهکار بتن آذرخش بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای علی اصغر جان نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به شماره شناسنامه ۱۸۲۵۰ تاریخ تولد ۲۰/۶/۴۲ فرزند حسین با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای آریا جم به شماره ملی ۰۴۵۳۴۹۵۳۴۶ به شماره شناسنامه ۹۵۶۳ تاریخ تولد ۶/۶/۶۵ فرزند ناصر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدحسن فرشیدفر به شمار ملی ۰۰۵۳۶۶۲۸۰۶ به شماره شناسنامه ۲۱۳۷ تاریخ تولد ۳/۱/۴۸ فرزند اسمعیل با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میرهادی معزی مدنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۱۱۸۴۰ و آقای بهزاد بهروزیه به شماره ملی ۰۰۶۱۶۰۳۰۶۶. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میرهادی معزی مدنی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۱۱۸۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد بهروزیه به شماره ملی ۰۰۶۱۶۰۳۰۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد بهروزیه به شماره ملی ۰۰۶۱۶۰۳۰۶۶ بسمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سیدخندان خ دبستان ک حبیبی پ ۶ واحد ۳ کدپستی ۱۶۳۱۶۳۴۷۶۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی اعم از ساختمانهای آموزشی و تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهی و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه‌ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه‌های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و سازه‌های ساختمانی و محوطه‌های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و علائم باند فرودگاه و تاکسی رو و توقفگاه هواپیما جاده‌های دسترسی و گشت زنی و حصارکشی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیرزمینی و راهداری و عملیات آسفالتی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه‌ها و تصفیه خانه‌های آب و شبکه‌های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه‌های هیدرولیکی و حوضچه و استخر پرورش و تکثیر آبزیان. تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب برق و تلفن و خطوط انتقال گاز هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس. تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع‌های زراعی و دامی و گلخانه‌ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن پس از اخذ مجوزهای لازم. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی احداث راه اندازی بهره برداری تامین کارخانجات و خطوط تولید فرآوری مواد معدنی اصلی و فرعی عمل آوری فلزات غیرآهنی مواد سبز اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی داخل و خارج از کشور بررسی مطالعه توسعه تشکیل و راه اندازی انواع شرکتها خرید سهام برای شرکت مشارکت در زمینه فعالیت‌های شرکت و طرحها و پروژه‌های وابسته به شرکت فعالیت در زمینه تجهیزات شبکه‌ای رایانه‌ای و ارتباطات ساخت و امور پیمانکاری معابر و خیابانهای اصلی و فرعی اخذ تسهیلات و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت انعقاد قرارداد با ارگانها و اشخاص. ۷ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای آقایان محمدحسن فرشیدفر و آریا جم متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای محمدحسن فرشیدفر یا آقای آریا جم منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۱۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108612
آگهی تصمیمات شرکت مهسان روی دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۸۷۸۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ که در تاریخ ۵/۴/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری کد ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و صورت حساب عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین قرار انتخاب شدند: آقایان عطا اله جهانگیری کد ملی ۰۰۴۱۱۷۷۲۸۲ بنمایندگی از شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) حمید اسلوب کد ملی ۰۰۷۵۵۹۹۳۱۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) محمد تقی زاده کد ملی ۱۲۸۴۸۸۱۴۱۵ بنمایندگی از شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۲ آقایان عطا اله جهانگیری بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید اسلوب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد تقی زاده بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است در اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است در غیاب وی یکی از هیئت مدیره حق امضا دارد. ش۲۰۱۶۱۰۳۷۹۱۱۱۸۵۱۵۰۵۱۳ رئیس ثبت دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118308
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی پلیمر سهند سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۹۵۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشه تدبیر به ک م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به ک م ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شیرزاد سلطانی به ک م ۰۰۶۵۷۴۲۵۱۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سهیل سلطانی به ک م ۰۰۱۲۴۰۲۰۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و امید سلطانی به ک م ۰۰۱۱۳۷۸۸۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۶۷۴۵۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125865
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع جانبی رنگین فجر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۴۶۳۵
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ ترازنامه و سود و زیان مورخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری با کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳ و شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴ و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵ آقای محمدرضا رحیمی ورپشتی فرزند باقر بشماره ملی ۱۲۸۵۸۶۴۸۷۵ به نمایندگی از شرکت ابتکار گستر قشم بعنوان رئیس هیئت مدیره، ایرج پیچگاه فرزند اصغر به شماره ملی ۶۵۹۹۸۴۵۱۴۲ به نمایندگی از شرکت ترابری کیمیا گستر قشم بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عطاءالله جهانگیری فرزند عبدالحمید به شماره ملی ۰۰۴۱۱۷۷۲۸۲ بعنوان مدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۷۸۹۲۳ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131884
آگهی تصمیمات معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخه۱/۰۴/۱۳۹۲ و سایر ضمائم آن تصمیمات زیر در شرکت معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد (سهامی خاص) به شماره ثبت۷۰۱ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۱۱۷۷۶ اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ در مجمع قرائت و به تصویب رسید. ۲ موسسه اندیشمند تدبیر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای اصغر جان نثاری به کدملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ و کدپستی۴۳۵۱۳ ۱۶۷۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۶۸۳۰۲۴ ثبت اسناد و املاک فیروزآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132801
آگهی تغییرات شرکت معدنی کوهبنان روی کرمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۱۷۰
به استناد صورتجلسه و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۰/۱/۱۳۹۲: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر و علی اصغر جان نثاری با کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۱ ش۱۶۸۳۰۲۳ ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145649
آگهی تصمیمات شرکت چاپ آلومینیوم ایران زمین سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۰۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۷۶۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۸۹۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148979
آگهی تغییرات شرکت رسانا صنعت اشتهارد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۱۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جانثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیروس دباغی به شماره ملی ۳۹۷۹۱۸۱۰۱۴، آقای محمد بهرامی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۱۱۷۰ و خانم فروزنده جلیل بال به شماره ملی ۰۰۳۶۴۹۵۴۲۵ پ۱۶۹۰۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203160
آگهی تغییرات شرکت کانسارهای ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۶۰۷۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۸۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۷۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263963
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری به شماره ملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹ اسفندماه۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۱۷۴۲۹۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277485
آگهی تغییرات شرکت مهندسین خبره میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سود و زیان و ترازنامه سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جانثاری به کد ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۲۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295869
آگهی تغییرات شرکت آریا پترو جم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۵۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۸۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299709
آگهی تغییرات شرکت ست نیک سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۷۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ تصویب شد. آقای ابوالفضل بیگی با کد ملی ۰۳۸۳۹۱۹۶۳۷۱ بسمت بازرس اصلی، آقای علی اصغر جانثاری با کد ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بسمت بازرسی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۶۱۶۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448387
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کالا ابزار سهامی خاص شماره ثبت۲۴۲۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۸۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ و مجوز۳۸۲۱۹۱ مورخه۲۶/۱۲/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ آقای علی اصغر جان نثاری با کد ملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۲۶۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522539
آگهی تغییرات شرکت مبین متین آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر ش م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری ک م ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۲۲۲۶۱۷۵۲۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537454
آگهی تغییرات شرکت سوژمیران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جانثاری ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۳۱۴۸۱۶۲۱۳۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626261
آگهی تغییرات شرکت طلای ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۵۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری با کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۳۰۹۴۱۱۲۵۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634475
آگهی تغییرات شرکت پویا زر ساز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۷۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره با شناسه ملی (۱۰۸۶۲۰۴۳۲۸۹) شرکت پویا زرکان آق دره با شناسه ملی (۱۰۱۰۰۲۵۰۶۶۲) شرکت آجر سفالین صبا مهر با شناسه ملی (۱۰۹۸۰۰۰۹۰۸۶) مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با ش م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری ش م ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۵۷۵۸۷۳۶۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655659
آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با کد ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری با کد ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب شدند. شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص)، شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) برای مدت دوسال به عنوان اعضاءهیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. معاملات موضوع ۱۲۹قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۷۱۵۴۵۹۴۵۳۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765122
آگهی تغییرات شرکت اوکسین صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس و آقای علی اصغر جانثاری با کد ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب و تعیین سمت گردیدند: آقایان عبدالرحیم فرضی پور با شماره ملی ۱۷۵۳۹۸۷۶۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا احمدخانیها با شماره ملی ۰۰۴۱۲۱۵۷۹۶بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره مهرداد بحرانی با شماره ملی ۰۰۵۰۹۹۸۸۸۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسناد اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و سایر نامه‌ها و اسناد به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۱۵۸۸۶۱۷۷۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578940
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۶۷۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9624463
آگهی تغییرات شرکت پارس بوم پایدار (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۰۱۷۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۴۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر جان نثاری به شماره ملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۶/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808817
آگهی تغییرات شرکت مهسان روی دلیجان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۸۸۵۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۰ که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی اصغر جان نثاری بشماره ملی و کدپستی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ و ۱۶۷۴۷۴۳۵۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و صورتحساب عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال: شرکت گروه صنعتی امیر (سهامی عام)، شرکت صنعتی و معدنی آراسته معدن (سهامی خاص)، شرکت سوژمیران (سهامی خاص). بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ نصراله کیانی راد بشماره ملی و کدپستی ۳۲۵۶۹۸۷۶۰۵ و ۴۸۱۸۸۴۳۹۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و کیومرث قنبری بیربنه بشماره ملی و کدپستی ۲۷۳۸۴۱۳۳۰۷ و ۱۷۷۸۹۱۴۶۸۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد تقی زاده بشماره ملی ۱۲۸۴۸۸۱۴۱۵ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در غیاب هر یک از ایشان یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره حق امضاء دارند. اوراق عادی نیز با امضای مدیر عامل و در غیاب وی یکی از اعضای هیئت مدیره حق امضا دارد. رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9823137
آگهی تصمیمات شرکت ایده گستر کاوه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۵۲۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۹۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کد ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911881
آگهی تصمیمات شرکت پدیده پردازش پایدار سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۹۸۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۳۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۱۹ به نمایندگی علی اصغر جان نثاری به ک م ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بسمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به ش م ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9913307
آگهی تغییرات شرکت کامیاران اوکسین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۹۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۲۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر جان نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدارسلان محمدی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۸۸۶۸۸ و آقای حسین اسپروز به شماره ملی ۰۰۶۹۱۸۳۸۱۳ و آقای سید صمد مهدیان به شماره ملی ۳۹۷۹۳۶۸۳۰۰ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدارسلان محمدی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۸۸۶۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسپروز به شماره ملی ۰۰۶۹۱۸۳۸۱۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید صمد مهدیان به شماره ملی ۳۹۷۹۳۶۸۳۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید صمد مهدیان به شماره ملی ۳۹۷۹۳۶۸۳۰۰ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10183044
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی آراسته معدن سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴ شرکت کیان امین پارس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲ به نمایندگی بهنام حسین زاده ظروفچی به کدملی ۰۰۴۶۷۱۶۴۶ شرکت سینا گستر زرین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲ به نمایندگی لطفعلی دشمه به کدملی ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳ به نمایندگی مجید شریفی به کدملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰ به نمایندگی حمیدرضا خوش کلام به کدملی ۱۸۲۷۹۸۶۳۵۳ بهنام حسین زاده ظروفچی به سمت رئیس هیئت مدیره و لطفعلی دشمه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرمنصور آروند به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۱ و ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود و همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332723
آگهی تغییرات شرکت فلزات غیرآهنی پویندگان قم سهامی خاص ثبت ۶۷۰۲ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۴۴۶۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۷/۴/۹۰ که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر ۱۷۲۶۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اصغر جان نثاری بشماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقایان سیروس دباغی بشماره ملی ۳۹۷۹۱۸۱۰۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم فروزنده جلیل بال بشماره ملی ۰۰۳۶۴۹۵۴۲۵نایب رئیس هیئت مدیره، محمد بهرامی بشماره ملی ۰۰۴۰۸۴۱۱۷۰ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا" و مهر شرکت می‌باشد. و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. کفیل ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10371221
آگهی تغییرات شرکت حافظان انرژی شایان سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۷۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۱۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره ۹۳۱۲/۱۴۴ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ بانک رفاه شعبه پردیس مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر جان نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387498
آگهی تغییرات شرکت لیان تجارت صادق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۵۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‎اصغر جان‎نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی‎احمد خانلری به شماره ملی ۳۹۳۳۷۴۵۵۴۳ و خانم مینا خانلری به شماره ملی ۰۰۱۴۲۰۳۳۲۴ و خانم معصومه چراغچیان به شماره ملی ۰۰۵۷۱۸۰۰۱۶ تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ ۴ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی‎احمد خانلری به شماره ملی ۳۹۳۳۷۴۵۵۴۳ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و خانم مینا خانلری به شماره ملی ۰۰۱۴۲۰۳۳۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و خانم معصومه چراغچیان به شماره ملی ۰۰۵۷۱۸۰۰۱۶ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای علی‎احمد خانلری به شماره ملی ۳۹۳۳۷۴۵۵۴۳ بسمت مدیرعامل. ۵ نام شرکت به «بازرگانی سامان پیشرو میهن» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۶ اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10429050
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494200
آگهی تصمیمات شرکت بنیان عمران پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۵۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10511059
آگهی تغییرات شرکت معتمد گستر نوید آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۸۰۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‎اصغر جان‎نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679530
آگهی تصمیمات شرکت پایا گام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۶۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۹۱۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به ش ملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امین ویژه به ش ملی۰۰۶۴۰۳۰۶۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ویژه به ش ملی۴۷۲۳۶۱۷۹۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منیژه درودیان تهرانی به ش ملی۰۰۳۴۷۴۹۶۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11018090
آگهی تغییرات شرکت ایرانیان امید البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر جان نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11068556
آگهی تصمیمات شرکت مینرال اکسپورت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۱۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097723
آگهی تغییرات شرکت یامی نیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به چهار میلیون و نهصد و نود و نه هزار و هفتصد و پنجاه سهم بانام، دویست و پنجاه سهم بی نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ موسسه اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر جان نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم شاه آبادی به شماره ملی ۰۰۳۱۱۸۰۸۶۸ و آقای آرش ضابطی به شماره ملی ۴۷۱۰۰۷۶۵۴۵ و شرکت کشت و صنعت نیک پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی ضابطی تا تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم شاه آبادی به شماره ملی ۰۰۳۱۱۸۰۸۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش ضابطی به شماره ملی ۴۷۱۰۰۷۶۵۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت نیک پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی ضابطی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش ضابطی به شماره ملی ۴۷۱۰۰۷۶۵۴۵ به سمت مدیر عامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539096
آگهی تغییرات حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ومجوز شماره ۱۸۳۴۱۱/۹۶مورخ۲۷/۴/۹۶جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامران سلیمی کدملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد. عباس مرصع نشان به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۴۹۶۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. علی اصغر جان نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. امیرحسین سیدصالحی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۷۹۶۷۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۸۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. فتح اله فاطمیه به شماره ملی ۰۰۴۹۸۳۵۱۲۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۸۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه مبلغ سرمایه موسسه از مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش بقرار ذیل می‌باشد. کامران سلیمی کدملی ۰۰۳۹۳۷۴۴۴۰ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال عباس مرصع نشان به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۴۹۶۵ مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ولی اله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال علی اصغر جان نثاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال امیرحسین سیدصالحی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۷۹۶۷۴ مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال فتح اله فاطمیه به شماره ملی ۰۰۴۹۸۳۵۱۲۲ مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۵۰۹۷۲۴۲۹۰۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک