اردشیر شهبندیان

اردشیر شهبندیان

کد ملی 0034798129
42
شرکت‌ها
42
آگهی‌ها

شرکت های اردشیر شهبندیان

تولیدی ابرسالار
تولیدی ابرسالار
1
1
1
1
مهندسی و ساخت سپهر رزموند
مهندسی و ساخت سپهر رزموند
1
مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رز موند
مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رز موند
1
فولاد قزوین
فولاد قزوین
1
صنعت گستر سهیل
صنعت گستر سهیل
1
سیماب رزین
سیماب رزین
1
صنایع تولیدی تبدیلی و بسته بندی اکسیر باران
صنایع تولیدی تبدیلی و بسته بندی اکسیر باران
1
سنگاب آذرشهر
سنگاب آذرشهر
1
اسفنج ارمغان
اسفنج ارمغان
1
پیشگام ابر اراک
پیشگام ابر اراک
1
صناع
صناع
1
کارخانجات تولیدی خوزستان پلاستیک
کارخانجات تولیدی خوزستان پلاستیک
1
تولیدی صنعتی سپهر ابر آسیا
تولیدی صنعتی سپهر ابر آسیا
1
مهندسی و مدیریت صف رزموند
مهندسی و مدیریت صف رزموند
1
ذوب و نورد آرمان کاسپین
ذوب و نورد آرمان کاسپین
1
فولاد سیا دن
فولاد سیا دن
1
کاوش سنگ پرشین
کاوش سنگ پرشین
1
احداث پایه
احداث پایه
1
اثبات گران ایده نو
اثبات گران ایده نو
1
پارس ارمان شفق
پارس ارمان شفق
1
ذوب و نورد خلیج فارس
ذوب و نورد خلیج فارس
1
ذوب آهن ارسباران
ذوب آهن ارسباران
1
سیم لاکی مرکزی
سیم لاکی مرکزی
1
کارخانجات چینی بهداشتی مینا
کارخانجات چینی بهداشتی مینا
1
شیمیایی تاک رزین کاوه
شیمیایی تاک رزین کاوه
1
صنایع ماشین سازی و پروفیل سنگین فولاد ماشین نکا
صنایع ماشین سازی و پروفیل سنگین فولاد ماشین نکا
1
تولیدی و صنعتی ایران و غرب
تولیدی و صنعتی ایران و غرب
1
مجتمع صنایع غذایی میهن
مجتمع صنایع غذایی میهن
1
مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن
مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن
1
تولیدی صنعتی سباپیشتاز موتور
تولیدی صنعتی سباپیشتاز موتور
1
شیذر
شیذر
1
مجتمع سردخانه وانبارهای میلاد فلاحت
مجتمع سردخانه وانبارهای میلاد فلاحت
1
چینندگان
چینندگان
1
کارگزاری فلزات مفید
کارگزاری فلزات مفید
1
صنایع پلیمر پلاستیک سبز
صنایع پلیمر پلاستیک سبز
1
بازرگانی پیشگام البرز
بازرگانی پیشگام البرز
1
نسوز آریا گهر
نسوز آریا گهر
1
بازرگانی رضوان تجارت شمال
بازرگانی رضوان تجارت شمال
1
حسابرسی رئوف اندیش امین
حسابرسی رئوف اندیش امین
1
تهیه و توزیع بهارستان همیشه سبز مازرون
تهیه و توزیع بهارستان همیشه سبز مازرون
1
شیمیایی نواندیش قیصریه
شیمیایی نواندیش قیصریه
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 743662
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی ابرسالار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۶۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۳۹۷۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746347
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی خوزستان پلاستیکسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۳۹۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756385
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت سپهر رزموندسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۷۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۶۰۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756392
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت و سرمایه گذاری رزموند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۳۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۶۰۳۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999844
آگهی تصمیمات شرکت فولاد قزوین سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۷۷۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۶۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به ش م ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به ک م ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۳۷۵۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083012
آگهی تصمیمات شرکت صنعت گستر سهیل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرس رئوف اندیش امین به ش م ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندی به ک م ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ و شرکت بازرگانی نفت و طب به ش. م ۱۰۱۰۱۸۰۵۰۵۰ و بهزاد قدیری دهکردی به ش. م ۱۷۵۳۴۱۹۱۵۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ بهزاد قدیری دهکردی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مسعود بحرینی ۰۰۴۰۸۵۴۱۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضوان نحوی ۰۴۵۰۵۵۳۲۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی به امضاء منفرد مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مرکز شرکت تهران خ مطهری خ میرعماد کوچه یازدهم پ ۳۴ واحد ۲ ک. پ ۱۵۸۷۷۳۴۴۱۵ می‌باشد. پ۱۶۵۹۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158266
آگهی تصمیمات در شرکت سیماب رزین (سهامی‎ خاص) بشماره ثبت ۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۵۳۴
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس قانونی اردشیر شهبندیان با کدملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۶۹۵۷۲۲ ثبت اسناد و املاک ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164556
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی تبدیلی و بسته بندی اکسیر باران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ و اردشیر شه بندیان با کدملی۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۷۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187768
آگهی تغییرات شرکت سنگاب اذرشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۰۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان کدملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی انتخاب گردید.. حسن شادبه کدملی ۱۲۸۳۹۰۳۵۰ و رسول حکیم پناه کدملی ۰۰۴۴۱۰۰۷۲۹۸ و سید حسن مجمریان اصفهانی کدملی ۱۲۸۰۸۱۳۳۰۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۲۱۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237247
آگهی تغییرات شرکت اسفنج ارمغان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۷۴۸۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ و پیرو آگهی دعوت منتشر در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۶۲۶ مورخ ۸/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۵/۸/۹۲ واصل شده با حضور بیش از ۵۱ درصد سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شماره ثبت ۲۶۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و آقای اردشیر شهبندیان به کدملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. آقای علی رخشان به کدملی ۶۱۷۸۷۸۸۷۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی قنبر رخشان به کدملی ۶۱۷۸۷۸۸۷۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضائی به کدملی ۰۰۶۰۲۳۷۱۲۰ (خارج از سهامداران) و خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل آقای رمضان رخشان به کدملی ۶۱۷۹۶۶۲۸۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضای آقای علی رخشان (رئیس هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق آقایان علی قنبر رخشان و رمضان رخشان همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر است هریک از صاحبان حق امضاء میتواند به موجب وکالتنامه حق امضای خود را به شخص دیگری تفویض نماید و مکاتبات عادی و جاری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۱۷۳۳۳۰۶ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237288
آگهی تصمیمات شرکت پیشگام ابر اراک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۸۶۱۲
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ آقایان علی رخشان به کد ملی ۶۱۷۹۶۸۶۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی قنبررخشان به کد ملی ۶۱۷۸۷۸۸۷۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و رمضان رخشان به کد ملی ۶۱۷۹۶۶۲۸۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین بابائی به کد ملی ۶۱۷۸۷۹۵۴۸۳ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکت) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و فراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق عضو هیئت مدیره (علی قنبررخشان) و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و جاری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ تصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای اردشیر شهبندیان به کد ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۱۷۳۰۳۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298393
آگهی تغییرات شرکت صناع سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبازیان به کدملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمداسماعیل عزیزی به شماره ملی ۰۸۲۸۵۴۳۱۹۴ و خانم زهرا چریانی زنجانی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۹۵۱۱۱ و آقای حسنقلی ترخاصی به شماره ملی ۰۸۲۹۲۸۸۹۳۷ تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۶۱۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1337922
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی خوزستان پلاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۰۶۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رخشان به شماره ملی ۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ آقای علی قنبررخشان به شماره ملی ۶۱۷۸۷۸۸۷۴۶ آقای رمضان رخشان به شماره ملی ۶۱۷۹۶۶۲۸۹۴ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی اسفندماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۶۷۱۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1337933
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی سپهر ابر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۷۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شماره ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای علی رخشان به شماره ملی ۶۱۷۹۶۸۶۹۴۷ و آقای علی قنبررخشان به شماره ملی ۶۱۷۸۷۸۸۷۴۶ آقای رمضان رخشان به شماره ملی ۶۱۷۹۶۶۲۸۹۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۶۷۱۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1363811
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت صف رزموند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۸۳۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393756
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد آرمان کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۱۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ و آقای اردشیر شهبندیان بشماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۶۵۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396684
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیا دن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۰۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ و آقای اردشیر شهبندیان بشماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۵۳۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405796
آگهی تغییرات شرکت کاوش سنگ پرشین سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۵۷۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۷۴۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ و آقای اردشیر شهبندیان بشماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۴۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471659
آگهی تغییرات شرکت احداث پایه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۹۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۷۷۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۳۳۰۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527432
آگهی تغییرات شرکت اثبات گران ایده نو سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۲۲۹۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین ش م ۱۰۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای اردشیر شهبندیان ک م ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۵۰۴۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570565
آگهی تغییرات شرکت پارس ارمان شفق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۵۲۲۹۵۴۲۱۲۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570566
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان بشماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۲۱۸۱۵۱۴۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574550
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲تصویب شد - موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ و آقای اردشیر شهبندیان بشماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۵۶۶۴۲۸۲۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576448
آگهی تغییرات شرکت سیم لاکی مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مال ی۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و اردشیر نهبندیان بشماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹بسمت لبازرس علی البدا برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای حسن دالوند بشماره ملی۴۱۳۰۵۴۵۷۰۱ و عباس دالوند بشماره ملی۴۱۳۲۱۱۸۳۰۴ وفاطمه دالوند۴۱۳۱۸۸۱۷۱۳ بشماره ملی بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۷۸۴۴۹۴۶۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585634
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۸۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ و آقای اردشیر شهبندیان به کد ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۶۱۸۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586130
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی تاک رزین کاوه سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۵۰۳۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ماه ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابداران رسمی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بعنوان بازرس قانونی (اصلی حسابرس) و اردشیر شهبندیان با کد ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۸۶۲۸۱۹ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626041
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین سازی و پروفیل سنگین فولاد ماشین نکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۹ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۳۹۸۲ کدپستی ۴۸۴۱۱۸۸۴۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ شرکت مزبور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و آقای اردشیر شهبندیان به کدملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ پس از قرائت گزارش بازرس و هیئت مدیره، عملکرد مالی صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ در جلسه مطرح و به تصویب مجمع رسید. ش۱۸۶۸۷۶۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681740
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و آقای اردشیر شهبندیان به شماره کد ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۷۶۸۰۷۹۲۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853736
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن (سهامی خاص) بشماره ثبت۹۵۴۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870694
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۷۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۳۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی، آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایوب پایداری به شماره ملی ۶۲۳۹۵۳۱۰۶۵ و آقای حسین پایداری کندرودی به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۷۳ و آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی ۰۰۷۷۴۵۶۵۳۱ و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۳ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ایوب پایداری به شماره ملی ۶۲۳۹۵۳۱۰۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین پایداری کندرودی به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و و آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی ۰۰۷۷۴۵۶۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9896095
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی سبا پیشتاز موتور سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۶۳۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۱۶۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امینی به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کد ملی۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. اصغر دولتی میاب به کد ملی۱۵۸۲۸۴۴۹۵۱و فاطمه رواسها به کد ملی۰۰۴۷۰۱۶۴۰۱ و بابک دولتی میاب به کد ملی۰۰۵۱۸۴۳۹۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9955310
آگهی تصمیمات شرکت شیذر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244261
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع سردخانه و انبارهای میلاد فلاحت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۵۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به ش م ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به ک م ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297267
آگهی تصمیمات شرکت چینندگان سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۹۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۵۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کد ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10661122
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری فلزات مفید سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۳۰۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه رئوف اندیش امین به ش ملی ۱۰۲۲۰۴۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به ش ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید آذرخش به ک م ۰۰۳۶۳۲۸۹۵۲ شرکت کارگزاری مفید به ش م ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ به نمایندگی هادی مهری به ک م ۴۲۸۴۶۷۳۵۷ مهدی آذرخش به ک م ۰۰۳۶۳۸۱۰۳۹ که حمید آذرخش به سمت رئیس هیئت مدیره و هادی مهری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی آذرخش به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک دو نفر ازا عضا هیئت مدیره مهدی آذرخش و هادی مهری همراه با مهر شرکت و حمید آذرخش به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067821
آگهی تصمیمات شرکت پلیمر پلاستیک سبز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۶۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۲۱۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه رئوف اندیش امین به شماره ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بسمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به ش ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11083587
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پیشگام البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۷۶۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923625
آگهی تغییرات شرکت نسوز آریا گهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۲۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و صورتحساب سود وزیان مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ به تصویب شد. - موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اقای اردشیر شهبندیان کد ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - آقای خسرو نراقی کد ملی ۱۲۸۵۳۲۷۵۳۵ وآقای علیرضا خلخالی کد ملی ۰۰۴۱۳۶۱۵۴۷ وآقای شروینعلی نراقی کد ملی ۰۰۵۵۳۴۳۷۹۱ به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۳۱۴۷۸۲۲۹۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189787
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رضوان تجارت شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۵۸۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به کد ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به نمایندگی آقای اردشیر شهبندیان بشماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید فاتحی به کد ملی ۵۰۵۹۶۸۵۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ب) روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ج) ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع واقع گردید ش۹۵۰۹۲۳۸۰۷۳۶۷۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729309
آگهی تغییرات حسابرسی رئوف اندیش امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ ومجوز۱۹۰۵۴۱/۹۶ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۶جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فریدی راد به شماره ملی ۲۱۴۰۲۸۶۲۹۴ با دریافت مبلغ ۱۸۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. اسامی شرکاء جدید و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای علیرضا دژکامه با شماره ملی۲۷۰۹۲۶۱۱۷۰ دارای مبلغ ۱۸۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای اردشیر شهبندیان باشماره ملی۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ دارای مبلغ ۸۴۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سرمایه موسسه از مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱٫۰۲۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت. در نتیجه، مفاد مواد مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۹۰۴۹۸۵۱۹۲۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930837
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع بهارستان همیشه سبز مازرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۷۵۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین (حسابداران رسمی) ثبت شده به شماره ۲۶۵۷۶ تهران وشناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ با نمایندگی آقای اردشیر شهبندیان به کد ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ کدپستی ۱۴۶۶۸۷۳۴۸۳ بعنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ پس ازاستماع گزارش بازرس وهیئت مدیره صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۱۲۲۰۴۱۷۹۷۱۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249270
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی نواندیش قیصریه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۸۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ بامدیریت اردشیرشهبندیان شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ و مرتضی تاتار به شماره ملی ۰۶۳۹۹۳۶۲۴۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۱۶۶۱۶۴۶۹۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک