عباسعلی بیگوند

آقای عباسعلی بیگوند

کد ملی 3358791076
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 857945
آگهی تغییرات شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرحسین فراهانی بشماره ملی ۰۰۶۸۸۷۴۵۳۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباسعلی بیگوند بشماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین عبده تبریزی بشماره ملی ۰۰۳۱۷۶۶۷۱۴ و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ با نمایندگی آقای نامدار افروغ تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین عبده تبریزی بشماره ملی ۰۰۳۱۷۶۶۷۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای نامدار افروغ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا بشماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۶۷۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170283
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران فردا گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا مدیری همدان کد ملی ۰۶۷۷۷۴۴۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه بسمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر عسکری مقدم کد ملی ۲۲۱۹۱۳۴۸۵۷ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدمهدی احمدآخوندی کد ملی ۰۰۷۴۳۰۷۱۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه پردازش اندیشه بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ آقای عباسعلی بیگوند با کد ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ بسمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین فراهانی با کد ملی ۰۰۶۸۸۱۴۵۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۰۹۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697086
آگهی تاسیس شرکت پانیذ توس جاودان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۳۲۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۱۷۶۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: صادرات، واردات و خرید و فروش داخلی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، قطعات متعلقه به آنها و قطعات و ابزارهای صنعتی کشاورزی، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های مجاز، انواع لوازم الکترونیکی، و لوازم یدکی خودرو مواد غذایی، حق‌العمکاری و اخذ و قبول نمایندگی توزیع و پخش انحصاری و غیر انحصاری از موسسات داخلی و خارجی ۲ ـ ارائه خدمات مشاوره مدیریت و برنامه‌ریزی در زمینه راه‌اندازی پروژه‌های تجاری و مشارکت در اجرا و بهره‌برداری آن ۳ ـ خرید سهام و سایر اوراق بهادار مجاز برای شرکت ۴ـ مشارکت در تشکیل انواع شرکتها ۵ـ انجام کلیه امور پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی، تجاری، صنعتی، مسکونی و مشارکت با اشخاص و نهادها درموارد مذکور ۶ـ انجام فعالیتهای مجاز توسعه ساختمان شامل آماده‌سازی طراحی، پیمانکاری، مشاوره فنی و نظارت فنی و مشارکت در ساخت، ارائه مشاوره‌های فنی، اقتصادی، بازاریابی مجاز غیر هرمی غیر شبکه‌ای و غیر الکترونیکی تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی مطالعات فنی و تهیه نقشه‌های فنی و مهندسی و سایر اموری که مطابق قانون به نحوی از انحا منطبق با فعالیت شرکت باشد ۷ـ انجام کلیه امور معاملاتی و عملیات داخلی و خارجی در چارچوب قانون و موضوع شرکت ۸ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت و ضمانت اشخاص ثالث و انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز و هر عملیات قانونی دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم بود و یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا نبش حکیم اعظم پ ۱ ط ۵ ـ کدپستی ۱۹۱۹۱۶۴۴۶۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۴۱ مورخ۵/۶/۱۳۹۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت پانیذ گستران کاسپین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رضا کشاورز‌مقدم به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت عمران نوین توس جاودان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نامدار افروغ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم زهرا افشارونگینی به شماره ملی۵۸۸۹۷۵۲۷۱۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ شرکت پویا تجارت فریاب سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بابک جهان‌آرا به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ آقای مجتبی فریدونی به شماره ملی۰۰۶۱۷۱۱۹۴۲ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآوربانکی شرکت از قبیل با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای امیرحسین فراهانی به شماره ملی۰۰۶۸۸۷۴۵۳۷ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10096343
آگهی تاسیس شرکت نقطه سطح حجم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۹/۹۰ تحت شماره ۴۱۹۰۱۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۳۵۱۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۹/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش داخلی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و قبول نمایندگی توزیع و پخش انحصاری و غیرانحصاری از موسسات داخلی و خارجی خرید سهام و سایر اوراق بهادار مجاز برای شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکتها انجام کلیه امور پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی تجاری صنعتی مسکونی و مشارکت با اشخاص حقیقی و نهادها در موارد مذکور انجام فعالیتهای مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده‌سازی طراحی پیمانکاری مشاوره فنی و نظارت و مشارکت در ساخت ارائه مشاوره‌های فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی مطالعات فنی و سایر اموری که به نحوی از انحا با فعالیت باشد انجام کلیه امور معاملاتی و عملیات داخلی و خارجی در چارچوب موضوع شرکت اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز و هر عملیات مجاز دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصوص به اهداف شرکت لازم بود و یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک خ ملاصدرا انتهای حکیم اعظم پ۱ ـ کدپستی۱۹۱۹۱۶۴۴۶۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱۹۵۸ مورخ۳۰/۳/۹۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای فربد منتظم‌صدیقی به شماره ملی۰۰۷۰۲۵۹۹۲۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای رضا جهان‌آرا به شماره ملی۰۹۴۲۰۳۲۸۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم غزاله نیک‌نیرویی به شماره ملی۰۰۶۸۳۴۵۷۸۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای سهراب فرح‌بخش به شماره ملی۰۴۵۲۷۴۰۸۸۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ خانم غزاله نیک‌نیرویی به شماره ملی۰۰۶۸۳۴۵۷۸۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای امیرحسین فراهانی به شماره ملی۰۰۶۸۸۷۴۵۳۷ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950563
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مدیریت و سرمایه زاو درتاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۱۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۶۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ساخت و ساز واحد های مسکونی تجاری صنعتی و تفریحی، ایجاد و ساخت شهرک های صنعتی و تفریحی، راه سازی واردات و خرید و فروش ماشین آلات راه سازی، واردات و ساخت خانه های کانکس کانتینر، ساخت اماکن ورزشی ساخت دهکده های تفریحی مشاوره طراحی محاسبه نظارت فنی و ترسیم و تعمیرات و اجرای کلیه عملیات راه سازی ترافیکی عملیات ساختمانی راه آهن پل سازی سد سازی محوطه سازی کانال کشی معماری و شهرسازی سازه های بتنی و فلزی طراحی و ساخت کلیه امور نمایشگاهی و دکوراسیون داخلی و خارجی تولید و ساخت واردات خرید و فروش انواع و اقسام تجهیزات ایمنی راه و ماشین آلات مربوطه و کلیه علائم هشدار دهنده ترافیکی اجرای خطوط گرم اسکرید و اکستروژن و اجرای رنگ سرد ترافیکی اجرای گارد ریل و جدول ترافیکی و تابلوهای هشدار دهنده ال ای دی و خرید و فروش واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان شیخ بهایی خیابان ونک غربی پلاک ۸۳ طبقه اول کدپستی ۱۹۹۴۸۱۳۱۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۰۲۳/۲۳۲/۹۵ مورخ ۲/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه میدان شیخ بهائی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: نازنین پیشداد ک م ۰۰۷۸۴۱۲۹۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا جلالی ک م ۰۰۷۴۸۷۴۷۰۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره قنبر آقاجانی ک م ۲۰۶۴۴۳۵۱۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاهمراه بامهرشرکت معتبرخواهد بودوسایرنامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید جعفری به شماره ملی ۳۳۵۰۰۴۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۵۱۶۹۶۳۹۹۷۴۱۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954514
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۳۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۴۶۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ساخت و ساز واحد های مسکونی تجاری صنعتی و تفریحی، ایجاد و ساخت شهرک های صنعتی و تفریحی، راه سازی واردات و خرید و فروش ماشین آلات راه سازی، واردات و ساخت خانه های کانکس کانتینر، ساخت اماکن ورزشی ساخت دهکده های تفریحی مشاوره طراحی محاسبه نظارت فنی و ترسیم و تعمیرات و اجرای کلیه عملیات راه سازی ترافیکی عملیات ساختمانی راه آهن پل سازی سد سازی محوطه سازی کانال کشی معماری و شهرسازی سازه های بتنی و فلزی طراحی و ساخت کلیه امور نمایشگاهی و دکوراسیون داخلی و خارجی تولید و ساخت واردات خرید و فروش انواع و اقسام تجهیزات ایمنی راه و ماشین آلات مربوطه و کلیه علائم هشدار دهنده ترافیکی اجرای خطوط گرم اسکرید و اکستروژن و اجرای رنگ سرد ترافیکی اجرای گارد ریل و جدول ترافیکی و تابلوهای هشداردهنده ال ای دی و خرید و فروش واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان شیخ بهایی خیابان ونک غربی پلاک ۸۳ طبقه اول کدپستی ۱۹۹۴۸۱۳۱۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۰۲۴/۲۳۲/۹۵ مورخ ۲/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه میدان شیخ بهایی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: قنبر آقاجانی به کدملی ۲۰۶۴۴۳۵۱۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ سیدپیمان هاشمی خبیر به کدملی ۲۷۴۰۲۰۹۷۳۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ امیرعسگری مقدم به کدملی ۲۲۱۹۱۳۴۸۵۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآور ازقبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاهمراه بامهرشرکت معتبرخواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای سعید جعفری به شماره ملی ۳۳۵۰۰۴۲۴۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۵۱۸۳۷۸۲۱۳۹۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054015
آگهی تغییرات شرکت خدماتی توسعه کارآمد کار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۴۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و عباسعلی بیگوند به شماره ملی۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور کوی بن بست دوم پلاک ۱۶ طبقه همکف کدپستی ۱۵۸۷۶۳۴۸۱۱ می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۳۱۹۷۴۹۳۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305420
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای بابک جهان آرا به کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ آقای نامدار افروغ به کدملی ۰۰۶۱۸۳۲۹۲۸ شرکت دارا پلاست آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۲۲۲۵ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. قنبر آقاجانی به شماره ملی ۲۰۶۴۴۳۵۱۴۱ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند پ۹۵۱۱۲۴۷۱۲۵۴۳۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336040
آگهی تغییرات شرکت پروژه‌های صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۱۲۱۴۳۶۹۴۸۵۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367956
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار آژند در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۸۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۲۳۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش واردات و صادرات و تولید کلیه محصولات از قبیل دارویی آرایشی و بهداشتی غذایی و مکمل های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، بازاریابی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های صنعتی برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه ی گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ سهروردی شمالی ـ خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان شهید حسین میرزائی زینالی شرقی ـ پلاک ۷۲ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۱۵۶۸۶۴۴۶۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۲۳۲۶/۲۰۱/۹۵ مورخه ۸/۱۲/۹۵ بانک آینده شعبه مرکزی پرداخت شده است اولین مدیران: آقای مجید پارسا به شماره ملی ۰۰۶۱۶۷۹۹۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید محمدبیگی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۹۶۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میلاد عراقی به شماره ملی ۳۸۷۵۴۶۹۹۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای هریک از اعضا و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیرحسین فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۴۵۳۷ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۱۱۴۹۸۲۶۱۵۳۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385725
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مدیریت و مشاوره توکان هم افزا اندیشه در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۳۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۴۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش واردات و صادرات و تولید کلیه محصولات از قبیل دارویی آرایشی و بهداشتی غذایی و مکمل های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، بازاریابی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های صنعتی برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه ی گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ سهروردی شمالی ـ خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان شهید حسین میرزائی زینالی شرقی ـ پلاک ۷۲ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۶۸۶۴۴۶۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۲۳۲۷/۲۰۱/۹۵ مورخ ۸/۱۲/۹۵ نزد بانک آینده شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ و به نمایندگی میلاد عراقی به شماره ملی ۳۸۷۵۴۶۹۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دزمند آرت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴ و به نمایندگی مجید پارسا به شماره ملی ۰۰۶۱۶۷۹۹۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آراز فارمد ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۲۸۵ و به نمایندگی مجید محمدبیگی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۹۶۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای میلاد عراقی به شماره ملی ۳۸۷۵۴۶۹۹۸۴ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیرحسین فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۴۵۳۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۶۰۱۲۶۴۸۸۶۵۷۲۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584045
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص باز آفرین ابهر نیکو در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۴۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۷۰۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه های صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری و سایر موارد مرتبط با موضوع اصلی شرکت در بازار داخلی و بین المللی، معاملات بازرگانی داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، ایجاد مرکز معاملات بازرگانی، تجاری، صنعتی و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های بازرگانی و صنعتی، نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، کانی های فلزی، ساختمانی، مخابرات، نیروگاهی، کشاورزی، اموردامی و سایر فعالیت های مجاز، مشارکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و بین المللی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، بازاریابی (غیرهرمی و غیرشبکه ای)، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، سرمایه گذاری، شرکت در بورس اوراق بهادار، خرید سهام دیگر شرکت ها، انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش واردات و صادرات و تولید کلیه محصولات از قبیل دارویی، آرایشی و بهداشتی، غذایی و مکمل های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، بازاریابی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های صنعتی، برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه ی گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری. مشارکت در تشکیل انواع شرکت ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی ـ خیابان ملا صدرا ـ پلاک ۱۰۷ ـ طبقه دوم ـ واحد ۲۱ ـ کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۴۶۸/۲۰۱/۹۶ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ نزد بانک آینده، شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای رضا جلالی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۷۴۷۰۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال پروژه های صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰ و به نمایندگی هادی افشاری به شماره ملی ۱۲۶۲۰۶۴۶۵۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴ و به نمایندگی رضا جلالی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۷۴۷۰۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۴۶۰۰ و به نمایندگی مسعود مددی به شماره ملی ۰۰۶۶۲۰۰۵۶۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افسانه کیائی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۲۲۴۸۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۷۷۰۲۴۶۳۴۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655803
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار ونداد درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۷۷۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه های صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری و سایر موارد مرتبط با موضوع اصلی شرکت در بازار داخلی و بین المللی، معاملات بازرگانی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از قبیل دارویی آرایشی و بهداشتی غذایی و مکمل های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، ایجاد مرکز معاملات بازرگانی، تجاری، صنعتی و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های صنعتی، برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه ی گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی ، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-ونک-خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی-خیابان ملا صدرا-پلاک ۱۰۷-طبقه دوم-واحد ۲۱- کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۱۱۲۸/۲۰۱/۹۶ مورخ ۱۲/۷/۹۶ از بانک آینده شعبه مرکزی به مبلغ ۱۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال گروه مالی صدر پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ و به نمایندگی احمد ساعی به شماره ملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ و به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶ و به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۹۲۳۵۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۲۷۳۴۷۹۳۷۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655848
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مدیریت و سرمایه ساتیا درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۸۰۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه های صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری و سایر موارد مرتبط با موضوع اصلی شرکت در بازار داخلی و بین المللی، معاملات بازرگانی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از قبیل دارویی آرایشی و بهداشتی غذایی و مکمل های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، ایجاد مرکز معاملات بازرگانی، تجاری، صنعتی و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های صنعتی، برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه ی گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی ـ خیابان ملا صدرا ـ پلاک ۱۰۷ ـ طبقه دوم ـ واحد ۲۱ ـ کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۱۴۶/ ۲۰۱/ ۹۶ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۶ بانک آینده شعبه مرکزی تماما پرداخت گردیده است. اولین مدیران: گروه مالی صدر پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸ و به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ و به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱و به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ و به نمایندگی مجید محمدبیگی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۹۶۰۳و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نقی رحیم زاده به شماره ملی ۱۶۷۲۷۰۲۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل وآقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۲۳۴۸۲۷۹۶۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657156
آگهی تغییرات شرکت پارس بتن ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۲۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۴۶۰۰ به نمایندگی رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱ شرکت پروژه‌های صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰ به نمایندگی هادی افشاری به شماره ملی ۱۲۶۲۰۶۴۶۵۱ و شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴ به نمایندگی بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. نقی رحیم زاده به شماره ملی ۱۶۷۲۷۰۲۰۵۴ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۲۳۲۶۰۲۲۵۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661512
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار باتیس درتاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۹۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه های صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری و سایر موارد مرتبط با موضوع اصلی شرکت در بازار داخلی و بین المللی، معاملات بازرگانی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز از قبیل دارویی آرایشی و بهداشتی غذایی و مکمل های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور، ایجاد مرکز معاملات بازرگانی، تجاری، صنعتی و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش، ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های صنعتی، برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه ی گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی ـ خیابان ملا صدرا ـ پلاک ۱۰۷ ـ طبقه دوم ـ واحد ۲۱ ـ کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۱۱۲۹/۲۰۱/۹۶ مورخ ۱۲/۷/۹۶ از بانک آینده شعبه مرکزی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای رضا جلالی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۷۴۷۰۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ و به نمایندگی میلاد عراقی به شماره ملی ۳۸۷۵۴۶۹۹۸۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دز مند آرت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴ و به نمایندگی رضا جلالی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۷۴۷۰۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه کسب و کار آژند به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۲۳۷۶ و به نمایندگی قنبر آقاجانی به شماره ملی ۲۰۶۴۴۳۵۱۴۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نقی رحیم زاده به شماره ملی ۱۶۷۲۷۰۲۰۵۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۴۳۳۶۸۸۶۱۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762644
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مدیریت رهاورد امید در تاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۰۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۸۶۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه های صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری و سایر موارد مرتبط با موضوع اصلی شرکت در بازار داخلی و بین المللی معاملات بازرگانی داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور ایجاد مرکز معاملات بازرگانی، تجاری، صنعتی و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های بازرگانی و صنعتی، نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، کانی های فلزی، ساختمانی، مخابرات، نیروگاهی، کشاورزی، اموردامی و سایر فعالیت های مجاز مشارکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و بین المللی ترخیص کالا از گمرکات کشور، بازاریابی (غیرهرمی و غیرشبکه ای)، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خرید سهام دیگر شرکت ها انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش واردات و صادرات و تولید کلیه محصولات از قبیل دارویی، آرایشی و بهداشتی، غذایی و مکمل های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، بازاریابی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های صنعتی برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه ی گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی ـ خیابان ملا صدرا ـ پلاک ۱۰۷ ـ طبقه دوم ـ واحد ۲۱ ـ کدپستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۹۲۳/۲۰۱/۹۶ مورخ ۰۸/۰۶/۹۶ از بانک آینده شعبه مستقل مرکزی ۲۰۱ به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سیدرضا فیض بخش بازرگانی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۴۱۰۱۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال پروژه های صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰ و به نمایندگی هادی افشاری به شماره ملی ۱۲۶۲۰۶۴۶۵۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه طرح و ساخت رهاورد دانش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴ و به نمایندگی سیدرضا فیض بخش بازرگانی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۴۱۰۱۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه مدیریت و مشاور رهاورد تدبیر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۴۶۰۰ و به نمایندگی مسعود مددی به شماره ملی ۰۰۶۶۲۰۰۵۶۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نقی رحیم زاده به شماره ملی ۱۶۷۲۷۰۲۰۵۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۵۱۲۶۹۸۶۸۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13806117
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت بوجار در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۲۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۴۴۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز در زمینه های صادرات، واردات، خرید و فروش، پخش، ترخیص، حق العمل کاری و سایر موارد مرتبط با موضوع اصلی شرکت در بازار داخلی و بین المللی ـ معاملات بازرگانی داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور ـ ایجاد مرکز معاملات بازرگانی، تجاری، صنعتی و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی ـ سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های بازرگانی و صنعتی، نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، کانی های فلزی، ساختمانی، مخابرات، نیروگاهی، کشاورزی، اموردامی و سایر فعالیت های مجاز ـ مشارکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و بین المللی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور، بازاریابی (غیرهرمی و غیرشبکه ای)، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خرید سهام دیگر شرکت ها ـ انجام فعالیت های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده سازی طراحی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی مشارکت در ساخت و اجاره و توزیع و فروش واردات و صادرات و تولید کلیه محصولات از قبیل دارویی، آرایشی و بهداشتی، غذایی و مکمل های غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح ـ ارائه خدمات پژوهش و مطالعات فنی و اجرائی اقتصادی، بازاریابی، مشارکت در طراحی و ساخت قطعات تجهیزات ماشین آلات و سیستم های صنعتی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ـ واردات، تهیه و توزیع و فروش مواد و قطعات، تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های صنعتی ـ برگزاری انواع نمایشگاه اعم از دائمی تخصصی و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ انجام مطالعات فنی اقتصادی حقوقی و بازرگانی در بازار و انجام کلیه امور مطالعاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی ـ اخذ و یا اعطای نمایندگی، مشاوره و خدمات فنی اقتصادی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای غیرالکترونیکی و فاینانس و تهیه ی گزارش های توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب و کار و مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستندات و ارائه خدمات طراحی مالی و اقتصادی سرمایه گذاری و ـ مشارکت در تشکیل انواع شرکت ها، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه های بازرگانی، صنعتی و ساختمانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شهید حجت اله عباس شیرازی ـ خیابان حکیم اعظم ـ پلاک ۴ ـ ساختمان پارک پرنس ـ بلوک الوندb ـ طبقه اول ـ واحد ۱۰۱ ـ کدپستی ۱۹۹۱۶۳۳۶۵۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره۱۷۰۹/۲۰۱/۹۶ مورخ ۱۱/۱۰۰۹/۹۶ از بانک آینده شعبه مرکزی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تماً پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای رضا جلالی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۷۴۷۰۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال پروژه های صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۸۸۶۰ و به نمایندگی مجید محمدبیگی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۹۶۰۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سپهر نوید آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۳۹۹۲ و به نمایندگی امیرحسین ابوترابیان به شماره ملی ۴۳۲۳۵۳۳۶۸۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ و به نمایندگی رضا جلالی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۷۴۷۰۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آتیه فروز سبحان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۶۳۰ و به نمایندگی سعید ابوترابیان به شماره ملی ۴۳۲۲۱۴۶۹۸۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب نائب رئیس هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نقی رحیم زاده به شماره ملی ۱۶۷۲۷۰۲۰۵۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۸۴۹۹۱۳۵۱۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867781
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۴۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نقی رحیم زاده به کدملی ۱۶۷۲۷۰۲۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی و عباسعلی بیگوند به کدملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۲۱۲۱۸۸۳۶۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213963
آگهی تغییرات شرکت گروه طرح و ساخت رهاورد دانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۱۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نقی رحیم زاده به کدملی ۱۶۷۲۷۰۲۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی و عباسعلی بیگوند به کدملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۱۲۳۸۷۷۶۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345326
آگهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار هیراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۴۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات وانیا نیک تدبیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بسمت بازرس اصلی وعباسعلی بیگوند شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۹۱۴۴۱۹۴۹۹۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362044
آگهی تغییرات شرکت نیک پردازش زنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۳۵۶۲
آگهی تغییرات شرکت نیک پردازش زنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۳۵۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی بیگوند به شماره ملی ۳۳۵۸۷۹۱۰۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک