خانزاده بهمنی

خانزاده بهمنی

کد ملی 3329426101
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 942789
آگهی تاسیس شرکت المپیاد آرمه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ تحت شماره ۴۳۱۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۳۲۳۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: ۱. ارائه خدمات مشاوره ای، پیمانکاری، مشارکت، طراحی و نظارت فنی در زمینه آب و فاضلاب شهری و روستایی از قبیل لوله کشی آب و اجرا کلیه پروژه های عمرانی، تاسیساتی و ساختمانی، نماسازی، دکوراسیون داخلی، ساخت و ساز و ابنیه، بناسازی، راهسازی و پل سازی و تونل سازی، راه و باند، جدول کشی و آسفالت خیابان. شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی. خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران تهران شهرک حکیمیه بلوار بهار خیابان بهشت ۸ مجتمع تجاری بهشت پلاک ۹ کدپستی ۱۶۵۹۷۴۹۳۹۸ شعبه ندارد. ۱ـ۳: استان ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ زهرا روستائی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ عضو اصلی به سمت رییس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ عضو اصلی به سمت عضو هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۰۴۹۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041413
آگهی تاسیس شرکت ژرف راه کومه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۱۰۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی، جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوار کشی و پیاده روها و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس، تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پستهای توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی ـ بلوار ابوذر ـ پل ششم ـ خ شهید بهشتی ـ ک شهید سرائی ـ ک۱۱ پ۱۲ ـ کدپستی ۱۷۷۹۸۴۳۶۵۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۱۴۸۶۵ مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ نزد بانک ملت شعبه بلوار ابوذر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۴۲۴۷۹۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۳۹۶۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041414
آگهی تاسیس شرکت الیت عمران بیکران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۸۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۱۱۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی، جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس، تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پستهای توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی ـ بلوار ابوذر ـ بین پل سوم و خ زمزم خ علامه امینی ـ کوچه بهشت پنج ـ پلاک ۲۷ ـ کدپستی ۱۷۷۸۶۵۴۴۱۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۱۴۸۶۴۰ مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ نزد بانک ملت شعبه بلوار ابوذر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۴۲۴۷۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۴۲۴۷۹۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره یا آقای حسنعلی بکائی (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره یا آقای حسنعلی بکائی (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۳۹۶۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050173
آگهی تاسیس شرکت مشاهیر خشت و خاک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۲/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۳۸۸۳۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۹۳۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس تمام امورات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی ـ بلوار ابوذر ـ خ مسلم جنوبی ـ پلاک ۲۰ ـ واحد ۶ ـ کدپستی ۱۷۷۹۹۸۵۸۸۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲/۶۸۱۴۸ مورخ۴/۲/۱۳۹۱نزد بانک ملت شعبه بلوار ابوذر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای حسنعلی خسروی زاده فروشانی به شماره ملی۱۱۴۱۵۰۸۲۱۴ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۴۳۹۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058908
آگهی تاسیس شرکت مشاهیر ماهر بتن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ تحت شماره۴۳۹۱۴۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۱۱۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره, طراحی, نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی. راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی , ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده رو ها و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایش و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی ـ بلوار ابوذر ـ بین پل دوم و سوم ـ خ بوستان ـ بوستان سوم ـ پلاک۵ ـ طبقه اول ـ کدپستی۱۷۶۶۸۳۷۳۸۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰/۶۸۱۴۸ مورخ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ نزد بانک ملت شعبه بلوار ابوذر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای مهرداد قدیری به شماره ملی۱۲۸۸۰۷۹۷۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای مهرداد قدیری به شماره ملی۱۲۸۸۰۷۹۷۵۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۴۸۰۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076008
آگهی تغییرات شرکت پولاد عمران آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۹۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهر ری خ غیوری بعد از چهارراه خط آهن پ ۲۵۰ واحد ۴ کدپستی ۱۸۵۷۹۵۳۵۷۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده به تصویب رسید. ۲۳ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۲۰۰ ریال، آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۶۰۰ ریال، آقای حسین رعنایی به شماره ملی ۵۲۴۹۷۰۵۵۸۸ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۲۰۰ ریال. ۳۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین رعنایی به شماره ملی ۵۲۴۹۷۰۵۵۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسین رعنایی به شماره ملی ۵۲۴۹۷۰۵۵۸۸ به سمت مدیرعامل، ۴۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۶۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119257
آگهی تاسیس شرکت ایرسا توسعه کاریز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۵/۹۲ تحت شماره ۴۴۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۸۹۰۷۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۵/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان، راه و باند، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. هر کدام از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خ شریعتی ـ خ کوشاـ نبش رودبارـ پلاک ۲ـ واحد ۱۵ـ کدپستی ۱۵۴۶۷۱۴۷۳۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۱۳۳۳۶ مورخ ۱۷/۴/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای کمال خدادادی قشلاق چائی بشماره ملی ۰۰۵۹۴۰۳۴۰۳ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای جمشید خدادادی قشلاق چائی بشماره ملی ۰۰۴۹۰۵۴۴۲۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای جمشید خدادادی قشلاق چائی بشماره ملی ۰۰۴۹۰۵۴۴۲۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ خانم نادیه غلامی بشماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۷۶۷۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119258
آگهی تاسیس شرکت آریا ویستا آرکا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ تحت شماره ۴۴۲۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۰۱۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راه سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. هر کدام از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خ شریعتی ـ خ کوشاـ خ رودبارـ نبش شمشاد ـ پلاک ۲ـ واحد ۱۵ـ کدپستی ۱۵۴۶۷۱۴۷۳۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۱۳۳۳۱ مورخ ۱۷/۴/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای کمال خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی ۰۰۵۹۴۰۳۴۰۳ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای جمشید خدادادی قشلاق چائی بشماره ملی ۰۰۴۹۰۵۴۴۲۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای جمشید خدادادی قشلاق چائی بشماره ملی ۰۰۴۹۰۵۴۴۲۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروا،ت قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ خانم نادیه غلامی بشماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۷۶۷۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133675
آگهی تغییرات شرکت بارز عمران گاتا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین امیری استیار به کد ملی ۱۳۸۱۳۱۰۳۴۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. مجید مجیدی به کد ملی ۰۰۶۴۲۶۰۹۹۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: خانزاده بهمنی به کد ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ دارای ۰۰۰/۲۰۰ ریال حسنعلی بکائی به کد ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ دارای ۰۰۰/۶۰۰ ریال حسنعلی خسروی زاده فروشانی به کد ملی ۱۱۴۱۵۰۸۲۱۴ دارای ۰۰۰/۲۰۰ ریال حسین امیری استیار به کد ملی ۱۳۸۱۳۱۰۳۴۶ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال مجید مجیدی به کد ملی ۰۰۶۴۲۶۰۹۹۲ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران پائین‌تر از میدان جمهوری برج شهاب ۳ پلاک ۳۲۷ کدپستی: ۱۳۴۶۹۹۵۵۵۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۶۸۲۱۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389356
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص خشت سازان رستهم در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۱۸۴۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۴۵۹۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راهسازی، سد سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات، تاسیسات ساختمانی، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به تجهیزات برقی الکترونیکی، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصی و دولتی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری است. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر ری، خیابان ۲۴ متری، خیابان شهید محمدی، کوچه زحمت کش، طبقه اول پلاک ۳۲، کدپستی ۱۸۷۱۸۶۸۱۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۵۹/۱۴۴۱ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوانین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ماریه غلامی بسمت رئیس هیئت مدیره، حسنعلی بکائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، نادیه غلامی بسمت عضو هیئت مدیره، نادیه غلامی بسمت مدیر عامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ بعنوان بازرس اصلی فرنوش آرامش بشماره ملی ۳۲۵۵۵۱۴۵۶۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۰۸۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424396
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آرتا گستر تاجواره در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۳۱۵۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۰۴۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راهسازی، سد سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات، تاسیسات ساختمانی، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به تجهیزات برقی الکترونیکی، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصی و دولتی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هر گونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری است در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرری، میدان هادی ساعی، مجتمع صدف، بلوک ۳A واحد ۴ ک.پ ۱۸۷۷۶۱۵۵۸۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۵۷/۱۴۴۱ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نادیه غلامی بسمت رئیس هیئت مدیره به ش.م ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ و حسنعلی بکائی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به ش.م ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ و سپیده بکائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش.م ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم فرنوش آرامش بشماره ملی ۳۲۵۵۵۱۴۵۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۱۳۰۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424397
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آرمان بنای رستهم در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۳۱۴۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۹۹۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راهسازی، سد سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات، تاسیسات ساختمانی، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به تجهیزات برقی الکترونیکی، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصی دولتی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری است. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر ری، خیابان شهید غیوری، پاساژ صدوق پلاک ۲۱ کدپستی ۱۸۶۱۹۶۷۶۷۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۶۰/۱۴۴۱ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت کد ۰۱۴۴۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فرنوش آرامش بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نادیه غلامی بسمت رئیس هیئت مدیره ماریه غلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ماریه غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی. حسنعلی بکائی بشماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۳۰۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424398
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص کیمیا سازان چشام در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۳۳۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۸۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱.موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راهسازی، سدسازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات، تاسیسات ساختمانی، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به تجهیزات برقی الکترونیکی، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصی و دولتی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هر گونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری است پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر ری، دولت آباد روبروی کلانتری دولت آباد، کوچه شهید مجید حیدری، پلاک ۳۲ واحد ۱ کدپستی ۱۸۵۷۹۸۱۶۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۵۵/۱۴۴۱ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت کد ۴۴۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سپیده بکائی به سمت عضو هیئت مدیره سپیده بکائی به سمت مدیرعامل حسنعلی بکائی به سمت رئیس هیئت مدیره ماریه غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی، فرنوش آرامش به شماره ملی ۳۲۵۵۵۱۴۵۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۳۰۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509317
آگهی تغییرات شرکت پارس عهد ماندگار سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۲۱۲۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مار یه غلامی به ک. م ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ و خانم خانز اده بهمنی به ک. م ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۴۴۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550664
آگهی تاسیس شرکت ساختار گهر هزاره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۳۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه‌سازی و شهرک‌سازی ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان رسالت ـ خ هنگام ـ شمیران نو ـ میدان پاکدامن ـ خ ابوذر ـ کوچه دوم غربی ـ پلاک ۵۶ ـ کدپستی ۱۶۷۷۷۷۹۷۹۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۳۸ مورخ۲۹/۶/۱۳۹۱نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است.و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587790
آگهی تاسیس شرکت راه کومه مشاهیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۸۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور عمرانی اعم از ساخت و ساز، ابنیه، محوطه‌سازی، راه سازی، پل سازی، تونل سازی و معماری و طراحی داخلی و خارجی، بنا، برج سازی و ساخت مجتمع‌های توریستی و گردشگری و هتل و ارائه مشاوره در زمینه‌های فوق. انجام امور زراعی و به زراعی شامل کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت و صنایع وابسته شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، کلیه امور مربوط به تجهیزات برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت اله مدنی خ سجاد پ ۱۸۳ واحد۱ ـ کدپستی ۱۶۳۶۸۴۶۳۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۲۱۶۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617281
آگهی تاسیس شرکت بتن دیانا هزاره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۴۰۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن و کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم‌ها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب انبوه‌سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه‌های ساختمانی و ابنیه اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت‌اله مدنی ـ کوچه رمضانی ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۶۴۴۶۳۸۵۳۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۴۲۱۶۳ مورخ۲۹/۶/۱۳۹۱نزد بانک صادرات شعبه خ آیت‌اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم خانزاده ‌بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049120
آگهی تاسیس شرکت ماوی عمران پهلوان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۴/۷/۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۹۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و کلیه فعالیت‌های خدمات، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب، انبوه‌سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه‌های ساختمانی و ابنیه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خ آیت‌اله مدنی ـ کوچه رمضانی ـ پلاک۲۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی۱۶۴۴۶۳۸۵۳۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۴۲۱۶۲ مورخ۲۹/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت‌اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168919
آگهی تاسیس شرکت اقلیم مشاهیر با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۱۵۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۳۲۳۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها، ابنیه، بندها و سدها، ساخت راههای اصلی و فرعی، پل‌سازی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله‌کشی آب و فاضلاب تاسیسات، شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران تهران خیابان پیروزی روبروی خیابان پنجم نیروی هوایی مجتمع نسیم طبقه ۳ واحد ۱۶ کدپستی ۱۷۶۶۷۴۷۴۶۶ ـ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ عضو اصلی به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ عضو اصلی به سمت مدیرعامل. ۳ـ۵ـ خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373164
آگهی تاسیس شرکت پیمانکار چشام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تحت شماره ۴۲۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۴۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تاسیسات فنی آب فاضلاب شهری و روستایی و پیمانکاری مشارکت طراحی و نظارت فنی و اجرا کلیه پروژه های عمرانی تاسیساتی ساختمانی شهرسازی ساخت راهها نظیر اصلی و فرعی و بزرگراهها ایجاد و حفظ و نگهداری فنی فضای سبز شهری کابل کشی و برق ساختمان دکوراسیون داخلی و نماسازی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آیت الله مدنی خیابان سجاد پلاک ۱۸۳ واحد ۱ـ کدپستی ۱۶۳۶۸۴۶۳۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۲۱۵۷ مورخ ۲۵/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823305
آگهی تاسیس شرکت سروش راه شمیم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۸۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیساتی و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی، ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت خ هنگام شمیران نو میدان پاکدامن خ ابوذر کوچه دوم غربی پ ۵۶ ـ کدپستی ۱۶۷۷۷۷۹۷۹۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114517
آگهی تغییرات شرکت ماهر سازه آمیتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۲۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا رحیمی به ش م ۰۶۸۱۸۱۶۲۶۰ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نادیه غلامی به ش م ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن قیاسی به ش م ۳۹۶۱۱۱۰۹۱۳ سمت نائب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای حسنعلی بکائی ش م ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۷۳۰۲۵۷۳۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک