غلامرضا شجری

غلامرضا شجری

کد ملی 3257582870
53
شرکت‌ها
53
آگهی‌ها

شرکت های غلامرضا شجری

تولیدی صنعتی مشبک پردازان
تولیدی صنعتی مشبک پردازان
1
خدمات حفاری صنایع نفت
خدمات حفاری صنایع نفت
1
بازرگانی بین المللی اتحادطلائی آسیا
بازرگانی بین المللی اتحادطلائی آسیا
1
ره گستر نفت
ره گستر نفت
1
ارج زاد
ارج زاد
1
پترو پل جم
پترو پل جم
1
آریا سان تهران
آریا سان تهران
1
پشتیبانی و توسعه امور صنایع و معادن تدبیر
پشتیبانی و توسعه امور صنایع و معادن تدبیر
1
پشتیبانی و توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان تدبیر
پشتیبانی و توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان تدبیر
1
بافت آزادی
بافت آزادی
1
تولیدی و صنعتی فنرلول ایران
تولیدی و صنعتی فنرلول ایران
1
بازرگانی نیک نفت
بازرگانی نیک نفت
1
شیمیائی نفت گستر
شیمیائی نفت گستر
1
دریا کالای ایرانیان مجذوب
دریا کالای ایرانیان مجذوب
1
طراحی مهندسی نواور تدبیر
طراحی مهندسی نواور تدبیر
1
جوی گستر نفت
جوی گستر نفت
1
صنایع مصالح ساختمانی گرگان زمین
صنایع مصالح ساختمانی گرگان زمین
1
تاپ خودرو
تاپ خودرو
1
صنایع ظروف نچسب آذین گستر شفق
صنایع ظروف نچسب آذین گستر شفق
1
کوبل دارو
کوبل دارو
1
قطعه سازان میثاق
قطعه سازان میثاق
1
آلما ژن دارو
آلما ژن دارو
1
تولیدی و صنعتی مهر آریا پلیمر پارس
تولیدی و صنعتی مهر آریا پلیمر پارس
1
آدورا طب
آدورا طب
1
تهران پویای دانا
تهران پویای دانا
1
طبرستان قطعه نوین
طبرستان قطعه نوین
1
دارو گستر رازی
دارو گستر رازی
1
گروه صنعتی تابان افلاک پویا
گروه صنعتی تابان افلاک پویا
1
کوما ام پی صنعت ابهر
کوما ام پی صنعت ابهر
1
وارد کنندگان کالاهای اساسی غذایی ایرانیان
وارد کنندگان کالاهای اساسی غذایی ایرانیان
1
توسعه مناسبات و تجارت خاور میانه
توسعه مناسبات و تجارت خاور میانه
1
جهان داروی پارس
جهان داروی پارس
1
بازرگانی فانوس جهان رهنمون
بازرگانی فانوس جهان رهنمون
1
ساختمانی و فنی بکتل ایران
ساختمانی و فنی بکتل ایران
1
طراحی مهندسی سیمان سازان
طراحی مهندسی سیمان سازان
1
گروه صنعتی پارلو
گروه صنعتی پارلو
1
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
1
صنایع استیل البرز
صنایع استیل البرز
1
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
1
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
1
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا
1
پارس شار بارز
پارس شار بارز
1
مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان
مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان
1
کانی کاوان خاورمیانه
کانی کاوان خاورمیانه
1
بسیط کرمان
بسیط کرمان
1
صنایع فولاد کرمان
صنایع فولاد کرمان
1
بهینه گستر فولاد مشیز
بهینه گستر فولاد مشیز
1
فولاد آریا هادی
فولاد آریا هادی
1
سریع سازان ارگ کویر
سریع سازان ارگ کویر
1
گنبد کویر کریمان
گنبد کویر کریمان
1
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
1
پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار
پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار
1
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 604711
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی مشبک پردازانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۴۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۱۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ (حسابداران رسمی) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد حمیدی به کدملی۰۰۳۸۸۸۰۳۳۴ و پروین عرفانی به کدملی۰۰۴۵۲۳۶۷۲۰ و مهدی حمیدی به کدملی۰۰۵۲۹۵۶۴۶۶ محمد حمیدی بسمت رئیس هیئت مدیره و پروین عرفانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی حمیدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک محمد حمیدی و مهدی حمیدی همراه با مهر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۸۹۸۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689657
آگهی تصمیمات شرکت خدمات حفاری صنایع نفتسهامی خاص به شماره ثبت۱۴۲۶۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۶۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۷۱۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894847
آگهی تصمیمات شرکت اتحاد طلائی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۷۷۱۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949294
آگهی تصمیمات شرکت ره گستر نفت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک م ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به ش م ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ و شرکت بازرگانی نیک نفت به ش م ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ و شرکت بازرگانی نفت یاب به ش م ۱۰۱۰۱۸۰۵۰۵۰ انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۳۱۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040379
آگهی تصمیمات شرکت ارج زاد سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۲۱۷۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۳۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مذبور رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک. م ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۸۱۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044746
آگهی تصمیمات شرکت پتروپل جم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عمران حسین زاده دیلمی به کدملی ۵۱۷۹۰۵۱۳۸۱ بسمت مدیرعامل و محمد تاج مهر به کدملی ۱۲۹۱۱۲۰۷۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرزان گلچین به کدملی ۰۰۴۵۸۳۰۲۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و رضا خوئیان ارومیه به کدملی ۰۰۴۸۲۸۳۰۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و امیرمنصور عسکرزاده به کدملی ۰۰۳۳۰۰۷۸۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی توسط هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۴۱۴۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106991
آگهی تصمیمات شرکت آرپاسان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۷۵۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل بتصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ک. م ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۰۵۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137674
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی و توسعه امور صنایع و معادن تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۱۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۱۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153245
آگهی تغییرات شرکت گسترش توسعه پشتیبانی امور دارو و تجهیزات پزشکی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۳۳۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186601
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بازرس اصلی غلامرضا شجری ش م ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۱۰۰۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210035
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فنرلول ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۹۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ خانم / آقای محمد مرشدی به شماره ملی ۴۵۷۹۱۶۳۹۱۵ ۲ خانم / آقای محمدرضا نجفی منش به شماره ملی ۰۰۴۱۰۷۵۱۱۰ ۳ خانم / آقای سعید عابدی تجریشی به شماره ملی ۰۴۵۰۹۳۷۹۰۹ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم / آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه سود و زیان سال منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. پ۱۷۲۱۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216949
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نیک نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کدملی۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۲۲۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251849
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی نفت گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۴۱۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292285
آگهی تغییرات شرکت دریای کالای ایرانیان مجذوب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۲۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کد ملی: ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۵۶۱۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409211
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی نواور تدبیر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۲۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ را بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کد ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۶۴۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544014
آگهی تغییرات شرکت جوی گستر نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۵۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به کد ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۴۷۷۲۴۶۷۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571307
آگهی تغییرات شرکت صنایع مصالح ساختمانی گرگان زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۴۹۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع عمومی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مرشدی و حمیدرضا مرشدی و آقای علی نصیری للردی بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۷۹۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۱۷۳۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585635
آگهی تغییرات شرکت تاپ خودرو سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۷۰۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۶۱۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619801
آگهی تغییرات شرکت صنایع ظروف نچسب آذین گستر شفق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۵۷۵۱۸۱۶۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636423
آگهی تغییرات شرکت کوبل دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۰۶۱۶۱۳۱۹۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680177
آگهی تغییرات شرکت قطعه سازان میثاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۰۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت قطعه سازان میثاق (سهامی خاص) انتخاب شد. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۰۶۸۰۱۳۷۷۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686009
آگهی تغییرات شرکت کوبل زیست دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۶۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی: ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۱۱۴۹۸۸۴۵۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719325
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مهر آریا پلیمر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۱۷۸۷۷۲۳۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9534119
آگهی تغییرات شرکت ادورا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۱/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917548
آگهی تصمیمات شرکت تهران پویای دانا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9918729
آگهی تصمیمات شرکت طبرستان قطعه نوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۵۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۶۰۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کد ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9969276
آگهی تصمیمات شرکت دارو گستر رازی سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۷۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۹۳۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کد ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیروز شیخ رضایی به کد ملی ۰۰۴۳۹۲۶۷۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آرش کامفر به کد ملی ۱۷۵۴۲۱۱۱۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آزین کامفر به کد ملی ۰۰۵۶۱۱۰۰۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و ارمغان حکیم زاده به کدملی ۷۵۳۶۰۱۱۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق بهادار و تعهدآور و مالی و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364644
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی تابان افلاک پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۸۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۴۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ش ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وفا ویسه به ش ملی ۴۸۹۷۹۵۴۰۵۳ و مسعود برومند به ش ملی ۱۸۱۷۹۷۳۷۹۷ و رمضانعلی پورمجیب به ش ملی ۲۵۹۴۸۳۰۵۶۹ و ابوالقاسم مسگرپورطوسی به ش ملی ۰۹۳۱۹۵۲۰۱۸ و سید حسین امیری به ش ملی ۰۵۳۲۸۴۵۴۲۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ رضا ویسه به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم مسگرپورطوسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی آریافرد خارج از اعضاء به ش ملی ۰۹۴۴۰۵۵۲۰۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10434054
آگهی تصمیمات شرکت کوما ام پی صنعت ابهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۶۹۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۱۰۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۰ و ۱۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به جاده قدیم تهران قم شهرک صنعتی شمس آباد بلوار گلستان گلشن ۱۰ پلاک۱۳ کدپستی ۱۸۳۴۱۷۳۵۴۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ام پی کورپوریشین به نمایندگی جونگ هون لی و شرکت طبرستان قطعه نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۶۰۷۳ به نمایندگی مهران مهرور به کدملی ۰۳۲۰۰۹۷۱۱۰ و محمدباقر فرشیدنسب به کدملی ۰۰۳۶۲۵۵۴۶۷ مهران مهرور بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدباقر فرشیدنسب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهت خالقی راد به کدملی ۰۰۵۴۶۸۳۴۹۱ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10482777
آگهی تاسیس شرکت تعاونی وارد کنندگان کالاهای اساسی غذایی ایرانیان
شرکت فوق در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۸۹۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۵۶۴۴در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: واردات انواع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از بازارهای جهانی جذب منابع مالی از طریق مختلف بویژه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی تاسیس و ایجاد شعب حسب ضرورت در داخل و خارج از کشور بقیه طبق اساسنامه. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا ک بابک مرکزی پ۱۲ ط۱ ـ کدپستی ۱۵۴۵۴۷۷۴۸۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال منقسم به هفت سهم ۰۰۰/۳۰۰ ریالی که تعداد هفت سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۳۱۳۵۲۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی میرداماد پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسین صدر به شماره ملی ۴۹۱۰۸۶۴۳۹۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای سیدمحمد موسوی‌خلخالی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۰۲۰۵ به سمت نائب ‌رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای مسعود روشن‌ضمیر به شماره ملی ۰۰۴۰۳۷۵۰۵۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای سیدمحسن موسوی‌خلخالی به شماره ملی ۰۰۸۱۹۷۳۸۶۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۵ـ۵ـ آقای محمدعلی رستمی به شماره ملی ۱۹۷۱۰۸۶۶۸۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل). ۶ـ۵ـ آقای کیوان قدس به شماره ملی ۰۴۵۱۰۶۱۲۹۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل). ۷ـ۵ـ آقای محمدحسین شریف به شماره ملی ۲۴۱۰۸۷۱۴۹۶ به سمت منشی هیئت‌مدیره به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۸ـ۵ـ آقای حسین صدر به شماره ملی ۲۴۱۰۸۷۱۴۹۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق (نائب رئیس هیئت‌مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم زهره جمالی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۲۳۶۹۰ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516155
آگهی تغییرات شرکت توسعه مناسبات و تجارت خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۱۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۸۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا دستمالچی ساعی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۵۸۷۴۱ و موسسه مرکز مطالعات و بررسی اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه به شماره ثبت ۱۵۸۳۶ با نمایندگی آقای حسین صدر تا تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۳ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم زهرا دستمالچی ساعی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۵۸۷۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه مرکز مطالعات و بررسی اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه با نمایندگی آقای حسین صدر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صدر به نمایندگی از موسسه مرکز مطالعات و بررسی اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه به شماره ثبت ۱۵۸۳۶ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10824233
آگهی تصمیمات شرکت جهان داروی پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۱۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۶۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به ش ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیروز شیخ رضایی به ش ملی ۰۰۴۳۹۲۶۷۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آزین کامفر به ش ملی ۰۰۵۶۱۱۰۰۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرش کامفر به ش ملی ۱۷۵۴۲۱۱۱۹۴ به سمت مدیرعامل و ارمغان حکیم زاده به ش ملی ۱۷۵۳۶۰۱۱۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957929
آگهی تصمیمات شرکت فانوس جهان رهنمون سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۶۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۲۷۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11114885
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی فنر لول ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۵۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد مرشدی به کدملی ۴۵۷۹۱۶۳۹۱۵ و سعید عابدی تجریشی به کدملی ۰۴۵۰۹۳۷۹۰۹ و شرکت کرن لیبرز اینترنشنال به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمد مرشدی به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید عابدی تجریشی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نجفی منش به کدملی ۰۰۴۱۰۷۵۱۱۰ به نمایندگی از شرکت کرن لیبرز اینترنشنال بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا دو امضا از سه امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117204
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی سیمان سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۶۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی سامان پندار به کدملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11190817
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پارلو (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۲۶۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۲۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا شجری به کدملی۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031795
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۳و مجوز شماره ۱۲۸۵۷/۱۲۶/۹۳۲مورخ ۴/۹/۹۳میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۳ تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۱۲۵۸۶۹۹۱۲۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102834
آگهی تغییرات شرکت صنایع استیل البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۵۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا مسیبی به شماره ملی ۲۵۷۱۴۳۴۳۳۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید - روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۸۱۰۳۲۹۹۶۳۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272462
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ ومجوز شماره۹۹۵۱ , ۱۲۲ مورخ۴/۵/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دورة فعالیت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به مدت سه سال تا تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۸ تمدید گردید و به این ترتیب مادة ۵ اساسنامة صندوق اصلاح شد. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹به نمایندگی غلامرضا شجری کدم ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید. شرکت تامین سرمایه بانک ملت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱به نمایندگی محمدعلیزاده اصل کدم ۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹ بسمت مدیر صندوق بانک ملت سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷به نمایندگی رامین ترابی کدم ۰۰۵۸۲۰۸۳۷۲ بسمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی امیرتقی خان تجریشی کدم ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ بسمت متولی صندوق پ۹۵۱۱۰۴۳۸۸۶۲۹۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409191
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۸۴۲ , ۱۲۲ مورخه ۷/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۱ ماده و ۷۹ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ با نمایندگی محمد علیزاده اصل به کدملی ۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹ به سمت مدیر صندوق بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ با نمایندگی سیدنقی شمسی به کدملی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲ به سمت ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ با نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت متولی موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی غلامرضا شجری به کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۱۱۱۷۰۵۷۰۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440106
آگهی تغییرات شرکت رشته کار خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۰۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری بشماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به نمایندگی آقای محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵بنمایندگی از شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱ و آقای علی دهبکری بشماره ملی ۲۹۰۹۴۴۸۰۹۶ بنمایندگی از شرکت شهد (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ و آقای بهمن عبدی بشماره ملی ۲۷۵۱۶۹۳۱۵۶ بنمایندگی از شرکت گلفام ارومیه (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۰۱۷۴۷۶۴۹۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567354
آگهی تغییرات شرکت پارس شار بارز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۲۸۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.۲) ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت.۳) موسسه حسابرسی سامان پندار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و خانم پروانه دائی تورانسرائی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۱۹۱۳۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۲۸۶۵۱۷۰۳۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815763
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵باتوجه به تکالیف مجمع مورد تصویب قرار گرفت. آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۲۴۸۶۲۱۱۰۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815816
آگهی تغییرات شرکت کانی کاوان خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ الف موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ و موسسه حسابرسی آرمان آورین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل با نمایندگی آقای جهانگیر ذولفقاری بمدت یکسال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ج روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۲۴۳۰۲۴۷۱۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816076
آگهی تغییرات شرکت بسیط کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ الف موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل با نمایندگی آقای جهانگیر ذولفقاری به شماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند. ب روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ج ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۰۲۴۱۱۷۱۷۷۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820002
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۶: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ باتوجه به تکالیف مجمع مورد تصویب قرار گرفت. آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آرمین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۲۶۲۱۵۴۳۲۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825079
آگهی تغییرات شرکت بهینه گستر فولاد مشیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۸۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، ۲ آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند ۳ روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۳۰۴۴۲۶۱۱۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825080
آگهی تغییرات شرکت فولاد آریا هادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۸۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ الف ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بانمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل با نمایندگی آقای جهانگیر ذولفقاری بشماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند ج روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۳۰۳۹۴۴۱۶۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849140
آگهی تغییرات شرکت سریع سازان ارگ کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۹/۱۳۹۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ ۲ آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰به نمایندگی ازموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذولفقاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ ۳ روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۱۱۵۲۲۱۶۴۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13857843
آگهی تغییرات شرکت گنبد کویر کریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. الف موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ با نمایندگی آقای جهانگیر ذوالفقاری بشماره ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. ج روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۱۶۷۹۰۶۹۴۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921035
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۹۵۱۵۰/۹۶ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد کاظمی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۲۵۷۹۰ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد امین زکی زاده به شماره ملی ۰۰۶۷۸۹۶۶۵۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. مصطفی هاشمی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۹۹۶۲۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: احمد ظفر پرنده به شماره ملی ۰۰۴۶۱۵۷۹۱۳ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال محمد کاظمی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۲۵۷۹۰ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال محمد امین زکی زاده به شماره ملی ۰۰۶۷۸۹۶۶۵۰ دارای مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال مصطفی هاشمی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۹۹۶۲۰ دارای مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ دارای مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۲۱۵۱۴۸۹۲۱۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۳۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۸۵۱۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: پردازش اطلاعات مالی نواندیشان افزار شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :۱-با دریافت مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی طبق مقررات مربوطه مبادرت به جمع آوری،پردازش و ارائه اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آ نها از هر طریق از جمله رسانه های جمعی،تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی: -اطلاعات مربوط به ورقه بهادار( اعم از مشخصات و خصوصیات ورقة بهادار، مشخصات ناشرورقه ی بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه بهادار مسئولیتی پذیرفته اند با ذکرمسئولیت آ نها و مشخصات مالکان ورقه ی بهادار با ذکر مالکیت آن ها) ؛ -اطلاعات مربوط به معامله ی ورقه بهادار (اعم از قیمت ورقه ی بهادار در معامله، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله، و تعداد ورقه بهادار معامله شده) ؛ -اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقه بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنه قیمت ورقه ی بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائه سفارش) -اطلاعات مربوط به ناشر ورقه ی بهادار (اعم از اطلاعات مالی و غیرمالی ناشر) ؛ جمع آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آن ها از طرق مختلف. طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص های مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها؛ ب - موضوع فعالیت فرعی با دریافت مجوز فعالیت مشاور ه سرمایه گذاری مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه؛ با دریافت مجوز سبدگردانی، مبادرت به فعالیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه؛ با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه یا پذیرش، مبادرت به فعالیت های پی شبینی شده در مقررات مربوطه؛ تبصره ۱: شرکت در ارائه یا انتشار هرگونه اطلاعات باید مقررات مربوطه را رعایت نموده و از ارائه یا انتشار اطلاعات محرمانه, اطلاعات نهانی، اسرار اشخاص و اطلاعاتی که ارائه یا انتشار آن ها در قوانین و مقررات منع شده است در غیرموارد مقرر در قوانین و مقررات، خودداری کند. تبصره ۲: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تأسیس کند یا در تأسیس شخصیت های حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناداعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. تبصره ۳: شرکت می تواند با رعایت سقف تعیین شده توسط سازمان، در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهید بهشتی-کوچه هیجدهم-خیابان بیهقی-پلاک ۲۶-طبقه اول-واحد ۸ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۷۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۸۴۹۱۱۵۲ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ نزد بانک سامان شعبه سی تیر با کد ۸۴۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای ابوالحسن اعتضاد بروجردی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۵۲۴۲۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حامد قنبر مقدم به شماره ملی ۰۰۶۵۸۳۵۵۲۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی ۰۰۶۸۶۷۲۷۱۳و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۳۲۶۰ و به نمایندگی محسن عینی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۳۸۹۳و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن کتانی به شماره ملی ۱۵۸۰۲۰۱۶۲۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمود رضا ناظری به شماره ملی ۱۲۶۲۶۴۵۳۹۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۱۳۹۳۱۷۶۷۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941637
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ومجوز شماره ۳۱۸۱۷/۱۲۲مورخ۲۴/۱۱/۹۶سازمان بور س و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ تمدید گردید. بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ تهران متولی مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ تهران حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندارشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ تهران نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیریکد ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ متولی مؤسسه حسابرسی رازدار بنمایندگی محمود محمدزاده کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به نمایندگی غلامرضا شجری کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ پ۹۶۱۲۲۲۵۵۳۹۹۶۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک