حسین شیخی

حسین شیخی

کد ملی 3256586147
57
شرکت‌ها
57
آگهی‌ها

شرکت های حسین شیخی

صنایع شیمیائی یگانه سازان پارت
صنایع شیمیائی یگانه سازان پارت
1
پترو صنعت کاویان شیمی
پترو صنعت کاویان شیمی
1
مجتمع پترو صنعت گامرون
مجتمع پترو صنعت گامرون
1
مهندسی شبکه و اطلاع رسانی رایورز
مهندسی شبکه و اطلاع رسانی رایورز
1
سینا لوله یزد
سینا لوله یزد
1
توسعه الوند خاورمیانه
توسعه الوند خاورمیانه
1
مهندسین مشاور ماندرو
مهندسین مشاور ماندرو
1
مهندسی نرم افزار رایورز
مهندسی نرم افزار رایورز
1
سپید پلاستیک یزد
سپید پلاستیک یزد
1
کامپیوتری توسعه سخت افزار
کامپیوتری توسعه سخت افزار
1
ماشینهای اداری نگارستان سپهر
ماشینهای اداری نگارستان سپهر
1
توسعه نیرو
توسعه نیرو
1
تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو
تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو
1
بین المللی تجارت الوند
بین المللی تجارت الوند
1
صنعت مهرآوران دلتا
صنعت مهرآوران دلتا
1
صنعتی و بازرگانی الوند تدارک
صنعتی و بازرگانی الوند تدارک
1
آموزش و پژوهش رایورز کویر
آموزش و پژوهش رایورز کویر
1
مهندسی الکترو مولد
مهندسی الکترو مولد
1
مهندسی و بازرگانی نیکو نسج
مهندسی و بازرگانی نیکو نسج
1
مخازن صادراتی پارسیان
مخازن صادراتی پارسیان
1
گروه مشارکت رایورز نیکو سگال
گروه مشارکت رایورز نیکو سگال
1
شیمی گستر نیکو
شیمی گستر نیکو
1
نساجی آسیا دلیجان
نساجی آسیا دلیجان
1
مهندسی بازرگانی در داران سریر
مهندسی بازرگانی در داران سریر
1
نمک تصفیه شده صدف سپید دلیجان
نمک تصفیه شده صدف سپید دلیجان
1
عایق گیتی گستر دلیجان
عایق گیتی گستر دلیجان
1
نساجی کویر سمنان
نساجی کویر سمنان
1
قطب پتروشیمی سپهر لاوان
قطب پتروشیمی سپهر لاوان
1
فرش شاپرک دلیجان
فرش شاپرک دلیجان
1
سرمایه گذاری الوند
سرمایه گذاری الوند
1
پترو شیمی غدیر
پترو شیمی غدیر
1
صنایع الکترونیک الوند هنزا
صنایع الکترونیک الوند هنزا
1
تارا صنعت دلیجان
تارا صنعت دلیجان
1
فرش ستاره طلایی دلیجان
فرش ستاره طلایی دلیجان
1
دمنده الکتریک
دمنده الکتریک
1
کلر پارس
کلر پارس
1
شهر صنعتی پارسین نور
شهر صنعتی پارسین نور
1
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
1
پخش سراسری مشاء طب
پخش سراسری مشاء طب
1
نوآوران کالای شرق
نوآوران کالای شرق
1
گروه صنعت مهر دماوند
گروه صنعت مهر دماوند
1
1
1
1
صرافی ملت
صرافی ملت
1
تدبیر سرمایه ابن سینا
تدبیر سرمایه ابن سینا
1
مهندسین مشاور عرصه
مهندسین مشاور عرصه
1
پیشرو توسعه اقتصادی پردیسان
پیشرو توسعه اقتصادی پردیسان
1
صندوق سرمایه گذاری بین المللی مهر آفرین پارس
صندوق سرمایه گذاری بین المللی مهر آفرین پارس
1
آرمان موتور کویر
آرمان موتور کویر
1
حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
1
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
1
زر پخش مهیار همدان
زر پخش مهیار همدان
1
تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد
تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد
1
صنعتی آرد زر
صنعتی آرد زر
1
زر نگار پخش پایتخت
زر نگار پخش پایتخت
1
صنعتی و پژوهشی زرکام
صنعتی و پژوهشی زرکام
1
تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه
تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه
1
ساختمانی تراکم
ساختمانی تراکم
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626689
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی یگانه سازان پارتسهامی خاص به شماره ثبت۱۸۳۵۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۶۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۸۸۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693158
آگهی تصمیمات شرکت پترو صنعت کاویان شیمی (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۴۶۲۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۸۷۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. حامد واحدی به کدملی۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پترو صنعت گامرون به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵ به نمایندگی سید حمید واحدی به کدملی۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳ به نمایندگی قادر نبوی علمداری به کدملی۵۰۵۹۵۹۸۴۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مهرداد کوه خضری به کدملی۰۳۸۳۶۳۴۹۹۷ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت ومکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۰۱۱۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700867
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرونسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۸/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۲۳۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734841
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه و اطلاع رسانی رایورزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۶۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۰۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۹۸۲۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740176
آگهی تغییرات شرکت سینا لوله یزد سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۱۹۲۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: ۱ آقایان محمد حسین ابوئی به کد ملی ۴۴۶۹۶۴۲۳۷۱ و مجید قنبرپور ممقانی کد ملی ۱۶۹۹۷۸۰۹۹۴ و خانم حمیده مجاهد به کد ملی ۴۴۳۱۵۵۸۷۶۴ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی کد ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند۳ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ آقای محمد حسین ابوئی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم حمیده مجاهد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قنبرپور ممقانی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۱۳۷۹۰۷۷ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740656
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانهسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۷۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس صمیمی و آقای حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ تا تاریخ ۲۸/۴/۹۲. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس صمیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۳۱۰۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949288
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور ماندرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۰۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضا هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر می‌باشد و ماده ۱۵ اساسنامه اصلاح شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش م ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ک م ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تورج امیرسلیمانی به ک م ۰۰۳۸۶۷۶۰۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شاهین فراهی به ک م ۰۰۴۷۶۵۷۲۷۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، صنوبر امیرسلیمانی به ک م ۰۰۵۸۲۹۴۱۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا مشترک نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۴۸۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973799
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نرم افزار رایورز سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۹۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۸۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۲۷۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026219
آگهی تغییرات شرکت سپید پلاستیک یزد سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۴۱۱۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مالیاتی و آقای حسین شیخی به کد ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۷۳۷۳۷۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029823
آگهی تصمیمات شرکت کامپیوتری توسعه سخت افزار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید شرکت حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش م ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ک م ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۲۶۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029840
آگهی تصمیمات شرکت ماشینهای اداری نگارستان سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۰۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۱ و مورخ ۲۶/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش. م ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ک. م ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۵۰ سهم بانام ۰۰۰/۱۰ ریالی که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردیده است. پ۱۶۳۲۴۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133463
آگهی تغییرات شرکت توسعه نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی حسین شیخی کد ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. منعم ضیائی کد ملی ۲۹۲۹۶۷۸۴۲۹ بسمت رئیس هیئت مدیره یعقوب وزیرقائم مقامی کد ملی ۱۳۷۲۳۸۵۰۴۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره سعید سراجی کد ملی ۳۲۵۵۶۴۸۷۷۷ بسمت مدیرعامل هوشنگ بهرامی کد ملی ۴۴۳۳۰۰۵۷۷۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره منعم ضیائی و یا نائب رئیس هیئت مدیره یعقوب وزیرقائم مقامی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۲۳۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156704
آگهی تغییرات شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و حسین شیخی با کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. پ۱۶۹۳۳۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158576
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش. م ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به ش. م ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۵۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158584
آگهی تغییرات شرکت صنعت مهرآوران دلتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۵۹۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160644
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۱۷۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۷۵۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171331
آگهی تاسیس شرکت آموزش و پژوهش رایورز کویر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۲ شماره ثبت ۱۴۳۲۵ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۹۱۲۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جام یزد آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: آموزش ـ پژوهش و مشاوره در زمینه های فناوری اطلاعات و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ بلوار جمهوری ـ ک شرق ـ ساختمان بورس ـ ط ۴ ـ کدپستی ۸۹۱۷۹۵۷۸۹۵ ـ همراه مدیرعامل ۰۹۱۳۳۵۳۵۸۸۸ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد هفتاد و چهار سهم با نام، تعداد بیست و شش سهم بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۱/۹۵۴۲/۹۲ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۲ نزد بانک سامان شعبه بلوار جمهوری یزد پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت مهندسی نرم افزار رایورز کویر سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۹ با نمایندگی آقای بابک زرین کوب کد ملی ۰۰۵۴۹۱۸۹۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای مجید اسماعیل به کد ملی ۰۹۳۰۷۸۵۶۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای آرش شبانی داریانی به کد ملی ۰۰۵۵۳۴۹۷۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمد مهران لسان صدق به کد ملی ۴۴۳۱۵۸۱۶۲۶ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ آقای حسین فرح بخش به کد ملی ۴۵۹۱۰۷۷۴۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ـ۵ـ آقای محمد مهران لسان صدق به کد ملی ۴۴۳۱۵۸۱۶۲۶ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای محمد مهران لسان صدق به صورت ثابت و یکی از دو امضای مجید اسماعیل و بابک زرین کوب همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای محمد مهران لسان صدق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شماره ثبت ۱۲۵۲۹ با نمایندگی آقای علیرضا وطن دوست به کد ملی ۴۴۳۲۳۴۶۱۲۴ بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای حسین شیخی به کد ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بعنوان بازرس علی البدل ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۹۷۷۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179098
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکترومولد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پرستو اصغر زاده به ش ملی ۰۰۳۷۴۴۸۷۹۱ و امیر قصابی به ش ملی ۰۰۶۳۵۴۴۷۱۷ و آرمیتا قصابی به ش ملی ۰۰۱۱۸۰۱۰۳۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۵۱۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216983
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرگانی نیکو نسج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد نیکوخصال به شماره ملی ۱۵۸۰۱۰۸۳۱۸ آرش نیکوخصال به شماره ملی ۱۲۸۱۸۳۴۹۲۰ رضا محی الدین راد به شماره ملی ۰۰۵۵۰۶۷۰۶۹ پ۱۷۲۵۵۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233222
آگهی تغییرات شرکت مخازن صادراتی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۷۲۸۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1279987
آگهی تغییرات شرکت گروه مشارکت رایورز نیکو سگال سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۰۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۹۱۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۴۱۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282881
آگهی تغییرات شرکت شیمی گستر نیکو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۳۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۱۳۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۵۴۰۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339826
آگهی تصمیمات شرکت نساجی آسیا دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۰۴۴۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به مدیریت حسین شیخی بشماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس اصلی و حسابرس رسمی نور اعلا شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی و کدپستی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و ۱۹۱۵۹۳۱۱۱ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شد. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۹۰۴۱۷ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351333
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی در داران سریر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۸۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد طهماسبی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۹۹۸۶ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای مرتضی طهماسبی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۳۳۴۱۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مائده طهماسبی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۶۵۲۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضای رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۷۲۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362358
آگهی تصمیمات شرکت نمک تصفیه شده صدف سپید دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۲ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۱۹۰۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۸/۱۱/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با مدیریت حسین شیخی بشماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس اصلی آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی و کدپستی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و ۱۹۱۵۹۹۳۱۱۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۷۳۹۴۳ مسئول ثبت شرکتهای دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369031
آگهی تصمیمات شرکت گیتی گستر دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۲۶۱۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با مدیریت حسین شیخی کد ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس اصلی آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی کد ملی و کدپستی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و ۱۹۱۵۹۹۳۱۱۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ۲ صورت‌های مالی و ترازنامه منتهی به سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۷۳۷۳۴ مسئول ثبت شرکت‌های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537301
آگهی تغییرات شرکت نساجی کویر سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۲۰۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای مهدی کاردان به شماره ملی ۱ - ۹۶۷۶۳۷ - ۰۰۵، آقای حسن کاردان به شماره ملی ۶ - ۶۲۹۹۱۳ - ۱۲۸ و آقای امیررضا فیض به شماره ملی ۵ - ۳۵۴۸۴۴ - ۱۲۸ برای مدت دوسال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. ب - ۲ - با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی حافظ گام (حسابدار رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی (حسین شیخی نماینده شرکت به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷) و آقای غلامحسن ایرانی بناب به شماره ملی ۴ - ۹۴۵۸۳۶ - ۱۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ب - ۳ - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۴۳۱۸۲۴۱۵۲۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539008
آگهی تغییرات شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۶۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌ها انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به کدملی:۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدندوترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۹۲تصویب شد پ۹۳۰۵۰۱۱۸۲۵۹۴۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575146
آگهی تصمیمات شرکت فرش شاپرک دلیجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۳۴۷ و کدپستی ۳۷۹۱۶۹۴۵۸۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ که در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ با مدیریت حسین شیخی بشماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس اصلی و آقای نور اعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۰۸۳۴۱۵۱ مسئول ثبت شرکت‌های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورتهای مالی وترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید.. اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسام واحدی به شماره ملی ۰۰۵۸۱۱۹۳۳۷ عضو هیئت مدیره.. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی دارنده کدملی شماره ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۳۱۳۳۳۶۲۴۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651686
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۱۲۵۶۵۷۳۳۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679220
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضا هیت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند سید محمد مهدی بدلا به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده کدملی شماره ۰۳۸۰۸۰۱۹۲۲ معصومه پروا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارنده کدملی شماره ۰۰۴۸۲۱۰۰۱۳ محمد اسکندری اورک به سمت مدیرعامل دارنده کدملی شماره۱۹۷۱۳۴۱۷۵۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی کدملی شماره ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۳۰۸۰۵۲۲۶۴۲۵۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706597
آگهی تصمیمات شرکت تارا صنعت دلیجان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۸۵۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۰۲۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۳ که در تاریخ ۱۸/۳/۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ با مدیریت حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۱۳۷۵۵۸۰ مسئول ثبت شرکت‌های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706619
آگهی تصمیمات شرکت ستاره طلایی دلیجان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ که در تاریخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ با مدیریت حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای نور اعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۱۳۷۵۸۹۳ مسئول ثبت شرکت‌های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735522
آگهی تغییرات شرکت دمنده الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۶۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۹۲۵۶۴۰۶۸۴۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764831
آگهی تغییرات شرکت کلر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید. شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۹۱۲۰ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۶۲۳ شرکت شیمیائی ره آورد تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۶ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹، شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۹۹۹۴ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ شرکت اوزان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۳۸۱ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵ شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و کدپستی ۱۵۴۹۸۳۳۱۴۴ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و حسین شیخی به کد ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ش۹۳۱۰۱۵۶۱۵۴۱۸۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607043
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی پارسین نور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9843930
آگهی تغییرات شرکت پالایش بید بلند سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۰۱۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۳۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003502
آگهی تصمیمات شرکت پخش سرای مشاء طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10011088
آگهی تصمیمات شرکت نوآوران کالای شرق سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۵۹۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کد ملی۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109799
آگهی تصمیمات در شرکت گروه صنعت مهر دماوند با مسئولیت محدود ثبت شده بشماره ۲۰۳۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۸۹۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۰ نوع شرکت از مسئولیت محدود به نوع سهامی خاص تبدیل گردید اساسنامه جدید مشتمل بر ۴۶ ماده و ۳۰ تبصره تصویب گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم ۰۰۰/۱۰ ریال بی نام می‌باشد. علی اکبر آزاده به ش ملی ۰۰۵۴۱۶۸۰۷۴ و محمد آزاده به ش ملی ۰۰۵۴۳۱۲۲۴۵ و حامد آزاده به ش ملی ۳۷۰۰۲۵۸۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. علی اکبر آزاده بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و محمد آزاده بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۸/۹۰ تکمیل امضاء گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125687
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۲/۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۷۲۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابهای شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقدی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ را مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانونی تجارت در سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10292561
آگهی تغییرات شرکت صرافی ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۶۳۱ و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۱۰۴ و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت۴۵۲۳۵ و شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت۷۱۶۷۰ تا تاریخ ۲۸/۴/۹۱. در تاریخ۲۹/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773813
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۲۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۲۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملی۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سیمین نظر به شماره ملی۰۴۵۱۸۵۳۲۲۹ و خانم سحر یزدانی به شماره ملی ۰۰۱۴۷۹۳۷۴۱ و آقای علیرضا یزدانی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۴۸۵۲۹ تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱. در تاریخ۱۰/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11022189
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور عرصه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۷۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ش ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718188
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه بین المللی صنعت و اقتصاد پردیسان پویا درتاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۳۸۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۳۱۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت،گاز، پتروشیمی (به استثناء استخراج و اکتشاف و بهره برداری) و سایر صنایع ازجمله:سرمایه گذاری در انواع شرکتهای داخلی و خارجی،سرمایه گذاری و مشارکت درطرحهای صنعتی موضوع فعالیت شرکت،مدیریت و نظارت بر عملیات و امور شرکتهای سرمایه پذیر، اخذ وام، تسهیلات واعتبارات ارزی وریالی برای اجرا طرحها و تحقق اهداف شرکت، واردات و صادرات،کالا، خدمات، ماشین آلات وتاسیسات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت،سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع و هر نوع فعالیت اقتصادی و تجاری طبق قانون و مقررات کشورکه برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد همگی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم "ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد" مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: فارس شیراز بلوار ارم خیابان ابوالفتح خانی کوچه ۵/۱۳ پلاک ۱۸۰ کدپستی: ۷۳۷۶۸-۷۱۴۳۶ سرمایه شرکت: مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم با نام عادی یکهزار ریالی میباشد که مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۹/۳۹۲۶۳ مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ نزد بانک ملت شعبه آزادی شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:آقای محمد احتیاطی به شماره شناسنامه ۵۰۹ و شماره ملی ۱۷۵۳۹۵۰۸۹۹ نماینده شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره -آقای جلیل ابراهیم پور به شماره شناسنامه ۴۱ وشماره ملی ۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲ نماینده شرکت صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز ( سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره -آقای غلامرضا عادل زاده به شماره شناسنامه ۵۰۸ و شماره ملی ۲۲۹۶۵۵۵۱۵۲ نماینده شرکت پرتوراه اندازان صنعت ( سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره- آقای بهمن رضا پورجعفر به شماره شناسنامه ۲۱۵ و شماره ملی ۲۴۹۱۰۷۵۵۹۸ نماینده شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره- آقای حسینعلی زادمهر به شماره شناسنامه ۱۸۵و شماره ملی ۰۸۷۱۷۹۶۴۶۵ نماینده شرکت صنایع انرژی کارآفرینان پارس دنا (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور شرکت مانند چک، سفته، اوراق بهادار، قراردادهای مالی با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیاًت مدیره درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیاًت مدیره و یکی از اعضاء هیاًت مدیره و یا با امضاء دو عضو هیاًت مدیره بطور مشترک به همراه مهر شرکت معتبر و قانونی می باشد و امضاء مکاتبات و امور جاری شرکت با امضاء مدیرعامل اعتبارقانونی دارد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ هر دو برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۴۱۲۲۶۱۰۰۳۶۱۲۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12833956
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مهر شریعه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۴ ومجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۷۲۲۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۲/۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ارکان صندوق به شرح زیر است: اسمعیل فئوادیان کدملی ۴۵۷۹۰۵۰۴۷۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهرآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۲۵۵ به سمت مدیر صندوق حسین شیخی کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷به نمایندگی از موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت متولی امیرحسین نریمانی خمسه کدملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به نمایندگی موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت حسابرس اسمعیل فئوادیان کدملی ۴۵۷۹۰۵۰۴۷۹به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهرآفرین، به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۲۵۵ به سمت ضامن نقدشوندگی روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۱۶۵۳۱۴۰۷۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431568
آگهی تغییرات شرکت آرمان موتور کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۱۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب جمع قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به مدیریت آقای حسین شیخی به کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر ناصر شاه آبادی به کدملی ۰۵۵۸۷۵۴۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳) روزنامه پیمان یزد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۲۲۵۳۹۰۱۶۵۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547221
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۶/۲/۱۳۹۶ مورخه ۱۷۷۱۲۵/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به موجب سند صلح شماره ۲۸۸۱۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۷۵۷ حوزه ثبتی تهران مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به حمیدچراغی کازرونی به شماره ملی ۲۳۷۱۸۷۳۰۶۳ واگذار نمود و میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره مهدی آقاجانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۷۷۲۷۸ به عنوان رییس هیات مدیره سیویل احمدزاده به شماره ملی ۳۸۴۹۶۸۱۶۰۲ به عنوان نایب ریس هیات مدیره حمید خادمی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره حمیدچراغی به شماره ملی ۲۳۷۱۸۷۳۰۶۳ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از نقل و انتقال سهم الشرکه: حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی آقاجانی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۷۷۲۷۸ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سیویل احمدزاده به شماره ملی ۳۸۴۹۶۸۱۶۰۲ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. حمید خادمی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷ دارای ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حمیدچراغی کازرونی به شماره ملی ۲۳۷۱۸۷۳۰۶۳ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۵۱۵۳۰۱۴۹۸۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585062
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ و حمید خادمی با شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۰۷۵۴۴۲۴۷۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667954
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بانمایندگی آقایان حسین شیخی باکدملی۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ و حمید خادمی باکدملی۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دلاوری با شماره ملی ۰۰۶۸۴۴۸۵۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۲ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت.۳ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۷۲۷۱۷۸۶۲۳۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823318
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و گزارشات مالی به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به نمایندگی آقای رضا ابوالفتحی زاده با کدملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به نمایندگی آقای حسین شیخی با کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۲۷۹۱۶۹۵۶۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189486
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت۱۲۵۲۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ و حمید خادمی با شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۰۵۸۵۶۷۸۹۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199112
آگهی تغییرات شرکت زر نگار پخش پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۷۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت:۱۲۵۲۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ با نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ و حمید خادمی با شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین رضایزدی با شماره ملی ۰۴۵۲۳۸۴۱۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد ش۹۷۰۶۱۲۴۰۶۷۸۴۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199144
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ و حمید خادمی با شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۱۲۲۷۰۹۲۸۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358392
آگهی تغییرات شرکت تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۲۰۸
آگهی تغییرات شرکت تولیدات شیمیائی و کشاورزی گیاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۲۰۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران با مدیریت عاملی آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران با مدیریت عاملی آقای حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - آقای دکتر محمد خصوصی به شماره ملی ۰۰۳۸۱۹۸۵۷۶ و خانم تابنده خصوصی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۰۵۱۱۹ و خانم سوسن امیرطهماسب به شماره ملی ۰۰۳۹۵۷۴۰۹۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای امیرحسن خصوصی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۶۳۴۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. - روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362810
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تراکم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تراکم سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰به نمایندگی علی اصغر فرخ بشماره ملی۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به نمایندگی حسین شیخی بشماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک